ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
8379 Министерство финансов Республики Узбекистан 25/09/2019 25/10/2019 1

Муҳокама якунланди

Идораларнинг буйруқ ёки қарори
Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (4-сонли БҲМС) “Товар-моддий захиралар” (янги таҳрири)
ID-8379

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРИНИНГ

БУЙРУҒИ

 

Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти
(
4-сонли БҲМС) “Товар-моддий захиралар”ни тасдиқлаш ҳақида

 

Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ буюраман:

1. Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (4-сонли БҲМС) “Товар-моддий захиралар” (янги таҳрири) 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 2-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб топилсин.

3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

 

 

Вазир                                                                                                           Д. Кучкаров

 

Тошкент ш.,

2019 йил “__” ___________,

____-сон

 
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
2019 йил “__” ________даги __- сон буйруғига
1-ИЛОВА

 

Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти

4-сон БҲМС

 

Товар-моддий захиралар

 

Мазкур Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БҲМС) “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига асосан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобини норматив тартибга солиш элементи бўлиб ҳисобланади.

 

1-§. Умумий қоидалар

1. Мазкур БҲМСнинг мақсади ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъи назар юридик шахсга (бундан буён матнда ташкилот деб юритилади) мулк ҳуқуқида тегишли бўлган товар-моддий захираларнинг бухгалтерия ҳисоби услубиёти ва молиявий ҳисоботда акс эттирилишини белгилаш ҳисобланади.

2. Товар-моддий захиралар ҳисобининг асосий қоидалари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади: тан олиш пайтини аниқлаш, таснифлаш, баланс қийматини баҳолаш; товар-моддий захиралар таннархига киритиладиган харажатларни аниқлаш, келгусида харажатларни, шу жумладан товар-моддий захиралар қийматини харажат сифатида тан олиш; товар-моддий захиралар қийматини реализация қилишнинг соф қийматига қадар камайтириш (баҳолаш); уларнинг чиқиб кетишидан молиявий натижаларни аниқлаш ҳамда молиявий ҳисоботда улар бўйича ахборотни ёритиб бериш тартиби.

3. Мазкур БҲМС қоидалари молиявий инструментлар ҳисоби қоидаларига нисбатан қўлланмайди.

4. Мазкур БҲМСда қўлланиладиган атамалар:

товар-моддий захиралар - нормал фаолият юритиш жараёнида кейинчалик сотиш мақсадида сақлаб туриладиган ва ишлаб чиқариш жараёнида бўлган, шунингдек маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш жараёнида ёхуд маъмурий ва ижтимоий-маданий вазифаларни амалга ошириш учун фойдаланиладиган моддий активлар;

реализация қилишнинг соф қиймати - товар-моддий захираларни мақсадига кўра ишлатиладиган ҳолатга келтириш ва реализация қилиш бўйича баҳоланган харажатлар чегирилган ҳолда жорий қиймати;

жорий қиймат - маълум бир санада амалдаги бозор нархлари бўйича товар-моддий захираларнинг қиймати ёки бир-биридан мустақил, хабардор ва бундай битимни амалга оширишни хоҳловчи тарафлар ўртасида битимни амалга оширишда активни сотиб олиш ёки мажбуриятни бажариш учун етарли бўлган сумма;

бевосита харажатлар - алоҳида турдаги товар-моддий захираларни ишлаб чиқариш (хизматлар кўрсатиш ва ишлар бажариш) жараёни билан бевосита боғлиқ бўлган ҳамда уларнинг бирлиги таннархига тўғридан-тўғри киритиладиган ишлаб чиқариш харажатлари;

билвосита харажатлар - бир неча турдаги товар-моддий захираларни ишлаб чиқариш (хизматлар кўрсатиш ва ишлар бажариш) жараёни билан боғлиқ бўлган ишлаб чиқариш харажатлари бўлиб, уларни муайян товар-моддий захиралар бирликлари таннархига бевосита киритиб бўлмайди, бунинг оқибатида улар харажатлар объектлари ва уларнинг бирликлари таннархи ўртасида ҳисоб-китоб йўли билан тақсимланади;

бўлиниш нуқтаси - биргаликда ишлаб чиқариладиган маҳсулотларни ишлаб чиқаришда алоҳида турдаги маҳсулотлар аниқ идентификация қилинадиган ишлаб чиқариш жараёнининг муайян пайти;

тара – маҳсулотларни (товарларни) сақлаш, ўраш ва транспортда ташиш учун ишлатиладиган буюмни ифода этувчи моддий объект.

5. Товар-моддий захиралар ташкилотларда қуйидагилар кўринишида бўлиши мумкин:

хом ашё ва материаллар, харид қилинган ярим тайёр маҳсулотлар ва бутловчи буюмлар, ёқилғи, тара ва тарабоп материаллар, эҳтиёт қисмлар, инвентарь ва хўжалик жиҳозлари ҳамда маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш, ишлаб чиқаришга хизмат кўрсатиш, маъмурий эҳтиёжлар ва бошқа мақсадлар учун мўлжалланган бошқа материаллар захиралари;

боқувдаги ва яйловдаги ёш ҳайвонлар, катта ёшдаги ҳайвонлар, паррандалар, асалари оилалари, сотиш учун асосий подадан яроқсизга чиқарилган катта ёшдаги чорва моллари, сотиш учун четдан қабул қилинган чорва моллари;

деталлар, узеллар, буюмларга тугалланмаган ишлов берилиши ва уларнинг йиғилиши ҳамда тугалланмаган технологик жараёнлар кўринишида тугалланмаган ишлаб чиқариш. Ишларни бажарадиган ва хизматлар кўрсатадиган ташкилотларда тугалланмаган ишлаб чиқариш улар бўйича қабул қилиш-топшириш ҳужжатлари расмийлаштирилмаган ва ташкилот томонидан тегишли даромад тан олинмаган тугалланмаган ишларни (хизматларни) бажаришга доир харажатлардан ташкил топади;

ташкилотда тайёрланган тайёр маҳсулот (ишлаб чиқариш циклининг пировард натижаси – реализация қилиш учун мўлжалланган ва шартномада ёки қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолларда бошқа ҳужжатларнинг талабларида назарда тутилган техник ва сифат тавсифларига мувофиқ келадиган ишлов берилиши (бутланиши) тугалланган актив);

бошқа юридик ёки жисмоний шахслардан харид қилинган (олинган) ва ташкилотнинг одатий фаолияти давомида қўшимча ишлов беришсиз сотиш ёки қайта сотиш учун мўлжалланган товарлар. Бунда узоқ муддатли активлар объектлари (бинолар, иншоотлар, транспорт воситалари, мулкий (мутлақ) ҳуқуқлар ва бошқалар) ҳам кейинчалик сотиш ёки қайта сотиш мақсадида харид қилинган ҳолларда товар бўлиб ҳисобланиши мумкин.

6. Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари таркибига қуйидаги мезонлардан бирига жавоб берадиган активлар киритилади:

хизмат муддати бир йилдан ошмайдиган;

хизмат муддатидан қатъий назар харид қилиш пайтида қиймати бир бирлик (комплект) учун Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваригача миқдорда бўлган буюмлар. Ташкилот раҳбари ҳисоб сиёсатида уларни инвентарь ва хўжалик жиҳозлари таркибида ҳисобга олиш учун буюмлар қийматининг бундан паст чегарасини белгилаш ҳуқуқига эгадир.

Хизмат муддати ва қийматидан қатъий назар инвентарь ва хўжалик жиҳозлари таркибига қуйидагилар киритилади:

махсус асбоблар ва мосламалар (муайян буюмларни сериялаб ва оммавий ишлаб чиқариш ёки якка тартибдаги буюртмани тайёрлаш учун мўлжалланган мақсадли вазифадаги асбоблар ва мосламалар);

махсус ва санитария кийимлари, махсус пойабзал;

кўрпа-тўшаклар;

канцелярия ашёлари (калькуляторлар, стол жиҳозлари ва ҳоказо);

ошхона инвентари, шунингдек ошхона чойшаблари;

барпо этиш харажатлари қурилиш-монтаж ишларининг таннархига киритиладиган вақтинчалик (нотитул) иншоотлар, мосламалар ва қурилмалар;

фойдаланиш муддати бир йилдан кам бўлган алмаштириладиган ускуналар;

овлаш қуроллари (траллар, ёйма тўрлар, тўрлар, жиҳозлар, мережлар ва ҳоказо).

7. Товар-моддий захиралар бухгалтерия ҳисобининг бирлиги захиралар тўғрисида тўлиқ ва ишончли маълумотларни шакллантириш ҳамда уларнинг мавжудлиги ва ҳаракати устидан лозим даражада назоратни таъминлаш мақсадида ташкилот томонидан мустақил равишда белгиланади. Товар-моддий захираларнинг хусусиятлари, уларни харид қилиш ва улардан фойдаланиш тартибидан келиб чиқиб товар-моддий захираларнинг бирлиги номенклатура рақами, партия, бир турдаги гуруҳ ва ҳоказо бўлиши мумкин.

2-§. Товар-моддий захираларни тан олиш

8. Товар-моддий захиралар актив сифатида тан олинади, агар:

ташкилотга актив билан боғлиқ келгусидаги иқтисодий наф келишига ишонч мавжуд бўлса;

актив қийматини ишончли баҳолаш мумкин бўлса;

уларга бўлган мулк ҳуқуқи ўтса.

Товар-моддий захираларга бўлган мулк ҳуқуқи, улар билан боғлиқ хатарлар ва мукофотларнинг ўтиш пайти маҳсулот етказиб бериш (олди-сотди) шартлари келишиладиган маҳсулот етказиб бериш (олди-сотди) шартномаси асосида белгиланади.

9. Мулк ҳуқуқи ташкилотга тегишли бўлмаган, бироқ шартнома шартларига мувофиқ унинг ихтиёрида бўлган товар-моддий захиралар балансдан ташқари счётларда шартномада назарда тутилган баҳо бўйича акс эттирилади.

10. Товар-моддий захиралар ташкилотнинг бухгалтерия балансига қуйидагилар натижасида киритилиши лозим:

маҳсулот етказиб бериш (олди-сотди) шартномаси бўйича харид қилиш;

таъсичилардан ташкилотнинг устав капиталига улуш сифатида келиб тушиши;

таъсисчилар таркибидан чиқишда ёки тугатилаётган ташкилотнинг мол-мулки унинг иштирокчилари ўртасида тақсимланаётганда ташкилотнинг илгари бошқа ташкилотнинг устав капиталига киритилган таъсис улуши қайтарилишидан келиб тушиши;

текинга келиб тушиш (ҳадя шартномаси бўйича);

айирбошлаш;

узоқ муддатли активлар таркибидан ўтказиш;

ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-моддий захираларни аниқлаш;

илгари берилган товар қарзининг қайтарилиши ёки товар қарзини олиш;

ташкилотнинг ўзида тайёрланиши;

ҳисобот даври охирида тугалланмаган ҳамда тугалланмаган ишлаб чиқариш сифатида ҳисобга олинадиган ишларни бажариш ва хизматлар кўрсатиш;

товар-моддий захираларга бўлган мулк ҳуқуқи олинишига олиб келадиган бошқа операциялар ва ҳодисалар.

11. Товар-моддий захиралар қуйидаги икки қиймат: ҳисобот даври охиридаги таннархдан (харид қиймати ёки ишлаб чиқариш таннархи) ёки реализация қилишнинг соф қийматидан энг кам қиймат бўйича баҳоланади.

12. Бухгалтерия ҳисобида товар-моддий захираларнинг тегишли тарзда тан олинган таннархи Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва мазкур БҲМС билан белгиланган ҳоллардан бошқа ҳолатларда ўзгартирилмайди.

3-§. Харид қилинган товар-моддий захираларнинг таннархи

13. Товар-моддий захиралари ташкилотнинг бухгалтерия балансига таннархи бўйича киритилади ва улар ўз ичига харид қийматини (мол етказиб берувчига тўланадиган суммалар) ва харид қилиш билан боғлиқ бўлган барча харажатларни киритади.

Товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган ва уларнинг таннархига киритиладиган харажатларга қуйидагилар киритилади:

божхона божлари ва йиғимлари;

товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган солиқ ва йиғимлар суммалари (агар улар қопланмаса);

товар-моддий захиралар таъминотчи ва воситачи ташкилотлар орқали харид қилинганда уларга тўланадиган воситачилик ҳақи;

товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган товар-моддий захираларни сертификатлаш ва уларни техник шартларга мувофиқ синаш бўйича харажатлар;

товар-моддий захираларни тайёрлаш ва уларни айни пайтдаги жойлашиш ёки фойдаланиш жойига етказиб бериш бўйича транспорт-тайёрлов харажатлари. Улар тайёрлаш, юклаш-тушириш ишлари ва товар-моддий захираларни барча турдаги транспорт билан уларни айни пайтдаги жойлашиш ёки фойдаланиш жойига транспортда ташиш учун тарифларни (фрахтни) тўлаш бўйича харажатлар, шу жумладан товар-моддий захираларни транспортда ташишда хатарларни суғурталаш бўйича харажатлардан ташкил топади;

товар-моддий захираларни харид қилиш билан бевосита боғлиқ бўлган бошқа харажатлар.

14. Етказиб бериш(олди-сотди) шартномасида чегримлар тақдим этиш шартлари белгиланади.

Харидор томонидан товар-моддий заҳираларни қабул қилиш санасида фойдаланилган чегирмалар, агар тасдиқловчи бирламчи ҳисоб ҳужжатлари мавжуд бўлганда, улар  сотиб олиш харажатлари таркибиги киритилмайди.

Харидор томонидан шартномадаги махсус шартларни бажарилиши билан боғлиқ чегирмалар, улар юзага келган ҳисобот даври молиявий-хўжалик фаолияти натижаларига олиб борилади ва сотиб олинган товар-моддий захиралар қийматини камайтирмайди.

Қўшимча товар-моддий захиралар бепул олинганда, сотиб олинган товар-моддий захиралар, шу жумладан бепул олинганларининг таннархиагар тасдиқловчи дастлабки ҳисоб ҳужжатлари мавжуд бўлганда,  уларнинг бутун ҳажми (миқдори) бўйича тақсимланади.

Аввал етказиб берилган товар-моддий захиралар ҳисобидан қўшимча товар-моддий захиралар бепул олинганда,  қўшимча товар-моддий захиралар улуши суммаси улар олинган ҳисобот даври молиявий-хўжалик фаолиятига олиб борилади.  Жорий даврда сотиб олинган товар-моддий захираларнинг таннархи жорий даврда сотиб олинган товар-моддий захиралар (ишлар,  хизматлар) ҳажмига (миқдорига) ва қўшимча товар-моддий захиралар (бажарилган ишлар,  кўрсатилган хизматлар) улушига тақсимланади.

15. Харид қилинган товар-моддий захираларга ҳақ тўлаш билан боғлиқ харажатлар (аккредитив очиш харажатлари, ўтказмалар учун банк комиссияси, товар-моддий захираларни чет эл валютасига харид қилиш чоғида валютани конвертация қилиш бўйича комиссия ва бошқа банк хизматлари), товар-моддий захираларни харид қилиш бўйича шартномаларни тайёрлаш, рўйхатдан ўтказиш ва ёпиш билан боғлиқ харажатлар ҳамда активларни харид қилиш билан бевосита боғлиқ бўлмаган бошқа харажатлар товар-моддий захираларнинг таннархига киритилмайди, балки улар юзага келган ҳисобот даврида харажатлар сифатида тан олинади.

16. Товар-моддий захиралар қарз капитали ҳисобига харид қилинганда ёки тайёрланганда кредитдан (қарздан) фойдаланганлик учун фоизлар кўринишидаги харажатлар қарз капитали ҳисобидан тўлиқ ёки қисман сотиб олинган товар-моддий захираларнинг таннархига киритилмайди.

17. Товар-моддий захираларни харид қилиш бўйича харажатлар уларнинг юзага келишини тасдиқловчи бошланғич ҳужжатлар асосида белгиланади.

18. Агар шартнома шартларида харид қилинадиган товар-моддий захиралар учун тўловни кечиктириш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш назарда тутилган бўлса, мазкур товар-моддий захиралар бухгалтерия ҳисобига тўловни кечиктириш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш тақдим этилмасдан сотиладиган қиймат бўйича қабул қилинади. Бунда товар-моддий захираларнинг тўловни кечиктириш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш тақдим этилмасдан сотиладиган қиймати билан сотиб олинаётган товар-моддий захиралар бўйича умумий тўлов суммаси ўртасидаги фарқ тўловни кечиктириш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш даври мобайнида жорий тўловнинг кечиктириш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш бўйича тўловларнинг умумий суммасидаги салмоғидан келиб чиқиб молиявий харажатлар (фоизлар бўйича харажатлар) сифатида тан олинади.

19. Товар-моддий захираларга қўшимча ишлов бериш ва уларни фойдаланишга яроқли ҳолга келтириш бўйича ишлар билан боғлиқ харажатлар ташкилотнинг маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ва хизматлар кўрсатиш билан боғлиқ бўлмаган навларга ажратиш, ўраб-жойлаш ва уларни товар кўринишига келтириш бўйича харажатларини ўз ичига олади. Яроқли ҳолга келтириш бўйича ишлар билан боғлиқ бўлган харажатлар, уларнинг ҳам ташкилот - харидорнинг ўз кучи билан, ҳам чет ташкилотлар томонидан бажарилишидан қатъи назар товар-моддий захираларнинг таннархига киритилади.

20. Ташкилотнинг транспорт-тайёрлов харажатлари қуйидаги усуллардан бири бўйича ҳисобга қабул қилинади ёки харид қилинган товар-моддий захиралар қийматига киритилади:

транспорт-тайёрлов харажатларини товар-моддий захиралар таннархига бевосита (тўғридан-тўғри) киритиш (шартнома нархига қўшиш, устав капиталига киритилган ҳиссанинг пул баҳосига қўшиш, текинга олинганларнинг жорий қийматига қўшиш ва ҳ.к.).

Транспорт-тайёрлов харажатларини товар-моддий захиралар таннархига бевосита (тўғридан-тўғри) киритиш усулини номенклатураси кўп бўлмаган товар-моддий захираларга эга бўлган ташкилотларда, шунингдек товар-моддий захираларнинг алоҳида турлари ва гуруҳларининг қиймати муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳолларда қўллаш мақсадга мувофиқ;

етказиб берувчининг ҳисоб-китоб ҳужжатларига биноан транспорт-тайёрлов харажатларини алоҳида синтетик "Материалларни тайёрлаш ва харид қилиш" счётига олиб бориш ва кейинчалик уларни “Материаллар” элементи бўйича товар-моддий захиралар таннархига ёки ишлатилишига қараб ишлаб чиқариш харажатларига ва (ёки) давр харажатларига киритиш.

Транспорт-тайёрлов харажатларининг суммаси алоҳида йиғилади ва товар-моддий захираларнинг тегишли номлари (ушбу транспорт-тайёрлов харажатлари олиб бориладиган партиялар, гуруҳлар) ўртасида тақсимланади.

Алоҳида йиғиладиган транспорт-тайёрлов харажатлари суммаси ташкилотнинг ҳисоб сиёсатида белгиланган даврга боғлиқ ҳолда давр охиридаги товар-моддий захиралар қолдиғи суммаси ва ушбу даврда чиқиб кетган (ишлатилган, сотилган, текинга берилган ва ҳ.к.) товар-моддий захиралар суммаси ўртасида тақсимланади. Чиқиб кетаётган товар-моддий захираларга тегишли бўлган транспорт-тайёрлов харажатлари суммаси чиқиб кетган товар-моддий захиралар қийматидан транспорт-тайёрлов харажатларининг ўртача фоизини ҳисоблаш сифатида аниқланиб, ушбу товар-моддий захираларнинг чиқиб кетиши акс эттирилган бухгалтерия ҳисоби счётлари билан боғланган счётларида акс эттирилади. Транспорт-тайёрлов харажатларининг ўртача фоизи давр бошидаги транспорт-тайёрлов харажатлари қолдиғи ва давр ичида қилинган транспорт-тайёрлов харажатлари суммаларини давр бошидаги товар-моддий захиралар қолдиғи ва давр ичида келиб тушган товар-моддий захиралар суммасига бўлиш билан аниқланади.

Транспорт-тайёрлов харажатларини ҳисобга олишнинг қўлланиладиган усули ташкилотнинг ҳисоб сиёсатида акс эттирилиши лозим.

21. Ҳақ эвазига харид қилинган товар-моддий захираларнинг таннархи қопланадиган (ҳисобга олишга қабул қилинадиган) солиқларни чегирган ҳолда шартномага ёки уларнинг харид қилинганлиги, ишлар бажарилганлиги, хизматлар кўрсатилганлигини тасдиқловчи ҳужжатларга мувофиқ етказиб берувчига (сотувчига) тўланадиган сумма ҳамда унга мазкур БҲМСнинг 13-бандида назарда тутилган товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган харажатлар қўшган ҳолда аниқланади.

22. Чет эл валютасида харид қилинган товар-моддий захираларнинг таннархи мазкур БҲМСнинг 13-бандида назарда тутилган товар-моддий захираларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган тегишли харажатларни қўшган ҳолда, божхона юк декларацияси ёки ишлар бажарилганлиги, хизматлар кўрсатилганлигини тасдиқловчи ҳужжатларни расмийлаштириш санасидаги чет эл валютасидаги суммани Ўзбекистон Республикаси Марказий банки курси бўйича қайта ҳисоблаш йўли билан сўмда белгиланади.

23. Ташкилотнинг устав капиталига ҳисса сифатида олинган товар-моддий захираларнинг таннархи, агар Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида бошқа тартиб назарда тутилмаган бўлса, ташкилот таъсисчилари (иштирокчилари) томонидан келишилган пулдаги қиймат асосида аниқланади.

24. Ташкилот томонидан текинга (ҳадя шартномаси бўйича) олинган ҳамда асосий воситалар ва бошқа мол-мулкнинг чиқиб кетиши натижасида олинган товар-моддий захираларнинг таннархи уларнинг бухгалтерия ҳисобига қабул қилиниш санасидаги жорий қийматидан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

25. Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда худди шундай товар-моддий захираларга айирбошлаш йўли билан олинган товар-моддий захираларнинг таннархи берилган товар-моддий захираларнинг баланс қийматига тенг.

Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда худди шундай бўлмаган товар-моддий захираларга айирбошлаш йўли билан олинган товар-моддий захираларнинг таннархи берилган товар-моддий захираларнинг жорий қийматига тенг.

Товар-моддий захиралар қўшимча тўлов билан айирбошланган ҳолатларда алмаштириш йўли билан олинган товар-моддий захираларнинг таннархи берилган товар-моддий захираларнинг айирбошланиш чоғида ўтказилган (олинган) пул маблағлари ёки уларнинг эквивалентлари суммасига оширилган (камайтирилган) жорий қийматига тенг.

26. Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда мажбуриятларни (тўловни) пул кўринишида бўлмаган маблағлар билан бажариш назарда тутиладиган шартномалар бўйича олинган товар-моддий захираларнинг таннархи деб ташкилот томонидан берилган ёки берилиши лозим бўлган активларнинг жорий қиймати ёки бажарилган ишлар ва кўрсатилган хизматларнинг жорий қиймати тан олинади.

Ташкилот томонидан берилган ёки бериладиган активларнинг қийматини белгилаш имконияти мавжуд бўлмаган тақдирда, мажбуриятларни (тўловни) пул кўринишида бўлмаган маблағлар билан бажаришни назарда тутадиган шартномалар бўйича ташкилот томонидан олинган товар-моддий захираларнинг таннархи шунга ўхшаш вазиятларда худди шундай товар-моддий захиралар харид қилинадиган жорий қийматдан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

27 Ташкилот томонидан четдан қайта сотиш учун харид қилинган товарлар харид қиймати бўйича ҳисобга олиниши мумкин. Бунда мазкур БҲМСнинг 13-бандида назарда тутилган товарларни харид қилиш билан боғлиқ бўлган харажатлар улар юзага келган ҳисобот даврида ташкилотнинг давр харажатларига (сотиш бўйича) киритилади.

Моддий жавобгар шахсларнинг фаолияти устидан тегишлича назорат ўрнатиш мақсадида савдо ва умумий овқатланиш билан шуғулланувчи ташкилотларга устамаларни (чегирмаларни) бухгалтерия ҳисоби счётларида алоҳида ҳисобга олган ҳолда, харид қилинган товар-моддий захираларни сотиш қиймати бўйича ҳисобга олишга рухсат берилади.

Товар-моддий захираларни ҳисобга олишнинг қўлланиладиган тартиби ташкилотнинг ҳисоб сиёсатида акс эттирилиши лозим.

28. Узоқ муддатли активлар таркибидан товар-моддий захиралар таркибига ўтказилган активларнинг таннархи ушбу узоқ муддатли активларнинг баланс (қолдиқ) қиймати бўйича белгиланади.

29. Ташкилот томонидан товар-моддий захиралар устав капиталига улуш ҳисобига, текинга ва айирбошлаш йўли билан олинаётганда мазкур БҲМСнинг 13-бандида назарда тутилган харажатлар амалга оширилган тақдирда товар-моддий захираларнинг таннархи ушбу харажатлар суммасига оширилади.

30. Инвентизация натижасида аниқланган ортиқча (ҳисобга олинмаган) товар-моддий захираларининг таннархи улар аниқланган санадаги жорий қийматдан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

31. Битта умумий суммага харид қилинган барча товар-моддий захиралардан ҳар бирининг таннархи ушбу суммани алоҳида товар-моддий захиранинг жорий қийматига мутаносиб равишда тақсимлаш йўли билан аниқланади.

4-§. Ташкилотда ишлаб чиқарилган товар-моддий захираларнинг таннархи

32. Ташкилотнинг ўзи томонидан ишлаб чиқариладиган (тайёрланадиган) товар-моддий захираларнинг таннархи деб уларнинг ишлаб чиқариш таннархи тан олинади. Товар-моддий захираларнинг ишлаб чиқариш таннархига уларни ишлаб чиқариш билан бевосита боғлиқ бўлган, ишлаб чиқариш технологияси ва уни ташкил этиш билан шартланган харажатлар киритилади. Уларга қуйидагилар киритилади: бевосита ва билвосита моддий харажатлар, бевосита ва билвосита меҳнат харажатлари, ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган бошқа бевосита ва билвосита харажатлар. Қарзлар бўйича харажатлар Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартида (24-сон БҲМС) "Қарз бўйича харажатлар ҳисоби"да (рўйхат рақами 1996 йил 18 август) белгиланган тартибда маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннархига киритилади.

33. Маҳсулот (иш, хизмат)ларнинг ишлаб чиқариш таннархини ҳосил қилувчи харажатлар уларнинг иқтисодий мазмунига кўра қуйидаги элементлар бўйича гуруҳларга ажратилади:

ишлаб чиқариш моддий харажатлар (қайтариладиган чиқиндилар қиймати чиқариб ташланган ҳолда);

ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган меҳнатга ҳақ тўлаш харажатлари, шу жумладан улар бўйича ҳисобланган ягона ижтимоий тўлов суммалари;

ишлаб чиқаришга мўлжалланган асосий воситалар ва номоддий активлар амортизацияси;

ишлаб чиқариш хусусиятига эга бўлган бошқа харажатлар.

34. Реализация харажатлари, ташкилотни бошқариш бўйича умумий харажатлар (маъмурий харажатлар), бошқа операцион харажатлар, молиявий фаолият бўйича харажатлар ва фавқулодда зарарлар маҳсулот (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш таннархига киритилмайди.

5-§. Товар-моддий захираларнинг таннархини аниқлаш усуллари

35. Товар-моддий захиралар (маҳсулотлар (ишлар, хизматлар)) таннархини аниқлаш усуллари уларнинг тури, ишлаб чиқариш тури, унинг мураккаблиги, тугалланмаган ишлаб чиқаришнинг мавжудлиги, ишлаб чиқариш циклининг давомийлиги, товар-моддий захиралар номенклатурасига боғлиқдир. Маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) таннархини аниқлашнинг асосий усуллари бўлиб: оддий, меъёрий, буюртмали, босқичли усуллар ҳисобланади, савдо ташкилотларида эса харажатларни инвентарь баҳолаш усули ҳам қўлланилиши мумкин.

36. Таннархни аниқлашнинг оддий усули бир турдаги маҳсулот (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқарадиган ва ярим тайёр маҳсулотлар ва тугалланмаган ишлаб чиқаришга эга бўлмаган ташкилотларда қўлланилади. Ушбу усул қўлланилганда ҳисобот давридаги барча ишлаб чиқариш харажатлари барча ишлаб чиқарилган маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) таннархига киритилади. Маҳсулот (ишлар, хизматлар) бирлигининг таннархи ишлаб чиқариш харажатлари суммасини ишлаб чиқарилган маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) бирликларининг умумий миқдорига бўлиш йўли билан ҳисоблаб чиқарилади.

37. Таннархни аниқлашнинг меъёрий усули хом ашё, материаллар, меҳнат ва ишлаб чиқариш қувватидан фойдаланишнинг белгиланган меъёрлари бўйича харажатларни ҳисобга олишга асосланган. Меъёрлар вақти-вақти билан таҳлил қилиб турилади ва зарур ҳолларда жорий шарт-шароитларга мувофиқ қайтадан кўриб чиқилади.

38. Таннархни аниқлашнинг буюртмали усули якка тартибдаги ва майда серияли ишлаб чиқаришга эга бўлган ташкилотларда қўлланади, бунда ишлаб чиқариш харажатлари маҳсулотга (ишга, хизматга) (бир хилдаги маҳсулотлар гуруҳига) доир алоҳида буюртмалар бўйича идентификацияланади ва ҳисобга олинади. Буюртманинг объекти бўлиб маҳсулот (иш, хизмат), бир хилдаги маҳсулот (иш, хизмат)нинг майда туркумлари ёки таъмирлаш, монтаж ва экспериментал ишлар ҳисобланади. Ишлаб чиқариш жараёни узоқ давом этадиган йирик маҳсулотларни тайёрлашда буюртмалар яхлит маҳсулотга эмас, балки унинг тугалланган конструкцияларга эга бўлган алоҳида агрегатлари, узелларига берилиши мумкин.

Таннархни аниқлашнинг ушбу усулида барча харажатлар буюртманинг якунланишига қадар тўлалигича тугалланмаган ишлаб чиқариш деб ҳисобланади.

Буюртма бирлигининг таннархи унинг бажарилиши (маҳсулот ишлаб чиқарилиши, ишлар бажарилиши ёки хизматлар кўрсатилиши) тугаллангандан кейин аниқланади. Буюртма бўйича харажатларнинг бутун суммаси унинг таннархини ташкил қилади. Агар ушбу буюртма бир хилдаги маҳсулот (ишлар, хизматлар) туркумидан иборат бўлса, маҳсулот (ишлар, хизматлар) бирлигининг таннархи мазкур буюртма бўйича харажатлар суммасини маҳсулот бирликлари миқдорига бўлиш орқали аниқланади.

Буюртмалар қисман бажарилиб, улар буюртмачиларга топширилганда қисман ишлаб чиқариш таннархи уларнинг конструкциялари, технологиялари, ишлаб чиқариш шарт-шароитларидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда илгари бажарилган буюртмаларнинг таннархи бўйича баҳоланади.

39. Таннархни аниқлашнинг босқичли усули бошланғич хом ашё ва материаллар ишлаб чиқариш жараёнида бир қатор босқич, фаза, поғоналардан ўтадиган ташкилотларда қўлланади. Ушбу усулда аввал барча маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) таннархи, сўнгра унинг бирлиги таннархи аниқланади.

Босқичли усул ташкилотнинг тармоққа мансублигига боғлиқ ҳолда икки вариантда амалга оширилиши мумкин: ярим тайёр маҳсулотли ва ярим тайёр маҳсулотсиз вариантларда.

Ярим тайёр маҳсулотли вариантда ҳар бир босқич бўйича маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархи ҳисоблаб чиқарилади ҳамда у аввалги босқичлар маҳсулоти (ишлар, хизматлар) таннархи ва мазкур босқич бўйича харажатлардан иборат бўлади. Охирги босқич маҳсулотининг таннархи барча тайёр маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархи ҳисобланади.

Ярим тайёр маҳсулотсиз вариантда фақат охирги босқич маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархи ҳисоблаб чиқарилади. Бунда харажатлар аввалги босқичлар маҳсулоти (ишлар, хизматлар) таннархини ҳисобга олмасдан, ҳар бир босқич бўйича алоҳида ҳисобга олинади. Тайёр маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархига барча алоҳида босқичлар бўйича уни ишлаб чиқариш харажатлари киритилади.

40. Бир технологик жараёнда битта хом ашё ва материаллардан турли хилдаги, улардан ҳар бири ўзининг сотиш нархига эга бўлган маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) бир вақтнинг ўзида ишлаб чиқарилганда ушбу турдаги маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) биргаликда ишлаб чиқариладиган маҳсулот (ишлар, хизматлар) деб аталади.

Асосий маҳсулотни (ишларни, хизматларни) ишлаб чиқариш жараёнида юзага келадиган ва сотиш қиймати асосий маҳсулотга (ишларга, хизматларга) қараганда жуда паст бўлган маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) қўшимча маҳсулот (ишлар, хизматлар) деб аталади.

Қўшимча маҳсулотдан (ишлардан, хизматлардан) биргаликда ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) фарқи шундан иборатки, уларни тақсимлаш нуқтасига етгунга қадар турли хилдаги маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) сифатида идентификация қилиш мумкин эмас.

41. Биргаликда ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) сотиш қийматини бўлиниш нуқтасида аниқлаш мумкин бўлган ҳолларда биргаликда ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) ишлаб чиқариш таннархини аниқлаш мақсадида ишлаб чиқариш харажатларини бўлиниш нуқтасида тақсимлаш қуйидаги усуллардан бири орқали амалга оширилади:

натура кўрсаткичларидан фойдаланиш усули. Ушбу усулда бўлиниш нуқтасига қадар қилинган харажатлар асосий маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) ҳар бир турига унинг натура кўрсаткичларида ифодаланган ишлаб чиқаришнинг умумий ҳажмидаги улушига мутаносиб равишда тақсимланади;

бўлиниш нуқтасидаги реализация қилиш қиймати асосидаги усул. Ушбу усулда бўлиниш нуқтасига қадар қилинган харажатлар асосий маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) ҳар бир турига уни реализация қилишдан кутилаётган тушум умумий суммасидаги улушига мутаносиб равишда тақсимланади.

42. Биргаликда ишлаб чиқариладиган маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) алоҳида турлари кейинги қайта ишлов беришга ўтказилган ҳамда бўлиниш нуқтасида уларни сотишнинг жорий ни (релизация қилиш қийматини) аниқлашнинг имкони бўлмаган ҳолларда ишлаб чиқариш харажатларини бўлиниш нуқтасида биргаликда ишлаб чиқариладиган маҳсулот (ишлар, хизматлар) турлари ўртасида тақсимлаш қуйидаги усуллардан бири орқали амалга оширилади:

реализация қилишнинг соф қиймати усули. Ушбу усулда биргаликда ишлаб чиқариладиган маҳсулот (ишлар, хизматлар) турлари бўйича харажатлар уларни реализация қилишнинг соф қийматига мутаносиб равишда тақсимланади;

реализация қилишдан ялпи фойданинг доимий улуши усули. Ушбу усулдан фойдаланилганда харажатлар шундай тақсимланиши лозимки, бунда ҳар бир алоҳида маҳсулот (ишлар, хизматлар) учун умумий ялпи фойданинг фоиз улуши бир хил бўлиши ҳамда умумий ялпи фойда кўрсаткичига тенг бўлиши керак. Ялпи фойданинг фоиз улуши биргаликда ишлаб чиқариладиган маҳсулот (ишлар, хизматлар) турларининг умумий таннархини ушбу маҳсулот турларини сотишдан тахмин қилинган умумий тушумдан чиқариб ташлаб, сўнгра фойда миқдорини сотишдан тахмин қилинган умумий тушумдан фоиз кўринишида акс эттириш йўли билан ҳисоблаб чиқарилади.

43. Агар ишлаб чиқаришнинг бир технологик жараёнида бир вақтнинг ўзида бир қанча турдаги маҳсулот (ишлар, хизматлар) чиқиб, маҳсулотлардан (ишлар, хизматлар) бири ёки бир қанча тури асосий (мақсадли) турга тегишли бўлса, унда қолган маҳсулот (ишлар, хизматлар) турлари қўшимча маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) сифатида қаралиши мумкин.

Асосий маҳсулот (ишлар, хизматлар) таннархини аниқлашда қўшимча маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) жорий қиймати ёки реализация қилишнинг соф қиймати ишлаб чиқариш жараёнларининг умумий харажатларидан чегирилади, харажатларнинг қолган қисми эса асосий маҳсулотга (ишларга, хизматларга) тегишли бўлади.

44. Маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) қўшимча турларини ҳисобга олиш қуйидаги усуллардан бири бўйича амалга оширилади:

қўшимча маҳсулотни (ишларни, хизматларни) ҳақиқатда реализация қилиш. Ушбу усулда жорий даврда сотилган асосий маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) таннархи қўшимча маҳсулотни (ишларни, хизматларни) ҳақиқатда реализация қилиш (соф реализация қилиш) суммасига камайтирилади. Қўшимча маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) сотилмаган захиралари қолдиғи бўлиниш нуқтасидан кейин қўшимча маҳсулотларни кейинги қайта ишланишига қилинган харажатлар суммасидан келиб чиққан ҳолда ҳисобга олинади. Қўшимча маҳсулот (ишлар, хизматлар) қолдиғини ҳақиқатда реализация қилиш (соф реализация қилиш) суммаси қўшимча маҳсулот (ишлар, хизматлар) реализация қилинганда тан олинади;

қўшимча маҳсулотни (ишларни, хизматларни) ҳақиқатда ишлаб чиқариш. Ушбу усулдан фойдаланилганда асосий маҳсулотни (ишларни, хизматларни) ишлаб чиқаришда сарфланган харажатлар ишлаб чиқарилган қўшимча маҳсулот (ишлар, хизматлар) барча миқдорининг соф сотиш қиймати суммасига дарҳол камайтирилади. Сотилмаган қўшимча маҳсулотнинг (ишларнинг, хизматларнинг) қолдиғи реализация қилишнинг соф қиймати бўйича ҳисобга олинади.

Ишлаб чиқариш тармоғининг хусусиятларидан келиб чиқиб, товар-моддий захиралар, шу жумладан қўшимча маҳсулотлар таннархини аниқлашнинг қўлланадиган усуллари ташкилотнинг ҳисоб сиёсатида акс эттирилиши лозим.

6-§. Реализация қилишнинг соф қиймати

45. Товар-моддий захиралар, агар реализация қилишнинг соф қиймати уларнинг таннархидан паст бўлса, реализация қилишнинг соф қиймати бўйича акс эттирилади. Реализация қилишнинг соф қиймати товар-моддий захираларнинг ҳар бир бирлиги (тури) бўйича аниқланади.

46. Реализация қилишнинг соф қийматини аниқлаш мақсадида товар-моддий захираларни қайта баҳолаш - улар қийматини жорий қийматга мувофиқлаштириш мақсадида товар-моддий захиралар қийматини вақти-вақти билан аниқлаштиришдир.

47. Товар-моддий захиралар уларнинг алоҳида бирликлари таннархини қайта баҳолашни ўтказиш санасида шаклланган ўхшаш баҳоланадиган товар-моддий захираларнинг ҳужжат билан тасдиқланган жорий қийматлари бўйича қайта ҳисоблаш йўли билан қайта баҳоланади.

Қайта баҳолаш ташкилот томонидан мустақил равишда ёки қонун ҳужжатларига мувофиқ баҳолаш фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқига (лицензиясига) эга бўлган ихтисослаштирилган ташкилотни (мутахассис-экспертларни) жалб этиш орқали амалга оширилади.

48. Товар-моддий захиралар бирлигининг жорий қийматини ҳужжатли тасдиқлаш учун ташкилотнинг ихтиёрига кўра қуйидагилардан фойдаланиш мумкин:

ишлаб чиқарувчилар ва уларнинг расмий дилерлари, товар-хом ашё биржалари, кўчмас мулк биржаларидан ёзма шаклда олинган товар-моддий захиралар ўхшаш бирлигининг жорий қиймати (нархи) тўғрисида маълумотлар;

харид қилиш санасида (тасдиқловчи ҳужжат мавжуд бўлганида) ЭКВда товар-моддий захиралар бирлигининг таннархи тўғрисида маълумотлар, бунда хорижий валюталар курсларининг Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан қайта баҳолашни ўтказиш санаси ва товар-моддий захираларнинг тегишли бирлигини харид қилиш санасида белгиланган сўмга нисбати сифатида аниқланадиган ҳисоб-китоб коэффициенти қўлланилади;

тегишли давлат органларидаги мавжуд бўлган нархлар даражаси тўғрисидаги маълумотлар;

қайта баҳолашни ўтказиш даврида оммавий ахборот воситалари ва махсус адабиётларда чоп этилган нархлар даражаси тўғрисидаги маълумотлар;

баҳоловчининг товар-моддий захиралар тегишли бирлигининг жорий қиймати тўғрисидаги ҳисоботи.

49. Товар-моддий захиралар, агар улар шикастланган, тўлиқ ёки қисман эскирган ёки уларни реализация қилишнинг соф қиймати пасайган бўлса, арзонлаштирилиши мумкин. Агар тан олинган бутлаш харажатлари, захираларни товар кўринишига келтириш бўйича ишлар ёки мўлжалланган сотиш харажатлари ошган бўлса, товар-моддий захираларнинг қиймати камайтирилиши мумкин. Товар-моддий захираларни реализация қилишнинг соф қийматига қадар таннархдан паст арзонлаштириш амалиёти захираларнинг ҳаддан ташқари тўпланиши ва уларнинг секин айланувчанлиги ҳолларида товар-моддий захиралар молиявий ҳисоботда уларни реализация қилиш ёки ишлатишдан кутиладиган суммадан юқори акс эттирилмаслиги учун қўлланади.

50. Товар-моддий захиралар одатда “моддалар бўйича усул” асосида реализация қилишнинг соф қийматига қадар арзонлаштирилади. Бунда бир турдаги ёки ўзаро боғланган товар-моддий захираларни гуруҳлашдан, яъни: маҳсулотнинг биргина ассортиментига тааллуқли бўлган; бир хил вазифа ёки пировардда бир хил ишлатишга эга бўлган; биргина географик ҳудудда ишлаб чиқариладиган ёки биргина географик ҳудуддаги бозорга чиқариладиган; маҳсулотнинг ушбу ассортиментида бошқа материаллардан амалда алоҳида баҳоланиши мумкин бўлмаган товар-моддий захиралардан фойдаланиш мумкин. Товар-моддий захираларни муайян тармоқ ёки биргина географик ҳудуддаги тайёр маҳсулот (ишлар, хизматлар) ёки товар-моддий захираларга таснифлашга асосланиб арзонлаштириш тўғри эмас.

51. Маҳсулот (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган хом ашё ва бошқа материаллар, агар улардан тайёрланган маҳсулот жорий қийматда сотилса, таннархдан паст қилиб арзонлаштирилмайди. Бироқ, агар материаллар нархининг тушиши муносабати билан тайёр маҳсулот нархи пасайтирилса, яъни ушбу материаллардан тайёрланган тайёр маҳсулотнинг таннархи мазкур тайёр маҳсулотни реализация қилишнинг соф қийматидан ошса, материаллар қиймати камайтирилиши лозим. Шунга ўхшаш материалларни сотиб олиш харажатлари реализация қилишнинг соф қийматини баҳолашнинг энг ишончлиси бўлиши мумкин.

52. Товар-моддий захиралар таннархининг ушбу товар-моддий захираларни реализация қилишнинг соф қиймати суммасидан ошадиган суммаси, яъни қайта баҳолаш натижасида товар-моддий захираларнинг арзонлашиш суммаси у юзага келган ҳисобот даврининг харажатларига киритилади.

53. Ҳар бир кейинги даврда реализация қилишнинг соф қийматини янгидан қайта баҳолаш ўтказилиши мумкин. Иқтисодий конъюнктуранинг ўзгарганлиги сабабли ташкилотнинг мулкидаги илгари қиймати пасайтирилган товар-моддий захирани реализация қилишнинг соф қиймати ошган ҳолда тегишли ҳисобдан чиқариш суммаси шу тариқа тикланадики (тиклаш дастлабки ҳисобдан чиқариш миқдорлари билан чекланган), бунда янги баланс қиймати мазкур БҲМСнинг 51-бандида назарда тутилган тартибда ушбу икки қийматнинг энг ками - таннарх ёки қайта кўриб чиқилган реализация қилишнинг соф қийматига қадар келтирилади.

 

7-§. Товар-моддий захираларнинг чиқиб кетиши

54. Чиқиб кетаётган товар-моддий захираларнинг қиймати чиқиб кетиш факти аниқланган пайтда балансдан ҳисобдан чиқарилиши керак. Товар-моддий захиралар ташкилотнинг балансидан:

реализацтя қилиш;

бошқа ташкилотнинг устав капиталига таъсис улуши кўринишида бериш;

таъсисчининг таъсисчилар таркибидан чиқишида ёки тугатилаётган хўжалик юритувчи субъектнинг мол-мулкини унинг иштирокчилари ўртасида тақсимлаётганда илгари ташкилотнинг устав капиталига киритилган улушни таъсисчига қайтариш;

текинга бериш;

айирбошлаш;

сақлаш муддати тугагач яроқсизлиги сабабли, жисмонан ва маънан эскирганлиги натижасида тугатиш (йўқ қилиш);

камомад, йўқотиш ёки шикастланиш (синиш, бўлиниш) аниқланиши;

товар қарзи кўринишида тақдим этиш ёки илгари олинган товар қарзини қайтариш;

бошқа операциялар ва ҳодисалар натижасида ҳисобдан чиқарилади.

55. Товар-моддий захираларнинг чиқиб кетишидан молиявий натижа (фойда ёки зарар) товар-моддий захираларнинг чиқиб кетишидан олинган даромаддан уларнинг баланс қиймати ва товар-моддий захираларнинг чиқиб кетиши билан боғлиқ билвосита солиқларни чегириш орқали аниқланади.

56. Чиқиб кетаётган товар-моддий захираларнинг таннархи билан боғлиқ даромад тан олинадиган ҳисобот даврида харажат сифатида тан олинади. Чиқиб кетиш муносабати билан товар-моддий захираларни исталган ҳисобдан чиқариш суммаси ва уларга доир барча зарарлар ҳисобдан чиқариш юз берган ёки зарар етказилган ҳисобот даври мобайнида харажат сифатида ҳисобга олиниши керак. Реализация қилишнинг соф қийматини ошириш натижасида юзага келадиган, илгари ҳисобдан чиқарилган товар-моддий захираларнинг қийматини тиклаш суммаси ошиш юз берган ҳисобот даврида харажат сифатида тан олинган, чиқиб кетган (ш.ж. реализация қилинган) товар-моддий захиралар таннархининг пасайиши сифатида тан олинади.

57. Савдо ва умумий овқатланиш корхоналари томонидан товар-моддий захиралар ҳисоби сотиш қиймати бўйича юритилганда сотилган товар-моддий захиралар таннархи сотилган товар-моддий захираларнинг сотиш қиймати билан уларга тўғри келувчи савдо устамаси суммаси ўртасидаги фарқ сифатида аниқланади. Сотилган товар-моддий захираларга тўғри келувчи савдо устамасининг суммаси сотилган товар-моддий захираларнинг сотиш қиймати (товар айланмаси) ва савдо устамасининг ўртача фоизи кўпайтмаси сифатида аниқланади. Савдо устамасининг ўртача фоизи ҳисобот даври бошидаги савдо устамаларининг қолдиғи ва ҳисобот даврида келиб тушган товар-моддий захиралар бўйича савдо устамалари суммасини ҳисобот даври бошида товар-моддий захиралар қолдиғининг сотиш қиймати ва ҳисобот даврида олинган товар-моддий захираларнинг сотиш қиймати суммасига бўлиш йўли билан аниқланади.

58. Товар-моддий захиралар қолдиқлари ва чиқиб кетаётган (шунингдек ишлаб чиқаришга берилган) товар-моддий захиралар қийматини аниқлаш қуйидаги усуллардан бири орқали амалга оширилади:

тегишли бирликнинг идентификацияланган таннархи бўйича;

ўртача тортилган қиймат бўйича (AVECO);

товар-моддий захиралар харид қилинган вақт бўйича дастлабки захиралар таннархи бўйича (ФИФО).

59. Товар-моддий захираларнинг ҳар бир гуруҳи (тури) бўйича ҳисобот йили мобайнида қийматни аниқлашнинг фақат бир усули қўлланади. Товар-моддий захираларнинг гуруҳи (тури) бўйича қийматни аниқлаш усулларидан бирини қўллаш, ҳисоб сиёсатини қўллашда йўл қўйилган изчилликдан келиб чиқиб амалга оширилади.

60. Ташкилот томонидан алоҳида тартибда фойдаланиладиган (қимматбаҳо металлар, қимматбаҳо тошлар ва ҳоказо) ва бир-бирининг ўрнини босмайдиган (яъни улар одатдаги ҳолда бир-бирини алмаштира олмайди), шунингдек махсус лойиҳалар учун ишлаб чиқарилган ва мўлжалланган (ишлатиладиган) товар-моддий захиралар тегишли бирликнинг идентификацияланган таннархи усули бўйича баҳоланади.

Ушбу усулда ўзига хос харажатлар муайян товар-моддий захираларга олиб борилади. Акс эттиришнинг ушбу усули, улар сотиб олинганлиги ёки ишлаб чиқарилганлигидан қатъий назар, махсус лойиҳалар учун мўлжалланган маҳсулотларга тўғри келади.

61. AVECO усули бўйича товар-моддий захиралар ҳар бир бирлигининг қиймати давр бошида айнан бир хил бирликларнинг ўртача тортилган қиймати ва давр мобайнида харид қилинган ёки ишлаб чиқарилган айнан бир хил бирликларнинг қийматидан келиб чиқиб аниқланади.

Товар-моддий захиралар ҳар бир бирлиги қийматини AVECO усули бўйича аниқлаш давр бошидаги товар-моддий захиралар қолдиғининг таннархи ва миқдори ҳамда ушбу давр мобайнида келиб тушган товар-моддий захираларнинг таннархи ва миқдоридан шаклланадиган, айнан бир хил бирликларнинг умумий таннархини уларнинг умумий миқдорига бўлиш йўли билан амалга оширилади. Ўртача қиймат ташкилот томонидан танланган усулга қараб даврий ёки товар-моддий захираларнинг ҳар бир янги партияси келиб тушишига кўра ҳисоблаб чиқарилиши мумкин.

62. ФИФО усули бўйича товар-моддий захираларнинг чиқиб кетаётган бирликлари таннархига биринчи навбатда харид қилинган ёки ишлаб чиқарилган захираларнинг қиймати киради, давр охиридаги товар-моддий захиралар қиймати эса охирги бўлиб харид қилинган ёки ишлаб чиқарилган захиралар бирликларининг умумий қийматидан ташкил топади.

63. Ҳисобот даври охирида товар-моддий захиралар қийматини аниқлаш уларнинг чиқиб кетишида товар-моддий захиралар қийматини аниқлашнинг қабул қилинган усулига боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Товар-моддий захираларнинг чиқиб кетишида уларнинг қийматини аниқлашнинг қўлланиладиган усули ташкилотнинг ҳисоб сиёсатида акс эттирилиши лозим.

8-§. Инвентарь ва хўжалик жиҳозларини ҳисобга олиш хусусиятлари

64. Инвентарь ва хўжалик жиҳозларини фойдаланишга топширишда уларнинг қиймати вазифасига қараб ишлаб чиқариш харажатларига ёки давр харажатларига тўлиқ ҳисобдан чиқарилиб, кейин ташкилот томонидан оддий шакл бўйича (бир томонлама тартибда), таннархи бўйича номлар (номенклатура рақамлари) ёки гуруҳлар (йириклаштирилган комплектлар) кесимида тезкор миқдорий ҳисоб юритилади, бунда фойдаланишга келиб тушиш санаси (ой, йил), фойдаланиш жойи (бўлинмалар бўйича) ва улардан фойдаланиш муддати мобайнида моддий жавобгар шахслар кўрсатилади.

65. Агар инвентарь ва хўжалик жиҳозларининг қиймати бир бирлик (комплект) учун харид қилиш пайтида Ўзбекистон Республикасида белгиланган базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан ортиқ бўлса, унда ташкилот уларни фойдаланишга беришда ушбу инвентарь ва хўжалик жиҳозларининг қийматини муддати кечиктирилган харажатларга киритиши мумкин. Бунда кечиктирилган харажатларни камайтириш, яъни уларни харажатларга ҳисобдан чиқариш қуйидаги усуллардан бирини қўллаш орқали амалга оширилади:

қийматни ишлаб чиқарилган маҳсулот (ишлар, хизматлар) ҳажмига мутаносиб равишда ҳисобдан чиқариш;

тенг меъёрда.

Қийматни ишлаб чиқарилган маҳсулот (ишлар, хизматлар) ҳажмига мутаносиб равишда ҳисобдан чиқариш усулида кечиктирилган харажатлар суммасини ҳисобдан чиқариш ҳисобот даврида ишлаб чиқарилган маҳсулот (ишлар, хизматлар) ҳажмининг натурал кўрсаткичидан ва инвентарь ҳамда хўжалик жиҳозлари таннархининг кўрсатилган инвентарь ва хўжалик жиҳозларини фойдали ишлатишнинг бутун кутилаётган муддатида маҳсулот (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқаришнинг тахмин қилинаётган ҳажмига нисбатидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

Қийматни тенг меъёрий усулда ҳисобдан чиқариш инвентарь ва хўжалик жиҳозларининг таннархидан ҳамда ушбу инвентарь ва хўжалик жиҳозларини фойдали ишлатиш муддатини ҳисобга олган ҳолда ҳисоблаб чиқарилган меъёрлардан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

66. Инвентарь ва хўжалик жиҳозларининг қийматини харажатларга ҳисобдан чиқариш усулларидан бирини қўллаш инвентарь ва хўжалик жиҳозларидан фойдали ишлатишнинг бутун муддати мобайнида амалга оширилади.

67. Агар маҳсулот (ишлар, хизматлар) ишлаб чиқариш муддатидан аввал тўхтатилган ва уни тиклаш кутилмаётган бўлса, кечиктирилган харажатларни ҳисобга олувчи счётларда ҳисобга олинадиган инвентарь ва хўжалик жиҳозларининг қолдиқ қиймати (инвентарь ва хўжалик жиҳозлари қийматининг ҳисобдан чиқарилмаган миқдори қолдиғи) ташкилотнинг молиявий натижаларига бошқа операцион харажатлар сифатида ҳисобдан чиқарилади.

68. Ташкилотнинг инвентарь ва хўжалик жиҳозларини таъмирлаш ҳамда уларга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлари (масалан, махсус асбобни чархлаш, алоҳида узел ва деталларни алмаштириш ва ҳоказолар) инвентарь ва хўжалик жиҳозларининг вазифасидан келиб чиқиб ишлаб чиқариш харажатлари ёки давр харажатларига киритилади.

69. Фойдаланиш жараёнида  инвентар ва хўжалик буюмлари  хақиқий таннархини унинг алоҳида қисмларини алмаштириш орқали ўзгартиришга йўл қўйилмайди.   Инвентар ва хўжалик буюмларнинг айрим қисмларини алмаштириш ва таъмирлаш харажатлари мазкур тўпламни таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш харажатлари сифатида белгиланиши ва одатдаги фаолият харажатларига киритилиши керак.

70. Фойдаланишда бўлган, бироқ кейинчалик ўз вазифаси бўйича фойдаланилмаётган инвентарь ва хўжалик жиҳозлари бошқа операцион даромад сифатида реализация қилишнинг соф қиймати бўйича кирим қилиниши мумкин. Бунда, агар ушбу инвентарь ва хўжалик жиҳозлари бўйича кечиктирилган харажатларни ҳисобга олувчи счётларда сумма қолдиғи бўлса, унда улар ҳам ҳисобот даврининг харажатлари сифатида молиявий натижаларга киритилиши лозим.

71. Инвентарь ва хўжалик жиҳозларининг қийматини уларни фойдаланишга бериш пайтида тўлиқ ишлаб чиқариш харажатларига ёки давр харажатларига ҳисобдан чиқаришда, фойдаланишдаги инвентарь ва хўжалик жиҳозларининг кейинчалик сақланишини таъминлаш мақсадида уларнинг ҳисобини цех омборчилари ва алоҳида фойдаланувчилар бўйича балансдан ташқари счётларда юритиш лозим.

72. Инвентарь ва хўжалик жиҳозлари қийматининг уларни фойдаланишга беришда ҳисобдан чиқариш тартиби, шунингдек уларнинг қийматини харажатларга киритишнинг фойдаланилаётган усули ташкилотнинг ҳисоб сиёсатида акс эттирилиши лозим.

73. Инвентар ва хўжалик буюмларини қийматини балансдан ташқари ҳисобварақларидан чиқариш у хақиқатдан ҳам ҳисобдан чиқарилганда ва бирламчи ҳисоб ҳужжатлар билан тасдиқланган тақдирдагина амалга оширилади.

9-§. Тараларни ҳисобга олиш хусусиятлари

74. Вазифасига кўра таралар қуйидагиларга бўлинади:

товар-моддий қийматликларни омборларда сақлаш ёки маҳсулот ишлаб чиқариш, ишларни бажариш ва хизматлар кўрсатиш технологик жараёнини амалга ошириш учун мўлжалланган тара (сақлаш учун тара);

товар-моддий захираларни ишлаб чиқариш жараёнида, омборларда ёки савдо жойларида ўраш учун мўлжалланган тара (ўраш учун тара);

товар-моддий захираларнинг ишлаб чиқарувчидан истеъмолчига қадар ҳаракати жараёнида ташиш ва сақлаш учун мўлжалланган тара (ташиш учун тара).

75. Етказиш шароитлари ва фойдаланиш сонига (маротабасига) кўра кўп маротаба ва бир марта ишлатиладиган тараларга ажратилади.

Кўп маротаба ишлатиладиган таралар мол етказиб берувчидан (ишлаб чиқарувчидан) истеъмолчига кўп маротаба айланади ва товар-моддий захиралардан бўшатилгандан сўнг етказиб берувчи ташкилотга қонун ҳужжатларида ёки шартномада белгиланган тартибда қайтарилади.

Бир марта ишлатиладиган таралар ишлаб чиқаришга берилганда ёки товар-моддий захиралар чиқиб кетганда ташкилот томонидан харажатларга ҳисобдан чиқарилади ва қайтарилмайди.

76. Ишлаб чиқариш жараёнида маҳсулотларни ўраш учун мўлжалланган бир марта ишлатиладиган таралар қиймати таннарх таркибига, савдо жойлари ва омборларда товарларни ўраш учун ишлатиладиган таралар эса сотиш харажатларига киритилади.

77. Етказиб берувчига қайтарилган бўш идишлар қиймати етказиб берувчи (идишларни олувчи) харидорга (идишларни берувчига) тегишли шартномаларда (сотиш,  етказиб бериш ва бошқалар) назарда тутилган қийматда тўлайди.

78.  Шартнома шартлари бўйича харидор кўп маротаба ишлатиладиган идишларни қайтаришга мажбур бўлган ҳолларда унинг қиймати счёт-фактура ва (ёки) бошқа йўл (товарларни кузатиб борувчи) ҳужжатларда тегишли шартномаларда кўрсатилган суммада алоҳида қаторда, унда қадоқланган маҳсулотлар (товарлар) нинг сотиш баҳосига қўшилмаган ҳолда кўрсатилади.  Мол етказиб берувчиларда кўп маротаба ишлатиладиган идишларни қайтарилганда уларни кирим қилиш тегишли шартномаларда кўрсатилган суммаларда амалга оширилади.

79.  Агар қайтарилиши лозим бўлган кўп маротаба ишлатиладиган идишлар белгиланган муддатда ва сонда қайтарилмаса, бухгалтерия ҳисобида уларни бериш асосий фаолиятдан даромад ва харажатлар сифатида улар юзага келган ҳисобот даврида уларнинг жорий қиймати бўйича акс эттирилади. Кўп маротаба ишлатиладиган идишларни қайтариш бўйича мажбуриятларни бажарилмаганлиги учун шартнома (етказиб бериш, олди-сотди ва ҳ.к.) шартларида қўшимча санциялар назарда тутилиши мумкин.

80. Товар-моддий захиралар билан етказиб бериладиган кўп маротаба ишлатиладиган тараларнинг бир қанча турлари учун етказиб берувчи харидордан гаров суммасини ундириши мумкин, ушбу сумма харидорга ундан таралар ишга яроқли (бузилмаган) ҳолатда олингандан сўнг қайтарилади.

Тара учун гаров суммаларини ундиришга прейскурантлар, етказиб беришнинг алоҳида шароитлари ёки тарафлар учун мажбурий бошқа қоидалар билан назарда тутилган ҳолларда йўл қўйилади.

81. Гаров суммаси ўрнатилагн кўп маротаба ишлатиладиган идишлар счёт-фактура ва (ёки) бошқа йўл (товарларни кузатиб борувчи) ҳужжатларда тегишли шартномаларда кўрсатилган гаров суммаси бўйича алоҳида қаторда, унда қадоқланган маҳсулотлар (товарлар) нинг сотиш баҳосига қўшилмаган ҳолда кўрсатилади. Мол етказиб берувчиларда кўп маротаба ишлатиладиган идишларни қайтарилганда уларни кирим қилиш баланс қиймати бўйича амалга оширилади.

Харидор томонидан таралар қайта ишлатиш учун етказиб берувчига ишга яроқли (бузилмаган) ҳолатда қайтарилганда, унга (тарани топширувчига) унинг учун тўланган суммалар қайтарилади. Бунда тараларнинг харидор томонидан қайтарилиши ва ушбу таралардаги товар-моддий захиралар сотиб олинган етказиб берувчи томонидан тараларнинг олиниши даромад келтирувчи операция сифатида қаралмайди. Қайтариладиган таралар бошқа етказиб берувчига ёки тара тайёрловчи ташкилотга сотилган тақдирда, ушбу операция бухгалтерия ҳисобида даромад келтирувчи битим сифатида тан олинади.

82. Агар гаров суммаси ўрнатилган кўп маротаба ишлатиладиган идишлар белгиланган муддатда ва сонда қайтарилмаса, бухгалтерия ҳисобида уларни бериш асосий фаолиятдан даромад ва харажатлар сифатида улар юзага келган ҳисобот даврида акс эттирилади, яъни харидор томонидан мол етказиб берувчига гаров суммаси ўрнатилган кўп маротаба ишлатиладиган идишлар қайтарилмаган ҳолларда мазкур идишлар учун гаров суммаси қайтарилмайди ва мол етказиб берувчи мазкур гаров суммасини молиявий натижаларига олиб боради. Гаров суммаси ўрнатилган кўп маротаба ишлатиладиган идишларни қайтариш бўйича мажбуриятларни бажарилмаганлиги учун шартнома (етказиб бериш, олди-сотди ва ҳ.к.) шартларида қўшимча санциялар назарда тутилиши мумкин.

83. Таралар таркибида шунингдек тараларни тайёрлаш ва таъмирлаш учун махсус мўлжалланган материаллар ва деталлар - тарабоп материаллар (яшикларни йиғиш учун деталлар, бочка тахтаси, темир гардиш, пардали ва полиэтиленли тиқин, вискозадан тўқилган қалпоқчалар, зар қоғоз ва бошқалар) ҳам ҳисобга олинади.

Юкланадиган маҳсулотларнинг (товарларнинг) сақланишини таъминлаш мақсадида вагонлар, кемалар, автотранспорт ва бошқа транспорт воситаларини қўшимча жиҳозлаш учун мўлжалланган буюмлар тарага киритилмайди.

84. Кўп маротаба ишлатиладиган тараларни таъмирлаш ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар (масалан, айрим деталлари, қисмларини тозалаш, алмаштириш ва ҳ.к.) давр харажатларига киритилади.

Харидорлар қайтариб берганда олинган кўп маротаба ишлатиладиган идишларни ишчи ҳолатга келтириш учун амалга оширилган таъмирлар ва уларга хизмат кўрсатиш бўйича харажатлар (масалан тозалаш, айрим деталлари, қисмларини алмаштириш ва ҳ.к) шартномада назарда тутилган тартибда харидорлар томонидан қопланиши мумкин.

85. Табиий эскириши, синиши (шикастланиши) ёки бузилиши натижасида яроқсиз ҳолга келган ва ташкилот томонидан ишлатилмайдиган таралар тегишли далолатнома расмийлаштирилган ҳолда харажатларнинг тегишли моддаларига ҳисобдан чиқарилади.

86. Мол етказиб берувчилардан товар-моддий заҳиралари билан бирга келиб тушган идишлар келиб тушган товар-моддий заҳираларини кирим қилиниши билан бир вақтнинг ўзида қуйидагича ҳисобга олиб борилади:

бир маротаба ишлатиладиган идишлар - товар-моддий заҳираларининг қиймати билан биргаликда;

агар кўп маротаба ишлатиладиган идишларга гаров суммаси ўрнатилган бўлса – шартномада кўрсатилган гаров суммаси бўйича;

агар кўп маротаба ишлатиладиган идишлар қайтарилиши лозим бўлмаса, лекин қиймати алоҳида қаторда кўрсатилган бўлса – йўл (кузатиш) ҳужжатларида кўрсатилган сумма бўйича;

агар кўп маротаба ишлатиладиган идишлар қайтарилиши лозим бўлмаса, лекин қиймати товар-моддий заҳиралар баҳосига қўшилган ва фойдаланиш ёки сотилиши мумкин бўлса - фойдаланилиш ёки сотилиш мумкин бўлган қиймат бўйича.

87. Идишларнинг қиймати мол етказиб берувчининг счёт-фактурасида кўрсатилмаган ва уларнинг қиймати товар-моддий захираларнинг баҳосига қўшилган, шунингдек улардан корхонада фойдаланиш ёки бошқа корхона сотилиши мумкин бўлган ҳолларда товар-моддий захираларини ёйилганда олинган кўп маротаба ишлатиладиган идишларни қабул қилиб олишда ва кирим қилишда комиссия томонидан «Мол етказиб берувчининг счёт-фактурасида кўрсатилмаган идишларни кирим қилиш далолатномаси» тузилади.

Комиссия корхона раҳбари (раҳбар ўринбосари) раислигида тузилади. Комиссия таркибига корхонанинг тегишли мутахассислари, бухгалтерия ходимлари ва идишларни бутлигига моддий жавобгар шахслар қўшилиши шарт. Комиссия ташкилот раҳбарининг буйруғи билан ташкил этилади.

Комиссия идишларни бевосита кўриб чиқади, кейинчалик корхона фаолиятида фойдаланиш ёки бошқа корхоналарга сотиш имкониятларини аниқлайди ва идишларнинг жорий бозор баҳосини белгилайди.

Мол етказиб берувчининг счёт-фактурасида кўрсатилмаган идишларни кирим қилиш далолатномаси икки нусхада тузилади, корхона раҳбари томонидан тайинланган комиссия аъзолари томонидан имзоланади ва корхона раҳбари томонидан тасдиқланади. Биринчи нусха бухгалтерия берилади, иккинчи нусха эса омборга кирим қилишда асос бўлиши учун моддий жавобгар шахсда қолади. Олинган идишлар омборга кирим қилиш фақат корхона раҳбари томонидан долатнома тасдиқлангандан кейин амалга оширилади.

88. Мол етказиб берувчига қайтариб берилиши лозим бўлган кўп маротаба ишлатиладиган идишлар қайтарилганда «Қайтарилиши лозим бўлган кўп маротаба ишлатиладиган идишларни қайтариш юк хати» расмийлаштирилади.

Юк хати модиий жавобгар шахс томонидан унда идиш келиб тушгандаги ҳужжатнинг номи ва рақами кўрсатган ҳолда учта нусхада тузилади, ҳамда бухгалтер, моддий жавобгар шахс ва мол етказиб берувчининг вакили томонидан имзоланади. Биринчи нусха бухгалтерия берилади, иккинчи нусха эса омбордан ҳисобдан чиқаришга асос бўлиши учун моддий жавобгар шахсда қолади, учинчи нусха эса мол етказиб берувчига берилади.

89. Табиий эскириши, синиши (шикастланиши) ёки бузилиши натижасида яроқсиз ҳолга келган ишдишлар чиқиб кетаётганда комиссия томонидан «Идишларнинг синиши ёки бузилиши натижасида ҳисобдан чиқариш далолатномаси» билан расмийлаштирилади.

Комиссия идишларни бевосита кўриб чиқади ва идишларни яроқсиз ҳолга келиб қолиш сабабларини ва бузилишига, синишига, ҳамда йўқолишига айбдор шахсларни аниқлайди.

«Идишларнинг синиши ёки бузилиши натижасида ҳисобдан чиқариш далолатномаси» икки нусхада тузилади, корхона раҳбари томонидан тайинланган комиссия аъзолари томонидан имзоланади ва корхона раҳбари томонидан тасдиқланади. Биринчи нусха бухгалтерия берилади, иккинчи нусха эса омбордан ҳисобдан чиқаришга асос бўлиши учун моддий жавобгар шахсда қолади. Яроқсиз идишларни омбордан ҳисобдан чиқариш фақат корхона раҳбари томонидан долатнома тасдиқлангандан кейин амалга оширилади.

Яроқсиз идишларни ҳисобдан чиқариш тугагандан кейин идишларни чиқиб кетишидан молиявий натижани аниқлаш мақсадида ташкилот бухгалтерияси томонидан идишларни чиқиб кетиши билан боғлиқ харажатлар ва уларни чиқиб кетишидан келиб тушган материаллар тўғрисида маълумотнома тузилади. Мазкур маълумотномада идишларни чиқиб кетиши ва бузилиши (синиши) оқибатларини бартараф этиш билан боғлиқ харажатлар, шунингдек идишларни ҳисобдан чиқаришда олинган материалларнинг номи, оғирлиги, баҳоси ва суммаси кўрсатилади.

90. Ҳисобот даври учун идишларнинг мавжудлиги ва харакати тўғрисидаги малумотларни умумлаштириш учун идишларининг кирими ва чиқимига тегишли бошланғич ҳисоб ҳужжатларига асосан корхона раҳбари томонидан тасдиқланадиган «Идишларнинг харакати тўғрисидаги ҳисобот» тузилади.

Идишларнинг харакати тўғрисидаги ҳисобот моддий жавобгар шахс томонидан икки нусхада тузилади. Бухгалтер ва моддий жавобгар шахс томонидан имзоланади. Биринчи нусхаси бухгалтерияга берилади, иккинчи нусхаси моддий жавобгар шахсда қолади.

Ҳисоботнинг биринчи нусхаси ҳисобот тузиш учун асос бўлган ҳужжатларни илова қилинган ҳолда бухгалтерияга берилади, иккинчи нусхаси моддий жавобгар шахсда қолади.

 

10-§. Ўстиришдаги ва боқувдаги ҳайвонларни ҳисобга олиш хусусиятлари

91. Ўстиришдаги ва боқувдаги ҳайвонларни ҳисобга олиш объектлари бўлиб: насл, ортган вазн ва ўсиш; ёш ҳайвонларни катта ёшдаги гуруҳларга ва асосий подага ўтказиш; асосий подадан яроқсизга чиқарилган чорва молларнинг боқувга қўйилиши ҳисобланади.

92. Асосий поданинг яроқсизга чиқарилган ва боқувга қўйилган чорва моллари яроқсизга чиқарилган маҳсулдор ҳайвонларнинг баланс қиймати ва яроқсизга чиқарилган катта ёшдаги ишчи ҳайвонларнинг сотилишидан кутилаётган сумма бўйича кирим қилинади.

Четдан келиб тушган ҳайвонларнинг ўстиришга ва боқувга кирим қилиниши мазкур БҲМСнинг 3-параграфида белгиланган тартибда ўтказиладиган баҳолаш бўйича амалга оширилади.

93. Ташкилотнинг ўзида ўстиришдаги ва боқувдаги ҳайвонлардан олинган наслларнинг бахолаш қуйидаги тартибда аниқланади.

сут йўналишидаги қорамолчиликдаги бузоқлар –олинган наслнинг ҳақиқий таннархи бўйича. Бир бош наслнинг ҳақиқий таннархи (баҳоси) сут берувчи сигирлар ва наслдор буқаларни боқиш харажатларидан қўшимча маҳсулотларнинг қиймати чегирилган ҳолда аниқланади. Бунда қўшимча маҳсулотнинг қиймати айрилгандан кейин қолган сумма сутга 90 % ва наслга 10% мутаносиб равишда олиб борилади;

гўшт йўналишидаги қорамолчиликдаги бузоқлар – бузоқнинг тирик вазни ва сут эмизишдан ажратилган бузоқларнинг бир килограммининг ҳақиқий таннархидан келиб чиқиб;

чўчқа болалари – туғилгандаги тирик вазни ва сут эмизишдан ажратилган чўчқа болаларининг бир килограммининг ҳақиқий таннархидан (қўшилган маҳсулотлар қиймати чегирилган умумий харажатлар суммасини чўчқаларнинг тирик вазнинг ўсиши миқдорига олинган наслнинг туғилгандаги тирик вазнини қўшилган суммага бўлиб аниқланади) келиб чиқиб;

қўзилар – таннархни ҳисоблашда қабул қилинган баҳоларда (асосий подадаги қўйларни сақлаб туриш харажатларининг умумий суммасининг жун-гўшт ва гўшт-жун етиштириш учун қўй боқишда 10 %, роман турдаги қўйларни боқишда 12%, қоракўлчиликда 15 % миқдорида);

мўйнали ёввойи ҳайвонлар – ёш ҳайвон туғилган кундаги битта бошни ҳақиқий боҳасининг 50 % га тенг бўлган шартли баҳоларда;

қулонлар – ёши катта бир бошни сақлаб туришнинг 60 озуқа кунининг ҳақиқий таннархи миқдорида;

жўжалар, ўрдакчалар, ғозчалар, куркачалар (бир кунлик паррандалар) – инкубация таннархига мувофиқ бир бошнинг ҳақиқий таннархи бўйича;

янги асалари оилалари – ҳақиқий таннархига мувофиқ баҳоларда ҳисобга қабул қилинади.

Ҳисобот йили давомида ёш ҳайвонлар бошқа жинс-ёши гуруҳларга ёки асосий подага ўтказилганда уни йил бошидаги қиймати парвариш харажатларига ва 1 ц тирик вазнинни ўсиши ёки ҳар ойда ўтказиш вақтидаги ҳисобий ўсиш аниқланадиган ҳайвонлар бўйича 1 озуқа кунидан келиб чиқиб ҳисобланадиган режа таннархинга кўпайган ҳолда баҳоланади.

94. Боқувдаги ҳайвонларнинг тирик вазни, ўстириш ва боқиш натижасида ошади, шунинг учун ҳайвонлар тирик вазннинг ўсишини ҳисобга олган ҳолда мунтазам равишда қўшимча баҳоланади.

Тирик вазннинг ўсиши ҳайвонлар бириктирилган моддий жавобгар шахслар бўйича турлари ва ҳисоб-ишлаб чиқариш гуруҳлари бўйича аниқланади. Бунинг учун мазкур гуруҳ ҳайвонларининг ҳисобот даври охирида белгиланган тирик вазнига мазкур ёшдаги гуруҳдан ҳисобот даври мобайнида чиқиб кетган ҳайвонларнинг тирик вазни қўшилади ва мазкур гуруҳга тегишли ҳисобот даврида келиб тушган ҳайвонларнинг тирик вазни ҳамда ҳисобот даври бошида мавжуд бўлган ҳайвонларнинг тирик вазни айрилади. Олинган натижа ҳисобот даври мобайнида ўстиришда ёки боқувда ва яйловда бўлган ҳайвонларнинг ёш гуруҳи бўйича тирик вазнининг ўсишини акс эттиради.

95. Қўшимча баҳолаш суммаси 1 ц ўсишнинг режа таннархини ҳайвонларнинг ҳар бир тур ва жинс-ёш гуруҳи бўйича ўсиш (ц) сонига кўпайтириш йўли билан аниқланади. Тирик вазнини ўсиши аниқланмайдиган ҳайвонларнинг ҳар бир тур ва жинс-ёш гуруҳи бўйича қўшимча баҳолаш қуйидагича амалга оширилади:

анаслчилик йўналишидаги йилқичиликдаги қулунлар, шунингдек қўзилар, қуёнлар, ёш мўйнали ёввойи ҳайвонлар – сут эмизишдан ажратиш ва боқиш бошлаганда сут эмишдан ажратгунча бўлган тўлиқ режа таннархи бўйича (қолганлар режа суммасидан 50%);

сут эмишдан ажратилган қўзилар – танлаб олиб тортиб кўриб билан аниқланадиган тирик вазни ўсишидан келиб чиқиб;

ишчи биялардан олинадиган кулонлар, шунингдек ёш ёввойи ҳайвонлар, қуёнлар, паррандаларни ўсиши уларни ташкилотда боқилган кунлари сони ва 1 кунлик боқишнинг режа таннархидан келиб чиқиб. Катта ёшдаги паррандалар, қуёнлар, ва ёввойи ҳайвонлар қайта баҳоланмайди. Уларни боқиш қиймати улардан олинадиган маҳсулотлар (тухум, тери) га олиб борилади.

96. Ўсиш ҳисоблаш йўли билан аниқланадиган (қўйлар, эчкилар, паррандалар, қуёнлар), ёки ўсиш ҳисобга олинмайдиган (қулонлар, ёш туялар ва эшаклар, ёввойи ҳайвонлар) ёш ҳайвонлар бўйича ўсиш қиймати ҳар ойда озуқа-кунини ҳақиқий сони ва озуқа-кунидан келиб чиқиб ҳисоблаш йўли билан аниқланадиган режа таннахи бўйича ҳисобланади.

Қўйлар, эчкилар паррандалар, қуёнларнинг (ихтисослаштирилмаган ташкилотларда) ўсиши ёш гуруҳлари бўйича танлаб олиш йўли билан ўрнатиладиган тирик вазнидан келиб чиқиб аниқланади.

Бунинг учун зоотехник ферма мудири ёки бригадир билан бирга белгиланган сондаги ҳайвонлар ва паррандаларни бош сонини (5 % дан кам бўлмаган) алоҳида ажратиб олади ва оғирлигини тортади. Ҳар бир ёш гуруҳларидан шу ёш гуруҳларига ўртача мансуб келадиганлари танлаб олинади.

Ундан кейин оғирлиги тортилган ҳайвонлар ва паррандаларнинг умумий тирик вазнини оғирлиги тортилганларнинг бош сонига бўлиш йўли билан ҳар бир ёш гуруҳи бўйича алоҳида оғирлиги тортилган бир бошнинг ўртача тирик вазни аниқланади.

Кейин бир бошнинг ўртача тирик вазни мазкур ёш гуруҳидаги ҳайвонларнинг умумий сонига кўпайтирилади ва шу йўл билан барча гуруҳлар бўйича йил (квартал) охиридаги бош сонининг тирик вазни агиқланади.

Ўстиришдаги ва боқувдаги ҳайвонларнинг оғирлигини тортиш ва тирик вазнини ортиши кейинги катта ёшдаги гуруҳга ўтказилган, асосий подага ўтказилган, асосий подадан чиқарилган, нобуд бўлган, сўйилган, давлатга сотилган ва бошқа турли сотиш ҳолларида ҳам амалга оширилади.

Йил охирида олинган насл ва тирик вазнини ўсиши таннархи ҳисобот калькуляциясидан келиб чиқиб тўғриланади. Агар ҳисоботдаги таннархдан юқори бўлса қийматига қўшимча қўшиш бўйича ёзув қилинади, агар паст бўлса тўғриловчи ёзув амалга оширилади. Ўстиришдаги ва боқувдаги ҳайвонлар йил охирида йиллик бухгалтерия балансида ҳақиқий таннархи бўйича баҳода акс эттирилади.

Йил охирида олинган насл ва тирик вазннинг ўсиши таннархига ҳисобот калькуляцияларидан келиб чиққан ҳолда тузатиш киритилади.

11-§. Товар-моддий захираларни инвентаризациядан ўтказиш

97. Товар-моддий захираларнинг ҳақиқатда мавжудлигини аниқлаш, уларнинг реализация қилиш соф қийматини тасдиқлаш ва уларнинг бут сақланишини назорат қилиш мақсадида ташкилотлар томонидан вақти-вақти билан, лекин йилда камида бир маротаба товар-моддий захираларни инвентаразиядан ўтказилади.

98. Товар-моддий захираларни инвентаризацияси Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (19-сон БҲМС) “Инвентаризацияни ташкил этиш ва ўтказиш” да белгиланган тартибда ўтказилади.

Товар моддий захиралар инвентаризацияси натижасида аниқланган камомадлар уларнинг хақиқий(баланс) қиймати бўйича ҳисобдан чиқарилади.

Инвентаризация натижасида аниқланган товар-моддий захиралар камомади суммаси қонун ҳужжатларида белгиланган ҳолларда табиий йўқолиш меъёрлари чегарасида, шунингдек камомаднинг аниқ айбдорлари аниқланмаган ёки моддий жавобгар шахслардан ундириш имконияти бўлмаган ҳолларда, уни бошқа операцион харажатларга ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги қарор қабул қилинган ҳисобот давридаги молия-хўжалик фаолияти натижаларига киритилади.

Аниқ айбдор шахслар аниқланган ҳолда инвентаризация натижасида аниқланган товар-моддий захиралар камомади суммаси моддий жавобгар шахс ёки айбдордан ундирилади.

Инвентаризация натижасида аниқланган товар-моддий захиралар камомади аниқ айбдор шахслар аниқланмаганда ёки моддий жавобгар шахслардан ундириш имкони бўлмаганда камомда суммаси молиявий натижаларга олиб борилади.

99. Инвентаризацияда аниқланган ортиқча товар-моддий захираларнинг қийматини кирим қилиш бошқа операцион даромадлар сифатида акс эттирилади. Камомади инвентаризация вақтида аниқланган етишмайдиган товар-моддий захираларнинг баланс қиймати айбдор шахслар аниқланишига қадар камомадлар ва қийматликларнинг бузилишидан йўқотишларни ҳисобга олувчи счётда акс эттирилади.

 

§ 12. Товар-моддий захираларни олишга ишончнома

100. Корхона томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда етказиб берувчилардан товар-моддий захиралар олиш учун ишончли шахсга берилган ёзма ваколат ишончнома деб тан олинади. Ишончли шахс унга ишончнома бўйича берилган ваколатлар доирасида ҳаракат қилади.

101. Товар-моддий захираларни олишга ишончномалар корхона ихтиёрига кўра мазкур БҲМСнинг 1-иловасига мувофиқ шаклда (берилган ишончномалар ишончномалар дафтари корешогида ҳисобга олинган ҳолларда) ёки мазкур БҲМСнинг 2-иловасига мувофиқ шаклда (берилган ишончномалар журналда ҳисобга олинган ҳолларда) расмийлаштирилади.

Ишончномалар корхона раҳбари ёки у томонидан қонунда белгиланган тартибда белгиланадиган шахслар томонидан имзоланади.

102. Ишончномалар етказиб берувчи томонидан шартнома ва бошқа битимлар бўйича бериладиган товар-моддий захираларни олишга берилади.

Ишончли шахс талаб этилаётган товар-моддий захираларни бир жойдан (бир омбордан), бироқ бир неча шартнома ва бошқа битимлар бўйича олиши лозим бўлган ҳолатларда унга шартнома ва бошқа битимларнинг рақам ва саналари кўрсатилган битта ишончнома ёки агар товар-моддий захиралар бир неча омбордан олиниши керак бўлса бир нечта ишончномалар берилади.

Ишончномаларни ёзишда олиниши керак бўлган моддий бойликлар рўйхати қуйидаги ҳолда тўлдирилади: агар ишончномада кўрсатилган жўнатиш ҳужжатида (шартнома ва шу кабиларда) олиниши керак бўлган товар-моддий захиралар номи ва сони келтирилмаган бўлса ёки ишончнома бўйича жўнатиш ҳужжатларида келтирилган товар-моддий захираларнинг фақат бир қисмигина олинса. Агар ишончнома бўйича жўнатиш ҳужжатларида кўрсатилган барча товар-моддий захиралар номи ва сони олинса, унда ишончноманинг орқа томонини бойликлар рўйхати билан тўлдирмаса ҳам бўлади. Бундай ҳолда ишончноманинг ушбу қисмида жўнатиш ҳужжатининг номи, рақами ва санаси, шунингдек олинадиган товар-моддий захираларнинг умумий суммаси кўрсатилади.

103. Ишончномани бериш чоғида корхона танлаган унинг шаклига боғлиқ ҳолда ишончнома ишончномалар дафтари корешогида ёки берилган ишончномаларни ҳисобга олиш журналида рўйхатдан ўтказилади. Ишончномалар дафтари рақамланади ва ип билан тикилади. Дафтарнинг сўнгги варағида корхона раҳбари ёки у томонидан белгиланган шахсларнинг имзосидан кейин "Мазкур дафтарда ... варақ рақамланди" деган ёзув қайд этилади. Варақлар сони ёзув билан кўрсатилади.

Берилган ишончномаларни ҳисобга олиш мазкур Низомга 3-иловага мувофиқ шакл бўйича, рақамланган ва ип билан тикилган журналда олиб борилади. Журналнинг сўнгги варағида корхона раҳбари ёки у томонидан белгиланган шахсларнинг имзосидан кейин "Мазкур журналда ... варақ рақамланди" деган ёзув қайд этилади. Варақлар сони ёзув билан кўрсатилади.

Ишончномалар дафтари ва Берилган ишончномаларни ҳисобга олиш журнали ишончномаларни рўйхатдан ўтказиш учун масъул бўлган шахсда сақланиши лозим.

Тўлиқ ёки қисман тўлдирилмаган ишончномаларни ҳамда улар номига ёзилган шахсларнинг имзо намунаси бўлмаган ишончномаларни бериш тақиқланади.

104. Ишончноманинг амал қилиш муддати у асосида ишончнома берилган шартномалар ва бошқа битимлар бўйича тегишли бойликларни олиш ва олиб чиқиб кетиш имкониятига боғлиқ равишда белгиланади, бироқ у қонун ҳужжатларида белгиланган муддатдан ошмаслиги керак.

105. Ишончли шахсни унга берилган, амал қилиш муддати ҳали тугамаган ишончномалар бўйича бойликларни олиш ҳуқуқидан маҳрум қилиш чоғида товар-моддий захираларни олувчи дарҳол тегишли ишончномаларнинг бекор қилинганлиги ҳақида етказиб берувчини хабардор қилади. Бундай хабарнома олинган пайтдан бошлаб бекор қилинган ишончнома бўйича бойликларни бериш тўхтатилади. Бундай ҳолларда бекор қилинган шартномалар бўйича бойликларни берганлик учун етказиб берувчи жавобгар бўлади.

106. Ишончли шахс бойликларни олгандан сўнг топшириқлар бажарилганлиги ва у олган товар-моддий захиралар омборга (омборхонага) топширилганлиги тўғрисидаги ҳужжатларни корхона бухгалтериясига ёки тегишли моддий жавобгар шахсга тақдим этиши шарт.

Фойдаланилмаган ишончномалар амал қилиш муддати тугаган кундан кейинги санада уни берган корхонага қайтарилиши керак.

Фойдаланилмаган ишончноманинг қайтарилганлиги тўғрисида ишончномалар дафтарининг корешогида ("Топшириқ бажарилганлигини тасдиқлайдиган ҳужжатнинг рақами ва санаси" устунида) ёки берилган ишончномаларни ҳисобга олиш журналида ("Ишончнома бўйича топшириқлар бажарилганлиги тўғрисидаги қайдлар" устунида) қайд этилади. Қайтарилган фойдаланилмаган ишончномалар "фойдаланилмаган" ёзуви билан сўндирилади ва уларни рўйхатдан ўтказиш учун жавобгар бўлган шахс томонидан ҳисобот йили охирига қадар сақланади. Йил тугагач бундай фойдаланилмаган ишончномалар бу ҳақда тегишли далолатнома тузиш билан белгиланган тартибда йўқ қилинади. Амал қилиш муддати тугаган ишончномалардан фойдаланиш хусусида ҳисобот бермаган шахсларга янги ишончномалар берилмайди.

107. Ишончномалар амал қилиш муддатидан қатъи назар товар-моддий захираларнинг дастлабки берилишида етказиб берувчига қолдирилади. Товар-моддий захираларни қисмларга бўлиб беришда ҳар бир берилган қисмга юкхат (қабул қилиш-топшириш далолатномаси ёки шунга ўхшаш бошқа ҳужжат) тузилади, унда ишончнома рақами ва у берилган сана кўрсатилади. Бундан ҳолларда юкхатнинг (ёки унинг ўрнини босувчи ҳужжатнинг) бир нусхаси товар-моддий захираларни олувчига берилади, бошқаси - етказиб берувчида қолади ҳамда ишончномага кўра бойликларни бериш устидан кузатув ва назорат учун қўлланилади.

Товар-моддий захиралар бериб бўлингандан кейин ишончнома ишончномалар бўйича топширилаётган бойликларнинг охирги туркумини бериш учун ҳужжат билан бирга бухгалтерияга топширилади.

108. Корхона ишончномалари бўйича товар-моддий захираларни бериш қуйидаги ҳолларда амалга оширилмайди:

тўлдириш тартибини бузган ҳолда ёки тўлдирилмаган реквизитлар билан берилган ишончномалар тақдим этилганда;

тузатилган ва бўялган жойлари мавжуд бўлган ишончномалар тақдим этилганда;

ишончномада кўрсатилган паспорт тақдим этилмаганда;

ишончнома берилган муддат тугаганда;

қабул қилиб олувчидан ишончнома бекор қилинганлиги тўғрисида хабар олинганда;

унинг номидан ишончнома берилган юридик шахснинг фаолияти тўхтатилганда;

ишончли шахс лаёқатсиз, чекланган лаёқатли деб тан олинганда.

109. Ишончномалар беришнинг белгиланган тартибига риоя этилиши ҳамда товар-моддий захираларни ишончномалар бўйича бериш устидан назорат қилиш корхона раҳбари томонидан белгиланган масъул шахс зиммасига юкланади.

13-§. Товар-моддий захираларни ҳисобга олиш тизимлари

110. Маҳсулот ишлаб чиқариш, товарларни сотиш, ишларни бажариш ва хизматлар кўрсатиш жараёнининг характери ва хусусиятларидан келиб чиқиб товар-моддий захиралар ҳисоби қуйидаги: узлуксиз (доимий) ёки даврий ҳисобга олиш тизимларидан бири бўйича амалга оширилиши мумкин.

112. Товар-моддий захираларнинг узлуксиз ҳисобга олиш тизимидан фойдаланилганда товар-моддий захираларни ҳисобга олиш счётларида уларнинг келиб тушиши ва чиқиб кетиши бўйича операциялар батафсил акс эттириб борилади. Товар-моддий захираларни узлуксиз ҳисобга олиш тизимида бутун ҳисобот даври мобайнида товар-моддий захираларнинг қолдиғи суммалари ва сотилган (чиқиб кетган) захираларнинг таннархи тўғрисидаги маълумотлар олиниши мумкин. Сотилган товар-моддий захираларнинг таннархи, сотишнинг боришига қараб сотилган маҳсулот (товарлар, ишлар, хизматлар) таннархини ҳисобга олиш счётларида акс эттирилади.

113. Даврий ҳисобга олиш тизими қўлланилганида ҳисобот даври мобайнида товар-моддий захираларни ҳисобга олувчи счётларда уларнинг келиб тушиши ва чиқиб кетишининг батафсил ҳисоби юритилмайди. Товар-моддий захираларнинг ҳақиқатдаги мавжудлиги уларни инвентаризацияси натижалари бўйича аниқланади. Сотилган (чиқиб кетган) товар-моддий захираларнинг таннархи уларни инвентаризацияси якунланишига қадар аниқланиши мумкин эмас. Сотилган (чиқиб кетган) товар-моддий захираларнинг таннархи давр бошидаги қолдиқ суммаси ва давр мобайнида тушумларни қўшиш ҳамда давр охиридаги қолдиқ суммасини айириш йўли билан аниқланади.

Товар-моддий захираларни ҳисобга олишнинг қўлланиладиган тизими ташкилотнинг ҳисоб сиёсатида акс эттирилиши лозим.

 

14-§. Ахборотларни ёритиб бериш

 114. Молиявий ҳисоботда қуйидагилар ёритиб берилиши лозим:

товар-моддий захиралар қийматини аниқлашда қабул қилинган ҳисоб сиёсати, шу жумладан товар-моддий захиралар қийматини баҳолашнинг қўлланадиган усуллари;

 товар-моддий захираларнинг якуний баланс суммаси ва баланс суммаси ташкилотга мувофиқ келадиган таснифда;

 сабабларини баён этган ҳолда, товар-моддий захираларни реализация қилишнинг соф қийматига қадар жиддий ҳисобдан чиқариш;

ҳар қандай қисман ҳисобдан чиқарилган суммани тиклаш суммаси;

хўжалик фаолиятининг ҳисобдан чиқарилган товар-моддий захираларни тиклашга олиб келган ҳолатлари ёки воқеалари;

мажбуриятлар учун кафолат сифатида гаровга қўйилган товар-моддий захираларнинг баланс қиймати;

ҳисобот даврида чиқиб кетадиган товар-моддий захиралар таннархи.

4-сон БҲМСга
1-ИЛОВА

 

Ишончнома рақами

Берилган санаси

Амал қилиш муддати

Ишончнома берилган шахснинг лавозими ва Ф.И.Ш.

Ишончномани олганлиги ҳақида имзо

1

2

3

4

5

         

Мол етказиб берувчи

Шартнома ва бошқа битимларнинг рақами ва санаси

Топшириқнинг бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжатнинг рақами ва санаси

6

7

8

     


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Кесиш чизиғи- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


_____-сонли ишочнома

Берилган сана

«___» ______________ 20__ й.

Ишончномани ҳақиқийлиги «___» _________________ 20__ йилгача.


__________________________________________________________________

Корхона номи ва унинг манзили


Ишончнома берилди__________________________________________________________

 

Лавозими ва Ф.И.Ш.


Паспорт серияси __________Рақами ______________________


Ким томонидан берилди _______________________________________________________


Берилган сана «____» _______________ _____ й.


________________________________________________________________________дан

 

Мол етказиб берувчининг номи

Материал қийматликларини______________________________________ бўйича олиш учун

 

Ҳужжатнинг номи, рақами ва санаси

Орқа томони

Олиниши керак бўлган материал қийматликларининг рўйхати

Т/р

Материал қийматликларининг номи

Ўлчов бирлиги

Сони (ёзув билан)

1

2

3

4

       


______________Ишончномани олган шахснинг имзоси_______________________
Тасдиқлаймиз.

   

_________________

____________________

   

имзо

Ф.И.Ш.

   

_________________

____________________

   

имзо

Ф.И.Ш.

       
             

 

 

 

4-сон БҲМСга
2-ИЛОВА


_____-сонли ишончнома

Берилган сана _____________«___» ______________20__ йил

Ишончноманинг ҳақиқийлиги «___» ___________________20__йилгача

_______________________________________________________________________
корхонанинг номи ва унинг манзили

Ишончнома берилди ________________________________________________________

     

лавозими ва Ф.И.Ш.

Паспорт серия ________ Рақами _____________________

Ким томонидан берилган_____________________________________________________________

Берилган сана «___» ______________20__ йил

_____________________________________________________________________дан

мол етказиб берувчининг номи

товар-моддий қийматликларни_________________________________________ бўйича олиш учун

       

ҳужжатнинг номи, рақами ва санаси

     Ишончноманинг орқа томони


Олиниши керак бўлган материал қийматликларнинг рўйхати

Т/р

Материал қийматликларнинг номи

Ўлчов бирлиги

Сони (ёзув билан)

1

2

3

4

 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
 

.

   
                             
 

Ишончномани олган шахснинг имзоси ___________

                             
 

Тасдиқлаймиз_________________________________________________________

             

__имзо

Ф.И.Ш.

 

________ ______________________________________________________________

             

__имзо

Ф.И.Ш.

                             

 

 

 

4-сон БҲМСга

3-ИЛОВА

Берилган ишончномани ҳисобга олиш

журнали

Т/р

Берилган сана

Амал қилиш
муддати

Ишончнома кимга
берилган (лавозими ва фамилияси)

Мол етказиб берувчининг
номи

Шартнома ёки бошқа битимларнинг
рақами ва санаси

Ишончномани олган
шахснинг имзоси

Ишончнома бўйича топшириқнинг бажарилиши тўғрисидаги белги

1

2

3

4

5

6

7

8

.

             

.

             

 

 

 

 

 

 
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
2019 йил “__” ________даги __- сон буйруғига
2-ИЛОВА

 

Ўз кучини йўқотган деб топилаётган

идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

РЎЙХАТИ

 

  1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг 2003 йил 7 майдаги 62-сон буйруғи билан тасдиқланган Товар-моддий бойликларни олишга ишончномалар бериш ва уларни ишончномалар бўйича бериш тартиби тўғрисида низом (рўйхат рақами 1245, 2003 йил 27 май) ) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 2003 йил, 9-10-сон).
  2. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2003 йил 28 октябрдаги 121-сон “Товар-моддий бойликларни олишга ишончномалар бериш ва уларни ишончномалар бўйича бериш тартиби тўғрисида низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги буйруғи (рўйхат рақами 1245-1, 2003 йил 24 декабрь) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 2003 йил, 24-сон).
  3. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2006 йил 15 июндаги 52-сон “Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби Миллий стандарти (4-сонли БҲМС) “Товар-моддий захиралар”ни тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи (рўйхат рақами 1595, 2006 йил 17 июль) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 йил, 28-29-сон, 282-модда).
  4. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2016 йил 5 сентябрдаги 63-сон “Товар-моддий бойликларни олишга ишончномалар бериш ва уларни ишончномалар бўйича бериш тартиби тўғрисида низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги буйруғи (рўйхат рақами 1245-2, 2016 йил 9 сентябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 йил, 36-сон, 419-модда).
  5. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2016 йил 5 сентябрдаги 67-сон “Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби Миллий стандарти (4-сонли БҲМС) “Товар-моддий захиралар”ни тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруққа ўзгартиришлар киритиш ҳақида”ги буйруғи (рўйхат рақами 1595-1, 2016 йил 9 сентябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 йил, 36-сон, 423-модда).
  6. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2019 йил 4 мартдаги 28-сон “Товар-моддий бойликларни олишга ишончномалар бериш ва уларни ишончномалар бўйича бериш тартиби тўғрисида низомга ўзгартиришлар киритиш ҳақида”ги буйруғи (рўйхат рақами 1245-4, 2019 йил 11 март) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2019 йил, 11-сон, 213-модда).

 

Национальный стандарт бухгалтерского учета

Республики Узбекистан

 

НСБУ № 4

 

Товарно-материальные запасы

 

Настоящий Национальный стандарт бухгалтерского учета (НСБУ) разработан на основании Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Узбекистан.

 

§ 1. Общие Положения

1. Целью настоящего НСБУ является определение методологии бухгалтерского учета и отражения в финансовой отчетности товарно-материальных запасов, принадлежащих юридическому лицу, независимо от его организационно-правовой формы (далее - организация), на правах собственности.

2. Основными положениями учета товарно-материальных запасов являются: определение момента признания, классификация, оценка балансовой стоимости; определение затрат, включаемых в себестоимость товарно-материальных запасов, последующее признание затрат, включая стоимость товарно-материальных запасов в качестве расхода; уменьшение стоимости товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации (оценка); определение финансовых результатов от их выбытия, а также порядок раскрытия информации по ним в финансовой отчетности.

3. Положения настоящего НСБУ не применяются к правилам учета финансовых инструментов.

4. Термины, используемые в настоящем НСБУ:

товарно-материальные запасы - материальные активы, содержащиеся в целях дальнейшей продажи в ходе нормальной деятельности и находящиеся в процессе производства, а также используемые в процессе производства продукции, выполнения работ или оказания услуг либо для осуществления административных и социально-культурных функций;

чистая стоимость реализации - текущая стоимость товарно-материальных запасов за вычетом оцененных затрат по доведению до состояния используемых по назначению и реализации;

текущая стоимость - стоимость товарно-материальных запасов по действующим рыночным ценам на определенную дату или сумма, достаточная для приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки между осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами;

прямые затраты - производственные затраты, непосредственно связанные с процессом производства отдельных видов товарно-материальных запасов (оказанием услуг и выполнением работ) и прямо относимые на себестоимость их единицы;

косвенные затраты - производственные затраты, связанные с процессом производства нескольких видов товарно-материальных запасов (оказанием услуг и выполнением работ), которые не могут быть непосредственно отнесены на себестоимость единицы определенных товарно-материальных запасов, вследствие чего они распределяются между объектами затрат и себестоимостью их единицы расчетным путем;

точка разделения - определенный момент процесса производства, где конкретно идентифицируются отдельные виды продукции при производстве совместно производимой продукции;

тара - материальный объект, представляющий собой изделие, используемое для хранения, упаковки и транспортировки продукции (товаров).

5. Товарно-материальные запасы могут находиться в организациях в виде:

запасов сырья и материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива, тары и тарных материалов, запчастей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, прочих материалов, предназначенных для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, обслуживания производства, административных потребностей и иных целей;

молодняка животных, взрослых животных, находящихся на откорме и нагуле, птиц, семей пчел, взрослого скота, выбракованного из основного стада для реализации (без постановки на откорм), скота, принятого со стороны для реализации;

незавершенного производства в виде не законченных обработкой и сборкой деталей, узлов, изделий и незаконченных технологических процессов. Незавершенное производство в организациях, выполняющих работы и оказывающих услуги, состоит из расходов на выполнение незаконченных работ (услуг), по которым еще не оформлены приемо-сдаточные документы и организацией не признан соответствующий доход;

готовой продукции, изготовленной в организации (конечный результат производственного цикла - актив, законченный обработкой (комплектацией), который предназначен для реализации и соответствует техническим и качественным характеристикам, предусмотренным договором, или требованиям других документов, в случаях, установленных законодательством);

товаров, приобретенных (полученных) от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи или перепродажи без дополнительной обработки в ходе обычной деятельности организации. При этом объекты долгосрочных активов (здания, сооружения, транспортные средства, имущественные (исключительные) права и другие) также могут являться товаром в случаях, если они приобретены в целях дальнейшей продажи или перепродажи.

6. В состав инвентаря и хозяйственных принадлежностей включаются активы, отвечающие одному из следующих критериев:

срок службы не более одного года;

предметы стоимостью до пятидесятикратного размера от базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан на момент приобретения, за единицу (комплект) независимо от срока службы. Руководитель организации имеет право установить в учетной политике меньший предел стоимости предметов для их учета в составе инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

Независимо от срока службы и стоимости в состав инвентаря и хозяйственных принадлежностей включаются:

специальные инструменты и приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа);

специальная и санитарная одежда, специальная обувь;

постельные принадлежности;

канцелярские принадлежности (калькуляторы, настольные приборы и т. д.);

кухонный и столовый инвентарь, а также столовое белье;

временные (нетитульные) сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых относятся на себестоимость строительно-монтажных работ;

сменное оборудование со сроком эксплуатации менее одного года;

орудия лова (тралы, неводы, сети, снасти, мережи и т. п.).

7. Единица бухгалтерского учета товарно-материальных запасов устанавливается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации о запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера товарно-материальных запасов, порядка их приобретения и использования единицей товарно-материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т. п.

Национальный стандарт бухгалтерского учета

Республики Узбекистан

 

НСБУ № 4

 

Товарно-материальные запасы

 

Настоящий Национальный стандарт бухгалтерского учета (НСБУ) разработан на основании Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Узбекистан.

 

§ 1. Общие Положения

1. Целью настоящего НСБУ является определение методологии бухгалтерского учета и отражения в финансовой отчетности товарно-материальных запасов, принадлежащих юридическому лицу, независимо от его организационно-правовой формы (далее - организация), на правах собственности.

2. Основными положениями учета товарно-материальных запасов являются: определение момента признания, классификация, оценка балансовой стоимости; определение затрат, включаемых в себестоимость товарно-материальных запасов, последующее признание затрат, включая стоимость товарно-материальных запасов в качестве расхода; уменьшение стоимости товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации (оценка); определение финансовых результатов от их выбытия, а также порядок раскрытия информации по ним в финансовой отчетности.

3. Положения настоящего НСБУ не применяются к правилам учета финансовых инструментов.

4. Термины, используемые в настоящем НСБУ:

товарно-материальные запасы - материальные активы, содержащиеся в целях дальнейшей продажи в ходе нормальной деятельности и находящиеся в процессе производства, а также используемые в процессе производства продукции, выполнения работ или оказания услуг либо для осуществления административных и социально-культурных функций;

чистая стоимость реализации - текущая стоимость товарно-материальных запасов за вычетом оцененных затрат по доведению до состояния используемых по назначению и реализации;

текущая стоимость - стоимость товарно-материальных запасов по действующим рыночным ценам на определенную дату или сумма, достаточная для приобретения актива или исполнения обязательства при совершении сделки между осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами;

прямые затраты - производственные затраты, непосредственно связанные с процессом производства отдельных видов товарно-материальных запасов (оказанием услуг и выполнением работ) и прямо относимые на себестоимость их единицы;

косвенные затраты - производственные затраты, связанные с процессом производства нескольких видов товарно-материальных запасов (оказанием услуг и выполнением работ), которые не могут быть непосредственно отнесены на себестоимость единицы определенных товарно-материальных запасов, вследствие чего они распределяются между объектами затрат и себестоимостью их единицы расчетным путем;

точка разделения - определенный момент процесса производства, где конкретно идентифицируются отдельные виды продукции при производстве совместно производимой продукции;

тара - материальный объект, представляющий собой изделие, используемое для хранения, упаковки и транспортировки продукции (товаров).

5. Товарно-материальные запасы могут находиться в организациях в виде:

запасов сырья и материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива, тары и тарных материалов, запчастей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, прочих материалов, предназначенных для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, обслуживания производства, административных потребностей и иных целей;

молодняка животных, взрослых животных, находящихся на откорме и нагуле, птиц, семей пчел, взрослого скота, выбракованного из основного стада для реализации (без постановки на откорм), скота, принятого со стороны для реализации;

незавершенного производства в виде не законченных обработкой и сборкой деталей, узлов, изделий и незаконченных технологических процессов. Незавершенное производство в организациях, выполняющих работы и оказывающих услуги, состоит из расходов на выполнение незаконченных работ (услуг), по которым еще не оформлены приемо-сдаточные документы и организацией не признан соответствующий доход;

готовой продукции, изготовленной в организации (конечный результат производственного цикла - актив, законченный обработкой (комплектацией), который предназначен для реализации и соответствует техническим и качественным характеристикам, предусмотренным договором, или требованиям других документов, в случаях, установленных законодательством);

товаров, приобретенных (полученных) от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи или перепродажи без дополнительной обработки в ходе обычной деятельности организации. При этом объекты долгосрочных активов (здания, сооружения, транспортные средства, имущественные (исключительные) права и другие) также могут являться товаром в случаях, если они приобретены в целях дальнейшей продажи или перепродажи.

6. В состав инвентаря и хозяйственных принадлежностей включаются активы, отвечающие одному из следующих критериев:

срок службы не более одного года;

предметы стоимостью до пятидесятикратного размера от базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан на момент приобретения, за единицу (комплект) независимо от срока службы. Руководитель организации имеет право установить в учетной политике меньший предел стоимости предметов для их учета в составе инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

Независимо от срока службы и стоимости в состав инвентаря и хозяйственных принадлежностей включаются:

специальные инструменты и приспособления (инструменты и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства определенных изделий или для изготовления индивидуального заказа);

специальная и санитарная одежда, специальная обувь;

постельные принадлежности;

канцелярские принадлежности (калькуляторы, настольные приборы и т. д.);

кухонный и столовый инвентарь, а также столовое белье;

временные (нетитульные) сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых относятся на себестоимость строительно-монтажных работ;

сменное оборудование со сроком эксплуатации менее одного года;

орудия лова (тралы, неводы, сети, снасти, мережи и т. п.).

7. Единица бухгалтерского учета товарно-материальных запасов устанавливается организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации о запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера товарно-материальных запасов, порядка их приобретения и использования единицей товарно-материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная группа и т. п.

§ 2. Признание товарно-материальных запасов

8. Товарно-материальные запасы признаются в качестве актива, если:

существует уверенность поступления в организацию будущей экономической выгоды, связанной с активом;

стоимость актива может быть достоверно оценена;

перешло право собственности на него.

Момент перехода права собственности на товарно-материальные запасы, риски и вознаграждения, связанные с ними, определяется на основании договора поставки (купли-продажи), оговаривающего ее условия.

9. Товарно-материальные запасы, по которым право собственности не принадлежит организации, но которые находятся в ее распоряжении в соответствии с условиями договора, отражаются на забалансовых счетах по оценке, предусмотренной в договоре.

10. Товарно-материальные запасы подлежат включению в бухгалтерский баланс организации в результате:

приобретения по договору поставки (купли-продажи);

поступления от учредителей в качестве вклада в уставный капитал организации;

поступления от возврата учредительского вклада организации, ранее внесенного в уставный капитал другой организации, при выходе из состава учредителей либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее участниками;

безвозмездного поступления (по договору дарения);

обмена;

перевода из состава долгосрочных активов;

выявления излишних (неучтенных) товарно-материальных запасов;

возврата ранее выданного товарного займа или получения товарного займа;

изготовления в самой организации;

выполнения работ и оказания услуг, не законченных на конец отчетного периода и учитываемых в виде незавершенного производства;

других операций и событий, приведших к получению права собственности на товарно-материальные запасы.

11. Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей из двух стоимостей: себестоимости (стоимости приобретения или производственной себестоимости) или чистой стоимости реализации на конец отчетного периода.

12. Себестоимость товарно-материальных запасов, признанная соответствующим образом в бухгалтерском учете, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством Республики Узбекистан и настоящим НСБУ.

§ 3. Себестоимость приобретенных товарно-материальных запасов

13. Товарно-материальные запасы подлежат включению в бухгалтерский баланс организации по себестоимости, которая включает в себя стоимость приобретения (суммы, уплачиваемые поставщику) и все затраты, связанные с их приобретением.

К затратам, связанным с приобретением товарно-материальных запасов и включаемым в их себестоимость, относятся:

таможенные пошлины и сборы;

суммы налогов и сборов, связанных с приобретением товарно-материальных запасов (если они не возмещаются);

комиссионные вознаграждения, уплачиваемые снабженческим и посредническим организациям, через которые приобретены товарно-материальные запасы;

расходы по сертификации товарно-материальных запасов и их испытанию в соответствии с техническими условиями, связанными с приобретением товарно-материальных запасов;

транспортно-заготовительные расходы по заготовке и доставке товарно-материальных запасов до места их текущего расположения или использования. Они состоят из затрат по заготовке, оплате тарифов (фрахт) за погрузочно-разгрузочные работы и транспортировке товарно-материальных запасов всеми видами транспорта до места их текущего расположения или использования, включая расходы по страхованию рисков при транспортировке товарно-материальных запасов;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товарно-материальных запасов.

14. Условия предоставления скидок определяются договором поставки (купли-продажи).

Скидки, использованные покупателем на дату оприходования товарно-материальных запасов, при наличии подтверждающих первичных учетных документов, не включаются в затраты, связанные с их приобретением.

Скидки, зависящие от выполнения покупателем специальных договорных условий, относятся на результаты финансово-хозяйственной деятельности в том отчетном периоде, в котором они возникли и не уменьшают стоимость приобретенных товарно-материальных запасов.

При бесплатном получении дополнительных товарно-материальных запасов, себестоимость приобретения распределяется на весь объем (количество) товарно-материальных запасов, включая бесплатно полученных, при наличии первичных учетных документов, подтверждающих их получение. 

При бесплатном получении дополнительных товарно-материальных запасов за счет ранее поставленных товарно-материальных запасов сумма доли дополнительных товарно-материальных запасов относится на результаты финансово-хозяйственной деятельности в том отчетном периоде, в котором они получены. А себестоимость текущих приобретенных товарно-материальных запасов  распределяется на объем (количество) текущих приобретенных товарно-материальных запасов (работ, услуг) и доли дополнительных товарно-материальных запасов (выполненных работ, оказанных услуг), полученных за счет текущих приобретенных.

15.Расходы, связанные с оплатой приобретенных товарно-материальных запасов (расходы по открытию аккредитива, комиссия банка за переводы, комиссия по конвертации валюты при приобретении товарно-материальных запасов за иностранную валюту и другие банковские услуги), с подготовкой, регистрацией и закрытием контрактов по приобретению товарно-материальных запасов и другие расходы, не связанные непосредственно с приобретением активов, не включаются в себестоимость товарно-материальных запасов, а признаются как расходы в том отчетном периоде, в котором они возникли.

16. При приобретении или изготовлении товарно-материальных запасов за счет заемного капитала расходы в виде процентов за пользование кредитом (займом) не включаются в себестоимость товарно-материальных запасов, приобретенных полностью или частично за счет него.

17. Затраты по приобретению товарно-материальных запасов определяются на основании первичных документов, подтверждающих их возникновение.

18. Если условиями договора предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа за приобретаемые товарно-материальные запасы, то данные товарно-материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости реализуемых без предоставления отсрочки или рассрочки платежа. При этом возникающая разница между стоимостью товарно-материальных запасов, реализуемых без предоставления отсрочки или рассрочки, и общей суммой платежей по приобретаемым товарно-материальным запасам признается как финансовые расходы (затраты по процентам) на протяжении периода отсрочки или рассрочки платежа, в зависимости от удельного веса текущего платежа в общей сумме платежей по отсрочке или рассрочке.

19. Расходы, связанные с работами по дополнительной обработке и доведению товарно-материальных запасов до состояния, пригодного к использованию (работы по доведению), включают в себя затраты организации по сортировке, фасовке (упаковке) и приведению их в товарный вид, не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг. Расходы, связанные с работами по доведению, независимо от выполнения их как собственными силами организации - покупателя, так и сторонними организациями, включаются в себестоимость товарно-материальных запасов.

20. Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету или относятся на стоимость приобретенных товарно-материальных запасов по одному из следующих методов:

непосредственного (прямого) включения транспортно-заготовительных расходов в себестоимость товарно-материальных запасов (присоединение к договорной цене, присоединение к денежной оценке вклада, внесенного в уставный капитал, присоединение к текущей стоимости безвозмездно полученных и т. п.).

Непосредственное (прямое) включение транспортно-заготовительных расходов в себестоимость товарно-материальных запасов целесообразно применять в организациях с небольшой номенклатурой товарно-материальных запасов, а также в случаях существенной значимости стоимости отдельных видов и групп товарно-материальных запасов;

отнесения транспортно-заготовительных расходов на отдельный синтетический счет «Заготовление и приобретение материалов» согласно расчетным документам поставщика с последующим отнесением их в себестоимость товарно-материальных запасов или по мере использования на производственные затраты и (или) на расходы периода по элементу «Материалы».

Сумма транспортно-заготовительных расходов обобщается отдельно и распределяется между соответствующими наименованиями товарно-материальных запасов (партиями, группами, на которые эти транспортно-заготовительные расходы относятся).

Сумма транспортно-заготовительных расходов, которая обобщается отдельно, в зависимости от периода, установленного в учетной политике организации, распределяется между суммой остатка товарно-материальных запасов на конец периода и суммой товарно-материальных запасов, которые выбыли (использованы, реализованы, безвозмездно переданы и т. п.) за период. Сумма транспортно-заготовительных расходов, которая относится к выбывающим товарно-материальным запасам, определяется как произведение среднего процента транспортно-заготовительных расходов и стоимости выбывших товарно-материальных запасов с отражением ее на тех же счетах учета, в корреспонденции с которыми отражено выбытие этих товарно-материальных запасов. Средний процент транспортно-заготовительных расходов определяется делением суммы остатка транспортно-заготовительных расходов на начало периода и транспортно-заготовительных расходов, понесенных за период, на сумму остатка товарно-материальных запасов на начало периода и товарно-материальных запасов, поступивших за период.

Применяемый метод учета транспортно-заготовительных расходов должен быть отражен в учетной политике организации.

21. Себестоимость товарно-материальных запасов, приобретенных за плату, определяется суммой, уплачиваемой поставщику (продавцу) в соответствии с договором или документами, подтверждающими их приобретение, выполнение работ, оказание услуг, за вычетом возмещаемых (принимаемых к зачету) налогов и включением затрат, связанных с приобретением товарно-материальных запасов, предусмотренных в пункте 13 настоящего НСБУ.

22. Себестоимость товарно-материальных запасов, приобретенных за иностранную валюту, определяется исходя из стоимости, указанной в первичных учетных документах (товаросопроводительных документах или грузовой таможенной декларации), подтверждающих их приобретение, в пересчете по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату принятия их к бухгалтерскому учету, с включением соответствующих затрат, связанных с приобретением товарно-материальных запасов, предусмотренных пунктом 13 настоящего НСБУ

23. Себестоимость товарно-материальных запасов, полученных в качестве вклада в уставный капитал организации, определяется на основании их денежной стоимости, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством Республики Узбекистан.

24. Себестоимость товарно-материальных запасов, полученных организацией безвозмездно (по договору дарения), а также полученных в результате выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

25. Себестоимость товарно-материальных запасов, полученных в обмен на аналогичные товарно-материальные запасы в установленном законодательством порядке, равна балансовой стоимости переданных товарно-материальных запасов.

Себестоимость товарно-материальных запасов, полученных в обмен на не аналогичные товарно-материальные запасы в установленном законодательством порядке, равна текущей стоимости переданных товарно-материальных запасов.

В случае обмена товарно-материальных запасов с доплатой себестоимость товарно-материальных запасов, полученных в обмен, равна текущей стоимости переданных товарно-материальных запасов, увеличенной (уменьшенной) на сумму денежных средств или их эквивалентов, которые были переданы (получены) при обмене.

26. Себестоимостью товарно-материальных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в установленном законодательством порядке, признается текущая стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, или текущая стоимость выполненных работ и оказанных услуг.

При невозможности установления стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией, себестоимость товарно-материальных запасов, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из текущей стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные товарно-материальные запасы.

27. Товары, приобретенные организацией со стороны для перепродажи, могут учитываться по стоимости их приобретения. При этом затраты, связанные с приобретением товаров, предусмотренные пунктом 13 настоящего НСБУ, относятся на расходы периода (по реализации) организации в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Организациям, осуществляющим торговлю и общественное питание, в целях надлежащего контроля за деятельностью материально ответственных лиц разрешается учитывать приобретенные товарно-материальные запасы по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок) на счетах бухгалтерского учета.

Применяемый порядок учета товарно-материальных запасов должен быть отражен в учетной политике организации.

28. Себестоимость активов, переведенных из состава долгосрочных активов в состав товарно-материальных запасов, определяется балансовой (остаточной) стоимостью этих долгосрочных активов.

29. В случае осуществления затрат, предусмотренных пунктом 13 настоящего НСБУ, организацией при получении товарно-материальных запасов в счет вклада в уставный капитал, безвозмездно и в обмен себестоимость товарно-материальных запасов увеличивается на сумму этих затрат.

30. Себестоимость активов, выявленных в результате инвентаризации излишних (неучтенных) товарно-материальных запасов, определяется исходя из текущей стоимости на дату их обнаружения.

31. Себестоимость каждого из совокупности товарно-материальных запасов, приобретенных на одну общую сумму, определяется распределением этой суммы пропорционально текущей стоимости отдельного товарно-материального запаса.

§ 4. Себестоимость  продукции (работ, услуг), произведенных в организации

32. Себестоимостью продукции (работ, услуг), производимых (изготовляемых, оказываемых и выполняемых) самой организацией, признается их производственная себестоимость. В производственную себестоимость продукции (работ, услуг) включаются затраты, непосредственно связанные с их производством, обусловленные технологией и организацией производства. К ним относятся: прямые и косвенные материальные затраты, прямые и косвенные затраты на труд, прочие прямые и косвенные затраты производственного характера. Затраты по займам включаются в производственную себестоимость продукции в порядке, установленном Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ № 24) «Учет затрат по займам» (рег. № 1996 от 18 августа 2009 года).

33. Затраты, образующие производственную себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам:

производственные материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);

затраты на оплату труда производственного характера, включая суммы единого социального платежа, начисленные по ним;

амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения;

прочие затраты производственного характера.

34. Расходы по реализации, общие расходы по управлению организацией (административные расходы), прочие операционные расходы, расходы по финансовой деятельности и чрезвычайные убытки не включаются в производственную себестоимость продукции (работ, услуг).

 

§ 5. Методы определения себестоимости товарно-материальных запасов

35. Методы определения себестоимости товарно-материальных запасов (продукции (работ, услуг) зависят от их вида, типа производства, его сложности, наличия незавершенного производства, длительности производственного цикла, номенклатуры товарно-материальных запасов. Основными методами определения себестоимости продукции (работ, услуг) являются: простой, нормативный, позаказный, попередельный, а в организациях торговли также может применяться метод инвентарной оценки затрат.

36. Простой метод определения себестоимости применяется в организациях, вырабатывающих однородную продукцию (работы, услуги) и не имеющих полуфабрикатов и незавершенного производства. При использовании этого метода все производственные затраты за отчетный период относятся на себестоимость всей выработанной продукции (работ, услуг). Себестоимость единицы продукции (работ, услуг) исчисляется путем деления суммы производственных затрат на общее количество единиц произведенной продукции (работ, услуг).

37. Нормативный метод определения себестоимости основан на учете затрат по установленным нормам использования сырья, материалов, труда и производственной мощности. Нормативы периодически анализируются и при необходимости могут пересматриваться в соответствии с текущими условиями.

38. Позаказный метод определения себестоимости применяется в организациях индивидуального и мелкосерийного производства, где производственные расходы идентифицируются и учитываются по отдельным заказам на продукцию (работу, услугу) (группу одинаковых изделий). Объектом заказа является продукция (работа, услуга), мелкие серии одинаковой продукции (работ, услуг) или ремонтные, монтажные и экспериментальные работы. При изготовлении крупных продукций с длительным процессом производства заказы могут быть даны не на продукцию в целом, а на отдельные агрегаты, узлы, представляющие собой законченные конструкции.

При этом методе определения себестоимости все затраты считаются незавершенным производством вплоть до окончания заказа.

Себестоимость единицы заказа определяется по окончании его выполнения (производства продукции, выполнения работы или оказания услуги). Вся сумма затрат по заказу составляет его себестоимость. Если этот заказ состоит из серии одинаковой продукции (работ, услуг), то себестоимость единицы продукции (работ, услуг) определяется делением суммы затрат по данному заказу на количество единиц продукции.

При частичном выполнении заказа и сдаче его заказчику себестоимость частичного выпуска оценивается по себестоимости ранее выполненных заказов с учетом изменений конструкции, технологии, условий производства.

39. Попередельный метод определения себестоимости применяется в организациях, где исходное сырье и материалы в процессе производства проходят ряд переделов, фаз, этапов. При этом методе сначала определяется себестоимость всей продукции (работ, услуг), а затем себестоимость ее единицы.

Попередельный метод в зависимости от отраслевой принадлежности организации может быть осуществлен в двух вариантах: полуфабрикатном и бесполуфабрикатном.

При полуфабрикатном варианте себестоимость продукции (работ, услуг) исчисляют по каждому переделу, и она состоит из себестоимости продукции (работ, услуг) предыдущих переделов и расходов по данному переделу. Себестоимость продукции последнего передела является также себестоимостью всей готовой продукции (работ, услуг).

При бесполуфабрикатном варианте исчисляется только себестоимость продукции (работ, услуг) последнего передела. При этом затраты учитываются отдельно по каждому переделу без учета себестоимости продукции (работ, услуг) предыдущих переделов. В себестоимость готовой продукции (работ, услуг) включаются затраты на ее производство по всем отдельным переделам.

40. При одновременном производстве из одного сырья и материалов в одном технологическом процессе различных видов продукции (работ, услуг), каждый из которых имеет самостоятельную цену реализации, эти виды продукции (работ, услуг) называются совместно производимыми.

Продукция,  появляющаяся в процессе производства основной продукции, стоимость реализации которой существенно ниже, чем у основной продукции, называется побочной.

Отличие совместно производимой от побочной продукции (работ, услуг) заключается в том, что их нельзя идентифицировать как различные виды продукции (работ, услуг) до достижения точки разделения.

41. В случаях, если стоимость реализации совместно производимой продукции (работ, услуг) можно определить в точке разделения, распределение производственных затрат в точке разделения с целью определения производственной себестоимости совместно производимой продукции (работ, услуг) осуществляется одним из следующих методов:

метод использования натуральных показателей. При этом методе затраты до точки разделения распределяют на каждый вид основной продукции (работ, услуг) пропорционально его доле в общем объеме производства, выраженном в натуральных показателях;

метод на основе стоимости реализации в точке разделения. При этом методе затраты до точки разделения распределяют на каждый вид основной продукции (работ, услуг) пропорционально его доле в общей сумме предполагаемой выручки от реализации.

42. В случаях, когда отдельные виды совместно производимой продукции (работ, услуг) подвергаются последующей обработке и в точке разделения невозможно определить их текущую стоимость реализации (стоимость реализации), распределение производственных затрат между совместно производимыми видами продукции (работ, услуг) в точке разделения осуществляется по одному из следующих методов:

метод чистой стоимости реализации. При этом методе затраты по совместно производимым видам продукции (работ, услуг) распределяются пропорционально их чистой стоимости реализации;

метод постоянной доли валовой прибыли от реализации. При использовании этого метода затраты распределяются таким образом, чтобы процентная доля общей валовой прибыли была одинаковой для каждой отдельной продукции (работ, услуг) и была равна показателю общей валовой прибыли. Процентная доля валовой прибыли вычисляется путем вычитания общей себестоимости совместно производимых видов продукции (работ, услуг) из предполагаемой общей выручки от реализации этих видов продукций, а затем величину прибыли выражают в виде процента от предполагаемой общей выручки от реализации.

43. Если в одном технологическом процессе производства одновременно происходит выход нескольких видов продукции (работ, услуг), из которых один или несколько видов продукции (работ, услуг) относятся к основным (целевым) видам, то в этом случае остальные виды продукции (работы, услуги) могут рассматриваться как побочные.

При определении себестоимости основной продукции (работ, услуг) текущая стоимость или чистая стоимость реализации побочной продукции (работ, услуг) исключается из общих затрат процессов производства, а оставшаяся часть затрат относится на основную продукцию (работы, услуги).

44. Учет побочных видов продукции (работ, услуг) осуществляется по одному из следующих методов:

фактической реализации побочной продукции (работ, услуг). При этом методе себестоимость реализованной в текущем периоде основной продукции (работ, услуг) уменьшается на сумму фактической реализации (чистой реализации) побочной продукции (работ, услуг). Остаток нереализованных запасов побочной продукции (работ, услуг) учитывается исходя из суммы понесенных затрат на последующую обработку побочной продукции после точки разделения. Сумма фактической реализации (чистой реализации) остатка побочной продукции (работ, услуг) будет признана, когда побочная продукция (работа, услуга) будет реализована;

фактического производства побочной продукции (работ, услуг). При использовании этого метода затраты, понесенные при производстве основной продукции (работ, услуг), сразу уменьшаются на сумму чистой стоимости реализации всего количества произведенной побочной продукции (работ, услуг). Остаток нереализованной побочной продукции (работ, услуг) учитывается по чистой стоимости реализации.

Применяемые в зависимости от особенностей отрасли производства методы определения себестоимости товарно-материальных запасов, в том числе побочной продукции, должны быть отражены в учетной политике организации.

§ 6. Чистая стоимость реализации

45. Товарно-материальные запасы отражаются по чистой стоимости реализации, если величина чистой стоимости реализации ниже себестоимости. Чистая стоимость реализации определяется по каждой единице (виду) товарно-материальных запасов.

46. Переоценка товарно-материальных запасов в целях определения чистой стоимости реализации - это периодическое уточнение стоимости товарно-материальных запасов с целью приведения ее в соответствие с текущей стоимостью.

47. Товарно-материальные запасы переоцениваются путем пересчета себестоимости их отдельных единиц по документально подтвержденным текущим стоимостям товарно-материальных запасов, аналогичным оцениваемым, сложившимся на дату проведения переоценки.

Переоценка осуществляется организацией самостоятельно либо с привлечением специализированной организации (специалистов-экспертов), имеющей право (лицензию) на занятие оценочной деятельностью в соответствии с законодательством.

48. Для документального подтверждения текущей стоимости единицы товарно-материальных запасов, по усмотрению организации, могут быть использованы:

данные о текущей стоимости (ценах) на аналогичную единицу товарно-материальных запасов, полученные в письменной форме от производителей и их официальных дилеров, товарно-сырьевых бирж, бирж недвижимости;

данные о себестоимости единицы товарно-материальных запасов в СКВ на дату приобретения (при наличии подтверждающего документа) с применением расчетного коэффициента, определяемого как соотношение курсов иностранных валют к суму, установленное Центральным банком Республики Узбекистан на дату проведения переоценки и на дату приобретения соответствующей единицы товарно-материальных запасов;

сведения об уровне цен, имеющиеся у соответствующих государственных органов;

сведения об уровне цен, опубликованные в период проведения переоценки в средствах массовой информации и в специальной литературе;

отчет оценщика о текущей стоимости соответствующей единицы товарно-материальных запасов.

49. Товарно-материальные запасы могут быть уценены, если они имеют повреждения, если они полностью или частично устарели или если снизилась их чистая стоимость реализации. Стоимость товарно-материальных запасов также может быть уменьшена, если признанные затраты на комплектацию, работы по приведению запасов в товарный вид или предполагаемые расходы по реализации возросли. Практика уценивания товарно-материальных запасов ниже себестоимости до чистой стоимости реализации производится в случаях чрезмерного скопления запасов и их медленной оборачиваемости для того, чтобы товарно-материальные запасы не отражались в финансовой отчетности выше, чем сумма, ожидаемая от их реализации или использования.

50. Товарно-материальные запасы обычно уцениваются до чистой стоимости реализации на основе «постатейного метода». При этом может быть группировка однотипных или взаимосвязанных товарно-материальных запасов: относящихся к одному и тому же ассортименту; имеющих то же предназначение или конечное использование, производящихся или продвигающихся на рынке в одной и той же географической зоне; которые не могут быть практически оценены отдельно от других в этом ассортименте. Неправомерно уценивать товарно-материальные запасы, основываясь на их классификации к готовой продукции (работ, услуг) или к товарно-материальным запасам в определенной отрасли или одной и той же географической зоне.

51. Сырье и другие материалы, используемые при производстве продукции (работ, услуг), не уцениваются ниже себестоимости, если изготовленная из них продукция будет реализована по текущей стоимости. Однако, если цена на готовую продукцию снижается в связи с падением цен на материалы, то есть себестоимость готовой продукции, изготовленной из этих материалов, превысит чистую стоимость реализации данной готовой продукции, то стоимость материалов следует уменьшить. Наиболее достоверной оценкой чистой стоимости реализации могут быть затраты по приобретению аналогичных материалов.

52. Сумма себестоимости товарно-материальных запасов, превышающая сумму чистой стоимости реализации этих товарно-материальных запасов, т. е. сумма уценки товарно-материальных запасов в результате переоценки, относится на расходы в том отчетном периоде, в котором она возникла.

53. В каждый последующий период может проводиться новая переоценка чистой стоимости реализации. В силу изменившейся экономической конъюнктуры, в случае повышения чистой стоимости реализации товарно-материального запаса, находящегося в собственности организации, стоимость которого ранее была снижена, соответствующая сумма списания восстанавливается (восстановление ограничено размерами изначального списания) таким образом, чтобы довести новую балансовую стоимость до меньшей из двух величин - себестоимости или пересмотренной чистой стоимости реализации в порядке, предусмотренном пунктом 51 настоящего НСБУ.

§ 7. Выбытие товарно-материальных запасов

54. Стоимость выбывающих товарно-материальных запасов подлежит списанию с баланса в момент определения факта выбытия. Товарно-материальные запасы списываются с баланса организации в результате:

реализации;

передачи в виде учредительного вклада в уставный капитал другой организации;

возврата учредителю вклада, ранее внесенного в уставный капитал организации, при выходе его из состава учредителей либо при распределении имущества ликвидируемого хозяйствующего субъекта между его участниками;

безвозмездной передачи;

обмена;

ликвидации (уничтожения) по причине негодности по истечении сроков хранения, вследствие физического и морального устаревания;

выявления недостачи, потери или порчи (боя, лома);

предоставления товарного займа или возврата ранее полученного товарного займа;

других операций и событий.

55. Финансовый результат (прибыль или убыток) от выбытия товарно-материальных запасов определяется вычитанием из дохода от выбытия товарно-материальных запасов их балансовой стоимости и косвенных налогов, связанных с выбытием товарно-материальных запасов.

56. Себестоимость выбываемых товарно-материальных запасов признается как расход в том отчетном периоде, в котором был признан связанный с ним доход. Сумма любых списаний товарно-материальных запасов в связи с выбытием и все убытки по ним должны быть учтены как расход в течение того отчетного периода, в котором произошло списание или был понесен убыток. Сумма восстановления стоимости ранее списанных товарно-материальных запасов, возникающая в результате повышения чистой стоимости реализации, признается как снижение себестоимости выбывших (в т. ч. реализованных) товарно-материальных запасов, признанных как расход в тот отчетный период, в котором произошло повышение.

57. При ведении учета товарно-материальных запасов по продажной стоимости организациями торговли и общественного питания себестоимость реализованных товарно-материальных запасов определяется как разница между продажной стоимостью реализованных товарно-материальных запасов и суммой торговой наценки, приходящихся на них. Сумма торговой наценки, приходящейся на реализованные товарно-материальные запасы, определяется как произведение продажной стоимости реализованных товарно-материальных запасов (товарооборота) и среднего процента торговой наценки. Средний процент торговой наценки определяется делением суммы остатка торговых наценок на начало отчетного периода и торговых наценок по поступившим товарно-материальным запасам в отчетном периоде на сумму продажной стоимости остатка товарно-материальных запасов на начало отчетного периода и продажной стоимости товарно-материальных запасов, полученных в отчетном периоде.

58. Определение стоимости остатков и выбывающих товарно-материальных запасов (в том числе отпущенных в производство) производится одним из следующих методов:

по идентифицированной себестоимости соответствующей единицы;

по средневзвешенной стоимости (AVECO);

по себестоимости первых по времени приобретения товарно-материальных запасов (ФИФО).

59. По каждой группе (виду) товарно-материальных запасов в течение отчетного года применяется только один метод определения стоимости. Применение одного из методов определения стоимости по группе (виду) товарно-материальных запасов производится исходя из допущения последовательности применения учетной политики.

60. Товарно-материальные запасы, используемые организацией в особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т. п.) и не являющиеся взаимозаменяемыми (т. е. они не могут обычным образом заменять друг друга), а также произведенные и предназначенные (используемые) для специальных проектов, оцениваются по методу идентифицированной себестоимости соответствующей единицы.

При этом методе специфические затраты относятся на определенные товарно-материальные запасы. Этот метод отражения подходит для изделий, предназначенных для специальных проектов, независимо от того, были ли они куплены или произведены.

61. По методу AVECO стоимость каждой единицы товарно-материальных запасов определяется исходя из средневзвешенной стоимости идентичных единиц на начало периода и из стоимости таких же идентичных единиц, приобретенных или произведенных в течение периода.

Определение стоимости каждой единицы товарно-материальных запасов по методу AVECO производится путем деления общей себестоимости идентичных единиц запасов на их общее количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка товарно-материальных запасов на начало периода и себестоимости и количества поступивших запасов в течение данного периода. Среднее значение может рассчитываться периодически или по мере поступления каждой новой партии товарно-материальных запасов в зависимости от выбранного организацией метода.

62. По методу ФИФО в себестоимость выбывающих единиц товарно-материальных запасов относится стоимость тех запасов, которые были приобретены или произведены в первую очередь, а стоимость товарно-материальных запасов на конец периода состоит из общей стоимости единиц запасов, которые были приобретены или произведены последними.

63. Определение стоимости товарно-материальных запасов на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого метода определения стоимости товарно-материальных запасов при их выбытии.

Применяемый метод определения стоимости товарно-материальных запасов при их выбытии должен быть отражен в учетной политике организации.

§ 8. Особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей

64. При передаче инвентаря и хозяйственных принадлежностей в эксплуатацию их стоимость полностью списывается на издержки производства или расходы периода, в зависимости от их назначения, с дальнейшим ведением организацией оперативного количественного учета по простой форме (в одностороннем порядке) в разрезе наименований (номенклатурных номеров) или групп (укрупненных комплектов) по себестоимости с указанием даты поступления в эксплуатацию (месяц, год), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных лиц в течение срока их использования.

65. Если стоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей больше десятикратного размера от базовой расчетной величины, установленной в Республике Узбекистан на момент приобретения, за единицу (комплект), то организация при передаче их в эксплуатацию может относить стоимость данного инвентаря и хозяйственных принадлежностей к отсроченным расходам. При этом уменьшение отстроченных расходов, т.е. списание их на затраты, производится с применением одного из следующих методов:

списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг);

равномерно.

При методе списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг) списание суммы отсроченных расходов производится исходя из натурального показателя объема выпущенной продукции (работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения себестоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей к предполагаемому объему выпуска продукции (работ, услуг) за весь ожидаемый срок полезного использования указанного инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

Списание стоимости равномерным методом производится исходя из себестоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

66. Применение одного из методов списания стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей на затраты производится в течение всего срока полезного использования инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

67. В случае если выпуск продукции (работ, услуг) был досрочно прекращен и возобновление его не предполагается, то остаточная стоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей (остаток не списанной величины стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей), учитываемая на счетах учета отсроченных расходов, подлежит списанию на финансовые результаты организации в качестве прочих операционных расходов.

68. Расходы организации по ремонту и обслуживанию инвентаря и хозяйственных принадлежностей (например, заточка специального инструмента, замена отдельных узлов и деталей и т. п.) включаются в производственные расходы или расходы периода, в зависимости от назначения используемых инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

69. В процессе эксплуатации не подлежит изменению фактическая себестоимость инвентаря и хозяйственных принадлежностей по причинам замены их отдельных частей. Расходы по замене и ремонту отдельных частей инвентаря и хозяйственных принадлежностей должны квалифицироваться как затраты на ремонт и обслуживание указанного комплекта и включаться в состав расходов по обычным видам деятельности.

70. Инвентарь и хозяйственные принадлежности, находящиеся в эксплуатации, но не использующиеся в дальнейшем по своему назначению, могут быть оприходованы по чистой стоимости реализации в качестве прочего операционного дохода. При этом, если имеется остаток суммы на счетах учета отсроченных расходов по данному инвентарю и хозяйственным принадлежностям, то они также должны относиться на финансовые результаты в качестве расходов отчетного периода.

71. При списании стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей полностью на издержки производства или расходы периода в момент передачи их в эксплуатацию, в целях обеспечения сохранности находящихся в эксплуатации инвентаря и хозяйственных принадлежностей в дальнейшем их учет следует вести на забалансовых счетах, в разрезе цеховых кладовых и индивидуальных пользователей.

72. Порядок списания стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей при передаче их в эксплуатацию, а также используемый метод отнесения их стоимости на затраты должны быть отражены в учетной политике организации.

73. Списание стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей с забалансовых счетов осуществляется только при его фактическом выбытии при наличии подтверждающих первичных учетных документов.

§ 9. Особенности учета тары

74. По своему назначению тара подразделяется на:

тару, предназначенную для хранения товарно-материальных ценностей на складах или осуществления технологического процесса производства продукции (работ и услуг) (тара для хранения);

тару, предназначенную для упаковки товарно-материальных запасов в производственном процессе, на складах или торговых местах (тара для упаковки);

тару, предназначенную для перевозки и хранения в процессе движения товарно-материальных запасов от производителя до потребителя (тара для транспортировки).

75. По условиям поставки и количеству (кратности) использования различают: тару многократного и разового использования.

Тара многократного использования совершает многократный оборот от поставщика (производителя) к потребителю и после освобождения от товарно-материальных запасов подлежит возврату организации-поставщику в порядке, установленном законодательством или договором.

Тара разового использования списывается организацией на затраты при отпуске ее в производство или при выбытии товарно-материальных запасов и не подлежит возврату.

76. Стоимость тары разового использования, предназначенной для упаковки продукции в производственном процессе, включается в состав себестоимости, а использованной для упаковки товаров в торговых местах и на складах - на расходы по реализации.

77. Стоимость возвращенной поставщику порожней тары оплачивается поставщиком (тарополучателем) покупателю (таросдатчику) по ценам, предусмотренным соответствующими договорами (купли-продажи, поставки и др.).

78. Когда по условиям договора покупатель обязан возвращать многооборотную тару, в счете-фактуре и (или) других сопроводительных документах, указывается отдельной строкой по сумме, указанной в соответствующих договорах, без включения ее стоимости в продажную цену затаренной в нее продукции (товаров). При возврате многооборотной тары оприходование осуществляется у поставщика по сумме, указанной в соответствующих договорах.

79. Если многооборотная тара, который подлежат возврату, не возвращается в установленный срок и количестве, то ее передача отражается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором она возникла как доходы и расходы от основной деятельности по их текущей стоимости. Условиями договора (поставки, купли-продажи и др.) могут предусматриваться дополнительные санкции за невыполнение обязательств по возврату многооборотной тары.

80. За некоторые виды многооборотной тары, поставляемой с товарно-материальным запасами, поставщиком может взиматься с покупателя залоговая сумма, которая возвращается покупателю после получения от него тары в исправном состоянии.

Взимание залоговых сумм за тару допускается в случаях, предусмотренных прейскурантами, особыми условиями поставки или иными обязательными для сторон правилами.

81. Многооборотная тара, на которую установлена залоговая сумма в счете-фактуре и (или) других сопроводительных документах, указывается отдельной строкой по залоговой сумме, указанной в соответствующих договорах, без включения ее стоимости в продажную цену затаренной в нее продукции (товаров). При возврате многооборотной тары оприходование осуществляется у поставщика по балансовой стоимсоти.

При возврате покупателем тары поставщикам в исправном состоянии для повторного использования ему (таросдатчику) возвращаются суммы, уплаченные им за нее. При этом возврат тары покупателем и получение тары поставщиком, от которого были приобретены товарно-материальные запасы, находящиеся в данной таре, не рассматриваются как операции, приносящие доход. В случае если возвратная тара продается другому поставщику или тароизготавливающим организациям, то данная операция в бухгалтерском учете признается как сделка, приносящая доход.

82. Если многооборотная тара, на которую установлена залоговая сумма, не возвращается в установленный срок и количестве, то ее передача отражается в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором она возникла как доходы и расходы от основной деятельности, т.е. в случае невозвращения покупателем поставщику многооборотная тара, на которую установлена залоговая сумма, сумма залога за эту тару не возвращается и поставщик относит указанную сумму залога на финансовые результаты. Условиями договора (поставки, купли-продажи и др.) могут предусматриваться дополнительные санкции за невыполнение обязательств по возврату залоговой тары.

83. В составе тары учитываются также материалы и детали, предназначенные специально для изготовления и ремонта тары - тарные материалы (детали для сборки ящиков, бочковая клепка, железо обручное, пробка корковая и полиэтиленовая, колпачки вискозные, фольга и др.).

Предметы, предназначенные для дополнительного оборудования вагонов, судов, автотранспортных и других транспортных средств в целях обеспечения сохранности погружаемой продукции (товаров), к таре не относятся.

84. Расходы по ремонту и обслуживанию многооборотной тары (например, очистка, замена отдельных деталей, частей и т. п.) включаются в расходы периода.

Расходы по ремонту и обслуживанию (например, очистка, замена отдельных деталей, частей и т. п.) многооборотной тары, полученных при возврате от покупателей для приведения их в исправное состояние, могут возмещаться покупателями в порядке, предусмотренном договором или за счет залоговой суммы.

85. Тара, пришедшая в негодность вследствие естественного ее износа, поломки (боя) или порчи и не используемая организацией, подлежит списанию на соответствующие статьи расходов с оформлением соответствующего акта.

86. Тара, поступившая от поставщиков вместе с товарно-материальными запасами, учитывается у покупателя одновременно с оприходованием поставленных товарно-материальных запасов:

тара разового использования - вместе со стоимостью товарно-материальных запасов;

если многооборотная тара подлежит возврату - по сумме, указанной в договоре;

если многооборотной таре установлена залоговая сумма - по залоговой сумме, указанной в договоре;

если многооборотной таре не подлежит возврату, а стоимость включена в цену товарно-материальных запасов и может использоваться или быть продана - по цене ее возможного использования или реализации;

если многооборотная тара не подлежит возврату, а стоимость указана отдельной строкой - по сумме, указанной в сопроводительных документов.

87. При приемки и оприходования многооборотной тары, а также упаковочных материалов, полученных при распаковке товарно-материальных запасов в том случае, когда они не показываются отдельно в счете-фактуре поставщика, и их стоимость включена в цену товарно-материальных запасов, а также они может быть использованы в организации или продана на сторону составляется комиссией «Акта об оприходовании тары, не указанной в счете-фактуре поставщика».

Комиссия создается под председательством руководителя (заместителя руководителя). В состав комиссии должны быть включены соответствующие специалисты, работники бухгалтерии и лица, на которых возлагается ответственность за сохранность тары. Комиссия создается приказом руководителя организации.

Комиссия производит непосредственный осмотр тары, определяет возможность дальнейшего использования или реализации на сторону и устанавливает текущей рыночной стоимости тары.

Акт об оприходовании тары, не указанной в счете-фактуре поставщика составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии, назначенной руководителем организации, и утверждается руководителем организации. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица, который является основанием для оприходование в склад. Оприходование в склад полученных тары производится только после утверждения акта руководителем организации.

88. При возврате многооборотной тары подлежащих возврату поставщикам оформляется «Накладной по возврату многооборотной тары подлежащих к возвратуна».

Накладной составляется в трех экземплярах материально ответственным лицом с указанием номера, даты документов на поступление тары. Подписывается бухгалтером, материально ответственным лицом и представителем поставщика. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица, который является основанием для списание со склад, третий – передается поставщику.

89. При выбытии тара, пришедшая в негодность вследствие естественного ее износа, поломки (боя) или порчи комиссией оформляется «Актом на списание при поломки (боя) или порчи тары».

Комиссия производит осмотр тары и определяет причины ее непригодности и виновных лиц, допустивших поломку, бой или порчу тары.

«Акт на списание при поломки (боя) или порчи тары»» составляется в двух экземплярах, подписывается членами комиссии, назначенной руководителем организации, и утверждается руководителем организации. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица, который является основанием для списание со склад. Списание непригодной тары производится только после утверждения акта руководителем организации.

По завершении списание непригодной тары в целях определения финансовый результат от выбытия тары бухгалтерией организации составляется справка о затратах, связанных с выбытием тары, и поступлении продукции от их выбытия. В этом справке указывается затраты связанных с списание и ликвидации последствий порчи (боя), а также наименование, масса, цена и сумма материалов полученных после списание тары.

90. На основании первичных учетных документов на приход и расход тары составляется «Отчет о движении тары», для обобщения данных, отражающих наличие и движение тары за отчетный период, который утверждается руководителем организации.

Отчет о движении тары составляется в двух экземплярах материально ответственным лицом. Подписывается бухгалтером и материально ответственным лицом. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица.

Первый экземпляр отчета с приложенными документами, на основании которых составляется отчет, передается в бухгалтерию, второй экземпляр остается у материально ответственного лица.

 

§ 10. Особенности учета животных на выращивании и откорме

91. Объектами учета животных на выращивании и откорме являются: приплод, привес и прирост; перевод молодняка животных в старшие возрастные группы и в основное стадо; постановка скота, выбракованного из основного стада, на откорм.

92. Выбракованный и поставленный на откорм скот основного стада приходуют по балансовой стоимости выбракованных продуктивных животных и ожидаемым суммам от продажи выбракованного взрослого рабочего скота.

Оприходование животных на выращивании и откорме, поступивших со стороны, осуществляется по оценке, проводимой в порядке, установленном в § 3 настоящего НСБУ.

93. Оценка приплода полученного от животных на выращивании и откорме в самой организацией определяется в следующем порядке:

телята в молочном скотоводстве - по фактической себестоимости головы приплода. Фактическая себестоимость (оценка) одной головы приплода телят определяется затратами на содержание молочных коров и быков-производителей, за исключением стоимости побочной продукции в пропорции 90% относится на молоко и 10% на приплод;

телята в мясном скотоводстве - исходя из живой массы теленка и фактической себестоимости килограмма живой массы отъемышей;

поросят - исходя из живой массы при рождении и фактической себестоимости 1 килограмм живой массы отъемышей (определяется путем деления общей суммы затрат, за вычетом стоимости побочной продукции, на количество прироста живой массы свиней, включая живую массу приплода при рождении);

ягнят - в оценке, принятой при исчислении себестоимости (в шерстно-мясном и мясо - шерстном овцеводстве в размере 10%, романовском - 12%, каракульском 15% общей суммы затрат на содержание овец основного стада);

пушных зверей - в условной оценке, равной 50 % фактической оценке одной головы на день отбивки и отсадки молодняка от маток;

жеребят - в размере фактической себестоимости 60 кормо-дней содержания взрослой головы;

цыплят, утят, гусят, индюшат (суточные птенцы) - по фактической себестоимости одной головы в соответствии с себестоимостью инкубации;

новые пчелосемьи - принимают к учету в оценке в соответствии с фактическим себестоимости.

При переводе в течение отчетного года молодняка животных в другие половозрастные группы или в основное стадо его оценивают по стоимости на начало года увеличенной на сумму затрат на выращивание исчисленные по плановой себестоимости 1ц прироста живой массы или 1 кормо-дня для тех видов животных, по которым ежемесячно определяется расчетный прирост на момент перевода.

94. Живая масса животного, находящегося на откорме, в результате выращивания и откорма увеличивается, поэтому животных систематически дооценивают с учетом прироста живой массы.

Прирост живой массы определяют по видам и учетно-производственным группам в разрезе материально ответственных лиц, за которыми закреплены животные. Для этого к живой массе животных данной группы, установленной на конец отчетного периода, прибавляют живую массу животных, выбывших из данной возрастной группы в течение отчетного периода, и вычитают живую массу животных, поступивших в данную группу за соответствующий отчетный период, и живую массу животных, числящихся на начало отчетного периода. Полученный результат отражает прирост живой массы животных по возрастной группе, находившейся на выращивании или на откорме и нагуле в течение отчетного периода.

95. Сумма дооценки определяется умножением плановой себестоимости 1 ц прироста на количество прироста (ц) по каждому виду и половозрастной группе животных. По видам и половозрастным группам животных, по которым прирост живой массы не определяется, дооценка производится в следующем порядке:

жеребят в племенном коневодстве, а также ягнят, кроликов, молодых пушных зверей - при отбивке и отсадке от маток до полной плановой себестоимости на момент отбивки (остальные 50% от плановой суммы);

ягнят после отбивки от маток - исходя из прироста живой массы, определямого выборочным взвешиванием;

прирост жеребят, полученных от рабочих конематок, а также молодняк зверей, кроликов, птицы - исходя из количества дней пребывания их в организации и плановой себестоимости 1 дня содержания. Взрослая птица, кролики и звери не переоцениваются. Стоимость их содержания относится на получаемую от них продукцию (яйцо, шкурки)

96. По молодняку, прирост которого определяется расчетным путем (овцы, козы, птица, кролики), или прирост не учитывают (жеребята, молодняк верблюдов и ослов, звери) или ежемесячно начисляют стоимость прироста животных по фактическому количеству кормо-дней и плановой себестоимости выращивания из расчета на кормо-день.

Прирост по овцам, козам, птице, кроликам (в неспециализированных организациях) определяется исходя из живой массы этих видов животных, устанавливаемой выборочным путем по возрастным группам.

Для этого зоотехник совместно с заведующим фермой или бригадиром отбирает и взвешивает установленное количество голов животных и птицы (не менее 5%). По каждой возрастной группе отбираются типичные для группы экземпляры.

Затем по каждой возрастной группе в отдельности определяется средняя живая масса одной взвешенной головы путем деления общей живой массы животных и птицы, которые подвергались взвешиванию, на количество голов взвешенных.

Далее средняя масса одной головы умножается на общее количество голов в данной возрастной группе скота и таким образом устанавливают живую массу поголовья на конец года (квартала) по всем группам.

Взвешивание животных на выращивание и откорме и определение прироста живой массы производятся также в случаях: перевода в следующую возрастную группу, перевода в основное стадо, выбраковки из основного стада, падежа, убоя, продажи государству и других видов реализации.

В конце года себестоимость полученного приплода и прироста живой массы корректируют исходя из отчетных калькуляций. Если отчетная окажется выше себестоимости делаются записи на дооценку, если ниже, то делаются корректирующие записи. В годовом бухгалтерском балансе животные на выращивании и откорме на конец года отражают в оценке по фактической себестоимости.

В конце года себестоимость полученного приплода и прироста живой массы корректируют исходя из отчетных калькуляций.

 

§ 11. Инвентаризация товарно-материальных запасов

97. С целью выявления фактического наличия товарно-материальных запасов, подтверждения их чистой стоимости реализации и контроля за их сохранностью организациями периодически, но не реже одного раза в год производится инвентаризация товарно-материальных запасов.

98. Инвентаризация товарно-материальных запасов проводится в порядке, установленном Национальным стандартом бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) 19 "Организация и проведение инвентаризации".

Выявленные при инвентаризации недостачи товарно-материальных запасов списываются по фактической (балансовой) стоимости.

Сумма недостачи товарно-материальных запасов, обнаруженная в результате инвентаризации, в пределах норм естественной убыли в случаях, установленных законодательством, а также в случаях, когда конкретные виновники недостачи не установлены или возможность взыскания с материально ответственных лиц отсутствует, относится на прочие операционные расходы в том отчетном периоде, в котором принято решение о списании ее на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

В случае выявления конкретных виновных лиц сумма недостачи товарно-материальных запасов, обнаруженная в результате инвентаризации, взыскивается с материально ответственного лица или виновника.

Когда конкретные виновники недостачи не установлены или возможность взыскания с материально-ответственных лиц отсутствует, убытки от недостачи товарно-материальных запасов относятся на финансовые результаты.

99. Оприходование стоимости излишних товарно-материальных запасов, обнаруженных при инвентаризации, отражается в качестве прочих операционных доходов. Балансовая стоимость недостающих товарно-материальных запасов, факт недостачи которых обнаружен во время инвентаризации, до выявления виновных лиц отражается на счете учета недостач и потерь от порчи ценностей.

§ 12. Доверенность на получение товарно-материальных запасов

100. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое предприятием доверенному лицу для получения товарно-материальных ценностей от поставщиков в установленном законодательством порядке. Доверенное лицо действует в пределах полномочий, предоставленных ему по доверенности.

101. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей оформляются по усмотрению предприятия либо по форме согласно приложению № 1 к настоящему НСБУ (в случае учета выданных доверенностей в корешке Книжки доверенностей), либо по форме согласно приложению № 2 к настоящему НСБУ (в случае учета выданных доверенностей в Журнале).

Доверенности подписываются руководителем предприятия или лицами, им определяемыми, в установленном законодательством порядке.

102. Доверенности выдаются на получение товарно-материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по договору и иным сделкам.

В случаях когда доверенное лицо должно получать требуемые товарно-материальные ценности в одном месте (с одного склада), но по нескольким договорам и иным сделкам, ему может быть выдана одна доверенность с указанием в ней номеров и дат всех договоров и иных сделок или несколько доверенностей, если товарно-материальные ценности следует получать на нескольких складах.

При выписке доверенностей перечень материальных ценностей подлежащих получению, заполняется в случае, если в документе на отпуск (договорах и т. п.), указанном в доверенности, не приведены наименования и количество товарно-материальных ценностей, подлежащих получению, или если по доверенности получают только часть товарно-материальных ценностей, приведенных в документе на отпуск. Если по доверенности получаются все наименования и количество товарно-материальных ценностей, указанные в документе на отпуск, то перечень ценностей на оборотной стороне доверенности может не заполняться. В этом случае в данной части доверенности указывается наименование, номер и дата документа на отпуск, а также общая сумма получаемых товарно-материальных ценностей.

103. При выдаче доверенности регистрируются в корешке Книжки доверенностей или Журнале учета выданных доверенностей в зависимости от того, какая форма доверенностей выбрана предприятием.

Книжка доверенностей должна быть пронумерована и прошнурована. На последнем листе Книжки за подписями руководителя предприятия или лицами, им определяемыми, делается запись "В настоящей Книжке пронумеровано ...листов". Количество листов указывается прописью.

Журнал учета выданных доверенностей, который ведется по форме согласно приложению № 3 к настоящему НСБУ, должен быть пронумерован и прошнурован. На последнем листе Журнала за подписями руководителя предприятия или лицами, им определяемыми, делается запись "В настоящем Журнале пронумеровано ...листов". Количество листов указывается прописью.

Книжки доверенностей и Журнал учета выданных доверенностей должны храниться у лица, ответственного за регистрацию доверенностей.

Выдача доверенностей, полностью или частично не заполненных, и доверенностей без образцов подписи лиц, на имя которых они выписаны, не допускается.

104. Срок действия доверенности устанавливается в зависимости от возможности получения и вывоза соответствующих ценностей по договору и иным сделкам, на основании которого выдана доверенность, но не более срока, установленного законодательством.

105. При лишении доверенного лица права на получение ценностей по выданным ему доверенностям, срок действия которых еще не истек, получатель товарно-материальных ценностей немедленно ставит в известность поставщика об аннулировании соответствующих доверенностей. С момента получения такого извещения отпуск ценностей по аннулированной доверенности прекращается. В этих случаях за отпуск ценностей по аннулированным доверенностям ответственность несет поставщик.

106. Доверенное лицо обязано после получения ценностей представить в бухгалтерию предприятия документы о выполнении поручений и о сдаче на склад (кладовую) или соответствующему материально ответственному лицу полученных им товарно-материальных ценностей.

Неиспользованные доверенности должны быть возвращены выдавшему их предприятию на следующий день после истечения срока их действия.

О возвращении неиспользованной доверенности делается отметка в корешке Книжки доверенностей (в графе «Номер и дата документа, подтверждающего выполнение поручения») или в Журнале учета выданных доверенностей (в графе «Отметки о выполнении поручений по доверенности»). Возвращенные неиспользованные доверенности погашаются надписью «не использована» и хранятся до конца отчетного года у лица, ответственного за их регистрацию. По окончании года такие неиспользованные доверенности уничтожаются в установленном порядке с составлением об этом соответствующего акта.

Лицам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по которым истек срок действия, новые доверенности не выдаются.

107. Доверенности, независимо от срока их действия, оставляются поставщику при первом отпуске товарно-материальных ценностей. В случае отпуска товарно-материальных ценностей частями на каждый частичный отпуск составляется накладная (приемо-сдаточный акт или другой аналогичный документ) с указанием в ней номера доверенности и даты ее выдачи. В этих случаях один экземпляр накладной (или заменяющего ее документа) передается получателю товарно-материальных ценностей, а другой - остается у поставщика и используется для наблюдения и контроля за исполнением отпуска ценностей согласно доверенности.

По окончании отпуска товарно-материальных ценностей доверенность сдается в бухгалтерию вместе с документом на отпуск последней партии ценностей по сдаваемой доверенности.

108. Отпуск товарно-материальных ценностей по доверенности предприятиями не производится в случаях:

предъявления доверенности, выданной с нарушением установленного порядка ее заполнения или с незаполненными реквизитами;

предъявления доверенности, имеющей поправки и помарки;

непредъявления паспорта, указанного в доверенности;

окончания срока, на который выдана доверенность;

получения сообщения от получателя об аннулировании доверенности;

прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

признания доверенного лица недееспособным, ограниченно дееспособным.

109. Контроль за соблюдением установленного порядка выдачи доверенностей и отпуска по доверенности товарно-материальных ценностей возлагается на ответственное лицо, определяемое руководителем предприятия.

§ 13. Системы учета товарно-материальных запасов

110. В зависимости от характера и особенностей процесса производства продукции, реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг учет товарно-материальных запасов может осуществляться по одной из следующих систем учета: непрерывная (постоянная) или периодическая.

112. При использовании системы непрерывного учета товарно-материальных запасов ведется подробное отражение операций по их поступлению и выбытию на счетах учета товарно-материальных запасов. В системе непрерывного учета товарно-материальных запасов в течение всего отчетного периода может быть получена информация: о суммах остатка товарно-материальных запасов и себестоимости реализованных (выбывших) запасов. Себестоимость реализованных товарно-материальных запасов отражается по мере реализации на счетах учета себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг).

113. При применении системы периодического учета детальный учет поступления и выбытия товарно-материальных запасов на счетах их учета в течение периода не ведется. Фактическое наличие товарно-материальных запасов определяется по результатам их инвентаризации. Себестоимость реализованных (выбывших) товарно-материальных запасов не может быть определена до завершения их инвентаризации. Себестоимость реализованных (выбывших) товарно-материальных запасов определяется путем сложения суммы остатка на начало периода и поступлений в течение периода за вычетом суммы остатка на конец периода.

Используемая система учета товарно-материальных запасов должна быть отражена в учетной политике организации.

 

§ 14. Раскрытие информации

114. В финансовой отчетности следует раскрывать:

учетную политику, принятую при определении стоимости товарно-материальных запасов, включая применяемые методы оценки стоимости товарно-материальных запасов;

итоговую балансовую сумму товарно-материальных запасов и балансовую сумму в классификации соответствующей организации;

существенное списание товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации с описанием причин;

сумму восстановления любой частично списанной суммы;

обстоятельства или события хозяйственной деятельности, которые привели к восстановлению списанных товарно-материальных запасов;

балансовую стоимость товарно-материальных запасов, заложенных в качестве гарантии по обязательству;

себестоимость выбиваемых товарно-материальных запасов за отчетный период.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к НСБУ 4

 

Номер
доверенности

Дата
выдачи

Срок
действия

Должность и Ф.И.О. лица,
которому выдана доверенность

Расписка в
получении доверенности

1

2

3

4

5

         

Поставщик

Номер и дата договора и иных сделок

Номер и дата документа, подтверждающего
выполнение поручения

6

7

8

     


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -Линия отреза - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Доверенность № _____

Дата выдачи

«___» ______________ 200____ г.

Доверенность действительна по «___» _________________ 200__ г.


__________________________________________________________________

Наименование предприятия и его адрес


Доверенность выдана __________________________________________________________

 

Должность и Ф.И.О.


Паспорт серия __________ № ______________________


Кем выдан ___________________________________________________________________


Дата выдачи «____» _______________ _____ г.


На получение от ______________________________________________________________

 

Наименование поставщика

Материальных ценностей по _____________________________________________________

 

Наименование, номер и дата документа

 

Оборотная сторона

Перечень материальных ценностей, подлежащих получению

Наименование материальных ценностей

Единица измерения

Количество (прописью)

1

2

3

4

       
       


Подпись лица, получившего доверенность __________________ удостоверяем.

   

_________________

____________________

   

подпись

Ф.И.О.

   

_________________

____________________

   

подпись

Ф.И.О.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к НСБУ 4

.

Доверенность № ____________

Дата выдачи «____»______________20__г.
Доверенность действительна по «____» _______________20__г.
____________________________________________________________________________

(наименование предприятия и его адрес)

Доверенность выдана___________________________________________________________

(должность и Ф.И.О.)

Паспорт серия____________№____________________________

Кем выдан ___________________________________________________________________

Дата выдачи «____»_________________________ г.

На получение от ______________________________________________________________

(наименование поставщика)

Материальных ценностей по _____________________________________________________

 

(наименование, номер и дата документа)

     


Оборотная сторона

Перечень материальных ценностей, подлежащих получению

 

Наименование

материальных ценностей

Единица
измерения

Количество
(прописью)

 

1

2

3

4

         
         
   

Подпись лица, получившего доверенность ___________________

 

Удостоверяем

__________________

__________________________

   

(подпись)

(Ф.И.О.)

       
   

__________________

__________________________

   

(подпись)

(Ф.И.О.)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к НСБУ 4

Журнал

учета выданных доверенностей

Дата
выдачи

Срок
действия

На кого выдана
доверенность
(должность
и фамилия)

Наименование
поставщика

№ и дата
договора и
иных сделок

Подпись лица,
получившего
доверенность

Отметки о
выполнении
поручений по
доверенности

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               

 

 

Умумий таклифлар

699