ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
7023 Хокимият Канлыкульского района 27/08/2019 11/09/2019 0

Муҳокама якунланди

Ҳоким қарори
Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында
ID-7023

 

 

                                                                                           ЖОЙБАР

            

ҚАНЛЫКӨЛ РАЙОН ҲӘКИМИНИҢ ШЕШИМИ

 

    «____»__________ 2019-жыл

           №__

                   Қанлыкөл районы

 

Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын

2020-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында

 

Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномасы, 1998 йил 5-6-сон, 97-модда)ның 17-статьясы, “Өзбекстан Республикасында нәгиранларды социаллық қорғаў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил 29-30-сон, 277-модда)ның 25-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2008-жыл 20-августтағы 965-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже” (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами,
2008 йил 34-сон, 333-модда)ге тийкарланып социаллық қорғаўға мүтәж
ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын
Қанлыкөл районында 2020-жыл ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў мақсетинде,

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е М Е Н:

 

1. Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамның 17-статьясына тийкарланып социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын райондағы кәрханалар, шөлкемлер ҳәм мекемелер ушын жумысшылардың дизим бойынша орташа санынан 2849 адамды қурайтуғын
4,1 пайыз муғдарында, сол есаптан:

а) нәгиранлар ушын 3,75 пайыз - 3 адам;

б) 14 жасқа толмаған балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз
ҳәмде көп балалы ата-аналар ушын 15 пайыз - 22 адам;

в) билимлендириў мекемелерин питириўши жаслар ушын 77,5 пайыз
- 34 адам;

г) мүддетли әскерий хызметтен босатылғанлар ушын 2,5 пайыз – 4 адам;

д) районлық бәнтликке көмеклесиў ҳәм халықты социаллық қорғаў орайында жумыс излеўши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар ушын 1,3  пайыз - 2 адам;

е) жазаны орынлаў мекемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған
яки суд қарарына тийкар медициналық характердеги мәжбүрий шаралар қолланылған шахслар ушын 3,8 пайыз – 4 адам,

ж) басқалар ушын 6,25 пайыз 5 адам, сол есаптан мобилизациялық шақырыў резервине киритилген шахслар 1 адам, киши жастағы балалары болған ислемейтуғын ҳаяллар 1 адам, әтираптағылар ушын қәўипли болмаған социаллық әҳмийетли кеселликлер менен наўқасланған шахслар ушын 1 адам муғдарында, адам саўдасынан жәбирленгенлер ушын 1 адам муғдарында  жумыс орынлары резерви белгиленсин.

2. Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл
ушын бәнт етип қойыў лазым болған кәрханалар дизими 1-қосымшаға, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыў бойынша дүзилген арнаўлы комиссия қурамы 2-қосымшаға тийкар тастыйықлансын.

3. Кәрхана ҳәм мǝкемелер басшыларына социаллық қорғаўға мүтәж
ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумыс пенен тәмийинлеў ушын 2019-жыл жуўмақланыўынан 10 күн алдын квота жумыс орынлары улыўма муғдарының кеминде 25 пайызы ушын, 2020-жылдың 10-апрелинен кешикпей жумыс орынларының қалған бөлеги 75 пайызын қураў (ажыратыў  яки бәнт етип қойыў) ҳаққындағы, яғный ҳәр бир квота тайпасы бойынша жумыс орынлары бәнт етип қойылатуғын кәсиплер ҳәм лаўазымлар, қәнийгеликлер кесиминдеги мағлыўматларды ҳәм шешим бойынша шығарылған буйрық нусқаларын районлық Бәнтликке көмеклесиў орайына усыныў ўазыйпалары жүклетилсин.

4. Кәрхана ҳәм мекемелер басшылары социаллық қорғаўға мүтәж
ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын жумыс орынларының көрсетип өтилген муғдарын Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2008-жыл 20-августтағы 186-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже”ге муўапық, белгиленген мүддетлерде ҳәм тәртипте жаратылыўын (ажыратылыўын яки бәнт етип қойылыўын) ҳәмде жумыс орынлары санитария гигиена нормаларына ҳәм жумысшы өз миннетлерин биймәлел орынлаўын тәмийинлейтуғын мийнет шәраятларына муўапық болыўын тәмийинлесин.

5. Усы шешим талаплары орынланбаған жағдайда мекемениң лаўазымлы шахсларына “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже”ниң 15-бәнтине муўапық жәрийма салынады.

6. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2008-жыл
20-августтағы 186-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў ҳаққындағы Реже”ге тийкар социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын бәнт етип қойылатуғын жумыс орынларын район ҳәкими тәрепинен белгиленген муғдардан артықша шөлкемлестирген мекемелер усы жумыс орынларын шөлкемлестириўге сарыпланған қаржылардың бир бөлегин районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы менен дүзилген шәртнама тийкарында Бәнтликке көмеклесиў қоры қаржылары есабынан қаплаў ҳуқықына ийе екенликлери есапқа алынсын.

7. Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы (Ш.Джанашов) усы шешимди тийисли кәрхана ҳәм шөлкем басшыларына жеткерсин ҳәмде оның орынланыўы үстинен қатаң қадағалаўды тәмийинлесин.

8. Қанлыкөл районы ҳәкиминиң 2018-жыл 23-октябьрдеги “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында»ғы 1218/10-санлы шешими өз күшин жойытқан деп есаплансын.

9. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары
Қ.Абдикаримовқа жүклетилсин.     

10. Бул шешим «Қанлыкөл хабарлары» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәмде ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

11. Шешим  рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

 

Қанлыкөл район ҳәкими:                                 Д.Толыбаев

 

 

 

 

                 

 

 

 

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң

2017-жыл «____» ____________

________________ санлы шешимине

1-қосымша 

 

2018-жылда социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын             2018-жыл ушын бәнт етип қойыў бойынша

 

КОМИССИЯ ҚУРАМЫ

 

 

1.

А.Абдиразақов

Район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығы

 

2.

У.Оспанова

Район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығының орынбасары

 

3.

Ж.Қайпназаров

Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы директоры комиссия  хаткери

 

4.

Ш.Джанашов

Районлық Экономика ҳәм аймақты комплекс раўажландырыў бөлими баслығы, комиссия  ағзасы

 

5.

Р.Қалимбетов                   

Өзбекистан жаслар аўқамы Қанлыкөл районлық кеңеси жаслар жәмийетлик ҳәрекети районлық кеңеси баслығы, комиссия ағзасы

 

6.

Т.Мамутов

«Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды районлық бөлимшеси баслығы, комиссия  ағзасы

 

 

 

Еслетпе: Комиссия ағзалары лаўазымы өзгерген жағдайда оның орнына сол лаўазымға тайынланған ямаса ўазыйпасын атқарыў жүклетилген шахслар киритиледи

Корхона ташкилот ва муассасалар номи  Ислеушилер саны Ажыратылган квота орынлары саны Соннан
А Б В Г Д Е Ж
1 1-МШБМ 34 1     1        
2 2-МШБМ 38 1     1        
3 3-МШБМ 32 1     1        
4 4-МШБМ 28 1     1        
10 10-МШБМ 66 1     1        
11 11-МШБМ 25 1     1        
12 12-МШБМ 28 1     1        
13 13-МШБМ 26 1     1        
14 1-мектеп 58 2 1     1      
15 2-мектеп 104 2 1     1      
16 3-мектеп 81 2   1 1        
17 4-мектеп 59 1   1          
18 5-мектеп 61 1   1          
19 6-мектеп 67 1   1          
20 7-мектеп 88 1   1          
21 8-мектеп 39 1   1          
22 9-мектеп 40 1   1          
23 10-мектеп 38 1   1          
24 11-мектеп 38 1   1          
25 13-мектеп 79 2   1 1        
26 14-мектеп 41 1   1          
27 15-мектеп 30 1   1          
28 16-мектеп 35 1   1          
29 17-мектеп 41 1   1          
30 18-мектеп 97 2   1     1    
31 19-канийгелестирилген мектеп 59 2     2        
32 19-музика мектеп 44 2     2        
33 20-мектеп 49 2     2        
34 21-мектеп 77 2   1 1        
35 22-мектеп 59 2   1 1        
36 23-мектеп 71 2     2        
37 24-мектеп 32 1   1          
38 Баркамал аулад балалар маркази БАБМ 40 1     1        
39 Балалар жас оспиримлер спорт мектеби БЖОСМ 39 1     1        
43 Мектепке шекемги билимлендириу болими 19 1     1        
44 Халык билимлендириу болими 48 1     1        
45 Медицина бирлеспеси 596 10 1 3 5       1
46 Канлыкол ДСЕНМ 78 2   1 1        
51 Маденият болими 33 2     1 1      
58 Суенли Ирригация тармагы баскармасы 135 2         1 1  
60 Канлыкол районы Ирригация болими  47 1     1        
67 Абаданластырыу баскармасы 84 3     1     2  
69 Канлыкол РЖПУК 66 3     1 1   1  
    2849 70 3 22 34 4 2 4 1
                     
                     
                     
Еслетпе: А) нәгиранлар, Б) 14 жасқа толмаған  балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз ҳәмде көп балалы ата-аналар, В) билимлендириў мекемелерин питириўши жаслар, Г) мүддетли әскерий хызметтен босатылғанлар, Д) районлық бәнтликке көмеклесиў ҳәм халықты социаллық қорғаў орайында жумыс излеўши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар, Е) жазаны орынлаў мекемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған яки суд қарарына тийкар медициналық характердеги мәжбүрий шаралар қолланылған шахслар, Ж) адам саўдасынан жәбир көргенлер.

Умумий таклифлар

615