ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
6989 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике 29/08/2019 11/09/2019 0

Муҳокама якунланди

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
2019 йил учун Давлат статистика ишлари дастурига ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида
ID-6989

Лойиҳа

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ ҚАРОРИ

2019 йил учун Давлат статистика ишлари дастурига
ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора­тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 9 апрелдаги ПҚ-4273-сон қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида” 2019 йил 12 июлдаги ПФ-5765-сон Фармонига мувофиқ Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 5 февралдаги 91-сон қарори билан тасдиқланган 2019 йил учун Давлат статистика ишлари дастурига иловага мувофиқ ўзгартиришлар ва қўшимча киритилсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, ушбу қарорга асосан киритилган ўзгартиришларга мувофиқ 2019 йил учун Давлат статистика ишлари дастурида кўзда тутилган давлат статистика ишларини бажарилиши учун қўшимча маблағларни Ўзбекистон Республикаси республика бюджети маблағлари ҳисобидан ажратилишини таъминласин.

3. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари – молия вазири Д.А.Қўчқоров ва Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси раиси Б.А.Бегалов зиммасига юклансин.

           Ўзбекистон Республикасининг

                           Бош вазири                                                  А.Арипов

Вазирлар Маҳкамасининг
2019 йил “___”_________ ____ -сон қарорига
илова

Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 5 февралдаги 91-сон қарори билан тасдиқланган 2019 йил учун Давлат статистика ишлари дастурига киритилаётган ўзгартиришлар ва қўшимча

1. “Статистика ишларини бажариш қиймати (минг сўм)” устунида:

а) I бўлимдаги “61 312 195,4” рақами “74 419 273,4” рақами билан;

1-кичик бўлимдаги “5 306 528,4” рақами “6 440 937,1” рақами билан;

2-кичик бўлимдаги “9 255 196,8” рақами “11 233 736,1” рақами билан;

3-кичик бўлимдаги “14 397 163,6” рақами “17 474 932,1” рақами билан;

4-кичик бўлимдаги “5 492 539,2” рақами “6 666 712,4” рақами билан;

5-кичик бўлимдаги “3 532 197,3” рақами “4 287 296,4” рақами билан;

6-кичик бўлимдаги “3 197 106,6” рақами “3 880 571,4” рақами билан;

7-кичик бўлимдаги “3 585 870,0” рақами “4 352 443,1” рақами билан;

8-кичик бўлимдаги “5 909 732,7” рақами “7 173 091,9” рақами билан;

9-кичик бўлимдаги “6 326 288,3” рақами “7 678 697,1” рақами билан;

10-кичик бўлимдаги “4 309 572,5” рақами “5 230 855,8” рақами билан алмаштирилсин;

б) II бўлимдаги “11 879 581,0” рақами “14 419 150,7” рақами билан алмаштирилсин;

в) III бўлимдаги “2 828 949,6” рақами “3 433 711,2” рақами билан алмаштирилсин.

2. “Дастур бўйича жамида:” деган сўзлардан кейин “76 020 726,0” рақами “92 272 135,3” рақами билан алмаштирилсин.

3. II бўлимга қуйидаги мазмундаги 191-позиция қўшилсин:

191

Давлат органлари ва ташкилотларининг очиқ маълумотлар тўпламлари рўйхатини шакллантириш, юритиш ва янгилаш ҳамда тегишли ахборотларнинг Ўзбекистон Республикаси Очиқ маълумотлар порталида ўз вақтида акс эттирилиши бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш

махсус дастур бўйича

 

 

йил давомида

 

”.

 

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении изменений и дополнения
в Программу государственных статистических работ
на 2019 год

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 9 апреля 2019 года № ПП-4273 «О дополнительных мерах по обеспечению открытости и прозрачности государственного управления, а также повышению статистического потенциала страны» и Указом Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2019 года № УП-5765 «О повышении размеров заработной платы, пенсий, стипендий и пособий» Кабинет Министров постановляет:

1. Внести изменения и дополнение в Программу государственных статистических работ на 2019 год, утвержденную постановлением Кабинета Министров от 5 февраля 2019 г. № 91, согласно приложению.

2. Министерству финансов Республики Узбекистан, обеспечить выделение дополнительных средств на выполнение государственных статистических работ, предусмотренных Программой государственных статистических работ на 2019 год, за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан, в соответствии с изменениями, предусмотренными настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Премьер-министра – министра финансов Республики Узбекистан Д.А. Кучкарова и председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике Б.А. Бегалова.

                Премьер-министр

                     Республики Узбекистан                                           А. Арипов

Приложение
к постановлению Кабинета Министров
от «__» ______ 2019 г. № ____

Изменения и дополнение,
вносимые в Программу государственных статистических работ
на 2019 год, утвержденную постановлением Кабинета Министров
от 5 февраля 2019 г. № 91

1. В графе «Стоимость выполнения статистических работ (тыс.сум)»:

а) в разделе I цифру «61 312 195,4» заменить цифрой «74 419 273,4»;

в подразделе 1 цифру «5 306 528,4» заменить цифрой «6 440 937,1»;

в подразделе 2 цифру «9 255 196,8» заменить цифрой «11 233 736,1»;

в подразделе 3 цифру «14 397 163,6» заменить цифрой «17 474 932,1»;

в подразделе 4 цифру «5 492 539,2» заменить цифрой «6 666 712,4»;

в подразделе 5 цифру «3 532 197,3» заменить цифрой «4 287 296,4»;

в подразделе 6 цифру «3 197 106,6» заменить цифрой «3 880 571,4»;

в подразделе 7 цифру «3 585 870,0» заменить цифрой «4 352 443,1»;

в подразделе 8 цифру «5 909 732,7» заменить цифрой «7 173 091,9»;

в подразделе 9 цифру «6 326 288,3» заменить цифрой «7 678 697,1»;

в подразделе 10 цифру «4 309 572,5» заменить цифрой «5 230 855,8»;

б) в разделе II цифру «11 879 581,0» заменить цифрой «14 419 150,7»;

в) в разделе III цифру «2 828 949,6» заменить цифрой «3 433 711,2».

2. После слов «Итого по Программе*» цифру «76 020 726,0» заменить цифрой «92 272 135,3».

3. Раздел II дополнить позицией 191 следующего содержания:

«

191

Координация деятельности государственных органов и организаций в части работ по формированию, ведению и обновлению перечня наборов открытых данных и своевременному отражению соответствующей информации на Портале открытых данных Республики Узбекистан

по специальной программе

 

 

в течение года

 

».

 

Умумий таклифлар

444