ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
425 Хокимият Чимбайского района 10/09/2018 25/09/2018 0

Муҳокама якунланди

Ҳоким қарори
Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында
ID-425

Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын

2019-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында       

  Өзбекстан Республикасының «Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында»ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1998 йил 5-6-сон, 97-модда)ның 17-статьясы, «Өзбекстан Республикасында майыпларды социаллық қорғаў ҳаққында»ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил
29-30-сон, 277-модда)ның 25-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-декабрдеги 965-санлы қарары менен тастыйықланған «Социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналып атырған ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм резервке қойыў тәртиби ҳаққында»ғы Реже (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил 34-сон, 333-модда)ге тийкарланып социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын Шымбай районында 2019-жыл ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў мақсетинде

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е М Е Н:

 

         1. Өзбекстан Республикасының «Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында»ғы Нызамның 17-статьясына тийкарланып социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын райондағы кәрханалар, шөлкемлер ҳәм мәкемелер
ушын жумысшылардың дизим бойынша орташа санынан 1121 адамды қурайтуғын 10 пайыз муғдарында, сол есаптан:

         а) 14 жасқа толмаған балалары ҳәм майып балалары бар жалғыз                ҳәмде көп балалы ата-аналар ушын 17,0 пайыз - 19 адам;

         б) билимлендириў мәкемелерин питириўши жаслар ушын 51,8 пайыз
- 58 адам;

         в) мүддетли әскерий хызметтен босатылғанлар ушын 9,8 пайыз - 11 адам;

         г) пенсия жасына жақынласып қалған пуқаралар ушын 4,5 пайыз
– 5 адам;

д) жазаны өтеў мәкемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған
яки суд қарарына тийкар медициналық характердеги мәжбүрий шаралар қолланылған шахслар ушын 7,1 пайыз – 8 адам;

         е) киши жастағы балалары болған ислемейтуғын ҳаяллар ушын 4,5 пайыз
– 5 адам;

ж) социаллық аҳмийетли кеселликлер менен наўқасланған пуқаралар ушын 1,8 пайыз – 2 адам;

 з) адам саўдасы жынаятынан жәбирленген пуқаралар ушын 0,9 пайыз
– 1 адам;

л) майыплар ушын 2,7 пайыз - 3 адам муғдарында жумыс орынлары белгиленсин.

2. Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў лазым болған кәрханалар дизими 1-қосымшаға, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў бойынша дүзилген арнаўлы комиссия қурамы 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

         3. Кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелер басшыларына социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумыс
пенен тәмийинлеў ушын 2018-жыл жуўмақланыўынан 10 күн алдын квота жумыс орынлары улыўма муғдарының кеминде 25 пайызы ушын, 2019-жылдың 10-апрелинен кешикпей жумыс орынларының қалған бөлеги 75 пайызын қураў (ажыратыў яки бәнт етип қойыў) ҳаққындағы, яғный ҳәр бир квота тайпасы бойынша жумыс орынлары бәнт етип қойылатуғын кәсиплер
ҳәм лаўазымлар, қәнийгеликлер кесиминдеги мағлыўматларды ҳәм шешим бойынша шығарылған буйрық нусқаларын районлық Бәнтликке көмеклесиў орайына усыныў ўазыйпалары жүклетилсин.

         4. Кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелер басшылары социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын жумыс орынларының көрсетип өтилген муғдарын Өзбекстан Республикасы Президентинин                    2017-жыл 5-декабрдеги 965-санлы қарары менен тастыйықланған «Социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналып атырған ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже»ге муўапық, белгиленген мүддетлерде ҳәм тәртипте жаратылыўын (ажыратылыўын яки бәнт етип қойылыўын) ҳәмде жумыс орынлары санитария гигиена нормаларына ҳәм жумысшы өз миннетлерин биймәлел орынлаўын тәмийинлейтуғын мийнет шәраятларына муўапық болыўын тәмийинлесин.

         5. Усы шешим талаплары орынланбаған жағдайда мәкемениң лаўазымлы шахсларына «Социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналып атырған ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже»ниң 15-бәнтине муўапық жәрийма салынатуғынлығы белгилеп қойылсын.

         6. Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 05-декабрдеги
965-санлы қарары менен тастыйықланған «Социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналып атырған ҳәм мийнет базарында тең шәртлерде бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа жайластырыў ушын жумыс орынларының ең кем санын белгилеў ҳәм бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже»ге тийкар, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын бәнт етип қойылатуғын жумыс орынларын район ҳәкими тәрепинен белгиленген муғдардан артықша шөлкемлестирген мәкемелер усы жумыс орынларын шөлкемлестириўге жумсалған қаржылардың бир бөлегин районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы менен дүзилген шәртнама тийкарында Бәнтликке көмеклесиў қоры қаржылары есабынан қаплаў ҳуқықына ийе екенликлери есапқа алынсын.

         7. Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы (К.Джумамуратов) усы шешимди тийисли кәрхана ҳәм шөлкем басшыларына жеткизсин ҳәмде оның орынланыўы үстинен қатаң қадағалаўды тәмийинлесин.

         8. Шымбай районы ҳәкиминиң 2017-жыл 15-ноябрь күнги “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2018-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында”ғы 1780-санлы шешими өз күшин жойытқан деп есаплансын.

9. Усы шешим “Шымбай ҳаўазы” газетасында жәриялансын ҳәм ҳәкимлик рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

10. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары
К.Абдуллаев ҳәм Бәнтликке көмеклесиў орайы директоры К.Джумамуратовларға жүкленсин.

11. Усы шешим рәсмий баспада жәрияланған күннен күшке киреди.

 

 

Шымбай район ҳәкими                                     П.Ещанов

 

 

Шымбай районы ҳәкиминиң

 2018-жыл «___» __________

_______ - санлы шешимине

1-қосымша

 

Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў лазым болған кәрханалар

дизими

 

Мәкеме ҳәм кәрхана атлары

Улыўма жумыс ислеўшилер саны

10%  квота жумыс орны

Социалақ жақтан қорғаўга мүтәж категориялар

14 жасқа толмаған балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз  ҳәмде көп балалы

ата-аналар

Билимлен дириў мәкемелерин

тамамлап атырған жаслар

Мүддетли әскерий хызметтен

босатыл ғанлар

Пенсия жасына жақынласып

қалған пуқаралар

Жаза өтеў мәкемелеринен

азат  етилген пуқаралар

Киши жастағы балалары

болған ислемейтуғын ҳаяллар

Социаллық аҳмийетли

кеселликлер

менен наўкасланғанлар

Адам саўдасынан

жәбирленгенлер

Майыплар

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

7-санлы мектеп

63

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

2

8-санлы мектеп

42

4

1

2

0

0

0

1

0

0

0

3

11-санлы мектеп

39

4

1

2

1

0

0

0

0

0

0

4

14-санлы мектеп

89

9

1

4

0

0

0

1

1

0

1

5

15-санлы мектеп

65

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

6

18-санлы мектеп

40

4

1

2

1

0

0

0

0

0

0

7

23-санлы мектеп

45

4

1

2

0

1

0

0

0

0

0

8

36-санлы қәнийгелестирилген мектеп

97

10

1

6

1

1

0

1

0

0

0

9

39-санлы мектеп

54

5

1

4

0

0

0

0

0

0

0

10

40-санлы мектеп

96

10

1

5

1

1

0

1

0

0

1

11

41-санлы мектеп

57

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

12

44-санлы мектеп

82

8

1

6

0

1

0

0

0

0

0

13

45-санлы мектеп

50

5

1

3

1

0

0

0

0

0

0

14

46-санлы мектеп

56

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

15

Шымбай Мәмлекетлик тогай хожалыгы

58

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

16

Шымбай районлық жоллардан пайдаланыў унитар кәрханасы

66

7

1

2

0

0

3

0

0

0

1

17

Шымбай дән өнимлери Жуўапкершилиги Шекленген Жәмийети

97

10

2

1

1

1

2

1

1

1

0

18

22-санлы мектепке шекемги балалар бақшасы

25

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Район бойынша

1121

113

19

58

11

5

8

5

2

1

3

                             

 

 

Шымбай районы ҳәкиминиң

2018-жыл « ___ » сентябр

                                                                                               ____-санлы шешимине

                                 2-қосымша

 

Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў бойынша дүзилген арнаўлы комиссия

 қурамы

 

 

1.

К.Абдуллаев

-

Район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығы

2.

Г.Мамбетниязова                    

-

Район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығының орынбасары

3.

К.Джумамуратов

-

Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы директоры, комиссия  хаткери

 

4.

Р.Жумамуратов

-

Жаслар аукамы районлық Кеңеси баслығы, комиссия ағзасы

5.

Б.Абдуллаев

-

«Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды районлық бөлими баслығы, комиссия  ағзасы

 

Еслетпе: Комиссия ағзалары лаўазымы өзгерген жағдайда оның орнына сол лаўазымға тайынланған шахслар киритиледи.

 

Шымбай районы ҳәкиминиң

 2018-жыл «___» __________

_______ - санлы шешимине

1-қосымша

 

Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў лазым болған кәрханалар

дизими

 

Мәкеме ҳәм кәрхана атлары

Улыўма жумыс ислеўшилер саны

10%  квота жумыс орны

Социалақ жақтан қорғаўга мүтәж категориялар

14 жасқа толмаған балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз  ҳәмде көп балалы

ата-аналар

Билимлен дириў мәкемелерин

тамамлап атырған жаслар

Мүддетли әскерий хызметтен

босатыл ғанлар

Пенсия жасына жақынласып

қалған пуқаралар

Жаза өтеў мәкемелеринен

азат  етилген пуқаралар

Киши жастағы балалары

болған ислемейтуғын ҳаяллар

Социаллық аҳмийетли

кеселликлер

менен наўкасланғанлар

Адам саўдасынан

жәбирленгенлер

Майыплар

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

7-санлы мектеп

63

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

2

8-санлы мектеп

42

4

1

2

0

0

0

1

0

0

0

3

11-санлы мектеп

39

4

1

2

1

0

0

0

0

0

0

4

14-санлы мектеп

89

9

1

4

0

0

0

1

1

0

1

5

15-санлы мектеп

65

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

6

18-санлы мектеп

40

4

1

2

1

0

0

0

0

0

0

7

23-санлы мектеп

45

4

1

2

0

1

0

0

0

0

0

8

36-санлы қәнийгелестирилген мектеп

97

10

1

6

1

1

0

1

0

0

0

9

39-санлы мектеп

54

5

1

4

0

0

0

0

0

0

0

10

40-санлы мектеп

96

10

1

5

1

1

0

1

0

0

1

11

41-санлы мектеп

57

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

12

44-санлы мектеп

82

8

1

6

0

1

0

0

0

0

0

13

45-санлы мектеп

50

5

1

3

1

0

0

0

0

0

0

14

46-санлы мектеп

56

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

15

Шымбай Мәмлекетлик тогай хожалыгы

58

6

1

4

1

0

0

0

0

0

0

16

Шымбай районлық жоллардан пайдаланыў унитар кәрханасы

66

7

1

2

0

0

3

0

0

0

1

17

Шымбай дән өнимлери Жуўапкершилиги Шекленген Жәмийети

97

10

2

1

1

1

2

1

1

1

0

18

22-санлы мектепке шекемги балалар бақшасы

25

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Район бойынша

1121

112

19

58

11

5

8

5

2

1

3

                             

 

Умумий таклифлар

1135