Давлат тилида матни бўлмаган лойиҳалар портал маъмурияти томонидан лойиҳа муаллифини огоҳлантирмасдан ўчирилади
ID Муаллиф Муҳокамага чиқариш санаси Якунланиш санаси Таклифлар сони
3648 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 30/05/2019 12/06/2019 4

Муҳокама якунланди

Идораларнинг буйруқ ёки қарори
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида нақд хорижий валютани қабул қилиш тартиби тўғрисидаги низомга қўшимчалар киритиш ҳақида
ID-3648

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МАРКАЗИЙ БАНКИ БОШҚАРУВИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИНИНГ

ҚАРОРИ

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида нақд хорижий валютани қабул қилиш
тартиби тўғрисидаги низомга қўшимчалар киритиш ҳақида

 

Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқаруви, Молия вазирлиги ва Давлат солиқ қўмитаси қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқаруви, Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитасининг 2002 йил 27 июлдаги 222-В, 89, 2002-62-сон қарори (рўйхат рақами 1165, 2002 йил 12 август) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 2002 й., 15-16-сон) билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси ҳудудида нақд хорижий валютани қабул қилиш тартиби тўғрисидаги низомга иловага мувофиқ қўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

 

Марказий банк раиси                                                                   М. Нурмуратов

            Тошкент ш.,

2019 йил ___ _______,

           _____ -сон

 

Молия вазири                                                                                Д. Кучкаров

            Тошкент ш.,

2019 йил ___ _______,

           _____ -сон

 

Давлат солиқ қўмитаси раиси                                                   Б. Мусаев

            Тошкент ш.,

2019 йил ___ _______,

           _____ -сон

 

 

Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки Бошқаруви, Молия вазирлиги ва Давлат солиқ қўмитасининг 2019 йил
____  ________даги
____, ____ ва ___ - сон қарорига

 

ИЛОВА

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида нақд хорижий валютани қабул қилиш
тартиби тўғрисидаги низомга киритилаётган қўшимчалар

1. Қуйидаги мазмундаги “к2 кичик банди билан тўлдирилсин:

“к2) норезидент томонидан ташқи савдо шартномаси бўйича дебитор қарздорликларни сундириш учун;”

1. Қуйидаги мазмундаги 41-банд билан тўлдирилсин:

“41. Мазкур Низомнинг 1-банди “ж”, “з”, “к1” ва “к2” кичик бандларида назарда тутилган ҳолларда жисмоний шахс - норезидент томонидан қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилганда нақд чет эл валютаси банк кассасига қабул қилинади:

жисмоний шахс-норезидент томонидан нақд чет эл валютасини чет элдан олиб келганлигини тасдиқловчи йўловчи божхона декларацияси;

маблағлар банкомат (терминал) орқали жисмоний шахс - норезидентнинг банк карталаридан ечилганлигини тасдиқловчи чеклар;

жисмоний шахс – норезидент номига унинг Ўзбекистон Республикаси банкларида очилган ҳисобварақларига чет элдан келиб тушган маблағларнинг ечилганлигини тасдиқловчи банк маълумотномалари.

Нақд чет эл валютаси норезидент томонидан берилган ишончнома асосида жисмоний шахс - резидентлардан қабул қилинганда, пул маблағлари ушбу жисмоний шахс-резидент томонидан чет элдан олиб келганлигини тасдиқловчи йўловчи божхона декларациясининг тақдим этилиши мажбурий шарт бўлиб ҳисобланади.”.

4. Қуйидаги мазмундаги IV бўлим билан тўлдирилсин:

IV. Якуний қоида

14. Мазкур Низом талабларининг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгарликка тортиладилар.”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О внесении дополнений в Положение о порядке приема наличной иностранной
валюты на территории Республики Узбекистан

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан» Правление Центрального банка, Министерство финансов  и Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести дополнения в Положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан, утвержденное постановлением Правления Центрального банка, Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от 27 июля 2002 года №№ 222-В, 89, 2002-62 (рег. № 1165 от 12 августа 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 15-16), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Председатель Центрального банка                                             М. Нурмуратов

            г. Ташкент,

«___» _______ 2019 года,

            №_______

 

Министр финансов                                                                                     ДКучкаров

            г. Ташкент,

«___» _______ 2019 года,

            №_______

 

Председатель Государственного налогового комитета                                                                      Б. Мусаев

            г. Ташкент,

«___» _______ 2019 года,

            №_______

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Центрального банка, Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики Узбекистан от ___  ______ 2019 года №№ ___, ____ и ___

Дополнения, вносимые в Положение о порядке приема наличной
иностранной валюты на территории Республики Узбекистан

1. Дополнить подпунктом «к2» следующего содержания:

«к2) погашение нерезидентом дебиторской задолженности по внешнеторговым контрактам;»

1. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. В случаях, предусмотренных подпунктами «ж», «з», «к1» и «к2»
пункта 1 настоящего Положения, наличная иностранная валюта принимается в кассу банка при представлении физическим лицом - нерезидентом следующих документов:

пассажирской таможенной декларации, подтверждающей ввоз физическим лицом-нерезидентом наличной иностранной валюты из-за границы;

чеков, подтверждающих снятие средств через банкоматы (терминалы) с банковской карты физического лица-нерезидента;

справок банков, подтверждающих снятие средств, поступивших из-за границы на счета физических лиц-нерезидентов, открытых в банках Республики Узбекистан.

При принятии наличной иностранной валюты от физического лица – резидента на основании доверенности, выданной нерезидентом, обязательным условием является представление пассажирской таможенной декларации о ввозе денежных средств данным физическим лицом – резидентом.».

2. Дополнить разделом IV следующего содержания:

«IV. Заключительные положения

14. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.».

Умумий таклифлар: 1

1141