ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
9606 Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан 29/10/2019 13/11/2019 0

Обсуждение завершено

Приказ или постановление ведомств
Ўзбекистон Республикасида крипто-биржалар фаолиятини ташкилаштириш тўғрисида
ID-9606

Ўзбекистон Республикасида крипто-биржалар

фаолиятини ташкилаштириш тўғрисида

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сон “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ва 2018 йил 2 сентябрдаги ПҚ-3926-сон “Ўзбекистон Республикасида крипто-биржалар фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарорларига мувофиқ буюраман:

1. Крипто-биржа савдоларни амалга ошириш қоидалари иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Белгилаб қўйилсинки:

крипто-активлар Ўзбекистон Республикасида тўлов воситаси ёки тўловни қабул қилиш воситаси сифатида қўланилиши мумкин эмас;

крипто-биржалар ўзларини электрон савдо майдончаси орқали Ўзбекистон Республикаси резидентлари томонидан операциялар амалга оширишга йўл қўймаслиги лозим, ўларнинг мулкидаги крипто-активларни сотиш бўйича битимлар бундан
мустасно;

крипто-биржалар ўзларини электрон савдо майдончаси орқали операциялар олиб боришга савдолар иштирокчиларга ўларни мажбурий идентификация ўтказиш механизмини амалга оширилгандан сўнг рухсат беришга ҳақли;

крипто-биржа битимлар бўйича ўзаро ҳисоб-китобларни хорижий валютада ўтказишга крипто-биржаларни крипто-биржа битимларини электрон тизимида бўлган крипто-биржада амалга оширилган крипто-биржа битимлари тўғрисидаги маълумотлар асос бўлади.

3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

Директор                                                                                                     Д.Ли

 

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги

Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг

2019 йил _________даги ____-сон буйруғига

илова

Крипто-биржа савдоларни амалга ошириш

Қоидалари

 

1-боб. Умумий қоидалар

 

1. Ушбу қоидалар Ўзбекистон Республикаси ҳудудида крипто-биржа савдоларни амалга ошириш тартибини белгилайди.

2. Ваколатли органдан крипто-биржа фаолиятини амалга ошириш учун лицензия олган юридик шахс мазкур фаолиятни ушбу қоидалар ҳамда махсус норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида амалга ошириши ҳақида мажбуриятни олади.

3. Ушбу қоидаларда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

блокчейн – барча маълумотлар кетма-кет қайд қилинадиган ва блоклар бўйича жойлаштириладиган тақсимланган маълумотлар реестри, бунда ҳар бир янги блок олдинги блокка криптографик имзо орқали боғланади;

мижозлар контрагентлар, крипто-биржа билан битим (операция)ларни амалга оширилаётган жисмоний ва юридик шахслар - Ўзбекистон Республикаси резидентлари
ва норезидентлари;

клиринг – крипто-биржа мижозларнинг ўзаро мажбуриятларини белгилаш, аниқлаштириш ва ҳисобга олишга доир операциялар мажмуаси, шунингдек, улар ўртасида амалга ошириладиган ўзаро ҳисоб-китоблар;

контрагент – битим бўйича томонлардан бири;

котировка рўйхати – крипто-биржа мезонларига мос келадиган ҳамда савдо тизимида крипто-актив ва токенлар савдоларига рухсат этилган крипто-актив ва токенлар рўйхати;

крипто-актив – қийматга эга ва эгаси бўлган блокчейндаги қайдлар мажмуаси;

крипто-биржа – крипто-активларни айирбошлаш, сотиб олиш ва сотиш учун электрон майдонча тақдим этадиган ташкилот;

ҳисоб-китоб-клиринг палатаси (ҲККП) – клиринг электрон тизими орқали крипто-биржа битимлари бўйича клиринг, ҳисоб-китоб ва ўзаро ҳисоб-китобларни амалга оширишни таъминловчи крипто-биржанинг таркибий бўлинмаси;

ҲККП иккиламчи ҳисобварағи – крипто-биржага хизмат кўрсатувчи банкда харидорлар ва сотувчиларнинг маблағларини сақлаш ҳамда битимлар бўйича ҳисоб-китоблар ўтказиш учун очилган крипто-биржанинг талаб қилиб олингунча иккиламчи депозит ҳисобварақлари;

фойдаланувчининг шахсий рақами (кейинги ўринларда ФШР деб аталади)
– клиринг иштирокчисига бериладиган махсус хос рақам;

виртуал ҳисобварағи –крипто-биржа ҲККПда клиринг бўйича операцияларни амалга ошириш учун очилган махсус ҳисобварағ;

токен – рақамли дунёда “қимматли қоғозларни ўрнини босувчи” вазифасини бажарувчи рақамли балансни кўрсатиш учун мўлжалланган ҳисоб бирлиги. Токенлар блокчейнда тақсимланган регистр ёзуви ҳисобланади. Токен ўз фаолиятини молиялаштириш ва сармояларни жалб қилиш учун юридик шахс ёки якка тартибдаги тадбиркор (эмитент) томонидан чиқарилади;

стейблкоин – қиймати юридик шахс активига боғланган крипто-актив;

крипто-ҳамён – крипто-активлар ва токенларни сақлашга ҳамда унинг эгаси улар билан операцияларни амалга ошириш имконини берувчи дастурий ёки дастурий-техник воситаси;

крипто-активлар ва токенлар эгаси – эгалик ҳуқуқи ёки бошқа мулкий ҳуқуқ асосида крипто-активлар ва токенлар тегишли фуқаролик ҳуқуқи субъекти;

савдолар иштирокчиси– крипто-биржа томонидан крипто-активлар ва токенлар савдоларида қатнашишга рухсат этилган, шу жумладан крипто-биржа электрон майдончаси орқали крипто-активлар ва токенлар олди-сотдисини амалга ошириувчи мижозлар;

крипто-активлар ва токенлар савдоси – крипто-биржа савдо тизими фойдаланган ҳолда савдолар иштирокчилари томонидан тегишли шартномаларни тўзиш ҳамда крипто-биржа электрон майдончасида жойлаштириладиган оферта ва акцептлар вазифасини бажарадиган крипто-активларни ва токенларни хорижий валютага сотиш ва (ёки) сотиб олиш ёки бир турдаги крипто-актив ва токенларни бошқа турдаги крипто-актив ва токенларга алмаштириш ҳақида буюртмалар ёрдамида амалга ошириладиган битмларни ошириш жараёни;

крипто-биржа электрон майдончаси

крипто-активларни ва токенларни хорижий валютага сотиш ва (ёки) сотиб олиш ёки бир турдаги крипто-актив ва токенларни бошқа турдаги крипто-актив ва токенларга алмаштириш ҳақида буюртмаларни қабул қилиш, назорат қилиш ва рўйхатга олиш;

крипто-активларни ва токенларни хорижий валютага сотиш ва (ёки) сотиб олиш ёки бир турдаги крипто-актив ва токенларни бошқа турдаги крипто-актив ва токенларга алмаштириш ҳақидаги битимларни тузиш;

крипто-актив ва токенларга нархларни беглилаш;

крипто-актив ва токенлар билан тўзилаётган битмлар натижасида томонларнинг мажбуриятлари ва талабларни белгилаш ҳамда мазкур битмларни ижросини таъминлаш;

крипто-актив ва токенлар билан тўзилаётган битмлар натижаси бўйича ҳисоб ҳужжатларини тайёрлаш ва шакллантириш;

крипто-актив ва токенлар билан битмларни тўзиш ва ижроси учун зарур бўлган маълумотларни сақлаш, қайта ишлаш ва очиқлигини таъминлаш;

савдо иштирокчилари ва Ўзбекистон Республикаси ваколатли органларнинг компетенциялари ва улардан тушаётган талабномалари доирасида бошқа вазифаларни бажариш учун мўлжалланган крипто-биржа информацион тизими;

крипто-актив ва токенлар ҳақида инсайдер ахборот – крипто-актив ва токенлар, уларни яратган ва жойлаштирган шахслар, крипто-актив ва токенлар билан тўзилган битмлар ҳақида оммавий бўлмаган ҳамда ундан аён бўлган шахсларни бошқа мижозларга нисбатан устунроқ мавқеада бўлиш имкониятни бераётган ахборот;

крипто-актив ва токенлар нарҳлари билан ҳийла-найранг ишлатиш – крипто-актив ва токенларни нарҳларини амалдаги бозор шароитларига нисбатан суъний равишда пасайтириш ёки кутаришга йўналтирилган крипто-актив ва токенларга талаб ва (ёки) таклиф, уларнинг бозор нарҳлари ёки ҳажмларига жиддий таъсир кўрсатадиган ҳарақатларни амалга ошрилиши;

крипто-биржа бенефициар мулкдори пировард натижада мулк ҳуқуқига эга бўладиган, ёки крипто-биржа акцияларнинг (низом жамғармасидаги улушнинг)
10 фоизидан кам бўлмаган қисмига эгалик қилаётган ёки крипто-биржани аниқ назорат қиладиган, унинг қабул қилаётган қарорларига таъсир ўтказадиган ёки крипто-биржага мажбурий бўлган кўрсатмаларни бериш ҳуқуқига ёки имконига эга жисмоний шахс, шу жумладан, бевосита ёки билвосита (учинчи шахслар орқали)
;

ваколатли орган – Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги.

4. Крипто-биржа қўйидагиларга мажбур:

пул маблағларининг (шахсий пул маблағлари ва мижозларнинг маблағлари крипто-биржани турли банк ҳисоб-рақамларида жойлаштирилади), крипто-биржанинг ҳамда мижозларнинг крипто-биржадаги крипто-актив ва токенлари (криптоҳамёнларнинг турли манзилларида (идентифакторларда) сақланиши) алоҳида ҳисоби ва сақланишини таъминлаш. Икки ва ундан ортиқ мижозларнинг пул, крипто-актив ва токенларини қўшма ҳисобини олиб бориш тақиқланади;

алоқа воситалари ёрдамида мижозлар билан олиб борилаётган музокараларни аудиоёзув (видеоёзув)ини олиб бориш (мижозлари олдиндан мажбурий хабардор қилган ҳолда), мижозлар билан ёзишмалар, аудиоёзув (видеоёзув)лар амалга оширилган (пайдо бўлган) санадан беш йилдан кам бўлмаган даврдаги барча ёзишмалар ҳамда аудиоёзув (видеоёзув)ларни сақлаш;

ҳар кун якунлари бўйича мижозлар томонидан амалга оширилган битмлар (операциялар) ҳақида барча маълумотларни захирали нусхалашни амалга ошириш;

ушбу Қоидалари талабларига асосан мижозларнинг крипто-актив ва токенларни хоржий валютага сотиб олиш ва (ёки) сотиш ёки бир турдаги крипто-актив ва токенларни бошқа турдаги крипто-актив ва токенларга алмаштириш ҳақидаги буюртмаларни, имкони мавжуд бўлганда, ижросини таъминлаш (шу жумладан, крипто-биржа электрон майдончасида қарама-қарши буюртмалар мавжуд бўлганда);

крипто-биржа ишчилари ва улар томонидан фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар асосида бевосита крипто-биржа фаолиятини амалга ошириш учун жалб қилинган шахслар томонидан ушбу Қоидалар, крипто-биржа фаолиятини тартибга солувчи қонун ҳужжатларини ва унинг локал ҳужатларини билишини таъминловчи чораларни кўриш;

мижозлар томонидан крипто-биржага крипто-биржадаги пул, крипто-актив ва токенларни қайтариш (ўтказиш) ҳақидаги кўрсатмаларни ҳамда керак бўлганда мижозларнинг бошқа кўрсатма ва ҳаракатларини тасдиқланишини амалга оширишини таъминлаш;

Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги билан белгиланган бошқа талабларни бажариш.

5. Крипто-биржа қонун ҳужжатлари ва (ёки) ушбу Қоидаларни бузилишини аниқлаш мақсадида крипто-актив ва токенлар билан битмлар устидан ҳам назоратини амалга ошириш мажбур. Крипто-биржа томонидан шу турдаги бузилишлар аниқланганда уларни тухтатиш ҳамда келгусида қайтармасликка чораларни кўриши лозим.

Крипто-биржа томонидан аниқаланган қонун ҳужжатлари ва (ёки) ушбу Қоидалар бузилишнинг ҳар бир ҳолати юзасидан маълумот (шу жумладан, мазкур ҳолат бўлганлигини тасдиқловчи) кўрсатилган ҳолат аниқланган санадан беш йил давомида сақланиши лозим. Қонун ҳужжатлари билан бошқа муддат белгиланмаган тақдирда, крипто-биржа ваколатли орган ёки бошқа манфатдор давлат органлардан сўровнома келиб тушган санасидан беш иш куни кечикмаган ҳолда ваколатли орган ёки тегишли манфатдор органга айтиб ўтилган ҳолатлар ҳақидаги маълумотни маълум қилиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ жиноят аломатлари кўрсатувчи маълумотлар аниқланган тақдирда крипто-биржа дарҳол ваколатли орган ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга ёзма равишда хабар бериши мажбур.

6. Жисмоний ва юридик шахслар – Ўзбекистон Республикаси резидентлари, крипто-биржада фақат ўз мулкида бўлган крипто-активларни Ўзбекистон Республикаси норезидентларига сотишга доир битмларни тўзишга ҳақли.

7. Амалга оширилаётган битм (операция)ларни тўлик анонимлаштириш принципларига асосланган крипто-активлар турлари билан крипто-биржада операциялар амалга ошириш тақиқланади.

 

2-боб. Мижозлар билан муносабатларни ўрнатиш тартиби

 

8. Агар қонун ҳужжатлари ва (ёки) ушбу Қоидаларда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, крипто-биржа барча жисмоний ва юридик шахс – Ўзбекистон Республикаси норезидентлари бўлган мижозлар билан муносабатларни ўрнатишга ҳақли.

Крипто-биржа ва мижозларнинг муносабатлари шартнома асосида ўрнатилади.

Крипто-биржа мижозлар билан муносабатларни ўрнатаётган шартномаларда қўйидагиларни назарда тутишга мажбур:

крипто-биржа томонидан ҳисоботларни ваколатли ва бошқа манфатдор органлар юборилишига мижозларнинг розилиги ҳамда мазкур розилик мавжуд бўлмаганда мижозлар билан муносабатларни ўрнатмаслиги;

ушбу Қоидаларнинг 6 бандида назарда тутилган талаблар;

қонун ҳужжатлари, ушбу Қоидалар ёки ваколатли органинг ҳужжатлари билан белгиланган бошқа талаблар.

Мижоз билан муносабатларни ўрнатиш мақсадида крипто-биржа ундан қўйидаги маълумотларни сўраб олади:

жисмоний шахсдан – фамилияси, исми, шарифи (агар мавжуд бўлганда), тўғилган санаси, яшаш манзили, солиқ тўловчининг идентификация рақами, агар Ўзбекистон Республикаси резиденти бўлган ҳолатда жисмоний шахснинг шаҳсий идентификация рақами (ЖШШИР);

юридик шахсдан – номаланиши, жойлашган жойи, идентификаторлар (солиқ тўловчининг идентификацион рақами, руйхатдан ўтганлиги и ҳоқазо);

мижоз билан алоқа ўрнатиш учун контакт маълумотлар (электрон почта манзили ва керак бўлганда бошқа контакт маълумотлар);

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, шу жумладан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги, ҳамда крипто-биржа шартномавий мажбуриятларда белгиланган бошқа маълумотлар.

9. Қўйидагилар билан крипто-биржа муносабат ўрнатишга ҳақли эмас:

18 ёшга тўлмаган жисмоний шахслар;

хорижий давлатнинг яшаш гувоҳномаси (ёки ухшаш ҳужжат) асосида доимий яшаш жойига эга бўлган ёки жойлашган ери (руйхатдан ўтганлиги, таъсис этилганлиги) ва (ёки) Ўзбекистон Республикаси норезидентлари бўлган хорижий давлат фуқаро (мансуб)лари, агар ушбу давлатнинг қонун ҳужжатларига зид бўлса;

террорчилик фаолиятида ёки оммавий қирғин қуролини тарқатишда иштирок этаётган ёки иштирок этишда гумон қилинаётган шахслар рўйхатига киритилган, ҳамда бенифициар мулкдори ушбу руйхатга киритилган юридик шахслар;

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари, крипто-биржа шартномавий мажбуриятлари ёки крипто-биржа ички ҳужжатларида назарда тутилган бошқа
шахслар.

Крипто-биржа ва унинг мижози орасида муносабат ўрнатилганда мижоз томонидан крипто-биржа электрон майдончасида ҳисобга олиш ёзуви (аккаунт) яратилади. Мазкур ҳисобга олиш ёзуви (аккаунт) шу жумладан крипто-биржада мижознинг сақланаётган пул маблағлари, крипто-актив ва токенлар ҳақида маълумотларни олиш учун ишлатилади. Бир мижоз томонидан икки ва ундан ортиқ ҳисобга олиш ёзув (аккаунт)ларни очмасликка крипто-биржа чоралар кўришга мажбур.

10. Қўйидаги шароитларнинг минимал йиғиндиси мавжуд бўлганда крипто-биржа мижозга крипто-актив ва токенлар савдоси иштирокчиси мақомини тақдим этишга (крипто-актив ва токенлар савдосига рухсат этиш) ҳақли:

крипто-актив ва токенлар савдоси иштирокчиси мақомини олиш (крипто-актив ва токенлар савдосига рухсат этиш) мурожаат бериш санасидан камида уч ой олдин крипто-актив ва токенлар савдоси иштирокчи сафидан (крипто-актив ва токенлар савдоси иштирокчиси мақомини маҳрум этиш) чиқариш ҳолатлари мавжуд эмаслиги ҳақидаги ўз ичига олган крипто-биржанинг крипто-актив ва токенлар савдоси иштирокчиси мақомини олувчи (крипто-актив ва токенлар савдосига рухсат этиш) мижозларга қўйилган талабларга мос келувчи мижоз;

крипто-актив ва токенлар савдосида иштирок этиш ҳақидаги мижоз ва крито-биржа ўртасида шартнома тўзиш;

крипто-биржа электрон майдончасида мижознинг рўйхатдан ўтиши.

11. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ёки ушбу Қоидаларга зид бўлмаганда, крипто-биржа номидан ва унинг маблағларига крипто-актив ва токенлар савдоларни амалга ошириш учун крипто-биржа ҳар қандай мизожга крипто-актив ва токенлар савдоси иштирокчиси мақомини тақдим этишга (крипто-актив ва токенлар савдосига рухсат этиш) ҳақли.

12. Муносабатларни ўрнатиш учун жисмоний ва юридик шахслар – Ўзбекистон Республикаси норезидентлари қайси мезонларга мувофиқлигини (шу жумладан молиявий шароити ва обрўси ҳақидаги талаблар) крипто-биржа ўзи аниқлайди.

 

3-боб. Мижозларни хабардор қилиш ва реклама талаблари

 

13. Агар ушбу Қоидалар билан бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, крипто-биржа крипто-актив ва токенларни ҳамда ўз фаолиятини (шу жумладан, у орқали крипто-актив ва токенлар билан битм (операция)ларни амалга оширишни ундовчи) реклама қилишида қонун ҳужжатлари ва ушбу Қоидаларидаги талабларига риоя этилиши ва уларни амалга оширилиши шарт.

14. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ва унинг ташқарисида (шу жумладан учинчи шахслар жалб қилган ҳолда) жойлаштирилаётган (тарқатилаётган) крипто-актив
ва токенларнинг ҳамда крипто-биржа фаолияти ҳақидаги реклама қўйидаги талабларга мос келиши шарт:

реклама аниқ, инсофли ва чалғитмайдиган бўлиши;

крипто-актив ва токенлар тўлов воситаси эмаслиги, давлат томонидан таъминламаганлиги ҳамда крипто-актив ва токенларни сотиб олиниши пул маблағлари,
крипто-актив ва токенлар эвазига алмаштирилган бошқа фуқаролик ҳуқуқи объектлари бутунлай юқотиш мумкинлиги (шу жумладан, крипто-актив ва токенларнинг нарҳлари ўзгарувчанлиги натижасида), техник носозлик (хато)лар, қонунга хилоф ҳарактлар, шу жумладан талон-торожликлар содир этилиши) ҳақидаги ҳаф-хаттарларга крипто-актив ва токенларни сотиб олувчи шахслар ўчариши мумкилиги тўғрисида огоҳлантирув рекламада жойлаштирилиши шарт;

рекламада акс эттирилган шахсга, реклама истеъмолчиларга рекламани бевосита етказиб бераётган шахсга ва реклама тарқатувчига тўланадиган мукофот шакли
ва манбалари (ёки тегишли муносабатлар беғараз амалга оширилганда мукофот мавжуд эмаслиги такитланиши лозим) рекламада очилиб кўрсатилиши шарт;

реклама ҳақидаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилган ҳолда агарда рекламада бўлиб ўтган, моделлаштирилган ва келажагда бўлиши мумкин бўлган кўрстагичлар ёритилса, реклама истеъмолчиларга ушбу кўрсатгичларнинг аниқ маноси тушунтирилиши ҳамда улар асосида қилинган ҳулоса эҳтимолли эканлиги тўғрисида тушунтирилиши шарт;

ўз ичида оферта мавжуд бўлган рекламада, шартнома тузишга оид барча талаблар ҳамда мазкур офертани акцепт қилишга қаратилган барча ҳаракатларнинг ёритилиши шарт.

15. Қўйидагилар крипто-актив ва токенлар рекламасида таркиб топмаган (ишлатилиши мумкин бўлмаган) бўлиши шарт:

крипто-актив ва токенларни ўзини ёки крипто-актив ва токенлардан фойдаланилиши билан боғлиқ фаолиятнинг келажакдаги натижадорлиги (даромади) ҳақида ваъдаси
ёки кафолати. Аудиторлик ташкилоти томонидан ҳаққонийлиги тасдиқланган тегишли бухгалтерлик (молиявий) ҳисоботларнинг маълумотлари крипто-биржада мавжуд бўлган тақдиргина рекламада крипто-актив ва токенларни ўзини ёки крипто-актив ва токенлардан фойдаланилиши билан боғлиқ фаолиятнинг натижадорлиги (даромади) ҳақида маълумотлар ёритилиши мумкин.

чегирмалар, бонуслар ва зеб-зийнатлар ҳақидаги маълумотлар;

крипто-актив ва токенлар билан битмларни тузиш бойтишнинг енгил усули эканлиги ҳақидаги маълумотлар;

крипто-актив ва токенлар билан битимларни тузиш жамиятдаги танилиш, профессионал ёки шахсий ютуқларга эришишга муҳим ўрин тутиши ҳақидаги маълумотлар;

вояга етмаганлар образлари;

крипто-актив ва токенларни алмаштириш ёки сотиб олиш учун берилган пулларнинг ёки фуқаролик ҳуқуқ бошқа объектларнинг бутунлай йўқолиш хавфининг даражасини камайтиришга йўналтирилган ёки крипто-актив ва токенлар билан битимларни тузиш натижасида даромад олиш эҳтимоли юқорилиги ҳақидаги билдиришлар;

крипто-актив ва токенларни фойдаланиш билан боғлиқ жамоат муносабатлар қатнашмасликни қораловчи билдиришлар.

Агар, ташқи реклама воситалари, транспортдаги реклама, Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги (хусусан, баннерлардан фойдаланиш) токенларнинг рекламасини жойлаштириш (тарқатиш) усуллари барча маълумотларни кўрсатиш имконини бермаган тақдирда, маълумотлар тўлиқ ҳажмда жойлаштирилган Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги (веб-сайт) саҳифага ҳавола келтирилган ҳолда крипто-актив ва токенларга қилинган сармоялар йўқотиш хавфи ҳақида оғоҳлантириш кўрсатилиши лозим.

16. Қонун ҳужжатлари ва ушбу Қоидаларига мувофиқ крипто-биржа мижозларига етказилиши лозим бўлган маълумотларни хабардор қилишга мажбур.

Қўйидаги маълумотлар мижозларга етказилиши лозим:

мижоз билан муносабат ўрнатиш шартлари, яъни тегишли шартнома (шартномалар) матни. Бунда, мижознинг эътибори крипто-биржага туланаётган мукофотни ундириш тартиби, миқдори ва шаклига қаратилиши лозим;

мижоз томонидан крипто-актив ва токенлар савдоси натижасида сотиб олинган крипто-актив ва токенларни қабул қилиниши, унга мазкур крипто-актив ва токенлар крипто-биржа томонидан ўтказилиши натижасида амалга оширилиши ҳақидаги ҳолатларга;

крипто-биржа томонидан шартномани бир томонлама тартибда ўзгартириш ва (ёки) бекор қилиш тартибига (агар шартномада шундай тартиб назарда тутилган
бўлса);

 крипто-актив ва токенлар тўлов воситаси эмаслиги, давлат томонидан таъминламаганлиги ҳамда крипто-актив ва токенларни сотиб олиниши пул маблағлари,
крипто-актив ва токенлар эвазига алмаштирилган бошқа фуқаролик ҳуқуқи объектлари бутунлай юқотиш мумкинлиги (шу жумладан, крипто-актив ва токенларнинг нарҳлари ўзгарувчанлиги натижасида), техник носозлик (хато)лар, қонунга хилоф ҳарактлар, шу жумладан талон-торожликлар содир этилиши) ҳақидаги ҳаф-хаттарларга крипто-актив ва токенларни сотиб олувчи шахслар учраб туриш мумкилиги тўғрисида;

White paper” декларациясининг мазмуни – крипто-биржа томонидан крипто-актив ва токенларни жойлаштиришга йўналтирилган битмларни амалга оширилганда (ташкил қилганда).

17. Мижозларга етказилиши керак бўлган маълумотлар, қўйидагича етказилиши керак:

ҳар бир мижозга алоҳида (крипто-биржа томонидан мижоз танишганлиги тўғрисидаги маълумотни олган ҳолда);

мижоз учун осон бўлган шаклда (матн аниқ ва осон тушунтирилиши керак, шу жумладан мантиқий тузилган шаклда ва унда тушуниш қийн бўлган оғзақи конструкцияларда фойдаланмасдан ҳамда осон ўқийдиган шрифт ўлчамларида тақдим этилиши керак);

уни турли хил талқин қилишни имконини бермаётган ҳолда матнда очиб бериш орқали (бунда, бошқалар қаторида, қонун ҳужжатларида ягона изоҳга эга бўлмаган ёки қонун ҳужжатларида очилмаган ва ҳар хил талқинларга эга бўлган атамаларга аниқ таърифлар берилиши керак);

мижозлар билан муносабатлар ўрнатишдан олдин;

ушбу маълумотларнинг крипто-биржанинг реклама фаолиятида етказилганлигидан қатъий назар.

18. Мижозларга маълумот беришдан ташқари, крипто-биржа ушбу Қоидаларга иловасига мувофиқ маълумот (ҳужжат)ларни Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги ўз веб-сайтида жойлаштириши (ошкор этиши) шарт. Ушбу маълумотлар (ҳужжатлар) веб-сайтнинг бош саҳифасида ёки ушбу веб-сайтнинг алоҳида саҳифасида веб-сайтга ташриф буюрувчиларнинг эътиборини жалб қилиш чораларни кўрган ҳолда жойлаштирилиши керак.

Крипто-биржа мижозларга маълум крипто-актив ва токенларни (токенларнинг маълум турларини) сотиб олиш ёки сотишга ундайдиган маслаҳатлар бериш ҳуқуқига эга эмас.

 

4-боб. Крипто-биржалар томонидан
крипто-биржа савдоларини ташкил этиш

 

19. Крипто-активлар ва токенлар савдосини ташкиллаштириш, крипто-биржа томонидан, унинг электрон платформасида, мижозларга крипто-актив ва токенларни алмашиш, сотиб олиш ва сотишга қаратилган ҳаракатларни амалга ошириш учун уларга рухсат бериш орқали амалга оширилади.

Крипто-биржанинг электрон платформасига кириш фақатгина крипто-биржа билан тузилган шартномага эга бўлган мижозларга берилади.

Крипто-биржа, унинг электрон платформасида дастурий-таъминотлар ёрдамида, крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчиларига, битимларни тузишда ва уларни амалга ошириш жараёнида шаффофликни таъминлаши ва ушбу жараённинг боришини кўриб чиқиш имкониятини яратиши шарт.

Крипто-биржа, ушбу Қоидаларга мувофиқ, унинг локал ҳужжатларида назарда тутилган  крипто-активлар ва токенлар ҳақида ва (ёки) крипто-активлар ва токенлар нархлари билан ҳийла-найранг ишлатиш бўйича ички маълумотлардан (инсайдер-маълумотлар) виждонсиз (ноқонуний) фаойдаланишни олдини олиишга, аниқланишга, тўхтатилишга ва оқибатларни бартараф этишга қаратилган чораларни кўриши шарт. Мазкур чораларни крипто-биржа томонидан қўлланилиши ва мижоз учун, шу сабаб салбий оқибатларга олиб келиши мумкинлиги ҳақидаги кўрсатма крипто-активлар ва токенлар савдосида қанташиш шартномасида акс эттирилиши (кўзда тутилиши) лозим.

Крипто-биржа, крипто-активлар ва токенлар тўғрисида ички маълумотларга (инсайдер-маълумотларга) эга бўлган кўйидаги шахсларни ҳисобга олиши шарт:

директорлар кенгаши аъзолари (кузатув кенгаши), коллегиал ижроия органи аъзолари, тафтиш комиссияси аъзолари (тафтишчи), ўзининг крипто-активи ва токенини яратган ва жойлаштирган шахс;

ўзининг крипто-активи ва токенини яратган ва жойлаштирган шахсга ёки крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчисига аудиторлик хизматларини кўрсатадиган аудиторлик ташкилот ходимлари;

ўзининг расмий мавқеи, меҳнат мажбуриятлари ёки фуқаролик-ҳуқуқи туфайли, ўзининг крипто-актив ва токенини яратган ва жойлаштирган шахс ва (ёки) крипто-актив
ва токенлар савдоси иштирокчиси билан тузилган шартномага асосан, мазкур маълумотга эга бўлган бошқа шахслар.

Крипто-биржа, крипто-активлар ва токенлар ҳақидаги ички маълумотлардан (инсайдер-маълумотлар) шахсий мақсадларда (шу жумладан ўз номидан ва ўз маблағлари ҳисобидан крипто-активлар ва токенлар савдосида иштирок этиш мақсадида) виждонсиз (ноқонуний) фаойдаланилиши, шунингдек уни учинчи шахсларга тақдим этиши мумкинлигини ҳисобга олиши мажбур, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

Крипто-биржа, крипто-активлар ва токенлар нархлари билан ҳийла-найранг ишлатиш  фактлари ҳақида огоҳлантириши ва аниқлашга қаратилган чора-тадбирларни ўзининг локал актларида (ички хужжатларида) кўрсатиб ўтиши шарт.

20. Мижоз томонидан крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчиси маъқомини олиш тартиби (крипто-активлар ва токенлар билан савдо қилишга рухсат бериш тартиби) крипто-биржанинг локал ҳужжатлари билан белгиланади.

Мижозни крипто-активлар ва токенлар савдосидаги иштирокчилар сонидан чиқариб ташлаш тартиби ва асослари (прикто-активлар ва токенлар савдосида қатнашувчи мақомидан маҳрум қилиш тартиби) крипто-биржанинг локал ҳужжатларида ва шартнома шартлари билан белгиланади.

Асослар орасида, мижоз томонидан крипто-активларни ва токенларни жойлаштириш ва улар билан бошқа муомалани амалга оширишни тартибга солувчи қонун ҳужжатларини, ва (ёки) крипто-активлар ва токенлар савдосида қатнаниш шарталирини, ва (ёки) крипто-биржанинг локал актларини бузилиши натижасида бошқаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини бузилишига олиб келиши кўрсатиб ўтилиши лозим.

Крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчисига крипто-биржанинг электрон платформасига кириш ҳуқуқини тақдим этиш оҳиргининг локал ҳужжатлари асосида амалга оширилади.

Крипто-активлар ва токенлар савдоси объекти бўлиб фақат крипто-биржанинг локал ҳужжатлари асосида савдога рухсат этилган крипто-активлар ва токенлар иштирок этиши мумкин.

Крипто-биржа, қўйидаги крипто-активлар ва токенларни савдога қўйилмаслигига қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш керак:

қонун ҳужжатларини ва (ёки) ваколатли орган актларини бузилиши оқибатида яратилган ва жойлаштирилганлар;

тўлиқ анонимлик тамойиллари асосида тузилаётган битимлар.

21. Крипто-активлар ва токенлар савдосига, ички (локал) актларга мувофиқ, чет элда фаолият юритаётган, Ўзбекистон Республикаси фуқароси ёки фуқаролиги бўлмаган шахс томонидан, ўзи учун ёки шу каби Ўзбекистон Республикаси фуқаролиги бўлмаган шахснинг кўрсатмаси асосида яратилган крипто-активлар ёки токенлар қўйилиши мумкин. Крипто-биржа мазкур крипто-активларни ёки токенларни ўзи учун ёки мижозларнинг манфаатларини кўзлаб сотиб олиши мумкин, Ўзбекистон Республикаси фуқаролари бундан мустасно.

22. Крипто-биржанинг электрон платформасида, крипто-актив ва токенлар савдо иштирокчиси ёки крипто-биржа, битимларни амалга оширишда, чет эл валютасига крипто-актив ва токенларни сотиб олиш ва (ёки) сотиш ёхуд бир турдаги крипто-активлар ва токенларни бошқа турдаги крипто-активлар ва токенларга алмашиш мақсадида, ушбу платформада ариза жойлаштиради.

Крипто-актив ва токенлар савдо иштирокчиларининг, крипто-биржанинг электрон платформасида, крипто-актив ва токенларни чет эл валютасига сотиб олиши ва (ёки) сотиши, ёхуд бир турдаги крипто-активлар ва токенларни бошқа турдаги крипто-активлар ва токенларга алмашиш тўғрисидаги ариза турлари, мазкур аризаларга қўйиладиган талаблар, шунингдек уларни бажариш тартиби ва улар бўйича ҳисоб-китоблар крипто-биржанинг маҳаллий актлари ва шартнома талаблари билан белгиланади. Шу билан бирга, крипто-биржа томонидан, аризада кўрсатилган функциялар ва, бир вақтнинг ўзида, оферта ва акцепт шартлари бажарилиши таъминланиши лозим.

Мижозларнинг крипто-актив ва токенларни чет эл валютасига сотиб олиш ва (ёки) сотиш ёхуд бир турдаги крипто-активлар ва токенларни бошқа турдаги крипто-активлар ва токенларга алмашиш аризаси, крипто-биржа томонидан, уларнинг талабларига жавоб берадиган қарши ариза (аризалар) пайдо бўлганида, ижро этилиши шарт ва шу вақтдан бошлаб кўрсатилган аризалар бекор қилиниши (чақириб олиниши) ёки ўзгартирилиши мумкин эмас. Белгиланган вақтдан сўнг, аризаларни бажарилишини кечиктириш, уларни шартларини ўзгартириш ёки бекор қилиш имконини берадиган “last look” амалиётини қўлланилишига йўл қўйилмайди.

23. Крипто-биржа, мазкур Қоидаларга мувофиқ, фақтгина унинг крипто-активлар ва токенлар савдосида иштирок этиши тўғрисидаги маълумот ошкор қилинганидан ва унинг иштироки туфайли келиб чиқиши мумкин бўлган манфаартлар тўқнашувини тартибга солиш бўйича чоралар кўрилганидан ва ошкор қилинганидан сўнг, крипто-активлар ва токенлар савдосида (шу жумладан мижозларнинг манфаатларини кўзлаб) иштирок этиш ҳуқуқига эга.

24. Крипто-активлар ва токенлар билан савдони (крипто-активлар ва токенлар савдоси ҳисоб-китобларини) амалга ошириш мақсадида, крипто активлар ва токенлар савдоси иштирокчиси, ҲККП иккиламчи ҳисобварағига ўтказмаларни амалга ошириб, мос равишда пул маблағларини, крипто-активлар ва токенларни крипто-биржанинг крипто-ҳамёни манзилига (идентификаторга) юборади.

Крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчисининг, шу жумладан крипто-биржа томонидан қабул қилинган крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчисининг пул маблағлари, крипто-активлар ва токенлари ҳақидаги маълумотлар крипто-биржанинг электрон платформасидаги, мазкур мижознинг ҳисоб қайдномасида (аккаунтида) қайд этилади.

Крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчисининг, шу жумладан крипто-биржа томонидан қабул қилинган крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчисининг пул маблағлари, крипто-активлар ва токенлари, крипто-биржанинг пул маблағлари, крипто-активлар ва токенлари ва бошқа крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчиларининг пул маблағлари, крипто-активлар ва токенларидан алоҳида ҳисобга олиниши керак. Крипто-биржанинг пул маблағлари, крипто-активлар ва токенлари сақланиши, мижозларнинг пул маблағлари, крипто-активлар ва токенларидан алоҳида ҳисобда, яъни алоҳида банк ҳисобварағида ва алоҳида крипто-ҳамёнда мос равишда соқланиши керак.

25. Крипто-биржа, крипто-активлар ва токенлар билан савдолар амалга оширилган куннинг 24:00 га қадар, кундалик тарзда, шу кун давомида крипто-активлар ва токенлар савдосида қатнашган ҳар бир мижоз бўйича, мижозларнинг мос равишда банк ҳисобидаги, крипто-биржанинг крипто-ҳамён манзилидаги (идентификаторда) маблағ миқдори (қолдиғи), крипто-активлари ва токенлари миқдори тўғрисида, ҳамда крипто-биржанинг электрон платформасида, мижозларнинг крипто-активлар ва токенларни пулга сотиб олиш ва (ёки) сотиш ёхуд бир турдаги крипто-актив ва токенларни бошқа турдаги крипто-актив ва токенларга алмашиш бўйича ижро этилган ва ижро этилмаган аризалар бўйича ҳисоботни юритиб бориши шарт.

Ҳар бир мижозни ҳисоботда қайд қилиш мақсадида, мижозга индивидуал рақам (код) берилиши лозим. Мазкур кундалик ҳисобот, ушбу ҳисобот тайёрланган кундан кейинги кун (мазкур куннинг 12:00 га қадар), тегишли хизмат кўрсатадиган ташкилотга, сақлаш (депонентга қўйиш) мақсадида юборилиши (тақдим қилиниши), ва унинг тақдим қилинган кунидан бошлаб унда беш йил давомида сақланиши (ушбу сақланиш муддати крипто-биржа ва мазкур ташкилот ўртасидаги шартномада, бундай шартноманинг муҳим шарти сифатида кўзда тутилиши керак) мажбур. Крипто-биржа, мазкур ҳисобтга ноҳақ ўзгартириш киритиш ёки уни сохта ҳисоботга алмаштириш имкониятини мустасно қилиш чораларини кўриши шарт.

Крипто-биржа, ҳисоботни сақлаш (депонентга қўйиш) мақсадида, крипто-биржанинг аффилланган шахсига юбориши (тақдим қилиши) ҳуқуқига эга эмас.

Крипто-биржа, ташкилот билан тузилган шартномада, номланган ҳисоботни ваколатли давлат органи ёки манфаатдор вазирлик ва идоралар сўровида кўрсатиб ўтилган миқдорда, ва сўров мазкур ташкилотга келиб тушган кундан бошлаб 3 кундан кечиктирмасдан беғараз шартлар асосида тақдим этиш бурчлари, мазкур ташкилотнинг муҳим мажбурияти сифатида кўрсатиб ўтиши шарт.

Крипто-биржа, ҳисоботни, у тайёрланган санадан  бошлаб, 5 йилдан кам бўлмаган муддат ичида, қуйидагиларга беғараз шартлар асосида тақдим этиш имкониятини таъминлаши шарт:

мижозларга – қонун ҳужжатларида кўрсатилган вақт давомида, уларга тааллуқли миқдорда;

Ўзбекистон Республикаси ваколатли давлат органига ёки манфаатдор вазирлик ва идораларга – уларнинг сўрови асосида, унда кўрсатиб ўтилган миқдорда ва вақт давомида.

26. Крипто-биржа, мазкур Қоидаларнинг 29 бандида назарда тутилган  ҳаракатларни изчил амалга ошириш натижасида, крипто-биржанинг электрон платформасида,  крипто-активлар ва токенларни пулга сотиш-сотиб олиш бўйича ёхуд бир турдаги крипто-актив ва токенларни бошқа турдаги крипто-актив ва токенларга алмашиш бўйича битимларни бажарилишини таъминлайди.

Крипто-биржа, крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчисининг крипто-активлар ва токенлар савдоси бўйича битимни амалга оширганида, ушбу битимни амалга ошириш учун сарфланган маблағни (миқдорни), крипто-биржанинг ҲККП иккиламчи ҳисобварағида ёки крипто-ҳамёни манзилида (идентификаторида) мазкур крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчисининг номида сақланаётган пул маблағлари, крипот-активлар ва токенлари миқдоридан айириб ташлаши, ва бундай амалга оширилган битм маблағини (миқдорини), тегишли битм бўйича крипто-активлар ва токенлар иштирокчисининг контрагенти томонидан ҳисобга олинаётган пул, крипто-активлар ва токенлар миқдорига қўшилишини таъминлаши мажбур.

Крипто-биржа, мижоз (мижозлар) томонидан олинадиган мукофотни, крипто-активлар ва токенлар савдосида қатнаниш шартномасида назарда тутилган тартибда
ва шартлар асосида амалга оширади.

27. Крипто биржа, крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчисининг пул маблағлари, крипто-активлар ва токенлари билан, крипто-активлар ва токенлар савдосида иштирок этиш шартномасида кўрсатилмаган ёки мижознинг мазкур фаолият юзасидан ёзма розилиги олинмаган тақдирда, фойдаланиши ҳуқуқига эга эмас.

Крипто-биржа, крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчиларининг розилиги асосида, крипто-активлар ва токенлар соавдоси иштирокчиларининг вазифалари (кўрсатмалари) берилмаган тақдирда, қуйидаги шартларга баравар риоя қилган ҳолда, ўз манфаатларини кўзлаб, крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчиларининг пул маблағлари, крипто-активлар ва токенлари билан ўзининг номидан битмлар тузиш ҳуқуқига эга:

мазкур битимлар, крипто-биржа томонидан ликвидлилик ҳусусиятига эга бўлиши, яъни крипто-биржа мижозларнинг олдидаги қабул қилинган (ёки қабул қилиниши режалаштирилган) мажбуриятларни бажариш мақсадида, унинг мижози бўлмаган контрагентларидан пул маблағларини, крипто-активлар ва токенларини олиш учун мўлжалланган;

крипто-биржа, мазкур битимларни тузишда, крипто-активлар ва токенлар соавдоси иштирокчиларига нисбатан, уларнинг пул маблағлари, крипто-активлар ва токенлари иштирокида тегишли битимлар тузилаётганда, ўз мажбуриятларини бажармасликка (лозим даражада бажармасликка) олиб келмаслиги ҳақида етарли ишонч ҳосил қилганида.

28. Крипто-биржа, ўзининг электрон платформасида, тегишли миқдордаги крипто-активлар ва токенларни (ёки шунга тенг миқдордаги бошқа крипто-активлар ва токенларни) қайтариб бериш мажбурияти билан, томонларнинг келишган муддатда, унинг крипто-активлари ва токенларини крипто-активлар ва токенлар савдоси иштирокчилари томонидан битимларни амалга ошириш ва бажариш учун ишлатишига руҳсат бериш ҳуқуқига эга.

Крипто-биржа, унинг крипто-активлари ва токенларини мижозлар томонидан фойдаланиш даври учун фоиз ундириш ҳуқуқига эга.

 

5-боб. Крипто-биржанинг мижозлар билан
воситачилик муносабатлари асосида битимлар тузиш

 

29. Крипто-биржа, қуйидаги тартибга асосланиб, мижозларнинг манфаатларини кўзлаб, биржа битимлари орқали воситачилик муносабатларини ўрнатиб, крипто-активлар ва токенларни чет эл валютасига сотиб олиши ва (ёки) сотиши, бир турдаги крипто-активлар ва токенларни бошқа турдаги крипто-активлар ва токенларга алмашиш ҳуқуқига эга:

топшириқ шартномаси асосида мижозларнинг номидан ва ҳисобидан;

комиссия шартномаси асосида ўзининг номидан ва мижозларнинг ҳисобидан;

бошқа, мижозларнинг манфаатларини кўзлаб, крипто-биржанинг крипто-активлар ва токенлар билан битимларни тузиш бўйича, қонун ҳужжатларига зид бўлмаган шартнома асосида.

30. Крипто-биржа, мазкур Низомнинг 29-бандида кўрсатилган битимларни тузиш ҳуқуқига эга:

ўзининг электрон платформасида;

бошқа чет эл крипто-биржаларнинг электрон платформаларида ва савдо тизимларида.

Крипто-биржа, мазкур турдаги битимларни тузишда, қуйидагиларга этибор бериши мажбур:

мижозларнинг манфаатларини кўзлаган, қонун ҳужжатларига ва мижозлар билан тузилган шартнома шартларига риоя қилган ҳолда виждонан, оқилона ва малакали тарзда ҳаракат қилиш;

мижозларни, уларнинг манфаатларини кўзлаб тузилаётган битимлар билан боғлиқ хавфлар, ҳар бир бундай хавфнинг моҳияти ва даражаси тўғрисида хабардор қилиш;

мижозларнинг манфаатларини кўзлаб, мижозлар учун энг мақбул шартлар асосида, шу жумладан, иложи борича, энг яхши нархда битимлар тузиш;

мижозлар маанфаатларини кўзлаб, тегишли крипто-активлар ва токенлар учун нархлар бозор нархидан (10 фоиздан ортиқ) сезиларли даражада фарқ қилган тақдирда битимлар тузиш мумкин эмас, ҳар бир алоҳида ҳолатда мижоз билан келишилган тарзда тузилган битимлар бундан мустасно.

Шу билан бирга, крипто-биржа, крипто-активлар ва токенлар учун бозор нархини аниқлаш тартибини, мижоз билан тузилган шартномада кўрсатиб ўтиши шарт.

 

6-боб. Крипто-биржада ҳисоб-китоб-клиринг

операцияларини ўтказиш тартиби

 

§ 1. ҲККПнинг мақоми, функциялари,

ҳуқуқ ва мажбуриятлари

 

31. ҲККП крипто-биржанинг таркибий бўлинмаси бўлиб, юридик шахс мақомига эга эмас ҳамда крипто-биржа номидан ушбу Қоидаларда назарда тутилмаган ҳар қандай мустақил операция ва ҳаракатларни содир этиш ҳуқуқисиз иш олиб боради.

32. ҲККП қуйидаги асосий функцияларни бажаради:

савдо иштирокчиси сифатида идентификация қилинган сўнг клиринг иштирокчиларини автоматик равишда рўйхатга олади;

клиринг иштирокчиларига ҳисобварақлар очилиши ва юритилишини таъминлайди;

битимлар бўйича ўзаро ҳисоб-китобларнинг ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда амалга оширилишини таъминлайди;

ўзаро мажбуриятларни белгилайди, аниқлаштиради ва ҳисобга олади, шунингдек, клиринг иштирокчиларининг тузилган битимлар бўйича мажбуриятлари ҳисобини алоҳида-алоҳида юритади;

клиринг якунларига кўра зарур ахборотни шакллантиради ва клиринг иштирокчиларига тақдим этади;

клиринг амалга оширилаётган битимлар, клиринг натижалари тўғрисидаги ахборотнинг қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ сақланишини таъминлайди;

тузилган битимлар бўйича мажбуриятларнинг бажарилишини назорат қилади;

крипто-биржа ҳисоб рақамига пул тушумларни киримини таъминлайди.

33. ҲККП қуйидаги ҳуқуқларга эга:

клиринг ўтказиш усулини мустақил танлаш;

клиринг иштирокчиси битим бўйича ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда, шунингдек, крипто-биржанинг арбитраж ва/ёки интизом комиссияларининг клиринг иштирокчисига, белгиланган крипто-биржа савдоси қоидалари ёки шартномавий мажбуриятларни бузганлик учун жарима қўллаш тўғрисидаги қарори мавжуд бўлганда, айбдор клиринг иштирокчисининг виртуал ҳисобварағидан жарима суммасини акцептсиз тартибда ҳисобдан чиқариш;

битимлар қайд этилиши билан крипто-биржа воситачилик йиғимларини ҳисобдан чиқариш;

клиринг иштирокчиларидан ҳисоб-китоб-клиринг операциялари учун зарур ахборот олиш.

34. ҲККП қуйидагиларга мажбур:

фақат крипто-биржада рўйхатга олинган битимлар ва улар билан боғлиқ операциялар (воситачилик йиғимлари ва қонунчиликка мувофиқ бошқа харажатлар) бўйича ҳисоб-китоб ва ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш;

ҳар бир клиринг иштирокчиси мажбуриятларининг ҳисоби алоҳида-алоҳида юритилишини таъминлаш;

битим мазмуни тўғрисидаги ахборотнинг махфийлигини таъминлаш ва қонунчиликда назарда тутилган ҳолатлардан ташқари, ушбу ахборотни клиринг иштирокчиларининг розилигисиз учинчи шахсларга тақдим этмаслик.

35. ҲККП томонидан крипто-биржа электрон майдончасида амалга оширилаётган операциялар бўйича барча ҳаракатлар, шу жумладан крипто-биржа электрон майдончаси иштирокчиларнинг виртуал ҳисобварағидаги маблағлар ҳисоби бўйича вазифани, олиб борилиши лозим.

36. Клиринг ва ҲККП иштирокчиларига ҲККП ҳисобварақларидаги маблағлардан фойдаланган ҳолда, пулли талабдан бошқа шахс фойдасига воз кечиш бўйича операцияларни ўтказиш тақиқланади.

 

§ 2. Клиринг иштирокчиларини

рўйхатга олиш

 

37. ҲККП крипто-биржа савдолари қоидаларида кўрсатилган барча зарур ҳужжатларни олганидан кейин бир иш куни давомида крипто-биржа мижозига ФШР беради ҳамда амалга ошириладиган битимлар бўйича мажбуриятларни ва талаб ҳуқуқини ҳисобга олиш учун зарур бўлган тегишли виртуал ҳисобварақни очади.

38. ҲККП ушбу Қоидаларда назарда тутилган ҳолатларда клиринг иштирокчисига хизмат кўрсатишни тўхтатади.

 

§ 3. ҲККПда ҳисобварақларни юритиш тартиби

 

39. Крипто-биржа хизмат кўрсатувчи банкда клиринг иштирокчиларининг пул маблағлари ҳисоби учун мўлжалланган ҲККП иккиламчи ҳисобварағини очади, уларнинг ҳисоби ҲККПда алоҳида виртуал ҳисобварақларда юритилади.

40. ҲККП клиринг иштирокчиларининг виртуал ҳисобварақлари ҳисобини юритади.

41. Агар қонунчиликда бошқача тартиб белгиланган бўлса, клиринг иштирокчисининг виртуал ҳисобварағини ёпиш ҲККП томонидан ҳисобварақ эгаси (ёки унинг ҳуқуқий вориси) топшириғи бўйича амалга оширилади.

42. Виртуал ҳисобварақни ёпишдан олдин ундаги қолдиқ пул маблағлари банкдаги ҳисобварақ эгасининг ҳисоб рақамларига унинг топшириғига кўра қонунчиликка мувофиқ ўтказилади.

43. Виртуал ҳисобварақни ёпиш фақат ҳисобварақда қолдиқ пул маблағлари бўлмаганда амалга оширилади.

44. Виртуал ҳисобварақ реквизитларини ўзгартириш клиринг иштирокчисининг номи ёки бошқа реквизитларидаги ўзгаришларга мувофиқ амалга оширилади.

45. Виртуал ҳисобварақ эгаси ҲККПда қуйидагилар бўйича кўрсатмалар беришга ҳақли:

пул маблағларини (пул маблағларининг бир қисмини) виртуал ҳисобварақдан хизмат кўрсатувчи банкдаги ўзининг ҳисобварағига қайтариш;

агар битим крипто-биржа савдолари қоидалари ва қонунчиликка мувофиқ рўйхатдан ўтказилган бўлса, битим бўйича клиринг ўтказиш.

46. ҲККП тузилган битимлар бўйича ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш йўли билан клиринг иштирокчиларининг виртуал ҳисобварақлари билан операцияларни олиб боради.

47. ҲККП фақат битимлар тузилиши ва бажарилиши билан боғлиқ операциялар бўйича виртуал ҳисобварақлар орқали пул маблағлари ўтказмаларини амалга ошириши мумкин.

 

§4. Клиринг иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

 

48. Клиринг иштирокчиси қуйидаги ҳуқуқларга эга:

крипто-биржа томонидан рўйхатга олинган битимлар бўйича клирингда иштирок этиш;

виртуал ҳисобварақнинг ҳолати, мажбуриятларнинг бажарилиши тўғрисида зарур ахборотни олиш;

крипто-биржа ва контрагентлар олдидаги пул мажбуриятларини муддатидан олдин бажариш;

ўз виртуал ҳисобварағидаги бўш пул маблағларини ўзининг хизмат кўрсатувчи банкдаги ҳисобрақамига чиқариш.

49. Клиринг иштирокчисининг мажбуриятлари:

ҲККПга ушбу Қоидаларга мувофиқ ишончли ахборот бериш;

шартнома бекор қилинган тақдирда, шартнома бекор бўлгунга қадар юзага келган мажбуриятларни бажариш;

ахборот махфийлиги тартибига риоя қилиш;

ушбу Қоидаларда белгиланган талабларга риоя қилиш.

50. ҲККПнинг клиринг иштирокчилари билан ўзаро ҳамкорлиги клиринг хизмати кўрсатиш шартномаси асосида амалга оширилади.

51. Крипто-биржа ва клиринг иштирокчилари ўртасидаги, клиринг ва ҳисоб-китоб бўйича, шунингдек, клиринг иштирокчиларининг шартномавий мажбуриятлари бажарилиши тўғрисидаги маълумотлар алмашинуви ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланилган ҳолда амалга оширилади.

 

§5. Клирингни ўтказиш тартиби

 

52. Клиринг иштирокчилари рўйхатдан ўтганларидан кейин, ҲККПнинг крипто-биржага хизмат кўрсатувчи банкда очилган иккиламчи ҳисобрақамига крипто-биржа савдоларида иштирок этиш ҳамда ўз мажбуриятларини бажариш учун пул маблағларини ўтказадилар.

53. Клиринг иштирокчиси закалат сифатида ва/ёки битимлар бўйича ўз мажбуриятларини бажариш учун пул маблағларини крипто-биржага хизмат кўрсатувчи банкдаги ҲККПнинг иккиламчи ҳисобрақамига уларни иштирокчининг виртуал ҳисобварағига кирим қилиш учун ўтказадилар. Закалат миқдори крипто-биржа савдоси қоидаларида белгиланади.

54. ҲККП ҳар бир клиринг иштирокчисининг пул маблағлари ва мажбуриятларини уларнинг виртуал ҳисобварақларида алоҳида ҳисобга олади.

55. Клиринг иштирокчиларининг ҲККПдаги виртуал ҳисобварақларидаги маблағлари қуйидаги мақсадларда ишлатилади:

битимлар бўйича мажбуриятларни бажариш билан боғлиқ улар ўртасидаги ўзаро ҳисоб-китоб учун;

савдо сессияларида иштирок этиш учун закалат сифатида;

мижознинг топшириғига кўра - клиринг иштирокчисининг маблағларини унга хизмат кўрсатувчи банкдаги ҳисобрақамига қайтариш учун;

биржа хизматларига ҳақ тўлаш бўйича ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун;

битимларнинг тузилиши ва бажарилиши билан боғлиқ бошқа ҳолатларда.

Битимлар бўйича ҳисоб-китоблар фақат клиринг электрон тизими орқали амалга оширилади.

56. Электрон клиринг тизими ҳар бир савдо сессиясидан олдин буюртмаларнинг таъминланганлиги бўйича назоратни амалга оширади. Буюртмаларнинг таъминланганлигини назорат қилиш савдо сессиялари доирасида тузиладиган битимларга буюртмалар бўйича амалга оширилади.

57. Клиринг электрон тизими тузилган битимлар реестрига асосан клиринг иштирокчиларининг мажбуриятларини белгилайди ва закалатларга тақиқ қўяди. Крипто-биржанинг воситачилик йиғимлари крипто-биржа томонидан белгиланган тарифларга асосан ушлаб қолинади.

58. Битим рўйхатга олингандан сўнг харидор шартномада белгиланган муддатларда битим бўйича молиявий мажбуриятларни тўлиқ қоплаш учун ҲККП нинг крипто-биржага хизмат кўрсатувчи банкдаги иккиламчи ҳисобрақамига қўшимча маблағлар ўтказиши шарт. Ушбу суммага ҲККП томонидан мажбуриятларнинг сотувчи томонидан тўлиқ бажарилишигача тақиқ қўйилади.

59. Тўловлар амалга оширилган битимлар рўйхати сотувчига крипто-актив ва токенларни ўтказиб бериши учун асос бўлади.

60. Крипто-актив ва токенлар ўтказиб бериш натижаларига кўра клиринг иштирокчиси - сотувчи томонидан ҲККПга уларни ўтказиб берилгандан дарҳол ахборот берилади. Ушбу битим бўйича сотувчи ва харидорларнинг пул маблағлари клиринг иштирокчиси – харидорнинг криптоҳамён манзили (идентификатори)га крипто-актив ва токенлар ўтказиб берилганлигини тасдиқланмагунга қадар тақиқда қолади.

 

§6. Тузилган крипто-биржа битимларининг

бажарилишини таъминлаш тартиби

 

61. Тузилган битимларни ёпиш қуйидаги ҳолатларда амалга оширилади:

клиринг иштирокчилари - сотувчи ва харидор томонидан битим бўйича мажбуриятлар лозим даражада бажарилганда;

клиринг иштирокчиси - сотувчи ва харидор томонидан битим бўйича мажбуриятлар бажарилмаганда ва улар томонидан жарима тўлангандан сўнг;

клиринг иштирокчилари - сотувчи ва харидор жарима тўлаб/тўламасдан битимни ёпишга ўзаро рози бўлганда;

арбитраж комиссиясининг қарорига кўра;

клиринг иштирокчилари - сотувчи ва харидорнинг шартномада кўрсатилган муддат давомида эътирозлари бўлмаганда, жарималарсиз.

62. Агар шартнома шартларида кўрсатилган муддат ўтгандан кейин клиринг иштирокчиси битим бўйича мажбуриятларни бажармаса, ҲККП:

шартномани харидор томонидан тўланмаганлиги учун бекор қилади;

шартномани арбитраж комиссиясининг қарорига кўра крипто-актив ва токенларни ўтказиб берилмаганлиги учун бекор қилади;

клиринг иштирокчиси - сотувчи ёки харидорнинг ҳисобрақамига, шартномавий мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун закалат миқдоридаги жаримани ўтказади.

 

§7. Клиринг хизмати кўрсатишни тўхтатиш

 

63. Қуйидаги ҳолатларда ҲККП клиринг иштирокчисига клиринг хизмати кўрсатишни тўхтатади ва унинг виртуал ҳисобварағини ёпади:

қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда шартнома бекор қилинганда;

клиринг иштирокчиси тугатилганда;

суд ва бошқа ваколатли органларнинг қарорига кўра;

қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа ҳолатларда.

64. Крипто-биржа ўз томонидан пул маблағларни ҲККП орқали ўтказиш, крипто- актив ва токенлар савдолари иштирокчиси номига хисобланадиган крипто-актив
ва токенларни унинг банк хисоб рақамига ёки криптоҳамён манзили (идентификатор)га ушбу иштирокчи талабига биноан крипто-актив ва токенлар саводисига иштирок этиш тўғрисидаги шартномасига белгиланган тартиб ва муддатга мувофиқ берилишини таъминлайди.

Керакли бўлган ҳолатларда пул ўтказмалар крипто-биржа томонидан фақат жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш
ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришни олдини олиш чораларни кўргандан кейин амалга оширилади.

 

7-боб. Якунловчи қоидалар

 

65. Мазкур Қоидаларнинг бузилишида айбдор бўлган шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавобгарликка тортилади.

 

 

Крипто-биржа савдоларни амалга ошириш

Қоидаларига илова

 

Интернет жаҳон ахборот тармоғидаги ўз веб-сайтига крипто-биржа томонидан жойлаштириладиган (ошкор қиладиган) маълумот (ҳужжатлар)

 

1. Ваколатли орган томонидан белгиланган талабларга жавоб берадиган крипто-актив ва токенларни сотишни умумий шартлари 

2. Крипто-биржа фаолиятида вужудга келадиган манфаатлар тўқнашувини бошқариш тартибини белгиланадиган локал ҳужжат;

3. Крипто-биржа ҳаракати (ҳаракатсизлиги) билан норози бўлганда мижоз қайси ҳаракатларни амалга оширишг ҳақлиги тўғрисида маълумот (шу билан бирга мижозни судга мурожаат қилиш ва медиации орқали низони ҳал қилиш имконияти ҳақида ҳуқуқи кўрсатилиши лозим) 

4. Мазкур Қоидаларга назарда тутган холат ва ҳажмда крипто-биржа фаолиятининг рекламасига кўрсатилиши талаб қилинадиган маълумот

5. Крипто-актив ва токенларни сотиш бўйича қуйидаги маълумотлар:

а) крипто-актив ва токенларни сотиш вақти, котировкалаш варағи;

б) крипто-актив ва токенлар билан крипто биржа электрон майдончасида илгари амалга оширлиган битимлардаги нархлар ҳақида (тарихий котировкалар). Ушбу нархлар жойлаштириш (ошкор қилиш) санасидан олдинги уч йилдан кам бўлмаган даврида, агар крипто биржа фаолиятини бошлашида уч йилдан куп ўтмаган бўлса  - уни бутун фаолият оширган даври бўйича кўрсатилади;

в) крипто биржани крипто-активлар ва токенлар савдосига иштирок этганлиги ҳақида (агар иштирок этган бўлса) ва юқоридаги иштирок этиш билан боғлиқ манфаатлар тўқнашувини олдини олиш бўйича крипто-биржани чоралари;

г) мазкур Қоидаларга кўрсатилган шартномлар асосида крипто-биржа, уни ҳодимлари, мулк эгаси, таъсисчи (иштирокчи) ёки бенефециар мулкдорни эгалигида бўлган қайси крипто-актив ва токенлар тўғрисидаги маълумот қуйидаги холатларда:

агар крипто-биржа, уни ҳодими (ҳодимлари), мулк эгаси, таъсисчилар (иштирокчилар) ёки бенефециар мулкдорни (бенефециар мулкдорларни) эгалигида ушбу крипто-актив ва токенларни умумий миқдори беш ва унда куп фоизини ташкил қилса;

крипто-биржа, уни ҳодими, мулк эгаси, таъсисчи (иштирокчи) ёки бенефециар мулкдор ушбу токенларни ташкил қилиш бўйича буюртмачиси бўлса ёки ўз манфаатига кўра (бошқа шахсларни топшириғисиз) ушбу токенларни ташкил қилишни амалга оширилган бўлса.

6. Крипто-биржа савдоларни амалга ошириш тўғрисидаги Қоидаларга назарда тутилган ҳисоботларни сақлаш (депонентлаш) бўйича хизмат кўрсатадиган ташкилотни номи, жойлашган манзили, электрон почта манзили, алоқа қилинадиган телефони тўғрисида маълумот

 

Об организации деятельности крипто-бирж
в Республике Узбекистан

 

В соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан» и от 2 сентября 2018 года № ПП-3926 «О мерах по организации деятельности крипто-бирж в Республике Узбекистан» приказываю:

1. Утвердить Правила осуществления крипто-биржевой торговли согласно приложению.

2. Определить, что:

крипто-активы не могут быть использованы на территории Республики Узбекистан в качестве средства платежа или приема оплаты;

крипто-биржи не должны допускать резидентов Республики Узбекистан к операциям через свои электронные торговые площадки, за исключением сделок
по реализации крипто-активов, находящихся в их собственности;

крипто-биржи вправе допускать участников торгов к операциям через свои электронные торговые площадки, после внедрения механизмов их обязательной идентификации;

основанием для проведения взаиморасчетов в иностранной валюте по крипто-биржевым сделкам являются сведения о проведенных на крипто-бирже крипто-биржевых сделках из электронной системы крипто-биржевых торгов крипто-бирж.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Директор                                                                                                     Д.Ли

Приложение

к приказу Национального агентства проектного
управления при Президенте Республики Узбекистан

от «____» ______ 2019 года №____

ПРАВИЛА

осуществления крипто-биржевой торговли

 

Глава 1. Общие положения

 

1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления деятельности крипто-биржевой торговли на территории Республики Узбекистан.

2. Юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление деятельности крипто-биржи у уполномоченного органа, принимает на себя обязанность осуществлять данный
вид деятельности в соответствии с настоящими Правилами и специальными нормативно- правовыми актами.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

блокчейн – распределенный реестр данных, в котором все данные записываются последовательно и распределены в блоках, при этом каждый новый блок связан
с предыдущим блоком криптографической подписью;

клиенты – контрагенты крипто-биржи, физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, с которым она совершает сделки (операции);

клиринг – комплекс операций, направленных на определение, уточнение и зачет взаимных обязательств клиентов крипто-биржи, а также взаиморасчеты между ними;

контрагент – одна из сторон договора;

котировальный лист – список крипто-активов и токенов, соответствующих определенным крипто-биржей критериям, допущенных ею к торгам крипто-активами
и токенами в ее торговой системе;

крипто-актив – совокупность записей в блокчейне, имеющая ценность и владельца;

крипто-биржа – организация, предоставляющая электронную площадку для обмена, покупки и продажи крипто-активов;

расчетно-клиринговая палата (РКП) – структурное подразделение крипто-биржи, обеспечивающее проведение клиринга, расчетов и взаиморасчетов по крипто-биржевым сделкам через электронную систему клиринга;

вторичный счет РКП – вторичные депозитные счета до востребования крипто-биржи, открытые в обслуживающем крипто-биржу банке, для хранения средств покупателей и продавцов и проведения расчетов по сделкам;

индивидуальный номер пользователя (далее – ИНП) – уникальный код, присваиваемый участнику клиринга;

виртуальный счет – специальный счет, открытый в РКП крипто-биржи для проведения операций по клирингу;

токен – единица учёта, предназначенная для представления цифрового баланса, выполняющая функцию «заменителя ценных бумаг» в цифровом мире. Токены представляют собой запись в регистре, распределенную в блокчейне. Токен выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (эмитент) с целью привлечения инвестиций и финансирования к деятельности;

стейблкоин – это крипто-актив, стоимость которого привязана к активу юридического лица;

крипто-кошелек – программное или программно-техническое средство, предназначенное для хранения крипто-активов и токенов и позволяющее его владельцу осуществлять операции с ними;

владелец крипто-активов и токенов – субъект гражданского права, которому крипто-активы и токены принадлежат на праве собственности или на ином имущественном праве;

участники торгов – клиенты, допущенные крипто-биржей к торгам крипто-активами и токенами, в том числе стороны, осуществляющие действия купли-продажи крипто-активов и токенов через электронную площадку крипто-биржи;

торги крипто-активами и токенами – процесс совершения сделок купли-продажи крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмена крипто-активов и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида с использованием торговой системы крипто-биржи путем заключения соответствующих договоров между участниками торгов крипто-активами и токенами, путем размещения в электронной площадке крипто-биржи заявок, выполняющих функции оферт и акцептов на покупку и (или) продажу крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмен крипто-активов и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида;

электронная площадка крипто-биржи – информационная система, в рамках которой осуществляются:

прием, контроль и регистрация заявок на покупку и (или) продажу крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмен крипто-активов и токенов одного вида
на крипто-активы и токены другого вида в данной системе;

совершение сделок купли-продажи крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмена крипто-активов и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида;

определение цен на крипто-активы и токены;

определение требований и обязательств сторон по результатам совершения сделок с крипто-активами и токенами, а также обеспечение исполнения данных сделок;

подготовка и формирование отчетных документов по результатам совершения сделок с крипто-активами и токенами;

хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для совершения и исполнения сделок с крипто-активами и токенами;

выполнение иных функций, необходимых для участников торгов и иных уполномоченных органов Республики Узбекистан, в рамках их компетенций и поступающих от них запросов;

инсайдерская информация о крипто-активах и токенах – информация о крипто-активах и токенах, лицах, их создавших и разместивших, о сделках с крипто-активами
 и токенами, которая не является общедоступной и ставит лиц, обладающих ей, в преимущественное положение по сравнению с другими клиентами;

манипулирование ценами на крипто-активы и токены – совершение действий, оказывающих существенное влияние на спрос на крипто-активы и токены
и (или) предложение по крипто-активам и токенам, рыночную цену крипто-активов и токенов или объем торгов крипто-активами и токенами, которые имеют целью искусственное завышение либо занижение цен на крипто-активы и токены относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях;

бенефициарный владелец крипто-биржи – физическое лицо, которое является собственником имущества крипто-биржи, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде) крипто-биржи, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для данной крипто-биржи указания, влиять на принимаемые ею решения или иным образом контролировать ее действия;

уполномоченный орган – Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан.

4. Крипто-биржа обязана:

обеспечить раздельный учет и раздельное хранение денежных средств (собственные денежные средства и средства клиентов размещаются на разных банковских счетах крипто-биржи), крипто-активов и токенов крипто-биржи и денег, крипто-активов и токенов клиентов, находящихся у крипто-биржи (то есть осуществляется хранение на разных адресах (идентификаторах) криптокошелька). Совместный учет денег, крипто-активов и токенов двух и более клиентов не допускается;

производить звукозапись (видеозапись) переговоров с клиентами, осуществляемых с использованием средств связи (с обязательным предварительным уведомлением об этом клиента), хранить данные звукозаписи (видеозаписи) и всю переписку с клиентами в течение не менее 5 лет с даты осуществления (возникновения) таких звукозаписей (видеозаписей) и переписки;

осуществлять резервное копирование всех данных о совершенных клиентами сделках (операциях) по завершении каждого дня;

обеспечивать исполнение заявок клиентов на покупку и (или) продажу крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмен крипто-активов
и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида в соответствии с требованиями настоящих Правил при наличии возможности исполнить такие заявки
(в том числе при наличии встречных заявок, размещенных на электронной площадке крипто-биржи);

принимать меры по обеспечению знания работниками крипто-биржи и лицами, привлеченными ими по гражданско-правовым договорам, которые непосредственно вовлечены в осуществление деятельности крипто-биржи, законодательства, регулирующего деятельность крипто-биржи, ее локальных актов, а также настоящих Правил;

обеспечить осуществление клиентом подтверждения своих распоряжений крипто-бирже на возврат (передачу) клиенту находящихся у крипто-биржи денег, крипто-активов и токенов клиента, а также при необходимости иных распоряжений и других действий клиента;

выполнять другие требования, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан.

5. Крипто-биржа также обязана обеспечивать контроль за сделками с крипто-активами и токенами в целях выявления нарушений законодательства
и (или) настоящих Правил. В случае обнаружения таких нарушений крипто-биржей должны быть приняты меры по их прекращению и недопущению в будущем.

Информация о каждом факте нарушения законодательства и (или) настоящих Правил, выявленном крипто-биржей (в том числе подтверждающая то, что такой факт имел место), должна храниться крипто-биржей в течение 5 лет с даты выявления указанного факта.
По запросам уполномоченного органа или иных заинтересованных государственных органов крипто-биржа обязана в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса сообщать в уполномоченный орган или соответствующий заинтересованный государственный орган информацию о названных фактах, если законодательством не установлен иной срок.

При выявлении данных, указывающих на признаки преступления, крипто-биржа обязана незамедлительно в письменной форме направить сообщение об этом в уполномоченный орган и правоохранительные органы в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6. Резиденты Республики Узбекистан вправе заключать на крипто-биржах исключительно сделки по реализации крипто-активов, находящихся в их собственности, для продажи нерезидентам Республики Узбекистан.

7. На крипто-биржах запрещается осуществление операций с видами крипто-активов, в основе которых лежит принцип полной анонимизации совершаемых с ними сделок (операций).

 

Глава 2. Порядок установления отношений с клиентами

 

8. Крипто-биржа вправе устанавливать отношения с клиентами, которыми могут выступать любые физические и юридические лица –нерезиденты Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено законодательством и (или) настоящими Правилами.

Отношения крипто-биржи с клиентами строятся на договорной основе.

В договорах, посредством которых устанавливаются отношения с клиентами, крипто-биржа обязана предусматривать:

согласие клиентов на направление крипто-биржей отчетов в уполномоченные органы и иные заинтересованные государственные органы, и не устанавливать с клиентами отношения в отсутствие такого согласия;

требования, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил;

иные условия, предусмотренные настоящими Правилами или иными актами уполномоченного органа, а также законодательством.

Для установления отношений с клиентом крипто-биржа запрашивает у него следующую информацию:

у физического лица – фамилию, имя, отчество (если таковое имеется), дату рождения, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика, а в случае резидента Республики Узбекистан также персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ);

у юридического лица – наименование, место нахождение, идентификаторы (налогоплательщика, регистрации и т.д.);

контактные данные клиента, позволяющие установить с ним связь (адрес электронной почты и при необходимости иные контактные данные);

иные сведения, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан, в том числе в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также договорными обязательствами крипто-биржи.

9. Крипто-биржа не вправе устанавливать отношения с:

физическими лицами, не достигшими 18 лет;

нерезидентами Республики Узбекистан, если это противоречит законодательству иностранного государства, гражданами (подданными) которого являются нерезиденты Республики Узбекистан и (или) на территории которого они имеют постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учреждены, зарегистрированы);

лицами, включенными в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности,
а также юридическими лицами, бенефициарные владельцы которых включены в данный перечень;

иными лицами, если это предусмотрено законодательством Республики Узбекистан, договорными обязательствами крипто-биржи или локальными актами крипто-биржи.

В результате установления отношений между крипто-биржей и ее клиентом в электронной площадке крипто-биржи клиентом создается учетная запись (аккаунт). Данная учетная запись (аккаунт) используется в том числе для получения сведений о денежных средствах, крипто-активах и токенах клиента, находящихся у крипто-биржи. Крипто-биржа обязана принимать меры по исключению создания одним и тем же клиентом двух и более учетных записей (аккаунтов).

10. Крипто-биржа вправе предоставить клиенту статус участника торгов крипто-активами и токенами (допуск к торгам крипто-активами и токенами) лишь при наличии в совокупности как минимум следующих обстоятельств:

клиент соответствует определенным крипто-биржей требованиям к клиентам, претендующим на получение статуса участника торгов крипто-активами и токенами (допуск к торгам крипто-активами и токенами), включая требование об отсутствии факта его исключения из числа участников торгов крипто-активами и токенами (лишения статуса участника торгов крипто-активами и токенами) в течение не менее трех месяцев, предшествующих дате обращения за получением статуса участника торгов крипто-активами и токенами (допуском к торгам крипто-активами и токенами);

заключение клиентом с крипто-биржей договора на участие в торгах крипто-активами и токенами;

прохождение клиентом регистрации на электронной площадке крипто-биржи.

11. Крипто-биржа вправе предоставить статус участника торгов крипто-активами и токенами (допуск к торгам крипто-активами и токенами) для осуществления торгов крипто-активами и токенами от своего имени и за свой счет – любому клиенту, если это не противоречит законодательству Республики Узбекистан или настоящим Правилам.

12. Крипто-биржа самостоятельно определяет критерии, которым должны соответствовать физические и юридические лица – нерезиденты Республики Узбекистан для установления с ними отношений (в том числе требования к финансовому состоянию и репутации).

 

Глава 3. Требования к рекламе и информированию клиентов

 

13. Крипто-биржа обязана соблюдать требования к рекламе крипто-активов и токенов и своей деятельности (в том числе побуждающей совершать через нее сделки (операции)
с крипто-активами и токенами), предусмотренные законодательством и настоящими Правилами, и обеспечивать их реализацию, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

14. Реклама крипто-активов и токенов, а также деятельности крипто-биржи, размещаемая (распространяемая) как на территории Республики Узбекистан, так и за ее пределами (в том числе с привлечением третьих лиц), должна соответствовать следующим требованиям:

реклама должна быть ясной, добросовестной и не вводящей в заблуждение;

в рекламе должно быть размещено предупреждение о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие крипто-активы и токены, в котором указано на то, что крипто-активы и токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение крипто-активов и токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на крипто-активы и токены (в том числе, в результате волатильности стоимости крипто-активов и токенов, технических сбоев (ошибок), совершения противоправных действий, включая хищение);

в рекламе должны раскрываться источник и форма вознаграждения, уплачиваемого рекламораспространителю, а также лицу, которое непосредственно доносит рекламу до потребителей такой рекламы, и лицу, которое изображено в данной рекламе (либо в случае безвозмездного характера соответствующих отношений должно констатироваться отсутствие вознаграждения);

если в рекламе описываются показатели, которые имели место в прошлом, смоделированные показатели и показатели, которые могут иметь место в будущем, то в данной рекламе ее потребителям должны недвусмысленно разъясняться существо таких показателей и вероятностный характер вывода, сделанного на их основе, с соблюдением требований законодательства о рекламе;

содержание рекламы, включающей оферту, должно предусматривать все условия предлагаемого к заключению договора, а также описание действий, которые приводят к акцепту данной оферты.

15. Реклама крипто-активов и токенов не должна содержать (в рекламе не должны использоваться):

обещание или гарантии будущей эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием крипто-активов и токенов, или самих крипто-активов и токенов. Использование в рекламе сведений об эффективности (доходности) деятельности, связанной с использованием крипто-активов и токенов, или самих крипто-активов и токенов
за предшествующий период допускается при наличии у крипто-биржи соответствующих данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность которой подтверждена аудиторской организацией;

информацию о предметах роскоши, бонусах и скидках;

информацию о совершении сделок с крипто-активами и токенами как о легком способе обогащения;

утверждения о том, что совершение сделок с крипто-активами и токенами имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального
или личного успеха;

образы несовершеннолетних;

высказывания, которые преувеличивают вероятность получения дохода в результате совершения сделок с крипто-активами и токенами или преуменьшают степень риска полной утраты (потери) денег и иных объектов гражданских прав, переданных в оплату крипто-активов и токенов или в обмен на крипто-активы и токены;

высказывания, осуждающие неучастие в общественных отношениях, связанных с использованием крипто-активов и токенов.

В случае, если способ размещения (распространения) рекламы размещаемых токенов во Всемирной информационной сети Интернет (в частности, использование баннеров), реклама на транспорте, а также используемые средства наружной рекламы не позволяют указать всю информацию, указанию подлежит только предупреждение о риске потерять все инвестиции, вложенные в крипто-активы и токены, с приведением ссылки на страницу (веб-сайт) во Всемирной информационной сети Интернет, на которой (котором) информация размещена в полном объеме.

16. Крипто-биржа обязана обеспечить сообщение клиентам информации, которая должна быть доведена до них в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

До клиентов должна быть доведена следующая информация:

условия, на которых с клиентом устанавливаются отношения, то есть текст соответствующего договора (тексты соответствующих договоров). При этом внимание клиента должно быть привлечено к форме, размеру и порядку взимания вознаграждения, уплачиваемого им крипто-бирже;

по обстоятельствам, что фактическое получение клиентом крипто-активов и токенов, приобретенных им по итогам торгов крипто-активами и токенами, осуществляется
в результате передачи ему данных крипто-активов и токенов крипто-биржей;

по порядку изменения и (или) прекращения договора крипто-биржей в одностороннем порядке (если такой порядок предусмотрен в договоре);

о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие крипто-активы и токены, с указанием на то, что крипто-активы и токены не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение крипто-активов и токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на крипто-активы и токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов, технических сбоев (ошибок), совершения противоправных действий, включая хищение);

содержание декларации «White paper» – при совершении (организации) крипто-биржей сделок, направленных на размещение крипто-активов и токенов.

17. Информация, необходимая для доведения до клиентов, должна быть сообщена:

каждому клиенту в отдельности (с получением крипто-биржей подтверждения факта ознакомлении клиента с ней);

в доступной для клиента форме (текст должен быть четким и легко воспринимаемым, в том числе быть представленным в логически структурированном виде и без использования в нем сложных для восприятия словесных конструкций, совершенным легко читаемым размером шрифта);

посредством ее изложения текстом, исключающим различное его толкование (при этом, среди прочего, терминам, не имеющим единообразной интерпретации
в законодательстве либо в законодательстве не раскрытым и имеющим различные варианты толкования, должны быть даны понятные определения);

до установления отношений с клиентом;

независимо от того, сообщалась ли такая информация в рекламе деятельности крипто-биржи.

18. Помимо доведения до клиентов информации, крипто-биржа обязана разместить (раскрывать) на своем сайте во Всемирной информационной сети Интернет информацию (документы), предусмотренную (предусмотренные) согласно приложению к настоящим Правилам. Данная информация (данные документы) должна быть размещена (должны быть размещены) на главной странице соответствующего веб-сайта или на отдельной странице этого сайта с принятием мер по привлечению к ней внимания посетителей данного веб-сайта.

Крипто-биржа не вправе предоставлять клиентам консультации, которые могут побудить клиентов приобретать или реализовывать конкретные крипто-активы и токены (токены определенных видов).

 

Глава 4. Организация крипто-биржами

крипто-биржевых торгов

 

19. Организация торгов крипто-активами и токенами осуществляется крипто-биржей посредством предоставления клиентам доступа к ее электронной площадке для совершения ими действий, направленных на обмен, покупку и продажу крипто-активов и токенов.

Доступ к электронной площадке крипто-биржи предоставляется исключительно клиентам крипто-биржи, имеющим заключенный с крипто-биржей договор.

Крипто-биржа обязана обеспечить прозрачность процесса совершения и исполнения сделок на ее электронной площадке посредством предоставления участникам торгов крипто-активами и токенами возможности обозревать ход этого процесса с использованием программно-технических средств.

Крипто-биржа обязана в соответствии с настоящим Правилами принимать меры, предусмотренные в ее локальных актах, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской информации о крипто-активах и токенах и (или) манипулирования ценами на крипто-активы и токены. Указание на принятие крипто-биржей данных мер и на возможность наступления для клиента в связи с этим неблагоприятных последствий должно быть предусмотрено в договоре на участие в торгах крипто-активами и токенами.

Крипто-биржа обязана учитывать, что к лицам, располагающим инсайдерской информацией о крипто-активах и токенах, относятся:

члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии (ревизор), лица, создавшие и разместившие собственный крипто-актив и токен;

работники аудиторской организации, оказывающие аудиторские услуги лицу, создавшему и разместившему собственный крипто-актив и токен, или участнику торгов крипто-активами и токенами;

иные лица, имеющие в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора, заключенного с лицом, создавшим и разместившим собственный крипто-актив и токен, и (или) участником торгов крипто-активами и токенами, доступ к указанной информации.

Крипто-биржа обязана учитывать, что недобросовестное (неправомерное) использование инсайдерской информации о крипто-активах и токенах может осуществляться путем использования этой информации в личных целях (в том числе для участия в торгах крипто-активами и токенами от своего имени и за свой счет), а также передачи ее третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Узбекистан.

Крипто-биржа обязана предусмотреть в своих локальных актах меры, направленные на предупреждение и выявление фактов манипулирования ценами на крипто-активы и токены.

20. Порядок получения клиентом статуса участника торгов крипто-активами и токенами (порядок допуска клиента к торгам крипто-активами и токенами) определяется локальными актами крипто-биржи.

Порядок и основания исключения клиента из числа участников торгов крипто-активами и токенами (порядок лишения статуса участника торгов крипто-активами и токенами) определяется локальными актами крипто-биржи и условиями договора.

В числе оснований должно быть предусмотрено нарушение клиентом законодательства, регламентирующего вопросы размещения крипто-активов и токенов, торговли ими и иного их обращения, и (или) договора на участие в торгах крипто-активами и токенами, и (или) локальных актов крипто-биржи, повлекшее нарушение прав и законных интересов других лиц.

Предоставление участнику торгов крипто-активами и токенами доступа к электронной площадке крипто-биржи осуществляется в соответствии с локальными актами последней.

Объектом торгов крипто-активами и токенами могут выступать только крипто-активы и токены, допущенные к таким торгам в соответствии с локальными актами крипто-биржи.

Крипто-биржа обязана принимать меры, препятствующие допуску к торгам крипто-активами и токенами:

которые созданы и (или) размещены (предлагаются к размещению) с нарушением законодательства и (или) актов уполномоченного органа;

в основе которых лежит принцип полной анонимности совершаемых с ними сделок.

21. К торгам крипто-активами и токенами при условии соблюдения локальных  актов, могут быть допущены крипто-активы и токены, созданные резидентом
или нерезидентом Республики Узбекистан, осуществляющим деятельность за границей, для себя или по заданию другого такого нерезидента Республики Узбекистан. Крипто-биржа вправе приобретать данные крипто-активы и токены для себя или в интересах клиентов, за исключением резидентов Республики Узбекистан.

22. Для совершения сделки на электронной площадке крипто-биржи участник торгов крипто-активами и токенами или крипто-биржа размещает на данной площадке заявку
на покупку и (или) продажу крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмен крипто-активов и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида.

Виды подаваемых участниками торгов крипто-активами и токенами заявок на покупку и (или) продажу крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмен крипто-активов и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида на электронной площадке крипто-биржи, предъявляемые к данным заявкам требования, а также порядок их исполнения и расчетов по ним определяются локальными актами крипто-биржи и условиями договора. При этом крипто-биржей должно быть обеспечено выполнение указанными заявками функций одновременно оферт и акцептов.

Заявки клиентов на покупку или продажу крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмен крипто-активов и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида подлежат исполнению крипто-биржей в момент появления встречной заявки (заявок), отвечающей(их) их условиям, и с этого момента названные заявки не могут быть отменены (отозваны) или изменены. Не допускается применение практики «last look», предусматривающей возможность задержки исполнения заявок, изменения их условий или отмены после наступления указанного момента.

23. Крипто-биржа вправе участвовать в организуемых ею торгах крипто-активами и токенами (в том числе в интересах клиентов), только если ею в соответствии с настоящими Правилами раскрыта информация о своем участии в торгах крипто-активами и токенами, приняты и раскрыты меры по урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с таким участием.

24. Для осуществления торгов крипто-активами и токенами (расчетов по торгам крипто-активами и токенами) участник торгов крипто-активами и токенами перечисляет
на вторичный счет РКП, передает на адрес (идентификатор) криптокошелька крипто-биржи соответственно денежные средства, крипто-активы и токены.

Сведения о денежных средствах, крипто-активах и токенах участника торгов крипто-активами и токенами, в том числе полученных крипто-биржей от участника торгов крипто-акивами и токенами, размещаются в учетной записи (аккаунте) данного клиента на электронной площадке крипто-биржи.

Денежные средства, крипто-активы и токены участника торгов крипто-активами и токенами, в том числе полученные крипто-биржей от участника торгов крипто-активами
и токенами, должны учитываться отдельно от денег, крипто-активов и токенов крипто-биржи и от денег, крипто-активов и токенов других участников торгов крипто-активами
и токенами. Хранение денежных средств, крипто-активов и токенов крипто-биржи должно осуществляться отдельно от денежных средств, крипто-активов и токенов клиентов,
то есть соответственно на отдельном банковском счете, в отдельном криптокошельке.

25. Крипто-биржа обязана ежедневно в срок до 24.00 часов дня, в котором проводились торги крипто-активами и токенами, составлять по каждому клиенту, участвовавшему в этот день в торгах крипто-активами и токенами, отчет о сумме (остатке) денежных средств, количестве крипто-активов и токенов клиентов, находящихся соответственно на банковских счетах, на адресах (идентификаторах) криптокошельков крипто-биржи, а также об исполненных и неисполненных в течение дня заявках клиентов на покупку и (или) продажу крипто-активов и токенов за деньги либо обмен крипто-активов и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида в электронной площадке крипто-биржи.

Для обозначения каждого клиента в отчете клиенту должен быть присвоен индивидуальный номер (код). Этот отчет в день, следующий за днем его составления (в срок до 12.00 данного дня), должен направляться (передаваться) на хранение (депонирование) в организацию, оказывающую соответствующие услуги, и храниться в ней в течение пяти лет с даты его поступления (этот срок хранения должен быть предусмотрен в договоре между крипто-биржей и данной организацией в качестве существенного условия такого договора). Крипто-биржа обязана принять меры
по исключению возможности осуществить неправомерную корректировку указанного отчета или подменить его подложным отчетом.

Крипто-биржа не вправе направлять (передавать) на хранение (депонирование) отчет лицу, которое является аффилированным лицом крипто-биржи.

В договоре с организацией крипто-биржа обязана в качестве существенного условия предусмотреть обязанность данной организации предоставлять названный отчет на безвозмездной основе уполномоченному органу или заинтересованным государственным органам в объеме, указанном в запросе на его предоставление, и в срок не позднее трех дней с даты получения данной организацией соответствующего запроса.

Крипто-биржа обязана обеспечить возможность предоставления на безвозмездной основе отчета, в течение не менее пяти лет с даты его составления:

клиентам – в объеме, их касающемся, в срок, установленный законодательством;

уполномоченному органу или заинтересованным государственным органам Республики Узбекистан – по их запросу в объеме и срок, указанные в таком запросе.

26. Крипто-биржа обеспечивает исполнение сделок купли-продажи крипто-активов и токенов за иностранную валюту либо обмена крипто-активов и токенов одного вида
на крипто-активы и токены другого вида, совершенных на электронной площадке крипто-биржи, путем последовательного осуществления действий, предусмотренных пункте
29 настоящих Правил.

В случае совершения участником торгов крипто-активами и токенами в процессе торгов крипто-активами и токенами сделки крипто-биржа обязан вычесть сумму (количество) исполнения по этой сделке из суммы денег, количества крипто-активов и токенов, учитываемых на вторичном счету РКП или на адресах (идентификаторах) криптокошельков крипто-биржи за данным участником торгов крипто-активами и токенами, и присоединить сумму (количество) такого исполнения к сумме денег, количеству крипто-активов и токенов, учитываемых за контрагентом указанного участника торгов крипто-активами и токенами по соответствующей сделке.

Получение крипто-биржей причитающегося ей от клиента (клиентов) вознаграждения обеспечивается ею в порядке и на условиях, предусмотренных договором на участие в торгах крипто-активами и токенами.

27. Крипто-биржа не вправе распоряжаться денежными средствами, крипто-активами и токенами участников торгов крипто-активами и токенами, если на эти действия
не получены согласие клиента в письменном виде, или эти условия не прописаны в договоре на участие в торгах крипто-активами и токенами.

Крипто-биржа вправе с согласия участников торгов крипто-активами и токенами совершать с денежными средствами, крипто-активами и токенами участников торгов крипто-активами и токенами сделки от своего имени, в своих интересах и в отсутствие задания (поручения) участников торгов крипто-активами и токенами при одновременном соблюдении следующих условий:

данные сделки направлены на получение крипто-биржей ликвидности, то есть на получение денежных средств, крипто-активов и токенов от контрагентов крипто-биржи, не являющихся ее клиентами, в целях исполнения обязанностей крипто-биржи, принятых ею (или планируемых к принятию ею) перед клиентами;

у крипто-биржи имеется разумное убеждение в том, что совершение данных сделок не повлечет неисполнение (ненадлежащее исполнение) ее обязанности, в отношении участников торгов крипто-активами и токенами, с денежными средствами, крипто-активами и токенами которых совершаются соответствующие сделки.

28. Крипто-биржа вправе предоставлять участникам торгов крипто-активами и токенами в рамках своей электронной площадки право использовать ее крипто-активы
и токены для совершения и исполнения сделок с ними с обязательством возврата соответствующего количества крипто-активов и токенов (или эквивалентного количества крипто-активов и токенов другого вида) в согласованный сторонами срок. Крипто-биржа вправе взимать проценты за период использования ее крипто-активов и токенов клиентами.

 

 Глава 5. Совершение крипто-биржей сделок

на основе посреднических отношений с клиентами

 

29. Крипто-биржа вправе совершать сделки, направленные на приобретение и (или) отчуждение крипто-активов и токенов за иностранную валюту, обмен крипто-активов и токенов одного вида на крипто-активы и токены другого вида в интересах клиентов на основе установления посреднических отношений с ними посредством биржевых сделок, следующим образом:

от имени и за счет клиентов на основании договора поручения;

от своего имени и за счет клиентов на основании договора комиссии;

на основании иного не противоречащего законодательству договора, которым предусмотрено совершение крипто-биржей сделок с крипто-активами и токенами
в интересах клиентов.

30. Крипто-биржа вправе совершать сделки, указанные в пункте 29 настоящих Правил:

на собственной электронной площадке;

на зарубежных электронных площадках и в торговых системах иных крипто-бирж.

При совершении данных видов сделок крипто-биржа обязана:

действовать в интересах клиентов добросовестно, разумно и компетентно, соблюдая законодательство и следуя положениям заключенных с клиентами договоров;

информировать клиентов о рисках, связанных с совершением сделок в их интересах, разъясняя существо и уровень каждого такого риска;

совершать сделки в интересах клиентов на наилучших для клиентов условиях, в том числе по лучшей, насколько это возможно, цене;

не совершать сделки в интересах клиентов по цене, существенно (более чем на 10 процентов) отличающейся от рыночной цены на соответствующие крипто-активы
и токены, если иное в каждом конкретном случае отдельно не согласовано с клиентом.

При этом крипто-биржа обязана обеспечить закрепление порядка определения рыночной цены на крипто-активы и токены в договоре, заключаемом ею с клиентом.

 

Глава 6. Порядок осуществления расчетно-клиринговых

операций на крипто-бирже

 

§ 1. Статус, функции, права и обязанности РКП

 

31. РКП является структурным подразделением крипто-биржи, не имеет статуса юридического лица и действует от имени крипто-биржи без права совершать какие-либо самостоятельные операции и действия, не предусмотренные настоящими Правилами.

32. РКП выполняет следующие основные функции:

автоматически регистрирует участников клиринга, после прохождения этапа идентификации участником торгов;

обеспечивает открытие и ведение счетов участников клиринга;

осуществляет своевременное и в полном объеме обеспечение проведения взаиморасчетов по сделкам;

определяет, засчитывать взаимные обязательства, а также осуществляет ведение раздельного учета обязательств участников клиринга по заключенным сделкам;

осуществляет формирование и предоставление участникам клиринга необходимой информации по итогам клиринга;

обеспечивает хранение информации о сделках, по которым осуществляется клиринг, о результатах клиринга в соответствии с требованиями законодательства;

осуществляет контроль за исполнением обязательств по заключенным сделкам;

обеспечивает зачисление денежных поступлений на расчетный счет крипто-биржи.

33. РКП имеет право:

самостоятельно выбирать способ проведения клиринга;

при неисполнении или ненадлежащем исполнении участником клиринга своих обязательств по сделке, а также при наличии решения арбитражной и/или дисциплинарной комиссий крипто-биржи о наложении штрафа на участника клиринга за нарушения установленных правил торговли или договорных обязательств в безакцептном порядке списывать сумму штрафа с виртуального счета виновного участника клиринга;

списывать комиссионные сборы крипто-биржи при фиксации сделки;

получать от участников клиринга информацию, необходимую для осуществления расчетно-клиринговых операций.

34. РКП обязана:

осуществлять расчеты и взаиморасчеты только по сделкам, прошедшим регистрацию на крипто-бирже, и связанным с ними операциям (комиссионные сборы и другие расходы
в соответствии с законодательством);

обеспечивать раздельный учет обязательств каждого участника клиринга;

обеспечивать конфиденциальность информации о содержании сделок и не предоставлять данную информацию третьим лицам без согласия участников клиринга, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

35. Все действия по операциям, осуществляемым на электронной площадке крипто-биржи, в том числе задача по учету средств на электронных счетах участников электронной площадки крипто-биржи, должны вестись РКП.

36. Участникам клиринга и РКП запрещается проведение операций по уступке денежного требования с использованием средств, находящихся на счетах в РКП.

 

§ 2. Регистрация участников клиринга

 

37. РКП в течение одного рабочего дня после получения всех необходимых документов, определенных в правилах крипто-биржевой торговли, присваивает клиенту крипто-биржи ИНП и открывает соответствующий виртуальный счет, необходимые для учета обязательств и прав требования по совершаемым сделкам.

38. РКП прекращает обслуживание участников клиринга в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

 

§ 3. Порядок ведения счетов в РКП

 

39. Крипто-биржа в рамках своей деятельности должна открыть в обслуживающем банке вторичный счет РКП, предназначенный для учета денежных средств участников клиринга, учет которых ведется в РКП на отдельных виртуальных счетах.

40. РКП ведет учет виртуальных счетов участников клиринга.

41. Закрытие виртуального счета участника клиринга осуществляется РКП
по поручению владельца счета (либо его правопреемника), если иное не установлено законодательством.

42. Перед закрытием виртуального счета оставшиеся на нем денежные средства переводятся на банковские счета участника на основании его поручения в соответствии с законодательством.

43. Закрытие виртуального счета производится только при условии отсутствия денежных средств на виртуальном счете.

44. Изменение реквизитов виртуального счета производится в соответствии с изменением наименования или других реквизитов участника клиринга.

45. Владелец виртуального счета вправе давать распоряжения в РКП на:

возврат денежных средств (части денежных средств) с виртуального счета на свой счет в обслуживающем банке;

проведение клиринга сделки, если сделка зарегистрирована в соответствии с правилами торговли на крипто-бирже и законодательством.

46. РКП производит операции с виртуальными счетами участников клиринга путем осуществления взаимозачетов по заключенным сделкам.

47. РКП может осуществлять переводы денежных средств по виртуальным счетам только по операциям, связанным с заключением и исполнением сделок.

 

§4. Права и обязанности участников клиринга

 

48. Участник клиринга имеет право:

участвовать в клиринге по сделкам, зарегистрированным крипто-биржей;

получать необходимую информацию о состоянии виртуального счета, исполнении обязательств;

досрочно исполнять денежные обязательства перед крипто-биржей и контрагентами;

выводить свободные денежные средства на своем виртуальном счете на свой счет в обслуживающем банке.

49. Участник клиринга обязан:

предоставлять в РКП достоверную информацию в соответствии с настоящими Правилами;

в случае расторжения договора исполнять обязательства, возникшие до его расторжения;

соблюдать режим конфиденциальности информации;

соблюдать требования, установленные настоящими Правилами.

50. Взаимодействие РКП с участниками клиринга осуществляется на основании договора на клиринговое обслуживание.

51. Обмен информацией между крипто-биржей и участниками клиринга по клирингу и расчетам, а также между участниками клиринга по исполнению договорных обязательств осуществляется с использованием информационно-коммуникационных технологий.

 

§5. Порядок проведения клиринга

 

52. Участники клиринга после регистрации перечисляют на вторичные счета РКП, открытые в обслуживающем крипто-биржу банке, денежные средства для участия
на крипто-биржевых торгах и исполнения своих обязательств.

53. Участник клиринга перечисляет денежные средства в качестве задатка и/или для исполнения обязательств по сделкам на вторичные счета РКП в обслуживающем крипто-биржу банке для зачисления их на его виртуальный счет. Размер задатка определяется правилами крипто-биржевой торговли.

54. РКП учитывает денежные средства и обязательства каждого участника клиринга обособленно на их виртуальных счетах.

55. Средства участников клиринга, находящиеся на виртуальных счетах в РКП, используются:

для осуществления расчетов между ними, связанных с исполнением обязательств по сделкам;

в качестве задатка для участия на торговых сессиях;

по поручению клиента – для возврата на счет участника клиринга в его обслуживающем банке;

для осуществления расчетов по оплате услуг крипто-биржи;

в иных случаях, связанных с заключением и исполнением сделок.

Расчеты по сделкам осуществляются исключительно через электронную систему клиринга.

56. Электронная система клиринга перед каждой торговой сессией осуществляет контроль обеспеченности заявок. Контроль обеспеченности заявок проводится по заявкам
на заключение сделок в рамках торговых сессий.

57. На основании реестра заключенных сделок электронная система клиринга определяет обязательства участников клиринга и блокирует задатки. Комиссионные сборы крипто-биржи удерживаются согласно установленным крипто-биржей тарифам.

58. После регистрации сделки покупатель обязан перевести на вторичный счет РКП в обслуживающем крипто-биржу банке дополнительные средства для полного покрытия финансовых обязательств по сделке в сроки, определяемые договором. Данная сумма блокируется РКП до момента полного исполнения обязательств продавцом.

59. Реестр оплаченных сделок служит основанием продавцу для передачи крипто-активов и токенов.

60. По результатам передачи крипто-активов и токенов участником клиринга - продавцом незамедлительно предоставляется в РКП информация об их передаче. Денежные средства продавца и покупателя по данной сделке остаются заблокированными до момента получения подтверждения поступления крипто-активов и токенов на адрес (идентификатор) криптокошелька участника клиринга – покупателя.

 

§6. Порядок обеспечения исполнения заключенных крипто-биржевых сделок

 

61. Закрытие заключенной сделки осуществляется в следующих случаях:

надлежащего исполнения обязательств по сделке участниками клиринга - продавцом и покупателем;

неисполнения участником клиринга - продавцом и покупателем – обязательств по сделке и после уплаты им штрафа;

обоюдного согласия участников клиринга - продавца и покупателя – о закрытии сделки с/без уплаты штрафа;

наличия решения арбитражной комиссии;

отсутствия претензий участников клиринга - продавца и покупателя – в течение установленного договором срока, без штрафа.

62. Если по истечению срока, предусмотренного условиями договора, участник клиринга не исполняет обязательства по сделке, РКП:

аннулирует договор за неоплату покупателем;

аннулирует договор по решению арбитражной комиссии за непередачу крипто-активов и токенов;

зачисляет на счет участника клиринга - продавца или покупателя – штраф в размере задатка, за неисполнение договорных обязательств.

 

§7. Прекращение клирингового обслуживания

 

63. РКП прекращает обслуживание участника клиринга и закрывает его виртуальный счет в следующих случаях:

расторжения договора в установленном законодательством порядке;

ликвидации участника клиринга;

по решению суда или иных уполномоченных органов;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

64. Крипто-биржа обеспечивает перечисление денежных средств через РКП, передачу крипто-активов и токенов, учитываемых ею за участником торгов крипто-активами
и токенами, на банковский счет, на адрес (идентификатор) криптокошелька участника торгов крипто-активами и токенами соответственно по требованию такого участника
в порядке и срок, определенные договором на участие в торгах крипто-активами и токенами.

В необходимых случаях перечисление, перевод, передача осуществляются только после принятия крипто-биржей мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

 

Глава 7. Заключительные положения

 

65. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил несут, ответственность в порядке, установленном порядке.

 

 

 

Приложение

к Правилам осуществления
крипто-биржевой торговли

 

 

Информация (документы), подлежащая (подлежащие)

размещению (раскрытию) крипто-биржей на своем веб-сайте
во Всемирной информационной сети Интернет

 

1. Общие условия реализации крипто-активов и токенов, содержание которых соответствует установленным уполномоченным органом требованиям.

2. Локальный акт, определяющий порядок управления конфликтом интересов, возникающим в деятельности крипто-биржи.

3. Информация о том, какие действия вправе осуществить клиент, если он не согласен с действиями (бездействием) крипто-биржи (в том числе должны
быть указаны право клиента на обращение в суд и возможность предложить урегулировать спор посредством медиации).

4. Информация, требуемая к указанию в рекламе деятельности крипто-биржи в случае и объеме, предусмотренных в настоящих Правилах.

5. Следующая информация о торгах крипто-активами и токенами:

а) о времени проведения торгов крипто-активами и токенами, котировальном листе;

б) о ценах, по которым в электронной площадке крипто-биржи ранее совершались сделки с крипто-активами и токенами (об исторических котировках). Данные цены указываются не менее чем за три года, предшествующих дате их размещения (раскрытия),
а если с даты начала деятельности крипто-биржи прошло менее трех лет, – то за весь период ее деятельности;

в) об участии крипто-биржи в торгах крипто-активами и токенами (если это имеет место) и мерах по урегулированию конфликта интересов, возникающего в связи с таким участием, принятых крипто-биржей;

г) о том, какие крипто-активы и токены, допущенные к торгам крипто-активами и токенами, находятся в собственности крипто-биржи, ее работников, собственника имущества, учредителя (участника) или бенефициарного владельца либо во владении крипто-биржи на основании договоров, указанных в настоящих Правилах, в случаях, когда:

количество таких крипто-активов и токенов у крипто-биржи, ее работника (работников), собственника имущества, учредителей (участников) или бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) в совокупности составляет пять и более процентов от общего количества этих крипто-активов и токенов;

крипто-биржа, ее работник, собственник имущества, учредитель (участник) или бенефициарный владелец выступают заказчиком создания токенов либо в соответствии с законодательством выполнили создание таких токенов в своем интересе (без задания иных лиц).

6. Информация о наименовании, месте нахождения, адресе электронной почты и контактном телефоне организации, оказывающей услуги по хранению (депонированию) отчетов, предусмотренные Правилами осуществления крипто-биржевой торговли.

 

Общие предложения

1445