ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
840 Хокимият Канлыкульского района 04/10/2018 19/10/2018 0

Обсуждение завершено

Решение хокима
Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында
ID-840

 

 

                                                                                           ЖОЙБАР

            

ҚОНЛЫКӨЛ РАЙОН ҲӘКИМИНИҢ ШЕШИМИ

 

    «____»__________ 2018-жыл

           №_____

                           Қанлыкөл районы

 

Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын

2019-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында

 

Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1998 йил 5-6-сон, 97-модда)ның 17-статьясы, “Өзбекстан Республикасында нәгиранларды социаллық қорғаў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил 29-30-сон, 277-модда)ның 25-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2008-жыл 20-августтағы 965-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже” (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами,
2008 йил 34-сон, 333-модда)ге тийкарланып социаллық қорғаўға мүтәж
ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын
Қанлыкөл районында 2019-жыл ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў мақсетинде,

 

Ш Е Ш И М   Е Т Е М Е Н:

 

1. Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамның 17-статьясына тийкарланып социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын райондағы кәрханалар, шөлкемлер ҳәм мекемелер ушын жумысшылардың дизим бойынша орташа санынан 1631 адамды қурайтуғын
4,1 пайыз муғдарында, сол есаптан:

а) нәгиранлар ушын 3,75 пайыз - 3 адам;

б) 14 жасқа толмаған балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз
ҳәмде көп балалы ата-аналар ушын 15 пайыз - 23 адам;

в) билимлендириў мекемелерин питириўши жаслар ушын 77,5 пайыз
- 29 адам;

г) мүддетли әскерий хызметтен босатылғанлар ушын 2,5 пайыз – 1 адам;

д) районлық бәнтликке көмеклесиў ҳәм халықты социаллық қорғаў орайында жумыс излеўши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар ушын 1,3  пайыз - 1 адам;

е) жазаны орынлаў мекемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған
яки суд қарарына тийкар медициналық характердеги мәжбүрий шаралар қолланылған шахслар ушын 3,8 пайыз – 4 адам,

ж) басқалар ушын 6,25 пайыз 5 адам, сол есаптан мобилизациялық шақырыў резервине киритилген шахслар 1 адам, киши жастағы балалары болған ислемейтуғын ҳаяллар 1 адам, әтираптағылар ушын қәўипли болмаған социаллық әҳмийетли кеселликлер менен наўқасланған шахслар ушын 1 адам муғдарында, адам саўдасынан жәбирленгенлер ушын 1 адам муғдарында  жумыс орынлары резерви белгиленсин.

2. Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл
ушын бәнт етип қойыў лазым болған кәрханалар дизими 1-қосымшаға, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў бойынша дүзилген арнаўлы комиссия қурамы 2-қосымшаға тийкар тастыйықлансын.

3. Кәрхана ҳәм мекемелер басшыларына социаллық қорғаўға мүтәж
ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумыс пенен тәмийинлеў ушын 2018-жыл жуўмақланыўынан 10 күн алдын квота жумыс орынлары улыўма муғдарының кеминде 25 пайызы ушын, 2019-жылдың 10-апрелинен кешикпей жумыс орынларының қалған бөлеги 75 пайызын қураў (ажыратыў  яки бәнт етип қойыў) ҳаққындағы, яғный ҳәр бир квота тайпасы бойынша жумыс орынлары бәнт етип қойылатуғын кәсиплер ҳәм лаўазымлар, қәнийгеликлер кесиминдеги мағлыўматларды ҳәм шешим бойынша шығарылған буйрық нусқаларын районлық Бәнтликке көмеклесиў орайына усыныў ўазыйпалары жүклетилсин.

4. Кәрхана ҳәм мекемелер басшылары социаллық қорғаўға мүтәж
ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын жумыс орынларының көрсетип өтилген муғдарын Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2008-жыл 20-августтағы 186-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже”ге муўапық, белгиленген мүддетлерде ҳәм тәртипте жаратылыўын (ажыратылыўын яки бәнт етип қойылыўын) ҳәмде жумыс орынлары санитария гигиена нормаларына ҳәм жумысшы өз миннетлерин биймәлел орынлаўын тәмийинлейтуғын мийнет шәраятларына муўапық болыўын тәмийинлесин.

5. Усы шешим талаплары орынланбаған жағдайда мекемениң лаўазымлы шахсларына “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже”ниң 15-бәнтине муўапық жәрийма салынады.

6. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2008-жыл
20-августтағы 186-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў ҳаққындағы Реже”ге тийкар социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын бәнт етип қойылатуғын жумыс орынларын район ҳәкими тәрепинен белгиленген муғдардан артықша шөлкемлестирген мекемелер усы жумыс орынларын шөлкемлестириўге сарыпланған қаржылардың бир бөлегин районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы менен дүзилген шәртнама тийкарында Бәнтликке көмеклесиў қоры қаржылары есабынан қаплаў ҳуқықына ийе екенликлери есапқа алынсын.

7. Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы (С.Атаўбаев) усы шешимди тийисли кәрхана ҳәм шөлкем басшыларына жеткерсин ҳәмде оның орынланыўы үстинен қатаң қадағалаўды тәмийинлесин.

8. Қанлыкөл районы ҳәкиминиң 2017-жыл 09-ноябрдеги “Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2018-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында»ғы 1433/11-санлы шешими («Қанлыкөл хабарлары» газетасы,                 2017-жыл 28-ноябрь №22 (4868) санлы редакциясы 2018-жыл 29-сентябрден өз күшин жойытқан деп есаплансын.

9. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары
Қ.Абдикаримовқа жүклетилсин.     

10. Бул шешим «Қанлыкөл хабарлары» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәмде ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

11. Шешим  рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

 

 

Қанлыкөл район ҳәкими:                                 М. Қосназаров

 

 

 

 

Қанлыкөл районы ҳәкиминиң

2018-жыл «____» ____________

________________ санлы шешимине

1-қосымша 

 

2018-жылда социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын             2019-жыл ушын бәнт етип қойыў бойынша

 

КОМИССИЯ ҚУРАМЫ

 

 

1.

А.Абдразаков

Район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығы

 

2.

С.Жуманова

Район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығының орынбасары

 

3.

С.Атаўбаев

Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы директоры ўазыйпасын атқарыўшысы, комиссия  хаткери

 

4.

А.Пирназаров

Районлық Экономика ҳәм аймақты комплекс раўажландырыў бөлими баслығы, комиссия  ағзасы

 

5.

Р.Қалимбетов                   

Өзбекистан Жаслар аўқамы Қанлыкөл районлық кеңеси жаслар жәмийетлик ҳәрекети районлық кеңеси баслығы, комиссия ағзасы

 

6.

Т.Мамутов

«Мәҳәлле» қайырқомлық жәмийетлик фонды районлық бөлимшеси баслығы, комиссия  ағзасы

 

 

 

Еслетпе: Комиссия ағзалары лаўазымы өзгерген жағдайда оның орнына сол лаўазымға тайынланған ямаса ўазыйпасын атқарыў жүклетилген шахслар киритиледи.

 

 

 

 

Қанлыкөл  районы әкиминиң

2018-жыл __________ күнги

     __________-санлы шешимине 2-қосымша

 

Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды  жумысқа  орналастырыў  ушын  жумыс орынларын  2019-жыл ушын бәнт етип қойыў лазым болған кәрханалар

ДИЗИМИ

 

Мекеме, кәрхана ҳәм шөлкемлер

Ислеўшилер

 саны

Ажыратылған  квота орынлары саны

Соннан

А 

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

Ж

1

Районлық медицина бирлеспеси

340

6

1

1

3

 

 

 

1

2

Районлық мәмлекетлик санитария-эпидемиология бақлаў орайы

51

3

 

1

2

 

 

 

 

3

Районлық жол хожалығы кесип алып ислеў оңлаў пайдаланыў кәрханасы

44

3

 

 

1

1

 

1

 

4

Ҳалық банк районлық филиалы

26

1

 

 

1

 

 

 

 

5

Агро банк районлық филиалы

27

1

 

 

1

 

 

 

 

6

Ҳалық билимлендириў бөлими

24

1

 

 

1

 

 

 

 

7

Қанлыкөл санаат-транспорт кәсип-өнер коллежи

58

2

 

 

1

 

 

 

 

8

Қанлыкөл педагогика коллежи

49

2

 

 

 

 

 

 

9

Қанлыкөл аўыл-хожалық кәсип-өнер коллежи

47

2

 

 

 

 

 

 

10

19-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби

28

2

 

1

1

 

 

 

 

11

1-санлы мектеп

45

2

 

2

 

 

 

 

 

12

2-санлы мектеп

47

2

 

1

 

1

 

 

 

13

3-санлы мектеп

46

2

 

1

1

 

 

 

 

14

4-санлы мектеп

48

2

 

1

1

 

 

 

 

15

5-санлы мектеп

38

1

 

1

 

 

 

 

 

16

6-санлы мектеп

47

2

 

1

1

 

 

 

 

17

7-санлы мектеп

48

2

 

1

 

 

 

 

18

8-санлы мектеп

39

2

 1

1

 

 

 

 

 

19

9-санлы мектеп

27

2

 

1

1

 

 

 

 

20

10-санлы мектеп

31

1

 

 

1

 

 

 

 

21

11-санлы мектеп

31

2

 

1

1

 

 

 

 

22

13-санлы мектеп

34

2

 

1

1

 

 

 

 

23

14-санлы мектеп

35

2

 

1

 1 

 

 

 

 

24

16-санлы мектеп

21

2

 

1

1

 

 

 

 

25

17-санлы мектеп

26

2

 

1

 

 

 

 

26

18-санлы мектеп

51

2

 

 

1

 

 

 

27

19-санлы мектеп

50

2

 

1

1

 

 

 

 

28

20-санлы мектеп

31

2

 

1

1

 

 

 

 

29

21-санлы мектеп

49

2

 

1

 

 

 

 

30

22-санлы мектеп

27

2

 

1

1

 

 

 

 

31

23-санлы мектеп

51

2

 

1

1

 

 

 

 

32

24-санлы мектеп

44

1

 

1

 

 

 

 

 

33

Аўыл хожалық химия

51

2

 

 

1

 

 

1

 

34

Районлық абаданластырыў басқармасы

54

3

 

 

1

1

 

1

 

35

Маденият бөлими

29

2

 

 

1

1

 

 

 

36

Суўенли ИТБ Қанлыкөл тармағы

41

3

 

 

1

 

1

1

 

Жәми

1735

74

3

23

33

6

1

4

1

 

 

Еслетпе: А) нәгиранлар, Б) 14 жасқа толмаған  балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз ҳәмде көп балалы ата-аналар, В) билимлендириў мекемелерин питириўши жаслар, Г) мүддетли әскерий хызметтен
босатылғанлар, Д) районлық бәнтликке көмеклесиў ҳәм халықты социаллық қорғаў орайында жумыс излеўши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар, Е) жазаны орынлаў мекемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған яки суд қарарына тийкар медициналық характердеги мәжбүрий шаралар қолланылған шахслар, Ж) адам саўдасынан жәбир көргенлер.

 

Общие предложения

820