ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
8281 Министерство финансов Республики Узбекистан 25/09/2019 23/10/2019 0

Обсуждение завершено

Приказ или постановление ведомств
Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (9-сонли БҲМС) “Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот” (янги таҳрири)
ID-8281

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРИНИНГ

БУЙРУҒИ

 

Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти
(
9-сонли БҲМС) “Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот”ни
тасдиқлаш ҳақида

 

Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ буюраман:

  1. Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (9-сонли БҲМС) “Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот” (янги таҳрири) иловага мувофиқ тасдиқлансин.
  2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 1998 йил 16 октябрда 51-сон билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (9-сонли БҲМС) “Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот” (1998 йил 4 ноябрь, рўйхат рақами 519) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 1999 йил, 6-сон) ўз кучини йўқотган деб топилсин.

3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

 

 

Вазир                                                                                                           Д. Кучкаров

 

Тошкент ш.,

2019 йил “__” ___________,

____-сон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
2019 йил “__” ________даги __- сон буйруғига
ИЛОВА

 

Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти
(9-сонли БҲМС) “Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот” (янги таҳрири)

 

Мазкур Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БҲМС) “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига асосан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобини норматив тартибга солиш элементи бўлиб ҳисобланади.

 

§ 1. Умумий қоидалар

1.  Тадбиркорлик субъектининг пул оқимлари тўғрисидаги ахборот, молиявий ҳисоботлардан фойдаланувчилар учун, тадбиркорлик субъектининг пул маблағлари ва уларнинг эквивалентларини ҳосил қилиш қобилиятига ҳамда ушбу пул оқимларидан фойдаланиш эҳтиёжларига баҳо беришда асос сифатида фойдалидир. Фойдаланувчилар томонидан қабул қилинадиган иқтисодий қарорлар, тадбиркорлик субъектининг пул маблағлари ва уларнинг эквивалентларини ҳосил қилиш имкониятига ҳамда унинг муддати ва аниқлигига баҳо беришни талаб этади.

Мазкур Стандартнинг мақсади тадбиркорлик субъектининг пул маблағлари ва унинг эквивалентлари бўйича ҳисобот даври мобайнида операцион, инвестицион ва молиявий фаолиятида юз берувчи пул оқимлари ҳаракатини таснифловчи пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот ахборотларини тақдим этишини белгилаб қўйишдан иборат.

2. Тадбиркорлик субъекти пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботни мазкур Стандартнинг талабларига мос равишда тайёрлаб, ҳар бир давр учун тақдим этиладиган молиявий ҳисоботларнинг ажралмас қисми сифатида ушбу молиявий ҳисоботни такдим этиши шарт.

3. Ушбу Стандарт барча тадбиркорлик субъектлари пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботни тақдим қилишини талаб этади.

4. Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот, бошқа молиявий ҳисоботлар билан биргаликда фойдаланилганда, фойдаланувчиларга тадбиркорлик субъектининг соф активларидаги ўзгаришларини, уларнинг молиявий структураси (ликвидлиги ва тўлов қобилияти)ни, ўзгараётган имкониятлар ва шароитларга мослашиш мақсадида ўзининг пул оқимлари суммаси ва муддатларига таъсир кўрсата олиш қобилиятини баҳолаш учун ахборот билан таъминлайди. Пул оқимлари тўғрисидаги ахборотлар тадбиркорлик субъектининг пул маблағлари ва уларнинг эквивалентларини ҳосил бўлиш имкониятларини баҳолашда фойдалидир, ҳамда фойдаланувчиларга ҳар хил тадбиркорлик субъектларига тегишли келгуси пул оқимларини (дисконтланган) қийматини баҳолаш ва солиштириш моделларини ишлаб чиқиш имконини беради. У, шунингдек, турли хил тадбиркорлик субъектларининг операцион фаолияти кўрсаткичлари ҳақидаги ҳисоботларининг қиёсланувчанлигини оширади, чунки у бир хил операция ва ҳодисаларнинг турлича ҳисобга олиниши оқибатларини бартараф қилади.

5. Олдинги даврлардаги пул оқимлари тўғрисидаги ахборот кўпинча келгуси пул оқимларининг суммаси, муддати ва аниқлиги кўрсаткичлари сифатида фойдаланилади. У, шунингдек, келгуси пул оқимлари бўйича олдинги баҳоларнинг тўғрилигини текширишда, ҳамда фойдалилик ва соф пул оқимлари орасидаги боғлиқликни ва ўзгарувчан нархларнинг таъсирини ўрганишда фойдалидир.

6. Ушбу Стандартда қуйидаги белгиланган маънодаги атамалардан фойдаланилади:

Пул маблағлари — кассадаги нақд пул ва талаб қилиб олинадиган депозитлар, шунингдек банкнинг ҳисоб-китоб, валюта ва бошқа счётларидаги маблағлар.     

Пул эквивалентлари — маълум пул маблағига осон алмаштириладиган ҳамда қийматидаги ўзгаришлар туфайли унча кўп бўлган қисқа муддатли, юқори ликвидли инвестициялар.

Пул оқимлари - пул маблағлари ва пул эквивалентларининг кирими ва чиқимидан иборат.

Операцион фаолият - тадбиркорлик субъектининг асосий даромад келтирувчи фаолияти ҳамда инвестицион ва молиявий фаолият ҳисобланмаган бошқа фаолият турлари.

Инвестицион фаолият - узоқ муддатли активларнинг ҳамда пул эквивалентларига кирмайдиган бошқа инвестицияларнинг сотиб олиниши ва чиқиб кетиши.

Молиявий фаолият - тадбиркорлик субъектининг қўйилган капитали ва қарз маблағларининг миқдори ва таркибидаги ўзгаришларни келтириб чиқарувчи фаолият.

7. Пул маблағларининг эквивалентлари инвестиция ёки бошқа мақсадлар учун эмас, балки қисқа муддатли мажбуриятлар бўйича тўловларни амалга ошириш мақсадида ушлаб турилади. Инвестицияни пул эквиваленти деб ҳисоблаш учун, у белгиланган суммадаги пул маблағига осон айлантириладиган ва қийматидаги ўзгаришлар риски сезиларсиз даражада бўлиши лозим. Шу сабабли, инвестиция одатда унинг сўндириш муддати қисқа бўлсагина, яъни харид қилинган пайтдан бошлаб тахминан уч ой ёки ундан кам муддат ичида тўланадиган бўлса, пул маблағларининг эквиваленти деб ҳисобланиши мумкин. Улушли инвестициялар пул эквивалентларига кирмайди, бунда улар, аслини олганда, пул маблағларининг эквивалентлари бўлган ҳолатлари истисно.

8. Банк кредитлари одатда молиявий фаолиятга тегишли деб ҳисобланади. Аммо, айрим давлатларда, талаб қилинганда тўланадиган банк овердрафтлари тадбиркорлик субъектининг пул маблағларини бошқариш жараёнининг ажралмас қисми ҳисобланади. Ушбу ҳолларда, банк овердрафтлари пул маблағлари ва уларнинг эквивалентлари таркибига киритилади. Бундай банк хизматларининг ҳусусияти банкдаги ҳисобварақ қолдиғининг овердрафтга тез-тез ўзгариб туришидир.

9. Пул оқимлари пул маблағлари ёки уларнинг эквивалентлари ташкил топган моддалари ўртасидаги ўзгаришларни ўз ичига олмайди, чунки улар тадбиркорлик субъектининг операцион, инвестицион ёки молиявий фаолиятига кирмайди, ва пул маблағларини бошқаришнинг бир қисми бўлиб хизмат қилади. Ошиқча пул маблағларини уларнинг эквивалентларига инвестиция қилиш пул маблағларини бошқариш бўлиб ҳисобланади.

§ 2. Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботни тақдим этиш

10. Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот пул оқимлари даври давомида операцион, инвестицион ва молиявий фаолиятлар бўйича таснифланган ҳолда кўрсатилиши керак.

11. Тадбиркорлик субъекти ўзининг операцион, инвестицион ва молиявий фаолияти бўйича пул оқимларини ўзининг фаолиятига хос равишда кўрсатади. Фаолият тури бўйича таснифлаш фойдаланувчиларга ушбу фаолиятларнинг тадбиркорлик субъекти молиявий ҳолатига таъсирини баҳолаш ва унинг пул маблағлари ва эквивалентларининг суммасини аниқлаш имконини берувчи ахборот билан таъминлайди. Бу ахборотдан, шунингдек, ушбу фаолиятлар ўртасидаги ўзаро алоқани баҳолаш учун фойдаланиш мумкин.

Айнан бир операция бўйича ҳар хил таснифланадиган пул оқимлари юзага келиши мумкин.

Операцион фаолият

12. Тадбиркорлик субъектининг операцион фаолияти натижасида вужудга келадиган пул оқими ҳажми тадбиркорлик субъекти амалга оширадиган операцион фаолияти натижасида олинадиган пул оқимлари ҳаракати ссудаларни тўлаш, тадбиркорлик субъекитнинг ишлаб чиқариш қувватларини сақлаб туриш, дивидендларни тўлаш ва молиялаштиришнинг ташқи манбаларига мурожаат қилинмай янги инвестициялар учун қанчалик етарли эканини акс эттирувчи асосий кўрсаткич ҳисобланади. Операцион фаолиятидан келадиган олдинги пул оқимининг айрим қисмлари тўғрисидаги ахборотдан операцион фаолиятидан бўлажак пул оқимларини прогноз қилиш учун ахборотнинг бошқа турларидан қўшиб фойдаланиш мумкин бўлади.

13. Операцион фаолиятидан пул оқими тадбиркорлик субъектининг асосий фаолиятидан келиб чиқади. Одатда тадбиркорлик субъектининг асосий фаолияти маҳсулотни сотишга, ишларни бажаришга ёки хизмат кўрсатишга қаратилган бўлади. Операцион фаолиятидан асосий пул оқимига қуйидагилар киради:

а)  Товарларни сотиш ва хизмат кўрсатишдан тушган пул;

б)  Роялти, бадаллар, воситачилик ҳақи ва ўзга йўллар билан пул маблағлари тушуми;

в)  Товарлар ва хизматлар учун уларни етказиб берувчиларга пул тўловлари;

г)  Ходимларга ва ходимлар номидан тўловлар;

д)  Суғурта компаниясининг суғурта полислари бўйича мукофотлари, талаблари, йиллик ва ўзга тўловлари бўйича пул тушумлари ва тўловлари;

е)  Солиқлар бўйича пул тўловлари ёки унинг ўрнини босувчи тўловлар, агар улар инвестиция ва молия фаолиятига тааллуқли бўлмаса;

ж) Савдо ёки дилерлик мақсадларида тузилган битимлар бўйича пул тушумлари ва тўловлари;

з)  Бошқалар.

Асосий воситалар бирликларини сотиш каби айрим операцион фаолиятлар бўйича фойда келиши ва зарар кўрилиши мумкин, улар соф фойда ёки зарар қаторига киритилади. Лекин бундай битимлар бўйича пул оқими инвестиция фаолиятидан чиқадиган пул оқимларига киритилади.

14. Корхона воситачилик ёки савдо мақсадлари учун қимматли қоғозлар ёки ссуда олган бўлиши мумкин, бундай ҳолатларда улар қайта сотиш учун харид қилинган товар — моддий захираларга ўхшаш бўлади.

Инвестиция фаолияти

15. Тадбиркорлик субъекти инвестиция фаолиятидан келадиган пул оқими тўғрисидаги ахборотни алоҳида кўрсатиб беради. Инвестиция фаолиятидан пул оқими тўғрисидаги ахборот келажакда даромад ва пул оқими миқдорини белгилайдиган ресурслар бўйича қилинган харажатлар даражасини кўрсатади. Инвестиция фаолиятидан олинган асосий пул оқимларига қуйидагилар киради:

а)    Асосий воситаларни, номоддий ва ўзга узоқ муддатли активларни харид қилишга пул тўловлари. Бу тўловлар тажриба-конструкторлик ишларига ажратилган сармоялаштирилган харажатлар, шунингдек хўжалик суди билан амалга оширилган қурилишлар билан боғлиқ бўлган тўловларни ўз ичига олади;

б)    Асосий воситаларни, номоддий ва ўзга узоқ муддатли активларни сотишдан олинган пул тушуми;

в)    Бошқа ташкилотларнинг улушлари ёки қарз мажбуриятларини ҳамда қўшма корхоналарда иштирок этиш улушини сотиб олишга доир пул тўловлари, пул эквивалентлари ҳисобланган ёки дилерлик мақсадларига ёки савдо мақсадларига сақлаб қўйилган инстурментлар бўйича тўловлардан ташқари;

г)    Бошқа субъектларнинг улушлари ва қарз инструментларини ҳамда қўшма корхоналарда иштирок этиш улушини сотишдан келган пул тушумлари, пул эквиваленти ҳисобланган ёки дилерлик ёки савдо мақсадлари учун инстурментлар бўйича тушумлар бунга кирмайди.

д)    Бошқа тарафларга берилган бўнаклар ва кредитлар (молиявий муассасаларга берилган бўнаклар ва кредитлардан ташқари);

е)    Бошқа тарафларга берилган бўнаклар ва ссудалар қайтарилишидан пул тушумлари (молиявий муассасаларга берилган бўнаклар ва кредитлардан ташқари);

ж)   Фьючерс ва форвард битимлари, опцион битимлар ва своп битимлар бўйича тўловлар, улар дилер ёки савдо мақсадлари учун мўлжалланган ҳолатлар бундан мустасно бўлади ёки тўловлар молиявий фаолият сифатида тасниф этилади.

з)  Фьючерс ва форвард битимлари, опцион битимлар ва своп битимлар бўйича пул тушумлари, улар дилер ёки савдо мақсадларига мўлжалланган ҳолатлар бундан мустаснодир ёки тўловлар молиявий фаолият сифатида тасниф этилади.

и) Ва бошқалар.

Битим муайян позицияни хежлаш * (суғурталаш) сифатида ҳисобга олинади, битим бўйича пул оқими суғурта қилинадиган позициядан пул оқими сифатида фаолият турига киритилади.

-----------------------

* Хеж. Хежлаш — битим ҳимоя усули бўлиб, бунда субъект тахмин қилинган йўқотишларнинг ўрнини қоплаш ниятида хорижий валютада форвард, фьючерс битимлари ва бошқа битимлар бўйича активлар ёки мажбуриятларни сотиб олиш тарзида ифодаланган валюта қиймати фарқидан вужудга келадиган йўқотишлардан ўзини холи қилиш имкониятига эга бўлади.

Молиявий фаолияти

16. Тадбиркорлик субъекти молиявий фаолиятидан бўладиган пул оқимлари тўғрисидаги ахборотни алоҳида кўрсатади. Бу ахборот молиявий фаолиятдан бўлажак пул оқимларини тахмин қилиш учун зарур бўлади. Молиявий фаолиятдан келадиган асосий пул оқимларига қуйидагилар киради:

а)  Акциялар ёки ўз маблағи билан боғлиқ бошқа воситаларни чиқаришдан келадиган пул тушумлари;

б)  Ташкилотлар акцияларининг ҳақини тўлаш ёки сотиб олиш учун уларнинг эгаларига тўловлар;

в)  Таъминланмаган облигациялар эмиссиясидан, молия корхоналари томонидан берилган ссудалардан, гаровга қўйилган ва бошқа қисқа ҳамда узоқ муддатли заёмлардан пул тушумлари;

г)  Заёмлар бўйича тўловлар;

д)  Молиявий лизинг бўйича мажбуриятларни қисқартириш учун ижарачиларнинг тўловлари;

е)  ва бошқалар.

 

§ 3. Операцион фаолият бўйича пул оқимларини тақдим этиш

17. Тадбиркорлик субъекти қуйидагилардан бирини қўллаган ҳолда операцион фаолияти бўйича пул оқимларини ҳисоботда очиб бериши керак:

а)  бевосита усул, бунда ялпи пул тушумлари ва ялпи пул тўловларининг асосий тоифалари кўрсатилади ; ёки

б)  билвосита усул, бунда фойда ёки зарар пулга дахли бўлмаган операцияларнинг ва ўтган ёки келгуси давр операцион пул тушумлари ёки тўловларининг ҳар қандай муддати узайтирилиши ёки ҳисобланишининг натижаларини, ҳамда инвестицион ёки молиявий пул оқимлари билан боғлиқ даромад ёки ҳаражатларни ҳисобга олган ҳолда тўғриланади.

18. Тадбиркорлик субъектлари операцион фаолият бўйича пул оқимларини бевосита усулни қўллаш орқали ҳисоботда кўрсатиши маъқулланади. Бевосита усулни қўллаш натижада келгуси пул оқимларини баҳолаш учун фойдали бўлиши мумкин бўлган ҳамда билвосита усулни қўллашда акс эттирилмайдиган маълумотлар таъминланади. Бевосита усул қўлланилганида, ялпи пул тушумлари ва ялпи пул тўловларининг асосий тоифалари тўғрисидаги маълумотни қуйидаги йўллар билан олиш мумкин:

19.1 тадбиркорлик субъектининг бухгалтерия ҳисоби маълумотларидан; ёки

19.2. умумлашган даромад тўғрисидаги ҳисоботда акс эттириладиган сотишдан тушум, сотиш таннархи (молиявий институтлар учун фоизлар ва шунга ўхшаш даромадлар ҳамда фоиз харажатлари ва шунга ўхшаш харажатлар) ва бошқа моддаларни қуйидагиларга тузатиш орқали:

а)    давр мобайнида операцион фаолиятдан товар-моддий захиралар ва дебиторлик ва кредиторлик қарзларидаги ўзгаришлар;

б)    бошқа пулга дахли бўлмаган моддалар; ва

в)    инвестицион ёки молиявий фаолият бўйича пул оқимларини келтириб чиқарадиган бошқа моддалар.

20. Билвосита усул қўлланилганида, операцион фаолияти бўйича соф пул оқимлари қуйдагиларнинг таъсирини ҳисобга олган ҳолда, фойда ёки зарарни тузатиш орқали аниқланади:

а)  давр мобайнида опреацион фаолиятдан товар-моддий захиралардаги ва дебиторлик ва кредиторлик қарзларидаги ўзгаришлар ;

б)  эскириш, резервлар, муддати узайтирилган солиқлар, валюталар курсидаги фарқлардан олинган ўзлаштирилмаган фойда ва зарарлар, ва қарам тадбиркорлик субъектларининг тақсимланмаган фойдаси каби пулга дахли бўлмаган моддалар; ва

в)  инвестицион ёки молиявий фаолият бўйича пул оқимларини келтириб чиқарадиган барча бошқа моддалар.

Муқобил равишда, операцион фаолияти бўйича соф пул оқимларини умумлашган даромадлар тўғрисидаги ҳисоботда очиб берилган даромадлар ва харажатларни ҳамда давр мобайнида операцион фаолиятдаги товар-моддий захиралар ва дебиторлик ва кредиторлик қарзларидаги ўзгаришларни акс эттириш орқали билвосита усулда кўрсатиш мумкин.

§ 4. Инвестицион ва молиявий фаолият бўйича пул оқимларини тақдим этиш

21. Тадбиркорлик субъекти инвестицион ва молиявий фаолиятлардан келиб чиқадиган ялпи пул тушумлари ва ялпи пул тўловларининг асосий тоифаларини ҳисоботда алоҳида кўрсатиши керак, бундан, 22 ва 25 бандларда белгиланганидек, нетто асосда акс эттириладиган пул оқимлари мустасно**.

22. Қуйидаги операцион, инвестицион ёки молиявий фаолиятлар бўйича келиб чиқадиган пул оқимлари ҳисоботда нетто асосда кўрсатилиши мумкин:

а)    мижозлар номидан олинган пул тушумлари ва амалга оширилган тўловлар, агар пул оқимлари тадбиркорлик субъектининг эмас, балки мижознинг фаолиятини акс эттирса; ва

 

б)    тез айланадиган, катта миқдорлардаги ва сўндириш муддати қисқа бўлган моддалар бўйича пул тушумлари ва тўловлари.

23. 22.а)- бандида баён этилган пул тушумлари ва тўловларига қуйидагилар мисол бўла олади:

а)    банк томонидан талаб қилиб олингунча омонатларини қабул қилиш ва қайтариб бериш;

б)    банк томонидан талаб қилиб олингунча омонатларини қабул қилиш ва қайтариб бериш;

в)    мулк эгалари номидан йиғиб олинган ва уларга тўланган ижара ҳақлари.

24. 22.б)- бандида баён этилган пул тушумлари ва тўловларига қуйидагилар бўйича қилинган бўнаклар ва тўловлар мисол бўла олади:

а)    кредит карточкалари эгаларига тегишли асосий суммалар;

б)    инвестицияларни сотиб олиш ва сотиш; ва

в)    бошқа қисқа муддатли қарзлар, масалан, сўндириш муддати уч ой ва ундан ҳам кам бўлган қарзлар.

25. Молиявий институтнинг қуйидаги фаолиятларидан келиб чиқадиган пул оқимлари ҳисоботда нетто асосда кўрсатилиши мумкин:

а)  сўндириш санаси қатъий белгиланган омонатларни қабул қилиш ва қайтариб бериш бўйича пул тушумлари ва тўловлари;

б)  бошқа молиявий институтларда омонатларни жойлаштириш ва қайтариб олиш; ва

в)  мижозларга ажратилган бўнақлар ва кредитлар ҳамда бўнаклар ва кредитларнинг қайтарилиши.

** Нетто-асос — соф оқим ёки ҳисобот даврида пул маблағининг камайиши.

§ 5. Хорижий валютадаги пул оқимлари

26. Хорижий валютадаги операцион фаолиятларидан пул оқимлари Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан операцион амалга оширилган кун учун белгилаб қўйилган алмаштириш қийматидан фойдаланиб, Ўзбекистон Республикаси валютасида акс эттирилади.

27. Хорижий шўъба жамиятининг пул оқими Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланган пул оқими келиб чиққан вақтдаги алмаштириш курси бўйича қайта ҳисобланиши керак.

28. Хорижий валютанинг алмаштириш курси ўзгаришидан келиб чиқадиган амалга оширилмаган даромад ва зарар пул маблағи ҳаракати ҳисобланмайди. Бироқ алмаштириш курси ставкалари ўзгаришнинг хорижий валютада сақланаётган ёки тўланиши лозим бўлган пул маблағига ёки уларнинг эквивалентларига таъсири пул маблағлари ҳаракатини ҳисобот даври бошланиши ва охирида бир-бирига мувофиқлаштириш учун пул оқими тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирилади. Бу миқдор операцион, инвестиция ва молия фаолияти натижасида вужудга келадиган пул оқимидан алоҳида кўрсатилади ва агар пул маблағларининг бу ҳаракати ҳисобот даврининг охиридаги пул алмаштириш курсида акс этадиган бўлса, тафовутга қўшилади.

§ 6. Фоизлар ва дивидендлар

29. Олинган ва тўланган фоизлар ва дивидендлар кўринишидаги пул оқимларининг ҳар бири алоҳида акс эттирилиши лозим. Уларнинг ҳар бири даврдан даврга изчил равишда операцион, инвестицион ёки молиявий фаолиятга тегишли пул оқими сифатида таснифланиши лозим.

30. Тўланган фоизлар ҳамда олинган фоиз ва дивидендлар молиявий институтлар учун, одатда, операцион пул оқимлари сифатида таснифланади.

Тўланган фоизлар ҳамда олинган фоиз ва дивидендлар операцион пул оқимлари сифатида таснифланиши мумкин, чунки улар фойда ёки зарарни шакллантиришда иштирок этади. Бинобарин, тўланган фоизлар ҳамда олинган фоиз ва дивидендлар, мос равишда, молиявий пул оқимлари ҳамда инвестицион пул оқимлари сифатида таснифланиши мумкин, чунки улар молиявий ресурсларни жалб этиш бўйича харажатлардир ёки инвестициялар бўйича даромадлардир.

31. Тўланган дивидендлар молиявий пул оқимлари сифатида таснифланиши мумкин, чунки улар молиявий ресурсларни жалб этиш бўйича харажатлардир. Бинобарин, фойдаланувчиларга тадбиркорлик субъектининг операцион пул оқимларидан дивидендларни тўла билиши қобилиятини аниқлашда ёрдам бериш учун  тўланган дивидендлар операцион фаолият натижасидаги пул оқимларининг бир қисми бўлиб таснифланиши мумкин.

§ 7. Даромад (фойда)дан олинадиган солиқлар

32. Фойда солиқлари натижасида келиб чиқадиган пул оқимлари алоҳида кўрсатилиши ва операцион фаолият натижасидаги пул оқимлари сифатида таснифланиши лозим, агар улар молиявий ва инвестицион фаолиятларига махсус боғлиқ бўлмаса.

33. Фойда солиқлари, пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботда операцион, инвестицион ёки молиявий фаолият сифатида таснифланиши мумкин бўлган пул оқимларини келтириб чиқарувчи операциялар натижасида юзага келади. Солиқ харажатини инвестицион ёки молиявий фаолият билан боғлиқлигини осонликча аниқлаб бўлсада, тегишли солиқ пул оқимлари қайси фаолиятга таалуқлигини аниқлашнинг кўпинча имкони йўқ, ҳамда уларга асос бўладиган операциялардан олинадиган пул оқимлари давридан фарқли даврда келиб чиқиши мумкин. Шунинг учун, тўланган солиқлар одатда операцион фаолият натижасидаги пул оқимлари сифатида таснифланади. Бироқ, агар солиқ пул оқимини инвестицион ёки молиявий фаолият сифатида таснифланган пул оқимларини келтириб чиқарган алоҳида операция билан боғлиқлигини аниқлаш имкони бўлса, солиқ пул оқими ҳам, мос равишда, инвестицион ёки молиявий фаолият сифатида таснифланади. Агар солиқ пул оқимлари битта турдан ортиқ фаолият билан боғлиқ бўлса, тўланган солиқларнинг умумий суммаси очиб берилади .

 

§ 8. Шўъба, қарам ва бошқа хўжалик жамиятларига инвестициялар

34. Қарам ёки шуъба хўжалик жамиятларига қилинган инвестициялар ҳисоби улуш бўйича ҳисобга олиш усули ёки таннарх бўйича ҳисобга олиш усулини қўллаган ҳолда олиб борилса, инвестор пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботда фақат унинг ўзи ва инвестиция объекти ўртасидаги пул оқимларини, масалан дивидендлар ва бўнакларни, кўрсатиши билан чегараланади.

35. Қарам ҳамда бошқа хўжалик жамиятларига инвестицияларни улуш бўйича ҳисобга олиш усулида акс эттирадиган тадбиркорлик субъекти, ўзининг пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботига, қарам ёки бошқа хўжалик жамиятларига қилган инвестицияси билан боғлиқ пул оқимларини, ҳамда ўзи ва қарам ёки бошқа хўжалик жамиятлар ўртасидаги фойда тақсимоти ва бошқа тўловлар ёки олинган суммаларни киритади.

§ 9. Пулга дахли бўлмаган операцион фаолиятлар

36. Пул маблағлари ёки пул эквивалентларидан фойдаланишни талаб қилмайдиган инвестицион ва молиявий операцион фаолиятлар пул оқими тўғрисидаги ҳисоботга киритилмаслиги керак. Бундай операционлар бошқа молиявий ҳисоботларда фаолиятнинг шу инвестицион молиявий турлари тўғрисидаги барча муҳим ахборотни кўрсатадиган тарзда очиб берилиши лозим.

37. Аксарият инвестицион ва молиявий фаолиятлар жорий пул оқимларига бевосита таъсир этмайди, аммо улар тадбиркорлик субъектининг капитали ва активларига таъсир қилади. Пулга дахли бўлмаган операцияларни пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботда кўрсатмаслик пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот мақсадларига мос келади, чунки бундай моддалар жорий даврда пул оқимлари келтириб чиқармайди. Пулга дахли бўлмаган операцияларга қуйидагилар мисол бўла олади:

а)  активларни бевосита тегишли мажбуриятларни олиш орқали ёки молиявий ижара асосида сотиб олиш;

б)  тадбиркорлик субъектини улушли инструментларни чиқариш эвазига сотиб олиш; ва

в)  қарз мажбуриятларининг капиталга айлантирилиши.

§ 10. Пул маблағлари ва улар эквивалентларининг  таркибий қисмлари

38. Тадбиркорлик субъекти пул ва пул эквивалентларининг таркибий қисмларини очиб бериши ва пул оқимлари тўғрисидаги ҳисоботидаги суммаларнинг бухгалтерия балансида акс эттирилган эквивалент моддалари билан солиштирмасини тақдим этиши лозим.

39. Пул маблағлари ва пул эквивалентларининг таркибий қисмларини аниқлаш сиёсатидаги ҳар қандай ўзгариш таъсири, масалан, олдин  тадбиркорлик субъекти инвестицион портфелининг бир қисми деб қаралган молиявий инструментларни таснифлашдаги ўзгаришлар, ҳисоботда БҲМС 3 “Ҳисоб сиёсатлари, ҳисоблаб чиқилган баҳолардаги  ўзгаришлар ва хатолар”га мувофиқ тарзда акс эттирилади.

§ 11. Бошқа ахборотларни ёритиш

40. Тадбиркорлик субъекти раҳбарият изоҳлари билан биргаликда, ташкилотда мавжуд бўлган, аммо гуруҳ томонидан фойдаланиш имкони бўлмаган катта миқдордаги пул маблағлари ва пул эквивалентлари суммасини очиб бериши лозим.

41. Тадбиркорлик субъектида мавжуд пул маблағлари ва уларнинг эквивалентлари қолдиқларидан гуруҳ томонидан фойдаланиш имконияти бўлмайдиган турли ҳолатлар мавжуд.

42. Тадбиркорлик субъекти молиявий ҳолати ва ликвидлигини тушуниш учун фойдаланувчиларга қўшимча маълумотлар берилиши ўринли бўлиши мумкин. Бу маълумотларни очиб бериш, раҳбарият изоҳлари билан биргаликда маъқулланади ва ўз ичига қуйидагиларни олиши мумкин:

а)           келгуси операцион фаолиятида ва капитал бўйича мажбуриятларни бажариш учун фойдаланиш мумкин бўлган ишлатилмаган қарз маблағлари суммаси, бундай маблағлардан фойдаланишда чекловларини кўрсатган ҳолда;

б)           операцион имкониятларни сақлаб туриш учун талаб этиладиган пул маблағларидан ташқари, операцион имкониятларнинг кенгайишини кўрсатувчи пул оқимларининг умумий суммасини алоҳида акс эттириш; ва

43. Операцион имкониятларининг кенгайишини акс эттирувчи пул оқимлари ва операцион имкониятларини сақлаб туриш учун зарур бўлган пул оқимларини алоҳида очиб бериш фойдаланувчиларга тадбиркорлик субъекти ўзининг операцион имкониятларини сақлаб туриш учун зарур ҳажмда инвестиция киритаётганлигини аниқлашда фойдалидир.

44. Пул оқимларини сегментлар бўйича очиб бериш фойдаланувчиларга бутун тадбиркорлик субъекти тегишли бўлган пул оқимларининг ва унинг таркибий қисмларига тегишли бўлган пул оқимларининг ўзаро алоқасини ҳамда сегмент пул оқимларининг мавжудлиги ва ўзгарувчанлиги ҳақида янада яхшироқ тушунчага эга бўлиш имконини беради.

Отчет о денежных потоках (НСБУ № 9

 

Настоящий Национальный стандарт бухгалтерского учета (НСБУ) разработан на основе Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Узбекистан.

 

§ 1. Общие положения

1.           Информация о денежных потоках организации полезна с точки зрения предоставления пользователям финансовой отчетности основы для оценки способности организации генерировать денежные средства и эквиваленты денежных средств, а также потребности организации в использовании этих денежных потоков. Экономические решения, принимаемые пользователями, требуют оценки способности организации генерировать денежные средства и их эквиваленты, а также сроков и определенности их получения.

Цель настоящего Стандарта заключается в требовании предоставления информации об исторических изменениях в денежных средствах и их эквивалентах организации в форме отчета о денежных потоках, в котором денежные потоки за период классифицируются как потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

2.           Организация должна составлять отчет о движении денежных средств в соответствии с требованиями настоящего Стандарта и представлять его в качестве неотъемлемой части своей финансовой отчетности за каждый период, в отношении которого представляется финансовая отчетность.

3.           Настоящий Стандарт требует представления отчета о движении денежных средств всеми организациями.

4.           Отчет о движении денежных средств в совокупности с остальными формами финансовой отчетности обеспечивает информацию, которая позволяет пользователям оценить изменения в чистых активах организации, ее финансовой структуре (включая ликвидность и платежеспособность), а также ее способность оказывать влияние на величину и сроки денежных потоков с целью адаптации к меняющимся обстоятельствам и возможностям. Информация о денежных потоках полезна при оценке способности организации генерировать денежные средства и их эквиваленты и позволяет пользователям разрабатывать модели оценки и сравнения приведенной стоимости будущих денежных потоков различных организаций. Она также облегчает сопоставимость отчетов о результатах операционной деятельности различных организаций, поскольку устраняет последствия применения различных порядков учета к аналогичным операциям и событиям.

5.           Историческая информация о денежных потоках часто используется в качестве индикатора величины, сроков и определенности будущих денежных потоков. Она также полезна при проверке точности предыдущих оценок будущих денежных потоков и при изучении взаимосвязи между прибыльностью и чистым денежным потоком, а также влияния изменения цен.

6.           В настоящем Стандарте используются следующие термины в указанных значениях:

Денежные средства - это кассовая наличность и депозиты до востребования, а также средства на расчетном, валютном и других банковских счетах..

Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости.

Денежные потоки представляют собой притоки и оттоки денежных средств и их эквивалентов.

Операционная деятельность - основная приносящая доход деятельность организации и прочая деятельность, отличная от инвестиционной или финансовой деятельности.

Инвестиционная деятельность - приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных средств.

Финансовая деятельность - деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе внесенного капитала и заемных средств организации.

7.           Эквиваленты денежных средств предназначены для урегулирования краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестирования или иных целей. Для того чтобы классифицировать инвестицию как эквивалент денежных средств, она должна быть легко обратима в известную сумму денежных средств и подвержена незначительному риску изменения стоимости. Таким образом, инвестиция обычно квалифицируется как эквивалент денежных средств только тогда, когда она имеет короткий срок погашения, например, три месяца или менее с даты приобретения. Инвестиции в долевой капитал исключаются из состава эквивалентов денежных средств, если только они по существу не являются эквивалентами денежных средств.

8.           Банковские кредиты обычно рассматриваются как финансовая деятельность. Однако в некоторых странах банковские овердрафты, подлежащие выплате по требованию, составляют неотъемлемую часть управления денежными средствами организации. В этом случае банковские овердрафты включаются в состав денежных средств и их эквивалентов. Характерной чертой таких соглашений с банками является то, что остаток по банковскому счету часто изменяется от положительного к отрицательному.

9.           Денежные потоки не включают обороты между статьями денежных средств или их эквивалентов, потому что эти компоненты являются частью управления денежными средствами организации, а не частью ее операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Управление денежными средствами включает инвестирование излишка денежных средств в эквиваленты денежных средств.

 

Отчет о денежных потоках (НСБУ № 9

 

Настоящий Национальный стандарт бухгалтерского учета (НСБУ) разработан на основе Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Узбекистан.

 

§ 1. Общие положения

1.           Информация о денежных потоках организации полезна с точки зрения предоставления пользователям финансовой отчетности основы для оценки способности организации генерировать денежные средства и эквиваленты денежных средств, а также потребности организации в использовании этих денежных потоков. Экономические решения, принимаемые пользователями, требуют оценки способности организации генерировать денежные средства и их эквиваленты, а также сроков и определенности их получения.

Цель настоящего Стандарта заключается в требовании предоставления информации об исторических изменениях в денежных средствах и их эквивалентах организации в форме отчета о денежных потоках, в котором денежные потоки за период классифицируются как потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

2.           Организация должна составлять отчет о движении денежных средств в соответствии с требованиями настоящего Стандарта и представлять его в качестве неотъемлемой части своей финансовой отчетности за каждый период, в отношении которого представляется финансовая отчетность.

3.           Настоящий Стандарт требует представления отчета о движении денежных средств всеми организациями.

4.           Отчет о движении денежных средств в совокупности с остальными формами финансовой отчетности обеспечивает информацию, которая позволяет пользователям оценить изменения в чистых активах организации, ее финансовой структуре (включая ликвидность и платежеспособность), а также ее способность оказывать влияние на величину и сроки денежных потоков с целью адаптации к меняющимся обстоятельствам и возможностям. Информация о денежных потоках полезна при оценке способности организации генерировать денежные средства и их эквиваленты и позволяет пользователям разрабатывать модели оценки и сравнения приведенной стоимости будущих денежных потоков различных организаций. Она также облегчает сопоставимость отчетов о результатах операционной деятельности различных организаций, поскольку устраняет последствия применения различных порядков учета к аналогичным операциям и событиям.

5.           Историческая информация о денежных потоках часто используется в качестве индикатора величины, сроков и определенности будущих денежных потоков. Она также полезна при проверке точности предыдущих оценок будущих денежных потоков и при изучении взаимосвязи между прибыльностью и чистым денежным потоком, а также влияния изменения цен.

6.           В настоящем Стандарте используются следующие термины в указанных значениях:

Денежные средства - это кассовая наличность и депозиты до востребования, а также средства на расчетном, валютном и других банковских счетах..

Эквиваленты денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости.

Денежные потоки представляют собой притоки и оттоки денежных средств и их эквивалентов.

Операционная деятельность - основная приносящая доход деятельность организации и прочая деятельность, отличная от инвестиционной или финансовой деятельности.

Инвестиционная деятельность - приобретение и выбытие долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных средств.

Финансовая деятельность - деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе внесенного капитала и заемных средств организации.

7.           Эквиваленты денежных средств предназначены для урегулирования краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестирования или иных целей. Для того чтобы классифицировать инвестицию как эквивалент денежных средств, она должна быть легко обратима в известную сумму денежных средств и подвержена незначительному риску изменения стоимости. Таким образом, инвестиция обычно квалифицируется как эквивалент денежных средств только тогда, когда она имеет короткий срок погашения, например, три месяца или менее с даты приобретения. Инвестиции в долевой капитал исключаются из состава эквивалентов денежных средств, если только они по существу не являются эквивалентами денежных средств.

8.           Банковские кредиты обычно рассматриваются как финансовая деятельность. Однако в некоторых странах банковские овердрафты, подлежащие выплате по требованию, составляют неотъемлемую часть управления денежными средствами организации. В этом случае банковские овердрафты включаются в состав денежных средств и их эквивалентов. Характерной чертой таких соглашений с банками является то, что остаток по банковскому счету часто изменяется от положительного к отрицательному.

9.           Денежные потоки не включают обороты между статьями денежных средств или их эквивалентов, потому что эти компоненты являются частью управления денежными средствами организации, а не частью ее операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Управление денежными средствами включает инвестирование излишка денежных средств в эквиваленты денежных средств.

 

§ 2. Представление отчета о движении денежных средств

10.         В отчете о движении денежных средств денежные потоки за период должны быть классифицированы как потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

11.         Организация представляет денежные потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности наиболее подходящим для ее бизнеса способом. Классификация по видам деятельности обеспечивает информацию, которая позволяет пользователям оценить воздействие указанных видов деятельности на финансовое положение организации и величину ее денежных средств и их эквивалентов. Эта информация также может использоваться для оценки взаимосвязи между этими видами деятельности.

Одна и та же операция может включать денежные потоки, классифицируемые по-разному.

Операционная деятельность

12.         Объем денежных потоков, возникающих в результате операционной деятельности организация, является ключевым показателем, отражающим, насколько достаточно движение денежных потоков, производимое организациям в результате операционной деятельности для выплаты ссуд, поддержания производственных мощностей организациям, выплаты дивидендов и новых инвестиций без обращения к внешним источникам финансирования. Информация об отдельных компонентах предыдущего денежного потока от операционной деятельности может использоваться в сочетании с другого рода информацией для прогнозирования будущих денежных потоков от операционной деятельности.

13.  Денежные потоки от операционной деятельности исходят из основной деятельности организация. Как правило, основная деятельность организация направлена на продажу продукции, выполнение работ или оказание услуг. К основным денежным потокам от операционной деятельности относятся:

а)  Денежные поступления от продажи товаров и оказания услуг;

б)  Поступление денежных средств по роялти, взносам, комиссионным и прочие;

в)  Выплаты денежных средств поставщикам за товары и услуги;

г)  Выплаты сотрудникам и от лица сотрудников;

д)  Денежные поступления и платежи страховой компании по премиям, требованиям, годовым и прочим выплатам по страховым полисам;

е)  Денежные платежи или возмещения по налогам, если они не относятся к инвестиционной и финансовой деятельности;

ж) Денежные поступления и платежи по контрактам, которые заключены с торговыми или дилерскими целями;

з)  И другие.

По некоторым операциям, таким как реализация единиц основных средств, может возникнуть прибыль или убыток, которые включаются в определение чистой прибыли или убытка. Однако денежные потоки по таким сделкам относятся к денежным потокам от инвестиционной деятельности.

14.  Предприятие может иметь ценные бумаги или ссуды для посреднических или торговых целей, и в этих случаях они схожи с товарно-материальными запасами, приобретенными для перепродажи.

Инвестиционная деятельность

15.  Организация раскрывает отдельно информацию о денежных потоках от инвестиционной деятельности. Информация о денежных потоках от инвестиционной деятельности представляет уровень понесенных расходов по ресурсам, от которых будут генерировать в будущем доход и денежные потоки. К основным денежным потокам, полученным от инвестиционной деятельности, относятся:

а)  Денежные выплаты на приобретение основных средств, нематериальных и прочих долгосрочных активов. Эти выплаты включают в себя платежи, связанные с капитализированными затратами на опытно-конструкторские работы, а также с ведением строительства хозяйственным способом;

б)  Денежные поступления от продаж основных средств, нематериальных и прочих долгосрочных активов;

в)  Денежные выплаты по приобретению долевых или долговых обязательств других организаций и долей участия в совместных предприятиях, кроме выплат по инструментам, рассматриваемым как денежными эквивалентами или хранящимися для дилерских или торговых целей;

г)  Денежные поступления от продаж долевых и долговых инструментов других организаций и долей участия в совместных предприятиях, кроме поступлений по инструментам рассматриваемым как денежными эквивалентами или хранящимися для дилерских или торговых целей;

д)  Авансы и кредиты, выданные другим сторонам (кроме авансов и кредитов, выданных финансовыми учреждениями);

е)  Денежные поступления от возврата авансов и ссуд, выданных другим сторонам (кроме авансов и кредитов, выданных финансовыми учреждениями);

ж)          Платежи по фьючерсным и форвардным контрактам, опционным контрактам и своп-контрактам, за исключением случаев, когда они предназначаются для дилерских или торговых целей, или выплаты классифицируются как финансовая деятельность;

з)           Денежные поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционным контрактам и своп-контрактам, за исключением случаев, когда они предназначаются для дилерских или торговых целей, или выплаты классифицируются как финансовая деятельность;

и)           И другие.

Когда контракт учитывается в качестве хеджирования* (страхования) определенной позиции, денежные потоки по контракту относятся к тому же виду деятельности, как и денежные потоки от позиции, которая хеджируется.

----------------------

*) Хедж, хеджирование  - сделка как способ защиты, при котором субъект получает возможность застраховать себя от возможных потерь, возникающих от курсовых разниц, выраженный в виде приобретения активов или обязательств по форвардным, фьючерсным и другим контрактам в иностранной валюте с намерением покрытия предполагаемых потерь.

Финансовая деятельность

16.         Организация раскрывает отдельно информацию о денежных потоках от финансовой деятельности. Эта информация необходима для прогнозирования будущих денежных потоков от финансовой деятельности. К основным денежным потокам от финансовой деятельности относятся:

а)  Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов, связанных с собственным капиталом;

б)  Платежи владельцам для приобретения или погашения акций организации;

в)  Денежные поступления от эмиссии необеспеченных облигаций, ссуд, выданные финансовыми предприятиями, долговых обязательств, закладных и прочих кратко- и долгосрочных займов;

г)  денежные выплаты по заемным средствам;

д)  Платежи арендаторов для сокращения обязательств по финансовому лизингу;

е)  И другие.

 

§ 3. Представление денежных потоков от операционной деятельности

17.         Организация должна представлять денежные потоки от операционной деятельности, используя:

а)  либо прямой метод, в соответствии с которым раскрывается информация об основных видах валовых денежных поступлений и выплат;

б)  либо косвенный метод, в соответствии с которым прибыль или убыток корректируются с учетом влияний операций неденежного характера, любых отложенных или начисленных прошлых или будущих денежных поступлений или выплат от операционной деятельности, а также статей доходов или расходов, связанных с денежными потоками от инвестиционной или финансовой деятельности.

18.         Поощряется использование организациями прямого метода представления денежных потоков от операционной деятельности. Прямой метод предоставляет информацию, которая может быть полезной для оценки будущих денежных потоков и которая недоступна в случае использования косвенного метода. При использовании прямого метода информация об основных видах валовых денежных поступлений и валовых денежных выплат может быть получена:

19.1 либо из учетных записей организации;

19.2 либо путем корректировки продаж, себестоимости продаж (процентных и аналогичных доходов, а также процентных и аналогичных расходов для финансовых институтов) и других статей отчета о совокупном доходе на:

а)  изменения в запасах и дебиторской и кредиторской задолженности от операционной деятельности в течение периода;

б)  прочие неденежные статьи; и

в)  прочие статьи, влияющие на денежные потоки от инвестиционной или финансовой деятельности.

20.         При использовании косвенного метода чистый денежный поток от операционной деятельности определяется путем корректировки прибыли или убытка с учетом влияний:

а)  изменений в запасах и дебиторской и кредиторской задолженности от операционной деятельности в течение периода;

б)           неденежных статей, таких как амортизация, оценочные обязательства, отложенные налоги, нереализованные положительные и отрицательные курсовые разницы, нераспределенная прибыль ассоциированных организаций; и

в)           всех прочих статей, влияющих на денежные потоки от инвестиционной или финансовой деятельности.

В качестве альтернативы чистый денежный поток от операционной деятельности может быть представлен косвенным методом путем отражения выручки и расходов, раскрываемых в отчете о совокупном доходе, и изменений в запасах и дебиторской и кредиторской задолженности от операционной деятельности в течение периода.

§ 4. Представление денежных потоков от инвестиционной и финансовой деятельности

21.         Организация должна представлять основные классы валовых денежных поступлений и валовых денежных выплат, возникающих от инвестиционной и финансовой деятельности, по отдельности, за исключением денежных потоков, описанных в пунктах 22 и 25, которые представляются на нетто-основе**.

22.  Денежные потоки, возникающие от следующих видов операционной, инвестиционной или финансовой деятельности, могут быть представлены на нетто-основе:

а)    денежные поступления и выплаты от имени клиентов, когда денежные потоки отражают деятельность, осуществляемую клиентом, а не организацией; и

 

б)    денежные поступления и выплаты по статьям, характеризующимся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

23.  Примерами денежных поступлений и выплат, перечисленных в пункте 22.а), являются:

а)    получение и выплата банком депозитов до востребования;

б)    средства, удерживаемые для клиентов инвестиционной организацией; и

в)    полученная от имени собственников недвижимости и передаваемая им арендная плата.

24.  Примерами денежных поступлений и выплат, перечисленных в пункте 22.б), являются внесенные авансы и выплаты по:

а)    основным суммам долга держателей кредитных карт;

б)    приобретению и продаже инвестиций; и

в)    прочим краткосрочным займам, например, со сроком погашения три месяца или менее.

25.  Денежные потоки, возникающие в результате каждого из следующих видов деятельности финансового института, могут быть представлены на нетто-основе:

а)    денежные поступления и выплаты по привлечению и выплате депозитов с фиксированным сроком погашения;

б)    размещение депозитов в других финансовых институтах и возврат депозитов из других финансовых институтов; и

в)    денежные авансы и кредиты, предоставленные клиентам, и погашение указанных авансов и кредитов.

**) Нетто-основа - это чистый приток или уменьшение денежных средств за отчетный период.

 

§ 5. Денежные потоки в иностранной валюте

26.         Денежные потоки от операций в иностранной валюте отражаются в валюте Республики Узбекистан с применением обменного курса, устанавливаемого Центральным банком Республики Узбекистан на дату совершения операции.

27.         Денежные потоки иностранного дочернего общества должны быть пересчитаны по обменному курсу Центрального банка Республики Узбекистан на дату происхождения денежного потока.

28.         Нереализовавшиеся доход и убыток, вытекающие из изменений в курсовой ставке иностранной валюты, не являются движением денежных средств. Однако влияние изменений в ставке курсового обмена на денежные средства и их эквиваленты, которые хранятся или должны быть выплачены в иностранной валюте, отражаются в отчете о денежных потоках, чтобы привести в соответствие движение денежных средств и их эквивалентов на начало и конец отчетного периода. Эта сумма представляется отдельно от денежных потоков, возникающих в результате операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, и включает разницы, если таковые имеются, при условии, что это движение денежных средств отражается по обменному курсу, существовавшему в конце отчетного периода.

§ 6. Проценты и дивиденды

29.         Денежные потоки, возникающие в связи с получением и выплатой процентов и дивидендов, должны быть раскрыты отдельно. Каждое такое поступление или выплата должны быть классифицированы последовательно из периода в период как денежные потоки от операционной, инвестиционной или финансовой деятельности.

30.         Для финансовых институтов выплаченные проценты и полученные проценты и дивиденды обычно классифицируются как денежные потоки от операционной деятельности.

Выплаченные проценты и полученные проценты и дивиденды могут быть классифицированы как денежные потоки от операционной деятельности, потому что они учитываются при определении прибыли или убытка. Альтернативно выплаченные проценты и полученные проценты и дивиденды могут быть классифицированы как денежные потоки от финансовой и инвестиционной деятельности соответственно, потому что они представляют собой затраты на привлечение финансовых ресурсов или доходы на инвестиции.

31.         Выплаченные дивиденды могут быть классифицированы как денежный поток от финансовой деятельности, так как они являются затратами на привлечение финансовых ресурсов. Альтернативно выплаченные дивиденды могут быть классифицированы как компонент денежных потоков от операционной деятельности с тем, чтобы оказать содействие пользователям в определении способности организации выплачивать дивиденды из денежных потоков от операционной деятельности.

§ 7. Налоги на доход (прибыль)

32.         Денежные потоки, возникающие в связи с налогами на прибыль, должны быть раскрыты отдельно и классифицированы как денежные потоки от операционной деятельности за исключением случаев, когда они могут быть непосредственно соотнесены с финансовой и инвестиционной деятельностью.

33.         Налоги на прибыль возникают по операциям, приводящим к денежным потокам, классифицируемым в отчете о движении денежных средств как денежные потоки от операционной, инвестиционной или финансовой деятельности. В то время как налоговые расходы можно легко соотнести с инвестиционной или финансовой деятельностью, соответствующие налоговые денежные потоки часто идентифицировать практически невозможно, и такие потоки могут возникать в периоде, отличном от того, в котором имели место денежные потоки по лежащей в их основе операции. Поэтому уплаченные налоги обычно классифицируются как денежные потоки от операционной деятельности. Однако, когда практически осуществимо соотнесение денежного потока по налогам с конкретной операцией, приводящей к возникновению денежных потоков, классифицируемых как инвестиционная или финансовая деятельность, такой денежный поток по налогам классифицируется как инвестиционная или финансовая деятельность соответственно. Когда денежные потоки по налогам относятся более чем к одному виду деятельности, раскрывается общая сумма уплаченных налогов.

§ 8. Инвестиции в дочернее, зависимое и других хозяйственных общество

34.  При учете инвестиций в зависимых. или дочернюю хозяйственных обществ, учет которых ведется по методу долевого участия или по первоначальной стоимости, в отчете о движении денежных средств инвестор ограничивается информацией о денежных потоках между ним и объектом инвестиций, например информацией о дивидендах и авансах.

35.  Организация, отражающая свою долю участия в зависимых хозяйственных обществ или других хозяйственных общество с использованием метода долевого участия, включает в свой отчет о движении денежных средств денежные потоки в отношении ее инвестиций в зависимых хозяйственных обществ или других хозяйственных общество и распределения прибыли и других выплат или поступлений между данной организацией и зависимых хозяйственных обществ или других хозяйственных общество.

§ 9. Неденежные операции

36.  Инвестиционные и финансовые операции, которые не требуют использования денежных средств или денежных эквивалентов, не должны включаться в отчет о денежном потоке. Такие операции должны раскрываться в других финансовых отчетах таким образом, чтобы предоставить всю существенную информацию об этих инвестиционных финансовых видах деятельности.

37.  Значительная часть инвестиционной и финансовой деятельности не оказывает непосредственного воздействия на текущие денежные потоки, но при этом влияет на структуру капитала и активов организации. Исключение неденежных операций из отчета о движении денежных средств отвечает целям отчета о движении денежных средств, поскольку эти статьи не связаны с денежными потоками в текущем периоде. Примерами неденежных операций являются:

а)    приобретение активов путем принятия непосредственно связанных с ними обязательств или посредством аренды;

б)    приобретение организации путем выпуска долевых инструментов; и

в)         конвертация долговых обязательств в собственный капитал

§ 10. Компоненты денежных средств и их эквивалентов

38.  Организация должна раскрывать компоненты денежных средств и их эквивалентов и представлять сверку сумм, содержащихся в отчете о движении денежных средств, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе.

39.  Влияние любого изменения в политике определения компонентов денежных средств и их эквивалентов, например изменения в классификации финансовых инструментов, ранее считавшихся частью инвестиционного портфеля организации, представляется в соответствии с НСБУ №3 (нов редак)  «Учетная политика, ошибки и расчётные оценки».

§ 11. Раскрытие прочей информации

40.  Организация должна раскрывать вместе с комментариями руководства сумму значительных остатков денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у организации, но недоступных для использования группой.

41.  Существуют различные обстоятельства, при которых остатки денежных средств и их эквивалентов организации недоступны для использования группой.

42.  Дополнительная информация может быть уместной для понимания пользователями финансового положения и ликвидности организации. Раскрытие этой информации вместе с комментариями руководства поощряется и может включать:

а)  суммы неиспользованных кредитных средств, которые могут быть доступны для финансирования операционной деятельности в будущем и исполнения договорных обязательств по осуществлению будущих капитальных затрат, с указанием имеющихся ограничений по использованию этих средств;

б)  агрегированную сумму денежных потоков, представляющую увеличение операционных возможностей, отдельно от денежных потоков, необходимых для поддержания операционных возможностей; и

43.  Отдельное раскрытие информации о денежных потоках, представляющих увеличение операционных возможностей, и о денежных потоках, необходимых для поддержания операционных возможностей, позволяет пользователям определить, достаточно ли средств организация направляет на поддержание своих операционных возможностей.

44.  Раскрытие информации о денежных потоках по сегментам позволяет пользователям достичь лучшего понимания взаимосвязи между денежными потоками бизнеса в целом и его отдельных составляющих, а также наличия и изменчивости денежных потоков по сегментам.

 

Общие предложения

740