ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
7208 Хокимият Ходжейлийского района 05/09/2019 15/09/2019 0

Обсуждение завершено

Решение хокима
Хожели районында социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында
ID-7208

Ж О Й Б А Р

Хожели районында социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында

          Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1998 йил 5-6-сон, 97-модда)ның 17-статьясы, “Өзбекстан Республикасында нәгиранларды социаллық қорғаў ҳаққында”ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил 29-30-сон,    277-модда)ның 25-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-декабрдеги 965-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғаўға мүтәж, жумыс табыўда қыйналып атырған ҳәм мийнет базарында тең шәраятларда бәсекилесе алмайтуғын шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларының ең аз санын белгилеў ҳәм бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққында”ғы Реже (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил 34-сон, 333-модда) ге тийкарланып, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын Хожели районында 2020-жыл ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў мақсетинде, Хожели районы ҳәкимлиги

Қ А Р А Р   ЕТ Е Д И:

        1. Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеў ҳаққында”ғы Нызамының 17-статьясына тийкарланып, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын райондағы кәрханалар, шөлкемлер ҳәм мәкемелер ушын жумысшылардың дизими бойынша орташа санынан 3767 адамды қурайтуғын 2,6 пайыз муғдарында, сол есаптан:

            а)  нәгиранлар ушын 3,1 пайыз-3 адам;

            б) 14 жасқа толмаған балалары ҳәм нәгиран балалары бар жалғыз ҳәмде көп балалы ата-аналар ушын 41,8 пайыз-41 адам;

            в) билимлендириў мәкемелерин питкериўши жаслар ушын 43,9 пайыз-43 адам;

            г) мүддетли әскерий хызметтен босатылғанлар ушын 5,1 пайыз-5 адам;

       д) районлық Бәнтликке көмеклесиў орайында жумыс излеўши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар ушын 2,0 пайыз-2 адам;

        е) жазаны орынлаў мәкемелеринен азат етилген, жазаны өтеп атырған яки суд қарарына көре медициналық характердеги мәжбүрий шаралар көрилген шахслар ушын 3,1 пайыз-3 адам;

       ж) басқалар ушын 1,0 пайыз-1 адам, сол есаптан адам саўдасынан жәбирленген шахслар ушын 1 адам муғдарында жумыс орынлары белгиленсин.

        2. Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыў лазым болған кәрханалар дизими 1-қосымшаға, социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыў бойынша дүзилген арнаўлы комиссия қурамы 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

             3. Кәрхана, шөлкем ҳәм мәкемелер басшыларына социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумыс пенен тәмийинлеў ушын 2019-жыл жуўмақланыўынан 10 күн алдын квота жумыс орынлары улыўма муғдарының кеминде 25 пайызы ушын, 2020-жылдың 10-апрель күнинен кешикпей жумыс орынларының қалған бөлеги 75 пайызын қураў (ажыратыў яки бәнт етип қойыў) ҳаққындағы, яғный ҳәр бир квота тайпасы бойынша жумыс орынлары бәнт етип қойылатуғын кәсиплер ҳәм лаўазымлар, қәнигеликлер кесиминдеги мағлыўматларды ҳәм шешим бойынша шығарылған буйрық нусқаларын районлық Бәнтликке көмеклесиў орайына усыныў ўазыйпалары жүклетилсин.

          4. Кәрхана ҳәм мәкемелер басшылары социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахслар ушын жумыс орынларының көрсетип өтилген муғдарын Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 5-декабрдеги 965-санлы қарары менен тастыйықланған «Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққында»ғы Режеге муўапық белгиленген мүддетлерде ҳәм тәртипте жаратылыўын (ажыратылыўын яки бәнт етип қойылыўын) ҳәмде жумыс орынлары санитария-гигиена нормаларына ҳәм жумысшы өз миннетлерин биймәлел орынлаўын тәмийинлейтуғын мийнет шәраятларына муўапық болыўын тәмийинлесин.

        5. Усы шешим талаплары орынланбаған жағдайда мәкемениң лаўазымлы шахсларына «Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыў тәртиби ҳаққындағы Реже»ниң 21-бәнтине муўапық жәрийма салынады.

     Өзбекстан Республикасы Бәнтлик ҳәм мийнет қатнасықлары министриниң 2019-жыл 10-майдағы “Өзбекстан Республикасы Бәнтликке көмеклесиў Мәмлекетлик жамғармасы қаржылары есабынан субсидия ҳәм грантлар ажыратыў тәртиби хаққында”ғы Нызамын тастыйықлаў ҳаққындағы 19-2019-Б-санлы (АВ дизим номери №3163, 31-март 2019-жыл) буйрығына тийкар субсидиялар ажыратып бериў тәртиби әмелиятта енгизилгенин есапқа алып, социаллық қоллап қуўатлаўға мүтәж халық қатламларына тийисли шахсларды квоталанған санынан артық муғдарда жумысқа қабыл қылған мәкемелерге - ҳәр бир хызметкер ушын 12 ай даўамында ҳәр айда ең кем ис ҳақының 2 есеси муғдарында ҳақ төлеў Бәнтликке көмеклесиў орайы менен дүзилген шәртнама тийкарында Бәнтликке көмеклесиў қоры қаржылары есабынан қаплаў ҳуқықына ийе екенликлери есапқа алынсын.

        6. Районлық Бәнтликке көмеклесиў орайы усы қарардың тийисли кәрхана ҳәм мәкеме басшыларына жеткерилип берилиўин ҳәмде оның орынланыўы үстинен қатаң қадағалаўды тәмийинлесин.

     7. Хожели районы ҳәкиминиң 2018-жыл 13-октябрь күнги "Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыў ушын жумыс орынларын 2019-жыл ушын бәнт етип қойыў ҳаққында»ғы 1380/10-санлы қарары (“Хожели ҳақыйқаты” газетасы 2018-жыл 10-ноябрь күнги №36 (5847) санында) 2019-жыл 31-декабрь күнинен өз күшин жоғалтқан деп есаплансын.

        8. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары Қ.Сейтмуратовқа жүклетилсин.

       9. Бул қарар район «Хожели ҳақыйқаты» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәм район ҳәкимлигиниң рәсмий веб-сайтында жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

        Хожели районы ҳәкими                                                                                             Ж.М.Ермашев

Общие предложения

507