ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
6028 Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов 16/08/2019 24/08/2019 0

Обсуждение завершено

Приказ или постановление ведомств
Пенсия ишларини расмийлаштириш ва юритиш тартиби ҳамда пенсия ҳужжатларининг шакллари ва уларни тўлдириш қоидалари тўғрисидаги йўриқномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида
ID-6028

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 июлдаги 566-сон “Ўзини ўзи банд қилган фуқаролар учун вақтинчалик меҳнат гувоҳномасини жорий этиш тўғрисидаги”ги қарорига мувофиқ буюраман:

1. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2011 йил 14 октябрдаги 63-сон буйруғи (рўйхат рақами 2282, 2011 йил 17 ноябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2011 й., 45-46-сон, 483-модда) билан тасдиқланган Пенсия ишларини расмийлаштириш ва юритиш тартиби ҳамда пенсия ҳужжатларининг шакллари ва уларни тўлдириш қоидалари тўғрисидаги йўриқномага иловага мувофиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур буйруқ 2019 йил 1 сентябрдан эътиборан кучга киради.

 

 

Вазир                                                                                               Д. Кучкаров          

                                                                                                                                                                                                                                                   Ўзбекистон Республикаси

                                                                                                                                                                                                                                                молия вазирининг

                                                                                                                                                                                                                                                           2019 йил “____” _____________

                                                                                                                                                                                                                                               _____-сон буйруғига

                                                                                                                                                                                                                                                  ИЛОВА

 

Пенсия ишларини расмийлаштириш ва юритиш тартиби ҳамда пенсия ҳужжатларининг шакллари ва уларни тўлдириш қоидалари тўғрисидаги

йўриқномага киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалар

 

1. 10-банди иккинчи хатбошидаги “дафтарчаси” сўзидан кейин “, ўзини ўзи банд қилган фуқаролар учун вақтинчалик меҳнат гувоҳномасининг асли ёки дубликати” деган  сўзлар билан тўлдирилсин.

2. 11-банд қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“11. Инспектор аризачи ёки ташкилот вакилига тақдим этилган ҳужжатларнинг (меҳнат дафтарчаси, ўзини ўзи банд қилган фуқаролар учун вақтинчалик меҳнат гувоҳномаси ёки дубликати, архив маълумотлари, ташкилот томонидан тақдим этилган маълумотномалар, якка тартибдаги тадбиркор (чет элда ёлланган ҳолда ишловчи шахс, деҳқон хўжалиги аъзоси, оилавий тадбиркорлик субъекти оиласи аъзоси учун, шунингдек якка тартибдаги тадбиркор томонидан меҳнат шартномаси бўйича ёлланган ходимлар учун) томонидан 2019 йил 1 январга қадар бўлган давр учун суғурта бадаллари, 2019 йил 1 январдан кейинги давр учун эса ягона ижтимоий тўлов тўланганлигини тасдиқловчи маълумотномалар ва солиқ агенти ҳисобланмайдиган иш берувчидан даромад олувчи ходимнинг жами йиллик даромад тўғрисидаги декларацияларидан ташқари) асл нусхаларни қайтаради ва унга аризанинг тегишли қисмини қирқиб олган ҳолда, ҳужжатлар қабул қилинганлиги тўғрисида тилхат беради, бунда тилхат нусхаси тақдим этилган ҳужжатлар билан биргаликда Пенсия жамғармаси бўлимида сақланади. Меҳнат дафтарчасининг, ўзини ўзи банд қилган фуқаролар учун вақтинчалик меҳнат гувоҳномасининг асли ёки дубликати Пенсия жамғармаси бўлимининг пенсия тайинлаш комиссияси (кейинги ўринларда — комиссия деб юритилади) томонидан пенсия, ижтимоий нафақа ва бошқа тўловларни тайинлаш ёки тайинлашни рад этиш тўғрисидаги қарори қабул қилингандан сўнг аризачига қайтарилиши шарт.

Меҳнат дафтарчаси, ўзини ўзи банд қилган фуқаролар учун вақтинчалик меҳнат гувоҳномасининг асли ёки дубликати пенсия, ижтимоий нафақа ва бошқа тўловларни тайинлаш аризасининг орқа томонига меҳнат дафтарчаси, меҳнат гувоҳномасининг асли ёки дубликати олинганлиги тўғрисидаги санасини кўрсатган ҳолда аризачи ёки ташкилот вакилининг имзоси билан қайтарилади.”

3. 12-иловада:

а) “Ёшга доир нафақа тайинлаш бўйича йиғмажилдида” бўлимининг 4-позицияси қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

 

4.

Қонунчиликда кўзда тутилган бошқа ҳужжатлар (никоҳ тўғрисида гувоҳнома, меҳнат дафтарчаси, ўзини ўзи банд қилган фуқаролар учун вақтинчалик меҳнат гувоҳномаси ёки дубликати нусхаси ва б.)

;

 

б) “Ногиронлик нафақаси тайинлаш бўйича йиғмажилдида” бўлимининг
5-позициясидан “меҳнат дафтарчаси нусхаси” деган сўзлар чиқариб ташлансин.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан
от 9 июля 2019 года №566
«О введении временного трудового удостоверения для самозанятых граждан» приказываю:

1. Внести изменения и дополнения в Инструкцию о порядке оформления и ведения пенсионных дел, а также формах пенсионных документов и правилах их заполнения, утвержденную приказом министра финансов Республики Узбекистан от 14 октября 2011 года № 63 (рег. № 2282 от 17 ноября 2011 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 45-46, ст. 483) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

 

Министр                                                                                            Д. Кучкаров

                                                                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                                                                                                                    к приказу министра финансов Республики Узбекистан

                                                                                                                                                                                                                                от «____» ________ 2019 года

                                                                                                                                                                                                                              № _______________

 

Изменения и дополнения, вносимые в Инструкцию о порядке оформления и ведения пенсионных дел, а также формах пенсионных документов и правилах их заполнения

 

1. Абзац второй пункта 10 дополнить словами «, подлиннику или дубликату временного трудового удостоверения для самозанятых граждан» после слова «книжке».

 

2. 11 пункт изложить в следующей редакции:

«11. Инспектор возвращает заявителю или представителю организации подлинники представленных документов (кроме трудовой книжки, временных трудовых удостоверений для самозанятых граждан (также дубликат), архивных справок, справок, выданных организациями, справок, подтверждающих уплату за период до 1 января 2019 года - страховых взносов, а за период после 1 января 2019 года - единого социального платежа индивидуальным предпринимателем (лицом, работающим за границей по найму, членом дехканского хозяйства, за члена семьи субъекта семейного предпринимательства, а также каждого работника, нанятого индивидуальным предпринимателем по трудовому договору) и декларации о совокупном годовом доходе работника, получающего доход от работодателя, не являющегося налоговым агентом) и выдает ему расписку о приеме документов, вырезав соответствующую часть заявления, при этом копия расписки хранится в отделе Пенсионного фонда вместе с представленными документами. Подлинник или дубликат трудовой книжки, временных трудовых удостоверений для самозанятых граждан подлежит возврату заявителю после принятия комиссией по назначению пенсий отдела Пенсионного фонда (далее - комиссия) решения о назначении либо об отказе в назначении пенсии, социального пособия или иной выплаты.

Трудовая книжка, подлинник или дубликат временного трудового удостоверения для самозанятых граждан выдается под роспись заявителя или представителя организации, с последующей отметкой о ее получении на обратной стороне заявления о назначении пенсии, социального пособия или иной выплаты с указанием даты получения трудовой книжки, подлинник или дубликат временного трудового удостоверения для самозанятых граждан.»

3. В разделе «В делах по назначению пособию по возрасту»  приложения 12 позицию 4 изложить в следующей редакции:

 

«

4.

Другие документы, предусмотренные законодательством (копия свидетельство о браке, трудовой книжки, временных трудовых удостоверений для самозанятых граждан и т. п.)

».

 

Общие предложения

540