ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
5660 Хокимият Чимбайского района 05/08/2019 17/08/2019 0

Обсуждение завершено

Решение хокима
Мектеп жасындағы балаларды оқыўға толық қамтып алыў бойынша район аймағындағы улыўма орта билим бериў мектеплериниң микроаймақларын белгилеў ҳаққында
ID-5660

ШЫМБАЙ РАЙОНЫ ҲӘКИМИНИҢ

ШЕШИМ ЖОЙБАРЫ

Мектеп жасындағы балаларды оқыўға толық қамтып алыў бойынша район аймағындағы улыўма орта билим бериў мектеплериниң микроаймақларын белгилеў ҳаққында

Өзбекстан Республикасы «Билимлендириў ҳаққында»ғы Нызамының

26,27,28,30-статьялары, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң

2017-жыл 15-марттағы «Улыўма орта билим бериў туўрысындағы Режени тастыйықлаў ҳаққында»ғы 140-санлы қарары, Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң 2018-жыл 13-июньдағы

01-01/1-2325-санлы, 01-01/1-2326-санлы ҳәмде районлық Халық билимлендириў бөлиминиң 2019-жыл 2-августдағы 01-03/08-557-санлы хатларын белгиленген тәртипте көрип шығып

ШЕШИМ ЕТЕМЕН:

1. Шымбай районлық Халық билимлендириў бөлиминиң 2019-жыл 2-августдағы 01-03/08-557-санлы хаты мақуллансын.

2. Мектеп жасындағы балаларды оқыўға толық қамтып алыў бойынша район аймағындағы улыўма орта билим бериў мектеплериниң микроаймақлары қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

3. Районлық Халық билимлендириў бөлими (Э.Мамбеткаримова)не:

- улыўма орта билим бериў мектеплери жайласқан аймақлардағы мектеп жасындағы балаларды дизимге алыўды әмелге асырыў ўазыйпасы жүкленсин.

4. Пуқаралардың өзин өзи басқарыў уйымларына:

- мектеп жасындағы балаларды билимлендириў мәкемелерине қамтыў барысында улыўма орта билим бериў мектеплерине әмелий жәрдем көрсетиў усыныс етилсин.

5. Шымбай районы ҳәкиминиң 2016-жыл 9-февраль күнги 46-санлы шешими өз күшин жойытқан деп табылсын.

6. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары У.Қалилаевқа жүкленсин.

Шымбай районы ҳәкими П.Ещанов

Шымбай районы ҳәкиминиң 2019-жыл ___-август күнги шешимине қосымша

Мектеп жасындағы балаларды оқыўға толық қамтыў бойынша улыўма орта билим бериў мектеплерине белгиленген микроаймақлар

қ/с

Мәнзили ҳәм мектеп саны

0-7-жастағы балаларды дизимге алыў ушын белгиленген микроаймақлар

1

«Тазғара» АПЖ 1-санлы мектеп

Әлимбет Анна, Қосаман Анна, Бессары, Таза талап

2

«Қостерек» АПЖ 2-санлы мектеп

Майлы балта, Көп соқыр

3

«Қамысарық» АПЖ 3-санлы мектеп

Оржап саға, Ақ маңғыт, Шүйит қала, Сор қала, Жанлық маңғыт, Қазақ аўыл, Таз жанлық

4

«Кеңес» АПЖ 4-санлы мектеп

Қостам, Қыпшақ, Таўбас, Алламурат, Баба ақсақал, Нурхан аўыл, Мазин аўыл, Уста аўыл, Палўан, Қырықбай

5

«Тазғара» АПЖ 5-санлы мектеп

Айтеке, Үлкен қайшылы, Боз аўыл

6

«Тазғара» АПЖ 6--санлы мектеп

Қумлы атаў, Ябы қыпшақ, Тайлақ, Кепе шериўши, Аралбай, Қуйын, Хожан аўыл, Шериўши аўыл, Қыпшақ, Қазақ

7

«Тағжап» АПЖ 7-санлы мектеп

Қырық аўыл, Анна, Кишкене қуйын, Санатория, Турсын аўыл, Қарлыбай аўыл

8

«Тағжап» АПЖ 8-санлы мектеп

Мәнжүўли, Үлкен қуйын

9

«Кеңес» АПЖ 9-санлы мектеп

Әлимбай, Қурбан аўыл, Бексыйық, Сазан жап, Тамлы қум

10

«Бахытлы » АПЖ 10-санлы мектеп

Жамбас жап, Нөкер көл, Арсары, Аббаз қараған, Ғарға, Сейпил, Ақтоғын аўыллары, Ел абат (1-41),Х.Ахметов ( 1-72), А.Айтымбетов (1-53), Қ Нурлыбаев (1-54), Илимпазлар (1-20) Верезнвковцкая, нурлыбаев, Крежевецкая, И.Сметов, Х.Жумамуратов көшелери

11

«Пәшентаў» АПЖ 11-санлы мектеп

Дәрибай аўыл, Жәримбет аўыл, Қостамғалы, Бескемпир 3-аўыл

12

«Таза жол» 12-санлы мектеп

Шегара терек, Бозатаў

13

«Таза жол» АПЖ 13-санлы мектеп

Қартжан, Бажбан аўыл, Етсоюз

14

Ғәрезсизлик көшеси 14-санлы мектеп

А.Сметуллаев, Ж.Жуманиязов 1-72, Т.Жалекеев 1-75, Т.Сайымбетов 1-97, Ж.Бекниязов 1-83, Б. назарбеков 1-39, 1-47, Қарақалпақстан 1-30, Бозатаў 1-24, Амиўдаря 1-54, Арал 1-59, И.Бекбаўлиев 1-47, Қутлымурат-Беглер беги, Едиге, Тынышлық, Жаслық, Көнши, Жайҳун, Сары алтын, Дослық гүзары

15

«Таза жол» 15-санлы мектеп

Таза жол, Анна, Мәнжүўли

16

«Май жап» 16-санлы мектеп

Май жап

17

«Қызыл өзек» АПЖ 17-санлы мектеп

Қызыл-өзек, Төпе аўыл

18

«Қамысарық» АПЖ 18-санлы мектеп

Орта Жаманша, Үш бас, Нөкис аўыл, Жоқарғы жаманша

19

«Бахытлы» АПЖ 19-санлы мектеп

Қулман, Сарман жап, Абас аўыл, Кенегес

20

«Қамысарық» АПЖ 20-санлы мектеп

Гөне қала, Шүйит жап, Төменги жаманша

21

«Қамысарық» 21- санлы мектеп

Қара жан, Қара маңғыт, Отаў жап, Тоң мойын

22

«Пәшентаў» АПЖ 22- санлы мектеп

Салыкеш, Қалмақ

23

«Тазғара» АПЖ 23- санлы мектеп

Тумарис, Киши қаңлы, Б.Назарбеков, Темир жол гүзары

24

«Тазғара» АПЖ 24- санлы мектеп

Шоқарық, Үлкен қаңлы, Абат аўыл

25

«Тағжап» АПЖ 25- санлы мектеп

Аралбай, Он еки үй

26

«Майжап» АПЖ 26- санлы мектеп

Қошқар жыққын

27

«Бахытлы» АПЖ 27- санлы мектеп

Қарасыйрақ, Ақ маңғыт, Аршан, Жаманша, Шүйит

28

«Қостерек» АПЖ 28- санлы мектеп

Аққала, Байбише, Жағалтай, Бағаналы, Майлы балта (жолдың қубла тәрепи)

29

«Бахытлы» АПЖ 29- санлы мектеп

Аралбай, Қайшылы

30

«Кеңес» АПЖ 30- санлы мектеп

Жағалтай, Аралбай Насыр, Аралбай Бессары

31

«Қостерек» АПЖ 31-санлы мектеп

Қайшылы, Бағлы Қытай, Қырық, Қазаяқлы

32

Т.Матсапаев көшеси н/ж 32- санлы мектеп

Мынжыр аўыл, У.Бекимбетов 1-87, Оржап 1-43, Айдын жол 1-32, Ж.Айтмуратов 1-35, Ақ алтын 1-87, Т.Матсапаев 1-81, Қурбан аўыл, Парахатшылық 1-81, Шымбай 1-79, Н.Даўқараев 1-82, С.Нурымбетов 1-89

33

«Қызыл-өзек» АПЖ 33- санлы мектеп

Болыс аўыл

34

«Қостерек» АПЖ 34- санлы мектеп

Салтыр аўыл

35

«Қостерек» АПЖ 35- санлы мектеп

Қаңлы аўыл

36

Дослық көшеси 36- санлы мектеп

Қарақалпақстанның 50 жыллығы, 1-228, Дослық 1-126, Б.Алпысбаев 1-94, А.С.Пушкин 1-109, Наўрыз 1-85

37

Т.Серимбетов көшеси 37- санлы мектеп

Т.Серимбетов, А.Наўайы, Жийен жыраў, Х.Жумамуратов, Бостан

38

И.Юсупов гүзары 38- санлы мектеп

И.Юсупов гүзары, Ю.Исмаилов 1-78

39

Н.Шамшетов көшеси 214-жай 39- санлы мектеп

Өнерментлер 1-47, Өнерментлер 150-271, Ж.Қарақулов 1-138 (а), С.Камалов 1-82, Р.Арзекеев 1-35, Ғәрезсизлик 1-50, Е.Алакөз 1-8, Е.Алакөз 44-46

40

Мамутов көшеси 75-жай 40- санлы мектеп

К.Мамутов 1-78, Е.Алакөз 15-94, Н.Шамшетов 1-218, Күнхожа 1-246 (а), Күнхожа н/ж, Әжинияз 101-199 (а), Күнхожа н/ж, Бердах 1-115, Қырық қыз

41

Т.Ерниязов көшеси 41- санлы мектеп

Ф.Кабиров 1-97, Ж.Тилеўмуратов 1-94, Ш.Рашидов 1-100, Ю.Гагарин 1-117, К.Абдиреймов 1-48, Т.Ерниязов 1-52, И.Юсупов гүзары 1-33,

42

А.Турымбетов көшеси 42- санлы мектеп

А.Турымбетов 100-200, А.Турымбетов н/ж, Тағжап АПЖ «Анна аўыл» көшеси

43

Бирлик көшеси 43- санлы мектеп

Х.Жумамуратов 1-6, Х.Жумамуратов 10-56, Х.Жумамуратов 88-167, Бирлик 3-173, Қазы мәўлик 1-118

44

И.Бекбаўлиев көшеси 2-жай 44- санлы мектеп

Қ.Айымбетов 1-144, Ш.Муўсаев 1-150, Б.Иманбаев н/ж, А.Досназаров н/ж, Қ.Аўезов н/ж, Фархадская н/ж, А.Дабылов н/ж, П.Сейтов н/ж, Жаңа мәкан н/ж, Туран 1-18, Шахтемир 1-38, Х.Алламуратов 1-30, Ережеп баба 1-31, Темир жол гүзары 1-80

45

«Көк суў» АПЖ 45- санлы мектеп

«Көк-суў» АПЖ

46

«Көк суў» АПЖ 46-санлы мектеп

Қарақалпақ ш/х

47

«Көк суў» АПЖ 47-санлы мектеп

Бөгетли, Көк ийрим

48

А.Турымбетов көшеси 48-санлы мектеп

А.Турымбетов 1-100, Әжинияз 1-100

49

«Кеңес» АПЖ 1-санлы ҚМУББ мектеп

Райондағы барлық мәҳәллелер

50

Дослық гүзары көшеси

49-санлы мектеп

Үлгили жойбар тийкарында салынған жайлар Ш.Рашидов көшеси,

Ж.Бекниязов, Т.Арзиев 1-38, А.Сапарбаева 1-43, А.Қаражанов 1-62

Общие предложения

836