ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
3888 Хокимият Чимбайского района 12/06/2019 27/06/2019 0

Обсуждение завершено

Решение хокима
Район аймағында жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында
ID-3888

ЖОЙБАР

ШЫМБАЙ РАЙОНЫ ҲӘКИМИНИҢ ШЕШИМИ

«___» ____________ 2019-жыл №____ Шымбай районы

Район аймағында жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў

ҳаққында

Шымбай районы Ишки ислер бөлиминиң 2019-жыл 29-апрельдеги

11/1893-санлы хатын, район ҳәкимлиги жанындағы жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў мәселелери бойынша комиссияның 2019-жыл 31-майдағы

03-08/4-05/156-санлы баянламасын қарап шығып, Өзбекстан Республикасының «Жол ҳәрекети қәўипсизлиги ҳаққында»ғы Нызамы («Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2016 йил 3-сон, 23-модда)ның

ХI-бөлимине, «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары ҳаққында»ғы Нызамының 25-статьясына муўапық

Ш Е Ш И М Е Т Е М Е Н :

1. Шымбай районы Ишки ислер бөлиминиң 2019-жыл 29-апрелдеги

11/1893-санлы усыныс хаты мақуллансын.

2. Шымбай районы Жоллардан пайдаланыў унитар кәрханасы (ДРСУ баслығы Ш.Бекбергенов)на:

- район орайы 4P176-«Нөкис-Тахтакөпир-Шымбай» автомобиль жолына «Крис П2463» маркалы тезликти өлшеў фоторадарын ямаса «Auctocon» мобил радар менен тәмийинлениў:

- Күнхожа ҳәм Амир Темир көшелери кесиспелерине фотофикселли камераларды орнатыў:

3. Шымбай районы Ишки ислер бөлиминиң Жол патрул хызмети бөлими (Б.Алламжаров)не:

- ЖПХ хызметкерлериниң жол транспорт қатнасыўшылары менен өз ара қатнасықлары гүзетиўши арнаўлы визуал гүзетиў қурылмалары менен тәмийинлеў тапсырылсын.

4. Бул шешим район ҳәкимлигиниң веб-сайтында ҳәмде «Шымбай ҳаўазы» газетасында рәсмий жәриялансын.

5. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары Б.Жуманиязовқа жүкленсин.

6. Бул шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди

Шымбай районы ҳәкими П.Ещанов

Общие предложения

820