Проекты, у которых текст на государственном языке отсутствует, будут удаляться без уведомления инициатора проекта со стороны администрации Портала
ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
3612 Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан 24/05/2019 10/06/2019 61

Обсуждение завершено

Постановление Президента Республики Узбекистан
Давлат ҳокимияти ва бошқаруви, хўжалик бошқаруви органлари ҳамда бошқа ташкилотларнинг жамоатчилик билан алоқаларини тубдан такомиллаштириш ҳамда ахборот хизматлари фаолиятини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида
ID-3612

Жамиятни давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятидан кенг хабардор қилиш “Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир” деган конституциявий нормани амалга ошириш ҳамда “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак” деган эзгу ғояни рўёбга чиқаришнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Ўзбекистонда очиқ ва адолатли фуқаролик жамиятини қуриш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, ахборот соҳасида талаб ва эҳтиёжларини қондириш давлатнинг бош стратегик мақсадларидан биридир.

Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг очиқлигини янада ошириш, жамоатчиликка ислоҳотларнинг мақсадлари, вазифалари ҳамда натижалари ҳақида тезкор, холис ва тўлақонли ахборот етказиш, шунингдек, давлат ҳокимияти ва бошқаруви, хўжалик бошқаруви органлари ҳамда бошқа ташкилотларнинг жамоатчилик билан алоқаларини тубдан такомиллаштириш ҳамда ахборот хизматлари фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида:

Широкое информирование общественности о деятельности органов государственной власти и управления является важным условием реализации конституционной нормы «Народ является единственным источником государственной власти» и благородной идеи «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу».

Формирование в Узбекистане открытого и справедливого гражданского общества, защита прав и свобод человека, удовлетворение информационных потребностей личности является одной из ключевых стратегических целей государства.

В целях повышения прозрачности деятельности органов государственной власти и управления, предоставления населению оперативной, беспристрастной и полной информации о целях, задачах и результатах реформ, кардинального улучшения взаимодействия органов государственной власти и управления, хозяйствующих субъектов и иных организаций с общественностью и повышения эффективности их пресс-служб:

1. Қуйидагилар барча даражадаги давлат ҳокимияти ва бошқаруви, хўжалик бошқаруви органлари ҳамда бошқа ташкилотларнинг
(кейинги ўринларда давлат органлари ва бошқа ташкилотлар деб аталади) матбуот хизматлари, матбуот марказлари, жамоатчилик билан алоқалар хизматларининг (кейинги ўринларда ахборот хизматлари деб аталади) асосий вазифалари этиб белгилансин:

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар фаолияти ҳақида оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқлар ва бошқа ахборот ресурслари орқали халқимизга мунтазам, тўлиқ ва тезкор тарзда ахборот бериб бориш;

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан замонавий талабларга мувофиқ ахборот сиёсатини шакллантириш, унинг йўналишларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда иштирок этиш;

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар имижини шакллантириш ва ривожлантириш, давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ҳақида жамоатчилик фикрини, ижтимоий сўровлар ўтказиш ва бошқа шакллар орқали ўрганиш ва унга таъсир кўрсатиш;

ахборот соҳасидаги ягона давлат сиёсатини амалга ошириш борасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги (кейинги ўринларда Агентлик деб аталади) билан самарали ва амалий ҳамкорликни йўлга қўйиш;

оммавий ахборот воситалари билан ўзаро ҳамкорлик қилиш, ахборот хизмати билан доимий ҳамкорликда ишлайдиган журналистлар ва блогерлар доирасини ҳамда қабул қилинган қарорлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини аҳолининг кенг қатламларига етказиш, холис ва ўз вақтида шарҳлаб бориш мақсадида экспертлар гуруҳини шакллантириш;

бир ойда камида бир марта матбуот анжумани, брифинг, медиа-тур каби оммавий ахборот воситаларига ахборот беришга мўлжалланган тадбирлар ташкил этиш;

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар раҳбарларининг оммавий ахборот воситаларида мунтазам чиқишларини ташкил этиш;

ахборотни давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг расмий
веб-сайти, ижтимоий тармоқлар, мобиль мессенжерлардаги саҳифаларида тезкор жойлаштириш ва ўз вақтида янгилаб бориш;

ахборот майдони мониторингини олиб бориш ва таҳлил қилиш, давлат органи ва бошқа ташкилотлар фаолияти юзасидан танқидий-таҳлилий, аҳолининг кенг муҳокамасига сабаб бўлаётган чиқишларга тезкор муносабат билдириш, оммавий ахборот воситаларида, Интернет жаҳон ахборот тармоғида материаллар тарқатиш ишларини ташкил этиш;

давлат органи ва бошқа ташкилотлар билан биргаликда миллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари орқали тарқатиш учун хабар, маълумот, шарҳ ва бошқа ахборот-таҳлилий материаллар тайёрлаш;

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар фаолиятини хорижий оммавий ахборот воситаларида сифатли ёритиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг хорижий мамлакатлардаги ваколатхоналарини, шунингдек, хорижий мамлакатларнинг Ўзбекистондаги дипломатик ваколатхоналарини ахборот материаллари (босма маҳсулотлар, фото, аудио, видеоматериаллар ва шу кабилар) билан таъминлаш;

ўзи мансуб бўлган ташкилот фаолиятига нисбатан жамоатчилик фикрини ҳамда миллий ва хорижий оммавий ахборот воситаларининг позициясини ўрганиш, зарур таклифларни ишлаб чиқиш ва улар тўғрисида раҳбариятига ахборот бериб бориш;

давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг фаолиятига алоқадор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ҳамда уларнинг тасдиқланган матнини расмий веб-сайтга жойлаштириш;

давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг фаолиятига алоқадор матнли, фото, аудио ва видеоматериаллардан иборат маълумотлар банкини шакллантириш ва янгилаб бориш.

1. Определить основными задачами пресс-служб, пресс-центров, служб по связям с общественностью (далее — пресс-службы) органов государственной власти и управления, хозяйствующих субъектов и иных организаций (далее — государственные органы и иные организации):

регулярное, полное и своевременное представление информации населению о деятельности государственных органов и иных организаций через средства массовой информации, социальные сети и другие информационные ресурсы;

разработка, формирование и реализация государственными органами и иными организациями информационной политики, отвечающей современным требованиям;

формирование и продвижение положительного имиджа государственных органов и иных организаций, изучение общественного мнения о государственных органах и иных организациях посредством проведения общественных опросов и других форм;

установление эффективного практического сотрудничества с Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (далее — Агентство) в реализации единой государственной информационной политики;

формирование группы экспертов для эффективного, беспристрастного и своевременного сотрудничества со СМИ, распространения оперативной информации в кругу журналистов и блогеров, постоянно работающих вместе с пресс-службой, а также в целях своевременного доведения до широких слоев населения проектов постановлений и нормативно-правовых документов;

организация мероприятий (пресс-конференций, брифингов, медиа-туров), направленных на информирование СМИ не реже одного раза в месяц;

организация на постоянной основе выступлений в СМИ руководителей государственных органов и иных организаций;

оперативное размещение и своевременное обновление информации на официальных веб-сайтах органов государственной власти и иных организаций, в социальных сетях, на страницах мобильных мессенджеров;

осуществление мониторинга и анализа информационного пространства, оперативное реагирование на критические и широко обсуждаемые информационные выпады, организация работ по распространению информации в СМИ и глобальной сети Интернет;

подготовка новостных, информационных, обзорных и других информационно-аналитических материалов для распространения через отечественные и зарубежные средства массовой информации совместно с государственными органами и иными организациями;

обеспечение дипломатических представительств Республики Узбекистан за рубежом, а также дипломатических представительств зарубежных стран в Узбекистане информационными материалами (печатной продукцией, фото-, аудио-, видеоматериалами и т. д.) в целях качественного освещения деятельности государственных органов и иных организаций в зарубежных средствах массовой информации;

изучение общественного мнения, позиции отечественных и зарубежных СМИ о деятельности своей организации, разработка актуальных предложений и информирование о них руководства;

размещение на веб-сайтах государственных органов и иных организаций проектов и утвержденных текстов нормативно-правовых актов, относящихся к их компетенции;

формирование и обновление базы данных текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов, связанных с деятельностью государственных органов и иных организаций;

2. Белгилаб қўйилсинки:

а) ахборот хизмати раҳбари бир вақтнинг ўзида давлат органи ва бошқа ташкилот раҳбарининг матбуот котиби ҳисобланади ҳамда ахборот сиёсати масалалари бўйича маслаҳатчиси мақомига эга бўлади, меҳнатга ҳақ тўлаш, тиббий ва транспорт хизмати кўрсатиш шароитларига кўра давлат органи ва бошқа ташкилот раҳбарининг ўринбосарига тенглаштирилади;

давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг ахборот хизматлари ходимлари (раҳбаридан ташқари)нинг лавозим маошларига бошқа ҳар қандай тўловлардан қатъи назар давлат бюджети ҳамда давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг ўз маблағлари ҳисобидан 50 фоиздан кам бўлмаган миқдорда ойлик устама тўланади;

ахборот хизматининг вазифалари ва функциялари давлат органи ва бошқа ташкилотнинг бошқа бўлим ва бўлинмаларига юкланишига йўл қўйилмайди;

б) ахборот хизматлари қоида тариқасида давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг марказий аппарати, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларида
улар ходимлари умумий чекланган сони доирасида ахборот хизмати раҳбари – матбуот котибидан ташқари:

оммавий ахборот воситалари ва жамоатчилик билан алоқалар;

веб-ресурслар ва ижтимоий тармоқлар билан ишлаш;

таржимонлик;

тасвирга олиш йўналишлари бўйича камида тўрт нафар бошқарув ва техник ходимдан ташкил топади;

давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг бўйсинувидаги ташкилотлар ва ҳудудий (Қорақалпоғистон Республика, вилоятлар ва Тошкент шаҳар) бўлим ва бошқармалари, туман (шаҳар) ҳокимликларида ахборот хизматлари камида икки нафар бошқарув ходими ва техник ходимлардан иборат таркибда ташкил этилади;

в) давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ахборот хизматларининг раҳбарлари ва бошқарув ходимлари мос равишда Агентлик ва унинг ҳудудий бошқармалари билан келишган ҳолда лавозимга тайинланади;

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ахборот хизматларининг раҳбарлари ҳар уч йилда бир марта Агентликда аттестациядан ўтказилади;

г) давлат органлари ва бошқа ташкилотлар раҳбарларига ахборот хизматларини замонавий моддий-техника воситалари, шу жумладан хизмат хонаси, телевизор, компьютер жамланмаси, хизмат машинаси, аудио, видео ёзиб олиш ускуналари, фотокамера, юқори тезликдаги интернет, зарур дастурий маҳсулотлар билан таъминлаш, шунингдек ахборот хизматларини юқори малакали мутахассислар билан тўлдириш юзасидан шахсий жавобгарлик юкланади;

д) давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг раҳбарлари ва матбуот котиблари ҳар чоракда ўз касбий йўналиши доирасида аҳолини ўз вақтида ва тўлиқ хабардор қилиш бўйича амалга оширган ишлари юзасидан Агентликка ҳисобот тақдим этиб боради;

е) давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг бўлим раҳбарлари ўз идораси матбуот котибига бўлими йўналиши доирасида бажарилган ишлар ҳақида мунтазам тақдим этиб боради;

ж) давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ахборот хизматларига уларнинг низомларида назарда тутилганидан ташқари қўшимча вазифалар юкланишига йўл қўйилмайди.

2. Установить, что:

а) руководитель пресс-службы одновременно является пресс-секретарем государственного органа и иной организации, имеет статус советника по вопросам информационной политики и приравнивается к заместителю руководителя государственного органа и иной организации по условиям оплаты труда, медицинского и транспортного обслуживания;

ежемесячная надбавка к заработной плате сотрудников пресс-служб (кроме руководителя) государственных органов и иных организаций, независимо от иных выплат, выплачивается в размере не менее 50% за счет государственного бюджета и за счет собственных средств государственных органов и иных организаций;

не допускается возложение функций и задач пресс-службы на другие отделы и управления государственных органов и иных организаций;

б) численность пресс-служб в центральных аппаратах государственных органов и иных организаций, Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и города Ташкента формируется в пределах их штатной численности и состоит помимо пресс-секретаря из четырех административных и технических сотрудников, ответственных за:

связи со СМИ и общественностью;

работу с веб-ресурсами и социальными сетями;

переводческое дело;

осуществление фото- и видео-съемки.

Численность административных и технических сотрудников пресс-служб в организациях, подчиненных государственным органам и иным организациям, региональных (Республика Каракалпакстан, области и город Ташкент) отделах и управлениях, районных (городских) хокимиятах составляет как минимум 2 человека. 

в) руководители и административные работники пресс-служб государственных органов и иных организаций назначаются в установленном порядке по согласованию с Агентством и его территориальными подразделениями;

руководители пресс-служб государственных органов и иных организаций проходят аттестацию в Агентстве каждые три года;

г) руководители государственных органов и иных организаций несут личную ответственность за обеспеченность пресс-служб современными материально-техническими средствами, в том числе офисным кабинетом, телевизором, комплектом компьютерной техники, служебным автотранспортом, оборудованием для фотосъемки, аудио и видеозаписи, высокоскоростным доступом к сети Интернет, необходимыми программными продуктами, а также за привлечение квалифицированных кадров в пресс-службы;

д) руководители и пресс-секретари государственных органов и иных организаций ежеквартально отчитываются перед Агентством о проделанной работе по своевременному и полному информированию населения в рамках своего профильного направления;

е) руководители структурных подразделений государственных органов и иных организаций регулярно предоставляют пресс-секретарю своего ведомства информацию о проделанной работе в рамках профильного направления подразделения;

ж) возложение дополнительных обязанностей, не предусмотренных уставом, на пресс-службы государственных органов и иных организаций не допускается.

3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, республика вазирликлари ва идоралари томонидан қабул қилиниши режаланган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг, шунингдек, ташкилий чора-тадбирларни ёритишнинг Агентлик билан олдиндан келишиш тартиби ўрнатилсин.

3. Ввести порядок, в соответствии с которым подразделения Администрации Президента Республики Узбекистан, Кабинет Министров Республики Узбекистан, министерства и ведомства республики заблаговременно согласовывают с Агентством планируемые к принятию нормативно-правовые акты, а также освещение предстоящих организационных мероприятий.

4. Давлат органлари ва бошқа ташкилотлар раҳбарлари марказий аппарати, бўйсинувидаги ташкилотлар ва ҳудудий бўлим ва бошқармалари ахборот хизматлари фаолиятини танқидий кўриб чиқсин ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирликлари билан биргаликда икки ой муддатда ахборот хизматлари учун зарур штатлар ажратиш, Агентлик билан келишган ҳолда уларни малакали кадрлар билан тўлдириш чораларини кўрсин.

4.Руководителям государственных органов и иных организаций критически рассмотреть деятельность пресс-служб центральных аппаратов, подведомственных организаций, региональных управлений и отделов, а также совместно с Министерством финансов, Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в двухмесячный срок принять меры по выделению необходимых штатных единиц для пресс-служб, укомплектовать их квалифицированными кадрами по согласованию с Агентством.

5. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Агентлик билан биргаликда Ўзбекистон Журналистика ва оммавий коммуникациялар университетида:

ахборот хизматларида фаолият кўрсатадиган кадрлар малакасини ошириш ҳамда уларни қайта тайёрлаш бўйича доимий фаолият кўрсатувчи ўқув-курсларини ташкил этсин;

икки ой муддатда Жамоатчилик билан алоқалар бўйича янги факультет ҳамда матбуот котиби тайёрлаш бўйича магистратура йўналишини ташкил этиш тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритсин.

5. Министерству высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан совместно с Агентством в Университете журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана:

создать постоянные учебные курсы по повышению квалификации и переквалификации для сотрудников пресс-служб;

в двухмесячный срок предоставить в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по созданию нового факультета по связям с общественностью, а также направления магистратуры по подготовке пресс-секретарей.

6. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги бир ой муддатда барча давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг матбуот котибларини алоқа воситалари, жумладан, ҳукумат билан алоқа, шунингдек, Интернетга кенг кўламда кириш хизматлари билан таъминласин.

6. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в месячный срок обеспечить пресс-секретарей всех государственных органов и иных организаций средствами связи, включая правительственную, а также широкополосным доступом к сети Интернет.

7. Давлат органлари ва бошқа ташкилотлар Ташқи ишлар вазирлиги ва Агентлик билан биргаликда ахборот хизматлари ходимларини дунёнинг етакчи мамлакатларига ахборот хизматлари фаолиятини ўрганиш, тажриба алмашиш, стажировка ўтказиш мақсадида бир йилда камида бир марта хизмат сафарига юбориш чораларини кўрсин.

7. Государственным органам и иным организациям совместно с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Агентством принять меры по направлению сотрудников пресс-служб не реже одного раза в год в заграничные командировки в ведущие страны мира для изучения деятельности пресс-служб за рубежом, обмена опытом и прохождения стажировок. 

8. Агентлик:

бир ой муддатда давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ахборот хизматлари раҳбарларини аттестациядан ўтказиш тартибини, икки ой муддатда ахборот хизматлари фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқсин ва белгиланган тартибда тасдиқласин;

уч ой муддатда манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ахборот хизматлари раҳбарларини қонунчиликда белгиланган тартибда аттестациядан ўтказсин;

доимий равишда давлат органлари ва бошқа ташкилотларга улар фаолиятининг очиқлигини таъминлашга, оммавий ахборот воситалари билан очиқ ва ўзаро ҳамкорлик ўрнатишга, ахборот хизматлари фаолиятини услубий жиҳатдан таъминлашга кўмаклашсин;

оммавий ахборот воситалари, Интернет тармоғи, жумладан ижтимоий тармоқлар ва мобиль мессенжерларда эълон қилинаётган аҳолининг кенг қатламига салбий таъсир кўрсатувчи маълумотлар мониторингини амалга оширсин ва тегишли давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ахборот хизматларига веб-сайти орқали муносабат билдириш учун юборсин;

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ахборот хизматлари ходимларини моддий ва маънавий рағбатлантириб бориш, жумладан, давлат мукофотларига тавсия этиш чораларини кўрсин;

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ахборот хизматлари реестрини шакллантирсин ва уни доимий янгилаб борсин;

давлат органлари ва бошқа ташкилотлар ахборот хизматларининг кадрлар билан таъминланиши, моддий-техник базаси, зиммасига юклатилган вазифаларнинг бажарилишини ўрганиб борсин.

8. Агентству:

разработать и утвердить в установленном порядке в месячный срок порядок проведения аттестации руководителей пресс-служб государственных органов и иных организаций; в двухмесячный срок - критерии оценки эффективности деятельности пресс-служб;

в течение трех месяцев совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами провести аттестацию руководителей пресс-служб государственных органов и иных организаций в соответствии действующим с законодательством;

оказывать постоянное содействие государственным органам и иным организациям в обеспечении их открытости, улучшении взаимодействия со средствами массовой информации, а также методическую поддержку пресс-службам;

осуществлять мониторинг публикуемой в СМИ, сети Интернет, в том числе социальных сетях и мобильных мессенджерах, информации, негативно влияющей на мнение широких слоев населения, и направлять ее в пресс-службы соответствующих государственных органов и иных организаций для последующего реагирования ими посредством своих веб-сайтов;

принимать меры по материальному и нематериальному стимулированию сотрудников пресс-служб государственных органов и иных организаций, в том числе путем представления к государственным наградам;

формировать и обновлять на постоянной основе реестр пресс-служб государственных органов и иных организаций;

изучать пресс-службы государственных органов и иных организаций на предмет укомплектованности кадрами, материально-технической обеспеченности и исполнения возложенных на них задач.

9. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги ва Молия вазирлигининг Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги элчихоналари ва дипломатик ваколатхоналарида мавжуд пресс-атташе лавозимларини ахборот иши бўйича маслаҳатчи лавозимига ўзгартириш ҳақидаги таклифи маъқуллансин.

9. Одобрить предложения Министерства иностранных дел и Министерства финансов Республики Узбекистан о введении вместо должности пресс-атташе дипломатических представительств Республики Узбекистан в зарубежных странах должности советников по информационной работе.

10. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги:

уч ой муддатда Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги элчихоналари ва дипломатик ваколатхоналарининг ахборот иши бўйича маслаҳатчиси лавозимларига номзодларни кўриб чиқсин ҳамда Агентлик билан келишган ҳолда тайинлаш амалиётини жорий этсин;

Ўзбекистон Республикасининг чет элдаги элчихоналари ва дипломатик ваколатхоналарининг ахборот иши бўйича маслаҳатчилари томонидан хорижий ишбилармонлик доиралар, тадбиркорлар, салоҳиятли инвесторлар, давлат ва жамоат арбоблари ўртасида мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ислоҳотлар, бизнес учун яратилган қулай шароитлар тўғрисида кенг маълумот бериш ва тарғиб қилиш борасида амалга оширилган ишлар натижалари бўйича ҳар чорак якунида Агентликка ҳисобот тақдим этиб борсин.

10. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан:

 в трехмесячный срок рассмотреть кандидатов на должности советников по информационной работе в посольствах и дипломатических представительствах Республики Узбекистан за рубежом и ввести в практику назначение их на должность по согласованию с Агентством;

ежеквартально представлять Агентству отчеты о результатах проделанной посольствами и дипломатическими представительствами Республики Узбекистан за рубежом работы по распространению в зарубежных деловых и общественных кругах информации о широкомасштабных реформах в Узбекистане и формированию в стране благоприятной деловой среды.

11. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги икки ой муддатда давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан ахборот тақдим этилмагани ёки етарли даражада ахборот хизматлари кўрсатилмагани учун жавобгарлик белгилаш бўйича қонунчиликка ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритсин.

11. Министерству юстиции Республики Узбекистан в двухмесячный срок представить в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложение о внесении изменений и дополнений в законодательство об ответственности за непредоставление информации или отсутствие информационных услуг со стороны государственных органов и иных организаций.

12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳар йили давлат органлари ва бошқа ташкилотлар томонидан матбуот анжуманлари ўтказиш режасини ишлаб чиқсин ва тасдиқласин.

12. Кабинету Министров Республики Узбекистан ежегодно разрабатывать и утверждать план проведения пресс-конференций государственных органов и иных организаций.

13. Агентлик икки ой муддатда қонун ҳужжатларига ушбу қарордан келиб чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига таклиф киритсин.

13. Агентству в течение двух месяцев внести предложения в Кабинет Министров Республики Узбекистан о внесении изменений и дополнений в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

14. Ушбу қарор ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари З.Ш. Низомиддинов ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги директори вазифасини бажарувчи К.И. Алламжонов зиммасига юклансин.

 

 

Ўзбекистон Республикаси

              Президенти                                                    Ш. Мирзиёев

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова, Руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан З.Ш. Низомиддинова и исполняющего обязанности директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан К.И. Алламжанова

 

 

Президент

Республики Узбекистан                                     Ш. Мирзиёев

Общие предложения: 16

9769