ID Разработчик Дата размещения Дата завершения Кол-во предложений
2575 Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов 27/02/2019 17/03/2019 0

Обсуждение завершено

Приказ или постановление ведомств
Ягона ижтимоий тўловни тақсимлаш, шунингдек харажатларни қоплаш бўйича суммаларнинг тўланишини ҳамда ташкилотлар томонидан пенсия, нафақа ва бошқа тўловлар учун харажатлар амалга оширилиши тартиби тўғрисидаги низомга ўзгартиришлар киритиш ҳақида
ID-2575

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
Ўзбекистон Республикаси Марказий банки БОШҚАРУВИнинг
Қарори

 

Ягона ижтимоий тўловни тақсимлаш, шунингдек харажатларни қоплаш бўйича суммаларнинг тўланишини ҳамда ташкилотлар томонидан пенсия, нафақа ва бошқа
тўловлар учун харажатлар амалга оширилиши тартиби тўғрисидаги низомга ўзгартиришлар киритиш ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 2 февралдаги 4160-сон “Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорациясининг «Бизнес юритиш» йиллик ҳисоботида Ўзбекистон Республикасининг рейтингини яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси ва Марказий банки Бошқаруви қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси
ва Марказий банки Бошқарувининг 2016 йил 5 октябрдаги 78, 2016-34 ва 341-В-сон қарори (рўйхат рақами 2836, 2016 йил 3 ноябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016 й., 44-сон, 516-модда) билан тасдиқланган Ягона ижтимоий тўловни тақсимлаш, шунингдек харажатларни қоплаш бўйича суммаларнинг тўланишини ҳамда ташкилотлар томонидан пенсия, нафақа ва бошқа тўловлар учун харажатлар амалга оширилиши тартиби тўғрисидаги низомга иловага мувофиқ ўзгартиришлар киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

 

 

Молия вазири                                                                                Д. Кучкаров

 

Тошкент ш.,

2019 йил “___”  _________,

_____-сон

 

 

 

Давлат солиқ қўмитаси

раиси                                                                                               Б. Мусаев

 

Тошкент ш.,

2019 йил “___”  _________,

_____-сон

 

 

Марказий банк раиси                                                                М. Нурмуратов

 

Тошкент ш.,

2019 йил “___”  _________,

_____-сон

 

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги,

Давлат солиқ қўмитаси

ва Марказий банки Бошқарувининг

2019 йил “___” __________даги
 _____, _____  ва  ______ -сон қарорига

ИЛОВА

 

Ягона ижтимоий тўловни тақсимлаш, шунингдек харажатларни қоплаш бўйича суммаларнинг тўланишини ҳамда ташкилотлар томонидан пенсия, нафақа
ва бошқа тўловлар учун харажатлар амалга оширилиши тартиби
тўғрисидаги низомга киритилаётган ўзгартиришлар

 

1. 27-банднинг иккинчи хатбошисидан “ва ташкилотнинг муҳри (муҳр мавжуд бўлган тақдирда)” деган сўзлар чиқариб ташлансин.

2. 28-банднинг иккинчи хатбошисидан “ва ташкилотнинг муҳри (муҳр мавжуд бўлган тақдирда)” деган сўзлар чиқариб ташлансин.

3. 1 ва 4-иловалардан “М.Ў. (муҳр мавжуд бўлган тақдирда)” деган сўзлар чиқариб ташлансин.

4. 2-илова мазкур ўзгартиришларнинг 1-иловасига мувофиқ таҳрирда баён этилсин.

Ягона ижтимоий тўловни тақсимлаш, шунингдек харажатларни қоплаш бўйича суммаларнинг
тўланишини ҳамда ташкилотлар томонидан пенсия, нафақа ва бошқа тўловлар учун харажатлар
амалга оширилиши тартиби
тўғрисидаги низомга киритилаётган ўзгартиришларга

                                                                                                                                                                                                                                                                     1-ИЛОВА

 

Ягона ижтимоий тўловни тақсимлаш, шунингдек харажатларни қоплаш бўйича суммаларнинг
тўланишини ҳамда ташкилотлар томонидан пенсия, нафақа ва бошқа тўловлар
учун харажатлар амалга оширилиши тартиби тўғрисидаги низомга
2-ИЛОВА

Ташкилот штампи

                     

__________________________________ Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлимига

 

_______________________________________

 

(ташкилотнинг тўлиқ номи)

Пенсия жамғармасининг

                     

туман (шаҳар) бўлимининг

                     

штампи ёки белгиси

Банк реквизитлари_______________________________

Олинди _______________________________________

(банк номи, МФО, ҳисобварақ рақами)

(талабномани қабул қилган ходимнинг имзоси)

СТИР_________________________________________

                     

Ходимларнинг рўйхатдаги ўртача сони: _____________

 

20___ йил ________________ учун харажатларни
тўлашга Пенсия жамғармасидан маблағларни олишга
ТАЛАБНОМА*

 

Т/р

Кўрсаткичлар

Пенсия ва нафақалар олувчилар сони

Ҳақиқатдаги харажатлар, сўмда

Шу жумладан ўтган давр учун, сўмда

1.

Ишловчи пенсионерларга пенсия

 

 

 

2.

Бола туғилганда бериладиган нафақалар

     

3.

Дафн этиш маросими учун нафақалар

     

4.

16 ёшгача бўлган ногирон болаларнинг ота-оналаридан бирига қўшимча дам олиш кунлари ҳақининг тўлови

     

5.

Уй-жой-коммунал хизматлар бўйича бериладиган имтиёзлар ўрнига компенсация пул тўловлари

     

Шу жумладан, қуйидагиларни олувчиларга:

     

а) энг кам иш ҳақи миқдорининг 45%ини

     

б) энг кам иш ҳақи миқдорининг 25%ини

     
 

ЖАМИ:

     

 

* Ҳар ойда ҳисобот ойидан кейинги ойнинг ўнинчи санасига қадар реестр мажбурий илова қилинган ҳолда тақдим этилади.

   

Ташкилотнинг раҳбари

 

________________________

             
                 

(имзо)

 

 

   

Бош бухгалтер

 

________________________

             
                 

(имзо)

             
   

Ижтимоий суғурталаш

                 
   

бўйича комиссия раиси

 

________________________

             
                 

(имзо)

             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

О внесении изменений в Положение о порядке распределения единого
социального платежа, а также уплаты сумм по возмещению расходов
и осуществления организациями расходов на выплату пенсий,
пособий и иных выплат

 

 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от
5 февраля 2019 года № 4160 «О дополнительных мерах по улучшению рейтинга Республики Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса»» Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Правление Центрального банка Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения в Положение о порядке распределения единого социального платежа, а также уплаты сумм по возмещению расходов и осуществления организациями расходов на выплату пенсий, пособий и иных выплат, утвержденное постановлением Министерства финансов, Государственного налогового комитета и Правления Центрального банка Республики Узбекистан от 5 октября 2016 года №№ 78, 2016-34
и 341-В (рег. № 2836 от 3 ноября 2016 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 44, ст. 516), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Министр финансов                                                                                   Д. Кучкаров

 

г. Ташкент,

«___» _________ 2019 года,

№_____

 

 

Председатель

Государственного налогового комитета                                               Б. Мусаев

 

г. Ташкент,

«___» _________ 2019 года,

№_____

 

 

Председатель Центрального банка                                                       М. Нурмуратов

 

г. Ташкент,

«___» _________ 2019 года,

№_____

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Министерства финансов, 
Государственного налогового комитета
и Правления Центрального банка Республики
Узбекистан от «___»________ 2019 года
№№ ____, _____ и ______

 

 

Изменения,
вносимые в Положение о порядке распределения единого социального платежа,

а также уплаты сумм по возмещению расходов и осуществления организациями расходов на выплату пенсий, пособий и иных выплат

 

 

  1. В абзаце втором пункта 27 исключить слова «и печати организации (при наличии печати)».
  2. В абзаце втором пункта 28 исключить слова «или печать организации (при наличии печати)».
  3. В приложение 1 и 4 исключить слова «М.П. (при наличии печати)».
  4. Приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к изменениям вносимые в Положение о порядке распределения единого
социального платежа, а также уплаты сумм по возмещению расходов
и осуществления организациями расходов на выплату пенсий, пособий и иных выплат

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о порядке распределения единого социального платежа,
а также уплаты сумм по
возмещению расходов и осуществления организациями
расходов на выплату пенсий, пособий и иных выплат

 

 

 

Штамп организации

                     

в ___________________________________ районный (городской) отдел Пенсионного фонда по

 

по_______________________________________

 

(полное наименование организации)

Штамп или отметка

                     

Районного (городского) отдела

                     

Пенсионного фонда

Банковские реквизиты_______________________________

Получено _______________________________________

(наименование банка, МФО банка, номер счета)

(подпись работника, принявшего заявку)

ИНН_________________________________________

                     

Среднесписочная численность работников: _____________

 

ЗАЯВКА*
на получение средств из Пенсионного фонда на выплату расходов
за _________________ 20___ г.

 

№ п/п

Показатели

Количество получателей пенсий и пособий

Фактические расходы, в сумах

В том числе, за предыдущий период, в сумах

1.

Пенсии работающим пенсионерам

 

 

 

2.

Пособия при рождении ребенка

     

3.

Пособия на погребение

     

4.

Оплата дополнительных выходных дней одному из родителей детей-инвалидов в возрасте до 16 лет

     

5.

Оплата компенсационных денежных выплат взамен предоставляемых льгот по жилищно-коммунальным услугам

     

В том числе, получающим в размере:

     

а) 45% от минимальной заработной платы

     

б) 25% от минимальной заработной платы

     
 

ВСЕГО:

     

 

* Представляется ежемесячно в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным, с обязательным приложением реестра.

   

Руководитель организации

 

________________________

             
                 

                  (подпись)

 

 

   

Главный бухгалтер

 

________________________

             
                 

                  (подпись)

             
   

Председатель комиссии по

                 
   

социальному страхованию

 

________________________

             
                 

                   (подпись)

             

Общие предложения

1051