Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
9333 Мўйноқ тумани ҳокимияти 21/10/2019 05/11/2019 0

Muhokama yakunlandi

Hokim qarori
Мойнақ районы пуқараларына тийисли болған уй хайўанларын сақлау тәртибин ҳәм алдағы уақытлары амелге асырылыўы тийис болған режелерди белгилеп алыў хаққында.
ID-9333

МОЙНАҚ РАЙОНЫ ҲӘКИМИ ШЕШИМИ

«___»_________2019-жыл                   №_____                                Мойнақ районы  

Мойнақ районы пуқараларына тийисли болған уй хайўанларын сақлау тәртибин ҳәм алдағы уақытлары амелге асырылыўы тийис болған режелерди белгилеп алыў хаққында.

            Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 22-сентябрьдеги «Хайўанларды идентификация қылыў, оларды есапқа алыў, есаптан шығарыў ҳәм сақлау тәртиби хаққында»ғы 748-санлы қарары, Мойнақ районы тәбийи ҳәм мийнет ресурслары, исбилерменлик ҳәм жоқары туризм потенциалы, мәдений мийрас объектлери менен өзине тәң айырмашылықларға ийе болған аймақ екенлиги ҳәм пуқараларға тийисли болған уй хайуанлары ҳәм жабайы хайуанлардың район абатлығына кери тәсир етиўиниң алдын алыў мақсетинде Мойнақ районы ҳәкимлиги:

ШЕШИМ  ЕТЕДИ

  1. Мойнақ районы аймағында үй хайўанларын бағыу, сақлау ҳәм соның менен бир қатарда гөш онимлерин таярлаў, тасыў ҳәм сатыў барлық түрдеги мәмлекетлик ҳәм хожалық субъектлерине тийисли Өзбекстан Республикасының «Ветеринария хаққында»ғы нызамы “Ҳәкимшилик жуўапкершилик хаққында”ғы Кодекси ҳәм басқада норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерге тийкарланып ислеп шығылған тәртип, 1-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.
  2. Қараўсыз ҳайўанларды тутыў ҳәм тийисли тәртипте жумысларды әмелге асырыўшы исши топар қурамы 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.
  3. Исши топар басшыларына усы шешим талапларын итибарлы ҳәм толық орынланған исши топар ағзаларды ҳәм пуқараларды ҳошаметлеў бойынша район ҳәкимлигине усыныс киритип, ҳошаметлеў мәселеси тийисли тәртипте корилип шығылсын.
  4. Район аймағында жасаўшы ҳәр бир пуқара белгиленген майданда бағыў ушын мал, қой, ешки ҳәм атларын шопанға шекем тиккелей ийеси қадағалауда апарып тапсырыўы тийис екенлиги, жайлаудан қайтқан малларды ийеси белгиленген жерде күтип алыўы шәртлиги ҳәмде басқа адамға тапсырыў ямаса қараусыз қалдырыў қадаған етилгенлиги түсинтирилсин.
  5. Усы шешим тийкарында тастыйықланған тәртиплерге әмел қылыў Мойнақ районында жасаўшы бәрше пуқараға мәжбурий есаплансын ҳәмде ғалаба ҳабар қуралларынан рәсмий жарияланған күннен баслап күшке киреди.
  6. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаўды озимде қалдыраман.

 

Мойнақ районы ҳәкими:-                                              Е.Еденбаев

Мойнақ  районы ҳәкиминиң

2019-жыл «___»_______ күнги

 «_______» санлы шешимине

                   1-қосымша

 

Мойнақ районы аймағында ири ҳәм майда шақлы малларды сақлаў ҳәм жайлаўда бағыў

ТАРТИБИ

 

Улыўма қағыйдалары:

1. Мойнақ районы аймагында үй ҳайўанларын бағыў, сақлаў, раўажландырыў ҳәм соның менен бир қатарда гөш өнимлерин таярлаў, тасыў, сатыў ҳәм барлық түрдеги мәмлекетлик ҳәм хожалық субьектлерине тийисли   Өзбекстан Республикасынын «Ветеринария ҳаққында»ғы нызамы, «Ҳәкимшилик жуўапкершилик ҳаққында»ғы Кодекси ҳәм басқада норматив-ҳукыкый ҳүжжетлерге тийкарланып ислеп шығылған тәртип.

1.2. Бул тәртип Мойнақ районы аймағында үй ҳайўанлары ҳәм малларды бағыўды тәртиплестиреди.

1.3. Мойнақ районындағы физикалық ҳәм юридикалық шахслар ушын мәжбурий болып, санитариялық, қоршалған орталыққа зыян келтирмей ҳәм жәмийетшиликке каўип тудырмай бағыўды талап етеди.

2. Тийкарғы түсиниклер:

2.1. Үй ҳайўанлары – адам қолына үйретилген, адам тәрепинен көбейтирилетуғын ҳәм ауыл ҳожалығы өними болып есапланатуғын мал (қой, ат, түйе ҳәм сыйырлар)

2.2. Қараўсыз ҳайўанлар – жәмийетлик жерлерде қадағалаўсыз ҳәм ийеси белгисиз болған үй ҳайуанлары.

2.3. Үй ҳайўанларының ийеси – үй ҳайўанларына ийелик етиў ҳуқықына ийе болған физикалық ҳәм юридикалық шахслар.

2.4. Үй ҳайўанларын бағыў ҳәм көбейтириў – жәмийетликке зыян келтирмей пуқараларға қәўип тудырмай, ветеринария-санитария нормаларына жуўап берген ҳалда, малдын физикалық ҳәм психикалық жағдайын жақсы ауҳалда сақлаў, раўажландырыў ҳәм көбейтириу шаралары.

2.5. Үй ҳайўанларын қорғаў – үй ҳайўанлары менен пуқаралар тәрепинен қопал мүнасебетте болыўдың алдын алыў, ден саулығына қарау, ийесиз ҳайўанларға қарау, ийесин излеп табыу, бағыў ҳәм ийесине кайтарып бериу шаралары.

2.6. Ийесиз ҳайўанларды услаў – излеў, табыў, услаў, уйықлатыу ҳәм белгиленген тәртипте жоқ етиу шаралары.

2.7. Ҳайўанларды дизимге алыў – Өзбекстан Республикасы Министрлер Кәбинетиниң 2017-жыл 22-сентябрьдеги 748-санлы «Ҳайўанларды дизимге алыў, есаптан шығарыў ҳәм мдентификация тәртибин жеделлестириў ўаққында»ғы қарарына тийкар Мойнақ районы аймагында тәртиплестириў.

2.8. Үй ҳайўанларын вакцинациялаў – үй ҳайўанларын инфекция кеселликлеринен сақлаў мәқсетинде вакцина салыў шаралары.

2.9. Ҳәмме түрдеги хайуанлар дизимге алыныуы шарт.Үй хайуаны ийелери өз ҳожалығындағы хайуанлар саны,түрлериниң өзгериси ҳаққындағы мағлыуматты шәртли түрде ветеринария қадағалаў  бөлимине тәғдим етиу.

2.10. Ҳайуанларга үй мулки ҳаққындағы мүлкке ийелик етиу тәртиби қолланылады. Өз мүлкине қопал ҳәм саўлығына зыян келетуғын мүнасебетте болыў қадаған етиледи.

2.11. Өзбекстан Республикасы  мәмлекетлик ветеринария хызмети тәрепинен карантин жарияланғанда үй ҳайўанлары ийелери карантин тартибин сақлаўы, бойсыныуы шарт. Карантин шәртлери белгиленген малларды ҳәм кесел малларды жәмийетлик орынларга, далаға шығарыў кадаған.

3. Малларды бағыў, сақлаў тәртиби:

3.1. Хожалык онимлери болған малды жасап атырган үйлер дөгерегинде,үй әтрәпиндеги жер майданларында салынған ҳожалық қораларында бағыў рухсат етиледи

3.2. Ири ҳәм майда шақлы малларды бағыў мал қоралары жасаў үйлерине ҳәм әтрәптеги жолларға ең кеминде 5 метрден қашықлықта болыўы шарт.

3.3. Маллар ветеринария-санитария нормаларын сақлаған ҳалда жер жайлардын дөгерегиндеги салынған ҳожалық қораларында бағыў рухсат етиледи.

3.4. Малларды адам (шопан) жаллаган халда белгиленген  арналган жер майданда жайыу рухсат етиледи.Жеке меншик малын мал бағыў ушын арналган жерде байланган түринде жолдан 50 метр узақлықта жайыу рухсат етиледи.

3.5. Белгиленген майданда жайыу ушын мал,кой,ешки ҳәм атларын шопанга шекем шаксан  ийеси кадагалауда апарып тапсырыуы лазым.Жайлаудан кайткан малларды ийеси белгиленген жерде кутип алыўы шар. Басқа адамга тапсырыу ямаса қараўсыз кайтарыуга жол койылмайды.

3.6. Шопан ямаса бағыўшы адам малларды жайыу ушын белгиленген жерде пуқаралардан малларды кабыллап алыўы,жайыу ушын белгиленген жерде бағыўы ҳәм белгиленген жоллары менен журиуи тийис.

Кадаган етиледи;

- тийисли орган тәрепинен белгиленип ямаса ажыратып берилмеген жерде малларды жайыу;

- озбасымшалык пенен малларды жайыу орнын озгертиу ямаса рухсат етилмеген ижерлерде малларды жайыу;

- малларды үйлерге, мекемелерге,ислеп шығарыў кәрханаларына, естеликлер,спорт ҳәм дем алыў орынларына кеминдн 100 метрден жақын болған майданларда жайыу;

3.7. Ат,ири ҳәм майда шақлы маллардын ийесинин мажбуриятлары;

- маллардын қадағалаўсыз кала атирапында журиуине жол қоймаў;

-  оз шарбагынын сыртына мал тезеклеринин жыналып калыўына жол қоймаў;

- жауын ҳәм баскада агын суўлары менен оз шарбаклары ишинен жийналып кеткен агын суў яки жауын суў арқалы шарбақ сыртына ағыўына жол  қоймау.

Ҳайўанларды дизимге алыў:

3.8. Малларды идентификация етиу есапка алыў, есаптан шығарыў ҳәм сақлаў: танга койыу кулакларына белги койыу, кулакларын тесиу арқалы ракамлар койыу, шахларын күйдириу, тартибин жеделлестириу бойынша ири шахли малларды (Ат, түйе, ири шахлы мал) майда шахлы мал (кой ҳәм ешки) шартли турде дизимге алыў тийис. Сондай-ак химиялык жоллар менен краскылеу жумысларын алып барыу.

3.9. Малларды сатыу яки баска биреуге бериу ушын ямаса жоқ қылыўушын ветеринария кадагалау органларына арза менен хабарласыўы тийис. Малды қараўсыз калдырыу кадаган етиледи.   

4. Қадағалаўсыз хайуанлар:

4.1. Қадағалаўсыз хайуанлар хар-бир пуқара менен услауга рухсат етиледи. Кадагалаушы малды усланған адамга бағыў ушын озине калдырыуга ямаса бағыў мумкиншилиги болған (шараяты жаратылган) пуқарага бериуге хаклы.

Усланған адамнын илтимасы бойынша малды бағыў ушын шараяты бар адамды табыу ишки ислер болими менен пуқаралардын өзин өзи басқарыў үйымлары тәрепинен амелге асырылады.

4.2. Қадағалаўсыз малды усланған яки саклап алыўга алган пуқара тийисли тартипте бага алмаса ҳәм натижеде малдын набыт болыуына сондай-ак хар турли жукпалы кеселликлердин пайда болыуына алып келсе келтирилген зыйянды каплау тийис болады.

4.3. Қадағалаўсыз малды услап алган адам ийесине кайтарып бериу шарт, егер малдын ийеси яки онын жасап атырган орны белгисиз болса 3 кун ишинде ишки ислер болими яки пуқаралардын өзин өзи басқарыўүйымына хабар бериу шарт.

4.4. Қадағалаўсыз малды тауып алган пуқара ийесине кайтарып берген уакытында онын бағыўна жумысалган каржыларын малдын хакыйкий иесинен ондирип алыў ҳуқықына ийе.

4.5. Қадағалаўсыз малды тутып алган пуқара Өзбекстан Республикасы Пуқаралык кодексинин 885-статьясы 1 болимине тийкар хошаметлениуге хукыклы.

5. Қадағалаўсыз қалған ҳайўанларды ҳәм кусларды услап турыушы субьектлер:

5.1. Қадағалаўсыз қалған малларды уакытынша услап турыу жергиликли органлар хожалык баскарыу субьектлер ҳәм пуқаралар ихтиярында уакытынша саклап турыушы шараятлар болыуы тийис.

5.2. Қараўсыз малларды уакытынша услап турыу ушын орынды белгилеуди хожалык субьектлер Мойнақ районы ҳәкимлиги менен келисиу шарт.

5.3. Калагалаусыз қалған хайуанллар 15 кун ишинде ийеси аныкланбаган жагдайда, арнаулы шаруа фермаларына откерилиуи тийис.

5.4. Қадағалаўсыз қалған малларды тийисли тартипте арнаулы орынларда багылып атырган малларга косыу ветеринария хызметинин рухсаты ҳәм маглыуматнамасы тийкарында амелге асырылады.

5.5. Арнаулы шаруа фермаларына уакытынша сакланып атырган хайуанлар тосаттан олген жагдайда тийисли экспертизадан откерилип, онын жуўмағы менен расмийлестириледи.

5.5. Ийесиз малларды багып атырган фермерлер Өзбекстан Республикасы Пуқаралык кодексининг 187 ҳәм 191-статьяларында корсетилген тартиплер тийкарында мулкке ийелик етиу ҳуқықын алыўлары мумкин.

6. Жокарыда корсетилген кагыудаларды бузганлык ушын Жуўапкершилик:

6.1. Үй ҳайўанлары ийелери жокарыда корсетилген тартиплерди бузган жагдайда амелгеги нызам хужжетлерге тийкар жуўапкершиликке тартылады.

6.2. Үй ҳайўанлары тәрепинен жамиетке келтирилген зыйян олардың ийелери тәрепинен амелдеги нызамшылық бойынша толық қапланыўы тийис.   

 

Umumiy takliflar: 0

506