ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
8891 Хокимият Муйнакского района 09/10/2019 24/10/2019 0

Muhokama yakunlandi

Hokim qarori
Мойнақ районы орайында жайласқан географиялық объектлерге атама бериў ҳаққында
ID-8891

ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ МОЙНАҚ РАЙОНЛЫҚ КЕНЕСИ

ШЕШИМИ

Мойнақ районы орайында жайласқан географиялық объектлерге

атама бериў ҳаққында

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 16-октябрьдеги «Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамына муўапық, географиялық объектлердиң атамалары туўралы жумысларды тәртипке салыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 295-санлы қарары ҳәмде «Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамына тийкар ҳәмде район орайындағы мәкан пуқаралар жыйынларының Мойнақ районы орайында жайлақсан базы бир көшелердиң атамаларын өзгертиў ҳаққындағы усынысларын есапқа алып Халық депутатлары Мойнақ районлық Кеңеси

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И:

1. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2012-жыл 16-октябрьдеги «Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында»ғы Өзбекстан Республикасы Нызамына муўапық географиялық объектлердиң атамалары туўралы жумысларды тәртипке салыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы 295-санлы қарары ҳәмде «Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамы орынлаў ушын басшылыққа алынсын;

Мойнақ районы орайындағы мәкан пуқаралар жыйынларының район орайында жайлақсан базы бир көшелердиң атамаларын өзгертиў ҳаққындағы усыныслары мақуллансын.

2. Мойнақ районы орайында Нызам талапларына муўапық болған, бирақ ат берилиўи ҳаққында мəмлекет басқарыў органларының шешимлери бар болмаған көшелер атлары ҳəм жаңадан ат қойылыўы керек болған көшелер атлары 1-қошымшаға муўапык тастыйықлансын.

3. Мойнақ районы қурылыс бөлими баслығы (К.Батырбаев)на бəрше көшелерге бир жойбар тийкарында миллий дизайнда мəҳəлле пуқаралар жыйынлары ҳəмде көшелер жазылған көрсеткиш үлгисин таярлаў тапсырылсын.

4. Мойнақ районы абаданластырыў басқармасы (П.Карабасов)на пуқаралар жыйынлары ҳəмде көшелер жазылған көрсеткиш ҳəм көрсеткиш үлгисин таярлаў жəнеде оларды орнатыў тапсырылсын.

5. Мойнақ районы Қаржы бөлими (Е.Жакетов)не географик объектлер атлары жазылған көрсеткишлер таярлаў ушын қаржы ажратыў мəселеси тийисли тəртипте шешилсин.

6. Усы шешимниң орынланыў барысын қадағалаў Халық депутатлары Мойнақ районлық Кеңесиниң барлық турақлы комиссия баслықларына жүкленсин.

7. Усы шешим районлық «Арал балықшысы» газетасында жәриялансын ҳәм ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

8. Бул шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

 

Сессия басқарыўшысы                                                              М.Аметов

 

Мўйноқ туман ҳокимининг

________________ 2019-йил

_______-карорига

1-илова

 

 Мўйноқ тумани ўзини-ўзи бошқариш органлари томонидан  келиб тушган кўчаларни номлаш ҳақидаги таклифларида ташкил этилган географик объектларни  номлаш ва қайта номлаш ўзгартириш бўйича

ТАКЛИФЛАР

 

Т/р

Географик объектнинг манба бўйича номи

Ном тўғрисидаги маълумотлар манбаининг номи ва санаси

Ваколатли органнинг номни бериш тўғрисидаги қарорининг рақами ва санаси

Ўзбек тилидаги нормаллаштирилган номи

Географик объектларнинг номлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқлиги тўғрисида хулоса

Қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ келтириш бўйича тавсиялар

кирилл алифбосида

лотин алифбосида

Мойнақ МФЙ

 1.  

Амир Темур

(Жайхун МФЙсидан ўтади)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Амир Темур

Amir Temur

мувофиқ

Ўзгаришсиз

 1.  

Тумарис

(Янги куча)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Тумарис

Tumaris

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Ажинияз

 (Арал, Жайхун, Таллы-өзек МФЙларидан ўтади)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Ажинияз

Ajiniyaz

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Мўйноқ

(Д.Насиров, Жалимбетов)   (Арал, Дослык МФЙларидан кесиб ўтади)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Мойнақ

Moynaq

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Мақтумқулы (А.Алимбетов)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Мақтумқулы

Maqtumqulı

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Еркинлик

(К.Утеков)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Еркинлик

Еrkinlik

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Арал (Ж.Жиемуратов)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Арал

Aral

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Аму-толқын (Е.Алдашов)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Аму-толқын

Amu-tolqını

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Туран  (Д.Бекбергенов)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Туран

Turаn

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Нөкис

(Ирмуханов) (Арал, Жайхун МФЙларидан ўтади)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Нөкис

Nókis

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Арал балықшысы (Дослық МФЙ ўтади)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Арал балықшысы

Аrаl balıqshısı

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Қырық қыз (А.Тлеуов) (Арал МФЙсидан ўтади)

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Қырық қыз

Qırıq qız

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Туркистан

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Туркистан

Turkistan

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Нураный

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Нураный

Nuranıy

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Дийхан абад

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Дийхан абад

Diyxan abad

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Аму бойы

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Аму бойы

Amu boyı

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Ак жыпек

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Ак жыпек

Aq jıpek

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Арал қум

06.09.2019 й. 

145-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Арал қум

Aral qum

мувофиқ

янги кўча

 

Арал МФЙ

 1.  

Мўйноқ

(Д.Насиров)

08.09.2019 й.

22-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Мойнақ

Moynаq

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Қырық қыз (А.Тлеуов)

08.09.2019 й.

22-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Қырық қыз

Qırıq qız

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Нөкис

(Хамза)

(Жайхун МФЙ утади)

08.09.2019 й.

22-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Нөкис

Nókis

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Ажинияз

08.09.2019 й.

22-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Ажинияз

Ajiniyаz

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Өзбекстан

08.09.2019 й.

22-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Өзбекстан

Ózbekstаn

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Аму таңы (Өзбекистан) (Янги куча Жайхун МФЙдан утади)

08.09.2019 й.

22-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Аму таңы

Amu tańı

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Наўрыз (Д.Сапарниязов)

08.09.2019 й.

22-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Наўрыз

Nawrız

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Арал балықшысы

08.09.2019 й.

22-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Арал балықшысы

Аrаl balıqshısı

мувофиқ

ўзгаришсиз

 

Жайхун МФЙ

 1.  

Тентек арна

(Т.Тажимуратов)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Тентек арна

Tentek arna

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Кунхожа

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Кунхожа

Kunхoja

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Е.Алакоз

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Ерназар Алакөз

Ernazar Alakóz

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Пушкин

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Пушкин

Pushkin

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Амир Темур

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Амир Темур

Amir Temur

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Өтеш шайыр

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Отеш шайыр

Otesh shayır

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Ғәресизлик

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Ғарезсизлик

Ǵarezsizlik

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Наўайы

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Наўайы

Nawayı

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Атаў (Ш.Мамбетмуратов)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Атаў

Ataw

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Наўрыз (Д.Сапарниязов)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

 

Наўрыз

 

Nawrız

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Өзбекстан

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Өзбекстан

Ózbekstаn

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Жеткеншек (А.Кудайбергенов)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Жеткеншек

Jetkenshek

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Ақ-дарья (Н.Отемуратова)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Ақ-дарья

Aqdarya

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Айдынлар (Ахунбабаев)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Айдынлар

Aydınlar

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Жайхун

(Янги кўча)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Жайхун

Jayxun

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Аму-таңы

(Янги кўча)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Аму таңы

Amu tańı

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Тумарис

(янги куча Арал МФЙдан утади)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Тумарис

Tumaris

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Амударья

(янги куча)

07.09.2019 й.

63-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Амударья

Amiwdarya

мувофиқ

янги кўча

 

Таллы өзек МФЙ

 1.  

Жипек Жолы

(Янги кўча)

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Жипек жолы

Jipek jolı

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Бозатаў

 (Янги кўча)

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Бозатаў

Bozataw

мувофиқ

янги кўча

 1.  

Қарақалпақстан (Ж.Уббиниязов)

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Қарақалпақстан

Qaraqalpaqstan

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Қырық қыз (А.Тлеуов)

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Қырық қыз

Qırıq qız

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Арал балықшысы

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Арал балыкшысы

Aral balıqshısı

мувофиқ

Ўзгаришсиз

 1.  

Таллы өзек (Курбанбай)

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Таллы-өзек

Tallı ózek

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Жийен жыраў (Ш.Жумамуратов)

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Жийен жыраў

Jiyen jıraw

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Ақ қала (А.Нурмуханова)

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Ақ қала

Aq qala

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Жаңа Мойнақ

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Жаңа Мойнақ

Jana Moynaq

мувофиқ

Янги кўча

 1.  

Айдос бий

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Айдос бий

Aydos biy

мувофиқ

Янги кўча

 1.  

Халықлар дослығы

07.09.2019 й. 

96-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Халықлар дослығы

Xaliqlar dosligi

Мувофиқ

Янги кўча

 

Дослық МФЙ

 1.  

Абай

07.09.2019 й. 

114-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Абай

Abay

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Бердах

07.09.2019 й. 

114-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Бердах

Berdaх

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Қубла Арал (Қазақбаев)

07.09.2019 й. 

114-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Қубла Арал

Qubla Aral

мувофиқ

ўзгартириш таклифи киритилган

 1.  

Мўйноқ

(Насиров кўча Арал, Мойнак МФЙ ларидан кесиб ўтади)

07.09.2019 й. 

114-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Мойнақ

Moynaq

мувофиқ

ўзгаришсиз

 1.  

Дослық

(Янги кўча)

07.09.2019 й. 

114-сонли хат

№09/1404  07.09.2019 й

Дослық

Doslıq

мувофиқ

янги кўча

Umumiy takliflar

408