Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
8435 O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 26/09/2019 26/10/2019 2

Muhokama yakunlandi

Idoralarning buyruq yoki qarori
Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (10-сонли БҲМС) “Давлат субсидияларининг ҳисоби ва давлат ёрдами бўйича кўрсатиладиган маълумотлар” (янги таҳрири)
ID-8435

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРИНИНГ

БУЙРУҒИ

 

Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти
(
10-сонли БҲМС) “Давлат субсидияларининг ҳисоби ва давлат ёрдами бўйича кўрсатиладиган маълумотлар”ни тасдиқлаш ҳақида

 

Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ буюраман:

1. Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (10-сонли БҲМС) “Давлат субсидияларининг ҳисоби ва давлат ёрдами бўйича кўрсатиладиган маълумотлар” (янги таҳрири) 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 2-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб топилсин.

3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

 

 

Вазир                                                                                                           Д. Кучкаров

 

Тошкент ш.,

2019 йил “__” ___________,

____-сон

 

 

 

 

 

 
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
2019 йил “__” ________даги __- сон буйруғига  
1-ИЛОВА

 

ЛОЙИҲА

 

Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти

10-сон БҲМС

 

Давлат субсидияларининг ҳисоби ва давлат ёрдами тўғрисидаги маълумотларни ёритиб бериш

 

Мазкур Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БҲМС) “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига асосан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобини норматив тартибга солиш элементи бўлиб ҳисобланади.

 

§ 1. Умумий қоидалар

Мазкур БҲМСнинг мақсади суғурта ташкилотлари, банк ва бошқа кредит ташкилотларидан ташқари мулк шакли, фаолият тури, идоравий бўйсунувчанлигидан қатъий назар ташкилотлар томонидан олинган давлат субсидияларининг ёки бошқа турдаги давлат ёрдамининг бухгалтерия ҳисоби методологиясини белгилаш ва улар ҳақидаги ахборотларни ёритиб беришдан иборат.

2. Мазкур БҲМС қуйидагиларга нисбатан қўлланилмайди:

а) нархлар ўзгариши ва шу турдаги қўшимча ахборотлар таъсирини акс эттирувчи молиявий ҳисоботларда давлат субсидияларини акс эттиришда юзага келадиган ўзига хос саволларга нисбатан;

б) хўжалик юритувчи субъектнинг мулки(устав капитали)да  давлат иштирокига нисбатан.

 3. Мазкур БҲМСда фойдаланиладиган атамалар:

давлат ёрдами —  белгиланган ташкилотларга ёки муайян мезонларга жавоб берадиган бир қатор ташкилотларга маълум бир иқтисодий наф (имтиёз) беришга йўналтирилган давлат тадбири. Мазкур стандарт доирасида давлат ёрдамлари, тадбиркорлик фаолиятининг умумий шартларига бевосита таъсир этувчи тадбирлар натижасига мувофиқ келадиган иқтисодий наф(имтиёз)ларни ўз ичига олмайди, масалан ривожланаётган туманлрада инфраструктурани яратиш натижаси ёки рақобатчиларнинг тадбиркорлик фаолиятига чекловлар белгиланиши.

давлат субсидиялари — ташкилотнинг операцион фаолиятига тааллуқли, муайян шартларга риоя этиш эвазига ташкилотга ресурсларни бериш тарзида ҳукумат томонидан бериладиган ёрдам. Давлат субсидияларига шунингдек, маълум мақсадга йўналтириш шарти билан солиқ тўловчилар солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича  имтиёзлар ҳисобидан бўшаётган маблағлар киради Асосли тарзда баҳолаш имкони бўлмаган шакллардаги давлат ёрдами ҳамда ташкилотнинг одатий хўжалик операцияларидан фарқ қилмайдиган давлат билан боғлиқ операциялар давлат субсидиясига кирмайди. 

активларга тегишли субсидиялар - уларнинг асосий шарти уларни олиш талабарига жавоб берадиган ташкилот узоқ муддатли активларни сотиб олиши, барпо этиши ёки бошқа шаклларда харид қилиши керак. Шу билан бирга, бунда активлар турини или уларнинг жойлашган жойини ёхуд улар харид қилинадиган ёки эгалик қилинадиган даврларни чегаралайдиган қўшимча шартлар бўлиши мумкин;

даромадга тегишли субсидиялар - бу активларга олиб бориладиганлардан ташқари, бошқа ҳар қандай давлат субсидиялари;

шартли қайтарилмайдиган қарз – кредитор муайян белгиланган шартларни бажариш эвазига тақдим қилинган суммани талаб қилишдан воз кечиш мажбуриятини ўз зиммасига оладиган қарз;

жорий қиймат –яхши хабардор қилинган, битимни амалга оширишни хоҳловчи
ва мустақил тарафлар ўртасида одатий битимни амалга оширишда активни сотишда олиниши мумкин бўлган ёки мажбуриятни ўтказишда тўланиши мумкин бўлган нархдир..

4. Давлат ёрдами кўпгина шаклларда бўлиши мумкин, у тақдим этилган ёрдам хусусияти ҳамда унга одатда бириктириладиган шартлар бўйича фарқланади. Ёрдамнинг мақсади ташкилотни агарда ёрдам тақдим этилмаганда у одатда амалга оширмайдиган ҳаракат йўналиши бўйича фаолият олиб боришга чорлашдан иборат бўлиши мумкин.

5. Ташкилотларнинг давлат ёрдамини олиши иккита сабабга кўра молиявий ҳисоботни тайёрлашдаги муҳим фактдир:

а) ресурслар ўтказиб берилган ҳолатда, уларни бухгалтерия ҳисобида тўғри акс эттириш зарур.

б) ҳисобот даври давомида бундай ёрдамни олишдан  ташкилот қандай даражада фойда олганлигини кўрсатиб бериш мақсадга мувофиқ.

Бу ташкилотнинг молиявий ҳисоботларини аввалги даврлардаги ҳисоботлар кўрсаткичлари ва бошқа ташкилотларнинг ҳисоботлари билан таққослашга кўмак беради.

§ 2. Давлат субсидияларини тан олиш ва ҳисобини юритиш тартиби

6. Ташкилот белгиланган талабларга мос эканлигига ёки субсидия билан боғлиқ шартларни бажаришга ва субсидиянинг олинишига етарлича(асосли) ишонч ҳосил бўлмагунича давлат ёрдами тан олинмайди. Субсидияни олиш ўз-ўзидан субсидияларни бериш билан боғлиқ шартлар бажариб бўлинган ёки бажарилади, деган маънони англатмайди.

7. Субсидияларни олиш шакли уни молиявий ҳисоботларда акс эттириш усулига таъсир қилмайди. Шундай қилиб, субсидиялар, пул маблағлари шаклда ёки давлат олдидаги мажбуриятларни камайтириш шаклида олинганлигидан қатъи назар, ҳисобга олинади.

8. Давлат томонидан ажратилаётган шартли қайтарилмайдиган қарз, ташкилот ана
шу қарзни қайтармаслик шартларни бажаришига асосли(етарлича) ишонч мавжуд бўлганда давлат субсидияси сифатида тан олинади.

9. Ташкилот давлат субсидияси ҳисобидан қоплаши назарда тутилган сарфларни харажат сифатида тан олган даврлар мобайнида ана шу субсидияларни мунтазам асосда даромад сифатида тан олиш жоиз.

10. Давлат субсидияларини мақсадли тушумлар сифатида тан олиш ҳисоблаш усули бўйича амалга оширилади. Давлат субсидиялари молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда улар билан боғлиқ харажатлар (сарфлар) билан нисбатига боғлиқ ҳолда ҳисобот даврлари мобайнида даромадлар сифатида тан олинади.

Шундай қилиб, муайян харажатларни тан олиш билан боғлиқ бўлган субсидиялар тегишли харажатлар тан олинадиган даврда даромад сифатида тан олинади

11. Амортизацияланадиган активларга тегишли бўлган субсидиялар ана шу активлар бўйича амортизация ҳисобланадиган ҳисобот даврлари мобайнида ва нисбатларда даромад сифатида тан олинади.

12. Муайян шартлар ва мажбуриятлар билан берилган амортизацияланмайдиган активлар тегишли субсидиялар мазкур мажбуриятларни бажариш билан боғлиқ харажатлар амалга ошириладиган даврлар мобайнида даромад сифатида тан олинади. Мисол тариқасида, ер участкалари шаклидаги субсидия муайян жойда бино барпо этилиши шарти билан бўлиши мумкин ва бундай ҳолда субсидияни бинонинг фойдаланиш муддати мобайнида даромад сифатида тан олинади.

13. Давлат субсидиялари бир қатор шартлар асосида молиявий ёки фискал ёрдамлар тўпламининг қисми сифатида берилиши мумкин. Бундай ҳолларда, субсидия олинадиган даврларни белгилаб берадиган, сарфлар ва харажатларни келтириб чиқарадиган шартларни аниқлаш лозим. Бунда, субсидиянинг бир қисмини бир асосда ва қолган қисмини бошқа асосга ҳаққоний тақсимлашга рухсат берилади.

14. Сарфланган харажатлар ёки кўрилган зарарлар учун компенсация сифатида олиниши лозим бўлган ёки ташкилотга, келгусида у билан ҳеч қандай харажатларга боғлиқ бўлмаган ҳолдаги дарҳол молиявий ёрдам кўрсатиш мақсадида ажратиладиган давлат субсидияси
у олиниши керак бўлган даврда, шунингдек фавқулодда моддалар сифатида даромад сифатида тан олинади.

15. Давлат субсидияси ташкилот томонидан олдинги даврда қилинган харажатлар ёки кўрилган зарарлар учун компенсация сифатида олиниши мумкин. Бундай субсидия у олиниши керак бўлган даврда даромад сифатида, унинг кейинги таъсирини аниқлаш учун ёритиб берган ҳолда  фавқулодда модда сифатида тан олинади.

16. Давлат субсидияси пул кўринишида бўлмаган актив шаклида бўлиши мумкин
ва у ташкилот томонидан фойдаланилади. Бундай ҳолатларда, пул кўринишида бўлмаган активнинг жорий қиймати аниқланади, ҳам актив, ҳам субсидия сифатида ушбу жорий қиймат бўйича ҳисобга олинади.

17. Активларга олиб бориладиган давлат субсидиялари, шу жумладан пул кўринишида бўлмаган субсидиялар мақсадли тушумлар сифатида акс эттирилади ва улар активнинг фойдали хизмат муддати давомида мунтазам равишда даромад сифатида тан олинади.

Бошқа усулга кўра давлат субсидияси келиб тушган активнинг баланс қийматини камайтиради ва амортизация қилинадиган активнинг фойдали хизмат қилиш муддати давомида ҳисобланган амортизация суммасини камайтириш йўли билан молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда акс эттирилади.

18. Даромадларга олиб бориладиган субсидиялар молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда қуйидаги тарзда акс эттирилади:

а) “Бошқа даромадлар” моддаси бўйича;

б) Улар билан боғлиқ харажатларни акс эттиришда чегириб ташланади.

19. Даромадларга олиб бориладиган субсидиялар ҳисоби учун ҳар иккала усул ҳам мақбул ҳисобланади. Субсидияларни ёритиб бериш молиявий ҳисоботларни тўғри тушуниш учун зарур ҳисобланади. Субсидияларнинг даромадлар ёки харажатларнинг ҳар қандай моддасига таъсирини алоҳида ёритиб бериш ўринли ҳисобланади.

20. Ташкилот муайян белгиланган шартларни бажармаган ҳолларда давлат субсидияларини қайтариши лозим. Бундай ҳолларда субсидияларнинг қайтарилиши билан аввалги ҳисобот даврига тузатиш киритилмайди, балки бухгалтерия сметаларидаги ҳисоб-китоб маълумотлари қайта кўриб чиқилади. Даромадга олиб бориладиган субсидияларни қайтариш қуйидагича амалга оширилади:

а) баланс пассивида акс эттирилган субсидиялар қолдиқлари ҳисобига;;

б) агар қайтарилаётган субсидия қолдиқдан ошса, у ҳолда ошган сумма харажат сифатида тан олинади;

в) активларга олиб бориладиган субсидиялар мақсадли тушумлар счётидаги қолдиқни қайтарилаётган сумма миқдорига камайтириш орқали ёки активнинг баланс қийматини кўпайтириш ва қайтарилаётган сумма миқдорига нисбатан ҳисобланиши мумкин бўлган амортизацияни “Фойда ва зарарлар” счётига олиб бориш йўли билан акс эттирилади.

21. Активларга олиб бориладиган субсидияларни қайтаришни юзага келтирувчи ҳолатлар активнинг янги баланс қийматининг баҳоси пасайишини қўшимча тақсимлашни талаб этиши мумкин.

§ 3. Давлат ёрдами

22. Мазкур БҲМСда асосли тарзда баҳолаш имкони бўлмаган шакллардаги давлат ёрдами ва ташкилотнинг одатий хўжалик операцияларидан фарқ қилмайдиган давлат билан боғлиқ операциялар давлат субсидиялари тушунчасига кирмайди.

23. Бепул техник ёки маркетинг бўйича маслаҳат бериш ва кафолат тақдим этиш асосли тарзда баҳолаш имкони бўлмаган ёрдамга мисол бўла олади. Корхона маҳсулотларининг сотиладиган қисмига тадбиқ этиладиган давлат харид сиёсати корхонанинг одатий савдо операцияларидан ажратиш имкони бўлмаган ёрдамга  мисол бўла олади. Нафнинг мавжудлигига шубҳа бўлмаслиги мумкин, аммо давлат ёрдамини савдо фаолиятидан ажратиш бўйича ҳар қандай уриниш мунозарали бўлади.

24. Молиявий ҳисоботлар фойдаланувчиларни чалғитмаслиги мақсадида, ташкилотлар кўрсатилаётган ёрдамнинг хусусияти, кўлами ва муддати ҳақидаги маълумотларни очиб берилиши керак.

25. Умумий транспорт ва алоқа тармоғини такомиллаштириш орқали инфратузилмани ривожлантириш ҳамда бутун маҳаллий жамият учун чекловларсиз наф келтирадиган ирригация ва сув таъминоти каби яхшиланган тизимлар билан таъминлаш давлат ёрдами сифатида тан олинмайди.

§ 4. Ташкилотларга солиқлар, божхона ва мажбурий тўловларни бюджетга тўлаш бўйича берилган имтиёзларни ҳисоби.

26. Солиқлар ва божхона имтиёзлари:

а) бўшаётган маблағларни мақсадли вазифаларни бажариш учун йўналтириш шарти билан;

б) бўшаётган маблағларни мақсадли ишлатиш назарда тутилмаган ҳолда берилади.

27. Бўшаётган маблағларни мақсадли ишлатиш назарда тутилмаган солиқлар ва божхона имтиёзлари берилганда бюджетга тўланадиган солиқлар, божхона ва мажбурий тўловлар ҳисобланмайди ва маҳсулот (товарлар, ишлар, хизматлар) ҳамда бошқа хил мол-мулкнинг сотиш (харид) қийматига киритилмайди.

28. Солиқлар ва божхона имтиёзлари бўшаётган маблағларни мақсадли вазифаларни бажариш учун йўналтириш шарти билан берилганда солиқлар, божхона ва мажбурий тўловларни бюджетга ҳисоблаш қонун ҳужжатларига мувофиқ умумбелгиланган тартибда амалга оширилади.

29. Бўшаётган маблағларни мақсадли вазифаларни бажаришга йўналтириш шарти билан солиқ ва божхона имтиёзлари берилганда ҳисоблаган божхона тўловлари, солиқлар (мазкур солиқ тўловчилари учун ҚҚС, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳисобга қабул қилинадиган акциз солиғидан ташқари) ва бюджетга мажбурий тўловлар қонун ҳужжатларига мувофиқ умумбелгиланган тартибда маҳсулот (товарлар, ишлар, хизматлар) ҳамда бошқа хил мол-мулкнинг сотиш (харид) қийматига киритилади.

30. Солиқ ва божхона имтиёзлари миқдори белгиланган тартибда бюджетга ҳисобланган солиқлар, божхона ва мажбурий тўловлардан келиб чиққан ҳолда аниқланади.

31. Солиқ ва божхона имтиёзлари берилганда бўшаётган маблағлар суммалари, агар улардан мақсадли фойдаланиш назарда тутилмаган бўлса, бухгалтерия ҳисобининг баланс счётларида акс эттирилмайди ва шу муносабат билан Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда (2-сон шакл) акс эттирилмайди ва, тегишлича, молиявий натижаларни шакллантиришга таъсир қилмайди.

32. Вақтинчалик солиқ ва божхона имтиёзларида бўшаётган маблағларнинг лозим даражадаги бухгалтерия ҳисобини таъминлаш мақсадида, агар уларни мақсадли ишлатиш назарда тутилмаган бўлса, балансдан ташқари счётларда акс эттирилади.

33. Доимий солиқ ва божхона имтиёзларида бўшаётган маблағлар, агар уларни мақсадли ишлатиш назарда тутилмаган бўлса, бюджетга тўланадиган ҳар бир солиқ тури, божхона
ва мажбурий тўлов бўйича молиявий ҳисоботга тушунтириш хатида ёритиб берилади.

34. Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича берилган имтиёзлар муносабати билан бўшаган маблағлар имтиёзлар амал қилиш муддати ичида имтиёзлар берилаётган чоғда белгиланган мақсадларда фоёдаланилади. Бунда, имтиёзлар амал қилиш муддати тугаганидан кейин биор йил мобайнида белгиланган мақсадларга йўналтирилиши мумкин. Бунда кўрсатилган муддатда фойдаланилмаган маблағлар Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетига ўтказилади.

§ 5. Ёритиб бериш

35. Молиявий ҳисоботда қуйидаги маълумотлар ёритиб берилиши лозим:

а) Давлат субсидияларига нисбатан қўлланиладиган ҳисоб сиёсати, шу жумладан молиявий ҳисоботларда қабул қилинган ахборотларни тақдим қилиш услуби;

б) Молиявий ҳисоботларда тан олинган давлат субсидияларининг мазмуни ва миқдори ҳамда хўжалик юритувчи субъект бевосита наф олган давлат ёрдамининг бошқа шаклларини кўрсатиш;

в) Тан олинган давлат ёрдами билан боғлиқ шартларни бажармаслик ва бошқа кўзда тутилмаган мажбуриятлар.

 

 
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
2019 йил “__” ________даги __- сон буйруғига
2-ИЛОВА

 

Ўз кучини йўқотган деб топилаётган

идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

РЎЙХАТИ

 

  1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 1998 йил 19 октябрда 52-сон билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (10-сонли БҲМС) “Давлат субсидияларининг ҳисоби ва давлат ёрдами бўйича кўрсатиладиган маълумотлар” (рўйхат рақами 562, 1998 йил  3 декабрь) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 1999 йил, 6-сон).
  2. 2005 йил 24 февралдаги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг 29-сон, Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг 2005-25-сонли, Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг 01-02/8-3-сонли “Юридик шахсларга солиқлар, божхона ва мажбурий тўловларни бюджетга тўлаш бўйича берилган имтиёзларни расмийлаштириш ва бухгалтерлик ҳисобида акс эттириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори (рўйхат рақами 1463, 2005 йил 2 апрель) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 й., 14-сон, 105-модда).

ПРОЕКТ

 

Национальный стандарт бухгалтерского учета
Республики Узбекистан
НСБУ № 10

 

Учет государственных субсидий и раскрытие информации
о государственной помощи

 

Настоящий Национальный стандарт бухгалтерского учета (НСБУ) разработан
на основе Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Узбекистан.

 

§ 1. Общие положения

1. Целью данного НСБУ является определение методологии бухгалтерского учета
и раскрытие информации полученных организациями государственных субсидий либо других видов государственной помощи независимо от форм собственности, видов деятельности,
и ведомственной подчиненности, кроме страховых и бюджетных организаций, банков и иных кредитных организаций.

2. Настоящий НСБУ не применяется:

а) особенных вопросов, возникающих при отражении государственных субсидий
в финансовой отчетности, отражающей влияние изменения цен или в составе дополнительной информации аналогичного характера;

б) к государственному участию в собственности хозяйствующего субъекта.

3. Термины, используемые в настоящем НСБУ:

государственная помощь - действия государства, направленные на предоставление какой-либо экономической выгоды (льготы) определенной организации или ряду организаций, отвечающих определенным критериям. Государственная помощь в контексте настоящего стандарта не включает выгоды (льготы), предоставляемые опосредованно через действия, влияющие на общие условия коммерческой деятельности, например в результате создания инфраструктуры в развиваемых районах или наложения ограничений
на коммерческую деятельность конкурентов;

государственные субсидии — это государственная помощь в форме передачи организацию ресурсов в обмен на соблюдение определенных условий, связанных с его операционной деятельностью. К государственным субсидиям относится также средства, высвобождаемые за счет предоставления налогоплательщику льгот по налогам и другим обязательным платежам, с условием направления их на определенные цели.
К государственным субсидиям не относятся такие формы государственной помощи, которые не могут быть обоснованно оценены, а также такие операции с государством, которые
не отличаются от обычных хозяйственных операций организации;

субсидии, относящиеся к активам - государственные субсидии, основное условие которых состоит в том, что организация, удовлетворяющая требованиям по их получению, должна купить, построить или иным образом приобрести долгосрочные активы. Могут существовать также дополнительные условия, ограничивающие вид активов или
их местонахождение, либо периоды, в течение которых их следует приобрести или удерживать;

субсидии, относящиеся к доход — это любые другие государственные субсидии,
за исключением тех, которые относятся к активам;

условно-безвозвратные займы - это займы, в отношении которых кредитор принимает на себя обязательство отказаться от истребования предоставленных сумм при выполнении определенных предписанных условий;

текущая стоимость – текущая стоимость – сумма, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.

4. Государственная помощь может принимать разнообразные формы и различаться как по характеру предоставляемой помощи, так и по условиям, обычно связанным с ней. Цель предоставления помощи может состоять в том, чтобы побудить организацию приступить
к таким действиям, к которым в обычных условиях, при отсутствии такой помощи, она
бы не приступила.

5. Получение государственной помощи организациями является существенным фактом при подготовке финансовых отчетов по двум причинам:

 Это способствует сопоставление показателей финансовой отчетности с ее показателями за прошлые периоды и с финансовой отчетностью других организаций.

а) в случае передачи ресурсов, необходимо их правильно отразить в бухгалтерском учете.

б) желательно обозначить, в какой степени организация получила выгоды от получения такой помощи в отчетном периоде.

 Это способствует сопоставление показателей финансовой отчетности с ее показателями за прошлые периоды и с финансовой отчетностью других организаций.

§ 2. Признание и порядок учета государственных субсидий

6. Государственная субсидия не признается до тех пор, пока нет достаточной (разумной) уверенности, что организация будет соответствовать установленным требованиям или выполнит условия, связанные с субсидией, и что субсидия будет получена. Получение субсидии само по себе еще не означает, что связанные с предоставлением субсидии условия уже выполнены или будут выполнены.

7. Форма получения субсидии не влияет на метод ее отражения в финансовой отчетности. Таким образом, субсидия учитывается независимо от того, получена ли она в форме денежных средств или в форме уменьшения обязательств перед государством.

8. Условно-безвозвратный заем, предоставленный государством, учитывается как государственная субсидия, если имеется разумная (обоснованная) уверенность в том, что организация выполнит условия прощения займа.

9. Государственные субсидии следует признавать в качестве дохода на систематической основе на протяжении периодов, в которых организация признает в качестве расходов соответствующие затраты, для компенсации которых предназначались данные субсидии.

10. Признание государственных субсидий в качестве целевых поступлений осуществляется по методу начисления. Государственные субсидии в Отчете о финансовых результатах признаются доходом в течение отчетных периодов, необходимых для соотнесения их со связанными с ними расходами (затратами). Таким образом, при признании конкретных расходов субсидии признаются в составе доходов в тех же периодах, что и соответствующие расходы.

11. Субсидии, относящиеся к амортизируемым активам, признаются в качестве дохода на протяжении тех периодов и в тех пропорциях, в которых признаются расходы
по амортизации данных активов.

12. Субсидии, относящиеся к неамортизируемым активам, выданные на выполнения определенных обязанностей, признаются в качестве дохода в тех же периодах, в которых возникают затраты, связанные с выполнением данных обязанностей. Например, субсидия
в виде земельного участка может быть предоставлена с тем условием, что на этом участке будет возведено здание, и в таком случае данная субсидия признаются в качестве дохода
в течение срока службы этого здания.

13. Государственные субсидии могут предоставляются в качестве части пакета финансовой или фискальной помощи, к которому прилагается ряд условий. В таких случаях необходимо определить условия, ведущие в возникновению затрат и расходов, которые определяют периоды, в которые субсидия будет заработана. При этом, допускается
к правомерные распределение часть субсидии на одной основе, а часть – на другой.

14. Государственная субсидия, подлежащая получению в качестве компенсации
за понесенные расходы или убытки или выделяемая в целях оказания незамедлительной финансовой помощи организацией, без связанных с ним в будущем издержек, должна признаваться в качестве дохода того периода, в котором она подлежит получению, также
и в качестве чрезвычайной статьи.

15. Государственная субсидия может быть получена организациям в качестве компенсации за расходы и убытки, понесенные в предыдущем периоде. Такая субсидия признается в качестве дохода в том периоде, в котором она подлежит получению, в качестве чрезвычайной статьи, с последующим раскрытием для определения ее влияния.

16. Государственная субсидия может принимать форму неденежного актива, которая будет использована организацией. В таких случаях, необходимо определить текущую стоимость неденежного актива, и как субсидия, так и актив должен учитываются по данной стоимости.

17. Государственные субсидии, относимые к активам, в том числе неденежные субсидии, отражаются как целевые поступления, которые признаются на систематической основе
в качестве дохода в течение срока полезной службы актива.

В соответствии с другим методом государственная субсидия уменьшает балансовую стоимость поступившего актива и отражается в отчете о финансовых результатах в течение срока полезного функционирования амортизируемого актива путем сокращения начисляемого износа.

18. Субсидии, относимые на доходы в отчете о финансовых результатах, отражаются следующим образом:

а) по статье «Прочие доходы»;

б) они вычитаются при отражении связанных с ними расходов.

19. Для учета субсидий, относимых на доход, оба метода считаются приемлемыми. Раскрытие субсидии является необходимым для правильного понимания финансовых отчетов. Раскрытие влияния субсидий на любую статью доходов или расходов, которое необходимо раскрыть отдельно, является уместным.

20. Государственные субсидии должны быть возвращены организацией вследствие невыполнения определенных условий. В этом случае возврат субсидии вызывает пересмотр расчетных данных бухгалтерских смет, а не поправку к предыдущему отчетному периоду. Возврат субсидий, относимых к доходу, производится следующим образом:

а) за счет остатка субсидий, отраженного в пассиве баланса;

б) если возвращаемая субсидия превышает остаток, то сумма превышения признается
в качестве расхода;

в) субсидии, относимые к активам, отражаются путем уменьшения остатка
на счете целевых поступлений на размер возвращаемой суммы или увеличение балансовой стоимости актива, путем отнесения на счет «Прибыли и убытки» амортизации, которая начислялась бы на размер возвращаемой суммы.

21. Обстоятельства, приведшие к возврату субсидии, относящейся к активам, могут потребовать дополнительного распределения возможной уценки новой балансовой стоимости актива.

§ 3. Государственная помощь

22. В настоящем НСБУ из понятия государственных субсидий исключены
те формы государственной помощи, которые не могут быть обоснованно оценены, и операции
с правительственным органом, которые не могут быть отделены от обычных хозяйственных операций организации.

23. Примерами помощи, которая не может быть обоснованно оценена, является бесплатное проведение технических и маркетинговых консультаций и предоставление гарантий. Примером помощи, которую нельзя отделить от обычных торговых операций компании, является закупочная политика государства, распространяющаяся на часть продаваемой продукции компании. Наличие выгоды может быть бесспорным, но любые попытки отделить торговую деятельность от государственной помощи окажутся спорными.

24. В целях для того, чтобы финансовые отчетности не вводили пользователей
в заблуждение организациям необходимо раскрывать информацию о характере, степени
и продолжительности оказываемой помощи.

25. Обеспечение инфраструктуры путем улучшения общей транспортной сети
и коммуникаций, а также предоставление улучшенных систем, например, ирригации
и водоснабжения, которые без ограничений приносят выгоду для всех в данной местности,
не признается в качестве государственной помощи.

§ 4. Учет льгот, предоставленных организациям по налогам, таможенным и обязательным платежам в бюджет

26. Налоговые и таможенные льготы организациям предоставляются:

а) с условием направления высвобождаемых средств на выполнение целевых задач;

б) без предусмотрения целевого использования высвобождаемых средств.

27. При предоставлении налоговых и таможенных льгот, не предусматривающих целевого использования высвобождаемых средств, налоги, таможенные и обязательные платежи в бюджет не начисляются и не включаются в продажную (покупную) стоимость продукции (товаров, работ, услуг) и иного имущества.

28. При предоставлении налоговых и таможенных льгот, с условием направления высвобождаемых средств на выполнение целевых задач, производится начисление налогов, таможенных и обязательных платежей в бюджет в общеустановленном порядке
в соответствии с законодательством.

29. При предоставлении налоговых и таможенных льгот, с условием направления высвобождаемых средств на выполнение целевых задач, начисленные таможенные платежи, налоги (за исключением НДС для плательщиков данного налога, который принимается
к зачету в соответствии с законодательством) и обязательные платежи в бюджет включаются в продажную (покупную) стоимость продукции (товаров, работ, услуг) и иного имущества
в общеустановленном порядке в соответствии с законодательством.

30. Размер налоговых и таможенных льгот определяется исходя из начисленных налогов, таможенных и обязательных платежей в бюджет в установленном порядке.

31. Суммы средств, высвобождаемых при предоставлении налоговых и таможенных льгот, если не предусмотрено их целевое использование, не отражаются на балансовых счетах бухгалтерского учета и в связи с этим не подлежат отражению в Отчете о финансовых результатах (форма № 2) и, соответственно, не влияют на формирование финансовых результатов.

32. В целях обеспечения надлежащего бухгалтерского учета средств, высвобождаемых при временных налоговых и таможенных льготах, если не предусмотрено их целевое использование, отражаются на забалансовых счетах.

33. Средства, высвобождаемые при постоянных налоговых и таможенных льготах, если не предусмотрено их целевое использование, раскрываются в пояснительной записке
к финансовой отчетности по каждому виду налога, таможенного и обязательного платежа
в бюджет.

34. Сумма средств, высвобожденных в связи с предоставлением льгот по налогам
и другим обязательным платежам и неиспользованных в течение срока действия этих льгот, может быть направлена на цели, определенные при предоставлении льгот, в течение года после окончания срока действия предоставленных льгот. При этом неиспользованные
в указанный срок средства подлежат перечислению в республиканский бюджет Республики Узбекистан.

§ 5. Раскрытие

35. В  финансовой отчетности должна быть раскрыта следующая информация:

а) учетная политика, применяемая к государственным субсидиям, в том числе методы представления информации, принятые в финансовых отчетах;

б) сущность и размер государственных субсидий, признанных в финансовых отчетах,
и указание других форм государственной помощи, в результате которых организация  получила прямую выгоду;

в) невыполнение условий и прочие непредвиденные обязательства, сопутствующие государственной помощи, которая была признана.

 

Umumiy takliflar: 0

628