ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
8278 Министерство финансов Республики Узбекистан 25/09/2019 23/10/2019 0

Muhokama yakunlandi

Idoralarning buyruq yoki qarori
Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (1-сонли БҲМС) “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” (янги таҳрири)
ID-8278

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРИНИНГ

БУЙРУҒИ

 

Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти
(
1-сонли БҲМС) “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш”ни
тасдиқлаш ҳақида

 

Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ буюраман:

1. Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (1-сонли БҲМС) “Молиявий ҳисоботни тақдим этиш” (янги таҳрири) 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 2-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб топилсин.

3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

 

 

Вазир                                                                                                           Д. Кучкаров

 

Тошкент ш.,

2019 йил “__” ___________,

____-сон

 

 

 

 
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
2019 йил “__” ________даги __- сон буйруғига
1-ИЛОВА

 

“Молиявий ҳисоботларни тақдим этиш” 1-сон БҲМС

 Янги таҳрири

Мазкур Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (кейинги ўринларда-БҲМС) “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунига асосан ишлаб чиқилган ва Ўзбекистон Республикасида бухгалтерия ҳисобини норматив тартибга солиш элементи бўлиб ҳисобланади. Мазкур стандарт бошқа БҲМСлар билан биргаликда қўлланилади.

 

§ 1. Умумий қоидалар

1.           БҲМС умумий фойдаланиш учун тадбиркорлик субъектининг олдинги даврлардаги молиявий ҳисоботлари ҳамда бошқа тадбиркорлик субъектларининг молиявий ҳисоботлари билан қиёсланувчанликни таъминлашга мўлжалланган молиявий ҳисоботларни тақдим этиш асосини белгилайди. У молиявий ҳисоботларни тақдим этишга нисбатан умумий талабларни ҳамда уларнинг мазмунига доир минимал талабларни ўрнатади.

2. Айрим операциялар ва ҳодисаларни акс эттириш, ўлчаш ва ёритиб бериш учун батафсил талаблар бошқа БҲМСларда баён қилинади.

3. БҲМС молиявий ҳисоботдан ташқари тақдим этилиши керак бўлган ахборотларга талабларни баён қилмайди. Масалан, Тадбиркорлик субъекти молиявий ҳисоботга қўшимча ахборот сифатида молиявий шарҳларни алоҳида молиявий ҳисобот кўринишда тақдим этишлари мумкин.

4.  Молиявий ҳисобот тадбиркорлик субъекти алоҳида мустақил тадбиркорлик субъектилиги ёки Тадбиркорлик субъектининг консолидациялашган гуруҳига киришидан қатъи назар шу тадбиркорлик субъектининг маълум бир даврдаги фаолиятини тавсифловчи молиявий ахборотни тақдим этиш усулидир.

5. Молиявий ҳисоботлар тадбиркорлик субъектининг раҳбарияти томонидан амалга ошириладиган ресурсларни бошқариш натижаларини ҳам кўрсатади.

6. Молиявий ҳисоботлар улардан фойдаланувчиларга пул маблағлари ҳаракати прогноз қилиш, хусусан пул маблағлари ва уларнинг эквивалентлари шаклланиши муддатлари ҳамда эҳтимоллигини белгилашда ёрдам берадиган қуйидаги ахборотларни ўзида мужассам этади:

а)  Тадбиркорлик субъекти назорати остидаги активлар тўғрисида (нақд пул маблағи тушумларининг ёки бошқа иқтисодий манфаатларнинг манбаи бўлган активлар тўғрисида);

б) Тадбиркорлик субъектининг мажбуриятлари тўғрисида (пул маблағларининг ёки бошқа иқтисодий фойданинг эҳтимол тутилган камайиши манбалари бўлган);

в) Тадбиркорлик субъектининг тақсимланмаган фойдаси тўғрисида (тадбиркорлик субъектининг иқтисодий ресурслари ва мажбуриятларига бир ҳисобот давридан бошқасига ўзгартиш киритадиган, бундан мулк эгаларининг бадаллари ва мулк эгаларига тўловлар мустасно);

г) Пул маблағининг ҳаракати тўғрисида (келгусида пул оқимларининг имкониятли ҳаракати кўрсаткичи сифатида).

 7. Тадбиркорлик субъектининг раҳбари ҳисоб сиёсати учун, шунингдек тадбиркорлик субъектининг молиявий ҳисоботини тайёрлаш ва тақдим этиш учун қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгардир.

8. Мазкур БҲМС банклар, бюджет ва суғурта ташкилотларининг молиявий ҳисоботни тузиш тартибига нисбатан қўлланилмайди.

 

§ 2. Молиявий ҳисоботлар

2.  “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ йиллик молиявий ҳисобот қуйидаги ҳисоботларнинг шаклларидан иборат бўлади:

а)  Бухгалтерия баланси — 1-шакл;

б)  Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот — 2-шакл;

в)  Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисобот — 3-шакл

г)  Пул оқимлари ҳақидаги ҳисобот — 4-шакл;

д)  Изоҳлар, ҳисоб-китоблар ва тушунтиришлар.

Ҳаққоний тақдим этиш ва БҲМСларга мувофиқлик

10. Ҳаққоний тақдим этиш операцияларнинг, бошқа ҳодисаларнинг ва шароитларнинг оқибатларини Концептуал асосда келтирилган активлар, мажбуриятлар, даромадлар ва харажатларнинг таърифларига ва тан олиш мезонларига мувофиқ тўғри (рўйирост) акс эттиришни талаб этади. БҲМСларни, зарур бўлганда, қўшимча маълумотларни очиб бериш билан бирга қўллаш молиявий ҳисоботларни ҳаққоний тақдим этишга олиб келади деб ҳисобланади.

11. Ҳақиқатан барча ҳолатларда, тадбиркорлик субъекти қўлланиладиган БҲМСларга риоя этиши орқали молиявий хисоботларнинг ҳаққоний тақдим этилишига эришади. Ҳаққоний тақдим этиш тадбиркорлик субъектидан қуйидагиларни ҳам талаб этади:

а)           БҲМС 3 “Ҳисоб сиёсати, ҳисоблаб чиқилган баҳолардаги ўзгаришлар ва хатолар”га мувофиқ ҳисоб сиёсатини танлаш ва қўллаш.

б)           ўринли, ишончли, қиёсланувчан ва тушунарли маълумотларни, жумладан ҳисоб сиёсатларини, таъминлайдиган, ахборотни тақдим этиш.

в)           қўшимча маълумотларни очиб бериш, қачонки БҲМСлардаги муайян талабларга мувофиқлик фойдаланувчилар маълум операциялар, бошқа ҳодисалар ва шароитларнинг тадбиркорлик субъектининг молиявий ҳолатига ва молиявий натижаларига таъсирини тушуниб олиши учун етарли бўлмаганда.

12. Тадбиркорлик субъекти қўлланилган ҳисоб сиёсатини очиб бериш орқали ёки изоҳлар ёки тушунтириш маълумотлари ёрдамида нотўғри ҳисоб сиёсатини тўғрилай олмайди.

13. Тадбиркорлик субъектининг раҳбарияти БҲМСдаги талабга риоя этиш фойдаланувчиларни шунчалик чалғитиши, бу эса Концептуал асосда келтирилган молиявий ҳисоботларнинг мақсадига зид бўлиши, мумкин деб хулоса қилган жуда камдан-кам ҳолатларда, лекин тегишли тартибга солувчи қонунчилик бундай четлаб ўтишни тақиқласа, тадбиркорлик субъекти қуйидагиларни очиб берган ҳолда мувофиқликнинг идрок этилган, фойдаланувчиларни чалғитадиган жиҳатларини, имкон қадар, камайтириши лозим:

a)           тегишли БҲМС номи, талабнинг моҳияти ва нима учун раҳбарият ушбу талабга риоя этиш бу шароитларда фойдаланувчиларни шунчалик чалғитиши, бу эса Концептуал асосда келтирилган молиявий ҳисоботларнинг мақсадига зид бўлиши мумкин деб хулоса қилганининг сабаблари; ва

б)           тақдим этилган ҳар бир давр учун, раҳбариятнинг фикрича ҳаққоний тақдимотга эришиш учун молиявий ҳисоботларнинг ҳар қандай моддасига киритилиши зарур бўлган тузатишларни .

Фаолиятнинг узлуксизлиги

14. Молиявий ҳисоботларни тайёрлаш пайтида, раҳбарият тадбиркорлик субъекти фаолиятини узлуксиз давом этиши қобилиятини баҳолаши лозим. Қачонки раҳбарият тадбиркорлик субъектининг фаолиятини тугатишни ёки савдони тўхтатишни мўлжаллаётган бўлмаса ёки бундай чораларни амалга оширишдан бошқа амалий муқобил чоралар мавжуд бўлмаган ҳолат юзага келмаса, тадбиркорлик субъекти молиявий ҳисоботларни фаолиятнинг узлуксизлиги асосида тайёрлаши лозим. Агар раҳбарият, баҳолашни амалга ошираётганда, тадбиркорлик субъекти фаолиятини узлуксиз давом этиши қобилияти тўғрисида аҳамиятли шубҳа тўғдириши мумкин бўлган ҳодисалар ёки шароитларга тегишли муҳим ноаниқликлардан хабардор бўлса, тадбиркорлик субъекти ушбу ноаниқликларни очиб бериши лозим. Агар тадбиркорлик субъекти молиявий ҳисоботларни фаолиятнинг узлуксизлиги асосида тайёрламаса, у ушбу фактни, молиявий ҳисоботлар қайси асосда тайёрланганлигини ҳамда тадбиркорлик субъекти фаолиятнинг узлуксизлигини таъминлай олмайди деб ҳисобланишининг сабаби билан бирга, очиб бериши лозим.

15. Фаолиятнинг узлуксизлиги тўғрисидаги фараз тўғри эканлигини баҳолашда, раҳбарият ҳисобот даври охиридан кейин, камида, ўн икки ойни қамраб олган, аммо бу билан чекланмаган келажакка оид барча мавжуд маълумотларни инобатга олади. Уларни таҳлил қилиш даражаси ҳар бир ҳолатдаги фактларга боғлиқ бўлади. Агар тадбиркорлик субъектининг фаолияти ўтмишда фойда келтирадиган бўлган бўлса ва молиявий ресурсларни осонлик билан олиш имкониятлари бўлса, тадбиркорлик субъекти батафсил таҳлилсиз ҳам бухгалтерия ҳисоби фаолиятнинг узлуксизлиги асосида юритиш тўғри деб хулоса қилиши мумкин. Бошқа ҳолатларда, раҳбарият ҳисобни фаолиятнинг узлуксизлиги асосида юритиш тўғри деб ўзини қаноатлантира олишидан олдин, у жорий ва кутиладиган фойдалиликка тегишли кенг кўламдаги омилларни, қарзни тўлаш графикларини ҳамда мавжуд молиялаштришнинг ўрнига ишлатилиши мумкин бўлган молиялаштиришнинг потенциал манбаларини кўриб чиқиши зарур бўлиши мумкин.

Хўжалик операцияларини, активларни ва пассивларни пулда баҳолаш

 16. Барча хўжалик операциялари, ҳолатлар, активлар ва пассивлар ягона, бир хил бирликда ўлчаниши — пул билан баҳоланиши керак.

17. Ўзбекистон Республикасида пул бирлиги — сўм, унинг бўлаклари — тийинлардир.

Бухгалтерия ҳисобининг ҳисоблаш усули

18. Тадбиркорлик субъекти ўзининг, пул оқимлари тўғрисидаги маълумотларидан ташқари, молиявий ҳисоботларини бухгалтерия ҳисобининг ҳисоблаш усули асосида тайёрлаши лозим.  

19. Бухгалтерия ҳисобининг ҳисоблаш усули қўлланилганда, тадбиркорлик субъекти моддаларни активлар, мажбуриятлар, капитал, даромадлар ва харажатлар (молиявий ҳисоботлар элементларини) сифатида тан олади, қачонки улар Концептуал асосда келтирилган ушбу элементларнинг таърифларига ва тан олиш мезонларига тўғри келса

Кўрсаткичларнинг қиёсийлиги

20. Молиявий ахборот фойдали ва мазмунли бўлиши учун у турли ҳисобот даврларидаги ахборотларга қиёсланадиган бўлиши керак. Молиявий ҳисоботни тайёрлашда фойдаланган ҳисоб сиёсатидан, мазкур сиёсатдаги барча ўзгаришлардан ва шундай ўзгаришларнинг натижаларидан хабардор бўлишлари керак.

21. Молиявий ҳисоботда олдинги даврга нисбатан бутун қиёсий ахборотни ёритиб бериш зарур. Олдинги даврдаги молиявий ҳисоботларнинг шарҳлари ва баён қилувчи ахборотлари жорий ҳисобот даври учун ҳам тақдим этилиши ва жорий ҳисобот даври молиявий ҳисоботларини холисона тақдим этиш учун зарур бўлса, янгиланиши керак.

22. Молиявий ҳисоботнинг кўрсаткичларини тузатиш ёки моддаларини тасниф этишда жорий билан қиёсийликни таъминлаш учун қиёслама суммалар қайтадан тасниф этилиши ва бир вақтни ўзида бундай қайтадан тасниф этишнинг тавсифи, суммаси, сабаби ёритиб берилиши керак. Агар бунинг имконияти бўлмаса, тадбиркорлик субъекти қайта тасниф этиш сабабини ва агар суммалар қайтадан тасниф этилган бўлса киритилган ўзгартишларнинг характерини ёритиб бериши керак.

23. Агар ахборот фақат тақдим этиш учун, масалан, маълум бир давр бошидаги ва охиридаги номоддий ва моддий активларнинг сальдосини текшириш учун хизмат қилса, бундай ҳолларда қиёсланадиган ахборот талаб қилинмайди.

24. Янги стандартларни ишлаб чиқиш ва мавжуд стандартларни ўзгартириш натижасида қиёсланадиган ахборот тақдим этишга талаблар доираси камайтирилиши мумкин. Янги ва қайта кўриб чиқилган стандартлардаги ўтиш қоидалари стандартдан биринчи марта фойдаланилаётганда қиёсланадиган ахборот тақдим этишни талаб қилмаслиги ҳам мумкин.

25.  Шундай ҳолатлар ҳам борки, жорий давр билан қиёслаш мақсадида қиёсланадиган ахборотни қайта тасниф этиш мумкин бўлмайди. Масалан, олдинги даврдаги ахборот қайта тасниф этиш мумкин бўлмайдиган тарзда тўпланган бўлиши мумкин, бу эса ахборотни ўзгартиришга амалда имкон бермайди. Бундай ҳолатларда қиёсланадиган суммаларга киритилиши мумкин бўлган тузатишларнинг тавсифи ёритиб берилиши лозим.

 26. Қиёсийлик принципига риоя қилиш учун қуйидаги шартларни бажариш керак:

а)           Барча миқдорий ахборотларга нисбатан талаблар;

б)           Ҳисобот йилида ҳисоботни тақдим этишга ёндашув ўзгарганда олдинги давр ахбороти қиёслаш мақсадлари учун қайтадан тасниф этилиши керак.

в)           Агар амалий мулоҳазалар билан қайта тасниф этишни амалга ошириш мумкин бўлмаса, қайта тасниф этиш амалга оширилган ҳолда содир бўладиган ўзгаришларнинг сабаблари ва тавсифи ёритиб берилиши керак.

Муҳимлик ва бирлаштириш

27. Тадбиркорлик субъекти ўхшаш моддаларнинг ҳар бир муҳим туркумини алоҳида тақдим этиши лозим. Тадбиркорлик субъекти бир биридан фарқ қиладиган хусусиятга ёки вазифага эга бўлган моддаларни, улар аҳамиятсиз бўлмаса, алоҳида тақдим этиши лозим.

28. Молиявий ҳисоботлар ўз хусусиятига ёки функциясига кўра туркумларга бирлаштириладиган катта ҳажмдаги операциялар ёки бошқа ҳодисаларни қайта ишлаш натижасида шаклланади. Бирлаштириш ва таснифлаш жараёнининг охирги босқичи бўлиб йиғилган ва таснифланган маълумотларни тақдим этиш ҳисобланади ва бунинг натижасида молиявий ҳисоботларнинг сатрларида акс эттириладиган моддалар шаклланади. Агар сатрдаги модда алоҳида олинганда муҳим бўлмаса, у ушбу ҳисоботларда ёки изоҳларда бошқа моддалар билан бирлаштирилади. Ушбу ҳисоботларда алоҳида сатрда акс эттириш учун етарли даражада муҳим бўлмаган модда, изоҳларда алоҳида акс эттирилиши аҳамиятли бўлиши мумкин.

Изчиллик

29. Фойдаланувчилар тадбиркорлик субъектининг молиявий ҳолатидаги ўзгаришлар тенденцияларини аниқлаш учун унинг турли ҳисобот даврларидаги молиявий ҳисоботларини қиёслаш имкониятига эга бўлишлари керак.

30. Агар тадбиркорлик субъекти операциялари тавсифида муҳим ўзгаришлар ёки ҳисоботни тақдим этиш шаклини таҳлил қилиш ҳисоботни тақдим этиш шаклини ўзгартириш мақсадга мувофиқлигидан далолат бермаса, молиявий ҳисобот моддаларини тақдим қилиш ва тасниф этиш сақланиб қолиниши керак.

31.  Вақти-вақти билан катта миқдордаги харид қилиш ёки чиқиб кетиш ёки субъектни операцион фаолиятининг тавсифида айрим бошқа муҳим ўзгаришлар ёки молиявий ҳисоботнинг шарҳи молиявий ҳисоботларни бошқача тақдим этиш мақсадга мувофиқлигига олиб келади. Бундай ҳолларда тадбиркорлик субъекти муҳимлик ва қиёсийлик принципларига риоя қилиш ўртасидаги мувофиқликни таъминлаши керак.

Ўзаро ҳисоб-китоб

32. БҲМСда талаб этилмагунча ёки рухсат этилмагунча, тадбиркорлик субъекти активлар билан мажбуриятларни ёки даромадлар билан харажатларни ўзаро ҳисоб-китоб қилмаслиги лозим.

33. Тадбиркорлик субъекти активлар билан мажбуриятларни ҳам даромадлар билан харажатларни ҳам алоҳида акс эттиради. Активларни улардан баҳоланган резервларни, масалан, товар-моддий захираларнинг қадрсизланиши бўйича резервларни ва шубҳали дебиторлик қарзлари бўйича резервларни, чегирган ҳолда соф асосда кўрсатиш –– ўзаро ҳисоб-китоб қилишни англатмайди.

Ҳисоботни тақдим этиш даврийлиги

34. Тадбиркорлик субъекти молиявий ҳисоботларнинг (жумладан тушунтириш хатини) тўлиқ тўпламини камида йиллик асосда тақдим этиши лозим. Агар тадбиркорлик субъекти ўзининг ҳисобот даври охирини бошқа санага ўзгартирса ва бир йилга нисбатан узоқроқ ёки қисқароқ давр учун молиявий ҳисоботларни тақдим этса, тадбиркорлик субъекти молиявий ҳисоботлар қамраб олган даврни очиб бериши ва унга қўшимча тарзда қуйидагиларни очиб бериши лозим:  

а)           узоқроқ ёки қисқароқ даври танланишининг сабаби, ва

б)           (молиявий ҳисоботларда акс эттирилган суммалар тўлиқ тарзда қиёсланувчан эмаслиги факти.

Ҳисоб сиёсатидаги ўзгариш, ретроспектив қайта ҳисоблаш ёки қайта таснифлаш

35. Тадбиркорлик субъекти 20-бандда талаб этилган минимал қиёсий молиявий ҳисоботларга қўшимча тарзда олдинги даврнинг бошига бўлган молиявий ҳолат тўғрисидаги бухгалтерия балансини тақдим этиши лозим, агарда:

а)           у ҳисоб сиёсатини ретроспектив тарзда қўлласа, ўзининг молиявий ҳисоботларидаги моддаларни ретроспектив тарзда қайта ҳисобласа ёки уларни қайта таснифласа; ва

б)           ретроспектив қўллаш, ретроспектив қайта ҳисоблаш ёки қайта таснифлаш олдинги давр бошидаги бухгалтерия балансида акс эттирилган маълумотларга муҳим даражада таъсир этган бўлса

36. 35-бандда келтирилган ҳолатларда, тадбиркорлик субъекти бухгалтерия балансини қуйидаги давр ҳолатларига тақдим этиши лозим.

а)    жорий давр охирига;

б)    олдинги давр охирига; ва

в)    олдинги давр бошига.

37. Мабодо тадбиркорлик субъекти ўзининг молиявий ҳисоботларида моддаларни тақдим этишни ёки таснифлашни ўзгартирса, у  қиёсий суммаларни қайта таснифлаши лозим, агар бундай қайта таснифлашнинг амалий имкони йўқ бўлмаса. Бордию тадбиркорлик субъекти қиёсий суммаларни қайта таснифласа, у қуйидагиларни очиб бериши лозим (жумладан олдинги давр бошига):

а)    қайта таснифлашнинг моҳияти;

б)    қайта таснифланган ҳар бир модданинг суммаси ёки моддалар туркуми; ва

в)    қайта таснифлашнинг сабаби.

38. Агар қиёсий суммаларни қайта таснифлашнинг амалий имкони бўлмаса, тадбиркорлик субъекти қуйидагиларни очиб бериши лозим:

а)    суммаларни қайта таснифламаслик учун сабаб, ва

б)    суммалар қайта таснифланганида қилинган бўлган тузатишларнинг хусусияти.

39. Маълумотларнинг даврлараро қиёсий ошириш фойдаланувчиларга иқтисодий қарорларни қабул қилишда, айниқса башорат мақсадларида, молиявий маълумотлардаги тенденцияларни баҳолаш учун имконият яратиш билан ёрдам беради. Баъзи ҳолатларда, жорий даврга нисбатан қиёсланувчанликка эришиш учун муайян олдинги даврдаги қиёсий маълумотларни қайта таснифлашнинг имкони йўқ бўлади. Масалан, тадбиркорлик субъекти қайта таснифлашга имкон берадиган тарзда олдинги давр(лар)даги маълумотларни йиғмаган бўлиши мумкин, ва маълумотларни қайта яратиш имкони бўлмаслиги мумкин.

40. БҲМС 3 тадбиркорлик субъекти ҳисоб сиёсатини ўзгартирадиган ёки хатони тузатадиган пайтда талаб этиладиган қиёсий маълумотларга нисбатан тузатишларни белгилайди.

§ 3. Ҳисобот даври ва ҳисобот санаси.

 41. 1 январдан 31 декабргача бўлган календарь йил молиявий ҳисоботнинг ҳисобот даври ҳисобланади.

42. Молиявий ҳисобот календарь йилдан фарқли давр учун, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда ой ёки чорак учун тузилиши мумкин.

43. Молиявий ҳисоботлар учун ҳисобот санаси ҳисобот даврининг сўнгги календарь куни ҳисобланади. Чунончи субъектнинг йиллик бухгалтерия баланси учун 31 декабрь ҳисобот санаси ҳисобланади, молиявий натижалар тўғрисидаги йиллик ҳисобот учун 1 январдан 31 декабргача бўлган давр ҳисобот даври ҳисобланади.

44. Молиявий ҳисобот қуйидагиларга тақдим этилади:

а)           Субъектнинг мулк эгаларига (давлат мулкини бошқаришга ваколатли органларга, иштирокчиларга, таъсисчиларга) — таъсис ҳужжатларига мувофиқ;

б)           Давлат солиқ хизмати органларига — субъект рўйхатга олинган жойи бўйича;

в)           Давлат статистика органларига;

г)           Қонун ҳужжатларига мувофиқ — бошқа органларга.

45.  Вазирликлар, идоралар, уюшмалар, корпорациялар, концернлар ва давлат мулкини бошқарувчи бошқа органлар учун умумлаштирилган чораклик ва йиллик ҳисоботларни тақдим этишнинг қуйидаги муддатлари белгиланади:

чораклик ҳисоботлар учун ҳисобот чораги тугагандан сўнг 40 (қирқ) кун мобайнида;

йиллик ҳисоботлар учун ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 15 мартидан кечиктирмай.

46.  Хорижий сармоялар иштирокидаги корхоналар ва чет эл фирмаларининг ваколатхоналари учун йиллик молиявий ҳисоботларни тақдим этиш муддати ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 25 мартидан кечиктирмай белгиланади.

47.  Юридик шахс мақомига эга бўлган бюджет ташкилотлари молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни молия органларига йилда бир марта ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 15 мартидан кечиктирмай тақдим этадилар.

48. Тадбиркорлик субъектлари чораклик ва йиллик молиявий ҳисоботларни қуйидаги муддатларда тақдим этадилар:

чораклик молиявий ҳисоботлар учун ҳисобот даври тугагандан кейинги ойнинг 25-кунига қадар;

йиллик молиявий ҳисоботлар учун ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 15 февралидан кечиктирмай.

Кичик корхоналар ва микрофирмалар фақат йиллик молиявий ҳисоботни ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 15 февралидан кечиктирмай тақдим этадилар.

49. Вазирликлар, идоралар, бошқа бошқарув органлари ва айрим субъектлар учун Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳисобот тақдим этишнинг бошқа муддатларини белгилайди.

50. Ҳисоботни тақдим этиш санаси дам олиш кунига тўғри келиб қолган ҳолларда тақдим этиш муддати дам олиш кунидан кейинги биринчи иш кунига ўтказилади.

§ 4. Тузилиш ва мазмун

Молиявий ҳисоботларнинг идентификациялаш

51. Молиявий ҳисоботлар молиявий ҳисоботларнинг бир хил турдаги шаклларида аниқ идентификацияланган бўлиши керак.

 52. Қуйидаги ахборотлар молиявий ҳисоботларда тўлиқ акс эттирилиши керак:

а)           Субъектнинг номи, мулк шакли, юридик манзили, бўйсуниши, идентификация рақами ва субъектни аниқлаш учун бошқа реквизитлар;

б)           Молиявий ҳисоботлар якка корхоналарни ёки корхоналар гуруҳини ўз ичига оладими;

в)           Ҳисобот санаси ёки молиявий ҳисоботлар билан қамраб олинган давр.

53. Тақдим этилган ҳисобот ахборотини тўғри тушуниш учун қуйидаги реквизитлар ҳам ёритиб берилиши ва зарур бўлганда такрорланиши керак:

а)           Молиявий ҳисоботлар ўлчанган валюта ва агар бир неча валютадан фойдаланилган бўлса, улар ифодаланган валюталар;

б)           Молиявий ҳисоботларда рақамларни кўрсатиш учун фойдаланилган аниқлик даражаси, масалан, рақамлар минглар ҳисобида кўрсатилганми ёки миллионлар ҳисобидами ва ҳоказо.

§ 5. Бухгалтерия баланси

54. Бухгалтерия баланси молиявий ҳисоботнинг таркибий қисмларидан бири ҳисобланади, тадбиркорлик субъектининг мулкий ва молиявий аҳволи ҳақидаги ахборотни тўплайди ҳамда ошкор қилади.

55. Тадбиркорлик субъектнинг бухгалтерия баланси унинг ресурсларини ва молиявий таркибини тушуниб етишга имконият бериши учун ҳисобот вақтидаги молиявий ҳолатини акс эттириши керак.

Айланма (жорий) ва узоқ муддатли активлар ўртасидаги тафовут

56. Ҳар бир субъект жорий активларни ва жорий мажбуриятларни бухгалтерия балансида алоҳида тасниф сифатида кўрсатишни (ёки кўрсатмасликни) белгилаб олиши керак. Мазкур стандартнинг 59 — 61-бандлари ана шундай чеклаш амалга оширилганда қўлланилади. Тадбиркорлик субъекти бу таснифни амалга оширмайдиган вариантни танлаб олса, активлар ва мажбуриятларни тўлаш муддатлари бўйича ахборотлар барибир ёритиб берилиши керак.

57. Баланс ҳисоботидаги жорий ва узоқ муддатли активлар ҳамда мажбуриятларнинг алоҳида тасниф этилиши айланма маблағ сифатида доимо мурожаат қилинадиган соф активлар билан субъектнинг узоқ муддатли операцияларида фойдаланиладиган активлар ўртасидаги тафовутни фарқлаш йўли билан жуда фойдали ахборот бўлади.

Жорий активлар

58. “Жорий активлар” бўлимида товар-моддий захиралар, келгуси даврлар харажатлари, муддати кечиктирилган харажатларнинг жорий қисми, дебиторлик қарзлари, пул маблағлари, қисқа муддатли молиявий қўйилмалар ва бошқа жорий активлар суммалари ошкор қилиниши керак.

59. Активлар қуйидаги ҳолларда жорий актив сифатида тасниф этилиши керак, агар:

а)           Тадбиркорлик субъекти операцион фаолиятининг бир қисми бўлса ва субъектнинг бир нормал ўтаётган операцион циклида уни олиш ёки истеъмол қилиш кутилаётган бўлса;

б)           Асосан қайта сотиш мақсадида ёки қисқа муддатда сақлаб турилган бўлса ва ундан ҳисобот санасидан кейинги 12 ой мобайнида фойдаланиш кутилаётган бўлса. Бошқа барча активлар жорий бўлмаган активлар (узоқ муддатли активлар) сифатида тасниф этилиши керак.

60. Жорий активларнинг икки тури мавжуд. Биринчи тури тадбиркорлик субъекти айланма капиталининг бир қисми сифатида намоён бўлиб, тадбиркорлик субъектининг нормал операцион цикли давомида олинган ёки истеъмол қилинган бўлади. Иккинчи тури операцион активлар ҳисобланмаган, лекин савдо ёки инвестиция мақсадларида сақлаб турилган ва уларни ҳисобот санасидан кейинги 12 ой мобайнида сотиш кутилаётган жорий активлар сифатида намоён бўлади. Жорий активларга ҳисобот санасидан кейинги 12 ой мобайнида олинадиган ёки истеъмол қилинадиган захиралар ва дебиторлик қарзлари киритилади.

61. Тадбиркорлик субъектининг операцион цикли — бу материалларни харид қилиш, ишлаб чиқариш ва осонликча пулга айлантириладиган молиявий активлар ҳисобига сотиш ўртасидаги ўртача вақтдир. Операцион активларни узоқ муддатли ва жорий операцион цикл ўртасида тасниф этиш мақсадида бир йил ҳисобланади, агар фақат шу тармоқ ёки фаолият тури учун каттароқ давр анча мувофиқроқ ҳисобланмаса.

Узоқ муддатли (жорий бўлмаган) активлар

62. “Узоқ муддатли активлар” бўлимида асосий воситалар ва номоддий активлар қиймати, узоқ муддатли инвестициялар, ўрнатиладиган ускуналар, капитал қўйилмалар, узоқ муддатли дебиторлик қарзлари ва муддати кечиктирилган узоқ муддатли харажатлар суммалари ошкор қилиниши керак.

 63.Субъектнинг жорий бўлмаган активлари қуйидаги активлардан иборат бўлади:

а)           Субъект фаолиятида узоқ муддатли асосда фойдаланиладиган активлар, жумладан субъектнинг мулки, бинолари ва ускуналари, номоддий активлари ва гудвилл;

б)           Инвестиция мақсадида сақлаб турилган ва ҳисобот кунидан бошлаб 12 ой давомида сотилиши мумкин бўлмаган активлар.

Мажбуриятлар

64. “Мажбуриятлар” бўлимида узоқ муддатли ва жорий мажбуриятлар бўйича ахборотлар алоҳида ошкор этилиши лозим.

65. Қуйидагилар жорий мажбурият ҳисобланади, агар:

а)           Ҳисобот кунидан бошлаб 12 ой мобайнида улар бўйича ҳисоб-китоб қилинса;

б)           Мажбуриятларнинг қолган моддалари жорий эмас.

66. Жорий мажбуриятларнинг тавсифи жорий активлар тавсифига ўхшаш. Кредиторлик қарзи, иш ҳақи, солиқлар ва бошқа операцион харажатлар бўйича қарзлар каби айрим жорий мажбуриятлар жорий активлар ҳисобидан ҳисоб-китоб қилишни талаб қилади, чунки субъектнинг одатдаги операцион циклида фойдаланиладиган айланма капитални ташкил этувчи моддалар бўйича мажбурий ҳисобланади. Бундай операцион моддалар ҳатто ҳисобот санасидан бошлаб 12 ойдан ортиқ давр мобайнида ҳисоб-китоб қилиниши керак бўлсада, жорий мажбуриятлар кўринишида тасниф қилинади.

67. Жорий мажбуриятларга ҳисобот кунидан бошлаб 12 ой мобайнида ҳисоб-китобни талаб этсада, операцион цикли нуқтаи назаридан уларни жорий ҳисобланишини аниқлаш қийин бўлган қуйидагилар ҳам киради: банк овердрафтлари, тўланадиган дивидендлар, даромад солиқлари бошқа кредиторлик қарзлари, фоизларни тўлашни талаб қиладиган қисқа муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми.

 68.  Жорий мажбуриятлар бўйича етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарзлар, алоҳида бўлинмаларга қарзлар, шуъба ва тобе хўжалик жамиятларига қарзлар, муддати кечиктирилган даромадлар, солиқлар ва мажбурий тўловлар бўйича муддати кечиктирилган мажбуриятлар, бошқа муддати кечиктирилган мажбуриятлар, олинган бўнаклар, бюджетга тўловлар бўйича қарзлар, суғуртага оид қарзлар, давлат мақсадли жамғармаларидан тўловларга оид қарзлар, таъсисчилардан қарзлар, меҳнатга ҳақ тўлашга оид қарзлар, қисқа муддатли банк кредитлари, қисқа муддатли қарзлар, узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми ва бошқа кредиторлик қарзлари суммалари ошкор қилинади.

 69. Агар корхона кредит битимига биноан узоқ муддатлилиги асосида мажбуриятларни қайта молиялашни назарда тутаётган бўлса, узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий улуши жорий мажбуриятлардан чиқариб ташланади. Бундай ҳолда мажбуриятлар суммаси ва қайта молиялаш шартлари ошкор этилиши керак.

70. Узоқ муддатли асосда айланма капитални пул билан таъминланадиган, фоизни тўлашни талаб қилувчи ва 12 ой мобайнида ҳисоб-китоб қилинмайдиган мажбуриятлар узоқ муддатли (жорий бўлмаган) мажбуриятлар ҳисобланади.

71. Узоқ муддатли мажбуриятлар бўйича етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарзлар, алоҳида бўлинмаларга узоқ муддатли қарзлар, шуъба ва тобе хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарзлар, муддати кечиктирилган узоқ муддатли даромадлар, солиқлар ва мажбурий тўловлар бўйича муддати кечиктирилган мажбуриятлар, бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар, харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар, узоқ муддатли банк кредитлари, узоқ муддатли қарзлар ва бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлари суммалари кўрсатилиши керак.

72. Фоиз ставкалари умумлашуви, шартнома мажбуриятларини қоплаш шартлари, қоплаш навбатлилиги, муомала шартларини умумлаштириш ҳамда мукофот ва дисконт суммалари бухгалтерия баланси қисмида тушунтириш хатида кўрсатилиши лозим.

Ўз сармояси (ўз сармояси манбалари)

73. Хусусий сармоя бўлимида устав сармояси, қўшилган сармоя, захира сармоя, сотиб олинган ўз акциялари, тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар), мақсадли тушумлар ҳамда бўлғуси харажатлар ва тўловлар захиралари ошкор қилиниши керак.

Қисқа муддатли (жорий) мажбуриятларни қайта молиялаштириш

74. Ҳисобот санасидан кейин 12 ой мобайнида ҳисоб-китоб қилиниши лозим бўлган мажбуриятлар фақат қуйидаги шартларда жорий бўлмаган мажбуриятлар сифатида тасниф этилиши керак:

а)           Дастлабки муддат 12 ойдан узоқроқ бўлса;

б)           Субъект мажбуриятни узоқ муддатли асосда қайта молиялаштиришни режалаштираётган бўлса;

в)           Бу ният молиявий ҳисобот маъқуллангунга қадар тўлдириладиган қайта молиялаштиришга ёки тўловлар таркибий жиҳатдан ўзгартиришга қаратилган битим билан қўллаб-қувватланса,.

75. Жорий мажбуриятлардан чиқариб юбориладиган ҳар қандай қисқа муддатли қарз миқдори уни тақдим этишни қўллаб-қувватловчи ахборот билан биргаликда бухгалтерия балансига изоҳларда ёритиб берилиши керак.

Ахборотни ошкор қилишнинг асосий қоидалари

76. Тадбиркорлик субъектининг бухгалтерия баланси молиявий ҳолатнинг турли жиҳат реквизитларини акс эттирадиган тарзда тақдим этилиши керак. Қуйидагилар бухгалтерия балансининг мажбурий элементлари ҳисобланади:

а)  Моддий активлар;

б)  Номоддий активлар;

в)  Молиявий активлар;

г)  Захиралар;

д)  Дебиторлик қарзи;

е)  Пул маблағи ва пул эквивалентлари;

ж) Кредиторлик қарзи;

з)  Ажратмалар;

и) . Фоиз тўлашни талаб қилувчи мажбуриятлар;

к)  . Хусусий капитал ва захиралар.

 77. Мазкур БҲМС бухгалтерия балансини тақдим этиш зарур бўлган тартиб ёки шакл кўрсатилмайди. Бухгалтерия балансининг шакли алоҳида БҲМС “Бухгалтерия баланси”да келтирилган.

78. Тахминий баҳолашдан кўпроқ даражада фойдаланиш орқали баҳоланиши мумкин бўлган мажбуриятлар захира ҳисобланади. Субъектни ва кредит берган ташкилотларни зарар оқибатларидан қўшимча муҳофаза қилишни таъминлаш учун қонун ҳужжатлари ёки уставда захираларни ташкил этиш кўзда тутилади.

79. Бухгалтерия балансидаги барча ахборот тўғри ошкор қилиниши ва фойдаланувчиларга тушунарли бўлиши керак. Зарур ҳолларда бухгалтерия балансига киритиладиган моддалар уларни тушунтириб берадиган ахборотлар билан тўлдирилади.

80. Бухгалтерия балансининг манзил қисмида тадбиркорлик субъектининг ҳисобот санаси, номи, тармоғи, мулк шакли, ташкилий-ҳуқуқий шакли ва тўлиқ юридик манзили, тадбиркорлик субъекти эгалигида бўлган органнинг номи, бухгалтерия балансини тайёрлаш чоғида фойдаланилган ўлчов бирлиги кўрсатилиши шарт.

81. Бухгалтерия баланси ҳисобот даври бошидаги ва охиридаги тегишли маълумотларни ошкор қилиши керак.

82.  Жорий активлар ва жорий мажбуриятлар моддалари сальдоланмайди. Бухгалтерия балансининг айрим моддалари бошқа моддаларга киритилмайди ва улар билан сальдоланмайди.

83. Бухгалтерия балансида узоқ муддатли ва жорий активлар, ўз сармояси, узоқ муддатли ва жорий мажбуриятлар ҳамда уларни ошкор қилиш тадбиркорлик субъектининг молиявий аҳволини таҳлил қилишда молиявий ҳисоботдан фойдаланувчилар учун ёрдам бера оладиган ахборотдан иборат бўлади.

84. Бухгалтерия балансида узоқ муддатли ва жорий активлар, хусусий сармоя, узоқ муддатли ва жорий мажбуриятларнинг умумий суммаси ошкор қилиниши керак.

85. Узоқ муддатли ва жорий активлар, хусусий сармоя, узоқ муддатли ва жорий мажбуриятлар тушунчалари Молиявий ҳисоботни концептуал асосида  келтирилган.

Изоҳлар, ҳисоб-китоблар ва тушунтиришларда тақдим этиладиган ахборотлар

86. Субъект тушунтиришларда қуйидагиларни ёритиб беришга мажбур:

а)  Эълон қилинган акциялар сони;

б)  Чиқарилган, ҳақи тўла тўланган, чиқарилган, лекин ҳақи тўла тўланмаган акциялар сони;

в)  Акцияларнинг номинал қиймати;

г)  Йилнинг бошида ва охирида ҳақи тўланмаган акциялар сонининг камайиши;

д)  Акциядорлик капиталининг ҳар бир тоифасига тааллуқли ҳуқуқлар, афзалликлар ва чеклашлар, шу жумладан дивидендларни тақсимлаш ва капитални қоплашга доир чеклаш;

е)  Жамиятнинг ўзига, тадбиркорлик субъектига қарашли шўъба ва уюшган жамиятларига тегишли акциялар;

ж) Опцион ва савдо контракти бўйича эмиссия учун захирага ажратилган акциялар, шу жумладан уларнинг муддатлари ва миқдорлари.

з) хусусий капиталдаги захиралар моҳияти ва мақсадлари баёни.

87. Мажбуриятларда акциядорлар (таъсисчилар, иштирокчилар) йиғилишида расман маъқулланмаган дивидендларни (даромад) тўлаш учун суммаларнинг мавжудлиги.

88. Субъект хусусий капиталдаги ўзгаришларни акс эттириши лозим ва бунда қуйидагиларни алоҳида кўрсатиши зарур:

а)           Давр бошида ва ҳисобот санасида жамғарилган фойда ёки зарарларнинг қолдиғи ҳамда шу даврда юз берган муҳим ўзгаришлар, жумладан давр учун соф фойда ва акциядорлар (таъсисчилар, иштирокчилар) ҳар бир тоифасига тақсимланаши;

б)           Хусусий капитал ва резервларни ҳар бир тоифасининг жорий суммасини даврнинг боши ва охирида ўзгаришларнинг миқдори.

89. Бухгалтерия баланси қисмидаги тушунтиришлар бухгалтерия балансидан фойдаланувчиларни амалда корхонанинг мулкий ва молиявий аҳволини баҳолаш учун зарур бўлган қўшимча маълумотлар билан таъминлаши лозим, уларга шу жумладан:

а) активларга мулк ҳуқуқларидаги чеклашлар;

б) мажбуриятлар бўйича берилган кафолатлар;

в) шартли (кўзда тутилмаган) активлар ва мажбуриятлар, имкон қадар миқдор кўринишида;

г) бўлғуси узоқ муддатли инвестицияларни молиялаш учун мўлжалланган маблағлар киради.

§ 6. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот

90. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот тадбиркорлик субъектининг ҳисобот давридаги молиявий фаолиятини тавсифлайди ва бу фаолиятнинг турли жиҳатларини тушунишга имкон берадиган усул билан кўрсатади.

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда тақдим этилиши керак бўлган ахборотлар

91. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда қуйидаги мажбурий элементлар бўлиши лозим:

а)           Тушум;

б)           Операцион фаолиятининг натижалари;

в)           Молиявий фаолият натижалари;

г)           Даврдаги соф фойда ёки зарар. Қўшимча сатрлар, сарлавҳалар ва якунлар молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботнинг юз томонида БҲМСга мувофиқ кўрсатилади.

Ҳисобот даврининг соф даромади ёки зарари

92. Муайян даврда тан олинган даромадлар ва харажатларнинг барча моддалари, агар Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларида (БХМС) бошқача ёндашув назарда тутилмаган бўлса, ҳисобот даврининг соф даромади ёки зарарни аниқлашда ҳисобга олиниши шарт.

93. Ҳисобот даврининг соф даромади ёки зарари қуйидаги элементлар асосида аниқланади ва уларнинг ҳар бири молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда ёритиб берилиши лозим:

а)           Умумхўжалик фаолиятидан олинган даромад ёки зарарлар;

б)           Даромад (фойда) солиғи тўлангунга қадар умумий молиявий натижа (фойда ёки зарар);

в)           Даромад (фойда) солиғидан ташқари соф фойда

г)           Даромад (фойда) солиғидан ташқари соф фойда

94. Умумхўжалик (одатий) фаолиятдан даромадлар ва харажатлар моддалари муайян миқдорга етса ва тадбиркорлик субъекти фаолиятининг операциялари мазмуни жуда муҳим бўлса, бу моддаларнинг моҳияти ва суммалари ёритилиши керак.

95. Тушунтиришларда ёритиб беришни талаб қилувчи муҳим хўжалик операциялари:

а)           Сотишнинг соф қийматигача ТМЗни арзонлаштириш ёки қайта тиклаш қийматигача асосий воситаларни арзонлаштириш, шунингдек бундай арзонлаштиришни бекор қилиш.

б)           Тадбиркорлик субъекти фаолиятини таркибий жиҳатдан ўзгартириш, шунингдек таркибий жиҳатдан ўзгартириш харажатлари бўйича ҳар қандай захираларни бекор қилиш;

в)           Узоқ муддатли инвестицияларни тугатиш;

г)           Фаолиятни тугатиш;

д)           Суд жараёнларини тартиблаштириш;

е)           Захираларни бекор қилиш.

Ҳисоб сиёсатидаги ўзгартишлар

96. Ҳисоб сиёсатидаги ўзгартишлар белгиланган тартибда кўзда тутилган ҳоллардагина ёки ўзгартишлар тадбиркорлик субъектининг молиявий ҳисоботларида ахборотни янада ишончлироқ тақдим этишга кўмаклашсагина ўтказилиши мумкин.

97. Ҳисоб сиёсатидаги ўзгартишлар натижасида юз берган ўзгаришлар суммаси қуйидагича амалга оширилиши керак:

а)           Йил бошидаги тақсимланмаган фойда сальдосини ўзгартириш йўли билан бухгалтерия балансига ёзиб қўйиш;

б)           Ҳисобот давридаги соф даромад ёки зарарни аниқлашга киритиш.

98. Ҳисоб сиёсатидаги ўзгартишлар молиявий ҳисоботни тақдим этишнинг олдинги даврига нисбатан ҳисобот даврига муҳим таъсир ўтказса ёки келгуси ҳисобот даврларига таъсир ўтказадиган бўлса, тадбиркорлик субъекти тушунтиришларда қуйидаги ахборотларни ёритиб бериши керак:

а)           Ўзгартишлар сабабларини;

б)           Ҳисобот давридаги ва тақдим этилган олдинги даврлардаги тузатишлар суммасини;

в)           Жорий даврдаги соф даромад ёки зарарда ҳисобга олинган тузатиш суммасини;

г)           Қиёсий маълумотларга киритилган ҳисобот давридан олдинги даврлардаги тузатишлар суммасини;

д)           Қўшимча маълумотлар келтирилган ҳар бир ҳисобот даврига киритилган тузатишлар суммасини ва молиявий ҳисоботларга киритилган даврлардан олдинги даврлар билан боғлиқ тузатишлар суммасини. Агар қиёсий ахборот киритилган бўлса ёки қўшимча маълумот тақдим этиш имконияти бўлмаса, бу ҳолат ёритиб берилиши керак;

99.  Қайта ҳисобланган қиёсий маълумотларни ёки уларни қайта ҳисоблаш мақсадга мувофиқ эмаслигининг сабабларини.

Изоҳлар, ҳисоб-китоблар ва тушунтиришларда тақдим этиладиган ахборотлар

100. Тадбиркорлик субъекти молиявий ҳисоботга изоҳлар, ҳисоб-китоблар ва тушунтиришларда даромадлар ва харажатлар турлари ёки фаолият турлари бўйича таснифлаш йўли билан даромадлар ва харажатларни таҳлил қилиб бериши керак.

101. Харажатларни фаолият турлари бўйича таснифлайдиган тадбиркорлик субъекти харажатларнинг турлари бўйича қўшимча ахборотни, жумладан эскириш (амортизация) харажатларини, ходимларни сақлаш билан боғлиқ харажатларни, хом ашё ва халқ истеъмоли товарларидан фойдаланиш харажатлари бўйича қўшимча ахборотларни ёритиб беришга мажбур.

§ 7. Пул оқимлари ҳақидаги ҳисобот

102. Тадбиркорлик субъекти пул оқимлари ҳақидаги ҳисоботни БҲМС “Пул оқимлари ҳақидаги ҳисобот” га мувофиқ тақдим этишга мажбур.

103. БҲМС “Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот” пул оқимлари ҳақидаги ҳисоботни тақдим этиш ва унга тегишли тушунтиришларни тақдим этиш бўйича талабларни белгилайди. Мавжуд оқим ҳақидаги ахборот молиявий ҳисоботдан фойдаланувчиларга тадбиркорлик субъектининг пул маблағини ва пул эквивалентларини хўжалик субъектининг эҳтиёжларига йўллаш қобилиятини баҳолаш имкониятини тақдим этишда фойдалидир.

 

§ 8. Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисобот

104. Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботда хусусий капиталнинг ҳаракати, резервларни шакллантириш, тўлаш учун ҳисобланган дивидендлар тўғрисидаги ахборот тақдим этилади.

105. Ҳисоботда хусусий капитал ва унинг таркибий қисмлари тўғрисида, устав капитали, қўшилган капитал, резерв капитал, тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар), сотиб олинган хусусий акциялар ва бошқа хусусий капитал элементлари тўғрисидаги ахборот ёритиб берилиши лозим.

106. Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисобот хусусий капитал тўғрисидаги ҳисобот даври бошига ва охирига бўлган тегишли ахборотни ёритиб бериши керак.

107. Ҳисоботда ҳисобот давридаги хусусий капитал таркибида бўлган ўзгаришлар ҳақидаги ахборот ёритиб берилган бўлиши керак. Бунинг учун қуйидагилар тўғрисидаги ахборотларни ёритиб бериш керак: қимматли қоғозлар эмиссияси, узоқ муддатли активларнинг қайта баҳоланиши, устав капиталини шакллантиришдаги валюта курсидаги фарқлар, резерв капиталга ажратмалар, жорий йилнинг тақсимланмаган фойдаси (зарари), текинга олинган мол-мулк, пул дивидендлари ва акциялар кўринишида тўланадиган дивидендлар, шунингдек, хусусий капитални шакллантиришнинг бошқа манбалари.

108. Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботда қуйидагилар тўғрисидаги ахборот ҳам ёритиб берилиши керак: чиқарилган акциялар сони, акцияларнинг номинал қиймати, муомаладаги акциялар сони.

109. Икки ҳисобот даври ўртасида хусусий капитал таркибидаги ўзгаришлар молиявий ҳисоботларда қабул қилинган ва ёритиб бериладиган баҳолашнинг аниқ принципидан келиб чиққан ҳолда ҳисобот даври давомидаги соф активларнинг кўпайиши ёки камайишини акс эттиради.

Мазкур стандартда соф активлар деганда тадбиркорлик субъектининг ўз маблағлари билан таъминланган узоқ муддатли ва жорий активларнинг қиймати, яъни тадбиркорлик субъектининг қарз мажбуриятларидан озод бўлган мол-мулк қиймати тушунилади.

110. Хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботга тушунтиришда иштирокчининг чиқиб кетиши, акциядорлик жамияти томонидан акцияларнинг сотиб олиниши ёки сотиб олинган акцияларнинг бекор қилиниши, акциялар номинал қийматининг пасайиши ёки бошқа сабабларга кўра тадбиркорлик субъекти хусусий капиталининг камайиб кетганлиги ҳақидаги маълумотлар келтирилади.

111. Акциядорлик жамиятлари хусусий капитал тўғрисидаги ҳисоботга тушунтиришда қуйидагилар ҳақидаги ахборотларни келтирадилар:

а) обуна амалга оширилиши назарда тутилаётган акцияларнинг умумий сони ва номинал қиймати;

б) назарда тутилган миқдорлар билан таққослаганда обуна амалга оширилган акцияларнинг умумий миқдори ва номинал қиймати;

в) акцияларга обунанинг боришида олинган маблағларнинг умумий суммаси;

г) айрим турлар ва тоифалар бўйича устав капитали таркибидаги акциялар;

д) имтиёзли акциялар бўйича тўланмаган жамланган дивидендлар суммаси;

е) акциялар кўринишида тўланадиган дивидендлар, хусусан, тўланадиган акцияларнинг сони ва қиймати, шунингдек, уларнинг турлари ёки тоифалари тўғрисида;

ж) ҳисобот даврида юз берган майдалаш ёки қўшиб юборишлар ва акцияларнинг майдаланиши ёки қўшиб юборилишигача ва ундан кейинги акцияларнинг номинал қиймати тўғрисидаги.

112. Акцияларга обуна бўлишдан олинган маблағларнинг умумий суммаси, тушунтириш қисмида қуйидагилар кесимида келтирилади:

а) акциялар учун тўлов сифатида киритилган барча пул маблағлари, акциялар сонини кўрсатган ҳолда;

б) акциялар учун тўлов сифатида киритилган мол-мулкнинг қиймат баҳоси, акциялар сонини кўрсатган ҳолда;

в) акциялар учун тўлов сифатида киритилган чет эл валютасининг умумий суммаси, акциялар сони ва валюта ҳисобга киритилган курсни кўрсатган ҳолда.

113. Устав капитали таркибидаги акциялар тўғрисидаги ахборотлар тушунтиришда алоҳида турлари ва тоифалари бўйича келтирилади:

а) чиқарилган акциялар сони, устав капиталининг тўланмаган қисмини кўрсатган ҳолда;

б) акциянинг номинал қиймати;

в) ҳисобот даври мобайнида муомалада бўлган акциялар сонидаги ўзгаришлар;

г) акциялар билан боғлиқ ҳуқуқлар, имтиёзлар ва чеклашлар, шу жумладан дивидендларнинг тақсимланиши ва капиталнинг қайтариб берилиши бўйича чеклашлар;

д) жамиятнинг ўзига, унинг шуъба ва уюшган корхоналарига тегишли акциялар;

е) таъсисчилар рўйхати ва улар эгалик қилаётган акциялар сони;

ж) ижроия орган аъзоларининг мулки бўлган акциялар сони;

з) опционлар ва бошқа шартномаларга мувофиқ чиқариш учун захиралаштирилган акциялар, уларнинг муддатлари ва суммаларини кўрсатган ҳолда;

и) конвертация қилинадиган (акцияларга ёки облигацияларга) акцияларнинг сони ва номинал қиймати ҳамда ушбу акцияларнинг қарзга оид қимматли қоғозларга конвертация қилинган ҳолларда юзага келиши мумкин бўлган мажбуриятлар.

114.  Бошқа барча Тадбиркорлик субъекти молиявий ҳисоботлар изоҳларида қуйидагилар ахборотларни келтиради:

а) мулк эгалари ўртасида устав капиталидаги улушларнинг тақсимланиши;

б) ушбу улушларга тегишли ҳуқуқлар, имтиёзлар ёки чеклашлар;

в) устав капиталидаги мулк эгалари улуши таркибидаги ўзгаришлар.

 

§ 9. Ҳисобот санасидан кейин хўжалик фаолиятида юз берадиган ҳодисалар ҳисоби

115. Ҳисобот санаси билан молиявий ҳисоботларни эълон қилиш учун тасдиқлаш санаси ўртасида юз берадиган ҳодисалар активларга ва мажбуриятларга тузатишлар киритиш заруратини ёхуд уларни ёритиб бериш заруратини кўрсатиши мумкин. 

116. Активлар ва пассивлар ҳисобот санасидан кейин хўжалик фаолиятида юз берган, узлуксизлик қоидаси барча субъектга ёки унинг бир қисмига нисбатан оқланмаганлигини, яъни субъект банкрот бўлганлигини кўрсатувчи ҳодисалар бўйича тузатилиши керак.

117. Активлар ва мажбуриятлар бўйича тузатишлар ҳисобот санасидан кейин юз берган, ҳисобот санасида миқдорларни аниқлаш учун қўшимча ахборотни таъминлайдиган ҳодисалар бўйича зарурдир. Масалан, ҳисобот санасидан кейин юз берган мижознинг банкротлигини тасдиқлайдиган қарз бўйича зарарларга тузатиш киритиш мумкин; ҳисобот санасидан кейин ёнғин натижасида асосий ишлаб чиқариш биноси бузилиши ёки бошқа катта корхонани сотиб олиш туфайли асосий воситаларнинг баланс қийматига тузатишлар киритиш.

118.  Ҳисобот санасидан кейин юз берган хўжалик фаолиятидаги ходисалар, бутун субъект ёки унинг бир қисми ишлаб чиқаришнинг узлуксизлиги қоидасига мос келмай қолишини кўрсатиши мумкинки. Тадбиркорлик субъектининг ҳисоботлар молиявий ҳолатни ташхис қилиш натижасида молиявий ҳолат ёмонлашганлигини, яъни ночорлигини кўрсатади, бунда молиявий ҳисоботни эълон қилиш учун тасдиқлашда узлуксизлик қоидасидан фойдаланиш масаласи кўриб чиқилади.

119. Ҳисобот санаси билан молиявий ҳисоботларни эълон қилиш учун тасдиқлаш санаси ўртасида юз берадиган ҳодисалар активларга ва мажбуриятларга тузатишлар киритиш заруратини ёхуд уларни ёритиб бериш заруратини кўрсатиши мумкин. 

120. Агар бухгалтерия балансини тузиш санасидан кейин юз берган хўжалик фаолиятидаги ҳодисаларни ёритиб бериш талаб этиладиган бўлса, қуйидаги ахборотлар тақдим этилиши керак:

операциянинг моҳияти;

молиявий таъсирга баҳо бериш ёки бундай баҳолашни ўтказиб бўлмаслик тўғрисидаги ахборот.

§ 10. Молиявий ҳисоботга изоҳлар, ҳисоб-китоблар ва тушунтиришлар

121. Тадбиркорлик субъекти молиявий ҳисоботга изоҳлар, ҳисоб-китоблар ва тушунтиришларда қуйидагиларни амалга ошириши керак:

а)           Тадбиркорлик субъектининг молиявий ҳисоботини тузишда ва ҳисоб сиёсатида танлаб олинган ва қўлланилаётган асос тўғрисидаги ахборот тақдим этиши;

б)           БҲМС талаб қилувчи, молиявий ҳисоботнинг ҳеч бир жойида кўрсатилмаган ахборотни ёритиб бериши;

в)           Молиявий ҳисоботда келтирилмаган, лекин молиявий ҳисоботни аниқ ва ҳаққоний тасаввур этиш учун зарур бўлган қўшимча таҳлилий ахборотни тақдим этиши.

Тушунтиришлар таркиби

122. Молиявий ҳисоботларга тушунтиришлар тизимли равишда тушунтириш хати кўринишида тақдим бўлиши керак.

Тушунтиришлардаги ахборот молиявий ҳисоботда келтирилган тегишли моддаларга ҳавола этилган ҳолда тақдим этилиши лозим.

123. Тушунтириш одатда шундай тузиладики, у фойдаланувчига молиявий ҳисоботларни яхшироқ тушунишга ва уларни бошқа Тадбиркорлик субъектининг молиявий ҳисоботи билан қуйидагича қиёслашига ёрдам беради:

а)           Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларига мувофиқлиги ҳақидаги ҳисобот;

б)           Ўлчов асоси ва бухгалтерия ҳисобида қўлланилаётган сиёсат тўғрисидаги ҳисобот;

в)           Молиявий ҳисоботларда келтирилган моддалар учун ёрдамчи ахборот;

 124. Қуйидагиларни ўз ичига олган бошқа ёритиб беришлар:

а)           Шартли мажбуриятлар, оддий мажбуриятлар ва бошқа молиявий ёритиб беришлар;

б)           Молия билан боғлиқ бўлмаган ёритиб беришлар.

125. Молиявий ҳисоботларни тайёрлаш асоси ва бухгалтерия ҳисоби бобидаги махсус сиёсат ҳақидаги ахборот молиявий ҳисоботга изоҳлар олдидан алоҳида ҳисобот кўринишида тақдим этилиши керак.

 

 
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
2019 йил “__” ________даги __- сон буйруғига
2-ИЛОВА

 

Ўз кучини йўқотган деб топилаётган

идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар

РЎЙХАТИ

 

  1. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 1998 йил 26 июлда 17-07/86-сон билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (1-сонли БҲМС) “Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот” (рўйхат рақами 474, 1998 йил 14 август) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 1999 йил, 5-сон).
  2. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 1998 йил 25 августда 43-сон билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (3-сонли БҲМС) “Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот” (рўйхат рақами 484, 1998 йил 26 август) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 1999 йил, 5-сон, 178-модда).
  3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 1998 йил 30 октябрда 57-сон билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (16-сонли БҲМС) “Бухгалтерия баланси тузилган санадан кейинги хўжалик фаолиятнинг назарда тутилмаган ҳолатлари ва юз берадиган ҳодисалари” (рўйхат рақами 578, 1998 йил 23 декабрь) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 1999 йил, 6-сон).
  4. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2000 йил 15 июнда тасдиқланган “Чораклик ва йиллик молиявий ҳисоботларни тақдим қилиш муддатлари тўғрисидаги Низом” (рўйхат рақами 942, 2000 йил 3 июль) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 2000 йил, 13-сон, 6-модда).
  5. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2002 йил 12 июлдаги 85-сон “Чораклик ва йиллик молиявий ҳисоботларни тақдим қилиш муддатлари тўғрисидаги низомга ўзгартириш киритиш тўғрисида”ги буйруғи (рўйхат рақами 942-1, 2002 йил 22 июль) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 й., 14-сон).
  6.  Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2003 йил 12 мартдаги 45-сон “Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (15-сон БҲМС) “Бухгалтерия баланси”ни тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи (рўйхат рақами 1226, 2003 йил 20 март) (Ўзбекистон Республикаси вазирликлари, давлат қўмиталари ва идораларининг меъёрий ҳужжатлари ахборотномаси, 2003 йил, 5-6-сон).
  7. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2004 йил 1 мартдаги 36-сон “Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (14-сон БҲМС) “Хусусий капитал тўғрисида ҳисобот”ни тасдиқлаш ҳақида”ги буйруғи (рўйхат рақами 1335, 2004 йил 7 апрель) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 йил,14-сон, 174-модда).
  8. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2012 йил 18 сентябрдаги 71-сон “Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (1-сонли БҲМС) “Ҳисоб сиёсати ва молиявий ҳисобот”га ўзгартиришлар киритиш тўғрисида”ги буйруғи (рўйхат рақами 474-1, 2012 йил 5 октябрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 40-сон, 473-модда).
  9. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2017 йил 13 июндаги 76-сон “Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (14-сон БҲМС) “Хусусий капитал тўғрисида ҳисобот”ни тасдиқлаш ҳақида”ги буйруққа ўзгартиришлар киритиш ҳақида”ги буйруғи (рўйхат рақами 1335-1, 2017 йил 16 июнь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 24-сон, 517-модда).
  10. Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг 2017 йил 14 июндаги 79-сон “Ўзбекистон Республикаси бухгалтерия ҳисоби миллий стандарти (15-сон БҲМС) “Бухгалтерия баланси”ни тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруққа ўзгартиришлар киритиш ҳақида”ги буйруғи (рўйхат рақами 1226-1, 2017 йил 16 июнь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 24-сон, 519-модда).

 

Предлагаемая редакция

НСБУ №1 «Предоставление финансовой отчетности»

 

Настоящий Национальный стандарт бухгалтерского учета (далее - НСБУ) разработан на основе Закона Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» и является элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Республике Узбекистан. Данный стандарт должен применяться в сочетании с другими НСБУ.

 

§ 1 Общие положения

1. НСБУ устанавливает основы представления финансовой отчетности, с тем чтобы обеспечить сопоставимость финансовой отчетности организации с ее финансовой отчетностью за предыдущие периоды, а также с финансовой отчетностью других организаций. В НСБУ  излагаются общие требования по предоставлению финансовой отчетности и минимальные требования к ее содержанию.

2. Детальные требования для отражения, измерения и раскрытия отдельных операций и событий описываются в других НСБУ.

3. НСБУ не описывает требования к информации, которая должна быть предоставлена, кроме финансовой отчетности. Например, организации могут предоставлять финансовый обзор в качестве дополнительной информации к отдельным формам финансовой отчетности.

4. Финансовая отчетность является способом представления финансовой информации, характеризующей деятельность организация за определенный период, независимо от того, является ли он отдельным самостоятельным хозяйствующем субъектом или входит в консолидированную группу организаций.

5. Финансовые отчеты показывают также результаты управления ресурсами организации, осуществляемого руководством.

6. Финансовая отчетность  содержит следующую информацию, которая помогает пользователям в прогнозировании движения денежных средств и, в частности, сроков и вероятности формирования денежных средств и их эквивалентов:

а)    об активах, находящихся под контролем организация (являющихся источниками вероятных притоков наличных денежных средств или другой экономической выгоды);

б)    об обязательствах организация (являющихся источниками вероятных оттоков денежных средств или другой экономической выгоды);

в)    о нераспределенной прибыли организации (которая представляет изменения в экономических ресурсах и обязательствах организация от одного периода к другому, за исключением взносов владельцев и выплат владельцам);

г)    о движении денежных средств (в качестве показателя возможного движения денежных потоков в будущем).

7. Руководитель организации  несет ответственность в соответствии с законодательством за учетную политику, а также за подготовку и предоставление финансовой отчетности.

8. Действие настоящего НСБУ не распространяется на порядок составления финансовой отчетности банками, бюджетными и страховыми организациями.

 

§ 2. Финансовая отчетность

9. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете» годовая финансовая отчетность состоит из следующих форм отчетов:

Бухгалтерский баланс — форма № 1;

Отчет о финансовых результатах — форма № 2;

Отчет о собственном капитале — форма № 3;

Отчет о денежных потоках — форма № 4;

Примечания, расчеты и пояснения.

10. Достоверное представление требует правдивого отображения последствий совершенных операций, других событий и условий в соответствии с определениями и критериями признания активов, обязательств, доходов и расходов, установленными в «Концептуальных основах финансовой отчетности». Раскрытие дополнительной информации позволяет сформировать финансовую отчетность, обеспечивающую достоверность представления.

11. Практически во всех случаях организация достигает достоверного представления, если выполняет требования всех применимых НСБУ. Для обеспечения достоверного представления организация также должна:

а)  выбирать и применять положения учетной политики в соответствии с НСБУ №3 «Учетная политика, ошибки и расчётные оценки»;

б)  представлять информацию, включая положения учетной политики, таким образом, чтобы обеспечить уместную, надежную, сопоставимую и понятную информацию;

в)  раскрывать дополнительную информацию в случаях, когда соблюдение конкретных требований НСБУ не является достаточным для того, чтобы пользователи могли понять влияние определенных операций, других событий и условий на финансовое положение и финансовые результаты организации.

12.Последствия ненадлежащей учетной политики организация не может исправить ни раскрытием положений применяемой учетной политики, ни включением примечаний или иных пояснительных материалов.

13.В исключительно редких случаях, когда руководство приходит к выводу, что соблюдение какого-либо требования НСБУ могло бы до такой степени вводить в заблуждение, что это противоречило бы самой цели подготовки финансовой отчетности, установленной в «Концептуальных основах», но при этом нормами соответствующего правового регулирования запрещается отступление от указанного требования, организация должна в максимально возможной степени уменьшить последствия тех аспектов соблюдения этого требования, которые воспринимаются как вводящие в заблуждение, раскрыв следующую информацию:

а)           наименование НСБУ, о котором идет речь, характер соответствующего требования и основания для сделанного руководством вывода о том, что соблюдение этого требования при данных обстоятельствах до такой степени вводит в заблуждение пользователей финансовой отчетности, что это противоречит самой цели подготовки финансовой отчетности, предусмотренной «Концептуальными основами», и

б)           применительно к каждому представленному периоду - корректировки по каждой статье финансовой отчетности, которые, по мнению руководства, были бы необходимы для обеспечения достоверного представления информации.

Непрерывность деятельности

14. При подготовке финансовой отчетности руководство должно оценить способность организации продолжать деятельность непрерывно. Организация должна составлять финансовую отчетность на основе допущения о непрерывности деятельности, кроме случаев, когда руководство либо намеревается ликвидировать эту организацию или прекратить ее коммерческую деятельность, либо не имеет никакой реальной альтернативы, кроме как поступить таким образом. Когда руководство, проводя свою оценку, располагает информацией о существенной неопределенности в отношении событий или условий, которые могут вызвать серьезные сомнения в способности организации непрерывно продолжать свою деятельность, организация должна раскрыть информацию об этой неопределенности. Когда организация составляет финансовую отчетность не на основе допущения о непрерывности своей деятельности, она должна раскрыть данный факт, указав при этом, на какой основе была подготовлена данная финансовая отчетность и причину, по которой организация не считается непрерывно действующей.

15. При оценке обоснованности использования допущения о непрерывности деятельности руководство учитывает всю имеющуюся информацию о будущем, рассматривая, как минимум, срок в двенадцать месяцев после окончания отчетного периода, но не ограничиваясь только им. Глубина анализа зависит от конкретных фактов в каждом отдельном случае. Если организация в течение многих лет осуществляет прибыльную деятельность и имеет свободный доступ к финансовым ресурсам, вывод об уместности использования допущения о непрерывности деятельности для целей составления финансовой отчетности может быть сделан без проведения детального анализа. При других обстоятельствах руководству, возможно, потребуется проанализировать широкий спектр факторов, относящихся к текущей и будущей прибыльности, графикам погашения задолженности и потенциальным источникам рефинансирования, прежде чем оно сможет убедиться в уместности использования допущения о непрерывности деятельности.

Денежная оценка хозяйственных операций, активов и пассивов

16. Все хозяйственные операции,  активы и пассивы должны быть измерены в едином, однородном выражении — денежной оценке.

17. Республике Узбекистан денежным измерителем является сум и его доли — тийин.

Учет по методу начисления

18.  Организация должна составлять свою финансовую отчетность, за исключением информации о денежных потоках, на основе учета по методу начисления.

19. Когда учет ведется по методу начисления, организация признает статьи в качестве активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов (элементы финансовой отчетности), если они соответствуют определениям и критериям признания этих элементов, предусмотренным «Концептуальными основами».

Сопоставимость показателей

20. Для того чтобы финансовая информация была полезной и содержательной, она должна быть сопоставимой за разные отчетные периоды. Пользователи должны быть информированы о применяемой учетной политики, при подготовке финансовой отчетности, всех изменениях в этой политике и результатах таких изменений.

21. В финансовой отчетности необходимо раскрывать всю сравнительную информацию в отношении предыдущего периода. Обзорная и описательная информация финансовых отчетов предыдущего периода должна быть представлена за текущий отчетный период и обновлена, когда это необходимо, для объективного представления финансовых отчетов текущего отчетного периода.

 22. При корректировке показателей или классификации статей финансового отчета для обеспечения сопоставимости с текущим сопоставимые суммы должны быть переклассифицированы, и одновременно характер, сумма, причина такой переклассификации должны быть раскрыты. Если это невозможно, хозяйствующий субъект должен раскрыть причину переклассификации и характер изменений, которые были внесены, в случае, если бы суммы были переклассифицированы.

23. Если информация служит лишь для представления, например, выверки сальдо на начало и конец периода по нематериальным и материальным активам, в таких случаях не требуется сопоставимая информация.

24. Рамки требования представлять сопоставимую информацию могут быть сужены по мере разработки новых стандартов и изменения существующих. Переходные положения в новых и пересмотренных стандартах могут и не требовать представления сопоставимой информации, когда стандарт используется впервые.

25. Существуют обстоятельства, при которых оказывается невозможной переклассификация сопоставимой информации в целях сопоставимости с текущим периодом. Например, информация в предыдущем периоде могла быть собрана таким образом, что переклассификация оказывается невозможной, что практически сделает невозможным преобразование информации. При таких обстоятельствах должен быть раскрыт характер поправок к сопоставимым суммам, которые были бы внесены.

26.  Для соблюдения принципа сопоставимости необходимо выполнять следующие условия:

а)    требование в отношении всей количественной информации;

б)    при изменении подходов представления отчетности в отчетном году информация за предшествующий период должна быть переклассифицирована для целей сопоставимости;

в)    если по практическим соображениям переклассификация не может быть сделана, должны быть раскрыты причины и характер изменений, которые имели бы место в случае осуществления переклассификации.

Существенность и агрегирование

27. Организация должна представлять каждую существенную группу аналогичных статей отдельно. Организация должна раздельно представлять статьи, отличающиеся по характеру или назначению, кроме случаев, когда они являются несущественными.

28. Финансовая отчетность является результатом обработки большого количества операций или других событий, которые объединяются в классы с учетом их характера или назначения. Завершающий этап процесса агрегирования и классификации заключается в представлении сжатых и классифицированных данных, которые формируют статьи финансовой отчетности. Если какая-либо статья отчетности сама по себе не является существенной, она объединяется с другими статьями либо непосредственно в финансовых отчетах, либо в примечаниях. Применительно к статье, которая не является достаточно существенной для отдельного представления непосредственно в указанных отчетах, может быть оправданным ее отдельное представление в примечаниях к ним.

Последовательность

29. Пользователи должны иметь возможность сравнивать финансовые отчеты организация за разные отчетные периоды для определения тенденции изменений в его финансовом положении.

30. Представление и классификация статей финансовой отчетности должны сохраняться за отчетные периоды, если только существенные изменения в характере операций организация или анализ форм представления отчетности не свидетельствуют о том, что является целесообразным изменить форму представления отчетности.

31. Время от времени значительное приобретение или выбытие, или некоторые другие важные изменения в характере операционной деятельности субъекта, или обзор финансового отчета приведет к целесообразности иного представления финансовых отчетов. В этих случаях хозяйствующий субъект должен обеспечить соответствие между соблюдением принципов достоверности  и сопоставимости.

Взаимозачет

32. Организация не должна представлять на нетто-основе активы и обязательства или доходы и расходы, кроме случаев, когда это требуется или разрешается каким-либо НСБУ.

33. Организация представляет раздельно активы и обязательства, а также доходы и расходы. Оценка активов в нетто-величине за вычетом оценочных резервов - например, оценка запасов за вычетом оценочного резерва на их устаревание или оценка дебиторской задолженности за вычетом оценочного резерва по сомнительным долгам - не является взаимозачетом.

Периодичность представления отчетности

34. Организация должна представлять полный комплект финансовой отчетности (включая пояснительную записку. В том случае, когда организация изменяет дату окончания своего отчетного периода и представляет финансовую отчетность за период, продолжительностью больше или меньше одного года, организация должна раскрыть в дополнение к периоду, за который составлена финансовая отчетность:

а)           основание для использования периода большей или меньшей продолжительности, и

б)           тот факт, что суммы, представленные в финансовой отчетности, не являются в полной мере сопоставимыми.

Изменение учетной политики, ретроспективное исправление или реклассификация

35. Организация должна представлять бухгалтерский баланс по состоянию на начало предшествующего периода в дополнение к требуемому минимуму сравнительной финансовой отчетности согласно пункту 20, если:

а)           она ретроспективно применяет какое-либо положение учетной политики, производит ретроспективное исправление статей в своей финансовой отчетности либо реклассифицирует статьи в своей финансовой отчетности; и

б)           указанное ретроспективное применение, ретроспективное исправление или реклассификация оказывают существенное влияние на информацию в бухгалтерском балансе  на начало предшествующего периода.

36. В обстоятельствах, описанных в пункте 35, организация должна представлять бухгалтерский баланс  по состоянию:

а)    на конец текущего периода;

б)    на конец предшествующего периода; и

в)    на начало предшествующего периода.

37. Если организация изменяет порядок представления или классификации статей в своей финансовой отчетности, она также должна реклассифицировать сравнительные суммы, кроме случаев, когда реклассификация практически неосуществима. Когда организация реклассифицирует сравнительные суммы, она должна раскрыть (в том числе по состоянию на начало предшествующего периода) следующее:

а)    характер реклассификации;

б)    сумму каждой статьи или класса статей, которые реклассифицируются; и

в)    причину реклассификации.

38. В том случае, когда реклассификация сравнительных сумм практически неосуществима, организация должна раскрыть следующее:

а)    причину, по которой эти суммы не реклассифицируются; и

б)    характер корректировок, которые были бы произведены, если бы указанные суммы были реклассифицированы.

39. Повышение сопоставимости информации, относящейся к разным периодам, помогает пользователям принимать экономические решения, в особенности позволяя пользователям отслеживать тенденции в финансовой информации для целей прогнозирования. При некоторых обстоятельствах практически неосуществимо произвести реклассификацию сравнительной информации за определенный предыдущий период для достижения сопоставимости с текущим периодом. Например, в предыдущем периоде (периодах) данные могли быть собраны таким образом, что это не позволяет организации провести реклассификацию, при этом воссоздание необходимой информации может быть практически неосуществимым.

40. НСБУ 3 предусматривает требования в части корректировки сравнительной информации применительно к случаям, когда организация изменяет какое-либо положение своей учетной политики или исправляет ошибку.

§ 3. Отчетный период и отчетная дата

41. Отчетным периодом финансовой отчетности является календарный год с 1 января по 31 декабря.

42. Финансовая отчетность может представляться за период, отличный от календарного года, за месяц или квартал, в случаях , предусмотренных законодательством.

43. Отчетной датой для финансовых отчетов является последний календарный день отчетного периода. Так, для годового бухгалтерского баланса субъекта отчетной датой является 31 декабря, для годового отчета о финансовых результатах отчетным будет период с 1 января по 31 декабря.

Исключается

44.  Финансовая отчетность представляется:

а)    Собственникам субъекта (органам, уполномоченным управлять государственным имуществом, участникам, учредителям) — в соответствии с учредительными документами;

б)    Органам государственной налоговой службы — по месту регистрации субъекта;

в)    Органам государственной статистики;

г)    Другим органам в соответствии с законодательством.

45.Для министерств, ведомств, ассоциаций, корпораций, концернов и других органов управления государственным имуществом устанавливаются следующие сроки представления сводной квартальной и годовой отчетности:

для квартальной отчетности в течение 40 (сорока) дней после завершения отчетного квартала;

для годовой отчетности не позднее 15 марта года, следующего за отчетным.

46. Для предприятий с иностранными инвестициями и представительств иностранных фирм срок представления годовой финансовой отчетности устанавливается не позднее 25 марта года, следующего за отчетным.

47. Бюджетные организации, имеющие статус юридического лица, представляют в финансовые органы отчет о финансовых результатах раз в год до 15 марта года, следующего за отчетным.

48. Организация, представляют квартальные и годовые финансовые отчеты в следующие сроки:

для квартальной финансовой отчетности до 25 числа следующего месяца после истечения отчетного периода;

для годовой финансовой отчетности не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Малые предприятия и микрофирмы представляют только годовую финансовую отчетность, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

49. Для министерств, ведомств, других органов управления и некоторых субъектов Министерство финансов Республики Узбекистан устанавливает иные сроки представления отчетности.

50.В тех случаях, когда дата представления отчетности совпадает с нерабочим днем, срок представления переносится на следующий за ним первый рабочий день.

§ 4. Структура и содержание

51. Финансовые отчеты должны быть четко идентифицированы в одних и тех же формах финансовых отчетов.

52. Следующая информация должна быть полностью отражена в финансовых отчетов:

а)    наименование субъекта, форма собственности, юридический адрес, подчиненность, идентификационный номер и другие реквизиты для распознавания субъекта;

б)    охватывают ли финансовые отчеты индивидуальное предприятие или группу предприятий;

в)    отчетная дата или период, охваченный финансовыми отчетами.

53. Для правильного понимания представленной отчетной информации следующие реквизиты должны быть также раскрыты и при необходимости повторены:

а)    валюта, которой измерены финансовые отчеты и, если использованы несколько валют, то валюты, в которых они выражены;

б)    уровень точности, использованный в представлении цифр в финансовых отчетах, например, показаны ли цифры в тысячах, миллионах, и т. д.

§ 5. Бухгалтерский баланс

54. Бухгалтерский баланс является одной из составных частей финансовой отчетности, аккумулирует и раскрывает информацию об имущественном и финансовом положении организации.

55. Бухгалтерский баланс организации должен отражать финансовое состояние на отчетную дату таким образом, чтобы дать возможность понять его ресурсы и его финансовую структуру.

56. Каждый субъект должен определить, представлять (или не представлять) текущие активы и текущие обязательства как отдельные классификации в бухгалтерском балансе. Пункты с 59 по 61 данного стандарта применяются тогда, когда проводится это разграничение. Когда хозяйствующий субъект выбирает вариант неосуществления этой классификации, информация по срокам погашения активов и обязательств тем не менее должна быть раскрыта.

57. Отдельная классификация текущих и долгосрочных активов и обязательств в бухгалтерском балансе  представляет полезную информацию путем проведения отличия между чистыми активами, которые постоянно обращаются в качестве оборотного капитала и активами, которые используются в долгосрочных операциях субъекта.

Оборотные (текущие) активы

58. В разделе «Текущие активы» должны быть раскрыты суммы товарно-материальных запасов, расходы будущих периодов, текущая часть отсроченных расходов, дебиторской задолженности, денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и прочих текущих активов.

59. Актив классифицируется  как текущий актив в случаях, когда:

а)           является частью операционной деятельности организации и ожидается его получение или потребление в нормальном ходе операционного цикла субъекта;

б)           содержится главным образом для целей перепродажи или на краткий период и ожидается его использование в течение 12 месяцев от отчетной даты. Все прочие активы должны быть классифицированы как нетекущие активы (долгосрочные активы).

60. Существует два отдельных вида текущих активов. Первый представляет часть оборотного капитала организация, который получен или потреблен в ходе операционного цикла организации. Второй представляет категорию текущих активов, которые не являются операционными активами, но содержатся для торговой или инвестиционной целей и ожидается их продажа в течение 12 месяцев от отчетной даты. Текущие активы включают запасы и дебиторскую задолженность, которые будут получены или потреблены в течение 12 месяцев от отчетной даты.

 61. Операционный цикл организация — это среднее время между приобретением материалов, производством и реализацией за финансовые активы, легко оборачиваемые в денежные средства. С целью классификации операционных активов между долгосрочными и текущими операционным циклом считается один год, если только для именно этой отрасли или вида деятельности больший период не является более соответствующим.

Долгосрочные (нетекущие) активы

62. В разделе «Долгосрочные активы» должны быть раскрыты стоимость основных средств и нематериальных активов, суммы долгосрочных инвестиций, оборудования к установке, капитальных вложений, долгосрочной дебиторской задолженности и долгосрочных отсроченных расходов.

63. Основываясь на методе классификации, долгосрочные активы субъекта состоят из активов:

а)           используемых на продолжительной основе в деятельности субъекта, включая собственность, здание и оборудование, нематериальные активы, капитальные вложения и гудвилл;

б)           сохраняемых с целью их инвестиций и которые не должны реализовываться в течение 12 месяцев со дня отчетности.

Обязательства

64. В разделе «Обязательства» должна быть раскрыта отдельно информация по долгосрочным и текущим обязательствам.

65. Обязательство является текущим, если:

а)           расчет по ним осуществляется в течение 12 месяцев со дня отчетности.

б)           оставшиеся статьи обязательств являются нетекущими.

66. Характеристика текущих обязательств схожа с характеристикой текущих активов. Некоторые текущие обязательства, такие как кредиторская задолженность, задолженность по заработной плате, налогам и прочим операционным расходам, требуют расчета за счет текущих активов, так как являются обязательствами по статьям, формирующим оборотный капитал, используемый в обычном операционном цикле субъекта. Такие операционные статьи классифицируются в виде текущих обязательств, даже если подлежат расчету в течение периода, превышающего 12 месяцев с отчетной даты.

67. К текущим обязательствам также относятся: банковские овердрафты, дивиденды к оплате, подоходные налоги, прочая кредиторская задолженность, текущая часть краткосрочных обязательств, требующих уплаты процентов, по которым трудно определить, что они являются текущими с точки зрения операционного цикла, хотя они требуют расчета в течение 12 месяцев со дня отчетности.

68. По текущим обязательствам должны быть раскрыты суммы задолженностей поставщикам и подрядчикам, задолженностей обособленным подразделениям, задолженностей дочерним и зависимым хозяйственным обществам, отсроченных доходов, отсроченных обязательств по налогам и обязательным платежам, прочих отсроченных обязательств, полученных авансов, задолженностей по платежам в бюджет, задолженностей по страхованию, задолженностей по платежам в государственные целевые фонды, задолженностей учредителям, задолженностей по оплате труда, краткосрочных банковских кредитов, краткосрочных займов, текущей части долгосрочных обязательств и прочих кредиторских задолженностей.

69. Текущая доля долгосрочных обязательств может быть исключена из текущих обязательств, если предприятие намеревается рефинансировать обязательства на долгосрочной основе согласно кредитному соглашению. В этом случае должны быть раскрыты сумма обязательств и условия рефинансирования.

70. Обязательства, требующие уплаты процентов, которые финансируют оборотный капитал на долгосрочной основе и не подлежат расчету в течение 12 месяцев, являются долгосрочными (нетекущими) обязательствами.

71.По долгосрочным обязательствам должны быть раскрыты суммы долгосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам, долгосрочной задолженности обособленным подразделениям, долгосрочной задолженности дочерним и зависимым хозяйственным обществам, долгосрочных отсроченных доходов, долгосрочных отсроченных обязательств по налогам и обязательным платежам, прочих долгосрочных отсроченных обязательств, авансов, полученных от покупателей и заказчиков, долгосрочных банковских кредитов, долгосрочных займов и прочих долгосрочных кредиторских задолженностей.

72. Обобщение процентных ставок, условия погашения договорных обязательств, очередность погашения, условия обращения и суммы премий и дисконтов должны быть указаны в пояснительной записке в части бухгалтерского баланса.

Собственный капитал (источники собственных средств)

73. В разделе «Собственный капитал» должна быть раскрыта информация по уставному капиталу, добавленному капиталу, резервному капиталу, выкупленным собственным акциям, нераспределенной прибыли (непокрытому убытку), целевому поступлению и резерву предстоящих расходов и платежей.

Рефинансирование краткосрочных (текущих) обязательств

74. Обязательства, подлежащие расчету в течение 12 месяцев с отчетной даты, должны классифицироваться в виде нетекущих только при условиях, что:

а)           первоначальный срок был продолжительней, чем 12 месяцев;

б)           субъект планирует рефинансировать обязательство на долгосрочной основе;

в)           это намерение поддерживается соглашением на рефинансирование или реструктуризацию платежей, которое заполняется до одобрения финансовой отчетности.

75. Сумма любой краткосрочной задолженности, которая исключается из текущих обязательств, вместе с информацией в поддержку ее представления должна быть раскрыта в примечаниях к бухгалтерскому балансу.

Основные правила раскрытия информации

76. Бухгалтерский баланс организация должен быть представлен так, чтобы он отражал различные составляющие реквизиты финансового состояния. Обязательными элементами бухгалтерского баланса являются следующие:

а)  материальные активы;

б)  нематериальные активы;

в)  товарно-материальные запасы;

г)  дебиторская задолженность;

д)  денежные средства и денежные эквиваленты;

е)  кредиторская задолженность;

ж) отчисления;

з)  обязательства, требующие уплаты процентов;

и) собственный капитал и резервы.

77. В настоящем НСБУ не указывается порядок или форма, по которому необходимо представлять бухгалтерский баланс.

78. Резервами являются обязательства, которые могут быть оценены только путем использования значительной степени приблизительной оценки. Создание резервов предусматривается законодательством или уставом для обеспечения субъекта и кредиторов дополнительной защитой от последствий убытков.

79. В бухгалтерском балансе вся информация должна быть раскрыта достоверно и понятна пользователям. При необходимости, статьи, включаемые в бухгалтерский баланс, должны быть дополнены информацией, поясняющей их.

80. В адресной части бухгалтерского баланса должны быть указаны отчетная дата, наименование, отрасль, форма собственности, организационно-правовая форма и полный юридический адрес организация, наименование органа, в ведении которого состоит хозяйствующий субъект, единица измерения, использованная при подготовке бухгалтерского баланса.

81. Бухгалтерский баланс должен раскрывать соответствующие данные на начало и на конец отчетного периода.

82. Не должно быть сальдирование статей текущих активов и текущих обязательств. Отдельные статьи бухгалтерского баланса не должны включаться или сальдироваться с другими статьями.

83. Долгосрочные и текущие активы, собственный капитал, долгосрочные и текущие обязательства в бухгалтерском балансе и их раскрытие представляют собой информацию, которая может помочь пользователям финансовой отчетности в анализе финансового состояния организация.

84.  В бухгалтерском балансе должны быть раскрыты общие суммы долгосрочных и текущих активов, собственного капитала, долгосрочных и текущих обязательств.

85. Понятия долгосрочного и текущего актива, собственного капитала, долгосрочного и текущего обязательства приведены в Концептуальных основах финансовой отчетности.

Информация, представляемая в примечаниях, расчетах и пояснениях

86. Субъект обязан раскрыть в пояснениях по каждому классу акционерного капитала:

а)  число объявленных акций;

б)  число эмитированных, полностью оплаченных, эмитированных, неполностью оплаченных акций;

в)  номинальную стоимость акции;

г)  уменьшение числа неоплаченных акций в начале и в конце года;

д)  права, предпочтения и ограничения, относящиеся к каждому классу акционерного капитала, в том числе ограничение на распределение дивидендов и погашение капитала;

е)  акции, принадлежащие самому обществу, дочерним и ассоциированным обществам организация;

ж) акции, зарезервированные для эмиссии по опциону и торговому контракту, в том числе сроки и суммы;

з) описание сущности и целей резерва в собственном капитале;

87. Наличие в обязательствах суммы для выплаты дивидендов (доходов), которые не были формально одобрены собранием акционеров (учредителей, участников).

88.Субъект должен отразить изменения в собственном капитале, показывая отдельно:

а)           остаток накопленной прибыли или убытков в начале периода и на дату отчета и значительные изменения за период, включая чистую прибыль за период и распределение каждому классу акционеров (учредителей, участников);

б)           суммовое изменение текущей суммы каждого класса собственного капитала и резервов на начало и конец периода.

89. Пояснения в части бухгалтерского баланса должны обеспечивать пользователей бухгалтерского баланса дополнительными данными, которые необходимы для реальной оценки имущественного и финансового положения предприятия, в том числе:

а) ограничения в правах собственности на активы;

б) выданные гарантии по обязательствам;

в) условные (непредвиденные) активы и обязательства, при возможности в количественном выражении;

г) средства, предназначенные для финансирования будущих долгосрочных инвестиций.

 

§ 6. Отчет о финансовых результатах

90. Отчет о финансовых результатах характеризует финансовую деятельность организации за отчетный период и представляется способом, который позволяет понять различные аспекты этой деятельности.

Информация, которая должна быть представлена в отчете о финансовых результатах

91. Отчет о финансовых результатах должен содержать следующие обязательные элементы:

а)    Выручку;

б)    Результаты операционной деятельности;

в)    Результат финансовой деятельности;

г)    Чистую прибыль или убыток за период.

Дополнительные строки, заголовки и итоги должны быть представлены на лицевой стороне отчета о финансовых результатах в соответствии с НСБУ.

Чистый доход или убыток за отчетный период

 92. Все статьи доходов и расходов, признанные за определенный период, должны включаться в определение чистого дохода или убытка за отчетный период, если Национальными стандартами бухгалтерского учета (НСБУ) не предусматривается иной подход.

93. Чистый доход или убыток за отчетный период определяется исходя из следующих элементов, каждый из которых должен быть раскрыт в отчете о финансовых результатах:

а)    Доход или убыток от общехозяйственной деятельности;

б)    Общий финансовый результат (прибыль или убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль);

в)    Чистый доход, за исключением налога на доходы (прибыль).

г)    Доход или убыток от общехозяйственной (обычной) деятельности

 94. В случае, если статьи доходов и расходов от общехозяйственной (обычной) деятельности достигают определенного объема и операции деятельности организация имеют значительное содержание, должны быть раскрыты сущность и сумма этих статей.

95. Существенные хозяйственные операции, требующие раскрытия в пояснениях:

а)           Уценка ТМЗ до чистой стоимости реализации или уценка основных средств до восстановительной стоимости так же, как и отмену этой уценки;

б)           Реструктуризация деятельности организация так же, как и отмена любых резервов по расходам на реструктуризацию;

в)           Ликвидация долгосрочных инвестиций;

г)           Прекращенная деятельность;

д)           Урегулирование судебных процессов;

е)           Отмена резервов.

Изменения в учетной политике

96. Изменения в учетной политике могут быть проведены только в случаях, предусмотренных установленным порядком, или если изменения способствуют более достоверному представлению информации в финансовых отчетах организация.

97. Сумма изменений, произошедших в результате изменений в учетной политике, должна быть:

а)    Записана в бухгалтерском балансе путем изменения сальдо нераспределенной прибыли на начало года;

б)    Включена в определение чистого дохода или убытка за отчетный период.

98. В тех случаях, когда изменения в учетной политике оказывают существенное влияние на отчетный период в сравнении с предыдущим периодом представления финансовой отчетности, или могут оказать влияние на будущие отчетные периоды, хозяйствующий субъект должен раскрыть следующую информацию в пояснениях:

а)    Причины изменений;

б)    Сумму поправок за отчетный и каждый представленный предыдущий период;

в)    Сумму поправок, учтенных в чистый доход или убыток за текущий период;

г)    Сумму поправок за периоды, предшествующие отчетным периодам, включенным в сравнительные данные;

д)    Сумму поправок, включенных в каждый отчетный период, за который представлены дополнительные данные, и сумму поправок, связанных с периодами, предшествующими тем, которые включены в финансовые отчеты. Если сравнительная информация включена или невозможно представить дополнительные данные, то этот факт следует раскрыть.

99. Пересчитанные сравнительные данные или причины нецелесообразности их пересчета.

Информация, представляемая в примечаниях, расчетах и пояснениях

100. Организация должен представить в примечаниях, расчетах и пояснениях к финансовой отчетности анализ доходов и расходов путем их классификации по видам доходов и расходов или по видам деятельности.

101. Организации, классифицирующие расходы по видам деятельности, обязаны раскрыть дополнительную информацию по видам расходов, включая износ (амортизацию), расходы, связанные с содержанием персонала, на использованное сырье и товары народного потребления и т. п.

§ 7. Отчет о денежных потоках

102. Организация обязан представлять отчет о денежных потоках в соответствии с НСБУ «Отчет о денежных потоках».

103. НСБУ «Отчет о денежных потоках» устанавливает требования по представлению отчета о денежных потоках и относящихся к нему пояснениях. Информация о потоке наличности является полезной при представлении пользователям финансовых отчетов возможности оценки способности организация генерировать денежные средства и денежные эквиваленты на нужды организация.

§ 8. Отчет о собственном капитале

104. В отчете о собственном капитале представляется информация о движении собственного капитала, формировании резервов, начисленных к выплате дивидендов.

 105. В отчете должна быть раскрыта информация о собственном капитале и его составляющих частях, об уставном капитале, добавленном капитале, резервном капитале, нераспределенной прибыли (непокрытом убытке), выкупленных собственных акциях и прочих элементах собственного капитала.

106. Отчет о собственном капитале должен раскрывать соответствующую информацию о собственном капитале на начало и на конец отчетного периода.

107. В отчете должна быть раскрыта информация об изменениях собственного капитала в отчетном периоде. Для этого необходимо раскрыть информацию: об эмиссии ценных бумаг, переоценке долгосрочных активов, валютных курсовых разницах при формировании уставного капитала, отчислениях в резервный капитал, нераспределенной прибыли (убытке) текущего года, безвозмездно полученном имуществе, денежных дивидендах и дивидендах, выплачиваемых в виде акций, а также о прочих источниках формирования собственного капитала.

108. В отчете о собственном капитале должна быть раскрыта также информация: о количестве выпущенных акций, номинальной стоимости акций, количестве акций в обращении.

109. Изменения в собственном капитале между двумя отчетными периодами отражают увеличение или уменьшение чистых активов в течение отчетного периода в зависимости от конкретного принципа оценки, принятого и раскрываемого в финансовой отчетности.

В настоящем стандарте под чистыми активам понимается стоимость долгосрочных и текущих активов, обеспеченных собственными средствами организация, то есть стоимость имущества организация, которое свободно от долговых обязательств.

110. В пояснении к отчету о собственном капитале приводятся данные об уменьшении собственного капитала организация вследствие выхода участника, выкупа или аннулирования выкупленных акций акционерным обществом, уменьшения номинальной стоимости акций или по другим причинам.

111. Акционерные общества приводят в пояснении к отчету о собственном капитале информацию об:

а) общем количестве и номинальной стоимости акций, на которые предусматривается осуществить подписку;

б) общем количестве и номинальной стоимости акций, на которые осуществлена подписка, по сравнению с предусмотренными величинами;

в) общей сумме средств, полученных в ходе подписки на акции;

г) акциях в составе уставного капитала по отдельным типам и категориям;

д) накопленной сумме дивидендов, не уплаченных по привилегированным акциям;

е) дивидендах, выплачиваемых в виде акций, в частности, о количестве и стоимости выплачиваемых акций, а также их типах или категориях;

ж) дроблении или слиянии, произошедших за отчетный период, и о номинальной стоимости акций до и после дробления или слияния акций.

112. Общая сумма средств, полученных в ходе подписки на акции, в пояснении приводится разрезе:

а) все денежные средства, внесенные как плата за акции, с указанием количества акций;

б) стоимостная оценка имущества, внесенного как плата за акции, с указанием количества акций;

в) общая сумма иностранной валюты, внесенной как плата за акции, с указанием количества акций и курса, по которому валюта зачислена в учете.

113. Информации об акциях в составе уставного капитала в пояснении приводится по отдельным типам и категориям:

а) количество выпущенных акций с указанием неоплаченной части уставного капитала;

б) номинальная стоимость акции;

в) изменения в течение отчетного периода в количестве акций, находящихся в обращении;

г) права, привилегии и ограничения, связанные с акциями, в том числе ограничения по распределению дивидендов и возврату капитала;

д) акции, принадлежащие самому обществу, его дочерним и ассоциированным предприятиям;

е) перечень учредителей и количество акций, которыми они владеют;

ж) количество акций, которые находятся в собственности членов исполнительного органа;

з) акции, зарезервированные для выпуска согласно опционам и другим контрактам, с указанием их сроков и сумм;

и) количество и номинальная стоимость конвертируемых (в акции или в облигации) акций и возможные обязательства в случае конвертации этих акций в долговые ценные бумаги.

114. Все другие Организации приводят в примечаниях к финансовым отчетам информацию о:

а) распределении долей уставного капитала между владельцами;

б) правах, привилегиях или ограничениях относительно этих долей;

в) изменениях в составе долей владельцев в уставном капитале.

 

§ 9. Учет события хозяйственной деятельности, происходящие после отчетной даты

115. События, происходящие между отчетной датой и датой утверждения финансовых отчетов для публикации, могут указывать на необходимость внесения корректировок в активы и обязательства либо на необходимость их раскрытия.

116. Активы и пассивы должны быть скорректированы на события хозяйственной деятельности, произошедшие после отчетной даты, указывающие на то, что принцип непрерывности не оправдан по отношению ко всему субъекту или его части, то есть субъект обанкротился.

117. Корректировки по активам и обязательствам необходимы по событиям, происходящим после отчетной даты, обеспечивающим дополнительную информацию для определения сумм на отчетной дату. Например, могут быть проведены корректировки на убытки по задолженности, которые подтверждены банкротством клиента, произошедшим после отчетной даты; корректировки балансовой стоимости основных средств из-за разрушения основного производственного здания в результате пожара после отчетной даты или приобретение другого крупного предприятия.

118. События хозяйственной деятельности, происходящие после отчетной даты, могут указывать на то, что весь субъект или его часть перестает соответствовать принципу непрерывности производства. Отчеты организация в результате диагностики финансового состояния показывает ухудшение финансового состояния, т. е. его несостоятельность, тогда при утверждении финансовой отчетности для публикации рассматривается вопрос использования принципа непрерывности.

119. В случае, если события, произошедшие после отчетной даты, не влияли на состояние активов и пассивов на дату составления финансовой отчетности, однако они являются настолько важными, нераскрытие подобной информации отразилось бы на анализе и принятии решений пользователей финансовых отчетов, тогда раскрывается суть этих событий в пояснительной записке к финансовой отчетности.

120. Если раскрытие событий хозяйственной деятельности, произошедших после отчетной даты, требуется, то должна предоставляться следующая информация:

суть операции;

оценка финансового влияния или информация о невозможности такой оценки.

§ 10. Примечания, расчеты и пояснения к финансовой отчетности

 

 121. В примечаниях, расчетах и пояснениях к финансовым отчетам Организации должны:

а)  Представить информацию о выбранной и применяемой основе составления финансовых отчетов и учетной политике организация.

б)  Раскрыть информацию, требуемую НСБУ, которая не была представлена нигде в финансовых отчетах;

в)  Представить дополнительную аналитическую информацию, которая не представлена в финансовых отчетах, но необходимую для точного и правдивого представления финансовой отчетности.

Структура пояснений

122. Пояснения к финансовым отчетам должны представляться систематически в виде пояснительной записки.

Информация в пояснениях должна быть представлена со ссылкой на соответствующую статью, представленную в финансовой отчетности.

123.  Пояснения обычно представляются таким образом, что помогают пользователю лучше понять финансовые отчеты и сравнить их с финансовыми отчетами других Организация:

а)    Отчет о соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета;

б)    Отчет об основе измерения и применяемой политики бухгалтерского учета;

в)    Вспомогательная информация для статей, представленных в финансовых отчетах;

124.  Другие раскрытия, включающие:

а)    Условные обязательства, простые обязательства и другие финансовые раскрытия;

б)    Нефинансовые раскрытия.

125. Информация об основе подготовки финансовых отчетов и специфической политике бухгалтерского учета должна быть представлена в виде отдельного отчета перед примечаниями к финансовым отчетам.

 

Umumiy takliflar

972