Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
8117 O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi 19/09/2019 04/10/2019 0

Muhokama yakunlandi

Idoralarning buyruq yoki qarori
Молиявий ҳисоботнинг концептуал асосларини тасдиқлаш ҳақида
ID-8117

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРИНИНГ

БУЙРУҒИ

 

Молиявий ҳисоботнинг концептуал асосларини тасдиқлаш ҳақида

 

Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ буюраман:

1. Молиявий ҳисоботнинг концептуал асослари 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Айрим идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар 2-иловага мувофиқ ўз кучини йўқотган деб топилсин.

3. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

 

 

Вазир                                                                                              Д. Кучкаров

 

Тошкент ш.,

2019 йил “__” _________,

___-сон

 
Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг
2019 йил “__” ________даги __- сон буйруғига
1-ИЛОВА

 

 

Молиявий ҳисоботнинг концептуал асослари

 

§  1. Умумий қоидалар

 1. Концептуал асос Ўзбекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни, бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари (кейинги ўринларда-БҲМС)га мувофиқ молиявий ҳисоботдан фойдаланувчилар учун молиявий ахборотларни тақдим этишнинг мақсади ва очиб беришни белгилайди.
 2. Концептуал асос БҲМС ҳисобланмайди. Мазкур Концептуал асоснинг хеч бир қоидаси аниқ бир БҲМС қоидаларидан устунлик кучига эга эмас.
 3. Айрим ҳолларда, агар концептуал асос билан БҲМС ўртасида зиддиятлар бўлса, - БҲМСнинг талаблари концептуал асос талабларидан устун.
 4. Концептуал асос қуйидагиларни белгилайди:

молиявий ҳисоботнинг мақсадини;

молиявий ахборотнинг сифат хусусиятларини(ўринлилик ва ишончли тақдим этиш);

молиявий ҳисобот элементлари ва уларни тан олиш мезонларини.

 1. Концептуал асос молиявий ҳисоботга, шу жумладан консолидациялашган молиявий ҳисоботга алоқадордир. Молиявий ҳисобот фойдаланувчилар кенг доирасининг ахборотга бўлган талабини қондириш учун тузилади ва вақти-вақти билан тақдим этилади. Молиявий ҳисобот кўпчилик фойдаланувчилар учун асосий молиявий ахборот ҳисобланади. Айрим фойдаланувчилар, тегишли ваколатлар бўлганда, молиявий ҳисоботда бор бўлган ахборотга қўшимча ахборотни талаб қилишлари мумкин.
 2. Молиявий ҳисоботлар таркибий қисми бухгалтерия ҳисобига оид қонун ҳужжатлари билан белгиланади. Молиявий ҳисобот шунингдек, ундаги ахборотларнинг фойдалилигини оширувчи тушунтириш хати (қўшимча маълумотлар, ҳисоб-китоблар ва тушунтиришлар)ни ҳам ўз ичига олади.
 3. Барча бухгалтерия ҳисоби субъектлари (кейинги ўринларда-ташкилотлар) молиявий ҳисоботни тақдим этишда концептуал асосга амал қилишлари керак.

§ 2. Молиявий ҳисоботнинг мақсади

8. Молиявий ҳисоботнинг мақсади бухгалтерия ҳисоби субъектининг ҳисобот санасидаги молиявий аҳволи, унинг ҳисобот давридаги фаолиятининг молиявий натижаси ва пул маблағларининг айланиши тўғрисидаги ахборотни тақдим этишдан иборат.

9. Молиявий ҳисобот иқтисодий қарорлар қабул қилиш учун фойдаланувчиларга зарур бўлган бутун ахборотни ўз ичига олмайди, чунки ҳисобот асосан бўлиб ўтган воқеаларнинг натижаларини акс эттиради.

10. Молиявий ҳисобот ахборотига эҳтиёж қуйидагиларда вужудга келади:

берилган инвестициялар билан боғлиқ хатарлар муносабати билан инвесторларда. Акциядорлар, таъсисчилар(иштирокчилар) ҳамда дивиденд ва фоизларни тўлаш қобилиятини баҳолайдиган ахборотдан манфаатдорларда;

қарзларнинг сўндирилиши, кредитларнинг қайтарилиш ва фоизлар ўз вақтида тўланишидан манфаатдор бўлган мол етказиб берувчилар ва кредиторларда;

ташкилотнинг узлуксиз фаолияти тўғрисидаги ахборотдан манфаатдор бўлган харидорларда;

ташкилотнинг фаолияти барқарорлиги ва рентабеллиги тўғрисидаги ахборотдан манфаатдор бўлган бошқарув органлари ва ходимларида. Улар шунингдек ташкилотнинг ўз иш ҳақларини, пенсияларини ва кейинчалик ҳам ёллаш бўйича ишлаш имкониятларини таъминлаш қобилиятига баҳо бериш имконини яратадиган ахборотдан манфаатдордирлар;

қонун ҳужжатларига мувофиқ давлат солиқ хизмати, статистика органлари ва жамоатчиликда. 

11.Ташкилот раҳбари молиявий ҳисоботни таёрлаш ва тақдим этилишига жавобгардир. Раҳбар бошқарув қарорларини қабул қилиш мақсадида қўшимча ахборотнинг шакли ва мазмунини мустақил белгилаш ҳуқуқига эгадир.

§  3. Молиявий ахборотнинг сифат  хусусиятлари

12. Молиявий ахборотларнинг сифат хусусияти молиявий ҳисоботдан фойдаланувчиларга зарур бўлган фойдали ахборотларни белгилайди. Молиявий ахборотнинг фойдалилиги ошади, агар бу ахборотни солиштириш, ўз вақтида ва тушунарли текшириш имкони бўлса.

13.  Фойдали молиявий ахборотнинг сифат хусусиятлари молиявий ҳисоботларда тақдим қилинадиган молиявий ахборотга ҳамда бошқа усуллар ёрдамида таъминланадиган молиявий ахборотга нисбатан қўлланилади.

14. Молиявий ахборотнинг асосий сифат хусусиятлари ўринлилик ва ишончли тақдим этишдан иборат.

15.Ўринли молиявий ахборот фойдаланувчилар қабул қиладиган қарорларни ўзгартириш қобилиятига эга бўлади. Молиявий ахборотнинг ўринлилигига унинг муҳимлиги таъсир этиши мумкин.

16. Ахборот, агар унинг тушириб қолдирилиши ёки бузиб кўрсатилиши маълум ҳисобот берувчи ташкилот тўғрисидаги молиявий ахборот асосида фойдаланувчилар томонидан қабул қилинадиган қарорларга таъсир қилиши мумкин бўлса, у муҳим деб ҳисобланади.

17. Молиявий ахборот қарорга таъсир этиши мумкин, агар у:

башорат қилиш аҳамиятига эга бўлса, яъни бошланғич маълумотлар сифатида келгусидаги натижаларни башорат қилиш учун фойдаланилса;

ёки тасдиқлаш аҳамиятига эга бўлса, агар у олдинги қилинган баҳолашлар ҳақида маълумот берса (уларни тасдиқласа ёки ўзгартирса);

ёки башорат қилиш ва  тасдиқлаш аҳамиятга эга бўлса.

18. Молиявий ахборотнинг башорат қилиш ва тасдиқлаш аҳамияти бир-бирига боғлиқ. Башорат қилиш аҳамиятига эга бўлган ахборот кўпинча тасдиқлаш аҳамиятига ҳам эга бўлади. Масалан, жорий йилнинг даромадлари тўғрисидаги ахборот, келгуси йиллардаги даромадларни олдиндан билиш учун асос сифатида хизмат қилиши мумкин, ҳамда олдинги йилларда қилинган жорий йил даромади истиқболи билан солиштирилиши мумкин. Бундай солиштиришларнинг натижалари фойдаланувчиларга олдинги истиқболларни белгилашда қўлланилган жараёнларни тўғрилаш ёки яхшилашга ёрдам бериши мумкин.

19. Мутлақо ишончли тақдимот учун молиявий ахборот тўлиқ, бетараф ва хатоликдан холис бўлиши лозим.

20. Тўлиқ тавсиф, фойдаланувчи тавсифланаётган ҳодисани тушуниши учун зарур бўлган барча маълумотни ўз ичига олади, шу жумладан барча зарур таърифлар ва изоҳларни. Масалан, активлар гуруҳининг тўлиқ тавсифи, камида, гуруҳдаги активлар моҳиятининг тавсифини, гуруҳдаги барча активларнинг сондаги ифодасини, ва ушбу сондаги ифода нимани (масалан, бошланғич қийматни ёки ҳаққоний қийматни) билдириши тўғрисидаги маълумотни ўз ичига олган бўлар эди. Баъзи моддалар бўйича тўлиқ тавсиф ушбу моддаларнинг сифати ва моҳиятига тегишли бўлган аҳамиятли фактлар, уларнинг сифати ва моҳиятига тушунтиришларни ҳам талаб этиши мумкин.

21. Бетараф тавсиф деганда молиявий ахборотни танлаш ёки тақдим қилишдаги холислик тушунилади. Бетараф ахборот бу мақсадсиз ёки хатти-ҳаракатга таъсир қилмайдиган маълумотни билдиради дегани эмас. Аксинча, ўринли молиявий ахборот, ўз таърифига кўра, фойдаланувчиларнинг қарорларида ўзгариш келтириб чиқариши мумкин бўлган ахборотдир. Бетрафлик ноаниқлик шароитида қарорлар қабул қилишда эҳтиёткорлик  хусусияти, яъни  актив ва даромадларни ошириб кўрсатилмаслигини ҳамда мажбуриятлар ва харажатлар камайтириб кўрсатилмаслиги билан таъминланади.

22. Муҳим хатоликдан холис деган барча жиҳатдан мутлақо аниқ ёки тўғри эканлигини англатмайди. Молиявий ахборотларни тайёрлашда баҳолашнинг асосли ҳисоб-китоблари унинг ажралмас қисми ҳисобланади ва фойдалилигини камайтирмайди, агарки ушбу баҳолаш тўғри ва аниқ тавсифланган ва тушунтирилган бўлса.

23. Молиявий ахборотларнинг фойдалилигини оширадиган сифат хусусиятларига қиёсланувчанлик, текширувчанлик, ўз вақтидалик ва маълумотларни тушунарлилиги киради.

24. Қиёсланувчанлик фойдаланувчиларга моддаларнинг ўхшашликлари ва фарқларини аниқлаш ва тушунишга ёрдам берадиган сифат хусусиятидир. Қиёслаш камида икки нарса модда бўлишини талаб этади.

25. Текширувчанлик фойдаланувчиларга ахборотни ишончли тақдим қилинганлигига ишонч хосил қилишга ёрдам беради. Текшириш бевосита ёки билвосита бўлиши мумкин. Бевосита текширишда сумма ёки бошқа такдим қилинган маълумот бевосита кузатув, масалан нақд пулни санаш, орқали текширилади. Билвосита текширувда модел, формулага киритиладиган ёки бошқа усулда ишлатиладиган дастлабки маълумотларни текшириб, олинган натижалар яна худди шу усулларни қўллаган ҳолда қайта ҳисобланади.

26. Ўз вақтида тақдим этиш деган, қарор қабул қиладиган томонларнинг қарорларига таъсир қилиш мумкин бўлиши учун, ахборот уларнинг қўлида ўз вақтида бўлишини англатади. Одатда, ахборот қанча эскироқ бўлса шунча фойдаси камроқ бўлади. Аммо, баъзи маълумотлар ҳисобот даври тугашидан кейин ҳам анча вақтга чўзилиши мумкин (масалан, баъзи фойдаланувчиларга тенденцияларни аниқлаш ва баҳолаш керак бўлиши мумкин).

27. Тушунарлилик. Молиявий ҳисоботларда берилаётган ахборот фойдаланувчиларга тушунарли бўлиши керак.

28. Баъзи ҳодисаларга мураккаблик хос ва уларни тушуниш учун осонлаштириб бўлмайди. Бундай ҳодисалар тўғрисидаги ахборотни молиявий ҳисоботларга киритмаслик ушбу молиявий ҳисоботлардаги ахборотни тушунишни осонлаштириши мумкин. Аммо, бунда ушбу ҳисоботлар тўлиқ бўлмайди ва шунинг учун улар фойдаланувчиларни чалғитиши мумкин.

§ 4. Молиявий ҳисобот

29. Молиявий ҳисобот маълум бир вақт оралиғи (ҳисобо  даври)да тайёрланади ва қуйидаги ахборотларни акс эттиради:

ҳисобот даврига активлар, мажбуриятлар ва хусусий капитал тўғрисидаги;

ҳисобот давридаги даромад ва харажатлар тўғрисидаги;

пул оқимлари тўғрисидаги.

30. Шунингдек, молиявий ҳисобот ундан фойдаланувчиларга содир бўлган ўзгаришларни аниқлаш мақсадида ахборотларни қиёслаш учун хеч бўлмаганда битта олдинги ҳисобот даври ахборотлари тақдим этилади.

31. Молиявий ҳисобот ҳисобот даври тугагандан кейин операция ва бошқа ходисалар тўғрисидаги ахборотни ўзида акс эттиради, агар молиявий ҳисобот мақсадига эришиш учун бундай ахборотлар зарур бўлса тақдим этилади.

32. Молиявий ҳисоботда тақдим этилаётган операция ва бошқа ходисалар тўғрисидаги ахборотлар бир бутун яхлит ҳолда ҳисобот берувчи ташкилотлар нуқтаи назаридан қаралади, аниқ бир гуруҳлар томонидан ёки инвесторлар, қарз берувчилар ёки бошқа кредиторлар нуқтаи назаридан эмас.

33. Молиявий ҳисоботлар, одатда ташкилот узлуксиз ишлайди ва фаолиятини кўзлаган келажакда давом қилади деган фараз асосида тайёрланади. Шундай экан, ташкилот ўз фаолиятини тугатиш ёки фаолият кўламини муҳим даражада қисқартириш нияти ҳам, зарурати ҳам йўқ деб тахмин қилинади.

34. Ҳисобот берувчи ташкилот – бу молиявий ҳисобот тайёрлашга мажбур ёки ихтиёрий равишда қарор қабул қиладиган  ташкилотдир. Ҳисоб берувчи ташкилот битта ташкилот, ташкилотнинг бир қисми ёки бир нечта ташкилот бўлиши мумкин.

35. Ҳисобот берувчи ташкилот, асосий хўжалик жамияти (кейинги ўринларда – бош ташкилот) назоратида шўъба жамиятлари бўлганда, “консолидациялашган молиявий ҳисобот” тузади.

36. Бош ташкилот ва унинг шўъба ташкилотларининг ҳам ягона ҳисобот берувчиси сифатида уларнинг активлари, мажбуриятлари, хусусий капитали, даромад ва харажатлари тўғрисидаги ахборотлар консолидациялашган молиявий ҳисоботда тақдим этади. Ушбу ахборотлар бош ташкилотга келгусида соф пул киримларини баҳолашда унинг потенциал инвесторлари, қарз бурвчилари ва бошқа кредиторлари учун фойдали ҳисобланади. Бунда бош ташкилотига соф пул киримлари шўъба ташкилотларнининг соф пул киримларини тақсимланиши билан изоҳланади ва бундай тақсимот шўъба ташкилотларнининг соф пул киримларига боғлиқдир.

37. Аниқ бир шўъба ташкилотининг активлари, мажбуриятлари, хусусий капитали, даромад ва харажатлари тўғрисидаги ахборотларни тақдим этиш консолидациялашган молиявий ҳисоботнинг мақсади ҳисобланмайди. Бундай ахборотлар шўъба ташкилотига тегишли молиявий ҳисоботда акс этади.

38. Бош ташкилот ўзининг айрим ёки барча активлари, мажбуриятлари, хусусий капитали, даромад ва харажатлари тўғрисидаги ахборотларни тақдим этишнинг яна бир йўли консолидациялашган молиявий ҳисоботга изоҳлар қисмида тақдим этиш ҳисобланади.

§ 5. Молиявий ҳисоботнинг элементлари

39. Молиявий ҳисобот операция ва бошқа ходисларнинг  молиявий таъсирини акс эттиради, уларни иқтисодий тавсифларига мувофиқ йирик гуруҳларга умумлаштиради. Ушбу йирик гуруҳлар молиявий ҳисоботнинг элементлари деб номланади. Бухгалтерия балансида активлар, мажбуриятлар ва хусусий капитал молиявий ҳолатни баҳолаш билан бевосита боғлиқ элементлар бўлиб ҳисобланади. Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда даромад ва харажатлар фаолият натижаларини баҳолаш билан бевосита боғлиқ элементлар бўлиб ҳисобланади.

40. Активлар, мажбуриятлар, хусусий капитал, молиявий ҳолатни баҳолаш билан бевосита боғлиқ элементлардир. Улар қуйидаги тарзда аниқланади:

актив – ташкилот назорат қиладиган, аввалги фаолият натижасида олинган, мавжуд иқтисодий ресурслардир.

мажбурият – бу шахс (қарздор) бошқа шахс (кредитор) фойдасига муайян ҳаракатни амалга оширишдир;

хусусий капитал ташкилот барча мажбуриятларини чегириб ташлагандан кейинги активларнинг қолдиқ улушидир.

41. Активлар – ташкилотнинг  қиймат баҳосига эга бўлган моддий, шу жумладан, пул маблағлари ва дебиторлик қарзи ва номоддий активлари.

42. Активларда акс эттирилган иқтисодий наф яратиш потенциали деганда ташкилотга бевосита ёки билвосита пул маблағлари ва уларнинг эквивалентлари тушумини ошириш тушунилади. Бундай потенциал ишлаб чиқариш тусига эга бўлиши ва ташкилотнинг операцион фаолиятининг бир қисми бўлиши мумкин.

43 Активларда акс эттирилган бўлғуси иқтисодий фойда ташкилотда бир қатор йўллар асосида шаклланиши мумкин. Масалан, актив:

махсулот ишлаб чиқариш (хизматлар кўрсатиш ва ишлар бажарилиш) жараёнида бошқа активлардан алоҳида ёки биргаликда фойдаланилади;

бошқа активларга алмаштирилади;

мажбуриятларни бажариш учун фойдаланилади; ёхуд

ташкилот мулкдорлари, акциядорлар, иштирокчилар, таъсисчилар ўртасида тақсимланиши мумкин.

44. Активлар, масалан, асосий воситалар моддий шаклга эга. Аммо,  моддий шакл активни мавжудлигини тасдиқлайдиган етарли шарт эмас. Шунинг учун патентлар ва муаллифлик ҳуқуқлари агар улардан ташкилот келгусида иқтисодий фойда олса ҳамда ташкилот томонидан назорат қилинса унда улар актив ҳисобланади.

45. Активлар, масалан, дебиторлик қарзлари ва кўчмас мулк юридик ҳуқуқлар, шу жумладан мулкка эгалик ҳуқуқи, билан боғлиқ бўлади. Актив мавжудлигини аниқлашда мулкка эгалик ҳуқуқи бўлиши шарт эмас. Масалан, ижара бўйича олинган мулк актив бўлиб ҳисобланади, агар ташкилот ушбу мулкдан келиб тушиши кутилаётган фойдани назорат қилса. Ташкилотнинг фойдани назорат қилиш қобилияти одатда юридик ҳуқуқларнинг натижасида пайдо бўлсада, айрим объектлар, юридик назорат мавжуд бўлмаслигига қарамасдан, активнинг таърифига жавоб бериши мумкин. Масалан, ишлаб чиқиш фаолияти натижасида олинган “ноу-хау” активнинг таърифига тўғри келиши мумкин, қачонки тадбиркорлик субъекти ушбу “ноу-хау”ни сир сақлаб, ундан келиб тушиши кутилаётган фойдани назорат қилса.

46. Харажатларни амалга ошириш ва активларни ҳосил қилиш ўртасида узвий боғлиқлик мавжуд, лекин бу ҳамма вақт ҳам ўзаро мувофиқ келмайди. Шунинг учун, ташкилот томонидан харажатлар амалга оширилиши келгусида иқтисодий нафни олишга ҳаракат қилинганлиги тўғрисида далолат бериши мумкин, лекин актив таърифига жавоб берадиган объект олинганлигини узил-кесил тасдиқламайди. Шунга ўхшаш, боғлиқ бўлган харажатларнинг йўқлиги объектни актив деб ҳисоблаш мумкинлигига тўсқинлик қилмайди.

47. Хўжалик юритувчи субъект бошқа юридик ва жисмоний шахслар олдида жорий масъулиятли эканлиги мажбуриятнинг асосий тавсифидир.

48. Мажбуриятлар бажарилиши қонунчилик талаби асосида ёки бажарилиши шарт бўлган шартноманинг оқибати сифатида юридик жиҳатдан мажбурий бўлиши мумкин.

49. Жорий мажбурият билан келгуси мажбуриятни фарқлаш керак. Ташкилот раҳбариятининг келгусида активларни сотиб олиш ҳақидаги қарорининг ўзи мажбурият пайдо бўлишига сабаб бўлмайди. Мажбурият одатда актив етказиб берилганида ёки ташкилот активни сотиб олиш тўғрисида бекор қилинмайдиган битимга киришгандагина пайдо бўлади. Охирги ҳолатда, битимнинг бекор қилинмаслиги, мажбуриятни бажармасликнинг иқтисодий оқибатлари, масалан катта жарима мавжудлиги, тадбиркорлик субъекти томонидан ресурслар бошқа томонга ўтказилишига йўл қўймасликка деярли имконият йўқлигини англатади.

50. Мавжуд мажбуриятни сўндириш одатда бошқа томоннинг талабини қондириш учун иқтисодий фойдани мужассамлаштирган ресурслар ташкилот томонидан берилишига олиб келади. Мавжуд мажбуриятларни сўндиришнинг бир неча йўли бўлиб, уларга:

пул мабағлари билан тўлов;

бошқа активларни бериш;

хизматлар кўрсатиш;

мавжуд мажбуриятни бошқа мажбурият билан алмаштириш; ёхуд

мажбуриятни акцияларга алмаштириш.

Мажбурият шунингдек бошқа йўллар билан ҳам сўндирилиши мумкин, масалан кредитор ўз ҳуқуқларидан воз кечиши ёки уларни йўқотиши орқали.

51. Мажбуриятлар бўлиб ўтган операциялар ёки ходисалар натижасида юзага келади. Шундай қилиб, товарларни сотиб олиш ва хизматлардан фойдаланиш кредиторлик қарзларини вужудга келишига олиб келади (агар улар учун жўнатиш вақтида бўнак ўтказилмаган бўлса), банкдан олинган қарз эса уни қайтариш мажбуриятини юзага келтиради. Ташкилот томонидан мижозларга йиллик савдо ҳажмидан келиб чиққан ҳолда тақдим этиладиган чегирмаларни  мажбуриятлар деб тан олиши мумкин, бундай ҳолда, демак, товарларни сотиш мажбуриятларни юзага келтирувчи бўлиб ўтган операция ҳисобланади. 

52. Хусусий капитал устав, қўшилган, захиралар капиталидан ва тақсимланмаган фойдадан иборатдир.

53. Бухгалтерия балансидаги хусусий сармоянинг миқдори активлар қийматини ва мажбуриятларни баҳолашга боғлиқдир.

54. Ташкилотни ва кредиторларни зарарларнинг оқибатларидан қўшимча тарзда ҳимоя қилишни таъминлаш учун захираларни вужудга келтириш зарур. Захираларни ҳосил қилиш ва уларнинг миқдори ҳақидаги ахборот қарорлар қабул қилишда фойдаланувчилар учун аҳамиятлидир. Захираларни вужудга келтириш хўжалик юритувчи субъектга доир қонунчиликда ва уставда кўзда тутилади.

55. Молиявий натижалар – ташкилотнинг фойда ёки зарар шаклида ифодаланган фаолиятининг пировард иқтисодий якунидир.

56. Даромадлар ва харажатлар қуйидагича таърифланади:

даромадлар – бу активларнинг келиб тушиши ёки кўпайиши ёҳуд мажбуриятларнинг камайиши шаклида иқтисодий фойданинг ҳисобот давридаги ўсишидир, ва ушбу ўсиш капитал эгаларининг капиталга қўйилмалари билан боғлиқ бўлмаган кўпайишига олиб келади;

харажатлар – бу активларнинг чиқиб кетиши ёки камайиши ёҳуд мажбуриятларнинг пайдо бўлиши шаклида иқтисодий фойданинг ҳисобот давридаги пасайишидир, ва ушбу пасайиш капиталнинг эгаларига тақсимланадиган суммалар билан боғлиқ бўлмаган камайишига олиб келади.

57. Даромад тушунчаси тушум ва бошқа даромадларни ўз ичига олади. Тушум ташкилотнинг одатдаги фаолияти доирасида юзага келади ва турлича номланади, шу жумладан соф тушум, хизматлар учун мукофот, фоизлар, дивидендлар, роялти ва ижара ҳақи.

58. Бошқа даромадлар даромад таърифига тўғри келадиган ва ташкилотнинг одатдаги фаолияти давомида юзага келиши мумкин бўлган ёки бўлмаган бошқа моддаларни ифодалайди. Бошқа даромадлар иқтисодий фойда ўсишини ифодалайди ва шу тарзда, одатдаги фаолиятдан олинадиган даромаддан моҳияти бўйича фарқ қилмайди. Шунинг учун, улар мазкур Концептуал асосда алоҳида элемент сифатида келтирилмайди.

59. Бошқа даромадлар, масалан, узоқ муддатли активларнинг чиқиб кетишидан ҳосил бўладиган фойдани ўз ичига олади. Даромад тушунчаси ўзлаштирилмаган бошқа даромадни ҳам ўз ичига олади; масалан, бозорда сотиладиган қимматбаҳо қоғозларни қайта баҳолашдан ёки узоқ муддатли активлар баланс қийматининг ошиши натижасида ҳосил бўладиган даромадларни. Бошқа даромадлар молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда тан олинганида, улар одатда алоҳида кўрсатилади, чунки улар тўғрисида хабардор бўлиш иқтисодий қарорларни қабул қилиш мақсадида фойдалидир. Бошқа даромадлар кўпинча улар билан боғлиқ бўлган харажатлар чегириб ташланган ҳолда кўрсатилади.

60. Солиққа тортиладиган даромад (зарар) - солиқ қонунларига мувофиқ белгиланган ҳисобот давридаги даромад (зарар) суммасидир.

61. Харажатлар тушунчаси зарарларни ва ташкилотнинг одатдаги фаолияти доирасида пайдо бўладиган харажатларни ўз ичига олади. Ташкилотнинг  одатдаги фаолияти доирасида пайдо бўладиган харажатлар, масалан, сотилган маҳсулот таннархи, иш ҳақи ва эскиришни қамраб олади. Улар одатда пул маблағлари ва уларнинг эквивалентлари, товар-моддий захиралар, асосий воситалар каби активларнинг чиқиб кетиши ёки камайиши шаклини олади.

62. Зарарлар иқтисодий фойданинг камайганлигини билдиради ва ўз табиатига кўра бошқа харажатлардан фарқ қилмайди ва концептуал асоснинг алоҳида қисми деб ҳисобланмайди.

63. Зарарлар, масалан, ёнғин ва тошқинлар каби табиий офатлар натижасида, шунингдек активларнинг чиқиб кетиши натижасида пайдо бўладиган зарарларни ўз ичига олади. Харажатлар таърифи ўзлаштирилмаган зарарларни ҳам, масалан, чет эл валютасини айрибошлаш курси ошишининг ташкилотнинг ушбу валютада ифодаланган қарзларига таъсирини қамраб олади. Зарарлар молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда тан олинганида, улар одатда алоҳида кўрсатилади, чунки улар тўғрисида хабардор бўлиш иқтисодий қарорларни қабул қилиш мақсадида фойдалидир. Зарарлар кўпинча улар билан боғлиқ бўлган даромадлар чегириб ташланган ҳолда кўрсатилади.

64. Таъсисчи(иштирокчи)ларнинг хусусий капиталга улушлари даромад ҳисобланмайди; хусусий капиталнинг эгалари ўртасида тақсимланиши харажат ҳисобланмайди.

65. Асосий воситаларни қайта баҳоланиши ва мажбуриятларнинг қайта ҳисобланиши капиталнинг ўсиши ёки камайишига олиб келади. Бундай кўпайиш ёки камайиш даромадлар ва харажатлар таърифига мос келса ҳам, улар капитални сақлаб туриш билан боғлиқ маълум концепцияларига мувофиқ молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботга киритилмайди. Бунинг ўрнига ушбу моддалар капиталга капитални сақлаб туришга доир тузатишлар ёки қайта баҳолаш бўйича резервлар сифатида қиритилади.

§ 6. Молиявий ҳисобот элементларини тан олиш ва баҳолаш

66. Тан олиш - бухгалтерия балансига ёки молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда элемент таърифига жавоб берадиган ва тан олиш мезонларига мувофиқ келадиган объектларни акс эттириш жараёнидир. Акс эттириш жараёни объект баёнини, унинг пулдаги ифодасини назарда тутади.  Тан олиш мезонларига жавоб берадиган объектлар бухгалтерия балансида ёки молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда тан олиниши керак.

67. Элемент таърифига тўғри келадиган модда қуйидаги шартлар бажарилганда тан олиниши керак:

модда билан боғлиқ бўлган ҳар қандай келгуси иқтисодий наф ташкилотга келиб тушиши ёки ундан чиқиб кетиши эҳтимоли бўлса; ва

модда ишончли баҳоланиши мумкин бўлган қийматга ёки бошланғич қийматга эга бўлса.

68. Модда ушбу мезонларга жавоб бериши ва шунинг учун молиявий ҳисоботларда тан олиниши мумкинлигини баҳолашда унинг муҳимлик жиҳатларига эътиборни қаратиш зарур. Элементлар ўртасидаги ўзаро алоқа маълум элементнинг, масалан, активнинг таърифи ва тан олиш мезонларига жавоб берадиган модда ўз-ўзидан бошқа элемент, масалан, даромад ёки мажбуриятни тан олиш талаб этилишини англатади.

69. Тан олиш мезонларида эҳтимоллик тушунчаси ишлатилади, ва у модда билан боғлиқ келгуси иқтисодий нафни ташкилотга келиб тушиши ёки чиқиб кетишининг ноаниқлиги даражасини ифодалайди. Бу тушунча ташкилот фаолият юргизаётган муҳитни тавсифлайдиган ноаниқликка мос келади. Келгуси иқтисодий наф оқими билан боғлиқ бўлган ноаниқлик даражаси молиявий ҳисоботлар тайёрланаётганда мавжуд бўлган далиллар асосида баҳоланади. Масалан, ташкилотга тегишли бўлган дебиторлик қарзининг тўланиши эҳтимоли мавжуд бўлса, қарама-қарши далиллар йўқлигида, дебиторлик қарзини актив сифатида тан олишга асос бўлади. Аммо, дебиторлик қарзларининг катта гуруҳида маълум даражада тўламаслик ҳоллари, одатда, эҳтимоли бор деб ҳисобланади; шунинг учун иқтисодий нафнинг кутилаётган камайишини ифодалайдиган харажат тан олинади.

70. Тан олишнинг иккинчи мезони модда ишончли баҳоланиши мумкин бўлган қийматга ёки бошланғич қийматга эга бўлишидир. Кўп ҳолларда, қиймат ёки бошланғич қиймат, баҳолашга доир фикр мулохазалардан фойдаланилган ҳолда аниқланиши керак; асосли баҳолашларнинг қўлланилиши молиявий ҳисоботларни тайёрлаш жараёнининг муҳим қисмидир ва бу уларнинг ишончлилигини камайтирмайди. Лекин, модда асосли баҳолана олмаганида, у бухгалтерия баланси ёки молиявий натижалар  тўғрисидаги ҳисоботда тан олинмайди. Масалан, судда ишни кўриб чиқишдан кутилаётган тушумлар актив ва даромаднинг таърифларига мос келиши ҳамда уларни тан олиш учун эҳтимоллик мезонига жавоб бериши мумкин; аммо даъво қилинаётган суммани ишончли баҳолаш иложи бўлмаса, у актив ёки даромад сифатида тан олинмаслиги керак. Бунга қарамасдан, даъво мавжудлиги тўғрисидаги маълумот изоҳлар, тушунтиришлар ёки қўшимча жадвалларда очиб берилиши керак.

71. Ахборот ишончли деб тан олинади, агар у тўлиқ, бетараф ва хатоларга йўл қўйилмаган бўлса.

72. Элемент хусусиятларига эга бўлган, лекин тан олиш мезонларига жавоб бермайдиган модда, молиявий ҳисоботга илова қилинадиган изоҳларда, тушунтириш материалларида ва график иловаларда очиб берилиши лозим. Бундай очиб бериш, молиявий ҳисоботдан фойдаланувчилар томонидан ташкилотнинг молиявий ҳолати, фаолияти натижалари ва молиявий ҳолатидаги ўзгаришлар баҳоланиши учун модда тўғрисидаги ахборотга эга бўлиш ўринли деб ҳисобланганда, зарурдир.

73. Актив бухгалтерия балансида, агар ташкилотга ундан келгусида иқтисодий фойда келиш эҳтимоли бўлса ва ишончли баҳоланиши мумкин бўлган қийматга ёки бошланғич қийматга эга бўлса, тан олинади.

74. Мажбурият, ҳозирги пайтда мавжуд бўлган мажбуриятни сўндириш натижасида иқтисодий нафни ўзида мужассамлаган ресурсларнинг чиқиб кетиши эҳтимоли бор бўлганида ва сўндириладиган суммани ишончли баҳолаш мумкин бўлганида, бухгалтерия балансида тан олинади.

75. Даромадлар иқтисодий фойданинг ортиши билан боғлиқ бўлган активларнинг ўсиши ёки мажбуриятларнинг камайиши натижасида ва уларни ишончли баҳолаш мумкин бўлганда молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда акс этади. Яъни даромадлар, активларнинг ўсиши ёки мажбуриятларнинг камайиши тан олиниши билан бир вақтда тан олинади (масалан, товарлар ва хизматларни сотишда юзага келадиган активлардаги соф кўпайиш ёки кредитор қарздан бош тортиши натижасида мажбуриятларнинг камайиши).

76. Харажатлар иқтисодий фойданинг ортиши билан боғлиқ бўлган активларнинг камайиши ёки мажбуриятларнинг ўсиши натижасида ва уларни ишончли баҳолаш мумкин бўлганда молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда акс этади. Яъни харажатлар, активларнинг камайиши ёки мажбуриятларнинг ўсиши тан олиниши билан бир вақтда тан олинади.

77. Харажат, агар қилинган сарфлар келгуси иқтисодий нафни олиб келмаса, ёки келгуси иқтисодий нафни актив сифатида бухгалтерия балансида тан олиш тўғри келмаса ёки унинг тан олиниши тўхтатилса, дарҳол молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда тан олинади.

78. Харажат, шунингдек, актив тан олинмасдан мажбурият пайдо бўлган ҳолатларда, масалан маҳсулот кафолати бўйича мажбурият  пайдо бўлганида, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда тан олинади.

79. Баҳолаш – бу молиявий ҳисобот элементларини бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботда қандай пул миқдорларида тан олиш ва ҳисобга олиш кераклигини аниқлаш жараёнидир. У баҳолашнинг муайян асосини танлашни ўз ичига олади.

80. Молиявий ҳисоботларда баҳолашнинг турли асосларидан ҳар хил даражада ва ҳар хил бирикмада фойдаланилади. Улар қуйидагиларни қамраб олади:

бошланғич қиймат, активларни сотиб олиш учун сотиб олиш пайтида тўланган пул маблағлари ёки уларнинг эквивалентлари суммасида ёки берилган товорнинг ҳаққоний қиймати бўйича акс эттирилади. Мажбуриятлар мажбуриятни олиш эвазига олинган суммалар ёки баъзи вазиятларда (масалан, фойда солиғи бўйича) мажбуриятни оддий фаолият давомида сўндириш учун тўланадиган пул маблағлари ёки уларнинг эквивалентлари суммасида акс эттирилади;

жорий (қайта тиклаш) қиймат, активлар, айнан бир хил ёки шунга ўхшаш актив ҳозирги пайтда сотиб олинганида тўланиши керак бўлган пул маблағлари ёки уларнинг эквивалентлари суммасида, ҳисобга олинади. Мажбуриятлар мажбуриятни ҳозирги пайтда тўлаш талаб этилганида зарур бўлган пул маблағлари ва улар эквивалентларининг дисконтланмаган суммасида акс эттирилади;

сотиш (сўндириш) қиймати, активлар, активни одатдагидек сотиш натижасида ҳозирги пайтда олиниши мумкин бўлган пул маблағлари ва улар эквивалентларининг суммасида, ҳисобга олинади. Мажбуриятлар уларнинг сўндириш қийматларида ҳисобга олинади; бу эса мажбуриятларни одатдаги фаолият доирасида бажариш учун тўланиши кутилаётган пул маблағлари ва улар эквивалентларининг дисконтланмаган суммасини ифодалайди;

келтирилган (дисконтланган) қиймат, активлар, улар одатдаги фаолият доирасида хосил қилиши кутилаётган келгуси соф пул тушумларининг келтирилган (дисконтланган) қиймати бўйича, ҳисобга олинади. Мажбуриятлар уларни одатдаги фаолият доирасида бажариш учун талаб этилиши кутилаётган келгуси соф пул чиқимларининг келтирилган (дисконтланган) қиймати бўйича ҳисобга олинади.

81. Баланс қиймати - ҳисобот санасида бухгалтерия балансида активлар ва мажбуриятларни акс эттириш қийматидир.

82. Ташкилотларда молиявий ҳисоботларни тайёрлашда ташкилотлар бошланғич қийматни асос қилиб оладилар. Одатда ундан баҳолашнинг  бошқа қийматлари билан биргаликда қўллашади.

 

§ 7.  Капитал концепцияси ва капитал ҳажмини мустаҳкамлаш

83. Молиявий капитал концепцияси аксарият ташкилотлар томонидан молиявий ҳисоботларни тайёрлашда қабул қилинган. Инвестиция қилинган пул маблағлари ёки харид қилиш қобилияти каби молиявий капитал концепциясига кўра, капитал ташкилотнинг соф активлари ёки ўз капитали билан синоним бўлади. Фаолият юргизиш қобилияти каби моддий капитал концепциясига кўра, капитал ташкилотнинг, масалан, кунлик ишлаб чиқариладиган бирликларда ифодаланган ишлаб чиқариш қувватини билдиради.

84. Тегишли капитал концепцияси ташкилот томонидан танланиши молиявий ҳисоботдан фойдаланувчиларнинг талабларига асосланган бўлиши керак. Шундай қилиб, молиявий капиталнинг концепцияси, молиявий ҳисоботдан фойдаланувчилар асосан инвестиция қилинган номинал капитал ёки инвестиция қилинган капиталнинг харид қобилиятини сақлаб туришда манфаатдор бўлган тақдирда, қўлланилиши керак. Аммо, агар фойдаланувчиларни ташкилотнинг операцион фаолиятни юргизиш қобилияти қизиқтирса, моддий капитал концепцияси қўлланилиши керак. Концепциядан фойдаланишда баъзи баҳолашга оид қийинчиликлар мавжуд бўлсада танланган концепция фойдани аниқлашда кўзланган мақсадни кўрсатади.

85. Капитал концепциялари капитални сақлаб туришнинг қуйидаги қонцепцияларига асос бўлади:

молиявий капитални сақлаб туриш. Бу концепцияга кўра давр давомида мулк эгалари томонидан қилинган қўйилмалари ёки уларга тақсимланадиган суммаларни чиқариб ташлагандан сўнг, агар давр охирига бўлган соф активларнинг молиявий (ёки пулдаги) суммаси давр бошидаги соф активларнинг молиявий (ёки пулдаги) суммасидан кўп бўлса, фойда ишлаб топилган деб ҳисобланади. Молиявий капитални сақлаб туриш номинал пул бирликлари ёки доимий харид қилиш қобилиятида баҳоланиши мумкин;

моддий капитални сақлаб туриш. Бу концепцияга кўра, давр давомида мулк эгалари томонидан қилинган қўйилмалари ёки уларга тақсимланадиган суммаларни чиқариб ташлагандан сўнг, агар тадбиркорлик субъектининг давр охирига бўлган моддий ишлаб чиқариш қуввати (ёки фаолият юргизиш қобилияти) (ушбу қувватга эришиши учун зарур бўлган ресурслар ёки маблағлар) унинг давр бошидаги моддий ишлаб чиқариш қувватидан кўп бўлса, фойда ишлаб топилган деб ҳисобланади.

86. Капитални сақлаб туриш концепциясида ташкилот сақлаб туришни мўлжаллаган капитални қандай қилиб аниқлаши кўриб чиқилади. У капитал концепциялари ва фойда концепциялари ўртасида боғлиқликни таъминлайди, чунки у фойданинг баҳоланадиган назорат миқдорини белгилайди; бу ташкилот капиталининг рентабеллиги ва капитални қайтариб беришни фарқлаш учун дастлабки шарт бўлиб хизмат қилади; активларнинг капитални сақлаб туриш учун зарур бўлган суммалардан кўпроқ суммада олиниши фойда деб ва шунинг учун капиталнинг рентабеллиги деб ҳисобланиши мумкин. Шундай экан, фойда – бу даромадлардан харажатларни (шу жумладан, тегишли ҳолларда капитални сақлаб туриш бўйича тузатишларни) айириб ташлагандан кейин қоладиган суммадир. Агарда харажатлар даромадлардан кўп бўлса, қоладиган сумма зарарни ифодалайди.

 

Концептуальные основы финансовой отчетности

 

§  1. Общие положения

 1. Концептуальные основы в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», Национальными стандартами бухгалтерского учета (далее - НСБУ) определяют цели представления и раскрытия финансовой информации для пользователей финансовой отчетности.
 2. Концептуальные основы не являются НСБУ. Содержание настоящих Концептуальных основ не имеет преимущественной силы над нормами конкретных НСБУ.
 3. В случае наличия противоречия между концептуальными основами и НСБУ, требования НСБУ преобладают над требованиями концептуальных основ.
 4. Концептуальные основы определяют:

цель финансовой отчетности;

качественные характеристики финансовой информации (значимость и правдивое представление);

элементы финансовой отчетности и критерии их признания.

 1. Концептуальные основы имеют отношение к финансовой отчетности, включая консолидированную финансовую отчетность. Финансовая отчетность составляется и периодически представляется для удовлетворения потребности в информации широкого круга пользователей. Для большинства пользователей основным источником финансовой информации является финансовая отчетность. Отдельные пользователи, при наличии соответствующих полномочий, могут требовать информацию в дополнение к той, которая содержится в финансовой отчетности.
 2. Состав финансовой отчетности определяется законодательством о бухгалтерском учете. Финансовая отчетность включает также пояснительную записку (дополнительные данные, расчеты и пояснения) которая повышает полезность финансовой информации, связанной с данной отчетностью.
 3. Концептуальными основами руководствуются все субъекты бухгалтерского учета (далее - организации) при представлении финансовой отчетности.

§ 2. Цель финансовой отчетности

8. Целью финансовой отчетности является представление полезной информации о финансовом положении субъекта бухгалтерского учета на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период.

9. Финансовая отчетность не включает всю текущую информацию, которая необходима для принятия управленческих решений, так как финансовая отчетность отражает результаты прошлых событий.

10. Потребность в информации финансовой отчетности возникает у:

инвесторов в связи с риском, связанным с предоставленными инвестициями. Акционеры, учредители (участники) также заинтересованы в информации, которая позволит им оценить возможность получения дивидендов и процентов;

поставщиков и других кредиторов, заинтересованных в своевременном погашении задолженности, возврате кредитов и займов, уплате процентов;

покупателей, заинтересованных в информации о непрерывности деятельности организации;

органов управления и работников, заинтересованных в информации о непрерывности и рентабельности деятельности организации. Они также заинтересованы в информации, которая дает им возможность оценить способность организации обеспечивать их заработной платой, пенсией и возможностью дальнейшей работы;

общественности, органов государственной налоговой службы и государственной статистики в соответствии с законодательством.

11. Руководитель организации несет ответственность за составление и представление финансовой отчетности. Руководитель вправе самостоятельно определить форму и содержание дополнительной информации в целях принятия управленческих решений.

§  3. Качественные характеристики финансовой информации

12. Качественные характеристики финансовой информации, определяют те виды информации, которые будут наиболее полезны для пользователей финансовой отчетности. Полезность финансовой информации повышается, если эта информация сопоставима, поддаётся проверке, своевременна и понятна.

13. Качественные характеристики финансовой информации применяются как в отношении финансовой информации, представляемой в форме финансовой отчетности, так и иной представляемой финансовой информации.

14. К основным качественным характеристикам относится значимость и правдивое представление финансовой информации.

15. Значимая финансовая информация способна влиять на решения, принимаемые её пользователями. На значимость финансовой информации может оказывать влияние ее существенность.

16. Информация является существенной, если ее пропуск или искажение способны повлиять на решения, принимаемые пользователями финансовой отчетности конкретной отчитывающейся организации.

17. Финансовая информация способна повлиять на решения, если она имеет:

прогнозную ценность, то есть может  быть использована в качестве исходных данных для прогнозирования будущих результатов;

либо подтверждающую ценность, если она предоставляет сведения в отношении ранее сделанных оценок (подтверждает или изменяет их);

либо прогнозную и подтверждающую ценность.

18. Прогнозная ценность и подтверждающая ценность финансовой информации взаимосвязаны. Информация, которая обладает прогнозной ценностью, зачастую также имеет и подтверждающую ценность. Например, информация о выручке за текущий год, которая может быть использована в качестве основы для прогнозирования выручки в последующие годы, также может быть сопоставлена с прогнозами относительно выручки за текущий год, которые были сделаны в прошлые годы. Результаты данных сопоставлений могут помочь пользователю скорректировать и улучшить процессы, которые использовались для подготовки прогнозов в предыдущих периодах.

19. Представление финансовой информации может обеспечить правдивое отображение если оно будет полным, нейтральным и не содержать существенных ошибок.

20. Полное отображение включает в себя всю информацию, необходимую пользователю для понимания отображаемого экономического явления, включая все необходимые пояснения. Например, полное отображение группы активов должно включать, как минимум, описание характера активов, входящих в состав данной группы, числовое отображение всех активов в составе группы, а также описание того, что представляет собой данное числовое отображение (например, первоначальную  или справедливую стоимость). Для некоторых статей полное отображение также может предполагать объяснение значимых фактов о качестве и характере этих статей.

21. В нейтральном отображении отсутствует предвзятость в выборе или представлении финансовой информации. Нейтральная информация не означает информацию, не имеющую какой-либо цели или не оказывающую влияния на решения пользователей. Напротив, значимая финансовая информация по определению способна влиять на решения её пользователей. Нейтральность обеспечивается  предусмотрительностью (осторожностью) при принятии решений в условиях неопределенности для того, чтобы активы и доход не были переоценены, а обязательства или расходы не были недооценены.

22. Отсутствие существенных ошибок означает не означает абсолютной точности во всех отношениях. Применение обоснованных расчетных оценок является необходимой составляющей подготовки финансовой информации и не снижает полезности такой информации, если данные расчетные оценки четко и точно описаны и объяснены.

23. К качественным характеристикам, повышающим полезность финансовой информации относятся сопоставимость, проверяемость, своевременность и понятность информации.

24. Сопоставимость информации позволяет пользователям выявлять и понимать сходство и различие между статьями финансовой отчетности. Для сопоставления необходимы как минимум две статьи.

25. Проверяемость информации помогает убедить пользователей в правдивом представлении информация. Проверяемость может быть прямой либо косвенной. Прямая проверяемость означает подтверждение числовой или иной информации путем непосредственного наблюдения.

26. Своевременность означает наличие доступной информации у лиц, принимающих решения, в то время, когда она может повлиять на принимаемые ими решения. Как правило, полезность информации снижается с увеличением срока ее давности. Однако некоторая информация может оставаться своевременной в течение долгого времени после окончания отчетного периода (например, некоторым пользователям может потребоваться выявить и оценить тенденции).

27. Понятность. Информация, представляемая в финансовых отчетах, должна быть понятна пользователям.

28. Некоторые экономические явления сложны по своей сути и не могут быть представлены в простой для понимания форме. Исключение информации о таких экономических явлениях из состава финансовых отчетов может сделать информацию в этих финансовых отчетах проще для понимания. Однако такие отчеты будут неполными и, как следствие, потенциально вводящими в заблуждение.

§ 4. Финансовая отчетность

29. Финансовая отчетность подготавливается в отношении определенного периода времени (отчетный период) и предоставляет информацию:

об активах, обязательствах и собственном капитале на отчетную дату;

о доходах и расходах за отчетный период;

о денежных потоках.

30. Финансовая отчетность также предоставляет сравнительную информацию по крайней мере за один предшествующий отчетный период с целью помочь пользователям финансовой отчетности выявить и оценить изменения.

31. Финансовая отчетность включает информацию об операциях и прочих событиях, произошедших после окончания отчетного периода, если предоставление такой информации необходимо для достижения цели финансовой отчетности.

32. Финансовая отчетность предоставляет информацию об операциях и прочих событиях, которые рассматриваются с позиций отчитывающейся организации в целом, а не с позиций какой-либо конкретной группы существующих или потенциальных инвесторов, заимодавцев или прочих кредиторов организации.

33. Финансовая отчетность обычно составляется на основании допущения о том, что отчитывающаяся организация осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в обозримом будущем. Таким образом, используется допущение, что организация не имеет ни намерения, ни необходимости прекратить свое существование или прекратить свою коммерческую деятельность.

34. Отчитывающаяся организация - это организация, которая обязана или самостоятельно решает подготовить финансовую отчетность. Отчитывающаяся организация может представлять собой одну организацию, часть организации или включать несколько организаций.

35. Отчитывающаяся организация, являющаяся основным хозяйственным обществом (далее-головная организация) и имеющая дочерние хозяйственные общества, находящиеся под его контролем, составляет консолидированную финансовую отчетность.

36. Консолидированная финансовая отчетность предоставляет информацию об активах, обязательствах, собственном капитале, доходах и расходах как головной организации, так и ее дочерних организаций как единой отчитывающейся организации. Данная информация является полезной для существующих и потенциальных инвесторов, заимодавцев и прочих кредиторов головной организации при оценке перспектив будущих чистых поступлений денежных средств в головную организацию. Это объясняется тем, что чистые поступления денежных средств в головную организацию включают распределения, осуществляемые дочерними организациями в пользу головной организации, и такие распределения зависят от чистых поступлений денежных средств в дочерние организации.

37. Консолидированная финансовая отчетность не имеет своей целью предоставление отдельной информации об активах, обязательствах, собственном капитале, доходах и расходах какой-либо конкретной дочерней организации. Такая информация содержится в собственной финансовой отчетности дочерней организации.

38. Еще одним способом предоставления информации о некоторых или всех активах, обязательствах, собственном капитале, доходах и расходах самой головной организации является представление такой информации в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности.

§ 5. Элементы финансовой отчетности

39. Финансовая отчетность отображает финансовое влияние операций  и  прочих событий за счет их объединения в крупные группы в соответствии с их экономическими характеристиками. Эти крупные группы называются элементами финансовой отчетности. Элементами, непосредственно связанными с оценкой финансового положения в бухгалтерском балансе, являются активы, обязательства и собственный капитал. Элементами, непосредственно связанными с оценкой результатов деятельности в отчете финансовых результатов, являются доходы и расходы.

40. Элементами, непосредственно связанными с оценкой финансового положения, являются активы, обязательства и собственный капитал. Они определяются следующим образом:

актив - экономический ресурс, контролируемый организацией в результате прошлых событий, который обладает потенциалом создания экономических выгод;

обязательства - это обязанность лица (должника) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие;

собственный капитал является остаточной долей в активах организации после вычета всех ее обязательств.

41. Активы - это материальные, включая денежные средства и дебиторскую задолженность, и нематериальные активы организации, имеющие стоимостную оценку.

42. Потенциал создания экономических выгод, заключенная в активе, представляет собой потенциал прямого или косвенного увеличения поступлений в организацию денежных средств и их эквивалентов. Такой потенциал может быть производственным и являться частью операционной деятельности организации.

43. Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, могут поступать в организацию несколькими способами. Например, актив может быть:

использован отдельно либо в сочетании с другими активами в ходе производства продукции (оказания работ и услуг);

обменён на другие активы;

использован для погашения обязательства;

распределен между акционерами, участниками, учредителями собственниками  организации.

44. Активы, например, основные средства, имеют физическую форму. Однако физическая форма не является необходимым условием наличия актива. Поэтому патенты и авторские права являются активами, если от них ожидается поступление в организацию будущих экономических выгод, и если они контролируются организацией.

45. Активы, например, дебиторская задолженность или недвижимость, связаны с юридическими правами, в том числе, с правом собственности. При определении наличия актива право собственности не является необходимым условием. Например, объект аренды является активом, если организация контролирует выгоды, которые, как ожидается, поступят от этой недвижимости. Несмотря на то, что способность организации контролировать выгоды обычно является результатом юридических прав, тем не менее, некоторые объекты могут удовлетворять определению актива даже в отсутствие контроля с юридической точки зрения. Например, ноу-хау, полученное в результате разработки, может удовлетворять определению актива, когда, сохраняя секрет ноу-хау, организация контролирует выгоды, поступление которых ожидается от него.

46. Имеется тесная связь между осуществлением затрат и созданием активов, но эти процессы не всегда совпадают по времени. Следовательно, когда организация несет затраты, это может свидетельствовать о попытках получения будущих экономических выгод, но не является прямым доказательством получения объекта, удовлетворяющего определению актива. Соответственно, отсутствие затрат не является основанием считать объект активом.

47. Основной характеристикой обязательства является то, что хозяйствующий субъект имеет текущую ответственность перед другими юридическими и физическими лицами.

48. Обязанности могут быть юридически закрепленными, возникшими в результате имеющего обязательную силу договора или законодательного требования.

49. Необходимо разграничивать существующее обязательство и будущее обязательство. Решение руководства организации приобрести активы в будущем само по себе не приводит к возникновению существующего обязательства. Обязательства обычно возникают исключительно в случае поставки актива или заключения организацией не подлежащего расторжению соглашения о его приобретении. В последнем случае безотзывный характер соглашения означает, что экономические последствия невыполнения обязательств, например, ввиду наличия существенного штрафа, практически или совсем не оставляют организации возможности избежать оттока ресурсов к другой стороне.

50. Погашение обязательства обычно подразумевает передачу организацией ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды, с целью удовлетворения требований другой стороны. Погашение  обязательства может осуществляться несколькими способами, например, за счет:

выплаты денежных средств;

передачи других активов;

предоставления услуг;

замещения данной обязанности другой обязанностью; либо

обмена обязательства на акцию.

Обязательство также может погашаться другими способами, например, при утрате кредитором своих прав или отказе от них.

51. Обязательства возникают в результате прошлых операций или прочих прошлых событий. Таким образом, например, приобретение активов и потребление услуг приводит к возникновению кредиторской задолженности (если только они не были оплачены авансом или в момент поставки), а получение банковского кредита влечет за собой обязательство его возвратить. Организация также может признать в качестве обязательств будущие скидки с объема ежегодных покупок, предоставляемые клиентам, в этом случае продажа товаров в прошлом является операцией, приводящей к возникновению обязательства.

52. Собственный капитал состоит из уставного, добавленного, резервного капиталов и нераспределенной прибыли.

53. Величина, в которой собственный капитал отражается в бухгалтерском балансе, зависит от оценки активов и обязательств.

54. Для обеспечения организации и кредиторов дополнительной защитой от последствий убытков необходимо создание резервов. Информация об образовании и размере резервов является значимой для пользователей при принятии решений. Создание резервов предусматривается законодательством или уставом.

55. Финансовые результаты - это конечный экономический итог деятельности хозяйствующего субъекта, выраженный в форме прибыли или убытка.

56. Доходы и расходы определяются следующим образом:

доходы представляют собой увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме поступлений или улучшения  качества  активов либо уменьшения величины обязательств, которые приводят к увеличению собственного капитала, не связанному со взносами участников капитала.

расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в форме выбытия активов или увеличения обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала, не связанному с его распределением между участниками капитала.

57. Определение доходов включает в себя как выручку, так и прочие доходы. Выручка возникает в ходе обычной деятельности организации и имеет разные наименования, включая такие как чистая выручка, вознаграждение за услуги, проценты, дивиденды, роялти и арендная плата.

58. Прочие доходы представляют собой другие статьи, которые удовлетворяют определению доходов и могут возникать как в ходе обычной деятельности организации, так и без отношения к ней. Такие доходы представляют собой увеличение экономических выгод и, таким образом, не отличаются от выручки по своему характеру. Следовательно, они не считаются отдельным элементом в настоящих Концептуальных основах.

59. Прочие доходы включают, например, прибыли от выбытия долгосрочных активов. Определение доходов также включает нереализованные прибыли; например, прибыли, возникающие при переоценке ценных бумаг и в результате увеличения балансовой стоимости долгосрочных активов. Когда прочие доходы признаются в отчете финансовых результатах, они  обычно отражаются  отдельно, поскольку информация о них полезна при принятии экономических решений. Статьи прибылей, как правило, представляются в отчетности за вычетом сопутствующих расходов.

60. Налогооблагаемый доход (убыток) - это сумма дохода (убытка) за отчетный период, определенная в соответствии с налоговым законодательством.

61. Определение расходов включает в себя разного рода убытки, а также расходы, которые возникают в ходе обычной деятельности организации. Расходы, которые возникают в ходе обычной деятельности организации, включают в себя, например, себестоимость, заработную плату и амортизацию. Они обычно представляют собой выбытие или отток активов, таких как денежные средства и их эквиваленты, запасы, основные средства.

62. Убытки представляют собой уменьшение экономической выгоды, и по своей природе они не отличаются от других расходов и не рассматриваются как отдельный элемент концептуальных основ.

63. Чрезвычайные убытки включают в себя, например, убытки, обусловленные стихийными бедствиями, такими как пожар или наводнение, а также убытки от выбытия активов. Определение расходов также включает в себя нереализованные убытки; например, убытки, возникающие в результате увеличения обменного курса иностранной валюты по займам организации, полученным в этой валюте. Когда убытки признаются в отчете финансовых результатах, они обычно отражаются отдельно, поскольку информация о них полезна при принятии экономических решений. Убытки, как правило, отражаются за вычетом сопутствующих им доходов.

64. Вклады учредителей (участников) в собственный капитал не являются доходами; распределение собственного капитала владельцами не является расходом.

65. Переоценка основных средств и пересчет обязательств приводит к увеличению или уменьшению собственного капитала. Хотя подобное увеличение или уменьшение удовлетворяет определению доходов и расходов, оно не включается в отчет о финансовых результатах соответствии с определенными концепциями поддержания величины капитала. Вместо этого такие статьи включаются в состав собственного капитала в качестве корректировок, обеспечивающих поддержание капитала, или резервов по переоценке.

§ 6Признание и оценка элементов финансовой отчетности

66. Признание – это процесс включения в бухгалтерский баланс или отчет о финансовых результатах объектов, удовлетворяющих определению элемента и соответствующих критериям признания.  Признание подразумевает описание объекта при помощи слов и денежной суммы, а также включение такой суммы в итоговые показатели бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах. Объекты, соответствующие критериям признания, должны признаваться в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах.

67. Объект, удовлетворяющий определению элемента, должен признаваться, если:

поступление  в  организацию  или  выбытие  из  нее  будущих  экономических выгод, связанных с этим объектом, представляется вероятным; и

объект имеет первоначальную стоимость или стоимость, которая может быть надежно оценена.

68. Анализируя объект на предмет соответствия этим критериям и, соответственно, возможности признания в финансовой отчетности, необходимо учитывать существенность. Взаимосвязь между элементами означает, что объект, удовлетворяющий определению и критериям признания определенного элемента, например, актива, автоматически требует признания другого элемента, например, доходов или обязательства.

69. Понятие вероятности используется в критериях признания для обозначения степени неопределенности в отношении поступления в организацию или выбытия из нее будущих экономических выгод, связанных с объектом. Основная идея заключается в учете неопределенности, характеризующей обстоятельства, в которых организация осуществляет свою деятельность. Оценка степени неопределенности, присущей потоку будущих экономических выгод, осуществляется на основе свидетельств, имеющихся на момент составления финансовой отчетности. Например, если погашение дебиторской задолженности, причитающейся организации, представляется вероятным, то в отсутствие свидетельств обратного, признание дебиторской задолженности в качестве актива является оправданным. Однако для большой совокупности остатков дебиторской задолженности определенный процент непогашения обычно считается вероятным; поэтому, признаются также расходы, представляющие собой ожидаемое уменьшение экономических выгод.

70. Вторым критерием для признания является наличие у объекта первоначальной стоимости или стоимости, которая может быть надежно оценена. Во многих случаях первоначальная стоимость или стоимость должны определяться с использованием оценочных суждений; применение обоснованных оценок является необходимой составляющей подготовки финансовой отчетности и не подрывает ее надежности. Однако при отсутствии обоснованных оценок объект не признается в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатов. Например, ожидаемые поступления от судебного разбирательства могут удовлетворять определениям актива и доходов, а также вероятностному критерию признания; однако, в случае невозможности надежной оценки суммы требования по иску, они не должны признаваться в качестве актива или дохода. Информация о наличии искового требования, тем не менее, будет раскрыта в примечаниях к финансовой отчётности, пояснительных материалах и графических приложениях.

71. Информация надежна, если она полна, нейтральна и не содержит ошибок.

72. Объект, обладающий необходимыми характеристиками элемента, но не удовлетворяющий критериям признания, тем не менее, заслуживает раскрытия в примечаниях к финансовой отчётности, пояснительных материалах и графических приложениях. Такое раскрытие будет целесообразным в том случае, когда информация об объекте считается уместной для оценки финансового положения, результатов деятельности и изменений в финансовом положении организации пользователями финансовой отчетности.

73. Актив признается в бухгалтерском балансе, если поступление в организацию будущих экономических выгод представляется вероятным, и актив имеет первоначальную стоимость или стоимость, которая может быть надежно оценена.

74. Обязательство признается в бухгалтерском балансе, если выбытие из организации ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды, представляется вероятным для погашения существующей обязанности, и сумма, в которой будет осуществлено погашение, может быть надежно оценена.

75. Доходы признаются в отчете финансовых результатах в случае увеличения будущих экономических выгод, связанного с увеличением активов или уменьшением обязательств, которые могут быть надежно оценены. По сути, это означает, что признание доходов происходит одновременно с признанием увеличения активов или уменьшения обязательств (например, чистое увеличение активов, возникающее в результате продажи товаров или услуг, либо уменьшение обязательств, возникающее в результате освобождения от оплаты задолженности).

76. Расходы признаются в отчете о финансовых результатах в случае уменьшения будущих экономических выгод, связанного с уменьшением в активах или увеличением обязательств, которые могут быть надежно оценены. По сути, это означает, что признание расходов происходит одновременно с признанием увеличения обязательств или уменьшения в активах.

77. Расходы незамедлительно признаются в отчете о финансовых результатах, когда затраты не обуславливают будущих экономических выгод либо, когда будущие экономические выгоды не удовлетворяют или прекращают удовлетворять критериям признания в бухгалтерском балансе в качестве актива.

78. Расходы также признаются в отчете о финансовых результатах в случае возникновения обязательства без признания актива, как, например, в ситуации возникновения гарантийного обязательства на продукцию.

79. Оценка – это процесс определения денежных сумм, в размере которых должны быть признаны и отражены в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах элементы финансовой отчетности. Этот процесс предусматривает выбор определенной базы оценки.

80. В финансовой отчетности используются различные виды оценки, которые применяются в разной степени. К ним относятся:

первоначальная стоимость, когда активы отражаются в сумме уплаченных денежных средств или их эквивалентов либо по справедливой на момент приобретения стоимости вознаграждения, переданного за их приобретение. Обязательства отражаются в сумме поступлений, полученных в обмен на обязательство или в некоторых обстоятельствах (например, налог на прибыль) в сумме денежных средств или их эквивалентов, которые будут выплачены для погашения обязательства при обычной деятельности;

текущая стоимость, когда активы отражаются в сумме денежных средств или их эквивалентов, которая была бы выплачена, если бы эти или эквивалентные им активы приобретались в данный момент. Обязательства отражаются по недисконтированной стоимости денежных средств или их эквивалентов, которые потребовались бы для урегулирования обязательства в данный момент;

стоимость реализации, когда активы отражаются в сумме денежных средств или их эквивалентов, которые могли бы быть получены в данный момент в результате продажи актива в обычном порядке. Обязательства отражаются по стоимости погашения (недисконтированной стоимости) денежных средств или их эквивалентов, которые, как ожидается, были бы выплачены для исполнения обязательства при обычном ходе деятельности.

дисконтируемая (приведенная) стоимость, когда активы отражаются по приведенной к текущей дате посредством дисконтирования стоимости будущих чистых поступлений денежных средств, которые, как ожидается, будет генерировать актив при обычном ходе деятельности. Обязательства отражаются по приведенной к текущей дате посредством дисконтирования стоимости будущего чистого выбытия денежных средств, которое, как ожидается, будет необходимо для погашения обязательств при обычном ходе деятельности.

81. Балансовая стоимость - это стоимость отражения активов и обязательств в бухгалтерском балансе на отчетную дату.

82. Базой оценки, которая чаще всего используется организациями при подготовке финансовой отчетности, является первоначальную стоимость. Обычно она используется в сочетании с другими вилами оценок.

 

§ 7.  Концепция капитала и поддержания величины капитала

83. Финансовая концепция капитала используется большинством организаций при подготовке финансовой отчетности. Согласно финансовой концепции капитала, подразумевающей под капиталом инвестированные денежные средства или инвестированную покупательную способность, капитал отождествляется с чистыми активами или собственным капиталом организации.  Согласно  физической концепции капитала, подразумевающей под капиталом операционную способность, капиталом считается производственная мощность организации, основанная, например, на количестве выпускаемых в день единиц продукции.

84. Выбор организацией соответствующей концепции капитала должен основываться на потребностях пользователей финансовой отчетности. Таким образом, финансовая  концепция капитала должна использоваться, если пользователей финансовой отчетности беспокоит, прежде всего, поддержание номинальной величины инвестированного капитала или покупательная способность инвестированного капитала. Однако если пользователи интересуются, прежде всего, операционной способностью организации, необходимо использовать физическую концепцию капитала. Выбранная концепция указывает на цель, которая должна быть достигнута при определении прибыли, даже несмотря на возможное наличие сложностей, связанных с оценкой, при применении такой концепции.

85. Концепция поддержания величины капитала обуславливает следующее:

при поддержании финансового капитала – прибыль зарабатывается исключительно в том случае, если финансовая (или денежная) стоимость чистых активов на конец периода превышает финансовую (или денежную) стоимость чистых активов на начало периода после исключения распределений в пользу собственников и взносов с их стороны на протяжении периода. Поддержание финансового капитала может оцениваться в номинальных денежных единицах или единицах постоянной покупательной способности;

при поддержание физического капитала – прибыль зарабатывается исключительно в том случае, если физическая производственная мощность (или операционная способность) организации (либо ресурсы или средства, необходимые для достижения такой мощности) на конец периода превышает физическую производственную мощность на начало периода после исключения распределений в пользу собственников и взносов с их стороны на протяжении периода.

86. Концепция поддержания величины капитала связана с тем, каким образом организация определяет капитал, величину которого она стремится поддерживать. Следовательно, прибыль – это сумма после вычета расходов (включая корректировки, обеспечивающие поддержание капитала, когда это уместно) из доходов. Если расходы, превышают доходы, то остаточная сумма является убытком.

Umumiy takliflar: 0

615