Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
7438 Мўйноқ тумани ҳокимияти 06/09/2019 21/09/2019 0

Muhokama yakunlandi

Hokim qarori
Мойнақ районының экономика тармақлары ҳәм социаллық тараўларын 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўиринде турақлы ислеўге комплекс таярлаўды тәмийинлеў ҳаққында
ID-7438

Мойнақ районының экономика тармақлары ҳәм социаллық тараўларын 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўиринде турақлы ислеўге комплекс таярлаўды тәмийинлеў ҳаққында

 

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 30-июльдағы «Республиканың экономика тармақлары ҳәм социаллық тараўларын
2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўиринде турақлы ислеўге комплекс таярлаўды тәмийинлеў ис-илажлары ҳаққында»ғы ПҚ-4407-санлы қарары орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2019-жыл 2-августтағы 258-санлы қарарын басшылыққа алып, районның экономика тармақлары ҳәм социаллық тараўларын 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўиринде турақлы ислеўге комплекс таярлаўды тәмийинлеў мақсетинде

ШЕШИМ ЕТЕМЕН:

1. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2019-жыл 2-августтағы 258-санлы қарары орынлаў ушын басшылыққа алынсын.

2. Мойнақ районының экономика тармақларын 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўринде турақлы ислеўге таярлаў бойынша ис-илажлар 1-қосымшаға муўапық;

тийкарғы инженерлик коммуникацияларды ҳәм технологиялық үскенелерди, социаллық тараў объектлерин, сондай-ақ, көп квартиралы турақ-жай фондын аймақлар кесиминде 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўиринде турақлы ислеўге таярлаў ҳәмде жеңил оңлаў жумыслары бойынша тапсырмалары 2-5 қосымшаларға муўапық;

2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўири ушын көмир, печь жанылғысы ҳәм суйылтырылған газды аймақлар кесиминде жеткизип бериў тапсырмалары 6-қосымшаға муўапық;

2019/2020-жылларда гүз-қыс мәўсиминде халыққа ҳәм социал мекемелерге суйылтырылған газ ҳәмде суйық отын жанылғылары менен тәмийинлеў бойынша көрсеткишлер 7-қосымшаға муўапық;

районның экономика тараўларын 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўиринде турақлы ислеўге таярлаў жумысларын муўапықластырыў бойынша районлық комиссиясының жаңаланған қурамы 8-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

3.  Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов):

тийисли кәрханалар ҳәм шөлкемлер басшылары менен биргеликте экономика тараўларын 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўринде турақлы ислеўге таярлаў ис-илажларының өз ўақтында ҳәм сапалы орынланыўын тәмийинлеў бойынша жеке жуўапкершилиги жүкленсин.

4. Районлық комиссиясы баслығының орынбасарларына (И.Мырзамбетов, Б.Меңлибеков):

орынлардағы коммуналлық хызмет көрсетиўши кәрханалар, қазанханалар, көп квартиралы турақ-жай имәратлары, мектепке шекемги билимлендириў мәкемелери ҳәм улыўма билимлендириў мектеплерин, ден саўлықты сақлаў шөлкемлери ҳәмде басқа социаллық тараў объектлерин 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўринде турақлы ислеўге таярлаў бойынша жумысларының аўҳалын терең үйренип шықсын ҳәмде бул мәселе бойынша тез күнде комиссиясының арнаўлы мәжилисин өткериў;

үйренип шығыў жуўмақлары бойынша, усы қарар менен тастыйықланған ис-илажлардың орынланыўын тәмийинлеў бойынша комплексин, сондай-ақ, районның экономика ҳәм социаллық тараў шөлкемлерин 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўиринде турақлы ислеўге таярлаў ҳәм тәмийинлеў бойынша тапсырмаларды өз ўақтында әмелге асырыў иләжларын көриў тапсырылсын.

5. Районлық қаржы бөлими баслығы (Е.Жакетов):

районлық комиссиясының шешими менен өткир зәрүрлик келип шығатуғын аймақлардағы социаллық тараўларды ҳәм объектлерди гүз-қыс дәўирине таярлаў бойынша жумысларды әмелге асырыўды өз ўақтында қаржыландырыў ушын қосымша дереклерди анықласын.

6. Мойнақ районы ҳәкиминиң 2018-жыл 19-июльдағы 07/816-санлы шешими өз күшин жоғалтқан деп табылсын.

7. Бул шешим районлық «Арал Балықшысы» газетасында жәриялансын ҳәм ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

8. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаўды өзимде қалдыраман.

9. Бул шешим  рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

 

  Мойнақ районы ҳәкими:                                           Е. Еденбаев

Мойнақ районы ҳәкиминиң

 «____»_________2019-жыл

№_______-санлы шешимине

1-қосымша

 

Районның экономика тараўларын 2019/2020-жыллары гүз-қыс дәўринде турақлы ислеўге таярлаў бойынша ис-илажлар

 

к/с

Ис-илаж аты

Орынлаў мүддети

Жуўапкер орынлаўшы

1

Төмендеги мәселелер бойынша ис-илажлар ҳәм дәстүрлер ислеп шығыў (хар бир участка бойынша жууапкер шахсларды хам орынланыу муддетлерин белгилеген  халда) хам тастыйыклау.

- елатлы пунктлерди, коммуналлык хызмет корсетиу карханаларды хам инженерлик коммуникация объектлерин 2019/2020-жыллардын гуз-кыс дауринде узликсиз ислеуге таярлау бойынша;

- алыс хам барыу кыйын болган елатлы пунктлерде жасайтугын халыктын суйылтырылган газ (газлестирилген хожалыкларга аукат таярлау ушын), комир (5-косымша), отын, сондай-ак ишимлик сууынын альтернатив (сонын ишинде тасып жеткизип берилетугын ишимлик сууы) турлери менен узликсиз тамийинлеу бойынша.

үш кун муддете

Район ҳәкиминиң орынбасры (И.Мырзамбетов), «Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов), Электр тармақлары кәрханасы баслығы (Т.Сайипназаров), Суў тармақлары кәрханасы (П.Карабасов), халық билимлендириў мекемелери хызметин методикалық тəмийинлеў ҳəм шөлкемлестириў бөлими баслығы (А.Сахиев), мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы (Ф.Айманова), Мойнақ санаат транспорт кәсип-өнер колледжи директоры (И.Хожалепесова), Мойнақ турмыс хызмет көрсетиў кəсип-өнер колледжи директоры (Қ.Утемуратова), Медицина бирлеспеси бас шыпакеры (М.Ещанов), тийисли кәрхана ҳәм шөлкемлер.

2

Хожалыкларды гүз-кыс дәўринде таярлаўға байланыслы суйылтырылған газ, көмир ҳәм басқа да жанылғы материаллары менен үзликсиз тәмийинлеў бойынша илажларды ислеп шығыў.

үш кун муддет

Район ҳәкиминиң орынбасры (И.Мырзамбетов),

«Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов)

3

Гүз-қыс дәўринде табийғый газ жеткерип бериўде машқалалар болатуғын елатлы пунктлердиң анықланған дизими тийкарында халықты ҳәм социаллық тараў объектлериниң талабын (5 қосымша) қанаатландырыў мақсетинде көмир ҳәм суйылтырылған газ жеткерип бериў графигин тасдыйықлаў.

үш кун муддете

Район ҳәкиминиң орынбасры (И.Мырзамбетов),

«Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов)

4

Район ҳәкими тарепинен тастыйыкланган, алдымыздагы гуз кыс маусиминде табийгый газ жеткизип бериуде машкалалар болатугын елатлы пунктлери дизими тийкарында табийгий хам суйылтырылган газ бенен тамийинленген халыкты (турак жайлар) суйылтырылган газ бенен тамийинлеу, 2019/2020-жыллардын гуз-кыс маусимине калиплескен ресурс баланс шегинде.

2019-жыл

1 сентябрьге

Район ҳәкиминиң орынбасры (И.Мырзамбетов),

«Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов)

5

Гузги-кыскы маусимде энергосистемада электр энергияны максимум пайдаланыу саатларына энергияны пайдаланыуды  кемейтиу бойынша илажлар ислеп шыгыу.

2019-жыл

1 сентябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), Электр тармақлары кәрханасы (Т.Сайипназаров)

6

Кыс айларынын сууык кунлеринде электр энергиясы, табийгый газ хам ыссылык энергиясын пайдаланыуды  азайтыуга каратылган, максимум пайдаланыу уакытлары ускенелердин ислеу режими графиклерин, сондай-ак тийкаргы ускенелерди онлау графиклерин илеп шыгыу.

2019-жыл

1 сентябрьге шекем

Электр тармақлары кәрханасы (Т.Сайипназаров), «Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов)

7

Гузги-кыскы дауирде лимит шегинде узилиске тусирилмейтугын карханалар дизимин, сондай-ак, санаат хам баска карханаларды жанылгынын резрев турлерине ислеуге откериу кестесин ислеп шыгыу хам тастыйыклау ушын Министрлер Кенесине усыныу.

2019-жыл

1 августка шекем

Электр тармақлары кәрханасы (Т.Сайипназаров), «Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов)

8

Турак-жайлар, имәратлар хам курылмалардын жагдайын, олардын орт қәўипсизлигинин техникалық нормаларына жуўап бериўи бойынша көриктен өткериў.

2019-жыл
1 сентябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), ИИБниң өрт қәўипсизлиги бөлимшеси инспектори (Б.Сайтбеков), тийисли мекемелер ҳәм шөлкемлер

9

Район аймағындағы мекемелердиң казанханалардан  пайдаланыу, газды кабыл етиу бойынша техник талапка жууап бериу хам гузги-кыскы дауирге таярлыгын тексериу бойынша жумысларды амелге асырыу.

Талапка жууап бермейтугын казанханаларды газ тармакларынан ажыратыу хам тармакка нызамсыз турде жалганыуларды сапластырыу бойынша илажлар кориу.

2019-жыл

1 октябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), «Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов)

10

Табийгый газди жеткизип бериуде жогалтыуларды аныклау хам сапластырыу максетинде газ  тармакларынын, ГРП хам  АГРСлердиң техникалық ҳәм пайдаланыў жағдайларын көриктен  өткериў.

2019-жыл

1 октябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), «Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов)

11

1991 жылға шекем қурылған көп квартиралы турақ жайларға ири оңлаў жумысларын жүргизиў ушын толық ҳәм өз ўақтында қаржы менен тәмийинлеў

Смета жойбар тийкарында

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў бөлими баслығы (Т.Арзуев), Қаржы бөлими (Е.Жакетов)

12

Қазанханаларға жеңил ҳәм ири оңлаў жумысларын жүргизиў, оларды гүз-қыс мәўсимде турақлы ислеўге таярлығы ҳаққында тийисли актлерди рәсмийлестириў, онда сертификацияланған қазанлар ҳәм газ горелка үскенелерин пайдаланыўға айрықша дыққат бөлиў.

2019-жыл

1 октябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), тийисли мекеме ҳәм шөлкемлер

13

Улыўма билимлендириў мектеплери, мектепке шекем билимлендириў мекемелери ҳәм ден саўлықты сақлаў объектлери қазанларын ҳәм ысытыў системаларын қайта тиклеў

2019-жыл

1 октябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), халық билимлендириў мекемелери хызметин методикалық тəмийинлеў ҳəм шөлкемлестириў бөлими баслығы (А.Сахиев), мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы (Ф.Айманова), Медицина бирлеспеси бас шыпакеры (М.Ещанов)

14

Қыстың суўық күнлери тәбийғый газден халыққа ҳәм социаллық объектлерге жеткизип бериў мақсетинде мәкеме ҳәм кәрханалар қазанханаларын жанылғының резерв түрлери менен үзликсиз тәмийинлеў ушын суйық ҳәм қатты жанылғының зәрүр запасларын топлаў.

2019-жыл

1 октябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), «Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов), тийисли мекеме ҳәм шөлкемлер

15

Социаллық  тараў объектлериниң 2019/2020-жыллардың гүз-қыс мәўсимине аймақлар кесиминде таярлаў, ири ҳәм ағымдағы оңлаў жумыслары бойынша белгиленген тапсырмалардың толық орынланыўын тәмийинлеў.

2019-жыл

1 августқа шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), халық билимлендириў мекемелери хызметин методикалық тəмийинлеў ҳəм шөлкемлестириў бөлими баслығы (А.Сахиев), мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы (Ф.Айманова), Мойнақ санаат транспорт кәсип-өнер колледжи директоры (И.Хожалепесова), Мойнақ турмыс хызмет көрсетиў кəсип-өнер колледжи директоры  (Қ.Утемуратова), Мийнет ҳәм халықты социаллық қорғаў орайы (Ж.Абдимуратов), Медицина бирлеспеси бас шыпакеры (М.Ещанов)

16

Тутыныўшыларға (бюджет тараўы, туўрыдан-туўры шартнама, биржа саўдасы) мазут ҳәм қазан-ошақ жанылғысын үзликсиз жеткизип бериў ҳәм өндиристи тәмийинлеў

Турақлы түрде

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов)

17

Өндиристи ҳәм барлық категориядағы  тутыныўшыларды резерв жанылғы менен турақлы тәмийинлеў бойынша илажларды әмелге асырыў.

Турақлы түрде

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов) ҳәм тийисли мекеме ҳәм шөлкемлер

18

Халықты ҳәм тийисли көтере тутыныўшыларды узликсиз газ бенен тәмийинлеў бойынша график ислеп шығыў

2019-жыл

15 сентябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), «Қарақалпақстан газ» филиалы Мойнақ участкасы (Р.Нуржанов), тийисли мекеме ҳәм шөлкемлер

19

Халық билимлендириў бөлими, мектепке шекемги билимлендириў мекемелери, районлық медицина бирлеспеси  буйыртпасына муўапық, өз ўақтында қаржы менен толық ҳәм сапалы суйық  жанылғы, көмир менен тәмийинлеў

2019-жыл

1 ноябрьге шекем

Район ҳәкиминиң биринши орынбасары (И.Мырзамбетов)  халық билимлендириў мекемелери хызметин методикалық тəмийинлеў ҳəм шөлкемлестириў бөлими баслығы (А.Сахиев), мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы (Ф.Айманова)

20

Гүзги-қысқы дәўирге таярлық көриў бойынша қосымша илажларды орынлаў ушын қаржыларды ажыратыў ҳаққында Министрлер Кеңесине усыныслар киргизиў.

2018-жыл

10 июлға шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), Қаржы бөлими (Е.Жакетов)

21

Жүк алыўшы ҳәм өз ўақтында жеткизип бериўши-хожалық субъектин анықлаў, механизим ислеп шығыў, оған тийисли аймақта халыққа көмир сатыў бойынша жумысларды муўапықластырыў функциясын жүклеў.

2019-жыл

15 сентябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов)

22

Халықты көмир менен тәмийинлеў графигин тастыйықлаў ҳәм жеткизип бериў механизимин ислеп шығыў.

Бир ҳәпте мүддетте

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов)

23

Гүз қыс мәўсимине дүзилген шартнамаға муўапық техникалық дуз топлаў тамийинлеў

Түрақлы турде

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов)

24

Районлық экономика тараўларын алдымыздағы 2019/2020-жыллардың гүз-қыс дәўринде турақлы ислеўге таярлаў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслардың барысын ғалаба хабар қураллары арқалы кеңнен сәўлелендирип барыў.

Түрақлы турде

 «Арал-балықшысы» газетаси редактори (З.Қалжанова)

25

Районлық комиссиясы тәрепинен экономика тараўларының 2019/2020-жыллардың гүзги-қысқы мәўсимге таярлығы барысын көрип шығыў

Ҳар айда

Комиссия ағазалары

26

Турақ-жайлардың улыўма пайдаланыў орынлары ҳәм инженерлик коммуникацияларына оңлаў бойынша тастыйықланған  кестени, көп қабатлы турақ жайлардың барлық подвалларын қурғатыў, канализация,  коллекторларын тазалаў, изоляциялаў жумысларының сапасын жақсылаў бойынша жумысларды  әмелге асырыў

2019-жыл

1 октябрьге шекем

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов), тийисли мекеме ҳәм кәрхана баслықлары

27

Объеклердиң 2019/2020-жыллардың гүзги-қысқы дәўирге таярлық жумысларының барысын районлық комиссиялар тәрепинен қарап барыў ҳәм Министрлер Кеңесине мағлыўмат бериў

Ҳар айдың

1 ҳәм 15 сәнесине

Район ҳәкиминиң орынбасары (И.Мырзамбетов),

 

 

Мойнақ районы ҳәкиминиң

«____»_________2019-жыл

№_______-санлы шешимине

2-қосымша

 

Тийкарғы инженерлик коммуникацияларды ҳәм технологиялық үскенелерди аймақлар кесиминде 2019/2020-жыллардың гүз-қыс дәўиринде турақлы ислеўге таярлаў ҳәм капитал оңлаў жумысларын жүргизиў бойынша

Т А П С Ы Р М А

 

Аймақ

Орайлық қазанханалар (дана)

Локал қазанханалар (дана)

Қазанлар (дана)

Ыссылық тармақлары (км)

Суў тармақлары (км)

Газ тармақлары (км)

Электр тармақлары

(км)

Трансформатор подстанциаялары (дана)

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

1

Мойнақ районы

-

-

-

-

-

-

-

-

81,1

0,120

228,2

1,2

587,3

43,4

121

18

 

 

Мойнақ районы ҳәкиминиң

«____»_________2019-жыл

№_______-санлы шешимине

3-қосымша

 

Тийкарғы инженерлик коммуникацияларды ҳәм технологиялық үскенелерди аймақлар кесиминде 2019/2020-жыллардың гүз-қыс дәўиринде турақлы ислеўге таярлаў ҳәм жеңил оңлаў жумысларын жүргизиў бойынша

Т А П С Ы Р М А

 

Аймақ

Орайлық қазанханалар (дана)

Локал қазанханалар (дана)

Ыссылық тармақлары (км)

Суў тармақлары (км)

Газ тармақлары (км)

Газ бөлистириў пунктлери

Электр тармақлары

(км)

Трансформатор подстанциаялары (дана)

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

1

Мойнақ районы

-

-

-

-

-

-

81,1

3,554

-

-

120

120

587,3

498,3

121

113

 

 

Мойнақ районы ҳәкиминиң

«____»__________2019-жыл

№_______-санлы шешимине

4-қосымша

 

Социаллық тараў объектлерин аймақлық бойынша 2019/2020-жыллардың гүз-қыс дәўринде турақлы ислеўге таярлаў,

капитал ҳәм жеңил оңлаў жумысларын бойынша

Т А П С Ы Р М А

 

Аймақ

Капитал оңлаў

Жеңил онлаў

Улыўма билим бериў мектеплери (дана)

Балалар уйи ҳәм арнаўлы мектеп интернатлар (дана)

Балалар бахшалары (дана)

Емлеў ханалар ҳәм амбулаторияемлеў шөлкемлери (дана)

Басқа объектлер (дана)

Улыўма билимлен-дириў мектеп-лери (дана)

Мектеп-лердиң сынған айна көзлерин алмасты-рыў (кв.м)

Балалар уйи ҳәм арнаўлы мектеп интернат-лар (дана)

Балалар бахша-лары (дана)

Емлеў ханалар ҳәм амбулаторияемлеў шөлкем-лери (дана)

Басқа объект-лер (дана)

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

жәми

сонан капитал ремонт

1

Мойнақ районы

17

-

-

-

11

2

6

-

-

-

-

-

-

1

-

-

 

Мойнақ районы ҳәкиминиң

«____»__________2019-жыл

№_______-санлы шешимине

5-қосымша

 

Көп квартиралы турақ-жай фондын 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўринде турақлы ислеўге таярлаў,

капитал ҳәм жеңил оңлаў жумысларын жүргизиў бойынша

Т А П С Ы Р М А

 

Аймақ

Капитал ремонт ислене-туғын жайлар саны (дана)

соннан, жумыс түрлери бойынша

Нызамсыз қурылма-ларды бузыў (дана)

төбе бөлимин оңлаў (мың.кв.м.)

Подъездлерди ремонтлаў

Ишки инженерлик тармақлар ҳәм коммуника-цияларды ремонтлаў (дана)

Көп квартира-лы үйлердиң фасадын ремонт-лаў (дана)

Балалар майдан-шасын қурыў ҳәм ремонт-лаў (дана)

соннан

Иррига-ция система-сын ремонт-лаў (дана)

Көп квартиралы турақ жайлар әтирапларындағы тротуарларды бетонлаў (мың.кв.м)

Аймақлардың сыртқы жақтыланды-рыў система-сын ремонтлаў (жақтылық точкалары, дана)

Подъезд (дана)

Темир ески орнатыў (кодлы замок пенен) (дана)

қурыў (дана)

ремонт (дана)

1

Мойнақ районы

6

-

-

-

4

6

-

-

-

-

1,0

19

-

 

 

Мойнақ районы ҳәкиминиң

«____»__________2019-жыл

№_______-санлы шешимине

6-қосымша

 

2019/2020-жыллар гүз-қыс мәўсимине аймақлар кесиминде көмир таярлаў, социаллық объектлерге печь

жанылғысын ҳәм жеке хожалықларға суйылтырылған газ жеткерип бериў бойынша

Т А П С Ы Р М А

 

Аймақ

Көмир (мың тонна)

Халыққа суйылтырылға н газ (тонна)

Социаллық тараў мекемелериниң ыссылық тәмийнаты ушын печь жанылғысы (тонна)

соннан

Бар-лығы

Бюджет тараўы

Соннан:

Халыққа көмир жүклеў барлығы

Соннан ишинде

Биржа арқалы көмир жүклеў

Көмир брикетин ислеп шығарыўшылар ушын

ХБМ

ДССМ

ОАКБ

Халық билимлен-дириў мекемелери

Мектепке шекемги билимлендириў мекемелери

Ден саўлықты сақлаў

көмир жүклеў

Көмир брикетин жүклеў

көмир

көмир брикети

көмир

көмир брикети

көмир

көмир брикети

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Мойнақ районы

0,307

0,110

0,055

0,055

-

-

0,010

0,020

0,045

0,035

-

-

-

-

-

-

-

-

                                         

 

Мойнақ районы ҳәкиминиң

«____»_________2019-жыл

№_______-санлы шешимине

7-қосымша

 

2019/2020-жылларда гүз-қыс мәўсиминде халыққа ҳәм социал мекемелерге

суйылтырылған газ ҳәмде суйық отын жанылғылары менен тәмийинлеў бойынша

КӨРСЕТКИШЛЕР

 

Аймақ

Халық ушын суйылтырылған газ аралықта

октябрь-декабрь 2019-жыл

Январь –март 2020-жыл

Мекемелердиң жыллылық ушын суйық отын жанылғысы 

1

Мойнақ районы

103,7

155,0

 

 

 

 

 

 

 

Мойнақ районы хәкиминиң
«____»___________2019-жыл

№________-санлы шешимине

 8-қосымша 

 

Районның экономика тармақларын 2019/2020-жыллар гүз-қыс дәўиринде

турақлы ислеўге таярлаў жумысларын муўапықластырыў

бойынша районлық комиисия

Қ У Р А М Ы

 

Е.Еденбаев

- район ҳәкими, комиссия баслығы

И.Мырзамбетов

- район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығының орынбасары

Б.Менглибеков

- район ҳәкиминиң орынбасары, комиссия баслығының орынбасары

Ш.Джадигеров

- район ҳәкиминиң орынбасары, аўыл ҳәм суў хожалығы

  баслығы, комиссия баслығының орынбасары

М.Өтешов

- район ҳәкиминиң бас қәнийгеси, комиссия хаткери

Т.Арзуев

- турақ жай коммуналлық хызмет көрсетиў баслығы

З.Турдымуратова

- экономика ҳәм комплекс раўажландырыў бөлими баслығы

А.Сахиев

- халык билимлендириу мекемелери хызметин методикалык

  тамийинлеу хам шолкемлестириу болими баслыгы

Ф.Айманова

- районлық мектепке шекемги билимлендириў бөлими баслығы

М.Ещанов

- районлық медицина бирлеспеси бас шыпакери

Е.Жакетов

- районлық қаржы бөлими баслығы

А.Өтегенов

- районлық Ишки ислер бөлими баслығы

И.Хожалепесова

- Мойнак санаат транспорт касип-онер колледж директоры

Қ.Утемуратова

- Мойнак турмыс хызмет корсетиу касип-онер колледж директоры

Ф.Умбетов

- районлык санитария-эпидемиология басқлаў орайы бас шыпакери

Р.Нуржанов

- «Қарақалпақстан газ» филиалы район участкасы

К.Мамбетмуратов

- районлық электр тармақлары кәрханасы баслығы

П.Карабасов

- районлық суў тармақлары бөлими баслығы

Б.Сайтбеков

-ИИБ Өрт қәўипсизлиги бөлими инспекторы

 

Еслетпе: Комиссия ағзалары лаўазымы өзгерген жағдайда оның орнына сол лаўазымға тайынланған ямаса ўазыйпасын атқарыў жүклетилген шахслар киритиледи.

 

Umumiy takliflar: 0

645