Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
6848 Taxiatosh tumani hokimiyati 23/08/2019 22/09/2019 0

Muhokama yakunlandi

Hokim qarori
Социаллық қорғауға мутаж хам жумыс табыўда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыу хақындагы
ID-6848

Қорақалпоғистон Республикаси Тахиатош тумани ҳокими

ҚАРОРИ

Қарақалпақстан Республикасы Такыятас районы хакиминин

ШЕШИМИ

№________ «___»______________2019 жыл

Социаллық қорғауға мутаж хам жумыс табыўда қыйналып атырған

шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын

2020-жыл ушын бәнт етип қойыу хақындагы

Өзбекстан Республикасының “Халықты жумыс пенен тәмийинлеу хақында”ғы Нызам (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси,1998-йил 5-6, 97-модда)ның 17-статьясы, Өзбекстан Республикасында нәгиранларды социаллық қорғау хақындағы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатлари тўплами,2008 йил 29-30-сон, 277-модда)ның

25-статьясы,Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2008-жыл

20-августтағы 1886-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғауға мутәж хәм жумыс табыуда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыу тартиби хақындағы Реже”(Ўзбекистон Республикаси Қонун хужжатлари туплами,2008 йил,333-модда)ге тийкарланып социаллық қорғауға мутаж хәм жумыс табыуда қыйналып атырган шахсларды жумысқа орналастырыу ушын Тақыятас районында 2020-жыл ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыу максетинде,Тақыятас районы хакими

ШЕШИМ ЕТЕДИ

1.Өзбекистан Республикасының “Халықты жумыс пенен тамийинлеу хаккында”ғы Нызамның 17-статьясына тийкарланып социаллық қорғауға мутәж хәм жумыс табыуда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыу ушын райондағы карханалар,шөлкемлер хәм мекемелер ушын жумысшыларды дизим бойынша 2611 адамды қурайтуғынсол есаптан:

а) нагиранлар ушын -2 адам;

б) 14 жасқа толмаған балалары бар хәм нәгиран балалары бар жалғыз хәмде көп балалы ата-аналар ушын -20 адам;

в) билимлендириу мекемелерин питкериуши жаслар ушын -49 адам;

г) муддетли әскерий хызметтен босатылғанлар ушын; -2 адам

д) районлық Бәнтликке көмеклесиу орайында жумыс излеуши сыпатында есапта турған пенсия жасына жақынласып қалған шахслар ушын -2 адам;

е) жазаны орынлау мәкемелеринен азат етилген,жазаны өтеп атырган яки суд карарына көре медициналык характердеги мәжбурий шаралар корилген шахслар ушын -3 адам;

ж) Адам саудасы курбанлары ушын -2 адам белгиленсин.

2.Социаллық қорғауға мутәж хәм жумыс табыуда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыу бойынша дузилген арнаулы комиссия курамы 1-қосымша,социаллық қорғауға мутәж хәм жумыс табыуда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыу лазым болған карханалар дизими 2-қосымшага тийкар тастыйықлансын.

3.Кархана шолкем хәм мекемелер басшыларына социаллық қорғауға мутәж хам жумыс табыуда қыйналып атырған шахсларды жумыс пенен тамийинлеу ушын 2019-жыл жуумақланыуынан 10 кун алдын квота жумыс орынлары улыума муғдарынын кеминде 25 пайызы ушын, 2020 жылдың 10 апрел кунинен кешиктирмей жумыс орынларының алған бөлегин 75 пайызын қурау (ажыратыу яки бәнт етип қойыу) хаққындағы, яғный хәр бир квота тайыпасы бойынша жумыс орынлары бәнт етип қойылатуғын касиплер хам лауазымлар, қанийгеликлер кесиминдеги мағлуматларды хәм шешим бойынша шығарылған буйрық нусқаларын районлық Бәнтликке көмеклесиу орайына усыныу уазыйпалары жуклетилсин.

4.Кәрхана хәм мәкемелер басшылары социаллық корғауға мутәж хам жумыс табыуда қыйналып атырған шахслар ушын жумыс орынларының көрсетип өтилген муғдарын Өзбекистан Республикасы министрлер Кабинетиниң 2008-жыл 20-августтағы 186-санлы карары менен тастыйықланған “Социаллық қорғауға мутәж хәм жумыс табыуда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыу тәртиби хақындағы Режеге мууапық белгиленген муддетлерде хәм тәртипте жаратылыуын (ажыратылыуы яки бәнт етип қойылыуын) хәмде жумыс орынлары санитария-гигиена нормаларына хәм жумысшы өз миннетлерин биймәлел орынлауын тәмийинлеу мийнет шәраятларына мууапық болыуы тәмийинленсин.

5.Усы шешим талаплары орынланбаған жағдайда мәкемениң лауазымлы шахсларына “Социаллық қорғауға мутәж хәм жумыс табыуда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыу тәртиби хаққындағы Режениң 15-бәнтине мууапық жарийма салады.

6.Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2008-жыл 20-август кунги 186-санлы қарары менен тастыйықланған “Социаллық қорғауға мутәж хәм жумыс табыуда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын бәнт етип қойыу тәртиби хаққындағы Режеге тийкар социаллық қорғауға мутаж хәм жумыс табыуда қыйналып атырған шахслар ушын бәнт етип қойылатуғын жумыс орынларын район хәкими тәрепинен белгиленген муғдарын артықша шолкемлестирилген шөлкемлер усы жумыс орынларын шөлкемлестириуге сарпланған қаржылардың бир бөлегин районлық Бәнтликке көмеклесиу орайы менен дузилген шәртнама тийкарында Бәнликке көмеклесиу орайы қоры қаржылары есабынан қаплауга ийе екенликлери есапқа алынсын.

7.Районлық Бәнтликке көмеклесиу орайы усы шешимди тийисли кархана хәм мекеме басшыларына жеткерлиуин тамийинлеу хәмде оның орынланыуы устинен қатан қадағалау тапсырылсын.

8.Усы шешимнин орынланыуын қадағалау район хәкиминиң орынбасары А.Амановқа жуклетилсин.

9.Бул шешимди «Тахиатош хабарлари» газетасында рәсмий турде жариялансын хәм хәкимликтин рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

10.Шешим жарияланған куннен баслап кушке киреди.

Тақыятас районы хәкими Ф.Алламбергенов

Район хакиминин биринши орынбасары А.Аманов

Шолкемлестириу-кадагалау топары баслыгы Ф.Уразимбетов

Хакимлик хукык-маслахатшиси Э.Юсупова

Таярлаган Б.Шапиев

Тақыятас районы хәкиминиң

2019-жыл «___» _________

«______»санлы шешимине

1-қосымша

Социаллық қорғауға мутәж хәм жумыс табыўда қыйналып атырған

Шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын 2020 жыл

ушын бәнт етип қойыу бойынша арнаулы комиссия

ҚУРАМЫ

  1. А.Аманов - Район хәкиминиң бтринши орынбасары,

комиссия баслығы

  1. Р.Негматов - Район хәкиминиң орынбасары, комиссия

баслығының орынбасары

  1. Б.Шапиев - Районлық Бәнтликке көмеклесиу орайы

директоры, комиссия хаткери

  1. И.Балтабаев -Өзбекстан жаслар аукамы Тақыятас районлық

кеңеси баслығы, комиссия ағзасы

  1. Б.Туренов - Районлық экономика хам санаат бөлими баслығы,

комиссия ағзасы

  1. М.Худайбергенов - Пуқаралардың өзин-ози басқарыу уйымы

кеңесиниң баслығы орынбасары, комиссия

ағзасы

  1. У.Утамурадов - Районлық медицина бирлеспеси баслығы,

комиссия ағзасы

  1. Т.Балтабаев - Районлық бюджеттен тысқары пенсия

қорының баслығы, комиссия ағзасы

Еслетпе: Комиссия ағзалары лауазымы өзгерген жағдайда оның орнына сол лауазымға тайынланған ямаса уазыйпасын атқарыу жуклетилген шахслар киритиледи.

Тақыятас районы хәкиминиң

2019-жыл «___» _________

«______»санлы шешимине

2-қосымша

Социаллық қорғауға мутәж хәм жумыс табыуда қыйналып атырған шахсларды жумысқа орналастырыу ушын жумыс орынларын 2020-жыл ушын бәнт етип қойыу лазым болған карханалар дизими

Район аймагындагы кархана хам мекемелер атамасы

Жумыс ислеушилер саны

Квота бойынша жумыс орны

Категориялары

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Такыятас темир бетон ЖШЖ

35

2

1

1

2

Такыятас медицина бирлеспеси

518

15

1

7

6

1

3

Такыятас курылыс баскармасы

42

2

1

1

4

«Такыятас ыссылык тармаклары» ЖШЖ

32

2

1

1

5

«Такыятас дан» ААЖ

384

15

1

5

5

1

1

1

1

6

Такыятас районлык Абаданластырыу баскармасы

138

4

1

1

1

1

7

1-санлы орта билим бериу мектеби

121

2

2

8

2-санлы орта билим бериу мектеби

128

2

2

9

3-санлы орта билим бериу мектеби

126

2

1

1

10

4-санлы орта билим бериу мектеби

75

2

1

1

11

5-санлы орта билим бериу мектеби

73

2

1

1

12

6-санлы орта билим бериу мектеби

83

2

1

1

13

7-санлы орта билим бериу мектеби

70

2

2

14

8-санлы орта билим бериу мектеби

76

2

2

15

9-санлы орта билим бериу мектеби

120

2

2

16

10-санлы орта билим бериу мектеби

54

2

2

17

11-санлы орта билим бериу мектеби

46

1

1

18

12-санлы орта билим бериу мектеби

32

1

1

19

13-санлы орта билим бериу мектеби

87

2

2

20

14-санлы орта билим бериу мектеби

23

1

1

21

15-санлы орта билим бериу мектеби

45

2

2

22

16-санлы орта билим бериу мектеби

59

2

2

23

17-санлы орта билим бериу мектеби

44

2

2

24

18-санлы орта билим бериу мектеби

39

2

2

25

19-санлы орта билим бериу мектеби

33

1

1

26

20-санлы орта билим бериу мектеби

65

2

2

27

21-санлы орта билим бериу мектеби

34

2

2

28

22-санлы орта билим бериу мектеби

29

2

2

Жами

2611

80

2

20

49

2

2

3

2

А- нагиранлар ушын

Б- 14-жаска толмаган балалары, майып балалары бар жеке баслы ата хам ана жане коп балалы ата-аналар

В- Билимлендириу мекемелерин тамамлап атырган жаслар ушын

Г-муддетли аскерий хызметтен босатылганлар ушын

Д-районлык Халыктын бантлигине комеклесиу орайы жумыс излеуши сыпатында есапта турган пенсия жасына жакынласып калган шахслар ушын

Е- жазаны орынлау мекемелеринен азат етилген, жазаны отеп атырган яки суд карарына коре медициналык характердеги мажбурий шаралар корилган шахслар ушын

Ж- Адам саудасы курбанлары ушын

Umumiy takliflar: 0

712