ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
31 Министерство юстиции Республики Узбекистан 30/07/2018 14/08/2018 1

Muhokama yakunlandi

Idoralarning buyruq yoki qarori
“Давлат нотариал идоралари ва нотариал архивлар фаолиятини молиялаштириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорга ўзгартиришлар ва қўшимча киритиш тўғрисида
ID-31

ЛОЙИҲА

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БАНДЛИК ВА МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИНИНГ

ҚАРОРИ

 

“Давлат нотариал идоралари ва нотариал архивлар фаолиятини молиялаштириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорга ўзгартиришлар
ва қўшимча киритиш
тўғрисида

 

Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 18 апрелдаги ЎРҚ–476-сон “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13 апрелдаги ПҚ–3666-сон “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 15 февралдаги 124-сон “Адлия органлари ва муассасаларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳамда Молия вазирлиги қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги ҳамда Молия вазирлигининг 2010 йил 22 декабрдаги 19, 201 ва 106-сон “Давлат нотариал идоралари ва нотариал архивлар фаолиятини молиялаштириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорига (рўйхат рақами 2168, 2010 йил 22 декабрь) (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 51-сон,
501-модда) иловага мувофиқ ўзгартиришлар ва қўшимча киритилсин.

2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

 

 

Адлия вазири                                                                                                    Р. Давлетов

 

Тошкент ш.,

2018 йил “___” _______,

________-сон

 

Бандлик ва меҳнат

муносабатлари вазири                                                                                     Ш. Кудбиев

 

Тошкент ш.,

2018 йил “___” _______,

________-сон

 

Молия вазири                                                                                                   Д. Кучкаров

 

Тошкент ш.,

2018 йил “___” _______,

________-сон

 

Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги,

Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги

ҳамда Молия вазирлигининг
2018 йил “___” ________ даги

____, ____ ва ____-сон қарорига

ИЛОВА

 

“Давлат нотариал идоралари ва нотариал архивлар фаолиятини молиялаштириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” қарорга киритилаётган
ўзгартиришлар ва қўшимча

 

1. Номи ва 1-банддаги “нотариал архивлар” деган сўзлар “идоравий нотариал архивлар” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

2. Иловада:

а) номидаги “нотариал архивлар” деган сўзлар “идоравий нотариал архивлар” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

б) муқаддимадаги “ҳузуридаги нотариал архивлар” деган сўзлар “ҳузуридаги идоравий нотариал архивлар” деган сўзлар билан алмаштирилсин;

в) 10-бандда:

“а” кичик банд қуйидаги мазмундаги хатбоши билан тўлдирилсин:

“Мазкур Низомнинг 1-банди иккинчи хатбошисида кўрсатилган маблағлар Ўзбекистон Республикаси адлия вазири томонидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишилган ҳолда бюджетдан ташқари Адлия органлари ва муассасаларини ривожлантириш жамғармасининг даромадлари ва харажатлари ўртасидаги салбий тафовутни қоплашга йўналтирилиши мумкин;”;

“б” кичик банднинг учинчи хатбошиси “архивга ишлов бериш” сўзларидан кейин “, “Нотариус автоматлаштирилган ахборот тизими”ни юритиш, техник жиҳатдан сақлаб туриш ва модернизация қилиш,” деган сўзлар билан тўлдирилсин;

г) 20-банднинг биринчи ва иккинчи хатбошилари қуйидаги таҳрирда баён этилсин:

“20. Нотариал идора ходимларининг лавозим маошларига ҳар ойлик шахсий устамалар ўрнатишга Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг буйруғига асосан пулли хизматлар ва нотариуслар томонидан ҳуқуқий ва техник тусдаги қўшимча ҳаракатларни амалга оширишдан келиб тушадиган маблағларнинг 80 фоизигача миқдордаги қисми ажратилади.

Ажратилган маблағларни нотариус ва унга бириктирилган ходимлар ўртасида тақсимлаш нотариуснинг таклифига асосан амалга оширилади.”;

д) 211-банд ўз кучини йўқотган деб топилсин.

.

ПРОЕКТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВА ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

О внесении изменений и дополнения в постановление «Об утверждении Положения
о порядке финансирования деятельности государственных нотариальных контор
и нотариальных архивов»

 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан от 18 апреля 2018 года № ЗРУ–476 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», постановлением Президента Республики Узбекистан от 13 апреля 2018 года № ПП–3666 «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 февраля 2018 года № 124 «О мерах по укреплению материально-технической базы органов и учреждений юстиции» Министерство юстиции, Министерство занятости и трудовых отношений и Министерство финансов Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести изменения и дополнение в постановление Министерства юстиции, Министерства труда и социальной защиты населения и Министерства финансов Республики Узбекистан от 22 декабря 2010 года №№ 19, 201 и 106 «Об утверждении Положения о порядке финансирования деятельности государственных нотариальных контор и нотариальных архивов» (рег. № 2168 от 22 декабря 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 51, ст. 501), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Министр юстиции                                                                         Р. Давлетов

г. Ташкент,

«___» _______ 2018 года,

№ _______

 

Министр занятости

и трудовых отношений                                                                Ш. Кудбиев

г. Ташкент,

«___» _______ 2018 года,

№ _______

 

Министр финансов                                                                       Д. Кучкаров

г. Ташкент,

«___» _______ 2018 года,

№ _______

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Министерства юстиции,

Министерства занятости и трудовых отношений
и Министерства финансов Республики Узбекистан

от «____» _________ 2018 года,

№№ ____, ____ и ____

 

Изменения и дополнение, вносимые в постановление «Об утверждении Положения
о порядке финансирования деятельности государственных нотариальных контор
и нотариальных архивов»

 

1. В наименовании и пункте 1 слова «нотариальных архивов» заменить словами «ведомственных нотариальных архивов».

2. В приложении:

а) в наименовании слова «нотариальных архивов» заменить словами «ведомственных нотариальных архивов»;

б) в преамбуле слова «нотариальных архивов при» заменить словами «ведомственных нотариальных архивов при»;

в) в пункте 10:

подпункт «а» дополнить абзацем следующего содержания:

«Средства, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящего Положения могут быть направлены министром юстиции Республики Узбекистан по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан на покрытие отрицательной разницы между доходами и расходами внебюджетного Фонда развития органов и учреждений юстиции;»;

абзац третий после слов «обработка архива» дополнить словами «, ведение, техническая поддержка и модернизация Автоматизированной информационной системы «Нотариус»;

г) абзацы первый и второй пункта 20 изложить в следующей редакции:

«20. Для установления персональных ежемесячных надбавок к должностным окладам работников нотариальных контор выделяется часть средств в размере до 80 процентов, поступающих от оказания платных услуг и совершения дополнительных действий правового и технического характера нотариусами, в соответствии с приказом министра юстиции Республики Узбекистан.

Распределение выделенных средств между нотариусом и прикрепленными к нему работниками осуществляется по предложению нотариуса.»;

д) пункт 211 признать утратившим силу.

Umumiy takliflar

1060