ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
3030 Министерство здравоохранения Республики Узбекистан 05/04/2019 20/04/2019 0

Muhokama yakunlandi

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан
Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимида марказлашган стерилизация хизматларини ташкил этиш тўғрисида
ID-3030

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ ҚАРОРИ

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш

тизимида марказлашган стерилизация хизматларини

ташкил этиш тўғрисида

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 июндаги
ПҚ-3800-сон “Одамнинг иммунитет танқислиги вируси келтириб чиқарадиган касаллик тарқалишига қарши курашиш ва шифохона ички инфекцияларини профилактика қилиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ҳамда 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон “Ўзбекистон Республикаси соғликни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонининг ижросини таъминлаш, давлат тиббиёт ташкилотларининг айрим функциялари ёки хизматларини тадбиркорлик субъектларига аутсорсинг асосида ўтказиш, соғлиқни сақлаш соҳасига инвестицияларни ҳамда халқаро стандартларни жорий этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Молия вазирлиги ҳамда Иқтисодиёт ва саноат вазирликларининг Тошкент шаҳрининг Олмазор, Шайҳонтохур ва Юнусобод туманларида жойлашган давлат тиббиёт ташкилотларининг стерилизация хизматларини тажриба тариқасида аутсорсингга ўтказиш тўғрисидаги таклифига розилик билдирилсин.

Давлат тиббиёт ташкилотларининг стерилизация хизматларини аутсорсингга ўтказиш Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунига асосан амалга оширилиши белгилаб қўйилсин.

2. Давлат тиббиёт ташкилоти ва хусусий тадбиркорлик субъекти ўртасида тузиладиган стерилизация хизматлари бўйича аутсорсинг шартномасининг намунавий шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги:

бир ой муддатда давлат тиббиёт ташкилотларининг айрим функциялари ёки хизматларини аутсорсингга ўтказишни амалга ошириш мақсадида давлат тиббиёт ташкилотининг харажатлар сметасида аутсорсинг хизматлари билан боғлиқ харажатларни алоҳида модда билан ҳисобга олсин;

аутсорсинг хизматлари учун тўловлар давлат тиббиёт ташкилотининг харажатлар сметасида кўзда тутилган давлат бюджети ва бюджетдан ташқари  маблағлари доирасида хусусий тадбиркорлик субъектининг барча харажатларини (солиқлар, ходимлар иш ҳақи, транспорт харажатлари, ускуналарнинг эксплуатация ва таъмирлаш харажатлари ва бошқалар) ўз ичига олувчи 20 фоизгача устама кўзда тутилган ҳолда амалга оширилсин;

Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан ҳамкорликда, тиббиёт ташкилотлари айрим функциялари ёки хизматларини аутсорсинг асосда жорий этилиши муносабати билан штат бирликларини қайта кўриб чиқиб, қисқартириш ва ушбу билан боғлиқ бошқа харажатларни оптималлаштириш чораларини кўрсин;

аутсорсинг тизимига ўтиш муносабати билан тежалган маблағларни тегишли аутсорсинг хизматларини яхшилашга йўналтирсин.

4. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги:

бир ҳафта муддатда, стерилизация хизматларини кўрсатиш бўйича техник талабларни ишлаб чиқсин ва тасдиқласин;

бир ой муддатда тиббий буюм ва ускуналар стерилизациясини лицензияланадиган мустақил тиббий фаолият тури сифатида тиббий ихтисослашув шакллари номенклатурасига киритсин;

бир ой муддатда тиббий буюм ва ускуналар стерилизацияси фаолиятини ташкил этиш учун зарур бўлган моддий-техник база, асбоб-ускуналар ва бошқа техник воситалар, шу жумладан тиббий техникага энг кам талабларни тасдиқласин;

бир ой муддатда мустақил тиббий фаолият тури сифатида ташкил этиладиган тиббий буюм ва ускуналар стерилизацияси учун тегишли санитария қоидалари ва нормаларини ишлаб чиқсин.

5. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари – Ижтимоий ривожлантириш масалалари комплекси раҳбари А.А.Абдухакимов ва Соғлиқни сақлаш вазири А.К.Шадманов зиммасига юклансин.

 

 

                    Ўзбекистон Республикасининг

                       Бош вазири                                                                                                                                А. Арипов

Приложение к постановлению

Кабинета Министров Республики Узбекистан

№ ____ от «___» ________ 20__ г

 

 

ДОГОВОР № _____

 

г. Ташкент                                                                                                                                                                                                                                               “____”_________ ______г.

 

____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _________________________________, в лице _____________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1. Настоящий Договор заключен в целях оптимизации функционирования Заказчика за счет сосредоточения им усилий на ведении основной деятельности.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить услуги, требующие профессиональной квалификации и специальной подготовки, на предприятии Исполнителя по предварительной заявке Заказчика, а именно:

- работы по стерилизации (стерилизация медицинских инструментов, стерилизация хирургического белья и др);

- иные работы, связанные с осуществлением Заказчиком его деятельности, а именно: стирка (стирка хирургического белья, стирка и глажка постельного белья, стирка и глажка спецодежды и др);

Перечень передаваемых Заказчиком Исполнителю отдельных функций содержится в пункте 2.1. настоящего Договора.

1.3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять в интересах Заказчика переданные ему по настоящему Договору отдельные функции Заказчика согласно пункту 2.1. настоящего Договора.

1.4. Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором, за оказание услуг по настоящему Договору.

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА

 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Пациенту медицинские услуги в объемах и в сроки, указанные ниже:

 

Наименование услуги

Единица измерения

Цена за единицу (сум)

Кол-во единиц в год

Итого сумма без НДС (сум)

НДС 20%

Итого сумма с учетом НДС

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Стоимость услуг по настоящему Договору может быть изменена по соглашению Сторон.

2.3. Услуги считаются оказанными после подписания Исполнителем и Пациентом акта приема-сдачи услуг.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ,

                                                 СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ                  

 

3.1. Для определения объема выполненных услуг за отчетный период, по окончании отчетного периода, в срок, не превышающий 7 дней, Стороны производят сверку Журнала (Приложение), заполняемых Заказчиком, и Реестра учета стерилизованного контейнера (далее Реестр), составленного Исполнителем.

Под отчётным периодом Стороны понимают 30 (тридцать) календарных дней.

Реестр предъявляется Исполнителем Заказчику по окончании отчетного периода и должен быть согласован Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня после предъявления. В случае отсутствия претензий или разногласий со стороны Заказчика, Реестр считается согласованным и соответствующим Журналом, подписанных Сторонами.

3.2. На основании результатов сверки Журнала и Реестра, Исполнителем составляется Акт приемки выполненных работ (далее Акт) и предоставляется на подпись Заказчику.

В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика после получения Акта, он должен быть подписан в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента передачи его Заказчику. По истечении данного срока Акт считается утвержденным Заказчиком.

3.3. После утверждения Акта Заказчиком, Исполнителем выставляется счет на оплату Заказчику выполненных работ.

3.4. Оплата счета за услуги, выполненные Исполнителем, производится по безналичному расчёту Заказчиком в полном объеме за отчетный период в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета Заказчику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Исполнитель обязан согласовать и подписать текущую ежедневную заявку стерилизацию изделий медицинского назначения, указанную в п. 2.1. Договора, в срок не более ____ часов после получения Заявки и направить в адрес Заказчика подтверждение о приеме Заявки к исполнению, либо обоснованные возражения относительно Заявки и предложения по ее корректировке.

4.1.2. Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3. Нести полную ответственность за качество услуги.

4.1.4. Выполнять услуги установленного качества и в установленном объеме согласно заявке Заказчика.

4.1.5. Незамедлительно предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые не позволяют выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.6. Не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

4.1.7. Оказывать Заказчику услуги лично.

4.1.8. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами Заказчика, оказывающими ему услуги по смежным вопросам предмета настоящего Договора.

4.1.9. Предоставить Заказчику Акт приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании отчетного периода.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить объемы выполняемых услуг в соответствии с текущей заявкой.

4.2.2. Заказчик обязан подать:

- текущую заявку на очередной период (следующий день недели) за ____ часов до начала очередного периода (дня), в течение которого предусмотрено выполнение услуг, с точным указанием в заявке необходимого количества контейнеров, сроков, видов (инструментальный, материальный, перевязочный), условий выполняемых работ, а также

- предварительную заявку на последующие семь очередных периода (дней) не позднее, чем за 3 дней до начала очередного периода (дня) с указанием необходимого количества контейнеров, сроков, видов, направив ее по электронной почте _____________ и подтвердив ее по телефону ___________.

4.2.3. Производить предоплату за оказываемые услуги в размере 15% от суммы настоящего Договора.

4.2.4. Фиксировать объем выполненных услуг в Журнале (Приложение) по окончании каждой рабочей смены, Листы учета заполняются представителем Заказчика и подписываются ответственными лицами с обеих Сторон.

4.2.5. Производить сверку данных Журнала по окончании каждого отчетного периода в течение 1 рабочего дня с момента предоставления Реестра Подрядчиком.

4.2.6. Принять выполненные работы по Акту в течение 5 (пяти) дней с момента окончания отчетного периода или предоставлять письменный мотивированный отказ от подписания Акта, в случае обнаружения несоответствия данных Журнала отчетным документам, и в иных случаях, когда обязательства по настоящему Договору не исполнялись или исполнялись ненадлежащим образом. В случае неполучения письменного мотивированного отказа от принятия выполненных работ в пятидневный срок работы признаются Сторонами, оказанными Подрядчиком в полном объеме, в срок и с надлежащим качеством.

4.2.7. Производить окончательный расчет за работу по цене, указанной в счет-фактуре, на основании подписанного сторонами Акта в течении 5 (пяти) рабочих дней. 

4.2.8. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.9. Подписывать своевременно Акты с Исполнителем.

4.3. Исполнитель имеет право:

4.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.

4.3.2. Выставить Заказчику Счет за выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании отчетного периода.

4.3.3. Получать вознаграждение (оплату) за оказание услуг по настоящему Договору.

4.3.4. Приостановить выполнение услуг по настоящему Договору, в случае просрочки оплаты работ Исполнителя со стороны Заказчика более чем на 5 (пять) банковских дней, но не ранее чем по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента предварительного уведомления Заказчика.

4.3.5. Приостановить выполнение работ в случае нарушения условий Договора со стороны Заказчика до устранения таких нарушений.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получать информацию об объемах и качестве работ, выполняемых Исполнителем.

4.4.2. Получать от Исполнителя отчеты, материалы и документы в соответствии с настоящим Договором.

4.4.3. Требовать от Исполнителя выполнения работ в установленном объеме и надлежащего качества.

4.4.4. Требовать от Исполнителя предоставления другого контейнера при наличии объективных причин его несоответствия в течение 4 (четырех) часов с начала выполнения работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона уплачивает другой Стороне пеню в размере 0,5 % (половины процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения, но не более 50 % (пятидесяти процентов) от общей суммы Договора.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

5.4. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

5.5. Заказчик несет полную материальную ответственность при пользовании изделиями медицинского назначения и возмещает Исполнителю полную стоимость похищенного рабочими (сотрудниками) или полную стоимость причиненного ущерба при пользовании изделиями медицинского назначения Заказчиком, имуществу Исполнителю.

В случае выявления факта хищения или причинения ущерба имуществу Исполнителя, при пользовании услугой Заказчиком, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика, предоставив ему Акт о хищении или причинении ущерба имуществу. На основании Акта Заказчик возмещает Исполнителю стоимость похищенного или сумму причиненного ущерба. При этом Заказчик вправе требовать возмещения ущерба от непосредственно виновного лица в порядке регресса. В случае несогласия с Актом о хищении или причинении ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик вправе провести служебное расследование, назначить Комиссию с обязательным участием представителя Исполнителя в ней.

Исполнитель вправе предъявить Заказчику Акт о хищении или причинении ущерба в течение времени с момента, когда Исполнитель узнал или должен был узнать о хищении или причинении ему ущерба в срок, не превышающий 3 дней, и до подписания очередного Акта приемки выполненных работ.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат рассмотрению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

 

7.1. Срок действия настоящего Договора с «___» _______  _____ г. по «___» _______ _____ г.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе каждой из Сторон с обязательным предупреждением другой Стороны за 30 (тридцать) рабочих дней до его расторжения.

7.3. Если ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия, настоящий Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

 

8.1. Предоставление услуг, не указанных в договоре, оформляется дополнительным соглашением Сторон и оплачивается отдельно и дополнительно. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью

8.2. Стороны обязуются хранить в тайне коммерческую, финансовую
и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.

8.3. Все материалы Исполнителя, включая различные справки, заключения, документы и т.д., как в письменном виде, так и на магнитных носителях, составленные Исполнителем при исполнении обязательств по настоящему Договору, являются конфиденциальной информацией Заказчика (за исключением сведений, перечисленных в статье 5 Закона Республики Узбекистан от 11.09.2014 года № ЗРУ-374 «О коммерческой тайне») и не могут быть разглашены третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

«Заказчик»

«Исполнитель»

 

 

 

Приложение к Договору № ____

от «___» ________ 20__ г.

 

Журнале учета стерилизованного контейнера

 

 

Число

Время

Наименование

Количество контейнеров

Вид

Наименование мед.инструментов

Ф.И.О. и подпись ответственного лица

Стерил тест

Примечание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umumiy takliflar

1333