Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
2887 O‘zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi 20/03/2019 04/04/2019 7

Muhokama yakunlandi

Oʻzbekiston Respublikasi Qonuni
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ШАҲАРСОЗЛИК КОДЕКСИ (янги таҳрир)
ID-2887

Лойиҳа

 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ

ШАҲАРСОЗЛИК КОДЕКСИ

(янги таҳрир)

 

I боб. Умумий қоидалар (1-11-моддалар)

II боб. Шаҳарсозлик фаолияти объектлари ва

субъектлари (12-16-моддалар)

III боб. Давлат органларининг шаҳарсозлик

фаолияти соҳасидаги ваколатлари (17-25-моддалар)

IV боб. Шаҳарсозлик ҳужжатлари.

Давлат шаҳарсозлик кадастри (26-28-моддалар)

V боб. Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ривожлантиришнинг

шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштирилиши (29-39-моддалар)

VI боб. Аҳоли пунктлари ва шаҳар атрофи зоналари

ҳудудларидан фойдаланиш (40-56-моддалар)

VII боб. Якунловчи қоидалар (57-59-моддалар)

 

 

I БОБ. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

 

1-модда. Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари

2-модда. Асосий тушунчалар

3-модда. Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари

4-модда. Жамият, давлат, юридик ва жисмоний

шахсларнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатлари

5-модда. Фуқароларнинг қулай яшаш ва фаолият кўрсатиш

муҳити билан таъминланиш ҳуқуқи

6-модда. Шаҳарсозлик фаолиятининг асосий талаблари

7-модда. Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солиниши

8-модда. Юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик

фаолиятини амалга ошириш чоғидаги мажбуриятлари

9-модда. Аҳоли пунктларининг турлари

10-модда. Фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш

органлари ва жамоат бирлашмаларининг шаҳарсозлик фаолияти

соҳасидаги қарорларнинг муҳокамаси ва қабул қилинишидаги иштироки

11-модда. Юридик ва жисмоний шахсларга

етказилган зарарнинг ўрни қопланиши

 

1-м о д д а. Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари

 

Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ушбу Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатларидан иборатдир.

Қорақалпоғистон Республикасида шаҳарсозлик соҳасидаги муносабатлар Қорақалпоғистон Республикасининг қонун ҳужжатлари билан ҳам тартибга солинади.

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади.

2-м о д д а. Асосий тушунчалар

 

Ушбу Кодексда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

аҳолини жойлаштириш тизими - мавжуд аҳоли пунктларини ривожлантириш ҳамда янги аҳоли пунктларини барпо этиш йўли билан аҳолини тегишли ҳудудга тартибга солиб бориладиган тарзда жойлаштиришнинг шаҳарсозлик ҳужжатлари билан белгиланадиган асосий йўналишлари;

аҳоли пунктининг бош режаси - яшаш ва фаолият муҳитини шакллантиришнинг комплекс шароитларини, аҳоли пунктлари ҳудудий ривожланишининг асосий йўналишларини белгилайдиган шаҳарсозлик ҳужжати;

аҳоли пунктлариаро ҳудудлар - аҳоли пунктлари чегарасидан ташқаридаги икки ва ундан ортиқ аҳоли пункти ўртасидаги ҳудудлар;

бино - функционал мақсадига қараб одамлар яшаши ёки бўлишига ва ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш жараёнларини бажаришга мўлжалланган, ёпиқ ҳажмни ташкил этувчи таянч, тўсма ёки ҳар иккала мақсадга хизмат қилувчи конструкциялардан иборат қурилиш тизими;

зоналаштириш - ҳудудни ривожлантиришнинг шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштирилишида шаҳарсозликнинг фойдаланиш турларини ҳамда бу турлардан фойдаланишдаги чеклашларни белгилаб олган ҳолда унинг функционал мақсадга кўра бўлиниши;

иншоот - ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш жараёнларини бажаришга, материаллар, буюмлар, асбоб-ускуналарни сақлашга, одамларнинг вақтинча бўлишига, одамлар, юклар ва бошқа нарсаларни олиб ўтишга мўлжалланган, таянч, тўсма ёки ҳар иккала мақсадга хизмат қилувчи конструкциялардан иборат ҳажмий, ясси ёки чизиқ тарзидаги қурилиш тизими;

шаҳар ва посёлка чизиғи - аҳоли пункти ерларининг уларни ер фондининг бошқа тоифаларидан ажратиб турадиган, шаҳарсозлик ҳужжатларида белгилаб қўйилган ташқи чегараси;

шаҳарсозлик - аҳоли пунктларини, аҳоли пунктлариаро ҳудудларни режалаштириш ҳамда қуришнинг ижтимоий-иқтисодий, қурилиш-техника, архитектура-бадиий ва санитария-гигиена ва бошқа сохаларга оид ечимларининг йиғиндисини таъминловчи назарияси ва амалиёти;

шаҳарсозлик регламенти - шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширишда аҳоли пунктлари ва аҳоли пунктлариаро ҳудудларнинг ер участкалари ва ўзга кўчмас мулк объектларидан фойдаланишнинг аҳоли пунктлари ва ҳудудларни қуриш қоидалари билан белгиланган кўрсаткичлари ва турлари йиғиндиси;

шаҳарсозлик фаолияти - фуқаролар манфаатлари, жамият ва давлат манфаатлари, шунингдек ҳудудлар ҳамда аҳоли пунктларининг миллий, тарихий-маданий, экологик, табиий хусусиятлари инобатга олинган ҳолда давлат органлари ва юридик шахслар томонидан ҳудудларни, аҳоли пунктларини ривожлантиришни шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш, ер участкаларидан фойдаланиш турларини белгилаш ҳамда юридик ва жисмоний шахслар томонидан бинолар, иншоотлар ҳамда бошқа объектларни лойиҳалаштириш, қуриш ва реконструкциясини амалга ошириш, бинокорлик материаллари ва буюмларини ишлаб чиқариш фаолияти;

шаҳарсозлик ҳужжатлари - ҳудудларни, аҳоли пунктларини ривожлантиришни шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш тўғрисидаги ҳамда уларни қуриш ҳақидаги, белгиланган тартибда тасдиқланган ҳужжатлар;

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳи (схемаси) - аҳолини жойлаштириш тизимларини ривожлантириш, табиатдан фойдаланиш, ҳудудларни, умумдавлат аҳамиятига молик муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий мақсадлари ва йўлларини белгилайдиган шаҳарсозлик ҳужжатлари;

қизил чизиқ - аҳоли пунктлар таркибидаги мавжуд, ўзгартирилаётган ва янги белгиланаётган умумий фойдаланишдаги ҳудудларни ҳамда муҳандислик ва транспорт коммуникацияларининг ҳимоя зоналарини белгилаб берадиган даҳалар, мавзелар ва режалаштириш тузилмаси бошқа қисмларининг ҳудудларини аҳоли пунктларининг кўчалари, тор кўчалари ва майдонларидан ажратиб турувчи, шаҳарсозлик ҳужжатларида белгилаб қўйиладиган чегаралар;

қуришни тартибга солиш чизиқлари - бинолар ва иншоотларни жойлаштиришда шаҳарсозлик ҳужжатларида қизил чизиқлардан ёки ер участкаси чегараларидан маълум оралиқ жой ташлаган ҳолда белгилаб қўйиладиган қуриш чегаралари;

ҳудудни режалаштириш тарҳи - ҳудуднинг зоналаштирилишини, аҳолини жойлаштириш тизимлари такомиллаштирилишининг, тегишли ҳудуднинг аҳоли пунктларини, саноати, қишлоқ хўжалигини, минтақалараро, минтақавий ҳамда аҳоли пунктлариаро аҳамиятга молик муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилайдиган шаҳарсозлик ҳужжатлари;

ҳудудни ривожлантиришнинг тармоқ тарҳи - тегишли ҳудудда муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни, иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилайдиган шаҳарсозлик ҳужжатлари.

жамоатчилик муҳокамалари ва эшитувлари – ер участкаларидан фойдаланишда юзага келувчи ва фуқаролар манфаатларига дахлдор бўлган масалаларни ҳал қилишда жойлардаги давлат ҳокимияти органлари томонидан тегишли ҳудудий тузилма аҳолиси билан ташкил этиладиган фуқаролар иштирокининг шакли.

қурилишга рухсат бериш - шаҳарсозлик ва тадбиркорлик фаолият учун ер участкаларини танлаш ва ажратишга, бино ва иншоотларнинг ташқи кўринишини ўзгартиришга, объектларни қайта ихтисослаштириш ва реконструкция қилишга, архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқишга, қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишга, якка тартибда уй-жой қуришга (реконструкция қилишга) рухсатномаларни бериш ҳамда лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиб бериш, қурилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга кабул килиш жараёнлари;

аҳоли пункти – Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги билан номи, мақоми ва чегаралари белгиланган Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудийтузилишининг таркибий қисми бўлиб, асосан муқум ҳолатда яшайдиган аҳолига эга ҳудуд;

шаҳар - Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги билан номи, мақоми ва чегаралари белгиланган Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий тузилишининг таркибий қисми бўлиб, уй-жой бинолари, ижтимоий, ишлаб чиқариш,  транспорт, муҳандислик ва бошқа мақсадлардаги бино ва иншоотлар зич жойлашган, шунингдек ўзига хос иқтисодий, тарихий, илмий ва маданий аҳамиятга эга бўлган, аҳолисининг асосий қисми саноат корхоналарида, давлат бошқаруви тузилмаларида, умумий ўрта ва олий таълим, фан ва маданият, молия-банк тизими муассасаларида банд бўлган ва сони ўн  минг кишидан ортиқ бўлган ҳудуд; 

шаҳар посёлкаси - Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги билан номи, мақоми ва чегаралари  белгиланган Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий тузилишининг таркибий қисми бўлиб, уй-жой бинолари, ижтимоий, ишлаб чиқариш,  транспорт, таълим, муҳандислик ва бошқа мақсадлардаги бино ва иншоотлар жойлашган, шунингдек ўзига хос саноат ёки илмийаҳамиятга эга бўлган, аҳолисининг асосий қисми саноат корхоналарида, илмий ва давлат бошқаруви муассасаларида банд бўлган ва сони икки минг кишидан ортиқ бўлган ҳудуд (туманларнинг маъмурий маркази вазифасини бажарувчи ёки аҳолининг асосий қисми банд бўлган сохага мутаносиб равишда саноат, курорт, илмий, темир йўл ҳўжалиги, балиқчилик, тоғ-кончилик, дала ҳовлилари посёлкалари);

қишлоқ (овул) - Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги билан номи, мақоми ва чегаралари белгиланган Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий тузилишининг таркибий қисми бўлиб, асосан уй-жой, савдо ва маиший хизмат кўрсатиш бинолари жойлашган, аҳолисининг асосий қисми қишлоқ ҳўжалиги ва унинг билан боғлиқ бўлган сохаларда банд ва сони  икки юз кишидан ортиқ бўлган ҳудуд.

3-м о д д а. Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари

 

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозликнинг асоси бўлиб, улар Ўзбекистон Республикаси ва унинг қисмлари ҳудудларини ривожлантириш ва қуришни режалаштириш, бинолар, иншоотлар ҳамда бошқа объектларнинг лойиҳалаштирилиши, қурилиши ва реконструкцияси, бинокорлик материаллари ва буюмларини ишлаб чиқаришсоҳалардаги нормалар ва қоидаларни белгилайди.

 Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозликсохасидаги регламентлар вадавлат қурилиш стандартлари талабларида ҳам ифода этилади.

 Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, юридик ва жисмоний шахслар томонидан ижро этиши учун мажбурийдир.

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозлик соҳасидаги махсус ваколатли давлат органи томонидан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади.

 

4-м о д д а. Жамият, давлат, юридик ва жисмоний

                   шахсларнинг шаҳарсозлик соҳасидаги

                                         манфаатлари

 

Шаҳарсозлик воситалари орқали шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари аҳолисининг қулай яшаш шароитларини таъминлаш, хўжалик ва бошқа фаолиятнинг атроф муҳитга етказадиган зарарли таъсирига йўл қўймаслик, экологик ҳолатни яхшилаш, аҳоли пунктларининг ва уларга туташ ҳудудларнинг муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларини ривожлантириш, маданий мерос объектларини сақлаш, шунингдек шаҳарсозлик фаолиятидаги очиқлик ва шаффофлик жамиятнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатларидир.

Аҳоли пунктларини ва аҳоли пунктлариаро ҳудудларни барқарор ривожлантириш учун шароитларни таъминлаш, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларнинг давлат тизимлари иш олиб бориши, табиий ресурсларни сақлаш, маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, шунингдек манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслик давлатнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатларидир.

Шаҳарсозлик соҳасида жамият ва давлат манфаатларини уйғунлаштириш давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари томонидан таъминланади.

Юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатларига уларнинг шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган манфаатлари тааллуқлидир.

Юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик фаолияти, башарти бундай фаолият чегарадош ер участкалари ва бошқа кўчмас мулк объектларининг мулкдорлари, эгалари ҳамда мазкур участка ва объектлардан фойдаланувчилар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари амалга оширилишига монелик қиладиган бўлса, чекланиши керак.

Жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, бошқа қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик ҳужжатлари талаблари бажарилиши, шунингдек бу талабларга риоя этилишини назорат қилиш орқали таъминланади.

Агар шаҳарсозлик фаолияти жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатларига зид бўлса, бундай фаолият тугатилиши керак.

 

5-м о д д а. Фуқароларнинг қулай яшаш ва фаолият

                             кўрсатиш муҳити билан таъминланиш ҳуқуқи

 

Ҳар бир фуқаро қулай яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити билан таъминланиш ҳуқуқига эга.

Шаҳарсозлик фаолиятининг амалга оширилишида фуқароларнинг қулай яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити билан таъминланиш ҳуқуқи:

шаҳарсозлик фаолиятининг давлат томонидан тартибга солиниши;

ҳудудлар ва аҳоли пунктларини ривожлантиришнинг шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштирилиши;

фуқароларнинг шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширишда иштирок этиши;

бинокорлик материаллари ва қурилиш соҳасидаги буюмларнинг сертификатланиши;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этиш устидан давлат ва жамоат назорати;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик натижасида фуқароларга етказилган ҳамда уларнинг яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити ёмонлашувига сабаб бўлган зарарни белгиланган тартибда компенсация қилиш, шунингдек фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш орқали таъминланади.

 

6-м о д д а. Шаҳарсозлик фаолиятининг асосий талаблари

 

Шаҳарсозлик фаолиятининг асосий талаблари қуйидагилардан иборат:

шаҳарсозлик фаолияти барча субъектлари томонидан шаҳарсозлик фаолиятни амалга ошириш учун қонунчиликда белгиланган тартибда ваколатли органларнинг рухсатномаларини олиниши ҳамда шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши;

ҳудудлар ва аҳоли пунктларини табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсиридан ҳимоя қилиш;

атроф муҳитни муҳофаза қилиш, экологик хавфсизлик талабларига, шунингдек санитария нормалари ва қоидаларига риоя қилиш;

маданий мерос объектларини ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни сақлаш талабларига риоя этиш;

аҳоли пунктларини аҳоли пунктининг мазкур тури учун шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларида белгиланган аҳолига хизмат кўрсатиш даражасидан кам бўлмаган муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилма объектлари, рекреация ва соғломлаштириш мақсадларига мўлжалланган объектлар, шунингдек ҳудудларни ободонлаштириш объектлари билан таъминлаш;

ногиронларнинг ижтимоий инфратузилма объектларидан (уй-жой, жамоат, ишлаб чиқариш бинолари ва иншоотлари, дам олиш жойлари, маданий-томоша муассасалари ва бошқа объектлардан) монеликсиз фойдаланиши учун шароитлар яратиш;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида қарорларнинг муҳокамаси ва қабул қилинишида фуқаролар, жамоат бирлашмалари иштирок этиши учун шароитларни таъминлаш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилган тақдирда юридик ва жисмоний шахсларга етказилган зарарнинг ўрни қопланиши.

шаҳарсозлик фаолияти барча субъектлари томониданшаҳарсозлик фаолиятниюридик ва жисмоний шахсларнинг қонунийманфаатларига зид ҳолдаамалга оширмаслиги.

 

7-м о д д а. Шаҳарсозлик фаолиятининг

                  алоҳида тартибга солиниши

 

Агар ҳудуддан фойдаланишнинг махсус қоидаларини жорий этмай туриб, шаҳарсозлик соҳасида жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатларини таъминлаш мумкин бўлмаса ёки қийин бўлса, шаҳарсозлик фаолияти алоҳида тартибга солинади.

Алоҳида тартибга солиниши лозим бўлган шаҳарсозлик фаолияти объектлари (бундан буён матнда шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари деб юритилади) умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга молик бўлиши мумкин. Мазкур объектларни умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга молик объектлар жумласига киритиш қонун ҳужжатларида белгиланадиган тартибда амалга оширилади.

Шаҳарсозлик фаолияти қуйидаги ҳолларда алоҳида тартибга солиниши лозим:

ҳудудлар ва аҳоли пунктлари табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсирига учраганда;

ҳудудлар концентрацияси йўл қўйиладиган даражадан ортиқ кимёвий ва биологик моддалар, зарарли микроорганизмлар, йўл қўйиладиган даражадан ортиқ миқдордаги радиоактив моддалар билан ифлосланганда;

мазкур фаолият муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларда амалга оширилаётганда.

Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари қуйидагилардан иборат:

ҳудудий алоҳида тартибга солинадиган объектлар;

алоҳида тартибга солинадиган аҳоли пунктлари.

Алоҳида тартибга солинадиган аҳоли пунктлари қуйидагилардан иборат:

Ўзбекистон Республикаси пойтахти - Тошкент шаҳри;

Қорақалпоғистон Республикаси пойтахти - Нукус шаҳри;

вилоятларнинг маъмурий маркази бўлган шаҳарлар;

ҳудудида маданий мерос объектлари бўлган шаҳарлар;

курорт-шаҳарлар;

қўриқхона-шаҳарлар;

яшаш ва фаолият кўрсатишнинг алоҳида режими белгиланган аҳоли пунктлари (ҳарбий шаҳарчалар ва ўзга режимли ҳудудлар, давлат қўриқхоналаридаги, табиат боғлари ва бошқа муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлардаги аҳоли пунктлари).

алоҳида (экстремал) табиий-иқлим шароитидаги аҳоли пунктлари.

Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари чегаралари маъмурий-ҳудудий тузилмалар чегараларига тўғри келмаслиги мумкин ҳамда улар қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

Ҳудудий алоҳида тартибга солинадиган объектлар қуйидагилардан иборат:

табиий ва техноген тусдаги фавқулодда вазиятлар таъсирига учраган ҳудудлар;

кимёвий ва (ёки) биологик моддалар, зарарли микроорганизмлар билан йўл қўйиладиган чекланган концентрациялардан ортиқча, радиоактив моддалар билан йўл қўйиладиган чекланган даражалардан ортиқча миқдорда ифлосланган ҳудудлар;

қўриқланадиган табиий ҳудудлар;

сув ресуслари зоналари; 

қуриқланадиган ноёб ландшафтларга эга бўлган ҳудудлар;

курорт мақсадлардаги ҳудудлар;

рекреация мақсадлардаги ҳудудлар;

маданий мерос объектларга эга бўлган ҳудудлар;

Тошкент ва Нукус шаҳарларига ҳамда вилоятлар ва туманларнинг маъмурий  марказлари бўлган шаҳарларга туташ зоналар.

Ҳудудлар ва аҳоли пунктларида шаҳарсозлик фаолиятини алоҳида тартибга солиш ҳудудлардан фойдаланишнинг қуйидагилар қамраб олинган махсус қоидаларини жорий этиш йўли билан амалга оширилади:

махсус шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари;

аҳоли пунктлари ва аҳоли пунктлараро ҳудудларни ривожланишини ва қуришни режалаштириш шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлашнинг алоҳида тартиби;

объектлар қурилишига махсус рухсатномалар бериш.

Табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсирига учраган ҳудудлар ва аҳоли пунктларида шаҳарсозлик фаолиятини алоҳида тартибга солиш:

ҳудудлар ва аҳоли пунктларини мазкур таъсирдан ҳимоя қилишнинг махсус тарҳлари ва лойиҳаларини ишлаб чиқиш;

аҳоли пунктлари ва аҳоли пунктлараро ҳудудларни ривожланишини ва қуришни режалаштириш шаҳарсозлик ҳужжатларини комплекс муҳандислик қидирувлари натижаларини ҳисобга олмасдан туриб ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва амалга оширишни тақиқлаш орқали амалга оширилади.

Концентрацияси йўл қўйиладиган даражадан ортиқ кимёвий ва биологик моддалар, зарарли микроорганизмлар, йўл қўйиладиган даражадан ортиқ миқдордаги радиоактив моддалар билан ифлосланган ҳудудлар, агар бундай ҳудудларда аҳолининг яшаши хамда хўжалик ва бошқа фаолият олиб бориши инсон ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдираётган бўлса, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда консервация қилиниши ва уларга махсус ишлов берилиши лозим. Мазкур ҳудудларнинг ифлосланиш даражасига ҳамда уларни соғломлаштириш усулига қараб Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан улардан фойдаланишнинг алоҳида режими жорий этилиши ёки бошқа функционал мақсади белгиланиши мумкин.

Маданий мерос объектлари, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлари бўлган ҳудудларда ва аҳоли пунктларида муҳофаза зоналарининг чегаралари аҳоли пунктлари ва аҳоли пунктлараро ҳудудларни ривожланишини ва қуришни режалаштириш белгиланиб, улар доирасида маданий мерос объектларига, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга зарар етказадиган ёки уларнинг ҳолатини ёмонлаштирадиган ҳамда уларнинг яхлитлигини ва сақланишини бузадиган хўжалик ҳамда бошқа фаолият чекланади ёки тақиқланади.

Маданий мерос объектларининг, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг муҳофаза зоналари чегаралари шаҳарсозлик ҳужжатлари билан белгиланади ҳамда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тасдиқланади.

 

8-м о д д а. Юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик

                            фаолиятини амалга ошириш чоғидаги мажбуриятлари

 

Шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш чоғида юридик ва жисмоний шахслар:

яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳитини муҳофаза қилишлари;

шаҳарсозлик ҳужжатларига, аҳоли пунктлари ва ҳудудларни қуриш қоидаларига (бундан буён матнда қуриш қоидалари деб юритилади) риоя этилишини таъминлашлари;

атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик хавфсизлик талабларига, шунингдек санитария нормалари ҳамда қоидаларига риоя этишлари;

атроф муҳитга, маданий мерос объектларига, шаҳар, қишлоқ ландшафтларига, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмалар объектларига, ҳудудларни ободонлаштириш объектларига зарарли таъсир этадиган, учинчи шахсларнинг қонуний манфаатларига дахл этадиган ҳамда чегарадош ер участкалари ва бошқа кўчмас мулк объектларининг мулкдорлари, эгалари ёки мазкур участка ва объектлардан фойдаланувчилар ҳуқуқлари амалга оширилишига монелик қиладиган хатти-ҳаракатлар содир этмасликлари;

ер участкалари ва бошқа кўчмас мулк объектларидан шаҳарсозлик регламентларига риоя этган ҳолда фойдаланишлари;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан текшириш ва назоратни амалга оширадиган давлат органларининг кўрсатмаларини бажаришлари;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан текшириш ва назоратни амалга оширадиган давлат органларининг мансабдор шахсларига кўмаклашишлари;

ўзларига тегишли объектлардаги ўзгаришлар ҳақида давлат шаҳарсозлик кадастри ва шаҳарсозлик фаолияти объектларининг мониторинги юритилишини амалга оширадиган органга ҳамда объектларни техникавий инвентаризациядан ўтказадиган ташкилотларга ишончли маълумотлар тақдим этишлари;

шаҳарсозлик ҳужжатларининг материалларини, шу жумладан комплекс муҳандислик қидирувларининг материалларини шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органининг тегишли таркибий бўлинмаларига белгиланган тартибда тақдим қилишлари шарт.

 

9-м о д д а. Аҳоли пунктларининг турлари

 

Аҳоли пунктлари шаҳарлар, шаҳар посёлкалар ва қишлоқ аҳоли пунктларига (қишлоқлар, овуллар) бўлинади.

Аҳоли сонига қараб шаҳарлар қуйидагиларга бўлинади:

энг йирик аҳоли пункти - аҳолисининг сони бир миллиондан ортиқ кишидан иборат;

йирик аҳоли пункти- аҳолисининг сони икки юз эллик мингдан бир миллионгача кишидан иборат;

катта аҳоли пункти - аҳолисининг сони юз мингдан икки юз эллик минггача кишидан иборат;

ўртача аҳоли пункти - аҳолисининг сони эллик мингдан юз минггача кишидан иборат;

кичик аҳоли пункти - аҳолисининг сони эллик минггача кишидан иборат.

Аҳоли сонига қараб қишлоқ аҳоли пунктлари қуйидагиларга бўлинади:

йирик аҳоли пункти - аҳолисининг сони беш мингдан ортиқ кишидан иборат;

катта аҳоли пункти - аҳолисининг сони уч мингдан беш минггача кишидан иборат;

ўртача аҳоли пункти - аҳолисининг сони бир мингдан уч минггача кишидан иборат;

кичик аҳоли пункти - аҳолисининг сони бир минггача кишидан иборат.

Вақтинчалик аҳамиятга молик ва аҳоли таркиби доимий бўлмаган ҳамда иқтисодиёт тегишли тармоғининг хизмат мақсадидаги объектлар ҳисобланадиган бинолар ва иншоотларнинг гуруҳлари (вахта усулида ишловчи нефтчилар, газчилар, қидирувчиларнинг посёлкалари ҳамда уйлари), шунингдек алоҳида, якка турган уйлар (темир йўл назоратчиларининг, ўрмончиларнинг уйлари, дала шийпонлари ва бошқалар) бу бино ва иншоотлар маъмурий, ишлаб чиқариш ёки ҳудудий муносабатларда қайси шаҳарсозлик фаолияти субъектлари билан боғлиқ бўлса, худди шу субъектлар тасарруфида бўлади.

Аҳоли пунктининг турига қараб қонун ҳужжатларида шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби, уларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш тартиби белгиланади.

Янги аҳоли пунктларини жойлаштириш ҳамда мавжуд аҳоли пунктларини ривожлантириш аҳоли пункти турига, ижтимоий-иқтисодий ва шаҳарсозлик истиқболига, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳига, ҳудудларни режалаштириш тарҳлари ҳамда туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳаларига, аҳоли пунктларининг бош режаларига, шунингдек бундай пунктларни режалаштириш ва қуриш лойиҳаларига мувофиқ амалга оширилади.

Аҳоли пунктларини ташкил этиш ҳамда қайта ташкил этиш, уларнинг мақомини ва чегараларини ўзгартириш тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатлари асосида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Аҳоли пунктлари чегараларидаги ерлар тасдиқланган бош режаларга мувофиқ улардан фойдаланишнинг тартибга солинишини амалга оширувчи маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг тасарруфида бўлади.

Аҳоли пунктларининг ерларидан фойдаланиш шартлари ва тартибига доир шаҳарсозлик талаблари ушбу Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

Аҳоли сонига қараб шаҳар посёлкалари қуйидагиларгабўлинади:

йирик аҳоли пункти - аҳолисининг сони етти мингдан ортиқ кишидан иборат;

катта аҳоли пункти - аҳолисининг сони беш мингдан етти минггача кишидан иборат;

ўртача аҳоли пункти - аҳолисининг сони уч мингдан беш минггача кишидан иборат;

кичик аҳоли пункти - аҳолисининг сони икки мингдан уч минггача кишидан иборат.

 

10-м о д д а. Муҳокамада жамоатчилик назоратининг иштироки

 

Жамоатчилик назорати субъектлари яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳитининг ҳолати, унинг тахмин қилинаётган ўзгаришлари, аҳоли пунктлари бош режалари, уй-жой-фуқаро объектлари қурилиши, реконструкцияси, ҳудудларнинг ободонлаштирилиши, транспорт ва муҳандислик коммуникациялари ўтказилиши ва шаҳарсозлик фаолияти ҳақидаги бошқа маълумотлар тўғрисида ишончли, тўлиқ ва ўз вақтида ахборот олиш ҳуқуқига эгалар. Жамоатчилик назорати субъектларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасига оид қарорларни муҳокама қилиш ва қабул қилишда иштирок этиши мазкур Кодекснинг VI1 бобида белгиланган тартибда амалга оширилади.

 

101-м о д д а. Жамоатчилик назорати субъектларининг шаҳарсозлик

                         фаолияти соҳасига оид қарорларни муҳокама қилиш ва қабул қилишдаги ҳуқуқлари

 

Ижро этувчи ҳокимият органлари қошидаги жамоатчилик кенгашлари, қонун чиқарувчи (ваколатли) ва давлат ҳокимияти ижро органлари қошидаги жамоатчилик кенгашлари жамоатчилик назорати субъектлари ҳисобланади.

қонунчиликда кўзда тутилган ҳолатларда ва тартибда жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун:

 1. жамоатчилик кузатув комиссиялари;
 2. жамоатчилик инспекциялари;
 3. жамоатчилик назорати гуруҳлари;
 4. жамоатчилик назоратининг бошқа ташкилий тузилмалари тузилиши мумкин.

Жамоатчилик назорати субъектлари шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорларни муҳокама қилиш ва қабул қилишда қуйидаги ҳуқуқларга эга:

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорларни муҳокама қилиш, уларга таклифлар киритиш ва уларни тайёрлашда иштирок этиш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилган тақдирда бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг жойлаштирилиши, лойиҳалаштирилиши, қурилиши, реконструкцияси ёки фойдаланишга топширилиши тўғрисидаги қарорнинг маъмурий ёки суд тартибида бекор қилинишини талаб қилиш;

корхоналар фаолиятини, шунингдек бошқа кўчмас мулк объектларидан фойдаланишни, башарти улардан фойдаланиш шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузган ҳолда амалга оширилаётган бўлса, маъмурий ёки суд тартибида чеклаш, тўхтатиб туриш ёки тақиқлашни талаб қилиш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги муносабати билан фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари мол-мулкига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш тўғрисида судга даъво тақдим қилиш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахсларни қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортишни талаб қилиш

шаҳарсозлик ҳужжатлари тасдиқлангунга қадар ўз маблағлари ҳисобидан уларнинг мустақил экспертизадан ўтказилишини ташкил этиш.

Жамоатчилик назорати жамоатчилик мониторинги, жамоатчилик экспертизаси ва қонун ҳужжатларига зид бўлмаган бошқа шаклларда, жумладан фуқаролик жамияти институтлари ҳамда давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ўртасидаги ҳамкорликнинг жамоатчилик муҳокамалари, жамоатчилик (оммавий) эшитувлари каби шаклларида амалга оширилади. Жамоатчилик назорати бир вақтнинг ўзида бир неча шаклда амалга оширилиши мумкин.

 

102-м о д д а. Жамоатчилик назорати субъектларини хабардор қилиш

\

Давлат органлари яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳитининг ўзгариши, кўчмас мулкдан фойдаланиш ва кўчмас мулкнинг қайта тақсимланишидаги, сервитутлар, ҳудудни зоналаш ва ва шаҳарсозликдаги бошқа тахмин қилинаётган ўзгаришлар ҳақида оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш, жамоатчилик муҳокамалари ҳамда дастурларни намойиш қилиш тадбирлари орқали жамоатчилик назорати субъектларини, тегишли қарор қабул қилинган кундан бошлаб беш кундан ошмаган муддат ичида хабардор қилишлар лозим.

 

103-модда. Шаҳарсозликка оид расмий ахборот

Шаҳарсозликка оид расмий ахборот сирасига қуйидагилар киради:

1) шаҳарсозлик қонун ҳужжатлари;

2) туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти органларининг шаҳарсозлик фаолияти бўйича қабул қилган қарорлари;

3) мазкур Кодекснинг 26- ва 28-моддасида кўзда тутилган ҳужжатлар ва маълумотлар.

Ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган талаблар доирасига кирмайдиган бошқа ахборот норасмий ҳисобланиб, ахборот эгасининг розилиги билан ёки суд тартибида тақдим этилади.

Давлат сирини ташкил этувчи ахборот давлат сири тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тақдим этилади.

 

104-модда. Шаҳарсозликка оид расмий ахборотнинг ваколатли органлар томонидан тақдим этилиши

Шаҳарсозликка оид расмий ахборот қуйидагилар томонидан тақдим этилади:

1) туманлар ва шаҳарларнинг давлат ҳокимияти органлари – ушбу Кодекс билан уларнинг ваколатларига киритилган масалалар бўйича;

2) туман (шаҳар) қурилиш бўлимлари – шаҳарсозлик қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик фаолиятидаги норматив ҳужжатлар, шаҳарсозлик қоидалари, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва келишиши уларнинг ваколатларига киритилган бошқа ҳужжатлар;

3) давлат экологик экспертизаси органи – унинг ваколатига киритилган шаҳарсозлик экспертизаси масалалари бўйича;

4) шаҳарсозлик фаолиятини лицензиялаш органи – шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш учун лицензия олган лойиҳа ва қурилиш ташкилотлари ҳақида маълумотлар бўйича.

 

105-модда. Жамоатчилик муҳокамасини ташкил этиш

 

Туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органларининг шаҳарсозлик фаолияти масалалари бўйича қарорлари жамоатчилик муҳокамалари ўтказилгандан кейин қабул қилинади.

Ишлаб чиқилаётган шаҳарсозлик ҳужжатларини тасдиқлашга беришдан аввал уларга нисбатан жамоатчилик манфаатини аниқлаб, уни ҳужжат билан расмийлаштириш жамоатчилик муҳокамасининг мақсади ҳисобланади.

Ишлаб чиқилаётган шаҳарсозлик ҳужжатларининг жамоатчилик муҳокамаси шаҳарсозлик ҳужжатлари буюртмачиси томонидан – ўз кучи билан ёки ихтисослаштирилган ташкилотларини жалб этган ҳолда – молиялаштирилади ва таъминланади.

Лойиҳавий ечимларнинг параметрлари, шу жумладан кўчмас мулк объектларининг ўзгаришига оид параметрлар жамоатчилик муҳокамаси ва тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжати билан олдиндан белгиланган ҳолатларда расмий жамоатчилик муҳокамалари ўтказилмайди.

Жамоатчилик муҳокамасининг мажбурий тартиби қуйидагилардан иборат:

4) жамоатчилик назорати субъектлари шаҳарсозликка оид расмий ахборот ва муҳокама қилинаётган лойиҳа бўйича бошқа материаллар, шунингдек расмий жамоатчилик муҳокамаси ўтказилишининг муддатлари ва тартиби билан жамоатчилик муҳокамаси бошланишидан 10 кун аввал таништирилади. Жамоатчилик муҳокамаси субъектларини муҳокама учун белгиланган материаллар билан таништириш шакли тайёрланган шаҳарсозлик ечимлари оқибатларининг тахминий миқёслари ваҳужжат турига қараб қабул қилинади. Таништириш қуйидагича амалга оширилиши мумкин:

а) ахборотни Интернет тармоғига жойлаштириш;

б) давлат муассасалари, жамоатчилик жойларида, тахмин қилинаётган қурилиш майдончаси ҳудудида баннер (плакат)лар ва ташқи рекламанинг бошқа воситаларини жойлаштириш;

в) аниқ адресатларга хатлар жўнатиш;

г) оммавий ахборот воситаларида эълонлар бериш;

д) экспозиция ташкил этиш;

е) диққатни жалб қилиш ва масала мазмунини таништириш учун мўлжалланган ва амалдаги қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа шакллардан фойдаланиш;

5) жамоатчилик муҳокамасини жамоатчилик эшитувларини ташкил қилиш, намойиш этилган ёки матбуотда эълон қилинган материаллар юзасидан фикрларни йиғиш, тўлиқ ёки танлов асосида сўров ўтказиш орқали ва қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа шаклларда ўтказиш. Жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш муддати лойиҳани тасдиқлаш тўғрисидаги қарорни қабул қилувчи орган билан келишилган ҳолда лойиҳа буюртмачиси томонидан белгиланади, лекин бу муддат ўн беш кундан кам бўлмаслиги керак;

6) билдирилган фикрларни қайд этиш (анкета, аудиёзув, келишиш варағи, иштирокчиларнинг хатлари, мажлис баённомаси ва б.);

7) мажбурий расмий жамоатчилик муҳокамаси якунлари бўйича хулосани муҳокама якунланганидан кейин 20 кундан кечиктирмасдан оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш.

Яшаш жойи, иш жойи, лавозими, ирқи ва бошқа исталган камситиш (дискриминация) аломатларига асосан ҳеч бир кимсага жамоатчилик муҳокамасида қатнашишни тақиқлашга йўл қўйилмайди.

Расмий жамоатчилик муҳокамаси тартибини бузмаган шахсларга муҳокама қилинаётган лойиҳа бўйича фикр билдиришни тақиқлашга йўл қўйилмайди.

Жамоатчилик муҳокамасининг натижалари лойиҳани тасдиқлаш тўғрисидаги якуний қарорни қабул қилувчи орган томонидан кўриб чиқиладиган ҳужжатлар рўйхатига киради.

Ўтказилган муҳокама материаллари шаҳарсозлик ҳужжатлари амал қиладиган бутун муддат давомида лойиҳа буюртмачисида сақланади.

 

106-модда.Жамоатчилик муҳокамаси натижалари устидан
 шикоят аризасини бериш

 

Жамоатчилик муҳокамаси ўтказилгандан кейин ўн беш кун ичида туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи жамоатчилик назорати субъектларидан муҳокаманинг ушбу Қонунда белгиланган тартиби бузилгани тўғрисидаги эътирозни қабул қилади.

Агар расмий жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш тартиби бузилгани туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи томонидан тан олинса, буюртмачи муҳокамани қайта ўтказиши лозим. Такрорий муҳокамани ўтказиш учун харажатлар тартиб бузилишига йўл қўйган ташкилот ёки шахс ҳисобидан қопланади.

Жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш тартиби бузилган ёки қабул қилинган қарорга нисбатан эътирозлар билдирилган ҳолатларда, жамоатчилик назорати субъекти лойиҳани тасдиқлаш тўғрисида якуний қарор қабул қилувчи органнинг қарори устидан суд тартибида шикоят аризасини бериш ҳуқуқига эга бўлади.

 

107-модда.Жамоатчилик экспертизасининг мақсади ва объекти

Шаҳарсозлик ҳужжатлари бўйича бажариладиган жамоатчилик экспертизасининг мақсади, бу лойиҳавий ечимларнинг Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан белгиланган жамият ҳуқуқлари ва манфаатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига мувофиқ эмаслигини асосланган тарзда аниқлашдан иборат.

Лойиҳа босқичидаги шаҳарсозлик ҳужжатлари, шунингдек шаҳарсозлик фаолияти жамоатчилик экспертизасининг объектлари ҳисобланади.

 

108-модда.Жамоатчилик экспертизасини ўтказиш ва унинг натижаларини кўриб чиқиш

Жамоатчилик экспертизаси нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнингўзиниўзибошқаришорганлариваоммавий ахборот воситаларининг ташаббуси билан ўтказилади, улар ишлаб чиқилаётган шаҳарсозлик ҳужжатлари бўйича жамоатчилик муҳокамасини ўтказаётган органга жамоатчилик экспертизасини ўтказиш заруратини асослаб, жалб этилаётган мутахассислар ҳақидаги маълумотларни кўрсатган ҳолда ёзма ариза тақдим этади.

Жамоатчилик экспертизасини ўтказиш учун ариза ишлаб чиқилаётган шаҳарсозлик ҳужжатлари бўйича жамоатчилик муҳокамаси ўтказилганидан кейин ўн беш кун мобайнида қабул қилинади. Ушбу муддат ўтганидан кейин жамоатчилик экспертизасини ўтказиш учун ариза қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Ҳар бир лойиҳа бўйича келиб тушаётган аризалар тартибида бир нечта жамоатчилик экспертизаси ўтказилиши мумкин.

Буюртмачи ва лойиҳа ишлаб чиқувчи ташкилот жамоатчилик экспертизаси хулосаси бўйича жавобларни лойиҳани тасдиқлаш тўғрисидаги якуний қарорни қабул қилувчи органга тақдим этадилар.

Лойиҳани тасдиқлаш тўғрисидаги якуний қарорни қабул қилувчи орган жамоатчилик муҳокамаси натижалари билан бир қаторда жамоатчилик экспертизаси хулосасини ҳам ҳисобга олиши зарур.

 

109-модда. Муқобил лойиҳаларни ишлаб чиқиш тартиби

 

Муқобил лойиҳа ўз моҳиятига кўра лойиҳавий-илмий ишланма бўлиб, шаҳарсозлик ҳужжатларига нисбатан эътироз билдирган жамоатчилик назорати субъектларининг ташаббусига кўра ва уларнинг маблағлари ҳисобига бажарилади.

Муқобил лойиҳа ташаббускори туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органига ўз лойиҳасини муқобил лойиҳа сифатида тан олишини сўраб ёзма равишда мурожаат қилади.

Туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи аризани олганидан сўнг, ишлаб чиқилган лойиҳанинг даражасини ҳисобга олган ҳолда, лойиҳа муқобил сифатида тан олиниб, уни экспертиза ва жамоатчилик муҳокамасига тақдим этиш ёки лойиҳани рад этиш ҳақидаги қарорни қабул қилади.

Лойиҳани муқобил сифатида тан олишни рад этиш тўғрисидаги қарор устидан суд тартибида шикоят аризасини тақдим этиш мумкин.

Муқобил лойиҳа белгиланган қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилади, экспертизадан ўтказилади ва келишилади.

Муқобил лойиҳа ташаббускори томонидан белгиланган қоидалар бузилса, муқобил лойиҳа кўриб чиқилмайди ва экспертизадан ўтказилмайди, шунингдек жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилмайди.

Лойиҳа муқобил сифатида эътироф этилса, уни ишлаб чиқишга лойиҳа ташаббускори томонидан сарфланган харажатлар қоплаб берилади.

Лойиҳани муқобил сифатида тан олишни рад этиш тўғрисидаги қарор устидан суд тартибида шикоят аризасини тақдим этиш мумкин.

 

1010-модда. Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифларни бериш тартиби

 

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги таклифларни бериш ҳуқуқига манфаатларига дахлдор тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига нисбатан эътироз билдирган жамоатчилик назорати субъектлари эга бўлади.

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар фақат тегишли объектнинг қурилиши бошлангунига қадар қабул қилинади.

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органига ёзма равишда тақдим этилади.

Туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи аризани ўн беш кун ичида кўриб чиқади. Агар жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш зарурати бўлмаса, туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи ариза берувчиларга муҳокама ўтказиш бўйича асосланган рад жавобини юборади.

Жамоатчилик муҳокамасини ўтказишни рад этиш учун асослар:

муҳокама учун сўралган материалларда “махфий” белгисининг мавжудлиги;

аризада ишончсиз ва текширилмаган маълумотларнинг мавжудлиги.

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича фуқаролар ва юридик шахсларнинг таклифларини рўйхатга олиш ва ҳисобини юритиш туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади.

 

1011-модда. Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларини ўзгартириш ва уларга қўшимчалар киритиш бўйича қарорларни қабул қилиш

Туман (шаҳар) қурилиш бўлими белгиланган муддатда тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларини ўзгартириш ва уларга қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар юзасидан эксперт баҳоланишни тайёрлайди.

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифларни кўриб чиқиш эксперт баҳоланиш натижалари олинганидан сўнг белгиланган муддатда, туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи, шаҳарсозлик ҳужжатлари буюртмачилари ва ишлаб чиқувчилари томонидан ариза берувчи ёки унинг ваколатли вакили иштирокида ўтказилади.

Туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органининг қарорига асосан тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчаларни киритиш тегишли лойиҳаларнинг ишлаб чиқувчилари томонидан ушбу лойиҳаларни ишлаб чиқиш учун ҳақ тўлаган буюртмачиларнинг маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Ҳудуддан фойдаланиш бўйича амалга оширилган ўзгартишлар ҳудудларни зоналаш бўйича шаҳарсозлик регламентига ва давлат кадастрига киритилиб, ер участкалари учун янгидан бериладиган шаҳарсозлик паспортларига, шунингдек лойиҳа-қидирув ишларини бажариш учун рухсат берувчи ҳужжатлар таркибига қўшилади”.

 

11-м о д д а. Юридик ва жисмоний шахсларга

                                 етказилган зарарнинг ўрни қопланиши

                                                                                                   

Юридик ва жисмоний шахсларга шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги натижасида ёки ер участкалари олиб қўйилганлиги ҳамда уларга тегишли бўлган бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар бузилганлиги муносабати билан етказилган зарарнинг ўрни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қопланиши лозим.

Давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларини олиб қўйиш тўғрисида қарор қабул қилишга фақат ер участкаси олиб қўйилиши режалаштирилаётган манфаатдор шахслар билан очиқ муҳокама ўтказилганидан, шунингдек, фойда ва харажатлар баҳоланганидан кейин йўл қўйилади.

Ер участкаларини олиб қўйишда жисмоний ва юридик шахсларга тегишли бўлган турар жой ва ишлаб чиқариш бинолари, бошқа иморатлар ва иншоотларнинг бузилиши кўчмас мулкнинг бозор қиймати ва олиб қўйиш сабабли мулкдорга етказилган зарарнинг ўрни тўлиқ қопланганидан кейин амалга оширилади.

Жисмоний ва юридик шахсларга давлат органи (мансабдор шахс)нинг ноқонуний маъмурий ҳужжати қабул қилинишиоқибатида етказилган зарар давлат томонидан, биринчи навбатда, тегишли органларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан қопланади, кейинчалик айбдор шахсдан регресс тартибида ундириб олинади.

Давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларини олиб қўйишга фақат қуйидаги мақсадларда йўл қўйилади:

мудофаа ва давлат хавфсизлиги, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар эҳтиёжлари, эркин иқтисодий зоналарни ташкил қилиш ва уларнинг фаолият юритиши учун ерларни тақдим этиш;

халқаро шартномалардан келиб чиқадиган мажбуриятларни бажариш;

фойдали қазилмалар конларини аниқлаш ва қазиб чиқариш;

автомобиль ва темир йўллари, аэропортлар, аэродромлар, аэронавигация объектлари ва авиатехника марказлари, темир йўл транспорти объектлари, кўприклар, метрополитенлар, тоннеллар, энергетика тизими объектлари ва электр узатиш тармоқлари, алоқа тармоқлари, космик фаолият объектлари, магистрал қувурлар, муҳандислик-коммуникация тармоқларини қуриш (реконструкция қилиш);

аҳоли пунктлари бош режаларини Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан объектлар қуриш қисмида ижро этиш, шунингдек, қонунлар ва Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорларида тўғридан-тўғри назарда тутилган бошқа ҳолларда.

 

П БОБ. ШАҲАРСОЗЛИК ФАОЛИЯТИ

ОБЪЕКТЛАРИ ВА СУБЪЕКТЛАРИ

 

12-модда. Шаҳарсозлик фаолияти объектлари

13-модда. Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари

14-модда. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар

15-модда. Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар

16-модда. Объектлар қурилиши бўйича пудратчилар

 

12-м о д д а. Шаҳарсозлик фаолияти объектлари

 

Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудуди ва қисмлари, аҳоли пунктларининг бутун ҳудуди ва қисмлари, аҳолини жойлаштириш умумдавлат ва минтақавий тизимлари, ер участкалари, бинолар ва иншоотлар, ҳудудий-ишлаб чиқариш, шаҳарсозлик ва ландшафт мажмуалари, рекреацион ва ишлаб чиқариш зоналари, маданий мерос объектлари ва уларнинг муҳофаза зоналари, аҳоли пунктлари чегараларидаги ва аҳоли пунктлариаро ҳудудлардаги акваториялар, муҳандислик ва транспорт коммуникациялари шаҳарсозлик фаолиятининг объектларидир.

Шаҳарсозлик фаолияти объектлари учун шаҳарсозлик ҳужжатлари ишлаб чиқилади.

 

13-м о д д а. Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари

 

Давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, юридик ва жисмоний шахслар шаҳарсозлик фаолияти субъектларидир.

Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари:

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида буюртмачилар;

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар;

объектларнинг қурилиши бўйича пудратчилар;

шаҳарсозлик фаолияти объектларидан фойдаланувчилар сифатида иш кўришлари мумкин.

Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари тегишли давлат органларидан аҳоли пунктлари, уларнинг тизимлари ва ҳудудларини режалаштириш, қуриш ва реконструкция қилиш билан боғлиқ бўлган, ўзларининг шаҳарсозлик фаолиятига таъсир этадиган қарорлар тайёрланиши ва қабул қилиниши ҳақида ахборот олиш ҳуқуқига эга.

Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари қонун ҳужжатларига мувофиқ ўзларига мулк қилиб, эгалик қилишга ва фойдаланишга берилган ер участкаларидан белгиланган мақсадда фойдаланишлари, шунингдек маданий мерос объектларига, табиий ва сунъий ландшафтларга зарар етказмасликлари, яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити ёмонлашувига, шаҳарсозлик фаолияти бошқа субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари камситилишига олиб келадиган хатти-ҳаракатларга йўл қўймасликлари шарт.

 

14-м о д д а. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар

 

Давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, юридик ва жисмоний шахслар шаҳарсозлик фаолияти соҳасида буюртмачилар бўлиши мумкин.

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар:

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчини танлаш ҳамда уларни ишлаб чиқишга доир шартнома тузиш;

объектларнинг қурилиши бўйича пудратчини танлаш ва у билан шартнома тузиш;

аҳоли пунктлари қисмларининг батафсил режалаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқишни молиялаштиришда давлат-хусусий шерикликни амалга ошириш;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқига эга.

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар:

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этишлари;

шаҳарсозлик ҳужжатларининг белгиланган тартибда экспертизадан ўтказилишини таъминлашлари;

лойиҳалаштириш жараёнини текшириб боришлари ва қурилиш сифати устидан техникавий назорат қилишлари;

шаҳарсозлик ҳужжатлари амалга оширилиши бўйича муаллифлик назорати олиб борилишини таъминлашлари;

асос бўлувчи ва рухсат берувчи ҳужжатлар ўз вақтида тайёрланишини ва шаҳарсозлик ҳужжатлари тасдиқланишини таъминлашлари шарт.

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар зиммасида қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин.

 

15-м о д д а. Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар

 

Тегишли лицензияси бўлган юридик ва жисмоний шахслар шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар бўлиши мумкин.

Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчи:

ишлаб чиқиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби ва ҳажмини қонун ҳужжатларига мувофиқ белгилаш;

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқишга доир танловларда иштирок этиш;

шаҳарсозлик ҳужжатлари амалга оширилиши бўйича муаллифлик назоратини олиб бориш;

қурилиш, монтаж ва махсус ишлар тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва норматив талаблардан фуқаролар ҳаёти ва соғлиғига таҳдид соладиган, маданий мерос объектлари шикастланиши ва йўқ қилиниши хавфини туғдирадиган, шунингдек жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатларига зарар келтирадиган тарздаги четга чиқишлар билан бажарилганда қурилиш, монтаж ва махсус ишларни тўхтатиб қўйиш ёки тугатиш ҳақида таклифлар киритиш;

зарурат бўлган тақдирда шаҳарсозлик ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш;

 

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқига эга.

Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар:

қонун ҳужжатларига мувофиқ шаҳарсозлик ҳужжатлари ишлаб чиқилишини таъминлашлари;

ўзлари ишлаб чиққан шаҳарсозлик ҳужжатларини барча манфаатдор органлар ва ташкилотлар билан белгиланган тартибда келишиб олишлари шарт.

қонунчиликда белгиланган ҳолатлар бундан мустасно.

Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар зиммасида қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин.

 

16-м о д д а. Объектлар қурилиши бўйича пудратчилар

 

Ўз фаолиятини қонун ҳужжатлари асосида олиб борувчи юридик ва жисмоний шахслар объектлар қурилиши бўйича пудратчилар бўлиши мумкин.

Объектлар қурилиши бўйича пудратчилар:

бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг янги амалий ечимларини ишлаб чиқишда иштирок этиш;

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчи, шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органининг тегишли таркибий бўлинмаси ва буюртмачи билан келишган ҳолда шаҳарсозлик ҳужжатларига бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг архитектура-бадиий кўриниши ҳамда амалий ечимини ёмонлаштирмаган тарзда техник-иқтисодий кўрсаткичларни яхшилайдиган ўзгартишлар киритиш;

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчидан зарур техник маслаҳат олиш;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқига эга.

Объектлар қурилиши бўйича пудратчилар шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этишлари шарт.

 

III БОБ. ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИНИНГ ШАҲАРСОЗЛИК

ФАОЛИЯТИ СОҲАСИДАГИ ВАКОЛАТЛАРИ

 

17-модда. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги давлат бошқаруви

18-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

19-модда. Вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти

органларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

20-модда. Туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти органларининг

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

21-модда. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли

давлат органи

22-модда. Вилоятлар ва Тошкент шаҳар архитектура ва қурилиш

бош бошқармаларининг ваколатлари

23-модда. Туманлар ҳамда шаҳарлар архитектура ва

қурилиш бошқармаларининг (бўлимларининг) ваколатлари

24-модда. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш

қўмитаси Давлат экспертизаси бош бошқармасининг ваколатлари

25-модда. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш

қўмитаси Давлат архитектура-қурилиш назорати бош

бошқармасининг ваколатлари

 

17-м о д д а. Шаҳарсозлик фаолияти

                                соҳасидаги давлат бошқаруви

 

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги давлат бошқарувини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва махсус ваколатли давлат органи амалга оширади.

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органининг ўз ваколатлари доирасида қабул қилган қарорлари барча вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар ҳамда давлат бошқарувининг бошқа органлари, шунингдек юридик ва жисмоний шахслар учун мажбурийдир.

 

18-м о д д а. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси:

шаҳарсозлик соҳасида комплекс давлат дастурларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди ҳамда уларнинг амалга оширилишига кўмаклашади;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида норматив ҳужжатлар қабул қилади;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан давлат назорати олиб борилиши тартибини белгилайди;

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳини ҳамда Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудини режалаштириш тарҳларини, умумдавлат аҳамиятига молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектларининг шаҳарсозлик ҳужжатларини, шунингдек Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳларини ҳамда муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш лойиҳаларини тасдиқлайди;

қонун ҳужжатларида белгиланган ваколати асосида шаҳарларнинг бош режаларини тасдиқлайди;

шаҳар атрофи зоналарининг чегараларини тасдиқлайди;

умумдавлат аҳамиятига молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектларининг чегараларини белгилайди ҳамда тегишли объектлар ҳудудларида шаҳарсозлик фаолиятини тартибга солиш тартиботини ўрнатади;

давлат шаҳарсозлик кадастрини юритиш ҳамда шаҳарсозлик фаолияти объектлари мониторинги олиб бориш тартибини ўрнатади;

умумдавлат аҳамиятига молик объектларнинг шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқишни, шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги илмий-тадқиқот ишларини, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ишлаб чиқилишини молиялаштириш тартибини белгилайди;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида лицензиялаш тартибини ўрнатади;

шаҳарсозлик ҳужжатларининг давлат экспертизасини ташкил этиш ҳамда ўтказиш тартибини ўрнатади;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги давлат бошқарув органларининг ташкилий тузилмасини белгилайди;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

19-м о д д а. Вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти

     органларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидагиваколатлари

 

Вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти органлари ўз ваколатлари доирасида:

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат олиб боради, шунингдек уй-жой фонди ҳамда жамоат ва ишлаб чиқариш объектлари сақланишини таъминлайди;

аҳолини оқилона жойлаштириш, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш масалаларини ҳал қилади;

маҳаллий аҳамиятга молик объектларни қуришга доир шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича буюртмачи вазифаларини бажаради, бундай объектларнинг молиялаштирилишини таъминлайди;

объектлар қурилиши тўғрисида қарорлар қабул қилади;

ўз ҳудудида шаҳарсозлик фаолиятини, башарти бу фаолият ушбу Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келмаса, чеклайди, тўхтатиб қўяди ёки тақиқлайди. Тадбиркорлик субъектларининг шаҳарсозлик фаолиятини чеклаш, тўхтатиб қўйиш ва тақиқлаш суд тартибида амалга оширилади, бундан фавқулодда вазиятлар, эпидемиялар ҳамда аҳолининг ҳаёти ва саломатлиги учун бошқа реал хавф юзага келишининг олдини олиш билан боғлиқ ҳолда фаолиятни ўн иш кунидан кўп бўлмаган муддатга чеклаш, тўхтатиб қўйиш ҳоллари мустасно;

    аҳоли пунтларининг бош режалари ишлаб чиқилишини ташкил этади;

қишлоқ аҳоли пунктларининг бош режаларини, аҳоли пунктлари ҳудудларининг қисмларини батафсил режалаштириш лойиҳаларини (бундан буён матнда батафсил режалаштириш лойиҳаси деб юритилади) ва даҳаларни, мавзеларни ҳамда аҳоли пунктлари режалаштирилган тузилмаларининг бошқа қисмларини қуриш лойиҳаларини (бундан буён матнда қуриш лойиҳаси деб юритилади) тасдиқлайди;

вилоятлар ҳудудини режалаштиришнинг тарҳлари, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантиришнинг, шунингдек ободонлаштиришнинг тарҳлари ва лойиҳалари ишлаб чиқилиши ҳамда амалга оширилишини ташкил этади;

туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳаларини тасдиқлайди;

маҳаллий аҳамиятга молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектлари чегараларини белгилайди ҳамда тегишли объектлар ҳудудларида шаҳарсозлик фаолиятини тартибга солиш тартиботини ўрнатади;

аҳоли пунктларининг шаҳарсозлик ҳужжатлари, шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги илмий тадқиқотлар ишлаб чиқилиши ва молиялаштирилишини, давлат шаҳарсозлик кадастри юритилишини, шаҳарсозлик фаолияти объектлари мониторинги олиб борилишини, комплекс муҳандислик қидирувлари ўтказилишини, аҳоли пунктларини микросейсмик ҳудудларга бўлиш хариталари тузишни, шаҳарсозлик ҳужжатлари шалга оширилиши устидан мониторинг олиб борилишини ва бундай ҳужжатлар экспертизадан ўтказилишини таъминлайди;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида қабул қилинаётган қарорлардан аҳолини мунтазам равишда хабардор қилиб боради;

  ўзбошимчалик билан қурилган бино ва иншоотларни бартараф этилишини таъминлайди;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

20-м о д д а. Туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти

органларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

 

Туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти органлари:

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат олиб боради, шунингдек уй-жой фонди, жамоат ҳамда ишлаб чиқариш объектлари сақланишини таъминлайди;

аҳолини оқилона жойлаштириш, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш масалаларини ҳал этади;

маҳаллий аҳамиятга молик объектларнинг қурилишига доир шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича буюртмачи вазифаларини бажаради ҳамда бундай объектларнинг молиялаштирилишини таъминлайди;

ўз ҳудудида шаҳарсозлик фаолиятини, башарти бу фаолият мазкур Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келмаса, чеклайди, тўхтатиб қўяди ёки тақиқлайди. Тадбиркорлик субъектларининг шаҳарсозлик фаолиятини чеклаш, тўхтатиб қўйиш ва тақиқлаш суд тартибида амалга оширилади, бундан фавқулодда вазиятлар, эпидемиялар ҳамда аҳолининг ҳаёти ва саломатлиги учун бошқа реал хавф юзага келишининг олдини олиш билан боғлиқ ҳолда фаолиятни ўн иш кунидан кўп бўлмаган муддатга чеклаш, тўхтатиб қўйиш ҳоллари мустасно;

ўзбошимчалик билан қурилган объектлар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бузиб ташланишини ташкил этади;

туманларни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳаларини, аҳоли пунктларининг бош режаларини, батафсил режалаштириш лойиҳаларини, қуриш лойиҳаларини ишлаб чиқишда иштирок этади ҳамда уларнинг амалга оширилишини ташкил этади;

объектлар қурилиши тўғрисида қарорлар қабул қилади;

бинолар, иншоотлар ҳамда аҳоли пунктлари бошқа объектларининг техник ҳолати инвентаризациядан ўтказилишини ташкил қилади;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида қабул қилинаётган қарорлардан аҳолини мунтазам хабардор қилиб боради;

ўзбошимчалик билан қурилган бино ва иншоотларни бартараф этилишини таъминлайди;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

Ушбу модда саккизинчи хатбошисидаги қоидалар шаҳар таркибига кирувчи туманларнинг давлат ҳокимияти органларига нисбатан татбиқ этилмайди.

 

21-м о д д а. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги

махсус ваколатли давлат органи

 

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органидир.

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги:

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳи ишлаб чиқилишини, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар (вилоятлар гуруҳлари) ҳудудини режалаштириш тарҳлари ва умумдавлат аҳамиятига молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектларининг шаҳарсозлик ҳужжатлари ишлаб чиқилиши, шунингдек шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги илмий-тадқиқот ишлари ташкил этилишини таъминлайди;

тасдиқланиши Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ваколатига берилган шаҳарларнинг бош режаларини истисно қилганда, шаҳарларнинг, шаҳар посёлкаларининг бош режаларини ҳамда Тошкент шаҳрининг марказий қисмларини, вилоятларнинг маъмурий марказларини, шунингдек маданий мерос объектларига эга бўлган шаҳарларни батафсил режалаштириш лойиҳаларини тасдиқлайди;

умумдавлат аҳамиятига молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектлари учун чегаралар белгилаш ҳақида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритади;

шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш масалалари юзасидан услубий ҳужжатлар, шунингдек шаҳарсозлик тўғрисидаги бошқа қонун ҳужжатларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди;

давлат архитектура-қурилиш назоратини амалга оширади;

белгиланган техник регламентларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига, қурилиш ишлари, қурилиш материаллари ва буюмлари стандартларига, шунингдек шаҳарсозлик тўғрисидаги бошқа қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назоратни амалга оширади;

шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказади;

қурилишда стандартлаштириш ва қурилиш материаллари ҳамда буюмларини сертификатлаш ишларини амалга оширади;

давлат шаҳарсозлик кадастри юритилишини ва шаҳарсозлик фаолияти объектлари мониторинги олиб борилишини амалга оширади;

шаҳарсозлик ҳужжатлари амалга оширилиши устидан мониторинг олиб борилиши тартибини белгилайди;

шаҳарсозлик фаолияти айрим турларини амалга ошириш учун белгиланган тартибда лицензиялар беради;

аҳолини шаҳарсозлик фаолиятидан мунтазам хабардор қилиб боради;

шаҳарсозлик ҳужжатлари масалалари бўйича буюртмачилар, шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар ва бошқа ташкилотлар ўртасидаги келишмовчиликларни кўриб чиқади;

шаҳарсозлик фаолияти объектларини рўйхатга олади ҳамда объектлар қурилишига рухсатнома беради;

буюртмачининг техник назоратни амалга оширишга доир ишини текширади ва техник назорат сифатсиз амалга оширилган тақдирда, унга нисбатан жавобгарлик чоралари қўллаш ҳақида белгиланган тартибда таклифлар киритади;

Стандартлар талаблари бузилганлиги аниқланган тақдирда, қурилиш материаллари ҳамда буюмлари ишлаб чиқарилиши, реализация қилиниши ва қўлланилишини, норматив талаблар ҳамда тасдиқланган лойиҳа ечимлари чидамлилик, пухталик хусусиятлари пасайишига сабаб бўлган даражада бузилганда, шунингдек бинолар ва иншоотларнинг авария хавфи бўлган, объектлар ўзбошимчалик билан қурилган тақдирда қурилиш-монтаж ишларини давом эттиришни тўхтатиб туради. Тадбиркорлик субъектининг фаолиятини тўхтатиб қўйишга олиб келадиган қурилиш материаллари ва буюмлари ишлаб чиқариш, уларни реализация қилиш ва қўллаш, қурилиш-монтаж ишларини давом эттиришни тўхтатиб қўйиш суд тартибида амалга оширилади, бундан фавқулодда вазиятлар, эпидемиялар ҳамда аҳолининг ҳаёти ва саломатлиги учун бошқа реал хавф юзага келишининг олдини олиш билан боғлиқ ҳолда фаолиятни ўн иш кунидан кўп бўлмаган муддатга тўхтатиб қўйиш ҳоллари мустасно;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жарималар солади;

тугалланган қурилиш объектларини фойдаланишга қабул қилиб олиш бўйича комиссияларнинг ишида иштирок этади;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги  тизимига қуйидагилар киради:

Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги  ;

вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари;

туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш бўлимлари ;

давлат экспертизаси ҳудудий филиаллари;

қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекциялари.

Вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармаларига, туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш бўлимларига тегишли қурилиш бўлими бошлиқлари бошчилик қилади.

Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари, шунингдек туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш бўлимлари ўз ваколатларига тааллуқли масалаларда Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигига,  тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашига, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларига бўйсунадилар.

 

22-м о д д а. Вилоятлар ва Тошкент шаҳар

қурилиш бош бошқармаларининг ваколатлари

 

Вилоятлар ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари:

вилоят, Тошкент шаҳар ҳудудини режалаштириш тарҳлари ҳамда туманларни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳалари, аҳоли пунктларининг бош режалари, батафсил режалаштириш лойиҳалари ва ўз ҳудудларига оид бошқа шаҳарсозлик ҳужжатлари ишлаб чиқилишини ташкил этади;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат олиб боради;

вилоят, Тошкент шаҳар ҳудудини ривожлантириш бўйича шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқишда иштирок этади;

вилоят, Тошкент шаҳар ҳудудини ривожлантириш бўйича шаҳарсозлик ҳужжатларини амалга ошириш чора-тадбирларини кўради;

вилоят, Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти органларига шаҳарсозлик фаолияти объектларини жойлаштириш ҳамда тегишли ҳудудда муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш юзасидан таклифлар киритади;

бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг лойиҳалари тасдиқланишига розилик беради;

тегишли ҳудуддаги шаҳарсозлик фаолияти объектлари бўйича лойиҳалаштириш ишларини ва комплекс муҳандислик қидирувларини ҳамда шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчиларнинг муаллифлик назоратини мувофиқлаштириб боради;

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги билан келишган ҳолда қуриш қоидаларини ишлаб чиқади;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

23-м о д д а. Туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш

          бўлимларининг ваколатлари

 

Туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш бўлимлари:

аҳоли пунктларини шаҳарсозлик ҳужжатлари билан таъминлаш юзасидан таклифлар киритади;

аҳоли пунктларининг бош режаларини, батафсил режалаштириш лойиҳалари ҳамда бошқа шаҳарсозлик ҳужжатларини амалга ошириш чораларини кўради;

тегишли ҳудудда шаҳарсозлик фаолияти объектларини жойлаштириш ҳамда муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш юзасидан Қорақалпоғистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитасига, вилоятлар ва Тошкент шаҳар архитектура ва қурилиш бош бошқармаларига, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига таклифлар киритади;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

IV БОБ. ШАҲАРСОЗЛИК ҲУЖЖАТЛАРИ.

ДАВЛАТ ШАҲАРСОЗЛИК КАДАСТРИ

 

26-м о д д а. Шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби

27-м о д д а. Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқариш ва тасдиқлаш

28-м о д д а. Давлат шаҳарсозлик кадастри

 

IV БОБ. ШАҲАРСОЗЛИК ҲУЖЖАТЛАРИ.

ДАВЛАТ ШАҲАРСОЗЛИК КАДАСТРИ

 

26-модда. Шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби

Шаҳарсозлик ҳужжатлари қуйидагилардан иборат бўлади:

1) Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудуди ҳамда қисмларини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар:

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳи;

Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг икки ва ундан ортиқ минтақа ҳудудини ўз ичига олган қисмларини ва бошқа ҳудудларни ривожлантиришни режалаштириш тарҳлари (бундан буён матнда шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштиришнинг бириктирма тарҳлари деб юритилади);

Ўзбекистон Республикаси ҳудудини режалаштириш тарҳи;

Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари;

2) Ўзбекистон Республикаси минтақалари ҳудудини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар:

Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудини режалаштириш тарҳлари;

туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳаси;

3) аҳоли пунктлари ҳудудини ривожлантириш тўғрисидаги ҳужжатлар:

аҳоли пунктларининг бош режалари;

шаҳар ва посёлка чизиғи лойиҳалари;

аҳоли пунктлари ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари;

4) қишлоқ ҳудудларини режалаштириш тўғрисида ҳужжатлар:

қишлоқлар (овуллар)нинг бош режалари;

қишлоқ фуқарорлари йиғинлари ҳудудларинини меъморий режалаштиришни ташкил этиш лойиҳалари;

таркибидаги қишлоқлар ва шаҳар посёлкаларининг батафсил режалаштириш лойиҳалари билан бирлаштирилган маҳалла фуқарорлари йиғинларининг бош режалари;

маҳалланинг шаҳарсозлик жиҳатдан ривожлантириш схемалари;

5) аҳоли пунктлари ҳудудини қуриш тўғрисидаги ҳужжатлар:

батафсил режалаштириш лойиҳаси;

қуриш лойиҳаси;

6) бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилиши учун лойиҳа-смета ҳужжатлари.

Қонун ҳужжатларига мувофиқ шаҳарсозлик ҳужжатларининг бошқа турлари ҳам белгиланиши мумкин.

 

27-м о д д а. Шаҳарсозлик ҳужжатларини

ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш

 

Шаҳарсозлик ҳужжатлари шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар томонидан шартномага асосан ҳамда буюртмачи берган ва Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг тегишли таркибий бўлинмаси билан келишилган топшириқ асосида ишлаб чиқилади.

Шаҳарсозлик ҳужжатлар ишлаб чиқилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган муддатларда қуйидагилар билан келишилади:

Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудуди ҳамда қисмларини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар, Ўзбекистон Республикаси минтақалари ҳудудини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар - тегишли вазирлик ва идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан;

аҳолининг хисоб сони 50 минг кишидан кўп бўлган шаҳарларнинг бош режалари - тегишли вазирлик ва идоралар, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан;

аҳолининг хисоб сони 50 минг кишидан кам бўлган шаҳарларнинг ва бошқа аҳоли пунктларининг бош режалари, шаҳар чизиғи лойиҳалари, шаҳарлар ва туман марказлари бўлган шаҳар посёлкалари ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари, посёлка чизиғи лойиҳалари, шаҳар посёлкаси ва қишлоқларнинг (овулларнинг) ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари, аҳоли пунктлари қисмларининг батафсил режалаштириш лойиҳалари - Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, тегишли вазирлик ва идораларнинг ҳудудий ташкилотлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоят ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари ҳузуридаги ҳудудий архитектура-шаҳарсозлик кенгашлари билан;

қуриш лойиҳалари - Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари,  Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоят ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари ҳузуридаги ҳудудий архитектура-шаҳарсозлик кенгашлари билан;

бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилиши учун лойиҳа-смета ҳужжатлари – туман (шаҳар) қурилиш бўлимлари, туман (шаҳар) санитария-эпидемиология ва ёнғин хавфсизлиги хизматлари, Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоят ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари билан ҳамда қонунчиликда белгиланган ҳолатларда уларнинг ҳузуридаги архитектура-шаҳарсозлик кенгашлари билан.

Вазирлик ва идораларга шаҳарсозлик ҳужжатлари келишиш учун бир вақтда киритилади.  Вазирлик ва идоралар томонидан шаҳарсозлик ҳужжатлари бир ойдан ошмаган муддатда келишилади.  Ҳеч бир вазирлик ёки идора томонидан шаҳарсозлик ҳужжатни унга келишишга киритишдан олдин бошқа вазирлик ва идоралар томонидан келишилган бўлиши шартини қуйиш тақиқланади.

Тегишли вазирлик ва идоралар (ҳудудий ташкилотлари) томонидан шаҳарсозлик ҳужжатлари йигирма кундан ошмаган муддатда келишилади. 

Келишишга киритилган шаҳарсозлик ҳужжатига нисбатан вазирлик ва идораларнинг (ҳудудий ташкилотларининг) эътирозлари мавжуд бўлганда шаҳарсозлик ҳужжатлари меъёрий ҳуқуқий актларнинг ва идоравий ҳужжатларнинг аниқ нормаларига асослантирилган ҳолда қайта ишлаш учун шаҳарсозлик ҳужжатининг ишлаб чиқувчисига  қайтарилади.

Шаҳарсозлик ҳужжатининг ишлаб чиқувчиси томонидан эътирозлар бартараф этилганда ёки эътирозлар қабул қилинмаганлиги ҳақидаги асослантирилган ҳолда шаҳарсозлик ҳужжатлари  такроран келишишга киритилганда улар томонидан шаҳарсозлик ҳужжатлари ўн кундан кундан ошмаган муддатда келишилади.  Такроран кўриб чиқишда шаҳарсозлик ҳужжатларига нисбатан олдин билдиримаган эътирозларни киритиш тақиқланади. 

Шаҳарлар ва туман марказлари бўлган шаҳар посёлкаларнинг бош режалари, тарихий шаҳарлар қисмларининг батафсил режалаштириш лойиҳалари тасдиқланишидан олдин Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан киритилган тақдимномаларга асосан  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Республика архитектура-шаҳарсозлик кенгаши томонидан   келишилади.

Шаҳарсозлик ҳужжатлари қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат экспертизасидан ўтказилади ҳамда тасдиқланади. Ушбу Кодекс 26-моддаси биринчи қисмининг 1, 2, 3, 4, 5-бандларида кўрсатилган шаҳарсозлик ҳужжатларининг тасдиқланган бир нусхаси Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг тегишли таркибий бўлинмасига топширилиши лозим.

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартишлар ва қўшимчалар ҳужжатларни тасдиқлаган органнинг қарорига кўра киритилади.

 

271-м о д д а. Шаҳарсозлик ҳужжатларини тасдиқлаш

 

Шаҳарсозлик ҳужжатлар ишлаб чиқилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган муддатларда қуйидагилар томонидан тасдиқланади:

Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудуди ҳамда қисмларини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар, Ўзбекистон Республикаси минтақалари ҳудудини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан;

 Тошкент ва Нукус шаҳарлари, вилоят марказлари бўлган шаҳарлар, Хива, Шахрисабз,  Қўқон шаҳарлари, йирик саноат шаҳарларининг бош режалари ва уларнинг шаҳар чизиғи лойиҳалари  - Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тегишли Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг тақдимномаси асосида;

бошқа шаҳарлар ва шаҳар посёлкаларининг бош режалари, шаҳар ва посёлка чизиғи лойиҳалари -  Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан тегишли Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликларининг тақдимномаси асосида;

туман марказлари бўлган шаҳар посёлкалари ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари, посёлка чизиғи лойиҳалари, шаҳар посёлкаси ва қишлоқларнинг (овулларнинг) ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари, аҳоли пунктлари қисмларининг батафсил режалаштириш лойиҳалари, қишлоқ ҳудудларини режалаштириш тўғрисида ҳужжатлар - Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидантегишли туманлар ҳокимликларининг тақдимномаси асосида;

бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилиши учун лойиҳа-смета ҳужжатлари – уларнинг буюртмачилари томонидан.

 

272-м о д д а. Шаҳарсозлик ҳужжатларини амалга ошириш

 

Берилган ваколатга мувофиқ ушбу Кодекс 26-моддаси биринчи қисмининг
1, 2, 3, 4, 5-бандларида назарда тутилган шаҳарсозлик ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ёки Қурилиш вазирлиги томонидан тасдиқлангандан сўнг ушбу ҳужжатлар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар ҳокимлари қарорлари билан тасдиқланадиган комплекс чора-тадбирлари асосида амалга оширилади.

Тасдиқланиши Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳакамаси ваколатидаги шаҳарсозлик ҳужжатларни амалга ошириш Комплекс чора-тадбирлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланади.

Қолган шаҳарсозлик ҳужжатларни амалга ошириш Комплекс чора-тадбирлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари томонидан тасдиқланади.

Комплекс чора-тадбирлари ижросининг бориши Қорақалпоғистон Республикаси Жуқорғи Кенгесининг, Ҳалқ депуталари вилоят ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) Кенгашлари йиғилишларида бир йилда камида бир маротаба муҳокама этилади, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят
ва Тошкент шаҳар ҳамда туман (шаҳар) ҳокимликларида эса ҳар чоракда кўриб чиқилади ва тегишли қарорлар қабул қилинади.

Комплекс чора-тадбирлари ижросининг бориши Республика, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоят ва туман (шаҳар) оммавий ахборот воситаларида мунтазам равишда ёритиб борилади.

 

28-м о д д а. Давлат шаҳарсозлик кадастри

 

Давлат шаҳарсозлик кадастрида қуйидагилар қамраб олинади:

топография-геодезия ва картография материаллари;

ҳудудларнинг экологик, муҳандислик-геологик, сейсмик, гидрогеологик ҳолати тўғрисидаги маълумотлар;

муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмалар объектлари, шунингдек ҳудудларни ободонлаштириш тўғрисидаги маълумотлар;

ҳудудларни ва аҳоли пунктларини ривожлантиришни шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш ҳамда уларни қуриш тўғрисидаги маълумотлар;

ҳудудларнинг зоналаштирилиши ҳамда ҳудудий зоналарнинг шаҳарсозлик регламентлари тўғрисидаги маълумотлар;

уй-жой фондининг техник ҳолати тўғрисидаги маълумотлар;

шаҳарсозлик фаолияти объектлари мониторинги маълумотлари.

 

V БОБ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДИНИ

РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ШАҲАРСОЗЛИК

ЖИҲАТИДАН РЕЖАЛАШТИРИЛИШИ

 

29-м о д д а. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида

                   аҳолини жойлаштириш бош тарҳи

 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳи:

аҳолини жойлаштириш тизимларини, табиатдан фойдаланишни ва ишлаб чиқариш кучларини Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш истиқболларига мувофиқ ривожлантиришнинг асосий қоидаларини;

минтақаларда экологик вазиятни яхшилаш, ерлардан оқилона фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш, маданий мерос объектлари ҳудудларини сақлаш, умумдавлат аҳамиятига молик муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш чора-тадбирларини;

аҳолини жойлаштириш тизимларини ривожлантириш учун қулай ҳудудларни;

муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни;

қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалигига мўлжалланган ҳудудларни;

экстремал табиий-иқлим шароитларига эга бўлган ҳудудларни;

табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсирига учраган ҳудудларни;

фойдали қазилмалар жойлашган ҳудудларни;

қонун ҳужжатларига мувофиқ шаҳарсозлик жиҳатидан фойдаланишнинг бошқа турлари белгиланадиган ва шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш учун фойдаланишда чеклашлар жорий этиладиган ҳудудларни;

ҳудудни ривожлантиришга доир бошқа ечимларни белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳини ишлаб чиқиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

30-м о д д а. Шаҳарсозлик жиҳатидан

режалаштиришнинг бириктирма тарҳлари

 

Шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштиришнинг бириктирма тарҳлари:

ҳудуднинг зоналаштирилишини;

аҳолини жойлаштириш минтақавий тизимларини ривожлантириш чора-тадбирларини;

минтақалараро ва минтақавий аҳамиятга молик муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш чора-тадбирларини;

табиатдан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини;

ҳудудни комплекс ривожлантириш мақсадида ресурслар билан таъминлашни;

ҳудудни ривожлантиришга доир бошқа ечимларни белгилайди.

Шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштиришнинг бириктирма тарҳларини ишлаб чиқиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

 

31-м о д д а. Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон

Республикаси ва вилоятлар ҳудудини режалаштириш тарҳлари

 

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудини режалаштириш тарҳлари:

ҳудуднинг зоналаштирилишини;

аҳолини жойлаштириш тизимларини такомиллаштиришнинг, аҳоли пунктларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини;

саноатни, қишлоқ хўжалигини, минтақавий ҳамда аҳоли пунктлариаро аҳамиятга молик муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини;

аҳоли пунктлари ва шаҳарларнинг шаҳар атрофи зоналари чегараларини;

шаҳарсозлик воситалари орқали Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудини табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятлар таъсиридан муҳофаза қилиш, экологик ҳолатни яхшилаш, маданий мерос объектлари ҳудудларини сақлаш чора-тадбирларини;

тегишли ҳудудни ривожлантириш бўйича бошқа ечимларни белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудини режалаштириш тарҳларини ишлаб чиқиш тартиби "Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

 

32-м о д д а. Ўзбекистон Республикаси ҳудудини

ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари

 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳларида:

энергия, газ таъминотини, алоқани, ирригацияни, сув таъминотини ва канализация тармоқларини ривожлантириш бўйича;

ҳаво, темир йўл, автомобиль, дарё транспорти, қувур орқали етказиб бериш транспорти ва бошқа транспорт турларини ривожлантириш бўйича;

ҳудудни хавфли геологик ва гидрогеологик жараёнлардан ҳимоя этиш бўйича;

атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича;

иқтисодиёт тармоқлари ишлаб чиқариш кучларини жойлаштириш бўйича;

ҳудудни ривожлантиришнинг бошқа масалалари бўйича асосий кўрсаткичлар ҳамда режалаштириш ечимлари белгиланади.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳларини ишлаб чиқиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

33-м о д д а. Туманни (туманлар гуруҳларини)

режалаштириш лойиҳалари

 

Туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳалари:

туманни (туманлар гуруҳларини) ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш хусусиятларини, табиий-иқлим шароитларини ҳамда аҳоли сони истиқболини инобатга олган ҳолда ривожлантиришнинг асосий йўналишларини;

ҳудуднинг зоналаштирилишини ва режали тузилишини;

туман (туманлар гуруҳлари) ҳудудини табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятлар таъсиридан муҳофаза қилиш чора-тадбирларини;

аҳоли пунктлариаро аҳамиятга молик муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш йўналишларини;

аҳоли пунктларини ривожлантириш учун белгиланган захира ҳудудни;

якка тартибда уй-жой қуриш, боғдорчилик-узумчилик ёки полизчилик ширкатларини жойлаштириш учун белгиланган ҳудудни;

аҳоли дам оладиган жойларни ташкил этиш учун белгиланган ҳудудни;

аҳоли пунктлари ва шаҳарларнинг шаҳар атрофи зоналари чегараларини;

туман (туманлар гуруҳлари) ҳудудини ривожлантириш бўйича бошқа ечимларни белгилайди.

 

34-м о д д а. Аҳоли пунктининг бош режаси

 

Аҳоли пунктининг бош режаси:

аҳоли пункти ҳудудини ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш хусусиятларини, табиий-иқлим шароитларини ҳамда аҳоли сони истиқболини инобатга олган ҳолда ривожлантиришнинг асосий йўналишларини;

ҳудуднинг зоналаштирилишини ва қуриш навбатини;

аҳоли пункти ҳудудини табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятлар таъсиридан муҳофаза қилиш, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш чора-тадбирларини;

аҳоли пунктининг қурилган ва қурилмаган ҳудуди нисбатини;

аҳоли пунктини ривожлантириш учун белгиланган захира ҳудудни;

аҳоли пунктининг чегараларини;

аҳоли пункти ҳудудини ривожлантириш бўйича бошқа ечимларни белгилайди.

Шаҳарнинг бош режаси ва шаҳар атрофи зонасини режалаштириш лойиҳаси чегарадош ҳудудларнинг давлат ҳокимияти органлари ўртасидаги келишув асосида ягона ҳужжат сифатида ишлаб чиқилиши мумкин.

Аҳоли сони йигирма минг кишигача бўлган кичик шаҳарларнинг ва йирик қишлоқ аҳоли пунктларининг бош режаси батафсил режалаштириш лойиҳаси билан бирга ягона ҳужжат сифатида ишлаб чиқилиши мумкин.

Ҳудудида маданий мерос объектлари бўлган аҳоли пунктининг бош режаси ишлаб чиқилаётганда мазкур аҳоли пунктининг тарихий-архитектура режаси ва маданий мерос объектларининг муҳофаза зоналари инобатга олинади.

Аҳоли пунктининг янги бош режаси ишлаб чиқилаётган даврда аҳоли пункти ҳудудида жорий қурилиш учун ер ажратишга тааллуқли масалалар Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоят ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари ҳузуридаги архитектура-шаҳарсозлик кенгашлари ва алоҳида ҳолатларда режани ишлаб чиқувчи билан белгиланган тартибда келишилган бўлиши керак.

Объектларнинг аҳоли пунктлари ҳудудида бош режа ва бошқа зарур шаҳарсозлик ҳужжатларисиз лойиҳалаштирилиши ва қурилиши тақиқланади, қонунчиликда назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно.

 

35-м о д д а. Шаҳар ва посёлка чизиғи лойиҳалари

 

Шаҳар ва посёлка чизиғи лойиҳалари ҳудудларни режалаштириш тарҳлари, туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳалари ҳамда аҳоли пунктларининг бош режалари асосида ишлаб чиқилади.

Аҳолиси йигирма минг кишигача бўлган кичик шаҳар аҳоли пунктларининг шаҳар чизиғи лойиҳалари, шунингдек қишлоқ аҳоли пунктларининг посёлка чизиғи лойиҳалари мазкур аҳоли пунктларининг бош режаси таркибида ишлаб чиқилиши мумкин.

Шаҳарларнинг шаҳар чизиғи лойиҳалари Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан тасдиқланади.

Шаҳар посёлкаларининг шаҳар чизиғи лойиҳалари вилоятларнинг давлат ҳокимияти органлари томонидан тасдиқланади.

Қишлоқ аҳоли пунктларининг посёлка чизиғи лойиҳалари туманларнинг давлат ҳокимияти органлари томонидан тасдиқланади.

 

36-м о д д а. Аҳоли пунктлари ҳудудини

ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари

 

Аҳоли пунктлари ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳларида:

энергия, газ таъминотини, алоқани, ирригацияни, сув таъминотини ва канализация тармоқларини ривожлантириш бўйича;

транспорт турларини ривожлантириш бўйича;

иқтисодиёт тармоқлари объектларини жойлаштириш бўйича;

ҳудудни хавфли геологик ва гидрогеологик жараёнлардан ҳимоя этиш бўйича;

аҳолининг фуқаро муҳофазаси бўйича;

атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича;

маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш бўйича;

ҳудудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича;

ҳудудни ривожлантиришнинг бошқа масалалари бўйича асосий кўрсаткичлар ҳамда режалаштириш ечимлари белгиланади.

Аҳоли пунктлари ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳларини ишлаб чиқиш тартиби қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

 

37-м о д д а. Батафсил режалаштириш лойиҳалари

 

Батафсил режалаштириш лойиҳалари аҳоли пунктининг бош режаси асосида аҳоли пунктлари ҳудудининг қисмлари учун ишлаб чиқилади ва бу лойиҳалар:

қизил чизиқларни;

ер участкаларини қуриш ва улардан фойдаланишни тартибга солиш чизиқларини;

ердан фойдаланиш чегараларини;

ҳудуднинг зоналаштирилишини ва қуриш навбатини;

муҳофаза зоналаридан фойдаланиш режимини;

кўчалар, тор кўчалар, йўловчиларга ажратилган зоналарнинг, шунингдек транспорт, алоқа иншоотлари ва коммуникацияларининг, муҳандислик ускуналари ва ҳудудни ободонлаштириш кўрсаткичларини;

ижтимоий ва маданий-маиший объектларнинг таркиби ва жойлашувини;

қуришнинг ҳажмий-ҳудудий ва архитектура-режали ечимини, қуриш зичлиги ва кўрсаткичларини, бинолар ва иншоотларнинг неча қаватлилиги ҳамда турларини белгилайди.

Батафсил режалаштириш лойиҳаси қуриш лойиҳаларини ишлаб чиқиш учун асос бўлади.

38-м о д д а. Қуриш лойиҳалари

 

Қуриш лойиҳалари батафсил режалаштиришнинг тасдиқланган лойиҳаси асосида, белгиланган қизил чизиқлар чегараларида ёки ер участкалари чегараларида ишлаб чиқилади.

Қуриш лойиҳалари:

қуришни тартибга солиш чизиқларини;

бинолар ва иншоотларнинг жойлашуви, неча қаватлилиги, тури ҳамда бошқа тавсифларини;

қуришнинг архитектура ечимини;

муҳандислик ускуналари, алоқа ва ободонлаштириш тизимларини, шунингдек мазкур тизимларни аҳоли пунктларининг ер участкалари, мавзелари, даҳалари ва режалаштирилган тузилмасининг бошқа қисмлари доирасидан ташқарида бўлган муҳандислик ускуналари, алоқа ҳамда ободонлаштириш тизимлари иншоотлари ва коммуникацияларига улаш шартларини;

транспорт воситалари ва пиёдалар ҳаракати қандай ташкил этилишини;

умум фойдаланишдаги ҳудудларни белгилайди.

Туманларнинг, шаҳарларнинг давлат ҳокимияти органлари қуриш лойиҳаларига маҳаллий шароитлардан келиб чиқиб, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига зид бўлмаган қўшимча талаблар, шу жумладан маданий мерос объектларининг муҳофаза зоналарида лойиҳалаштириш ва қурилиш ишларини олиб боришга, ҳудудларни кўкаламзорлаштиришга, кичик шаклдаги архитектура объектларини, реклама, пешлавҳалар ва бошқа ахборотни жойлаштиришга доир талаблар киритишга ҳақли.

 

39-м о д д а. Лойиҳа-смета ҳужжатлари

 

Лойиҳа-смета ҳужжатлари ҳажмий-режали, амалий ва техникавий ечимларни, бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг қурилиши, реконструкцияси ҳамда капитал таъмирланиши, шунингдек ободонлаштириш ишлари қийматини белгилайди.

Лойиҳа-смета ҳужжатлари шаҳарсозлик ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига мувофиқ ишлаб чиқилади, қонун ҳужжатларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг тегишли таркибий бўлинмалари, санитария-эпидемиология хизматлари, ёнғинга қарши назорат хизматлари, экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш органлари ва бошқа хизматлар билан келишиб олинади.

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, молиялаштириш, тасдиқлаш ва улардан фойдаланиш тартибини белгилаш, уларга ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш буюртмачининг ташаббуси билан ва унинг ҳисобидан белгиланган тартибда амалга оширилади.

Белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари объектлар қурилиши учун рухсатнома беришга асос бўлади.

 

VI БОБ. АҲОЛИ ПУНКТЛАРИ ВА ШАҲАР АТРОФИ

ЗОНАЛАРИ ҲУДУДЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

 

40-м о д д а. Қуриш қоидалари

 

Қуриш қоидалари тегишли ҳудудларда ва аҳоли пунктларида шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш тартибини белгилайди.

Қуриш қоидалари ҳудудни режалаштириш тарҳи, туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳалари, аҳоли пунктининг бош режаси хамда ҳар бир ҳудуднинг шаҳарсозлик регламентлари асосида ишлаб чиқилади.

Қуриш қоидалари кучга киргунга қадар белгиланган тартибда берилган объектлар қурилишига оид рухсатномалар мазкур рухсатномаларда кўрсатилган муддат мобайнида амал қилади, аҳоли хавфсизлиги талаблари таъминланмаётган ҳоллар бундан мустасно.

 

41-м о д д а. Ҳудудларнинг зоналаштирилиши

 

Ҳудудларнинг зоналаштирилиши яшаш ва фаолият кўрсатиш учун қулай муҳитни таъминлашга, ҳудудларни табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятлар таъсиридан муҳофаза қилишга, аҳоли ва ишлаб чиқариш ҳаддан ташқари зич жойлашиши, атроф муҳит ифлосланиши олдини олишга, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни, шунингдек маданий мерос объектларини, қишлоқ хўжалиги ерлари ва ўрмонзорларни муҳофаза қилишга ва улардан фойдаланишга қаратилгандир.

Қуйидаги зоналарда ҳудудлардан шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш учун фойдаланишда чеклашлар белгиланади:

маданий мерос объектларининг муҳофаза зоналари, қўриқхона зоналарида;

муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар зоналарида;

санитария зоналарида;

муҳофаза зоналарида;

санитария-муҳофаза зоналарида;

фойдали қазилмалар жойлашган зоналарда;

табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсирига учраган зоналарда;

фавқулодда экологик ҳолатлар ва экологик офат зоналарида;

табиий-иқлим шароити экстремал зоналарда.

Ҳудудлардан шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш учун фойдаланишда қонун ҳужжатларига мувофиқ чеклашлар бошқа зоналарда ҳам белгиланиши мумкин.

Ҳудудларнинг функционал мақсади ва улардан фойдаланиш жадаллиги ҳудудлардан фойдаланишдаги чеклашлар ҳисобга олинган ҳолда белгиланади.

 

42-м о д д а. Аҳоли пунктларининг ҳудудий зоналари

 

Аҳоли пунктларининг ҳудудларида қуйидаги ҳудудий зоналар белгиланиши мумкин:

турар жой зоналари;

ижтимоий-амалий зоналар;

ишлаб чиқариш зоналари;

муҳандислик ва транспортга оид инфратузилмалар зоналари;

рекреацион зоналар;

қишлоқ хўжалиги мақсадларида фойдаланиладиган зоналар;

махсус мақсадларга мўлжалланган зоналар;

ҳарбий объектлар ва режимли бошқа ҳудудлар зоналари;

шаҳар атрофи зоналари.

Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари маҳаллий шароитларга мувофиқ бошқа ҳудудий зоналар белгилаши, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларини инобатга олган ҳолда уларга ер участкалари ва бошқа объектларни киритиши мумкин.

Аҳоли пунктлари ҳудудий зоналарининг чегаралари қизил чизиқларни, табиий объектларнинг табиий чегараларини, ер участкаларининг чегаралари ва бошқа чегараларни инобатга олган ҳолда белгиланади.

Ҳар бир ҳудудий зона учун шаҳарсозлик регламенти билан белгиланган ҳуқуқий режим унда жойлашган барча ер участкалари, бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларга нисбатан бир хил қўлланилади.

Чегараларида шаҳарсозлик фаолияти алоҳида тартибга солиниши лозим бўлган ҳудудий зоналарда айрим бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг лойиҳалаштирилиши ва қурилишига нисбатан қўшимча талаблар белгиланиши мумкин.

43-м о д д а. Турар жой зоналари

 

Турар жой зоналари кўп қаватли уйлар, ўртача ва кам қаватли уйлар, якка тартибдаги уйлар қуриш учун мўлжалланган бўлади.

Турар жой зоналарида санитария-муҳофаза зоналари белгилаш талаб этилмайдиган ҳамда фаолияти атроф муҳитга зарарли таъсир (шовқин, тебраниш, магнит майдонлари, радиация таъсири, тупроқ, ҳаво, сувнинг ифлосланиши ва бошқа зарарли таъсирлар) этмайдиган, алоҳида турган, биргаликда қурилган, биргаликда-қўшимча қилиб қурилган ёки қўшимча қилиб қурилган ижтимоий ва маданий-маиший объектларнинг, ибодатхоналарнинг, автомобиль транспорти қўйиладиган махсус жойларнинг, саноат, коммунал ва омборхона объектларининг жойлаштирилишига йўл қўйилади.

Турар жой зоналари жумласига аҳоли пунктлари чегаралари доирасида жойлашган боғдорчилик-узумчилик ва полизчилик ширкатларининг ҳудудлари ҳам киради.

44-м о д д а. Ижтимоий-амалий зоналар

 

Ижтимоий-амалий зоналар амалий, молиявий, ижтимоий фаоллик марказлари, соғлиқни сақлаш, маданият, савдо, умумий овқатланиш, маиший хизмат кўрсатиш объектлари, таълим муассасалари, маъмурий, илмий-тадқиқот муассасалари, ибодатхоналар ва бошқа бино ҳамда иншоотлар, шунингдек автомобиль транспорти қўйиладиган махсус жойлар жойлаштирилишига мўлжалланган бўлади.

Ижтимоий-амалий зоналарга жойлаштириш рухсат этиладиган объектлар рўйхатига уйлар, меҳмонхоналар, ер ости ёки кўп қаватли гаражлар киритилиши мумкин.

45-м о д д а. Ишлаб чиқариш зоналари

 

Ишлаб чиқариш зоналарида уларнинг иш олиб боришини таъминлайдиган саноат, коммунал, омборхона объектлари, муҳандислик ва транспортга оид инфратузилмалар объектлари жойлаштирилади, шунингдек бундай объектларнинг санитария-муҳофаза зоналари барпо этилади.

Саноат, коммунал ва омборхона объектларининг санитария-муҳофаза зонасида уйлар, таълим муассасалари, соғлиқни сақлаш, дам олиш объектлари, жисмоний тарбия-соғломлаштириш ва спорт иншоотлари, боғдорчилик-узумчилик ва полизчилик ширкатлари жойлаштирилишига, шунингдек қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштирилишига йўл қўйилмайди.

Ишлаб чиқариш зоналарининг ҳудудларини ободонлаштириш шу зоналарда жойлашган объектларнинг мулкдорлари томонидан амалга оширилади.

 

46-м о д д а. Муҳандислик ва транспортга

оид инфратузилмалар зоналари

 

Муҳандислик ва транспортга оид инфратузилмалар зоналари ҳаво, темир йўл, автомобиль, дарё транспорти ва қувур орқали етказиб бериш транспорти, алоқа иншоотлари ҳамда коммуникациялари ва муҳандислик ускуналари жойлаштирилиши ҳамда ишлаб туриши учун мўлжалланган бўлади.

Яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳитига транспорт, алоқа иншоотлари ва коммуникациялари ҳамда муҳандислик ускуналари зарарли таъсир кўрсатишининг олдини олиш бундай объектлардан турар жой, ижтимоий-амалий ва рекреацион зоналар ҳудудигача зарур оралиқ масофа бўлиши ҳамда шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига, шунингдек қуришнинг махсус нормативлари ва қоидаларига мувофиқ бошқа талабларга риоя этилиши орқали таъминланади.

Транспорт, алоқа иншоотлари ва коммуникациялари, муҳандислик ускуналари ер участкалари чегараларидаги ҳудудлар ва уларнинг санитария-муҳофаза зоналари мазкур ер участкаларининг мулкдорлари томонидан ободонлаштирилиши лозим.

Фойдаланилиши фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига тўғридан-тўғри зарарли таъсир кўрсатадиган транспорт, алоқа иншоотлари ва коммуникацияларини ҳамда муҳандислик ускуналарини аҳоли пунктлари доирасида жойлаштиришга йўл қўйилмайди.

 

47-м о д д а. Рекреацион зоналар

 

Рекреацион зоналар туризмни ва аҳолининг оммавий дам олишини ташкил этиш учун мўлжалланган бўлиб, шаҳар ўрмонлари ва ўрмон-боғларини, пляжларни, соҳилбўйи объектларини ҳамда бошқа объектларни ўз ичига олади.

Рекреацион зоналар ҳудудларида рекреацион ва соғломлаштириш аҳамиятига молик объектлардан фойдаланиш билан бевосита боғлиқ бўлмаган саноат, коммунал ва омборхона объектлари қурилишига ҳамда мавжуд шундай объектларнинг кенгайтирилишига йўл қўйилмайди.

 

48-м о д д а. Қишлоқ хўжалиги мақсадларида

фойдаланиладиган зоналар

 

Шаҳар ва посёлка чизиғи доирасида ҳайдаладиган ерлар, боғлар, токзорлар, полизлар, пичанзорлар, яйловлар ва бошқа ер майдонлари, шунингдек қишлоқ хўжалигига мўлжалланган бинолар ва иншоотлар эгаллаб турган қишлоқ хўжалиги мақсадларида фойдаланиладиган зоналар ажратилади. Мазкур зоналарнинг ҳудудларидан фойдаланиш тури бош режа ва қуриш қоидаларига мувофиқ ўзгартирилгунига қадар бу ҳудудлардан қишлоқ хўжалигини юритиш мақсадида фойдаланиш мумкин.

 

49-м о д д а. Махсус мақсадларга мўлжалланган зоналар

 

Фойдаланилиши аҳоли пунктлари ҳудудий зоналарининг бошқа турларидан фойдаланишга тўғри келмайдиган қабристонларни, ўлаксалар кўмиладиган жойларни, маиший-рўзғор чиқиндилари ташланадиган ахлатхоналар ва бошқа объектларни жойлаштириш учун махсус мақсадларга мўлжалланган зоналар ажратилади.

Махсус мақсадларга мўлжалланган зоналарнинг ҳудудларидан фойдаланиш тартиби шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларининг, шунингдек махсус нормативларнинг талаблари инобатга олинган ҳолда қуриш қоидалари билан белгиланади.

 

50-м о д д а. Ҳарбий объектлар ва

                                               режимли бошқа ҳудудлар зоналари

 

Ҳарбий объектлар ва режимли бошқа ҳудудлар зоналари алоҳида режим жорий этиладиган объектларни жойлаштириш учун мўлжалланган ҳудудлардир. Мазкур зоналарнинг ҳудудларидан шаҳар ва посёлка чизиғи доирасида фойдаланиш тартиби қуриш қоидаларига мувофиқ, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларининг, шунингдек махсус нормативларнинг талаблари инобатга олинган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади.

 

51-м о д д а. Шаҳар атрофи зоналари

 

Шаҳар атрофи зонаси шаҳар чегарасидан ташқаридаги, шаҳар билан ягона ижтимоий, табиий, хўжалик ҳудудини ташкил этувчи ҳамда мазкур шаҳар ҳудудини, унинг шаҳар атрофи зонасига кирувчи аҳоли пунктлари ҳудудларини, аҳоли пунктлариаро ҳудудларни (шаҳарни ривожлантириш учун мўлжалланган захира ҳудудни) ривожлантириш учун ҳамда саноат, коммунал ва омборхона объектларини, муҳандислик, транспортга оид инфратузилмалар объектларини, жамоа боғдорчилиги, узумчилиги ва полизчилиги участкаларини, аҳоли дам олиш жойларини жойлаштириш, шунингдек қишлоқ хўжалигини юритиш ҳамда муҳофаза ва санитария-гигиена вазифаларини бажариш учун мўлжалланган ерлардан иборат бўлади.

Шаҳар атрофи зоналари чегараларини белгилаш шаҳарсозлик ва ер тузиш ҳужжатлари асосида ушбу Кодекс ҳамда ер тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

 

52-м о д д а. Шаҳар атрофи зонаси ҳудудидан фойдаланиш

 

Шаҳар атрофи зонаси ҳудудидан фойдаланиш ҳамда унинг чегараларидаги шаҳарсозлик фаолияти шу шаҳар атрофи зонасига кирувчи аҳоли пунктлари, аҳоли пунктлариаро ҳудудлар аҳолисининг манфаатларини, шунингдек шаҳарсозлик фаолияти бошқа субъектларининг манфаатларини инобатга олган ҳолда амалга оширилади.

Шаҳар атрофи зоналари ҳудудларининг зоналаштирилиши Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудларини режалаштириш тарҳларида, туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳаларида, шунингдек шаҳарларнинг шаҳар атрофи зоналари билан биргаликда ишлаб чиқиладиган бош режаларида белгиланади.

Шаҳар атрофи зоналарида санитария ва рекреацион вазифаларни бажарадиган кўкаламзор зоналар ажратилади. Кўкаламзор зоналарда атроф муҳитга зарарли таъсир этадиган хўжалик ва бошқа хил фаолият олиб бориш тақиқланади.

Шаҳарни шаҳар атрофи зонаси чегараларида ривожлантириш учун ҳудудлар доирасида бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг қурилиши, реконструкцияси ва кенгайтирилиши шаҳар ҳокими билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

 

53-м о д д а. Аҳоли пунктларида ер участкаларидан

                              фойдаланишга доир шаҳарсозлик талаблари

 

Ер участкаларидан фойдаланишга доир шаҳарсозлик талаблари аҳоли пунктларининг бош режалари, батафсил режалаштириш лойиҳалари, қуриш лойиҳалари ва қоидалари билан белгиланади.

Туманлар, шаҳарлар ҳокимлари ер участкалари берилаётганда юридик ва жисмоний шахсларга ер участкаларидан фойдаланишга доир шаҳарсозлик талаблари тўғрисидаги қуйидагилардан иборат бўлган ахборот тақдим этадилар:

ер участкаларидан фойдаланишдан кўзланган мақсад, қонунчиликда назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно;

ер участкаларининг жойлашган манзили;

ер участкаларининг лойиҳа бўйича чегаралари;

ер участкаларининг муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмалар объектлари билан таъминланганлиги.

Юридик ва жисмоний шахсларга қуриш учун ер участкалари берилганда (реализация қилинганда) туманлар, шаҳарлар ҳокимлари томонидан қуйидаги талаблар белгиланади:

ҳудудий қурилиш органлари томонидан берилган архитектура-режалаштириш топшириғи ва буюртмачининг лойиҳа топшириғига мувофиқ қурилишнинг лойиҳасини ишлаб чиқилишини таъминлаш;

лойиҳа ўрнатилган тартибда келишилгандан сўнг лойиҳани ишлаб чиқувчиси билан лойиҳани экспертизасини ўтказилишини таъминлаш.

Янги қурилиш шу иш олиб борилаётган мазкур туман аҳолисининг тегишли хизматлар билан таъминланиши шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларида назарда тутилган нормалардан пасайишига олиб келадиган бўлса, юридик ва жисмоний шахсларга ер участкалари муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларнинг қўшимча объектларини қуришда улушбай иштирок этиш (якка тартибдаги уйларни қурувчилар бундан мустасно) шарти билан берилиши мумкин.

Ушбу модданинг учинчи ва тўртинчи қисмларида кўрсатилган талаблар ер участкасига бўлган ҳуқуқ бошқа шахсга ўтган тақдирда сақланиб қолади.

Ер участкасига бўлган ҳуқуқни тасдиқлайдиган ҳужжатларда қуйидагилар кўрсатилган бўлиши керак:

ҳудудий зонанинг қуриш қоидаларида белгиланган коди;

ер участкаси жойлашган ҳудудий зонанинг функционал мақсади;

ер участкаси ёки унинг қисми маданий мерос объектларининг, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг муҳофаза зоналари, сувни муҳофаза қилиш зоналари чегараларида, шунингдек табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсирига учраган ҳудудлар ва аҳоли пунктларининг ҳамда фойдаланилишига қонун ҳужжатларида чеклашлар белгиланувчи бошқа ҳудудларнинг чегараларида жойлашганлиги;

ер участкаси чегараларида муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмалар объектларининг мавжудлиги, мазкур объектлар кўрсаткичлари ва улардан фойдаланишдаги чеклашларни ҳам кўрсатган ҳолда;

ер участкаси чегараларида ер участкаси мулкдорига, эгасига ёки бу участкадан фойдаланувчига тегишли бўлмаган бинолар ва иншоотларнинг мавжудлиги, мазкур ер участкасида кўрсатиб ўтилган объектлар жойлашгани муносабати билан ундан фойдаланишдаги чеклашларни ҳам кўрсатган ҳолда.

Ер участкалари бўлиб берилганида ёки уларнинг чегаралари ва кўрсаткичлари ўзгарганида қизил чизиқларга, қуришни тартибга солиш чизиқларига ва шаҳарсозлик регламентларининг энг кичик ўлчамдаги ер участкаларига доир талабларига риоя этилади.

Ер участкалари ва улардаги бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар бўлинган тақдирда уларнинг қисмлари мустақил объект сифатида иш олиб бориши учун шароитлар таъминланиши керак.

 

531 о д д а. Реконструкция жараёнида ер участкаларига,

бино ва иншоотларга талаблар

 

Бино ва иншоотларининг реконструкцияси юридик ва жисмоний шахслар томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда туман (шаҳар) қурилиш органларидан олинган рухсатномаларга асосан амалга оширилади.

Бино ва иншоотларининг реконструкцияси қуйидагилардан иборат:

бинолар ва иншоотларнинг мустаҳкамлиги, зилзилабардошлилигига таъсир қилувчи юк кўтарувчи қисмларининг ўзгаришига олиб келадиган ҳажми ва майдонини ўзгартириш;

бинолар ва иншоотларнинг мустаҳкамлиги, зилзилабардошлилигига таъсир қилувчи юк кўтарувчи қисмларини ўзгартирмасдан ҳажми ва майдонини ўзгартириш;

бино ва иншоотларнинг дастлабки ҳажмини сақлаб қолган ҳолда уларнинг асосий қисмларига ўзгартириш киритиш;

ўз ер участкасида бир-бирига туташиб кетувчи ва алоҳида қўшимча бино ва иншоотлар қуриш;

ўз ер участкаларида бузилган бино ва иншоотлар ўрнида ер участкасининг мўлжалланган мақсадини ўзгартириб янги объектларни қуриш.

Ўз ер участкасида бир-бирига туташиб кетувчи ва алоҳида қўшимча бино ва иншоотлар қуришда ҳамда ўз ер участкаларида бузилган бино ва иншоотлар ўрнида ер участкасининг мўлжалланган мақсадини ўзгартириб янги объектларни қуришга рухсатнома беришдан олдин Туман (шаҳар) санитария-эпидемиология ва ёнғин хавфсизлиги хизматларининг розилиги ўрнатилган тартибда олинади.

Ўз ер участкаларида бузилган бино ва иншоотлар ўрнида ер участкасининг мўлжалланган мақсадини ўзгартириб янги объектларни қуриш руҳсат беришда аҳоли яшаш пунктининг бош режаси, қишлоқ (овул) фуқаролар йиғини ҳудудининг архитектура-режалаштиришни ташкил этиш лойиҳаси, шунингдек, аҳоли пункти тегишли қисмининг батафсил режалаштириш лойиҳаси мавжуд бўлмаган ҳолда ер участкасини мўлжалланган мақсадини ўзгартириш Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳри Қурилиш бош бошқармалари ҳузуридаги ҳудудий архитектура-шаҳарсозлик кенгаш билан келишилади.

Юридик ва жисмоний шахслар реконструкция қилишда қуйидагиларга амал қилади:

ҳудудий қурилиш органлари томонидан берилган архитектура-режалаштириш топшириғи ва буюртмачининг лойиҳа топшириғига мувофиқ қурилишнинг лойиҳасини ишлаб чиқилишини таъминлайди;

лойиҳа ўрнатилган тартибда келишилгандан сўнг лойиҳани ишлаб чиқувчиси билан лойиҳани экспертизасини ўтказилишини таъминлайди;

реконструкцияси амалга оширилган объектларнинг ўрнатилган тартибдафойдаланишга қабул қилинишини таъминлайди;

 

54-м о д д а. Объектлар қурилишига рухсатнома

 

Объектлар қурилишига рухсатнома - ер участкаси мулкдори, эгаси ёки бу участкадан фойдаланувчининг ер участкасида қуришни амалга ошириш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжат.

Объектлар қурилишига рухсатнома Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги ва унинг қурилиш соҳасида ҳудудий инспекциялари томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси белгилаган тартибда берилади.

Объектлар қурилишига рухсатнома буюртмачи томонидан Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг тегишли таркибий бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши лозим.

Объектлар қурилишига рухсатнома мавжудлиги ҳақидаги ахборотни буюртмачи барча юридик ва жисмоний шахсларга уларнинг талабларига биноан тақдим этади. Буюртмачи қурилиш бошланадиган муддат тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг тегишли таркибий бўлинмасига ахборот тақдим этиши шарт.

Якка тартибдаги уй қурилиши уйнинг пойдевори, ертўласи, қаватлари, кесим ва олд томонларининг режалари, шунингдек ер участкаси режасидан иборат бўлган соддалаштирилган лойиҳа бўйича амалга оширилиши мумкин.

Бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларга бўлган мулк ҳуқуқи бошқа шахсга ўтганда уларнинг қурилишига доир рухсатноманинг кучи сақланиб қолади ва бу рухсатнома белгиланган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилиши лозим.

 

55-м о д д а. Махсус рухсатномалар

 

Қонун ҳужжатларига мувофиқ давлат сирлари билан боғлиқ объектлар, шунингдек алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектлари қурилишига махсус рухсатномалар берилади.

 

56-м о д д а. Шаҳарсозлик фаолиятини амалга

оширишда ер участкаларига доир сервитут ва ер

участкаларига бўлган ҳуқуқларни сақлаш вазифаси

 

Шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширишда сервитут бинолар ва иншоотлар мулкдорларининг манфаатлари қуйидаги ишларни бажаришда ўзга ер участкасидан чекланган тарзда фойдаланиш ҳуқуқисиз таъминланиши мумкин бўлмаган тақдирда белгиланади: ,

бинолар ва иншоотларнинг қурилиши, реконструкцияси ва таъмирланиши;

муҳандислик инфратузилмаси объектларининг қурилиши, реконструкцияси, таъмирланиши ва улардан фойдаланилиши;

ҳудудларни сув тошиш ва сув босишдан ҳимоялаш ишлари ўтказилиши;

ўзга ер участкаси орқали пиёда ёки транспортда ўтиш;

бинолар ва иншоотлар мулкдорларининг ўзга эҳтиёжларини таъминлаш.

Шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширишда ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сақлаш вазифаси ер участкалари мулкдорлари, эгалари ва бундай участкалардан фойдаланувчилар мажбуриятларини ва уларнинг ҳуқуқлари чекланишини қамраб олади ҳамда шаҳарсозлик ҳужжатлари ва қуриш қоидалари асосида белгиланади.

Ер участкаларига доир сервитутнинг ва ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сақлаш вазифасининг жорий этилиши ҳамда бекор қилиниши тартиби қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

 

VII БОБ. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

 

57-м о д д а. Шаҳарсозлик фаолиятининг молиявий таъминоти

 

Шаҳарсозлик фаолиятини молиялаштириш давлат бюджети маблағлари, буюртмачиларнинг ўз маблағлари ва жалб қилинган маблағлари, шунингдек юридик ва жисмоний шахсларнинг муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантиришда улушбай иштирок этиши ҳисобидан амалга оширилади.

Шаҳарсозлик фаолиятини бюджет маблағлари, шу жумладан, марказлаштирилган капитал қўйилмалар доирасида Ўзбекистон Республикаси Республика бюджети давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириш:

ушбу Кодекс 26-моддаси биринчи қисмининг 1, 2, 3, 4-бандларида назарда тутилган шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқишда;

комплекс муҳандислик қидирувлари ўтказишда, микросейсмик ҳудудларга бўлиш хариталари, табиатни муҳофаза қилиш ҳудудий комплекс тарҳлари тузишда, жорий қуриш устидан муаллифлик назорати ҳамда аҳоли пунктлари бош режалари амалга оширилиши мониторинги шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар томонидан ўтказилишида, ушбу Кодекс 26-моддаси биринчи қисмининг 1, 2, 3, 4-бандларида назарда тутилган шаҳарсозлик ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда;

шаҳарсозлик фаолиятининг илмий-тадқиқот ишларини олиб боришда, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларини ишлаб чиқишда;

фавқулодда экологик ҳолатлар ва экологик фалокат зоналарини, тарихий манзилгоҳларни, умумдавлат аҳамиятига молик муҳандислик, транспортга оид ҳамда ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантиришнинг белгиланган мақсадли умумдавлат дастурларини, бошқа белгиланган мақсадли умумдавлат дастурларини ишлаб чиқишда ва амалга оширишда, шунингдек давлат шаҳарсозлик кадастрини юритишда амалга оширилади.

Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқишни молиялаштириш ушбу модданинг биринчи қисмида назарда тутилган манбалардан ташқари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари тасарруфига давлат корхоналарини хусусийлаштиришдан тушадиган маблағларнинг бир қисми ҳисобидан ҳам амалга оширилади.

 Агар ҳудудни шаҳарсозлик жиҳатидан ўзлаштириш давлат манфаатлари, минтақалараро манфаатлар ёки аҳоли пунктлари гуруҳлари манфаатларига дахл этадиган бўлса, шаҳарсозликнинг ўзга фаолиятини молиялаштириш учун давлат маблағларидан фойдаланилади.

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳар йилги қурилишларнинг манзили кўрсатилган рўйхатларини тузишда Давлат дастурларига киритилмаган аҳоли пунктларининг шаҳарсозлик ҳужжатлари ишлаб чиқилишини, комплекс муҳандислик қидирувлари ўтказилишини, аҳоли пунктларини микросейсмик ҳудудларга бўлиш хариталари, табиатни муҳофаза қилиш ҳудудий комплекс тарҳлари тузишни, жорий қуриш устидан муаллифлик назорати ҳамда аҳоли пунктлари бош режалари амалга оширилиши мониторинги шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар томонидан ўтказилишини, шаҳарсозлик ҳужжатлари келишиб олиниши ва экспертизадан ўтказилишини маҳаллий бюджет ҳисобидан молиялаштиришни назарда туташлари керак.

 

58-м о д д а. Низоларни ҳал этиш

 

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги низолар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳал этилади.

 

59-м о д д а. Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун

                                          ҳужжатларини бузганлик учун жавобгарлик

 

Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

 

 

Ўзбекистон Республикасининг Шаҳарсозлик кодексининг

 янги таҳрири бўйича

 ТАҚҚОСЛАШ ЖАДВАЛИ

 

Амалдаги таҳрир

Таклиф этилаётган таҳрир

Асос

1.

1-модда. Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари

 

Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ушбу Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатларидан иборатдир.

 

Қаранг: "NORMA" АҲТ Қонунчилик Классификатори “ЎзР Айрим тармоқларининг фаолияти” папкаси “Қурилиш ва архитектура” папкаси

 

Қорақалпоғистон Республикасида шаҳарсозлик соҳасидаги муносабатлар Қорақалпоғистон Республикасининг қонун ҳужжатлари билан ҳам тартибга солинади.

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади.

 

1-модда. Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун

ҳужжатлари

Шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ушбу Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатларидан иборатдир.

 

Қаранг: "NORMA" АҲТ Қонунчилик Классификатори “ЎзР Айрим тармоқларининг фаолияти” папкаси “Қурилиш ва архитектура” папкаси

 

Қорақалпоғистон Республикасида шаҳарсозлик соҳасидаги муносабатлар Қорақалпоғистон Республикасининг қонун ҳужжатлари билан ҳам тартибга солинади.

 

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади.

 

А.Ражабов

 

 

Ўзгартириш ёки қўшимча  киритилишига ҳожат йўқ.

2.

2-модда. Асосий тушунчалар

 

Ушбу Кодексда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

 

аҳолини жойлаштириш тизими - мавжуд аҳоли пунктларини ривожлантириш ҳамда янги аҳоли пунктларини барпо этиш йўли билан аҳолини тегишли ҳудудга тартибга солиб бориладиган тарзда жойлаштиришнинг шаҳарсозлик ҳужжатлари билан белгиланадиган асосий йўналишлари;

 

аҳоли пунктининг бош режаси - яшаш ва фаолият муҳитини шакллантиришнинг комплекс шароитларини, аҳоли пунктлари ҳудудий ривожланишининг асосий йўналишларини белгилайдиган шаҳарсозлик ҳужжати;

 

аҳоли пунктлариаро ҳудудлар - аҳоли пунктлари чегарасидан ташқаридаги икки ва ундан ортиқ аҳоли пункти ўртасидаги ҳудудлар;

 

бино - функционал мақсадига қараб одамлар яшаши ёки бўлишига ва ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш жараёнларини бажаришга мўлжалланган, ёпиқ ҳажмни ташкил этувчи таянч, тўсма ёки ҳар иккала мақсадга хизмат қилувчи конструкциялардан иборат қурилиш тизими;

 

зоналаштириш - ҳудудни ривожлантиришнинг шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштирилишида шаҳарсозликнинг фойдаланиш турларини ҳамда бу турлардан фойдаланишдаги чеклашларни белгилаб олган ҳолда унинг функционал мақсадга кўра бўлиниши;

 

иншоот - ҳар хил турдаги ишлаб чиқариш жараёнларини бажаришга, материаллар, буюмлар, асбоб-ускуналарни сақлашга, одамларнинг вақтинча бўлишига, одамлар, юклар ва бошқа нарсаларни олиб ўтишга мўлжалланган, таянч, тўсма ёки ҳар иккала мақсадга хизмат қилувчи конструкциялардан иборат ҳажмий, ясси ёки чизиқ тарзидаги қурилиш тизими;

 

шаҳар ва посёлка чизиғи - аҳоли пункти ерларининг уларни ер фондининг бошқа тоифаларидан ажратиб турадиган, шаҳарсозлик ҳужжатларида белгилаб қўйилган ташқи чегараси;

 

шаҳарсозлик - аҳоли пунктларини, аҳоли пунктлариаро ҳудудларни режалаштириш ҳамда қуришнинг ижтимоий-иқтисодий, қурилиш-техника, архитектура-бадиий ва санитария-гигиенага оид ечимларининг йиғиндисини таъминловчи назарияси ва амалиёти;

 

шаҳарсозлик регламенти - шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширишда аҳоли пунктлари ва аҳоли пунктлариаро ҳудудларнинг ер участкалари ва ўзга кўчмас мулк объектларидан фойдаланишнинг аҳоли пунктлари ва ҳудудларни қуриш қоидалари билан белгиланган кўрсаткичлари ва турлари йиғиндиси;

 

 

шаҳарсозлик фаолияти - давлат органлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳудудларни, аҳоли пунктларини ривожлантиришни шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш, ер участкаларидан фойдаланиш турларини белгилаш, бинокорлик материаллари ва буюмларини ишлаб чиқариш, бинолар, иншоотлар ҳамда бошқа объектларнинг фуқаролар манфаатлари, жамият ва давлат манфаатлари, шунингдек мазкур ҳудудлар ҳамда аҳоли пунктларининг миллий, тарихий-маданий, экологик, табиий хусусиятлари инобатга олинган ҳолда лойиҳалаштирилиши, қурилиши ва реконструкцияси соҳасидаги фаолияти;

 

шаҳарсозлик ҳужжатлари - ҳудудларни, аҳоли пунктларини ривожлантиришни шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш тўғрисидаги ҳамда уларни қуриш ҳақидаги, белгиланган тартибда тасдиқланган ҳужжатлар;

 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳи (схемаси) - аҳолини жойлаштириш тизимларини ривожлантириш, табиатдан фойдаланиш, ҳудудларни, умумдавлат аҳамиятига молик муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий мақсадлари ва йўлларини белгилайдиган шаҳарсозлик ҳужжатлари;

 

қизил чизиқ - даҳалар, мавзелар ва режалаштириш тузилмаси бошқа қисмларининг ҳудудларини аҳоли пунктларининг кўчалари, тор кўчалари ва майдонларидан ажратиб турувчи, шаҳарсозлик ҳужжатларида белгилаб қўйиладиган чегаралар;

 

 

 

 

қуришни тартибга солиш чизиқлари - бинолар ва иншоотларни жойлаштиришда шаҳарсозлик ҳужжатларида қизил чизиқлардан ёки ер участкаси чегараларидан маълум оралиқ жой ташлаган ҳолда белгилаб қўйиладиган қуриш чегаралари;

 

ҳудудни режалаштириш тарҳи - ҳудуднинг зоналаштирилишини, аҳолини жойлаштириш тизимлари такомиллаштирилишининг, тегишли ҳудуднинг аҳоли пунктларини, саноати, қишлоқ хўжалигини, минтақалараро, минтақавий ҳамда аҳоли пунктлариаро аҳамиятга молик муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилайдиган шаҳарсозлик ҳужжатлари;

 

ҳудудни ривожлантиришнинг тармоқ тарҳи - тегишли ҳудудда муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни, иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилайдиган шаҳарсозлик ҳужжатлари.

 

Тўлдирилмоқда

2-модда. Асосий тушунчалар

 

Ушбу Кодексда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:

 

аҳолини жойлаштириш тизими - мавжуд аҳоли пунктларини ривожлантириш ҳамда янги аҳоли пунктларини барпо этиш йўли билан аҳолини тегишли ҳудудга тартибга солиб бориладиган тарзда жойлаштиришнинг шаҳарсозлик ҳужжатлари билан белгиланадиган асосий йўналишлари;

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шаҳарсозлик - аҳоли пунктларини, аҳоли пунктлариаро ҳудудларни режалаштириш ҳамда қуришнинг ижтимоий-иқтисодий, қурилиш-техника, архитектура-бадиий ва санитария-гигиена ва бошқа сохаларга оид ечимларининг йиғиндисини таъминловчи назарияси ва амалиёти;

 

...

 

 

 

 

 

 

 

шаҳарсозлик фаолияти - фуқаролар манфаатлари, жамият ва давлат манфаатлари, шунингдек ҳудудлар ҳамда аҳоли пунктларининг миллий, тарихий-маданий, экологик, табиий хусусиятлари инобатга олинган ҳолда давлат органлари ва юридик шахслар томонидан ҳудудларни, аҳоли пунктларини ривожлантиришни шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш, ер участкаларидан фойдаланиш турларини белгилаш ҳамда юридик ва жисмоний шахслар томонидан бинолар, иншоотлар ҳамда бошқа объектларни лойиҳалаштириш, қуриш ва реконструкциясини амалга ошириш, бинокорлик материаллари ва буюмларини ишлаб чиқариш фаолияти;

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қизил чизиқ - аҳоли пунктлар таркибидаги мавжуд, ўзгартирилаётган ва янги белгиланаётган умумий фойдаланишдаги ҳудудларни ҳамда муҳандислик ва транспорт коммуникацияларининг ҳимоя зоналарини белгилаб берадиган даҳалар, мавзелар ва режалаштириш тузилмаси бошқа қисмларининг ҳудудларини аҳоли пунктларининг кўчалари, тор кўчалари ва майдонларидан ажратиб турувчи, шаҳарсозлик ҳужжатларида белгилаб қўйиладиган чегаралар;

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жамоатчилик муҳокамалари ва эшитувлари – ер участкаларидан фойдаланишда юзага келувчи ва фуқаролар манфаатларига дахлдор бўлган масалаларни ҳал қилишда жойлардаги давлат ҳокимияти органлари томонидан тегишли ҳудудий тузилма аҳолиси билан ташкил этиладиган фуқаролар иштирокининг шакли.

 

Ҳикматуллаев

 

 

Амалдаги таҳрирда шаҳарсозлик тушунчаси фақат ижтимоий-иқтисодий, қурилиш-техника, архитектура-бадиий ва санитария-гигиенага оид ечимларга боғлиқ бўлиб, ушбу банддаги шаҳарсозлик фаолият тушунчага мос келмаётганлимги учун “ва бошқа сохаларга” сўзларини қўшиш таклиф этилмоқда. Яъни таклиф этилаётган таҳрирда бошқа сохалар ҳам қамраб олинади.

1. Қонунчилик амалиётида, айниқса олдинги йилларда қонунлар лойиҳалари рус тилида тайёрланган ва кейинчалик давлат тилига таржима қилинган. Натижада айрим қонунларнинг давлат ва рус тилидаги матнлари фарқ қилиб қолган.

2-моддадаги 11-хатбошининг давлат ва рус тилидаги матнларни ҳудди шундай ҳолатда бўлиб, бири биридан фарқланиб қолган.

2. 2-моддадаги 11-хатбошининг амалдаги таҳририда давлат органлари ва юридик шахсларга таалуқли бўлганҳудудларни, аҳоли пунктларини ривожлантиришни шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштириш, ер участкаларидан фойдаланиш турларини белгилаш вазифалари жисмоний шахсларнинг ҳам зиммаасига юкланиб қолган. Шу сабабли таклиф этилаётган таҳрирда давлат органлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг вазифларига аниқлик киритилган ҳолда ўзига мос ҳолда ажратиб берилмоқда.

 

Тушунча амаладаги таҳрирда ўта тор доирада келтирилган бўлиб унинг маъносини етарли даражада очиб бермайди. Шу сабабли янги таҳрирда қизил чизиқни белгилаш ва қўллаш мақсадлари ва механизми очиб берилмоқда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодексига шаҳарсозлик фаолиятига оид янги нормаларнинг қўшилиши “жамоатчилик муҳокамалари ва эшитувлари” тушунчаси киритилишини кўзда тутади.

 

 

Тўлдирилмоқда

      қурилишга рухсат бериш -  шаҳарсозлик ва тадбиркорлик фаолият учун ер участкаларини танлаш ва ажратишга, бино ва иншоотларнинг ташқи кўринишини ўзгартиришга, объектларни қайта ихтисослаштириш ва реконструкция қилишга, архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқишга, қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишга, якка тартибда уй-жой қуришга (реконструкция қилишга) рухсатномаларни бериш ҳамда лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиб бериш, қурилиши (реконструкцияси) тугалланган бино ва иншоотларни фойдаланишга кабул килиш жараёнлари;

 

 

Қурилишга рухсат бериш бўйича нормалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрь “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5577-сон Формони 9-бандининг “г” кичик банди билан берилган топшириқ ижроси юзасидан кодекснинг 2-моддасига қурилишга рухсат бериш тушунчаси киритилмоқда.

 

 

Тўлдирилмоқда

 

аҳоли пункти – Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги билан номи, мақоми ва чегаралари  белгиланган Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудийтузилишининг таркибий қисми бўлиб, асосан муқум ҳолатда яшайдиган аҳолига эга ҳудуд;

шаҳар - Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги билан номи, мақоми ва чегаралари  белгиланган Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий тузилишининг таркибий қисми бўлиб, уй-жой бинолари, ижтимоий, ишлаб чиқариш,  транспорт, муҳандислик ва бошқа мақсадлардаги бино ва иншоотлар зич жойлашган, шунингдек ўзига хос иқтисодий, тарихий, илмий ва маданий аҳамиятга эга бўлган, аҳолисининг асосий қисми саноат корхоналарида, давлат бошқаруви тузилмаларида, умумий ўрта ва олий таълим, фан ва маданият, молия-банк тизими муассасаларида банд бўлган ва сони ўн  минг кишидан ортиқ бўлган ҳудуд; 

шаҳар посёлкаси - Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги билан номи, мақоми ва чегаралари  белгиланган Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий тузилишининг таркибий қисми бўлиб, уй-жой бинолари, ижтимоий, ишлаб чиқариш,  транспорт, таълим, муҳандислик ва бошқа мақсадлардаги бино ва иншоотлар жойлашган, шунингдек ўзига хос саноат ёки илмийаҳамиятга эга бўлган, аҳолисининг асосий қисми саноат корхоналарида, илмий ва давлат бошқаруви муассасаларида банд бўлган ва сони икки минг кишидан ортиқ бўлган ҳудуд (туманларнинг маъмурий маркази вазифасини бажарувчи ёки аҳолининг асосий қисми банд бўлган сохага мутаносиб равишда саноат, курорт, илмий, темир йўл ҳўжалиги, балиқчилик, тоғ-кончилик, дала ҳовлилари посёлкалари);

қишлоқ (овул) - Ўзбекистон Республикасининг қонунчилиги билан номи, мақоми ва чегаралари белгиланган Ўзбекистон Республикаси маъмурий-ҳудудий тузилишининг таркибий қисми бўлиб, асосан уй-жой, савдо ва маиший хизмат кўрсатиш бинолари жойлашган, аҳолисининг асосий қисми қишлоқ ҳўжалиги ва унинг билан боғлиқ бўлган сохаларда банд ва сони  икки юз кишидан ортиқ бўлган ҳудуд;

 

    

      Кодекснинг матнида аҳоли пункти, шаҳар, шаҳар посёлкаси, қишлоқ сўзлари кўплаб ишлатилади бироқ ушбу сўзларнинг тушунчалари кодексда келтирилмаган.

      Ҳаракатдаги Қонунларда ва қонуности ҳужжатларда қайд этилган сўзларнинг тушунчалари берилмаган бўлиб, ушбу ҳолат қонунчиликдаги етишмовчилик ҳисобланади.

       Юқоридагилардан келиб чиқиб, кодекснинг 2-моддасига тегишли тушунчаларни киритиш таклиф этилмоқда.

3.

3-модда. Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари

 

 

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозликнинг асоси бўлиб, улар шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, юридик ва жисмоний шахслар ижро этиши учун мажбурийдир.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозлик соҳасидаги махсус ваколатли давлат органи томонидан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади.

 

Қаранг: ШК 21-моддаси иккинчи қисмининг бешинчи хатбоши

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва рўйхатга олиш тартиби қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширишда манфаатларига дахл этилиши мумкин бўлган кўчмас мулк объектларининг мулкдорлари, эгалари ва мазкур объектлардан фойдаланувчилар ҳуқуқлари, шунингдек юридик ва жисмоний шахслар ҳуқуқлари масалалари юзасидан давлат органлари қарорлар чиқариши учун асос бўлади.

 

3-модда. Шаҳарсозлик нормалари

 ва қоидалари

 

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозликнинг асоси бўлиб, улар Ўзбекистон Республикаси ва унинг қисмлари ҳудудларини ривожлантириш ва қуришни режалаштириш, бинолар, иншоотлар ҳамда бошқа объектларнинг лойиҳалаштирилиши, қурилиши ва реконструкцияси, бинокорлик материаллари ва буюмларини ишлаб чиқариш соҳалардаги нормалар ва қоидаларни белгилайди.

 Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозликсохасидаги регламентлар ва давлат қурилиш стандартлари талабларида ҳам ифода этилади.

 Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширувчи давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, юридик ва жисмоний шахслар томонидан ижро этиши учун мажбурийдир.

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозлик соҳасидаги махсус ваколатли давлат органи томонидан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади.

 

Қаранг: ШК 21-моддаси иккинчи қисмининг бешинчи хатбоши

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларини ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва рўйхатга олиш тартиби қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширишда манфаатларига дахл этилиши мумкин бўлган кўчмас мулк объектларининг мулкдорлари, эгалари ва мазкур объектлардан фойдаланувчилар ҳуқуқлари, шунингдек юридик ва жисмоний шахслар ҳуқуқлари масалалари юзасидан давлат органлари қарорлар чиқариши учун асос бўлади.

 

Ҳикматуллаев

Муслимов

 

      “Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари” сўзлари кодексда кўп марталаб қўлланилмоқда, лекин уларнинг маъноси очиб берилмаган.

       Ушбу ҳолатдан келиб чиқиб 3-моддага аниқлик киритилмоқда.

Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари шаҳарсозлик соҳасидаги махсус ваколатли давлат органи томонидан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади.

 

 

4.

4-модда. Жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатлари

 

Шаҳарсозлик воситалари орқали шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари аҳолисининг қулай яшаш шароитларини таъминлаш, хўжалик ва бошқа фаолиятнинг атроф муҳитга етказадиган зарарли таъсирига йўл қўймаслик, экологик ҳолатни яхшилаш, аҳоли пунктларининг ва уларга туташ ҳудудларнинг муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларини ривожлантириш, маданий мерос объектларини сақлаш, шунингдек шаҳарсозлик фаолиятидаги очиқлик ва шаффофлик жамиятнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатларидир. (ЎзР 03.01.2018 й. ЎРҚ-456-сон Қонуни таҳриридаги қисм)

Аҳоли пунктларини ва аҳоли пунктлариаро ҳудудларни барқарор ривожлантириш учун шароитларни таъминлаш, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларнинг давлат тизимлари иш олиб бориши, табиий ресурсларни сақлаш, маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, шунингдек манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслик давлатнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатларидир. (ЎзР 03.01.2018 й. ЎРҚ-456-сон Қонуни таҳриридаги қисм)

Шаҳарсозлик соҳасида жамият ва давлат манфаатларини уйғунлаштириш давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари томонидан таъминланади.

Юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатларига уларнинг шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ бўлган манфаатлари тааллуқлидир.

Юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик фаолияти, башарти бундай фаолият чегарадош ер участкалари ва бошқа кўчмас мулк объектларининг мулкдорлари, эгалари ҳамда мазкур участка ва объектлардан фойдаланувчилар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари амалга оширилишига монелик қиладиган бўлса, чекланиши керак.

Жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, бошқа қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик ҳужжатлари талаблари бажарилиши, шунингдек бу талабларга риоя этилишини назорат қилиш орқали таъминланади.

Агар шаҳарсозлик фаолияти жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатларига зид бўлса, бундай фаолият тугатилиши керак.

 

4-модда. Жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатлари

 

Шаҳарсозлик воситалари орқали шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари аҳолисининг қулай яшаш шароитларини таъминлаш, хўжалик ва бошқа фаолиятнинг атроф муҳитга етказадиган зарарли таъсирига йўл қўймаслик, экологик ҳолатни яхшилаш, аҳоли пунктларининг ва уларга туташ ҳудудларнинг муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларини ривожлантириш, маданий мерос объектларини сақлаш, шунингдек шаҳарсозлик фаолиятидаги очиқлик ва шаффофлик жамиятнинг шаҳарсозлик соҳасидаги манфаатларидир.

 

...

Сагатов,

Хикматуллаев,

Турапов

5.

5-модда. Фуқароларнинг қулай яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити билан таъминланиш ҳуқуқи

 

Ҳар бир фуқаро қулай яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити билан таъминланиш ҳуқуқига эга.

Шаҳарсозлик фаолиятининг амалга оширилишида фуқароларнинг қулай яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити билан таъминланиш ҳуқуқи:

шаҳарсозлик фаолиятининг давлат томонидан тартибга солиниши;

 

Қаранг: ШКнинг III боби

 

ҳудудлар ва аҳоли пунктларини ривожлантиришнинг шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштирилиши;

 

Қаранг: ШКнинг V боби

 

фуқароларнинг шаҳарсозлик фаолиятини амалга оширишда иштирок этиши;

 

Қаранг: ШКнинг 10-моддаси

 

бинокорлик материаллари ва қурилиш соҳасидаги буюмларнинг сертификатланиши;

 

Қаранг: ШК 21-моддаси иккинчи қисмининг тўққизинчи хатбоши

 

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этиш устидан давлат ва жамоат назорати;

 

Қаранг: ШК 19-моддасининг иккинчи хатбоши, 20-моддаси биринчи қисмининг иккинчи хатбоши, 21-моддаси иккинчи қисмининг еттинчи хатбоши, 22-моддасининг учинчи хатбоши

 

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик натижасида фуқароларга етказилган ҳамда уларнинг яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити ёмонлашувига сабаб бўлган зарарни белгиланган тартибда компенсация қилиш, шунингдек фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш;

 

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахсларни жавобгарликка тортиш орқали таъминланади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-модда. Фуқароларнинг қулай яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити билан таъминланиш ҳуқуқи

 

Ҳар бир фуқаро қулай яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити билан таъминланиш ҳуқуқига эга.

...

Хикматуллаев,

Турапов,

 

6.

6-модда. Шаҳарсозлик фаолиятининг асосий талаблари

 

Шаҳарсозлик фаолиятининг асосий талаблари қуйидагилардан иборат:

шаҳарсозлик фаолияти барча субъектлари томонидан шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши;

 

Қаранг: ШКнинг 3-моддаси

 

ҳудудлар ва аҳоли пунктларини табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсиридан ҳимоя қилиш;

 

Қаранг: “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонун

 

атроф муҳитни муҳофаза қилиш, экологик хавфсизлик талабларига, шунингдек санитария нормалари ва қоидаларига риоя қилиш;

 

Қаранг: ЕКнинг 80-моддаси; “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 41-моддаси; "Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида"ги Қонун (Янги таҳрири) 21-моддасининг биринчи-учинчи қисмлари; “Ўрмон тўғрисида”ги Қонуннинг 38-моддаси; "Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида"ги Қонун (Янги таҳрири) 27-моддасининг тўртинчи қисми; “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида"ги Қонуннинг IV боби; “Ерости бойликлари тўғрисида"ги Қонуннинг (Янги таҳрири) 39-моддаси; "Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 22-моддаси; "Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида"ги Қонуннинг 19-моддаcи

 

маданий мерос объектларини ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни сақлаш талабларига риоя этиш; (ЎзР 04.01.2011 й. ЎРҚ-278-сон Қонуни таҳриридаги хатбоши) (Олдинги таҳририга қаранг)

 

Қаранг: "Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида"ги Қонун; “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонун; “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонун

 

аҳоли пунктларини аҳоли пунктининг мазкур тури учун шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларида белгиланган аҳолига хизмат кўрсатиш даражасидан кам бўлмаган муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилма объектлари, рекреация ва соғломлаштириш мақсадларига мўлжалланган объектлар, шунингдек ҳудудларни ободонлаштириш объектлари билан таъминлаш;

 

Қаранг: ВМ 2009 йил 9 мартдаги 59-сон Қарори билан тасдиқланган “Замонавий архитектура-шаҳарсозлик талабларини ҳисобга олган ҳолда аҳоли пунктларини ободонлаштириш ишларини ташкил этиш Қоидалари”

 

ногиронларнинг ижтимоий инфратузилма объектларидан (уй-жой, жамоат, ишлаб чиқариш бинолари ва иншоотлари, дам олиш жойлари, маданий-томоша муассасалари ва бошқа объектлардан) монеликсиз фойдаланиши учун шароитлар яратиш;

 

Қаранг: "Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг (Янги таҳрири) 2-боби; Бош санитария врачи томонидан 2009 йил 4 июнда тасдиқланган “Аҳолининг ногиронлар ва имконияти чекланган болалар ва ўсмирлар қатлами фойдаланадиган тураржой, жамоат иншоотлари ва яшаш комплексларини лойиҳалаш ва қуришда санитария қоидалари ва нормалари” (СанПиН РУз N 0266-09) (ҳужжат рус тилида келтирилган)

 

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида қарорларнинг муҳокамаси ва қабул қилинишида фуқаролар, жамоат бирлашмалари иштирок этиши учун шароитларни таъминлаш;

 

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилган тақдирда юридик ва жисмоний шахсларга етказилган зарарнинг ўрни қопланиши.

 

Тўлдирилмоқда

6-модда. Шаҳарсозлик фаолиятининг

 асосий талаблари

 

Шаҳарсозлик фаолиятининг асосий талаблари қуйидагилардан иборат:

шаҳарсозлик фаолияти барча субъектлари томонидан шаҳарсозлик фаолиятни амалга ошириш учун қонунчиликда белгиланган тартибда ваколатли органларнинг рухсатномаларини олиниши ҳамда шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши;

ҳудудлар ва аҳоли пунктларини табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсиридан ҳимоя қилиш;

 

Қаранг: “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонун

 

атроф муҳитни муҳофаза қилиш, экологик хавфсизлик талабларига, шунингдек санитария нормалари ва қоидаларига риоя қилиш;

 

Қаранг: ЕКнинг 80-моддаси; “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 41-моддаси; "Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида"ги Қонун (Янги таҳрири) 21-моддасининг биринчи-учинчи қисмлари; “Ўрмон тўғрисида”ги Қонуннинг 38-моддаси; "Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида"ги Қонун (Янги таҳрири) 27-моддасининг тўртинчи қисми; “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида"ги Қонуннинг IV боби; “Ерости бойликлари тўғрисида"ги Қонуннинг (Янги таҳрири) 39-моддаси; "Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг 22-моддаси; "Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида"ги Қонуннинг 19-моддаcи

 

маданий мерос объектларини ва муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни сақлаш талабларига риоя этиш; (ЎзР 04.01.2011 й. ЎРҚ-278-сон Қонуни таҳриридаги хатбоши) (Олдинги таҳририга қаранг)

 

Қаранг: "Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида"ги Қонун; “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонун; “Археология мероси объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонун

 

 

аҳоли пунктларини аҳоли пунктининг мазкур тури учун шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларида белгиланган аҳолига хизмат кўрсатиш даражасидан кам бўлмаган муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилма объектлари, рекреация ва соғломлаштириш мақсадларига мўлжалланган объектлар, шунингдек ҳудудларни ободонлаштириш объектлари билан таъминлаш;

 

Қаранг: ВМ 2009 йил 9 мартдаги 59-сон Қарори билан тасдиқланган “Замонавий архитектура-шаҳарсозлик талабларини ҳисобга олган ҳолда аҳоли пунктларини ободонлаштириш ишларини ташкил этиш Қоидалари”

 

 

ногиронларнинг ижтимоий инфратузилма объектларидан (уй-жой, жамоат, ишлаб чиқариш бинолари ва иншоотлари, дам олиш жойлари, маданий-томоша муассасалари ва бошқа объектлардан) монеликсиз фойдаланиши учун шароитлар яратиш;

 

Қаранг: "Ўзбекистон Республикасида ногиронларни ижтимоий ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонуннинг (Янги таҳрири) 2-боби; Бош санитария врачи томонидан 2009 йил 4 июнда тасдиқланган “Аҳолининг ногиронлар ва имконияти чекланган болалар ва ўсмирлар қатлами фойдаланадиган тураржой, жамоат иншоотлари ва яшаш комплексларини лойиҳалаш ва қуришда санитария қоидалари ва нормалари” (СанПиН РУз N 0266-09) (ҳужжат рус тилида келтирилган)

 

 

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида қарорларнинг муҳокамаси ва қабул қилинишида фуқаролар, жамоат бирлашмалари иштирок этиши учун шароитларни таъминлаш;

 

Қаранг: ШКнинг 10-моддаси

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилган тақдирда юридик ва жисмоний шахсларга етказилган зарарнинг ўрни қопланиши;

 

шаҳарсозлик фаолияти барча субъектлари томониданшаҳарсозлик фаолиятниюридик ва жисмоний шахсларнинг қонунийманфаатларига зид ҳолдаамалга оширмаслиги.

Хикматуллаев,

 

Қурилишга рухсат бериш бўйича нормалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрь “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-5577-сон Формони 9-бандининг “г” кичик банди билан берилган топшириқ ижроси юзасидан кодекснинг
6-моддасига янги норма киритилмоқда.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амалиётда айрим шахслар қурилиш ва реконструкция ишларини олиб бориш жараёнида қўшни бўлган юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатларига зиён етказмоқда. Янги норма шу каби ҳолатларни олдини олиш мақсадида киритилмоқда.

 

7.

7-модда. Шаҳарсозлик фаолиятининг

алоҳида тартибга солиниши

 

Агар ҳудуддан фойдаланишнинг махсус қоидаларини жорий этмай туриб, шаҳарсозлик соҳасида жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатларини таъминлаш мумкин бўлмаса ёки қийин бўлса, шаҳарсозлик фаолияти алоҳида тартибга солинади.

Қаранг: ШКнинг 4-моддаси

 

Алоҳида тартибга солиниши лозим бўлган шаҳарсозлик фаолияти объектлари (бундан буён матнда шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари деб юритилади) умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга молик бўлиши мумкин. Мазкур объектларни умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга молик объектлар жумласига киритиш қонун ҳужжатларида белгиланадиган тартибда амалга оширилади.

 

Қаранг: ВМ 2007 йил 2 февралдаги 25-сон Қарори билан тасдиқланган “Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектларини умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга молик объектлар жумласига киритиш ҳамда шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари чегараларини белгилаш тартиби тўғрисида”ги Низом

 

Шаҳарсозлик фаолияти қуйидаги ҳолларда алоҳида тартибга солиниши лозим:

ҳудудлар ва аҳоли пунктлари табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсирига учраганда;

 

Қаранг: “Аҳолини ва ҳудудларни табиий ҳамда техноген хусусиятли фавқулодда вазиятлардан муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонун

 

ҳудудлар концентрацияси йўл қўйиладиган даражадан ортиқ кимёвий ва биологик моддалар, зарарли микроорганизмлар, йўл қўйиладиган даражадан ортиқ миқдордаги радиоактив моддалар билан ифлосланганда;

мазкур фаолият муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларда амалга оширилаётганда. (ЎзР 04.01.2011 й. ЎРҚ-278-сон Қонуни таҳриридаги хатбоши) (Олдинги таҳририга қаранг)

Қаранг: "Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида"ги Қонун 7-моддасининг иккинчи, учинчи қисмлари

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида

тартибга солинадиган объектлари жумласига қуйидаги аҳоли пунктлари киритилиши ҳам мумкин:

Ўзбекистон Республикаси пойтахти - Тошкент шаҳри;

Қорақалпоғистон Республикаси пойтахти - Нукус шаҳри;

вилоятларнинг маъмурий маркази бўлган шаҳарлар;

ҳудудида маданий мерос объектлари бўлган шаҳарлар;

курорт-шаҳарлар;

қўриқхона-шаҳарлар;

 

яшаш ва фаолият кўрсатишнинг алоҳида режими белгиланган аҳоли пунктлари (ҳарбий шаҳарчалар ва ўзга режимли ҳудудлар, давлат қўриқхоналаридаги, табиат боғлари ва бошқа муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлардаги аҳоли пунктлари). (ЎзР 04.01.2011 й. ЎРҚ-278-сон Қонуни таҳриридаги хатбоши)

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари чегаралари маъмурий-ҳудудий тузилмалар чегараларига тўғри келмаслиги мумкин ҳамда улар қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

 

Қаранг: ВМ 2007 йил 2 февралдаги 25-сон Қарори билан тасдиқланган “Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектларини умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга молик объектлар жумласига киритиш ҳамда шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари чегараларини белгилаш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг IV бўлими

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ҳудудлар ва аҳоли пунктларида шаҳарсозлик фаолиятини алоҳида тартибга солиш ҳудудлардан фойдаланишнинг қуйидагилар қамраб олинган махсус қоидаларини жорий этиш йўли билан амалга оширилади:

махсус шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари;

 

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлашнинг алоҳида тартиби;

 

 

объектлар қурилишига махсус рухсатномалар бериш.

Табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсирига учраган ҳудудлар ва аҳоли пунктларида шаҳарсозлик фаолиятини алоҳида тартибга солиш:

 

ҳудудлар ва аҳоли пунктларини мазкур таъсирдан ҳимоя қилишнинг махсус тарҳлари ва лойиҳаларини ишлаб чиқиш;

 

шаҳарсозлик ҳужжатларини комплекс муҳандислик қидирувлари натижаларини ҳисобга олмасдан туриб ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва амалга оширишни тақиқлаш орқали амалга оширилади.

 

 

Концентрацияси йўл қўйиладиган даражадан ортиқ кимёвий ва биологик моддалар, зарарли микроорганизмлар, йўл қўйиладиган даражадан ортиқ миқдордаги радиоактив моддалар билан ифлосланган ҳудудлар, агар бундай ҳудудларда аҳолининг яшаши хамда хўжалик ва бошқа фаолият олиб бориши инсон ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдираётган бўлса, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда консервация қилиниши ва уларга махсус ишлов берилиши лозим. Мазкур ҳудудларнинг ифлосланиш даражасига ҳамда уларни соғломлаштириш усулига қараб Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан улардан фойдаланишнинг алоҳида режими жорий этилиши ёки бошқа функционал мақсади белгиланиши мумкин.

Маданий мерос объектлари, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлари бўлган ҳудудларда ва аҳоли пунктларида муҳофаза зоналарининг чегаралари белгиланиб, улар доирасида маданий мерос объектларига, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларга зарар етказадиган ёки уларнинг ҳолатини ёмонлаштирадиган ҳамда уларнинг яхлитлигини ва сақланишини бузадиган хўжалик ҳамда бошқа фаолият чекланади ёки тақиқланади. (ЎзР 04.01.2011 й. ЎРҚ-278-сон Қонуни таҳриридаги қисм) (Олдинги таҳририга қаранг)

 

Қаранг: "Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида"ги Қонун 7-моддасининг иккинчи қисми; “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонуннинг 17-моддаси

 

Маданий мерос объектларининг, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг муҳофаза зоналари чегаралари шаҳарсозлик ҳужжатлари билан белгиланади ҳамда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тасдиқланади. (ЎзР 04.01.2011 й. ЎРҚ-278-сон Қонуни таҳриридаги қисм) (Олдинги таҳририга қаранг)

 

Қаранг: "Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида"ги Қонун 7-моддасининг тўққизинчи қисми; “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги Қонун 17-моддасининг иккинчи қисми

 

 

7-модда. Шаҳарсозлик фаолиятининг

алоҳида тартибга солиниши

 

Агар ҳудуддан фойдаланишнинг махсус қоидаларини жорий этмай туриб, шаҳарсозлик соҳасида жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатларини таъминлаш мумкин бўлмаса ёки қийин бўлса, шаҳарсозлик фаолияти алоҳида тартибга солинади.

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари қуйидагилардан иборат:

ҳудудий алоҳида тартибга солинадиган объектлар;

алоҳида тартибга солинадиган аҳоли пунктлари.

 

Алоҳида тартибга солинадиган аҳоли пунктлари қуйидагилардан иборат:

 

Тошкент шаҳри;

Нукус шаҳри;

вилоятларнинг маъмурий маркази бўлган шаҳарлар;

ҳудудида маданий мерос объектлари бўлган мавжуд бўлган шаҳарлар;

курорт шаҳарлар;

қўриқхона шаҳарлар;

яшаш ва фаолият кўрсатишнинг алоҳида режими белгиланган аҳоли пунктлари (ҳарбий шаҳарчалар ва ўзга режимли ҳудудлар, давлат қўриқхоналаридаги, табиат боғлари ва бошқа муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлардаги аҳоли пунктлари).

 

 

алоҳида (экстремал) табиий-иқлим шароитидаги аҳоли пунктлари.

 

 

Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари чегаралари маъмурий-ҳудудий тузилмалар чегараларига тўғри келмаслиги мумкин ҳамда улар қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ҳудудий алоҳида тартибга солинадиган объектлар қуйидагилардан иборат:

табиий ва техноген тусдаги фавқулодда вазиятлар таъсирига учраган ҳудудлар;

кимёвий ва (ёки) биологик моддалар, зарарли микроорганизмлар билан йўл қўйиладиган чекланган концентрациялардан ортиқча, радиоактив моддалар билан йўл қўйиладиган чекланган даражалардан ортиқча миқдорда ифлосланган ҳудудлар;

қўриқланадиган табиий ҳудудлар;

сув ресуслари зоналари; 

қуриқланадиган ноёб ландшафтларга эга бўлган ҳудудлар;

курорт мақсадлардаги ҳудудлар;

рекреация мақсадлардаги ҳудудлар;     

маданий мерос объектларга эга бўлган ҳудудлар;

Тошкент ва Нукус шаҳарларига ҳамда вилоятлар ва туманларнинг маъмурий  марказлари бўлган шаҳарларга туташ зоналар.

 

Ҳудудлар ва аҳоли пунктларида шаҳарсозлик фаолиятини алоҳида тартибга солиш ҳудудлардан фойдаланишнинг қуйидагилар қамраб олинган махсус қоидаларини жорий этиш йўли билан амалга оширилади:

махсус шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари;

 

аҳоли пунктлари ва аҳоли пунктлараро ҳудудларни ривожланишини ва қуришни режалаштириш шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлашнинг алоҳида тартиби;

объектлар қурилишига махсус рухсатномалар бериш.

Табиий ва техноген хусусиятдаги фавқулодда вазиятларнинг таъсирига учраган ҳудудлар ва аҳоли пунктларида шаҳарсозлик фаолиятини алоҳида тартибга солиш:

 

ҳудудлар ва аҳоли пунктларини мазкур таъсирдан ҳимоя қилишнинг махсус тарҳлари ва лойиҳаларини ишлаб чиқиш;

 

аҳоли пунктлари ва аҳоли пунктлараро ҳудудларни ривожланишини ва қуришни режалаштириш шаҳарсозлик ҳужжатларини комплекс муҳандислик қидирувлари натижаларини ҳисобга олмасдан туриб ишлаб чиқиш, тасдиқлаш ва амалга оширишни тақиқлаш орқали амалга оширилади.

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маданий мерос объектларининг, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг муҳофаза зоналари чегаралари аҳоли пунктлари ва аҳоли пунктлараро ҳудудларни ривожланишини ва қуришни режалаштириш шаҳарсозлик ҳужжатлари билан белгиланади ҳамда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тасдиқланади.

 

 

Хикматуллаев

 

Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик кодексининг 7-моддасида ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 2 февралдаги 25-сон қарори билан тасдиқланган “Шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектларини умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга молик объектлар жумласига киритиш ҳамда шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари чегараларини белгилаш тартиби тўғрисидаги низом”да нормалар асосан алоҳида тартибга солиниши лозим бўлган объектларни умумдавлат ёки маҳаллий аҳамиятга молик объектлар жумласига киритишга қаратилган бўлиб, объектларни батафсил тоифаланмаган.

7-модданинг ўзгартирилган таҳрири шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектларини:     

       1) ҳудудий алоҳида тартибга солинадиган объектларга;

       2) алоҳида тартибга солинадиган аҳоли пунктларига;

       3) алоҳида тартибга солинадиган кучмас мулк объектларига тоифалаш таклиф этилмоқда.

    

 

 

 

 

 

 

 

Ушбу янги норма шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектларини умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга молик объектлар жумласига киритиш ҳамда шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари чегараларини белгилаш механизмини объектларни тоифалаш орқали такомиллаштириш имконини беради.

       Ўз навбатида такомиллаштирилган механизм ваколатли органларни, яъни маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, давлат ва ҳўжалик бошқаруви органларини  алоҳида тартибга солинадиган объектларини умумдавлат ва маҳаллий аҳамиятга молик объектлар жумласига киритиш ҳамда шаҳарсозлик фаолиятининг алоҳида тартибга солинадиган объектлари чегараларини белгилаш ишларини фаоллаштиришга кумаклашади.

Тошкент шаҳри Ўзбекистон Республикасининг пойтахти ва Нукус шаҳри Қорақалпоғистон Республикасининг пойтахти   статусларига эга бўлганлиги сабабли ушбу статусларни таъкидлаш мақсадга мувофиқ эмас.

 

 

Алоҳида (экстремал) табиий-иқлим шароитидаги аҳоли пунктларини алоҳида тартибга солинадиган аҳоли пунктлари тоифасига киритиш ҳавонинг ҳарорати ўта юқори (сахро ва чул зоналари) ёки ўта паст (тоғ зоналари) бўлган ҳудуларда жойлашган аҳоли пунктларининг манфаатларини химоялаш мақсадида таклиф этилмоқда. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Тўлдирадиган моддада аоҳида тартибга солинадиган объектлар таркиби келтирилмоқда.

Ушбу объектлар тоифаланишини кенгайтириб, янги турларини киритиш таклиф этилмоқда.

Ҳудудий алоҳида тартибга солинадиган объектлар таркибига қуйидаги янги турлари киритилмоқда:

сув ресурслари зоналари; 

қўриқланадиган ноёб ландшафтларга эга бўлган ҳудудлар;

рекреация мақсадлардаги ҳудудлар;

Юқорида қайд этилган ҳудудлар алоҳида тартибга солинадиган объектлар тоифасига киритилиши табиатни ҳимоя қилиш, ўсимлик дунёсини бойитиш, қимматли ерларни ва сув ресурсларини асраш чораларини самарали қуллаш учун шароит яратади.       

Тошкент ва Нукус шаҳарларига ҳамда вилоятлар ва туманларнинг маъмурий  марказлари бўлган шаҳарларга туташ зоналарни алоҳида тартибга солинадиган объектлар тоифасига киритилиши уларнинг атрофидаги ерлар ушбу шаҳарларнинг  бош режалари, аҳолисини турмуш тарзи, иқтисодиётини ривожлантириш истиқболлари ва бошқа манфаатларига зид бўлган ўзга мақсадлар учун туманлар ҳокимлари томонидан ажратиб юборилмоқда, Ҳаттоки “Ушбу ерлар келажакда шаҳар ҳудудига қўшиб юборилади, шунинг учун уларни ўзимиз олдинроқ тарқатиб юборганимиз маъқул” деган қабилида шаҳарлар атрофидаги ерларни талон-тарож қилиш ҳоллари ҳам учрамоқда. 

 

Шаҳарсозлик хужжатларининг турига аниқлик киритилмоқда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

8-модда. Юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш чоғидаги мажбуриятлари

 

Шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш чоғида юридик ва жисмоний шахслар:

яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳитини муҳофаза қилишлари;

шаҳарсозлик ҳужжатларига, аҳоли пунктлари ва ҳудудларни қуриш қоидаларига (бундан буён матнда қуриш қоидалари деб юритилади) риоя этилишини таъминлашлари;

 

Қаранг: ШКнинг IV боби, 40-моддаси

атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва экологик хавфсизлик талабларига, шунингдек санитария нормалари ҳамда қоидаларига риоя этишлари;

 

Қаранг: “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонун; "Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида"ги Қонуннинг 16-моддаси, 17-моддасининг иккинчи қисми, 19-моддаcи

 

атроф муҳитга, маданий мерос объектларига, шаҳар, қишлоқ ландшафтларига, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмалар объектларига, ҳудудларни ободонлаштириш объектларига зарарли таъсир этадиган, учинчи шахсларнинг қонуний манфаатларига дахл этадиган ҳамда чегарадош ер участкалари ва бошқа кўчмас мулк объектларининг мулкдорлари, эгалари ёки мазкур участка ва объектлардан фойдаланувчилар ҳуқуқлари амалга оширилишига монелик қиладиган хатти-ҳаракатлар содир этмасликлари;

ер участкалари ва бошқа кўчмас мулк объектларидан шаҳарсозлик регламентларига риоя этган ҳолда фойдаланишлари;

 

Қаранг: ЕКнинг 26-моддаси

 

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан текшириш ва назоратни амалга оширадиган давлат органларининг кўрсатмаларини бажаришлари;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан текшириш ва назоратни амалга оширадиган давлат органларининг мансабдор шахсларига кўмаклашишлари;

 

Қаранг: ШКнинг 17-22-моддалари

 

ўзларига тегишли объектлардаги ўзгаришлар ҳақида давлат шаҳарсозлик кадастри ва шаҳарсозлик фаолияти объектларининг мониторинги юритилишини амалга оширадиган органга ҳамда объектларни техникавий инвентаризациядан ўтказадиган ташкилотларга ишончли маълумотлар тақдим этишлари;

 

Қаранг: ВМ 2005 йил 15 ноябрдаги 250-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат шаҳарсозлик кадастрини юритиш тартиби тўғрисида”ги Низом

 

шаҳарсозлик ҳужжатларининг материалларини, шу жумладан комплекс муҳандислик қидирувларининг материалларини шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органининг тегишли таркибий бўлинмаларига белгиланган тартибда тақдим қилишлари шарт.

 

8-модда. Юридик ва жисмоний шахсларнинг шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш чоғидаги мажбуриятлари

 

Шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш чоғида юридик ва жисмоний шахслар:

...

Хикматуллаев,

Турапов,

Мураткабилов

9.

9-модда. Аҳоли пунктларининг турлари

 

Аҳоли пунктлари шаҳар аҳоли пунктлари (шаҳарлар, шаҳар посёлкалари) ва қишлоқ аҳоли пунктларига (қишлоқлар, овуллар) бўлинади.

Аҳоли сонига қараб шаҳар аҳоли пунктлари қуйидагиларга бўлинади:

энг йирик аҳоли пункти - аҳолисининг сони бир миллиондан ортиқ кишидан иборат;

йирик аҳоли пункти- аҳолисининг сони икки юз эллик мингдан бир миллионгача кишидан иборат;

катта аҳоли пункти - аҳолисининг сони юз мингдан икки юз эллик минггача кишидан иборат;

ўртача аҳоли пункти - аҳолисининг сони эллик мингдан юз минггача кишидан иборат;

кичик аҳоли пункти - аҳолисининг сони эллик минггача кишидан иборат.

Аҳоли сонига қараб қишлоқ аҳоли пунктлари қуйидагиларга бўлинади:

йирик аҳоли пункти - аҳолисининг сони беш мингдан ортиқ кишидан иборат;

катта аҳоли пункти - аҳолисининг сони уч мингдан беш минггача кишидан иборат;

ўртача аҳоли пункти - аҳолисининг сони бир мингдан уч минггача кишидан иборат;

кичик аҳоли пункти - аҳолисининг сони бир минггача кишидан иборат.

Вақтинчалик аҳамиятга молик ва аҳоли таркиби доимий бўлмаган ҳамда иқтисодиёт тегишли тармоғининг хизмат мақсадидаги объектлар ҳисобланадиган бинолар ва иншоотларнинг гуруҳлари (вахта усулида ишловчи нефтчилар, газчилар, қидирувчиларнинг посёлкалари ҳамда уйлари), шунингдек алоҳида, якка турган уйлар (темир йўл назоратчиларининг, ўрмончиларнинг уйлари, дала шийпонлари ва бошқалар) бу бино ва иншоотлар маъмурий, ишлаб чиқариш ёки ҳудудий муносабатларда қайси шаҳарсозлик фаолияти субъектлари билан боғлиқ бўлса, худди шу субъектлар тасарруфида бўлади.

Аҳоли пунктининг турига қараб қонун ҳужжатларида шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби, уларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш тартиби белгиланади.

Янги аҳоли пунктларини жойлаштириш ҳамда мавжуд аҳоли пунктларини ривожлантириш аҳоли пункти турига, ижтимоий-иқтисодий ва шаҳарсозлик истиқболига, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳига, ҳудудларни режалаштириш тарҳлари ҳамда туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳаларига, аҳоли пунктларининг бош режаларига, шунингдек бундай пунктларни режалаштириш ва қуриш лойиҳаларига мувофиқ амалга оширилади.

Аҳоли пунктларини ташкил этиш ҳамда қайта ташкил этиш, уларнинг мақомини ва чегараларини ўзгартириш тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатлари асосида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

 

Қаранг: "Ўзбекистон Республикасида маъмурий-ҳудудий тузилиш масалаларини ҳал этиш тартиби тўғрисида"ги Қонун

 

Аҳоли пунктлари чегараларидаги ерлар тасдиқланган бош режаларга мувофиқ улардан фойдаланишнинг тартибга солинишини амалга оширувчи маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг тасарруфида бўлади.

 

Қаранг: ШКнинг 34-моддаси

 

Аҳоли пунктларининг ерларидан фойдаланиш шартлари ва тартибига доир шаҳарсозлик талаблари ушбу Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатлари билан белгиланади.

 

Қаранг: ЕКнинг 7-боби

Тўлдирилмоқда

9-модда. Аҳоли пунктларининг турлари

 

Аҳоли пунктлари шаҳарлар, шаҳар посёлкалар ва қишлоқ аҳоли пунктларига (қишлоқлар, овуллар) бўлинади.

 

Аҳоли сонига қараб шаҳарлар қуйидагиларга бўлинади:

Энг йирик аҳоли пункти — аҳолисининг сони бир миллиондан ортиқ кишидан иборат;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аҳоли сонига қараб шаҳар посёлкалари қуйидагиларгабўлинади:

йирик аҳоли пункти - аҳолисининг сони етти мингдан ортиқ кишидан иборат;

катта аҳоли пункти - аҳолисининг сони беш мингдан етти минггача кишидан иборат;

ўртача аҳоли пункти - аҳолисининг сони уч мингдан беш минггача кишидан иборат;

кичик аҳоли пункти - аҳолисининг сони икки мингдан уч минггача кишидан иборат.

 

 

 

 

 

 

Хикматуллаев

 

9-моддада шаҳар поселкаларнинг аҳоли сонига асосланган табақалаштирилиши берилмаган. Қонунчиликдаги ушбу камчиликларни бартараф этиш мақсадида шаҳар поселкаларни тоифаланишини алоҳида кўрсатиш таклиф этилмоқда.

10.

10-модда. Фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмаларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорларнинг муҳокамаси ва қабул қилинишидаги иштироки

 

Фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳитининг ҳолати, тахмин қилинаётган ўзгаришлари, аҳоли пунктларининг бош режалари, уй-жой-фуқаролик объектларининг қурилиши, реконструкцияси, ҳудудларнинг ободонлаштирилиши, муҳандислик ва транспорт коммуникацияларининг ўтказилиши тўғрисида ўз вақтида ва ишончли, тўлиқ ахборот олиш ҳамда шаҳарсозлик фаолияти ҳақидаги ўзга ахборотни олиш ҳуқуқига эга.

 

 

 

Фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмаларини шаҳарсозлик фаолияти тўғрисида хабардор қилиш давлат органлари томонидан оммавий ахборот воситалари орқали, шунингдек жамоат муҳокамалари ўтказиш, экспозиция ва кўргазмалар ташкил этиш йўли билан амалга оширилади.

Фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари, шаҳарсозлик ҳужжатлари тасдиқлангунга қадар уларни муҳокама қилиш, уларга таклифлар киритиш ва шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорларни тайёрлашда иштирок этиш ҳуқуқига эга.

Давлат органлари фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ҳамда жамоат бирлашмаларининг манфаатларига дахлдор, шаҳарсозлик фаолияти масалаларига тааллуқли мурожаатларини ўз ваколатлари доирасида кўриб чиқадилар ва уларга белгиланган муддатларда асосли жавоблар тақдим қиладилар.

 

Қаранг: "Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида"ги Қонун

 

Фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари, башарти шаҳарсозлик фаолияти уларнинг манфаатларига дахл этадиган бўлса, қуйидаги ҳуқуқларга эга:

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилган тақдирда бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг жойлаштирилиши, лойиҳалаштирилиши, қурилиши, реконструкцияси ёки фойдаланишга топширилиши тўғрисидаги қарорнинг маъмурий ёки суд тартибида бекор қилинишини талаб қилиш;

корхоналар фаолиятини, шунингдек бошқа кўчмас мулк объектларидан фойдаланишни, башарти уларни ишлатиш шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузган ҳолда амалга оширилаётган бўлса, маъмурий ёки суд тартибида чеклаш, тўхтатиб туриш ёки тақиқлашни талаб қилиш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги муносабати билан фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари мол-мулкига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш тўғрисида судга даъво тақдим қилиш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахсларни қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортишни талаб қилиш;

шаҳарсозлик ҳужжатлари тасдиқлангунга қадар ўз маблағлари ҳисобидан уларнинг мустақил экспертизадан ўтказилишини ташкил этиш.

 

Қаранг: ФПК; ХПК; "Фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга шикоят қилиш тўғрисида"ги Қонун

 

10-модда. Муҳокамада жамоатчилик назоратининг иштироки

 

 

 

Жамоатчилик назорати субъектлари яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳитининг ҳолати, унинг тахмин қилинаётган ўзгаришлари, аҳоли пунктлари бош режалари, уй-жой-фуқаро объектлари қурилиши, реконструкцияси, ҳудудларнинг ободонлаштирилиши, транспорт ва муҳандислик коммуникациялари ўтказилиши ва шаҳарсозлик фаолияти ҳақидаги бошқа маълумотлар тўғрисида ишончли, тўлиқ ва ўз вақтида ахборот олиш ҳуқуқига эгалар. Жамоатчилик назорати субъектларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасига оид қарорларни муҳокама қилиш ва қабул қилишда иштирок этиши мазкур Кодекснинг VI1 бобида белгиланган тартибда амалга оширилади

 

Иккинчи-бешинчи қисмлар бекор қилинади.

 

 

 

Хикматуллаев,

Турапов, Мураткабилов

 

 

 1. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасида муҳокамада ва қарор қабул қилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга шахсларни умумлаштириш ва доирасини кенгайтириш мақсадида сўзлар ўзгартирилмоқда. 10-модда номланишидаги “Фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари” сўзлари “жамоатчилик назорати субъектлари” сўзларига алмаштирилмоқда.
 2. Шунингдек, биринчи қисмда “Фуқаролар, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари” сўзлари жамоатчилик назорати субъектлари” сўзларига алмаштирилмоқда.
 3. Шаҳарсозлик фаолияти масалалари бўйича муҳокама ва қарор қабул қилишда жамоатчилик назорати субъектларининг иштирок этиши тартиби аниқлаштирилиши алоҳида боб билан қайд этилиши муносабати билан биринчи қисм ушбу бобга ҳавола билан тўлдирилмоқда.
 4. Иккинчи-бешинчи қисмлар VI1 бобга ўтказилмоқда

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101-модда. Жамоатчилик назорати субъектларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасига оид қарорларни муҳокама қилиш ва қабул қилишдаги ҳуқуқлари

 

Ижро этувчи ҳокимият органлари қошидаги жамоатчилик кенгашлари, қонун чиқарувчи (ваколатли) ва давлат ҳокимияти ижро органлари қошидаги жамоатчилик кенгашлари жамоатчилик назорати субъектлари ҳисобланади.

қонунчиликда кўзда тутилган ҳолатларда ва тартибда жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун:

 1. жамоатчилик кузатув комиссиялари;
 2. жамоатчилик инспекциялари;
 3. жамоатчилик назорати гуруҳлари;
 4. жамоатчилик назоратининг бошқа ташкилий тузилмалари тузилиши мумкин.

Жамоатчилик назорати субъектлари шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорларни муҳокама қилиш ва қабул қилишда қуйидаги ҳуқуқларга эга:

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорларни муҳокама қилиш, уларга таклифлар киритиш ва уларни тайёрлашда иштирок этиш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилган тақдирда бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг жойлаштирилиши, лойиҳалаштирилиши, қурилиши, реконструкцияси ёки фойдаланишга топширилиши тўғрисидаги қарорнинг маъмурий ёки суд тартибида бекор қилинишини талаб қилиш;

корхоналар фаолиятини, шунингдек бошқа кўчмас мулк объектларидан фойдаланишни, башарти улардан фойдаланиш шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузган ҳолда амалга оширилаётган бўлса, маъмурий ёки суд тартибида чеклаш, тўхтатиб туриш ёки тақиқлашни талаб қилиш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги муносабати билан фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мол-мулкига, шунингдек фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва жамоат бирлашмалари мол-мулкига етказилган зарарнинг ўрнини қоплаш тўғрисида судга даъво тақдим қилиш;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахсларни қонунда белгиланган тартибда жавобгарликка тортишни талаб қилиш

шаҳарсозлик ҳужжатлари тасдиқлангунга қадар ўз маблағлари ҳисобидан уларнинг мустақил экспертизадан ўтказилишини ташкил этиш.

Жамоатчилик назорати жамоатчилик мониторинги, жамоатчилик экспертизаси ва қонун ҳужжатларига зид бўлмаган бошқа шаклларда, жумладан фуқаролик жамияти институтлари ҳамда давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ўртасидаги ҳамкорликнинг жамоатчилик муҳокамалари, жамоатчилик (оммавий) эшитувлари каби шаклларида амалга оширилади. Жамоатчилик назорати бир вақтнинг ўзида бир неча шаклда амалга оширилиши мумкин.

 

 

Модда ушбу бобга, шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорларни муҳокама қилиш ва қабул қилишда жамоатчилик иштирокини тартибга солишга оид нормаларни битта бобда жамлаш, шунингдек янги киритилган ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда аниқлаштириш мақсадида, мазкур Кодекснинг 10-моддасидан кўчириб ўтилган.

 

 

 

 

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102-модда. Жамоатчилик назорати субъектларини хабардор қилиш

 

Давлат органлари яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳитининг ўзгариши, кўчмас мулкдан фойдаланиш ва кўчмас мулкнинг қайта тақсимланишидаги, сервитутлар, ҳудудни зоналаш ва ва шаҳарсозликдаги бошқа тахмин қилинаётган ўзгаришлар ҳақида оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш, жамоатчилик муҳокамалари ҳамда дастурларни намойиш қилиш тадбирлари орқали жамоатчилик назорати субъектларини, тегишли қарор қабул қилинган кундан бошлаб беш кундан ошмаган муддат ичида хабардор қилишлар лозим.

Модда ушбу бобга, шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорларни муҳокама қилиш ва қабул қилишда жамоатчилик иштирокини тартибга солишга оид нормаларни битта бобда жамлаш мақсадида, мазкур Кодекснинг 10-моддасидан кўчириб ўтилган.

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

103-модда. Шаҳарсозликка оид расмий ахборот

 

Шаҳарсозликка оид расмий ахборот сирасига қуйидагилар киради:

1) шаҳарсозлик қонун ҳужжатлари;

2) туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти органларининг шаҳарсозлик фаолияти бўйича қабул қилган қарорлари;

3) мазкур Кодекснинг 26- ва 28-моддасида кўзда тутилган ҳужжатлар ва маълумотлар.

Ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган талаблар доирасига кирмайдиган бошқа ахборот норасмий ҳисобланиб, ахборот эгасининг розилиги билан ёки суд тартибида тақдим этилади.

Давлат сирини ташкил этувчи ахборот давлат сири тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тақдим этилади.

Жамоатчиликка тақдим этилиши шарт бўлган маълумотлар рўйхати акс эттирилади

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104-модда. Шаҳарсозликка оид расмий ахборотнинг ваколатли органлар томонидан тақдим этилиши

Шаҳарсозликка оид расмий ахборот қуйидагилар томонидан тақдим этилади:

1) туманлар ва шаҳарларнинг давлат ҳокимияти органлари – ушбу Кодекс билан уларнинг ваколатларига киритилган масалалар бўйича;

2) туман (шаҳар) қурилиш бўлимлари – шаҳарсозлик қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик фаолиятидаги норматив ҳужжатлар, шаҳарсозлик қоидалари, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва келишиши уларнинг ваколатларига киритилган бошқа ҳужжатлар;

3) давлат экологик экспертизаси органи – унинг ваколатига киритилган шаҳарсозлик экспертизаси масалалари бўйича;

4) шаҳарсозлик фаолиятини лицензиялаш органи – шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш учун лицензия олган лойиҳа ва қурилиш ташкилотлари ҳақида маълумотлар бўйича.

 

Ушбу соҳадаги ваколатли органларни белгилаш зарурати юзага келгани сабабли тўлдирилмоқда.

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105-модда. Жамоатчилик муҳокамасини ташкил этиш

 

Туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органларининг шаҳарсозлик фаолияти масалалари бўйича қарорлари жамоатчилик муҳокамалари ўтказилгандан кейин қабул қилинади.

Ишлаб чиқилаётган шаҳарсозлик ҳужжатларини тасдиқлашга беришдан аввал уларга нисбатан жамоатчилик манфаатини аниқлаб, уни ҳужжат билан расмийлаштириш жамоатчилик муҳокамасининг мақсади ҳисобланади.

Ишлаб чиқилаётган шаҳарсозлик ҳужжатларининг жамоатчилик муҳокамаси шаҳарсозлик ҳужжатлари буюртмачиси томонидан – ўз кучи билан ёки ихтисослаштирилган ташкилотларини жалб этган ҳолда – молиялаштирилади ва таъминланади.

Лойиҳавий ечимларнинг параметрлари, шу жумладан кўчмас мулк объектларининг ўзгаришига оид параметрлар жамоатчилик муҳокамаси ва тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжати билан олдиндан белгиланган ҳолатларда расмий жамоатчилик муҳокамалари ўтказилмайди.

Жамоатчилик муҳокамасининг мажбурий тартиби қуйидагилардан иборат:

4) жамоатчилик назорати субъектлари шаҳарсозликка оид расмий ахборот ва муҳокама қилинаётган лойиҳа бўйича бошқа материаллар, шунингдек расмий жамоатчилик муҳокамаси ўтказилишининг муддатлари ва тартиби билан жамоатчилик муҳокамаси бошланишидан 10 кун аввал таништирилади. Жамоатчилик муҳокамаси субъектларини муҳокама учун белгиланган материаллар билан таништириш шакли тайёрланган шаҳарсозлик ечимлари оқибатларининг тахминий миқёслари ваҳужжат турига қараб қабул қилинади. Таништириш қуйидагича амалга оширилиши мумкин:

а) ахборотни Интернет тармоғига жойлаштириш;

б) давлат муассасалари, жамоатчилик жойларида, тахмин қилинаётган қурилиш майдончаси ҳудудида баннер (плакат)лар ва ташқи рекламанинг бошқа воситаларини жойлаштириш;

в) аниқ адресатларга хатлар жўнатиш;

г) оммавий ахборот воситаларида эълонлар бериш;

д) экспозиция ташкил этиш;

е) диққатни жалб қилиш ва масала мазмунини таништириш учун мўлжалланган ва амалдаги қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа шакллардан фойдаланиш;

 

5) жамоатчилик муҳокамасини жамоатчилик эшитувларини ташкил қилиш, намойиш этилган ёки матбуотда эълон қилинган материаллар юзасидан фикрларни йиғиш, тўлиқ ёки танлов асосида сўров ўтказиш орқали ва қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа шаклларда ўтказиш. Жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш муддати лойиҳани тасдиқлаш тўғрисидаги қарорни қабул қилувчи орган билан келишилган ҳолда лойиҳа буюртмачиси томонидан белгиланади, лекин бу муддат ўн беш кундан кам бўлмаслиги керак;

6) билдирилган фикрларни қайд этиш (анкета, аудиёзув, келишиш варағи, иштирокчиларнинг хатлари, мажлис баённомаси ва б.);

7) мажбурий расмий жамоатчилик муҳокамаси якунлари бўйича хулосани муҳокама якунланганидан кейин 20 кундан кечиктирмасдан оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш.

Яшаш жойи, иш жойи, лавозими, ирқи ва бошқа исталган камситиш (дискриминация) аломатларига асосан ҳеч бир кимсага жамоатчилик муҳокамасида қатнашишни тақиқлашга йўл қўйилмайди.

Расмий жамоатчилик муҳокамаси тартибини бузмаган шахсларга муҳокама қилинаётган лойиҳа бўйича фикр билдиришни тақиқлашга йўл қўйилмайди.

Жамоатчилик муҳокамасининг натижалари лойиҳани тасдиқлаш тўғрисидаги якуний қарорни қабул қилувчи орган томонидан кўриб чиқиладиган ҳужжатлар рўйхатига киради.

Ўтказилган муҳокама материаллари шаҳарсозлик ҳужжатлари амал қиладиган бутун муддат давомида лойиҳа буюртмачисида сақланади.

 

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги қарорлар муҳокамаси ва қабул қилинишида иштирок этишда жамоатчилик ҳуқуқларининг амалий натижадорлигини таъминлаш мақсадида жамоатчилик муҳокамасининг шакллари ва муддатларини аниқлаш зарурати муносабати билан тўлдирилмоқда.

 

 

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

106-модда.Жамоатчилик муҳокамаси натижалари устидан шикоят аризасини бериш

 

Жамоатчилик муҳокамаси ўтказилгандан кейин ўн беш кун ичида туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи жамоатчилик назорати субъектларидан муҳокаманинг ушбу Қонунда белгиланган тартиби бузилгани тўғрисидаги эътирозни қабул қилади.

Агар расмий жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш тартиби бузилгани туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи томонидан тан олинса, буюртмачи муҳокамани қайта ўтказиши лозим. Такрорий муҳокамани ўтказиш учун харажатлар тартиб бузилишига йўл қўйган ташкилот ёки шахс ҳисобидан қопланади.

Жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш тартиби бузилган ёки қабул қилинган қарорга нисбатан эътирозлар билдирилган ҳолатларда, жамоатчилик назорати субъекти лойиҳани тасдиқлаш тўғрисида якуний қарор қабул қилувчи органнинг қарори устидан суд тартибида шикоят аризасини бериш ҳуқуқига эга бўлади.

 

Жамоатчилик муҳокамаларини ўтказиш тартиби бузилганда фуқаролар ҳуқуқлари ушбу қўшимча билан кафолатланади.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

107-модда.Жамоатчилик экспертизасининг мақсади ва объекти

 

Шаҳарсозлик ҳужжатлари бўйича бажариладиган жамоатчилик экспертизасининг мақсади, бу лойиҳавий ечимларнинг Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан белгиланган жамият ҳуқуқлари ва манфаатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига мувофиқ эмаслигини асосланган тарзда аниқлашдан иборат.

Лойиҳа босқичидаги шаҳарсозлик ҳужжатлари, шунингдек шаҳарсозлик фаолияти жамоатчилик экспертизасининг объектлари ҳисобланади.

 

 

 

Жамоатчилик экспертизасининг йўл қўйиладиган чегараларини аниқлаш мақсадида тўлдирилмоқда.

 

 

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108-модда.Жамоатчилик экспертизасини ўтказиш ва унинг натижаларини кўриб чиқиш

 

Жамоатчилик экспертизаси нодавлат нотижорат ташкилотлари, фуқароларнингўзиниўзибошқаришорганлариваоммавий ахборот воситаларининг ташаббуси билан ўтказилади, улар ишлаб чиқилаётган шаҳарсозлик ҳужжатлари бўйича жамоатчилик муҳокамасини ўтказаётган органга жамоатчилик экспертизасини ўтказиш заруратини асослаб, жалб этилаётган мутахассислар ҳақидаги маълумотларни кўрсатган ҳолда ёзма ариза тақдим этади.

Жамоатчилик экспертизасини ўтказиш учун ариза ишлаб чиқилаётган шаҳарсозлик ҳужжатлари бўйича жамоатчилик муҳокамаси ўтказилганидан кейин ўн беш кун мобайнида қабул қилинади. Ушбу муддат ўтганидан кейин жамоатчилик экспертизасини ўтказиш учун ариза қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Ҳар бир лойиҳа бўйича келиб тушаётган аризалар тартибида бир нечта жамоатчилик экспертизаси ўтказилиши мумкин.

Буюртмачи ва лойиҳа ишлаб чиқувчи ташкилот жамоатчилик экспертизаси хулосаси бўйича жавобларни лойиҳани тасдиқлаш тўғрисидаги якуний қарорни қабул қилувчи органга тақдим этадилар.

Лойиҳани тасдиқлаш тўғрисидаги якуний қарорни қабул қилувчи орган жамоатчилик муҳокамаси натижалари билан бир қаторда жамоатчилик экспертизаси хулосасини ҳам ҳисобга олиши зарур.

 

 

 

 

Жамоатчилик экспертизасини амалга оширишда жамоатчилик ҳуқуқлари кафолатланишини таъминлаш мақсадида тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

109-модда. Муқобил лойиҳаларни ишлаб чиқиш тартиби

 

Муқобил лойиҳа ўз моҳиятига кўра лойиҳавий-илмий ишланма бўлиб, шаҳарсозлик ҳужжатларига нисбатан эътироз билдирган жамоатчилик назорати субъектларининг ташаббусига кўра ва уларнинг маблағлари ҳисобига бажарилади.

Муқобил лойиҳа ташаббускори туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органига ўз лойиҳасини муқобил лойиҳа сифатида тан олишини сўраб ёзма равишда мурожаат қилади.

Туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи аризани олганидан сўнг, ишлаб чиқилган лойиҳанинг даражасини ҳисобга олган ҳолда, лойиҳа муқобил сифатида тан олиниб, уни экспертиза ва жамоатчилик муҳокамасига тақдим этиш ёки лойиҳани рад этиш ҳақидаги қарорни қабул қилади.

Лойиҳани муқобил сифатида тан олишни рад этиш тўғрисидаги қарор устидан суд тартибида шикоят аризасини тақдим этиш мумкин.

Муқобил лойиҳа белгиланган қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилади, экспертизадан ўтказилади ва келишилади.

Муқобил лойиҳа ташаббускори томонидан белгиланган қоидалар бузилса, муқобил лойиҳа кўриб чиқилмайди ва экспертизадан ўтказилмайди, шунингдек жамоатчилик муҳокамасига тақдим этилмайди.

Лойиҳа муқобил сифатида эътироф этилса, уни ишлаб чиқишга лойиҳа ташаббускори томонидан сарфланган харажатлар қоплаб берилади.

Лойиҳани муқобил сифатида тан олишни рад этиш тўғрисидаги қарор устидан суд тартибида шикоят аризасини тақдим этиш мумкин.

 

Асосий лойиҳага нисбатан эътироз билдирган жамоатчилик ҳуқуқларни таъминлаш мақсадида тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

1010-модда. Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифларни бериш тартиби

 

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги таклифларни бериш ҳуқуқига манфаатларига дахлдор тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига нисбатан эътироз билдирган жамоатчилик назорати субъектлари эга бўлади.

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар фақат тегишли объектнинг қурилиши бошлангунига қадар қабул қилинади.

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органига ёзма равишда тақдим этилади.

Туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи аризани ўн беш кун ичида кўриб чиқади. Агар жамоатчилик муҳокамасини ўтказиш зарурати бўлмаса, туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи ариза берувчиларга муҳокама ўтказиш бўйича асосланган рад жавобини юборади.

Жамоатчилик муҳокамасини ўтказишни рад этиш учун асослар:

муҳокама учун сўралган материалларда “махфий” белгисининг мавжудлиги;

аризада ишончсиз ва текширилмаган маълумотларнинг мавжудлиги.

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича фуқаролар ва юридик шахсларнинг таклифларини рўйхатга олиш ва ҳисобини юритиш туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади.

 

 

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига таклифларни киритиш йўли билан фуқаролар манфаатларини таъминлаш механизмини татбиқ этиш мақсадида тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011-модда. Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларини ўзгартириш ва уларга қўшимчалар киритиш бўйича қарорларни қабул қилиш

 

Туман (шаҳар) қурилиш бўлими белгиланган муддатда тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларини ўзгартириш ва уларга қўшимчалар киритиш бўйича таклифлар юзасидан эксперт баҳоланишни тайёрлайди.

Тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш бўйича таклифларни кўриб чиқиш эксперт баҳоланиш натижалари олинганидан сўнг белгиланган муддатда, туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органи, шаҳарсозлик ҳужжатлари буюртмачилари ва ишлаб чиқувчилари томонидан ариза берувчи ёки унинг ваколатли вакили иштирокида ўтказилади.

Туман (шаҳар) давлат ҳокимияти органининг қарорига асосан тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчаларни киритиш тегишли лойиҳаларнинг ишлаб чиқувчилари томонидан ушбу лойиҳаларни ишлаб чиқиш учун ҳақ тўлаган буюртмачиларнинг маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

Ҳудуддан фойдаланиш бўйича амалга оширилган ўзгартишлар ҳудудларни зоналаш бўйича шаҳарсозлик регламентига ва давлат кадастрига киритилиб, ер участкалари учун янгидан бериладиган шаҳарсозлик паспортларига, шунингдек лойиҳа-қидирув ишларини бажариш учун рухсат берувчи ҳужжатлар таркибига қўшилади”.

 

Жамоатчиликнинг шаҳарсозлик фаолиятида иштироки натижаларини мустаҳкамлаш ва амалга оширишнинг ҳуқуқий шаклини белгилаш мақсадида тўлдирилмоқда

 

11.

11-модда. Юридик ва жисмоний шахсларга

етказилган зарарнинг ўрни қопланиши

 

Юридик ва жисмоний шахсларга шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги натижасида ёки ер участкалари олиб қўйилганлиги ҳамда уларга тегишли бўлган бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар бузилганлиги муносабати билан етказилган зарарнинг ўрни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қопланиши лозим.

 

  Тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-модда. Юридик ва жисмоний шахсларга

етказилган зарарнинг ўрни қопланиши

 

Юридик ва жисмоний шахсларга шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги натижасида ёки ер участкалари олиб қўйилганлиги ҳамда уларга тегишли бўлган бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар бузилганлиги муносабати билан етказилган зарарнинг ўрни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қопланиши лозим.

 

Давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларини олиб қўйиш тўғрисида қарор қабул қилишга фақат ер участкаси олиб қўйилиши режалаштирилаётган манфаатдор шахслар билан очиқ муҳокама ўтказилганидан, шунингдек, фойда ва харажатлар баҳоланганидан кейин йўл қўйилади.

Ер участкаларини олиб қўйишда жисмоний ва юридик шахсларга тегишли бўлган турар жой ва ишлаб чиқариш бинолари, бошқа иморатлар ва иншоотларнинг бузилиши кўчмас мулкнинг бозор қиймати ва олиб қўйиш сабабли мулкдорга етказилган зарарнинг ўрни тўлиқ қопланганидан кейин амалга оширилади.

Жисмоний ва юридик шахсларга давлат органи (мансабдор шахс)нинг ноқонуний маъмурий ҳужжати қабул қилиниши оқибатида етказилган зарар давлат томонидан, биринчи навбатда, тегишли органларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан қопланади, кейинчалик айбдор шахсдан регресс тартибида ундириб олинади.

Давлат ва жамоат эҳтиёжлари учун ер участкаларини олиб қўйишга фақат қуйидаги мақсадларда йўл қўйилади:

мудофаа ва давлат хавфсизлиги, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар эҳтиёжлари, эркин иқтисодий зоналарни ташкил қилиш ва уларнинг фаолият юритиши учун ерларни тақдим этиш;

халқаро шартномалардан келиб чиқадиган мажбуриятларни бажариш;

фойдали қазилмалар конларини аниқлаш ва қазиб чиқариш;

автомобиль ва темир йўллари, аэропортлар, аэродромлар, аэронавигация объектлари ва авиатехника марказлари, темир йўл транспорти объектлари, кўприклар, метрополитенлар, тоннеллар, энергетика тизими объектлари ва электр узатиш тармоқлари, алоқа тармоқлари, космик фаолият объектлари, магистрал қувурлар, муҳандислик-коммуникация тармоқларини қуриш (реконструкция қилиш);

аҳоли пунктлари бош режаларини Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан объектлар қуриш қисмида ижро этиш, шунингдек, қонунлар ва Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорларида тўғридан-тўғри назарда тутилган бошқа ҳолларда.

 

Хикматуллаев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Янги нормалар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 1августдаги “Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5392-сон Фармоннинг 2 ва 3-бандлари асосида киритилмоқда.

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 ноябрдаги ПФ5577-фармонига асосан киритилди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П БОБ. ШАҲАРСОЗЛИК ФАОЛИЯТИ

ОБЪЕКТЛАРИ ВА СУБЪЕКТЛАРИ

 

12-модда. Шаҳарсозлик фаолияти объектлари

13-модда. Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари

14-модда. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар

15-модда. Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар

16-модда. Объектлар қурилиши бўйича пудратчилар

 

12.

12-модда. Шаҳарсозлик фаолияти объектлари

 

Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудуди ва қисмлари, аҳоли пунктларининг бутун ҳудуди ва қисмлари, аҳолини жойлаштириш умумдавлат ва минтақавий тизимлари, ер участкалари, бинолар ва иншоотлар, ҳудудий-ишлаб чиқариш, шаҳарсозлик ва ландшафт мажмуалари, рекреацион ва ишлаб чиқариш зоналари, маданий мерос объектлари ва уларнинг муҳофаза зоналари, аҳоли пунктлари чегараларидаги ва аҳоли пунктлариаро ҳудудлардаги акваториялар, муҳандислик ва транспорт коммуникациялари шаҳарсозлик фаолиятининг объектларидир.

Шаҳарсозлик фаолияти объектлари учун шаҳарсозлик ҳужжатлари ишлаб чиқилади.

 

Қаранг: ШКнинг 26, 27-моддалари

 

 

Хикматуллаев

13.

13-модда. Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари

 

Давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, юридик ва жисмоний шахслар шаҳарсозлик фаолияти субъектларидир.

Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари:

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида буюртмачилар;

Қаранг: ШКнинг 14-моддаси

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар;

Қаранг: ШКнинг 15-моддаси

объектларнинг қурилиши бўйича пудратчилар;

Қаранг: ШКнинг 16-моддаси

шаҳарсозлик фаолияти объектларидан фойдаланувчилар сифатида иш кўришлари мумкин.

Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари тегишли давлат органларидан аҳоли пунктлари, уларнинг тизимлари ва ҳудудларини режалаштириш, қуриш ва реконструкция қилиш билан боғлиқ бўлган, ўзларининг шаҳарсозлик фаолиятига таъсир этадиган қарорлар тайёрланиши ва қабул қилиниши ҳақида ахборот олиш ҳуқуқига эга.

Шаҳарсозлик фаолияти субъектлари қонун ҳужжатларига мувофиқ ўзларига мулк қилиб, эгалик қилишга ва фойдаланишга берилган ер участкаларидан белгиланган мақсадда фойдаланишлари, шунингдек маданий мерос объектларига, табиий ва сунъий ландшафтларга зарар етказмасликлари, яшаш ва фаолият кўрсатиш муҳити ёмонлашувига, шаҳарсозлик фаолияти бошқа субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари камситилишига олиб келадиган хатти-ҳаракатларга йўл қўймасликлари шарт.

 

Қаранг: ШКнинг 26-моддаси

 

 

Сагатов,

Хикматуллаев,

Турапов,

Мураткабилов

14.

14-модда. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар

 

Давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, юридик ва жисмоний шахслар шаҳарсозлик фаолияти соҳасида буюртмачилар бўлиши мумкин.

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар:

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчини танлаш ҳамда уларни ишлаб чиқишга доир шартнома тузиш;

объектларнинг қурилиши бўйича пудратчини танлаш ва у билан шартнома тузиш;

 

Тўлдирилмоқда

 

 

 

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқига эга.

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар:

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этишлари;

 

шаҳарсозлик ҳужжатларининг белгиланган тартибда экспертизадан ўтказилишини таъминлашлари;

 

Қаранг: ШК 27-моддасининг иккинчи қисми

 

лойиҳалаштириш жараёнини текшириб боришлари ва қурилиш сифати устидан техникавий назорат қилишлари;

 

ЎзР 30.04.2004 й. 621-II-сон Қонунига мувофиқ учинчи қисмнинг

бешинчи хат боши қуйидаги бешинчи-олтинчи хат бошилар

билан алмаштирилган (Олдинги таҳририга қаранг)

 

шаҳарсозлик ҳужжатлари амалга оширилиши бўйича муаллифлик назорати олиб борилишини таъминлашлари; (ЎзР 30.04.2004 й. 621-II-сон Қонуни таҳриридаги хат боши), (Олдинги таҳририга қаранг)

асос бўлувчи ва рухсат берувчи ҳужжатлар ўз вақтида тайёрланишини ва шаҳарсозлик ҳужжатлари тасдиқланишини таъминлашлари шарт. (ЎзР 30.04.2004 й. 621-II-сон Қонуни таҳриридаги хат боши), (Олдинги таҳририга қаранг)

 

Қаранг: АВ томонидан 1036-сон билан рўйхатга олинган, ДАҚҚ Қарори билан тасдиқланган “Инвестиция лойиҳаси учун бошланғич-рухсат бериш ҳужжатларининг таркиби, уларни ишлаб чиқиш, келиштириш ва тасдиқлаш тўғрисида”ги Низом

 

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар зиммасида қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин.

 

Қаранг: ВМнинг 2016 йил 5 январдаги 3-сон Қарори билан тасдиқланган “Шаҳарлар ва шаҳар посёлкалари ҳудудларини ривожлантириш ва қуриш бўйича шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шунингдек уларни амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг II бўлими (ҳужжат рус тилида келтирилган)

 

14-модда. Шаҳарсозлик фаолияти

соҳасидаги буюртмачилар

Хикматуллаев,

Давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, юридик ва жисмоний шахслар шаҳарсозлик фаолияти соҳасида буюртмачилар бўлиши мумкин.

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги буюртмачилар:

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчини танлаш ҳамда уларни ишлаб чиқишга доир шартнома тузиш;

объектларнинг қурилиши бўйича
пудратчини танлаш ва у билан шартнома
 тузиш;

      аҳоли пунктлари қисмларининг батафсил режалаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқишни молиялаштиришда давлат-хусусий шерикликни амалга ошириш;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқига эга.

 

 

 

 

Сагатов,

Хикматуллаев,

Турапов,

Мураткабилов

 

 

 

 

 

 

 

 

Янги норма Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Аҳоли пунктлари қисмларининг батафсил режалаштириш лойиҳаларини ишлаб чиқишни молиялаштиришда давлат-хусусий шерикликни амалга ошириш тартиби тўғрисида низомни тасдиқлаш ҳақида” 2019 йил 26 февралдаги 169-сон қарорига асосан киритилмоқда.

15.

15-модда. Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар

 

Тегишли лицензияси бўлган юридик ва жисмоний шахслар шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар бўлиши мумкин.

 

Қаранг: ВМ 2009 йил 30 апрелдаги 126-сон Қарори билан тасдиқланган “Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини яратиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисида”ги Низом

 

Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчи:

ишлаб чиқиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби ва ҳажмини қонун ҳужжатларига мувофиқ белгилаш;

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқишга доир танловларда иштирок этиш;

шаҳарсозлик ҳужжатлари амалга оширилиши бўйича муаллифлик назоратини олиб бориш;

қурилиш, монтаж ва махсус ишлар тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва норматив талаблардан фуқаролар ҳаёти ва соғлиғига таҳдид соладиган, маданий мерос объектлари шикастланиши ва йўқ қилиниши хавфини туғдирадиган, шунингдек жамият, давлат, юридик ва жисмоний шахсларнинг манфаатларига зарар келтирадиган тарздаги четга чиқишлар билан бажарилганда қурилиш, монтаж ва махсус ишларни тўхтатиб қўйиш ёки тугатиш ҳақида таклифлар киритиш;

зарурат бўлган тақдирда шаҳарсозлик ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш;

 

Қаранг: ШК 27-моддасининг учинчи қисми

 

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқига эга.

 

ЎзР 30.04.2004 й. 621-II-сон Қонунига мувофиқ

учинчи қисм қуйидаги учинчи ва тўртинчи

қисмлар билан алмаштирилган (Олдинги таҳририга қаранг)

 

Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар:

қонун ҳужжатларига мувофиқ шаҳарсозлик ҳужжатлари ишлаб чиқилишини таъминлашлари;

ўзлари ишлаб чиққан шаҳарсозлик ҳужжатларини барча манфаатдор органлар ва ташкилотлар билан белгиланган тартибда келишиб олишлари шарт. (ЎзР 30.04.2004 й. 621-II-сон Қонуни таҳриридаги қисм), (Олдинги таҳририга қаранг)

 

Қаранг: ШК 27-моддасининг биринчи қисми

 

Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар зиммасида қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа мажбуриятлар ҳам бўлиши мумкин. (ЎзР 30.04.2004 й. 621-II-сон Қонуни таҳриридаги қисм), (Олдинги таҳририга қаранг)

 

Қаранг: ВМнинг 2016 йил 5 январдаги 3-сон Қарори билан тасдиқланган “Шаҳарлар ва шаҳар посёлкалари ҳудудларини ривожлантириш ва қуриш бўйича шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шунингдек уларни амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг III бўлими (ҳужжат рус тилида келтирилган)

 

15-модда. Шаҳарсозлик ҳужжатларини

ишлаб чиқувчилар

 

     Тегишли лицензияси бўлган юридик ва жисмоний шахслар шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар бўлиши мумкин.

 

     …

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ўзлари ишлаб чиққан шаҳарсозлик ҳужжатларини барча манфаатдор органлар ва ташкилотлар билан белгиланган тартибда келишиб олишлари шарт, қонунчиликда белгиланган ҳолатлар бундан мустасно.

 

 

Сагатов,

Хикматуллаев,

Турапов,

Мураткабилов

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 майдаги 370-сон қарори билан тасдиқланган Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентининг 8-бандига мувофиқ Вазирлар Маҳкамасининг “Марказлаштирилган инвестициялар ҳисобидан молиялаштириладиган лойиҳа ишлари ва инвестиция лойиҳаларини такомиллаштириш учун қўшимча чоралар ҳақида” 2016 йил 22 январдаги 15-сон қарорига 2-иловада (Мураккаблик тоифаси бўйича объектлар классификацияси) келтирилган III тоифаларга мансуб объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини бевосита ўзлари санитария-эпидемиология ва ёнғинга қарши назорат хизматлари ҳамда экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш органлари билан келишадилар.

Ушбу банднинг иккинчи хатбошида қайд этилган объектлардан бошқа объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш учун Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари порталида  давлат хизматидан фойдаланиш учун сўровномани, архитектура-режалаштириш топшириғи реквизитларини кўрсатган ҳолда электрон шаклда тўлдириб юборадилар.

 

16.

16-модда. Объектлар қурилиши бўйича пудратчилар

 

Ўз фаолиятини қонун ҳужжатлари асосида олиб борувчи юридик ва жисмоний шахслар объектлар қурилиши бўйича пудратчилар бўлиши мумкин.

Объектлар қурилиши бўйича пудратчилар:

бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг янги амалий ечимларини ишлаб чиқишда иштирок этиш;

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчи, шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органининг тегишли таркибий бўлинмаси ва буюртмачи билан келишган ҳолда шаҳарсозлик ҳужжатларига бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг архитектура-бадиий кўриниши ҳамда амалий ечимини ёмонлаштирмаган тарзда техник-иқтисодий кўрсаткичларни яхшилайдиган ўзгартишлар киритиш;

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчидан зарур техник маслаҳат олиш;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳаракатларни амалга ошириш ҳуқуқига эга.

Объектлар қурилиши бўйича пудратчилар шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этишлари шарт.

 

 

16-модда. Объектлар қурилиши бўйича пудратчилар

 

Ўз фаолиятини қонун ҳужжатлари асосида олиб борувчи юридик ва жисмоний шахслар объектлар қурилиши бўйича пудратчилар бўлиши мумкин.

...

 

Акромов

 

III БОБ. ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИНИНГ ШАҲАРСОЗЛИК

ФАОЛИЯТИ СОҲАСИДАГИ ВАКОЛАТЛАРИ

 

Қаранг: "NORMA" АҲТ Қонунчилик Классификатори “ЎзР Айрим тармоқларининг фаолияти” папкаси “Қурилиш ва архитектура” папкаси “Архитектура ва қурилиш соҳасини бошқариш” кичик папкаси

 

17-модда. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги давлат бошқаруви

18-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

19-модда. Вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти

органларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

20-модда. Туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти органларининг

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

21-модда. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли

давлат органи

22-модда. Вилоятлар ва Тошкент шаҳар архитектура ва қурилиш

бош бошқармаларининг ваколатлари

23-модда. Туманлар ҳамда шаҳарлар архитектура ва

қурилиш бошқармаларининг (бўлимларининг) ваколатлари

24-модда. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш

қўмитаси Давлат экспертизаси бош бошқармасининг ваколатлари

25-модда. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш

қўмитаси Давлат архитектура-қурилиш назорати бош

бошқармасининг ваколатлари

 

17.

17-модда. Шаҳарсозлик фаолияти

соҳасидаги давлат бошқаруви

 

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги давлат бошқарувини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва махсус ваколатли давлат органи амалга оширади.

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органининг ўз ваколатлари доирасида қабул қилган қарорлари барча вазирликлар, давлат қўмиталари, идоралар ҳамда давлат бошқарувининг бошқа органлари, шунингдек юридик ва жисмоний шахслар учун мажбурийдир.

 

 

17-модда. Шаҳарсозлик фаолияти

соҳасидаги давлат бошқаруви

 

Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги давлат бошқарувини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ва махсус ваколатли давлат органи амалга оширади.

...

 

Хикматуллаев

18.

18-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси:

шаҳарсозлик соҳасида комплекс давлат дастурларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди ҳамда уларнинг амалга оширилишига кўмаклашади;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида норматив ҳужжатлар қабул қилади;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан давлат назорати олиб борилиши тартибини белгилайди;

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳини ҳамда Ўзбекистон Республикаси, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудини режалаштириш тарҳларини, умумдавлат аҳамиятига молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектларининг шаҳарсозлик ҳужжатларини, шунингдек Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳларини ҳамда муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш лойиҳаларини тасдиқлайди;

қонун ҳужжатларида белгиланган ваколати асосида шаҳарларнинг бош режаларини тасдиқлайди;

шаҳар атрофи зоналарининг чегараларини тасдиқлайди;

умумдавлат аҳамиятига молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектларининг чегараларини белгилайди ҳамда тегишли объектлар ҳудудларида шаҳарсозлик фаолиятини тартибга солиш тартиботини ўрнатади;

давлат шаҳарсозлик кадастрини юритиш ҳамда шаҳарсозлик фаолияти объектлари мониторинги олиб бориш тартибини ўрнатади;

умумдавлат аҳамиятига молик объектларнинг шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқишни, шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги илмий-тадқиқот ишларини, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ишлаб чиқилишини молиялаштириш тартибини белгилайди;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида лицензиялаш тартибини ўрнатади;

 

Қаранг: "NORMA" АҲТ Қонунчилик Классификатори “ЎзР Айрим тармоқларининг фаолияти” папкаси “Қурилиш ва архитектура” папкаси “Фаолиятни лицензиялаш” кичик папкаси

 

шаҳарсозлик ҳужжатларининг давлат экспертизасини ташкил этиш ҳамда ўтказиш тартибини ўрнатади;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги давлат бошқарув органларининг ташкилий тузилмасини белгилайди;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

18-модда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси:

шаҳарсозлик соҳасида комплекс давлат дастурларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди ҳамда уларнинг амалга оширилишига кўмаклашади;

...

 

Сагатов,

Хикматуллаев,

Турапов,

Мураткабилов

19.

19-модда. Вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти органларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

 

Вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти органлари ўз ваколатлари доирасида:

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат олиб боради, шунингдек уй-жой фонди ҳамда жамоат ва ишлаб чиқариш объектлари сақланишини таъминлайди;

аҳолини оқилона жойлаштириш, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш масалаларини ҳал қилади;

маҳаллий аҳамиятга молик объектларни қуришга доир шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича буюртмачи вазифаларини бажаради, бундай объектларнинг молиялаштирилишини таъминлайди;

объектлар қурилиши тўғрисида қарорлар қабул қилади;

ўз ҳудудида шаҳарсозлик фаолиятини, башарти бу фаолият ушбу Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келмаса, чеклайди, тўхтатиб қўяди ёки тақиқлайди. Тадбиркорлик субъектларининг шаҳарсозлик фаолиятини чеклаш, тўхтатиб қўйиш ва тақиқлаш суд тартибида амалга оширилади, бундан фавқулодда вазиятлар, эпидемиялар ҳамда аҳолининг ҳаёти ва саломатлиги учун бошқа реал хавф юзага келишининг олдини олиш билан боғлиқ ҳолда фаолиятни ўн иш кунидан кўп бўлмаган муддатга чеклаш, тўхтатиб қўйиш ҳоллари мустасно; (ЎзР 10.10.2006 й. ЎРҚ-59-сон Қонуни таҳриридаги қисм)

 

Шунингдек қаранг: "Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида"ги Қонун 12-моддаси иккинчи қисмининг биринчи, тўртинчи, тўққизинчи хатбошлари

шаҳарларнинг, шаҳар посёлкаларининг бош режалари ишлаб чиқилишини ташкил этади;

қишлоқ аҳоли пунктларининг бош режаларини, аҳоли пунктлари ҳудудларининг қисмларини батафсил режалаштириш лойиҳаларини (бундан буён матнда батафсил режалаштириш лойиҳаси деб юритилади) ва даҳаларни, мавзеларни ҳамда аҳоли пунктлари режалаштирилган тузилмаларининг бошқа қисмларини қуриш лойиҳаларини (бундан буён матнда қуриш лойиҳаси деб юритилади) тасдиқлайди;

вилоятлар ҳудудини режалаштиришнинг тарҳлари, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантиришнинг, шунингдек ободонлаштиришнинг тарҳлари ва лойиҳалари ишлаб чиқилиши ҳамда амалга оширилишини ташкил этади;

туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳаларини тасдиқлайди;

маҳаллий аҳамиятга молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектлари чегараларини белгилайди ҳамда тегишли объектлар ҳудудларида шаҳарсозлик фаолиятини тартибга солиш тартиботини ўрнатади;

 

қуриш қоидаларини тасдиқлайди;

 

аҳоли пунктларининг шаҳарсозлик ҳужжатлари, шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги илмий тадқиқотлар ишлаб чиқилиши ва молиялаштирилишини, давлат шаҳарсозлик кадастри юритилишини, шаҳарсозлик фаолияти объектлари мониторинги олиб борилишини, комплекс муҳандислик қидирувлари ўтказилишини, аҳоли пунктларини микросейсмик ҳудудларга бўлиш хариталари тузишни, шаҳарсозлик ҳужжатлари шалга оширилиши устидан мониторинг олиб борилишини ва бундай ҳужжатлар экспертизадан ўтказилишини таъминлайди;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида қабул қилинаётган қарорлардан аҳолини мунтазам равишда хабардор қилиб боради;

 

Тўлдирилмоқда

 

...

 

19-модда. Вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти органларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

 

 

Вилоятлар ва Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти органлари ўз ваколатлари доирасида:

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат олиб боради, шунингдек уй-жой фонди ҳамда жамоат ва ишлаб чиқариш объектлари сақланишини таъминлайди;

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аҳоли пунтларининг бош режалари ишлаб чиқилишини ташкил этади;

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маҳаллий аҳамиятга молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектлари чегараларини белгилайди ҳамда тегишли объектлар ҳудудларида шаҳарсозлик фаолиятини тартибга солиш тартиботини ўрнатади;

 

 чиқариб ташланмоқда.

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ўзбошимчалик билан қурилган бино ва иншоотларни бартараф этилишини таъминлайди;

...

 

Сагатов,

Хикматуллаев,

Турапов,

Мураткабилов

 

Шаҳарсозлик кодексининг
34-моддаси
 “34. Аҳоли пунктининг бош режаси” деб номланган. Ушбу ҳолатни ҳамда қишлоқ ва овулларнинг ҳам бош режаларини ишлаб чиқилишини инобатга олган ҳолда “
шаҳарларнинг, шаҳар посёлкаларининг” сўзларини “аҳоли пунтларининг” сўзлари билан алмаштириш мақсадга мувофиқ.

 

 Қуриш қоидалари (қурилиш қоидалари) шаҳарсозлик сохасидаги ваколатли орган бўлган Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан тасдиқланиши мақсадга мувофиқ.

 

 

 

       Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 5 июлдаги 467-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбошимчалик билан қурилган иморатни аниқлаш ҳамда бартараф этиш (бузиб ташлаш)ни ташкил этиш тартиби тўғрисида низом”ннинг 4-бандида Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, туманлар (шаҳарлар) ҳокимликлари ўзбошимчалик билан қурилган иморатларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш (бузиб ташлаш)ни ташкил этиш соҳасидаги ваколатли давлат органлари ҳисобланади деб белгиланган.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

20-модда. Туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти органларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

 

Туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти органлари:

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат олиб боради, шунингдек уй-жой фонди, жамоат ҳамда ишлаб чиқариш объектлари сақланишини таъминлайди;

тўлдирилмоқда

 

аҳолини оқилона жойлаштириш, муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш масалаларини ҳал этади;

маҳаллий аҳамиятга молик объектларнинг қурилишига доир шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича буюртмачи вазифаларини бажаради ҳамда бундай объектларнинг молиялаштирилишини таъминлайди;

ўз ҳудудида шаҳарсозлик фаолиятини, башарти бу фаолият мазкур Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келмаса, чеклайди, тўхтатиб қўяди ёки тақиқлайди. Тадбиркорлик субъектларининг шаҳарсозлик фаолиятини чеклаш, тўхтатиб қўйиш ва тақиқлаш суд тартибида амалга оширилади, бундан фавқулодда вазиятлар, эпидемиялар ҳамда аҳолининг ҳаёти ва саломатлиги учун бошқа реал хавф юзага келишининг олдини олиш билан боғлиқ ҳолда фаолиятни ўн иш кунидан кўп бўлмаган муддатга чеклаш, тўхтатиб қўйиш ҳоллари мустасно; (ЎзР 10.10.2006 й. ЎРҚ-59-сон Қонуни таҳриридаги қисм)

 

Шунингдек қаранг: "Аҳолининг санитария-эпидемиологик осойишталиги тўғрисида"ги Қонун 12-моддаси иккинчи қисмининг биринчи, тўртинчи, тўққизинчи хатбошлари

 

ўзбошимчалик билан қурилган объектлар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бузиб ташланишини ташкил этади;

туманларни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳаларини, аҳоли пунктларининг бош режаларини, батафсил режалаштириш лойиҳаларини, қуриш лойиҳаларини ишлаб чиқишда иштирок этади ҳамда уларнинг амалга оширилишини ташкил этади;

объектлар қурилиши тўғрисида қарорлар қабул қилади;

бинолар, иншоотлар ҳамда аҳоли пунктлари бошқа объектларининг техник ҳолати инвентаризациядан ўтказилишини ташкил қилади;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида қабул қилинаётган қарорлардан аҳолини мунтазам хабардор қилиб боради;

 

Тўлдирилмоқда

 

 

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

Қаранг: “Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари тўғрисида”ги Қонун 24-моддаси биринчи қисмининг учинчи хатбоши, 25-моддасининг учинчи қисми

 

Ушбу модда саккизинчи хатбошисидаги қоидалар шаҳар таркибига кирувчи туманларнинг давлат ҳокимияти органларига нисбатан татбиқ этилмайди.

 

20-модда. Туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти органларининг шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ваколатлари

 

 

Туманлар ва шаҳарлар давлат ҳокимияти органлари:

 

 

 

шаҳарсозлик фаолияти соҳасида қабул қилинаётган қарорлардан аҳолини мунтазам хабардор қилиб боради;

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ўзбошимчалик билан қурилган бино ва иншоотларни бартараф этилишини таъминлайди;

 

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

...

 

Сагатов,

Хикматуллаев,

Турапов,

      Мураткабилов

Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 5 июлдаги 467-сон қарори билан тасдиқланган “Ўзбошимчалик билан қурилган иморатни аниқлаш ҳамда бартараф этиш (бузиб ташлаш)ни ташкил этиш тартиби тўғрисида низом”ннинг 4-бандида Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри, туманлар (шаҳарлар) ҳокимликлари ўзбошимчалик билан қурилган иморатларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш (бузиб ташлаш)ни ташкил этиш соҳасидаги ваколатли давлат органлари ҳисобланади деб белгиланган.

 

21.

21-модда. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги

махсус ваколатли давлат органи

(ЎзР 07.07.2006 й. ЎРҚ-39-сон Қонуни таҳриридаги модда),

(Олдинги таҳририга қаранг)

 

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органидир.

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси:

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳи ишлаб чиқилишини, Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар (вилоятлар гуруҳлари) ҳудудини режалаштириш тарҳлари ва умумдавлат аҳамиятига молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектларининг шаҳарсозлик ҳужжатлари ишлаб чиқилиши, шунингдек шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги илмий-тадқиқот ишлари ташкил этилишини таъминлайди;

тасдиқланиши Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ваколатига берилган шаҳарларнинг бош режаларини истисно қилганда, шаҳарларнинг, шаҳар посёлкаларининг бош режаларини ҳамда Тошкент шаҳрининг марказий қисмларини, вилоятларнинг маъмурий марказларини, шунингдек маданий мерос объектларига эга бўлган шаҳарларни батафсил режалаштириш лойиҳаларини тасдиқлайди;

умумдавлат аҳамиятига молик алоҳида тартибга солинадиган шаҳарсозлик фаолияти объектлари учун чегаралар белгилаш ҳақида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритади;

шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш масалалари юзасидан услубий ҳужжатлар, шунингдек шаҳарсозлик тўғрисидаги бошқа қонун ҳужжатларини ишлаб чиқади ва тасдиқлайди;

давлат архитектура-қурилиш назоратини амалга оширади;

белгиланган шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига, қурилиш ишлари, бинокорлик материаллари ва буюмлари технологиялари сифатининг давлат стандартларига, шунингдек шаҳарсозлик тўғрисидаги бошқа қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назоратни амалга оширади;

шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказади;

қурилишда стандартлаштириш ва бинокорлик материаллари ҳамда буюмларини сертификатлаш ишларини амалга оширади;

давлат шаҳарсозлик кадастри юритилишини ва шаҳарсозлик фаолияти объектлари мониторинги олиб борилишини амалга оширади;

шаҳарсозлик ҳужжатлари амалга оширилиши устидан мониторинг олиб борилиши тартибини белгилайди;

шаҳарсозлик фаолияти айрим турларини амалга ошириш учун белгиланган тартибда лицензиялар беради;

аҳолини шаҳарсозлик фаолиятидан мунтазам хабардор қилиб боради;

шаҳарсозлик ҳужжатлари масалалари бўйича буюртмачилар, шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар ва бошқа ташкилотлар ўртасидаги келишмовчиликларни кўриб чиқади;

шаҳарсозлик фаолияти объектларини рўйхатга олади ҳамда объектлар қурилишига рухсатнома беради;

буюртмачининг техник назоратни амалга оширишга доир ишини текширади ва техник назорат сифатсиз амалга оширилган тақдирда, унга нисбатан жавобгарлик чоралари қўллаш ҳақида белгиланган тартибда таклифлар киритади;

давлат стандартлари ва техник шартлар бузилганлиги аниқланган тақдирда, бинокорлик материаллари ҳамда буюмлари ишлаб чиқарилиши, реализация қилиниши ва қўлланилишини, норматив талаблар ҳамда тасдиқланган лойиҳа ечимлари чидамлилик, пухталик хусусиятлари пасайишига сабаб бўлган даражада бузилганда, шунингдек бинолар ва иншоотларнинг авария хавфи бўлган, объектлар ўзбошимчалик билан қурилган тақдирда қурилиш-монтаж ишларини давом эттиришни тўхтатиб туради. Тадбиркорлик субъектининг фаолиятини тўхтатиб қўйишга олиб келадиган қурилиш материаллари ва буюмлари ишлаб чиқариш, уларни реализация қилиш ва қўллаш, қурилиш-монтаж ишларини давом эттиришни тўхтатиб қўйиш суд тартибида амалга оширилади, бундан фавқулодда вазиятлар, эпидемиялар ҳамда аҳолининг ҳаёти ва саломатлиги учун бошқа реал хавф юзага келишининг олдини олиш билан боғлиқ ҳолда фаолиятни ўн иш кунидан кўп бўлмаган муддатга тўхтатиб қўйиш ҳоллари мустасно; (ЎзР 10.10.2006 й. ЎРҚ-59-сон Қонуни таҳриридаги қисм)

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқади ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жарималар солади;

тугалланган қурилиш объектларини фойдаланишга қабул қилиб олиш бўйича комиссияларнинг ишида иштирок этади;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси тизимига қуйидагилар киради:

Қорақалпоғистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси;

вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар архитектура ва қурилиш бош бошқармалари;

туманлар ҳамда шаҳарлар архитектура ва қурилиш бошқармалари (бўлимлари);

давлат экспертизаси ҳудудий бошқармалари;

 

давлат архитектура-қурилиш назорати ҳудудий инспекциялари.

Вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар архитектура ва қурилиш бош бошқармаларига, туманлар ҳамда шаҳарлар архитектура ва қурилиш бошқармаларига (бўлимларига) тегишли бош архитекторлар бошчилик қилади.

Қорақалпоғистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси, вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар архитектура ва қурилиш бош бошқармалари, шунингдек туманлар ҳамда шаҳарлар архитектура ва қурилиш бошқармалари (бўлимлари) ўз ваколатларига тааллуқли масалаларда Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитасига, тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашига, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларига бўйсунадилар.

 

Қаранг: ВМ 2003 йил 2 декабрдаги 538-сон Қарори билан тасдиқланган "Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси тўғрисида"ги Низом

 

 

21-модда. Шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги

махсус ваколатли давлат органи

 

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги махсус ваколатли давлат органидир.

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги:

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги тизимига қуйидагилар киради:

Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги;

 

вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари;

туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш бўлимлари;

 

 “Шаҳарсозлик хужжатлари экспертиза” Давлат унитар корхонасининг ҳудудий филиаллари;

Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекциялари;

 

Чиқариб ташланмоқда

 

 

 

 

Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги  вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари, шунингдек туманлар ҳамда шаҳарлар архитектура ва қурилиш бошқармалари (бўлимлари) ўз ваколатларига тааллуқли масалаларда Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигига, тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашига, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимларига бўйсунадилар.

 

 

 

Сагатов,

Хикматуллаев,

Турапов,

Мураткабилов,

Хаджаев,

Хотамов,

Муслимов

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил
2 апрелдаги "Қурилиш соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-5392-сон Фармони билан Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси ҳамда архитектура ва қурилиш бўйича ҳудудий бўлинмалар негизида Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги ҳамда қурилиш бўйича ҳудудий бўлинмалар ташкил этилган.

 

 

 

 

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 4 апрелдаги ПҚ-3646-сон қарори билан  билан вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари, туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш бўлимлари бошлиқлари лавозимлари номларидан “бош архитектор” сўзлари чиқариб ташланган.

22.

22-модда. Вилоятлар ва Тошкент шаҳар архитектура ва қурилиш бош бошқармаларининг ваколатлари

 

 

Вилоятлар ва Тошкент шаҳар архитектура ва қурилиш бош бошқармалари:

вилоят, Тошкент шаҳар ҳудудини режалаштириш тарҳлари ҳамда туманларни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳалари, аҳоли пунктларининг бош режалари, батафсил режалаштириш лойиҳалари ва ўз ҳудудларига оид бошқа шаҳарсозлик ҳужжатлари ишлаб чиқилишини ташкил этади;

шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назорат олиб боради;

вилоят, Тошкент шаҳар ҳудудини ривожлантириш бўйича шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқишда иштирок этади;

вилоят, Тошкент шаҳар ҳудудини ривожлантириш бўйича шаҳарсозлик ҳужжатларини амалга ошириш чора-тадбирларини кўради;

вилоят, Тошкент шаҳар давлат ҳокимияти органларига шаҳарсозлик фаолияти объектларини жойлаштириш ҳамда тегишли ҳудудда муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш юзасидан таклифлар киритади;

бинолар, иншоотлар ва бошқа объектларнинг лойиҳалари тасдиқланишига розилик беради;

тегишли ҳудуддаги шаҳарсозлик фаолияти объектлари бўйича лойиҳалаштириш ишларини ва комплекс муҳандислик қидирувларини ҳамда шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчиларнинг муаллифлик назоратини мувофиқлаштириб боради;

тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси билан келишган ҳолда қуриш қоидаларини ишлаб чиқади;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

 

22-модда. Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, Вилоятлар ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармаларининг ваколатлари

 

Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари:

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тегишли ҳудуддаги шаҳарсозлик фаолияти объектлари бўйича лойиҳалаштириш ишларини ва комплекс муҳандислик қидирувларини ҳамда шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчиларнинг муаллифлик назоратини мувофиқлаштириб боради;

шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқишда давлат-хусусий шерикчилик қўлланилганда давлат шериги вазифасини бажаради;

шаҳарсозлик ҳужжатларининг буюртмачиси функциясини бажаради;

 

Чиқариб ташланмоқда.

...

 

 

 

       Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги ПҚ-3646-сон қарори билан  вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармалари, туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш бўлимлари бошлиқлари лавозимлари номларидан “бош архитектор” сўзлари чиқариб ташланган.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги ПҚ-3502-сон қарори билан буюртмачи функцияларини бажариш Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлигига, вилоятлар ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармаларига юкланган.

 

Қуриш қоидалари (қурилиш қоидалари) шаҳарсозлик сохасидаги ваколатли орган бўлган Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги томонидан тасдиқланиши мақсадга мувофиқ.

 

 

23.

23-модда. Туманлар ҳамда шаҳарлар архитектура ва қурилиш бошқармаларининг (бўлимларининг) ваколатлари

 

Туманлар ҳамда шаҳарлар архитектура ва қурилиш бошқармалари (бўлимлари):

аҳоли пунктларини шаҳарсозлик ҳужжатлари билан таъминлаш юзасидан таклифлар киритади;

аҳоли пунктларининг бош режаларини, батафсил режалаштириш лойиҳалари ҳамда бошқа шаҳарсозлик ҳужжатларини амалга ошириш чораларини кўради;

тегишли ҳудудда шаҳарсозлик фаолияти объектларини жойлаштириш ҳамда муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш юзасидан Қорақалпоғистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитасига, вилоятлар ва Тошкент шаҳар архитектура ва қурилиш бош бошқармаларига, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига таклифлар киритади;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

 

23-модда. Туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш бўлимларининг ваколатлари

 

 

Туманлар ҳамда шаҳарлар қурилиш бўлимлари:

аҳоли пунктларини шаҳарсозлик ҳужжатлари билан таъминлаш юзасидан таклифлар киритади;

аҳоли пунктларининг бош режаларини, батафсил режалаштириш лойиҳалари ҳамда бошқа шаҳарсозлик ҳужжатларини амалга ошириш чораларини кўради;

тегишли ҳудудда шаҳарсозлик фаолияти объектларини жойлаштириш ҳамда муҳандислик, транспортга оид ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш юзасидан Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлигига, вилоятлар ва Тошкент шаҳар қурилиш бош бошқармаларига, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига таклифлар киритади;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

Хикматуллаев

24.

ЎзР 07.07.2006 й. ЎРҚ-39-сон Қонунига мувофиқ

24-модда чиқариб ташланган

 

24-модда. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура

ва қурилиш қўмитаси Давлат экспертизаси

бош бошқармасининг ваколатлари

 

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг Давлат экспертизаси бош бошқармаси:

шаҳарсозлик ҳужжатларини белгиланган тартибда давлат экспертизасидан ўтказади;

шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш масалалари юзасидан услубий ҳужжатларни ишлаб чиқади;

шаҳарсозлик ҳужжатлари масалалари бўйича буюртмачилар, шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар ва бошқа ташкилотлар ўртасидаги келишмовчиликларни кўриб чиқади;

шаҳарсозлик ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказиш учун лойиҳалаштириш, илмий-тадқиқот ва бошқа ташкилотларни, шунингдек мутахассисларни белгиланган тартибда жалб қилади;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси Давлат экспертизаси бош бошқармасининг шаҳарсозлик ҳужжатларига доир хулосаси мазкур ҳужжатларни белгиланган тартибда тасдиқлаш учун асос бўлади.

 

 

 

Мураткабилов

25.

ЎзР 07.07.2006 й. ЎРҚ-39-сон Қонунига мувофиқ 25-модда чиқариб ташланган

 

25-модда. Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш

қўмитаси Давлат архитектура-қурилиш назорати

бош бошқармасининг ваколатлари

 

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг Давлат архитектура-қурилиш назорати бош бошқармаси:

давлат архитектура-қурилиш назоратини амалга оширади;

юридик ва жисмоний шахслар шаҳарсозлик тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига, белгиланган шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига, давлат стандартларига, қурилиш ишлари, бинокорлик материаллари ва буюмлари сифати ҳамда технологияларига риоя этишлари устидан назоратни амалга оширади; (ЎзР 30.04.2004 й. 621-II-сон Қонуни таҳриридаги хат боши), (Олдинги таҳририга қаранг)

шаҳарсозлик фаолияти объектларини рўйхатга олади ҳамда объектлар қурилишига рухсатнома беради;

буюртмачининг техник назоратни амалга оширишга доир ишини текширади ва техник назорат сифатсиз амалга оширилган тақдирда унга нисбатан жавобгарлик чоралари қўллаш ҳақида белгиланган тартибда таклифлар киритади;

давлат стандартлари ва техник шартлар бузилганлиги аниқланган тақдирда бинокорлик материаллари ва буюмлари ишлаб чиқарилиши, реализация қилиниши ва қўлланилишини, норматив талаблар ва тасдиқланган лойиҳа ечимлари чидамлилик ва пухталик хусусиятлари пасайишига сабаб бўлган даражада бузилганда, шунингдек бинолар ва иншоотларнинг авария хавфи бўлган, объектлар ўзбошимчалик билан қурилган тақдирда қурилиш-монтаж ишларини давом эттиришни тўхтатиб туради;

шаҳарсозлик фаолияти соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўради ҳамда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жарималар солади;

қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш бўйича комиссияларнинг ишида иштирок этади;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ваколатларни амалга оширади.

 

 

Турапов

IV БОБ. ШАҲАРСОЗЛИК ҲУЖЖАТЛАРИ.

ДАВЛАТ ШАҲАРСОЗЛИК КАДАСТРИ

 

26-модда. Шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби

27-модда. Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқариш ва тасдиқлаш

28-модда. Давлат шаҳарсозлик кадастри

 

26.

26-модда. Шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби

 

Шаҳарсозлик ҳужжатлари қуйидагилардан иборат бўлади:

1) Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудуди ҳамда қисмларини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар:

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида аҳолини жойлаштириш бош тарҳи;

 

Қаранг: ШКнинг 29-моддаси

 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудининг икки ва ундан ортиқ минтақа ҳудудини ўз ичига олган қисмларини ва бошқа ҳудудларни ривожлантиришни режалаштириш тарҳлари (бундан буён матнда шаҳарсозлик жиҳатидан режалаштиришнинг бириктирма тарҳлари деб юритилади);

 

Қаранг: ШКнинг 30-моддаси

 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудини режалаштириш тарҳи;

 

Қаранг: ШКнинг 31-моддаси

 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари;

 

Қаранг: ШКнинг 32-моддаси

 

2) Ўзбекистон Республикаси минтақалари ҳудудини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар:

Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудини режалаштириш тарҳлари;

 

Қаранг: ШКнинг 31-моддаси

 

туманни (туманлар гуруҳларини) режалаштириш лойиҳаси;

 

Қаранг: ШКнинг 33-моддаси

 

3) аҳоли пунктлари ҳудудини ривожлантириш тўғрисидаги ҳужжатлар:

аҳоли пунктларининг бош режалари;

 

Қаранг: ШКнинг 34-моддаси

 

шаҳар ва посёлка чизиғи лойиҳалари;

 

Қаранг: ШКнинг 35-моддаси

 

аҳоли пунктлари ҳудудини ривожлантиришнинг тармоқ тарҳлари;

 

Қаранг: ШКнинг 36-моддаси

 

тўлдирилмоқда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) аҳоли пунктлари ҳудудини қуриш тўғрисидаги ҳужжатлар:

батафсил режалаштириш лойиҳаси;

 

Қаранг: ШКнинг 37-моддаси

 

қуриш лойиҳаси;

 

Қаранг: ШКнинг 38-моддаси

 

6) бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилиши учун лойиҳа-смета ҳужжатлари.

 

Қаранг: ШКнинг 39-моддаси

 

Қонун ҳужжатларига мувофиқ шаҳарсозлик ҳужжатларининг бошқа турлари ҳам белгиланиши мумкин.

 

 

26-модда. Шаҳарсозлик

ҳужжатларининг таркиби

 

Шаҳарсозлик ҳужжатлари қуйидагилардан иборат бўлади:

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ўзбекистон Республикаси минтақалари ҳудудини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги ҳужжатлар:

Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар ҳудудини режалаштириш тарҳлари;

...

 

 

 

 

 

 

 

3) аҳоли пунктлари ҳудудини ривожлантириш тўғрисидаги ҳужжатлар:

аҳоли пунктларининг бош режалари;

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) қишлоқ ҳудудларини режалаштириш тўғрисида ҳужжатлар:

қишлоқлар (овуллар)нинг бош режалари;

қишлоқ фуқарорлари йиғинлари ҳудудларинини меъморий режалаштиришни ташкил этиш лойиҳалари;

таркибидаги қишлоқлар ва шаҳар посёлкаларининг батафсил режалаштириш лойиҳалари билан бирлаштирилган маҳалла фуқарорлари йиғинларининг бош режалари;

 

5) аҳоли пунктлари ҳудудини қуриш тўғрисидаги ҳужжатлар:

батафсил режалаштириш лойиҳаси;

...

 

 

 

 

 

 

6) бинолар, иншоотлар ва бошқа объектлар қурилиши учун лойиҳа-смета ҳужжатлари.

...

 

    Сагатов,

Хикматуллаев,

Турапов,

Мураткабилов,

Хаджаев,

Хотамов,

Муслимов

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 февралдаги ПҚ-3502-сон қарори2018-2019 йилларда аҳоли пунктларини батафсил режалаштириш лойиҳалари ишлаб чиқилиши билан бир вақтда қишлоқлар (овуллар) фуқаролар йиғинлари ҳудудларини архитектура-режалаштириш жиҳатидан ташкил этиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш дастури билан тасдиқланган.

      Шунигдек, ушуб қарор билан Ишлаб чиқилаётган шаҳарсозлик ҳужжатлари сифатини яхшилаш, лойиҳа-қидирув ташкилотлари фаолиятини ривожлантириш, шунингдек, шаҳарсозлик соҳасида мутахассислар тайёрлашни такомиллаштириш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича комплекс тадбирлар тасдиқланган. Комплекс чора-тадбирларнинг 2-бандида Ҳудудларни ривожлантиришни режалаштириш бўйича тасдиқланган шаҳарсозлик ҳужжатларига эга бўлмаган фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари (қишлоқлар фуқаролар йигини, маҳаллалар фуқаролар йигини ва бошқалар)нинг янги маъмурий-ҳудудий бирликларида қишлоқ ҳудудларини архитектура-режалаштириш жиҳатидан ташкил этиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш дастурларини тайёрлаш топшириғи берилган. Шунга мувофиқ қишлоқлар фуқаролар йигинлари тугатилганлиги муносабати билан қишлоқ ҳудудларидаги маҳаллалар фуқаролар йигинларининг режалаштириш шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқилиши назарда тутилган.

 

27.

27-модда. Шаҳарсозлик ҳужжатларини

ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш

 

Шаҳарсозлик ҳужжатлари шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқувчилар томонидан шартномага асосан ҳамда буюртмачи берган ва Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитасининг тегишли таркибий бўлинмаси билан келишилган топшириқ асосида ишлаб чиқилади.

тўлдирилмоқда