ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
2239 Хокимият Муйнакского района 04/02/2019 19/02/2019 0

Muhokama yakunlandi

Hokim qarori
Мойнақ районы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли болған автомототранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў ҳаққында
ID-2239

МОЙНАҚ РАЙОНЫ ҲӘКИМИ ШЕШИМИ

 

Мойнақ районы                           №________                   «___»___________2019-жыл

 

Мойнақ районы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли болған автомототранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў ҳаққында

 

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 22-декабрьдеги «қуралларын мәжбүрий техник көриктен өткериў тәртибин қәлиплестириўге қаратылған қосымша ис-илажлары ҳаққында»ғы 1010-санлы қарары ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2019-жыл 8-январь күнги 03-08/13-01/11-санлы мәжилис баянламасын басшылыққа алып, «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимияты ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының 6-статьясына муўапық район аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли болған автотранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техник көриктен өткериў мақсетинде Мойнақ районы ҳәкими

ШЕШИМ ЕТЕДИ:

1. Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша районлық комиссияның қурамы 1-қосымшаға, райондағы мекеме, кәрхана, шөлкемлердиң транспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў кестеси 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

2. Районлық Ишки ислер бөлими жол ҳәрекети қәўипсизлиги топары, МЖХК аға инспекторы майор (О.Тауекелов) транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў ушын мүлкшилик түрине қарамастан райондағы зәрүр шәраят ҳәм үскенелерге ийе болған техника хызметин көрсетиўши станцияларды анықлаў ҳәм олар менен шәртнама дүзиў ўазыйпасы тапсырылсын.

3. «Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында»ғы Режениң 1-бөлим 5-бәнтиниң «а» киши бәнтиндеги транспорт қуралларының техникалық көриги:

Биринши баскыш 2019-жылдың 1-мартдан  30-июнь  аралығында;

Екинши баскыш 2019-жылдың 1-сентябрь 31-октябрь аралығында;

Юридикалық шахсларға қараслы болған автомототранспорт қуралларының техникалық көриги 2019-жылдың 1-февральдан 30-август аралығында;

Физикалық шахсларға тийисли болған автомототранспорт қуралларының техникалық көриги 2019-жылдың 1-марттан 31-июнь аралығында өткерилетуғынлығы белгиленсин.

4.  Райондағы мекеме, кәрхана, шөлкем ҳәм жәмийетлердиң басшыларына:

есабындағы транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен сапалы өткериўге таярлаў иләжларын көрсин.

5. Усы шешим районлық «Арал балықшысы» газетасында жәриялансын ҳәм ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

6. Мойнақ районы ҳәкиминиң 2018-жыл 5-февраль күнги 02/114-санлы шешими өз күшин жойытқан деп есаплансын.

7. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары А.Курбаниязов ҳәм Районлық Ишки ислер бөлими жол ҳәрекети қәўипсизлиги топары, МЖХК аға инспекторы майор О.Тауекеловқа жүклетилсин.

8. Бул шешим «Арал балықшысы» газетасында рәсмий жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

           

Мойнақ районы ҳәкими:-

 

С. Данияров

 

 

Мойнақ районы ҳәкиминиң

 «___» - _____________2019-жыл

№________-санлы шешимине
1-
қосымша

 

 

Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў бойынша районлық комиссия қурамы

А. Курбаниязов

Мойнақ район ҳәкиминиң орынбасары,

комиссия баслығы

 

 

О.Тауекелов

Мойнақ районлық Ишки ислер бөлими жол ҳәрекети қәўипсизлиги топары, МЖХК аға инспекторы майор, комиссия баслығы орынбасары

Комиссия ағзалары:

С.Каленов

Мойнақ районы жол басқармасы баслығы

 

 

А.Сахиев

Мойнақ районлық халық билимлендириў бөлими баслығы

 

 

Ж. Жакетов

Мойнақ районы аўыл хожалығы бөлими баслығы

 

 

М.Ещжанов

Мойнақ районлық медицина бирлеспеси бас шыпакери

 

 

Б.Жамалова

«Мәҳалле» қоры Мойнақ районы бөлими баслығы

 

 

С.Артыков

Мойнақ районы мәмлекетлик салық инспекциясы баслығы

 

 

З.Қалжанова

Мойнақ районы «Арал балықшысы» газетасы бас редакторы

 

 

А.Сапарбаев

«Арал толқыны» жуўапкершилиги шекленген

жәмийети баслығы

 

 

 

Мойнақ районы ҳәкиминиң

«___»_____________2019-жыл

№_______-санлы шешимине
2-
қосымша

 

Райондағы мекеме, кәрхана, шөлкемлердиң транспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў кестеси

 

 

Кәрхана атамалары

 

Транспорт қуралынын саны

Техникалық көзден өткериў сәнеси

Техникалық көзден өткериў орны

Орынлаўшы

А

Жеке меншик транспорт қураллары

01.02.2019

«Арал толық» ЖШЖ

Жол ҳәрекети қәўипсизлиги топары, МЖХК аға инспекторы майор О.Тауекелов

Б

Мәмлекетлик транспорт қураллары

01.03.2019

Гараж

1

2

3

4

5

6

1

Мойнақ районы ахритектура ҳәм қурылыс болими

1

03.03.2019

03.03.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

2

Районлық аўыл хожалығы ҳәм суў хожалығы бөлимине қараслы автотранспорт қуралларын техникалық көриктен өткериў кестеси 

1

10.03.2019

10.03.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

3

Районлық салық инспекциясына қараслы автотранспорт қуралларын техник көриктен өткериў 

1

17.03.2019

17.03.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

4

Мойнақ тоғай хожалығына қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў 

6

24.03.2019

24.03.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

5

Районлық Ветстанцияға қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў  

1

01.04.2019

01.04.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

6

Ҳәкимиятқа қараслы транспорт қуралларын көриктен өткериў ҳаққында 

5

03.04.2019

03.04.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

7

Почта байланыс кәрханасына қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў 

1

08.04.2019

08.04.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

8

Районлық санитария-эпидемиологияға қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў 

1

10.04.2019

10.04.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

9

Районлық Қаржы бөлимине қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў 

1

15.04.2018

15.04.2018

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

10

Мойнақ районлық емлеуханаға қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў 

6

17.04.2018

17.04.2018

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

11

Мойнақ байланыс бөлимине қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў 

1

22.04.2018

22.04.2018

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

12

Жол қурылыс бөлимине қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў

5

24.04.2019

24.05.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

13

Мойнақ электр тармақларына қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў

3

21.03.2019

21.03.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

14

«Мойнақтумангаз» филиалына қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў

1

29.04.2019

29.04.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

15

«Арал толқын» ЖШЖ-ға  қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў

5

24.03.2019

24.03.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

16

Абаданластырыў басқармасына қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў

9

31.04.2019

31.04.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

17

«Мойнақ-Такси» ЖШЖ-ға  қараслы транспорт қуралларын техник көриктен өткериў

16

10.05.2019

10.05.2019

«Арал толқын» ЖШЖ

О.Тауекелов

 

Umumiy takliflar

1313