Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
16011 O’zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi 17/03/2020 01/04/2020 2

Muhokama yakunlandi

Idoralarning buyruq yoki qarori
Қўшилган қиймат солиғи суммасини қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги юзасидан камерал солиқ текширувини ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида
ID-16011

ЎЗБЕКИСТОН  РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИНИНГ

ҚАРОРИ

Қўшилган қиймат солиғи суммасини қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги юзасидан камерал солиқ текширувини ўтказиш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида

     Ўзбекистон Республикаси “Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 2019 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-599-сон Қонунига ва Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси қарор қилади:

     1. Қўшилган қиймат солиғи суммасини қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги юзасидан камерал солиқ текширувини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.

       2. Мазкур қарор 2020 йил 1 июлдан кучга киради.

 

Раис                                                                          Б.Мусаев

 

           Тошкент ш., 
2020 йил “___” ___________,
          _________-сон

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

Об утверждении положения о порядке возмещения сумм налога на добавленную стоимость и проведения камеральной налоговой проверки обоснованности возмещения

 

     В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан» от 30 декабря 2019 года № ЗРУ-599 и Налоговым кодексом Республики Узбекистан Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан постановляет:

    1. Утвердить положение о порядке возмещения сумм налога на добавленную стоимость и проведение камерального контроля обоснованности возмещения согласно приложению.

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

 

Председатель                                                                                 Б.Мусаев

 

               г. Ташкент,
     «___» ____________ 2020 года,
                 № _______

 

Ўзбекистон Республикаси
Давлат солиқ қўмитасининг
2020 йил “__”  _________даги,
_____-сон қарорига
ИЛОВА

Қўшилган қиймат солиғи суммасини қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги юзасидан камерал солиқ текширувини ўтказиш тартиби тўғрисидаги

НИЗОМ

Ушбу Низом Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига (2019 й, ....-сон) мувофиқ ишлаб чиқилган ҳамда камерал солиқ текширувини ўтказиш, шунингдек қўшилган қиймат солиғи (бундан буён матнда солиқ деб юритилади) суммасини қоплаш тартиби ва шартларини белгилайди.

Ушбу Низом қуйидагиларга нисбатан татбиқ этилмайди;

солиқ тўловчини ортиқча тўлаган ёки ундан ортиқча ундирилган солиқ суммасини қайтаришга;

чет давлат фуқароларига солиқ суммасини қоплашга (қайтаришга) (ТАХ FREE).

1-боб. Умумий қоидалар

1. Ушбу Низомда солиқ бўйича ортиқча сумма деганда, Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига мувофиқ аниқланадиган, ҳисоблаб чиқарилган солиқ суммасидан олинган товарлар (хизматлар) бўйича ҳисобга олинадиган солиқ суммасининг ортиши тушунилади.

2. Чет эл дипломатик ва уларга тенглаштирилган ваколатхоналарни солиқ суммасини қоплаш ушбу Низомнинг 6-бобида белгиланган тартибда, Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 264-моддасида қайд этилган шартларни инобатга олган ҳолда харид қилинган товарлар (хизматлар) бўйича амалга оширилади.

3. Солиқни қоплаш, солиқ тўловчининг Шахсий кабинети орқали солиқ органларига тақдим этиладиган ушбу Низомнинг 1-иловасига мувофиқ шаклдаги солиқ суммасини қайтариш тўғрисидаги ариза (бундан буён матнда ариза деб юритилади) ҳамда ушбу Низомда назарда тутилган ҳужжатлар асосида амалга оширилади.

Ноль даражали ставкани қўлланиши натижасида ҳосил бўлган ва қопланиши лозим бўлган солиқ суммасининг асосланганлигини тасдиқлаш учун солиқ тўловчи аризага ушбу Низомнинг 2-иловасига мувофиқ шаклда солиқ тўловчининг банкдаги ҳисоб рақамига қоплаб берилиши лозим бўлган солиқнинг ортиқча суммаси бўйича ҳисоб-китобни илова қилади (ҳисоб-китобни тўлдириш бўйича шартли мисоллар ушбу Низомнинг 2 а ва 2 б-иловаларида келтирилган).

4. Ариза ва унга илова қилинган ҳужжатлар солиқ тўловчи ҳисобга олинган жойдаги давлат солиқ бошқармаси томонидан, йирик солиқ тўловчилар бўйича эса Йирик солиқ тўловчилар бўйича ҳудудлараро давлат солиқ инспекцияси томонидан кўриб чиқилади.

Давлат солиқ қўмитаси раисининг буйруғига асосан, ариза ва солиқ тўловчи томонидан тақдим этилган ҳужжатларни кўриб чиқишнинг бошқача тартиби белгиланиши шу жумладан, уларни солиқ тўловчининг ҳисобга олинган жойидан бошқа жойда кўриб чиқилиши мумкин.

5. Солиқ тўловчи томонидан ариза ушбу Низомда назарда тутилган ҳужжатларни илова қилмаган ҳолда тақдим этилганда, ариза солиқ органлари томонидан кўриб чиқилмасдан беш кун мобайнида солиқ тўловчига қайтарилиши лозим. Аризаси кўриб чиқилмаган ва қайтарилган солиқ тўловчи, ушбу Низомда назарда тутилган ҳужжатларни илова қилган холда, қайта ариза беришга ҳақли.

2-боб. Қопланиши учун аризада кўрсатилган солиқ суммаси асослантирилганлиги юзасидан камерал солиқ текширувини ўтказиш тартиби

6. Аризада кўрсатилган солиқ суммасининг асосланганлигини текшириш учун солиқ органи қопланиши учун аризада кўрсатилган солиқ суммаси асослантирилганлиги юзасидан камерал солиқ текширувини ўтказади. Камерал солиқ текшируви солиқ органининг текширув ўтказиш тўғрисидаги буйруғисиз ўтказилади.

7. Камерал солиқ текшируви солиқ тўловчи томонидан ариза тақдим этилган кундан кейинги келувчи кундан бошланади. Камерал солиқ текширувини ўтказиш муддати эллик кундан ошмаслиги керак.

8. Камерал солиқ текширувини ўтказиш жараёнида солиқ органи зарур  ҳужжатлар ва товар-моддий бойликларнинг мавжудлигини ўрганиш юзасидан сайёр солиқ текширувини тайинлаш ҳамда учинчи шахслардан тегишли ҳужжатлар ва маълумотларни талаб қилиб олиш ҳуқуқига эга.

9. Солиқни қоплаш бўйича камерал солиқ текширувини ўтказиш даврида солиқ органи томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 138-моддасида назарда тутилган тартибда камерал солиқ текшируви ўтказилиши мумкин.

10. Камерал солиқ текшируви якуни бўйича солиқ органи солиқ суммасини (тўлиқ ёки қисман) қоплаш ёки солиқ суммасини қоплашни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади.

11. Солиқ суммасини қисман қоплаш ёки қоплашни рад этиш тўғрисида қарор, қоида тариқасида, солиқ суммасини ҳисобга олиш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлмаганда, ҳуқуқни суиистеъмол қилиш белгилари, қалбаки ёки кўзбўямачилик учун битимлар тузилганлиги, солиқ базасини яшириш (камайтириш) фактлари ҳамда бошқа шунга ўхшаш ҳолатлар аниқланганда қабул қилинади.

12. Солиқ органи томонидан қабул қилинган қарор солиқ тўловчига унинг Шахсий кабинети орқали, ушбу қарор қабул қилинган кундан эътиборан бир кундан кечиктирмай юборилади.

13. Солиқ суммасини қоплашни (тўлиқ ёки қисман) рад этиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда солиқ тўловчи тафовут аниқланган солиқ даври учун тақдим этилган қўшилган қиймат солиғи ҳисоботига қоплаш рад этилган солиқ суммаси миқдорида тузатиш киритиши шарт.

3-боб. Солиқ суммасини қоплаш тартиби

14. Солиқ суммасини (тўлиқ ёки қисман) қоплаш тўғрисида қарор қабул қилиш чоғида солиқ тўловчида солиқлар бўйича қарздорлик мавжуд бўлса, солиқ органи мустақил равишда икки кун ичида қопланиши лозим бўлган солиқ суммасини ҳисобга олиш орқали солиқ қарздорлигини сўндиришни амалга оширади. Бунда, солиқ суммасини қоплаш солиқ тўловчининг ушбу солиқ тури бўйича шахсий карточкасида акс эттирилган ортиқча тўлов суммаси доирасида амалга оширилади.

15. Солиқ суммасини ҳисобга олиш амалга оширилгандан сўнг, солиқ суммасининг қолган қисми ушбу Низомнинг 6-иловасига мувофиқ шаклда расмийлаштирилган, солиқ органининг солиқ суммасини қайтариш тўғрисидаги хулосасига асосан солиқ тўловчининг банкдаги ҳисоб рақамига қайтарилади.

Солиқ суммасини қайтариш тўғрисидаги хулоса икки кун ичида солиқ органи томонидан расмийлаштирилади ва расмийлаштирилган кундан эътиборан бир кун ичида электрон шаклда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигига юборилади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги бир кун ичида солиқ органининг солиқ суммасини қайтариш тўғрисида хулосасини ижро қилади.

4-боб. Солиқ суммасини қоплашнинг тезлаштирилган тартиби

16. Камерал солиқ текшируви якунлангунга қадар солиқ суммасини тезлаштирилган тартибда қоплашга қуйидагилар ҳақли:

йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган Ўзбекистон Республикаси юридик шахслари;

солиқни қоплашга доир ариза билан бирга амалдаги банк кафолатини тақдим этган ёки Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексида белгиланган тартибда солиқ органлари билан гаров шартномасини расмийлаштирган солиқ тўловчилар;

экспорт ва унга тенглаштирилган операцияларни амалга оширувчи шахслар - ноль даражали ставкани қўлланиши натижасида ҳосил бўлган солиқ суммаси бўйича, агар ушбу шахсларга аввал солиқ суммаси қопланиб берилган ва бунда қонунбузарликлар аниқланмаган бўлса;

чет эл дипломатик ваколатхоналари ва уларга тенглаштирилган ваколатхоналар;

маҳсулот тақсимотига оид битим иштирокчилари, агар бундай битимда ноль даражали ставка қўлланилиши назарда тутилган бўлса;

солиқ мониторинги иштирокчилари.

17. Солиқ суммасини қоплашнинг тезлаштирилган тартиби доирасида аризада қайд этилган солиқ суммаси солиқ тўловчига етти кун ичида мазкур Низомнинг 14 ва 15-бандларида белгиланган тартибда қоплаб берилади.

Бунда, аризада қайд этилган солиқ суммасининг асосланганлиги юзасидан камерал солиқ текшируви, мазкур Низомнинг 2-бобида белгиланган тартибда амалга оширилади.

18. Агар камерал солиқ текшируви натижаларига кўра қоплаб берилишга тақдим этилган сумма ёки унинг маълум қисми асосланмаган деб топилса, у холда солиқ тўловчи унга асоссиз қоплаб берилган суммани ҳамда солиқ қоплаб берилган санадан эътиборан солиқ тўлаб берилган кунга қадар ҳисобланган пеняни бюджетга тўлаб бериши шарт. Кўрсатилган тартиб чет эл дипломатик ваколатхоналари ва уларга тенглаштирилган ваколатхоналарга, шунингдек маҳсулот тақсимотига оид битим иштирокчиларига татбиқ этилмайди.

 

5-боб. Солиқ суммасини қоплаш ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжатлар

19. Товар экспортини тасдиқловчи ҳужжатлар қуйидагидир:

контракт (белгиланган тартибда тасдиқланган контракт нусхаси);

товарларни чиқаришни амалга оширувчи божхона органининг товарларни Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудидан олиб чиқиш учун белгиси қўйилган божхона юк декларацияси;

Ўзбекистон Республикасининг божхона ҳудудидан ўтказиш пунктида жойлашган божхона органининг товарлар белгиланган мамлакатга жўнатилганлигини тасдиқловчи белгиси қўйилган, товарга илова қилинадиган ҳужжатлар.

Товарлар экспортга воситачи (ишончли вакил) орқали воситачилик (топшириқ) шартномаси бўйича реализация қилинганда экспортни тасдиқлаш учун комитент (ишонч билдирувчи) томонидан қўшимча тарзда солиқ тўловчининг воситачи ёки ишончли вакил билан тузилган воситачилик шартномаси ёки топшириқ шартномаси (шартноманинг кўчирма нусхаси) тақдим этилади.

20. Товарлар экспортга реализация қилинганда аризага мазкур Низомнинг 3-иловасига мувофиқ шаклдаги товарларни экспортга реализация қилинганлиги ва валюта маблағлари келиб тушганлиги тўғрисидаги маълумотнома илова қилинади.

Валюта маблағлари келиб тушганлиги банк маълумотномаси билан тасдиқланиши лозим.

21. Ушбу Низомнинг 19-бандида кўрсатилган ҳужжатлар қуйидаги хизматлар кўрсатилганлигини тасдиқлаш учун ҳам асос бўлади:

Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудида қайта ишлаш божхона режимига жойлаштирилган товарларни қайта ишлаш бўйича хизматлар;

товарларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудига етиб келиш жойидан Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан чиқиб кетиш жойигача транспортда ташиш чоғида божхона транзитининг божхона тартиб-таомилига жойлаштирилган товарларни бевосита ташиш ва (ёки) транспортда ташиш билан боғлиқ хизматлар.

22. Ушбу Низомнинг 19 – 21-бандларида кўрсатилган ҳужжатлар солиқ органига солиқ тўловчининг Шахсий кабинети орқали электрон кўринишда тақдим этилади. Қайд этилган ҳужжатлар Ташқи савдо операцияларининг ягона электрон ахборот тизимида мавжуд бўлса, ушбу ҳужжатларни солиқ органига тақдим этиш шарт эмас.

23. Хизматларни реализация қилиш жойи Ўзбекистон Республикаси ҳудуди деб эътироф этилмаган ҳолатларда, контракт ҳамда хорижий харидор томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўлов амалга оширилганлигини тасдиқловчи банк кўчирмаси ушбу хизматлар ҳақиқатда реализация қилинганлигини (кўрсатилганлигини) тасдиқловчи ҳужжатлар бўлиб ҳисобланади.

Воситачининг (агентнинг) хизмат ҳақи воситачилик шартномалари асосида комитент (принципиал) номидан реализация қилинган хизматлар учун келиб тушган тўлов суммасидан чегириб қолган ҳолда ҳисоб-китоб қилиниши белгиланган ҳолатларда хизмат ҳақи чегириб (ушлаб) қолинганлигини тасдиқловчи ҳисобот (бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома) тақдим этилади.

Воситачининг (агентнинг) хизмат ҳақи комитент (принципиал) номидан кўрсатилган хизматлар учун келиб тушган тўлов суммасидан чегириб қолиниши белгиланган воситачилик шартномалари бўйича, хизмат ҳақи чегириб (ушлаб) қолинганлигини тасдиқловчи ҳисобот (бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома) тақдим этилади.

Ушбу банднинг биринчи қисмида кўрсатилган хизматлар бутунжаҳон Интернет ахборот тармоғи орқали кўрсатилган бўлса (электрон шаклдаги хизматлардан ташқари), контракт ҳамда хорижий харидор томонидан кўрсатилган хизматлар учун тўлов амалга оширилганлигини тасдиқловчи банк кўчирмаси ушбу хизматлар ҳақиқатда реализация қилинганлигини (кўрсатилганлигини) тасдиқловчи ҳужжатлар бўлиб ҳисобланади.

Хизматлар электрон шаклда кўрсатилган бўлса, умум тан олинган хорижий амалиётга мувофиқ тузилган ҳисобот ва кўрсатилган хизматлар учун хорижий харидор томонидан тўлов амалга оширилганлигини тасдиқловчи банк кўчирмаси ушбу хизматлар ҳақиқатда реализация қилинганлигини (кўрсатилганлигини) тасдиқловчи ҳужжатлар бўлиб ҳисобланади.

24. Йўловчилар, багажлар, юклар ва почтани халқаро йўналишда ташиш бўйича хизматлар кўрсатилганда солиқ тўловчи томонидан аризага қўшимча равишда ушбу Низомнинг 4-иловасига биноан йўловчилар, багажлар, юклар ва почтани халқаро йўналишда ташиш бўйича ягона халқаро ташиш ҳужжатлари реестри илова қилинади.

25. Сув таъминоти, канализация, санитария жиҳатдан тозалаш, иссиқлик таъминоти бўйича аҳолига кўрсатиладиган хизматлар, шу жумладан бундай хизматларни аҳоли номидан сотиб олаётган уй-жой мулкдорлари ширкатларига, шунингдек идоравий уй-жой фонди уйларида яшаётган аҳоли учун сотиб олаётган Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг ва Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг бўлинмаларига кўрсатилганда аризага ушбу Низомнинг 5-иловасига мувофиқ шаклда бундай хизматларни амалга ошириш учун айланма суммалар ҳақида маълумот илова қилинади.

6-боб. Алоҳида ҳолатларда солиқ суммасини қоплаш тартиби

26. Чет эл дипломатик ваколатхоналари ва уларга тенглаштирилган ваколатхоналар (бундан кейин мазкур бобда аризачи деб аталади) томонидан расмий фойдаланиш, шунингдек уларнинг маъмурий-техник ходимларининг (шу жумладан улар билан бирга яшовчи оила аъзоларининг) шахсий эҳтиёжи учун сотиб олинган товарлар (хизматлар) бўйича тўланган солиқ суммаси, аризачилар томонидан солиқ органларига сотиб олиш операция санасини, суммасини, хусусиятини аниқлаш ва унинг иштирокчиларини идентификация қилиш имконини берадиган харидларни тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини илова қилган ҳолда тақдим этган аризалари асосида қоплаб (қайтариб) берилади.

Бундай ҳужжатлар жумласига ҳисобварақ-фактура, инвойс, назорат-касса техникасининг чеки, квитанциялар ва бошқа шуларга тенглаштирилган ҳужжатлар киради.

27. Ушбу Низомнинг 7-иловасига мувофиқ шаклда тўлдирилган ариза ва унга илова қилинган тасдиқловчи ҳужжатлар ҳар ойнинг якуни билан аризачи жойлашган жойдаги давлат солиқ бошқармасига шахсан ташриф буюрган ҳолда ёки солиқ тўловчининг Шахсий кабинети орқали тақдим этилади.

28. Дипломатлар ва маъмурий-техник ходимлар (шу жумладан улар билан бирга яшовчи оила аъзолари) томонидан сотиб олинган товарлар бўйича тўланган солиқ суммаси чет эл дипломатик ваколатхоналари ва уларга тенглаштирилган ваколатхоналар орқали қопланади (қайтарилади).

29. Дипломатлар ёки маъмурий-техник ходимлар (шу жумладан улар билан бирга яшовчи оила аъзолари) томонидан бир йил мобайнида сотиб олинган бир нечта автотранспорт воситалари бўйича тўланган солиқ суммаси фақатгина битта объект бўйича қоплаб (қайтариб) берилади, уч йил мобайнида бир нечта кўчмас мулк объектлари сотиб олинган бўлса, солиқ суммаси фақатгина битта объект бўйича қоплаб (қайтариб) берилади. Бунда, кўрсатилган шахслар қайси объект бўйича солиқ суммаси қопланишини мустақил белгилаш ҳуқуқига эга бўладилар.

30. Солиқ органи тақдим этилган ҳужжатларни камерал солиқ текширувидан ўтказади ва ушбу Низомнинг 11-бандида назарда тутилган қоидаларни инобатга олган ҳолда ариза берилган кундан эътиборан беш кун мобайнида солиқ суммасини (тўлиқ ёки қисман) қоплаш ёки солиқ суммасини қоплашни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади.

31. Солиқ суммасини қоплаш (қисман қоплаш) тўғрисида қарор қабул қилганда, солиқ органи бир кун ичида аризачининг банкдаги ҳисоб рақамига солиқ суммасини қайтариш тўғрисида хулосани расмийлаштиради.

Солиқ суммасини қайтариш тўғрисидаги хулоса расмийлаштирилган кундан эътиборан бир кун ичида электрон шаклда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигига юборилади.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилиги солиқ органининг солиқ суммасини қайтариш тўғрисидаги хулосасини олгандан сўнг бир кундан кечиктирмай аризачининг банкдаги ҳисоб рақамига солиқнинг қопланаётган суммасини ўтказилишини таъминлайди.

32. Мазкур Низомнинг 26 – 31-бандларида белгиланган қоидалар тегишли чет давлатнинг қонун ҳужжатларида Ўзбекистон Республикасининг дипломатик ваколатхоналарига ва уларга тенглаштирилган ваколатхоналарга, ушбу ваколатхоналарнинг дипломатик ҳамда маъмурий-техник ходимларига (шу жумладан улар билан бирга яшайдиган оила аъзоларига) нисбатан худди шундай тартиб белгиланган бўлса ёхуд бундай норма Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида назарда тутилган бўлса, қўлланилади.

Ушбу банднинг биринчи хатбошида қайд этилган қоидалар татбиқ этиладиган чет эл дипломатик ваколатхоналари ва уларга тенглаштирилган ваколатхоналар рўйхати Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасига тақдим этиб борилади.

33. Маҳсулот тақсимотига оид битим иштирокчиси томонидан битим доирасида сотиб олинган товарлар (хизматлар) бўйича тўланган солиқ суммаси, ушбу солиқ тўловчига сотиб олиш операция санасини, суммасини, хусусиятини аниқлаш ва унинг иштирокчиларини идентификация қилиш имконини берадиган харидларни тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини илова қилган ҳолда солиқ органларига тақдим этган аризаси асосида қоплаб (қайтариб) берилади.

Бундай ҳужжатлар жумласига ҳисобварақ-фактура, инвойс ва уларга тенглаштирилган бошқа ҳужжатлар киради.

34. Солиқ тўловчининг аризасини кўриб чиқиш, камерал солиқ текширувини ўтказиш ва солиқ суммасини қоплаш (қайтариш) тўғрисидаги қарорни қабул қилиш мазкур Низомнинг 27, 30 ва 31-бандларида назарда тутилган қоидаларга мувофиқ амалга оширилади.

35. Мазкур Низомнинг 33 ва 34-бандларида белгиланган қоидалар маҳсулот тақсимотига оид битимда солиқ бўйича ноль даражали ставкаси қўлланиши назарда тутилган бўлса татбиқ этилади.

36. Ушбу бобда қайд этилган шахсларга солиқ суммаси 2020 йил 1 январдан кейин сотиб олинган товарлар (хизматлар) бўйича қоплаб берилади.

37. Ушбу тартиб Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги, Ташқи ишлар вазирлиги ва Савдо-саноат палатаси билан келишилган.

               Молия вазири                                                                        Т.Ишметов

          2020 йил “___”____________

            Ташқи ишлар вазири                                                                 А.Камилов

          2020 йил “___”____________

       Савдо саноат палатаси раиси                                                        А. Икрамов

          2020 йил “___”____________

Қўшилган қиймат солиғи суммасини
қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги
юзасидан камерал солиқ текширувини
ўтказиш тартиби тўғрисидаги
низомга 1-илова

 

Солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварағига ҚҚСнинг
ортиқча суммасини қайтариш тўғрисида
АРИЗА

Ариза тақдим этилаётган солиқ органи

 

(йирик солиқ тўловчилар бўйича ҳудудлараро давлат солиқ инспекцияси ,давлат солиқ бошқармаси)

Аризачи тўғрисида маълумот

 

(аризачининг тўлиқ номи)

 

 

 

 

(СТИР)

(ИФУТ)

 

 

 

 

(давлат рўйхатидан ўтказиш рақами)

(ташкил этилган сана)

 

 

Жойлашган жойи бўйича манзили (индекс, вилоят,туман (шаҳар), кўча, уй)

Раҳбар

 

 

(ФИШ)

(СТИР)

Бош бухгалтер

 

 

(ФИШ)

(СТИР)

ҚҚС рақам

 

 

 

ҚҚС суммасини қайтариб бериш учун материалларни кўриб чиқилишини сўрайди

 

Банкдаги ҳисоб рақам

 

(миллий валютадаги амал қилаётган ҳисоб рақами)

Ариза тақдим этилган давр

 

дан

 

гача

(кк.оо.йййй)

(кк.оо.йййй)

Суммаси

 

Қоплаш тартиби

 

(умумбелгиланган, тезлаштирилган)

Аризага илова қилинадиган ҳужжатлар

ФАЙЛ ТАНЛАШ

ФАЙЛ ТАНЛАШ

Солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварағига

қайтариб бериладиган ҚҚС ортиқча суммасининг

ҳисоб-китоби (2-илова)

Юклаб жўнатиш амалга оширилган ойнинг сўнгги кунидаги чет эл валютасининг ЎзР МБ томонидан белгиланган курс бўйича миллий валютада қайта ҳисоблаб чиқишнинг

ҳисоб-китоби

Банк кафолати,

Гаров шартномаси

 

ФАЙЛ ТАНЛАШ

ФАЙЛ ТАНЛАШ

 

Товарларни экспорт қилинганлиги ва

валюта келиб тушганлиги тўғрисидаги

маълумот (4-илова)

Ягона халқаро ташиш ҳужжатлари реестри, аҳолига кўрсатилган коммунал хизматлар бўйича маълумотлар,

 бошқа ҳужжатлар

Ариза тақдим этилган сана

 

(кк.оо.йййй)

           

 

Қўшилган қиймат солиғи суммасини
қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги
юзасидан камерал солиқ текширувини
ўтказиш тартиби тўғрисидаги
низомга 2-а-илова

 

Солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварағига
қайтариладиган ҚҚС ортиқча суммасининг
ҲИСОБ-КИТОБИ
           
  (СТИР)   (Корхонанинг номи)            (ҳужжатларни тақдим этилаётган давр)    
                         
                        (минг сўм)
Кўрсатгичлар Сатр коди Солиқ солинадиган оборот Қайтарилган
ҚҚС суммаси
Ҳисоб-китоб бўйича қопланиши лозим бўлган ҚҚС суммаси
Жами шу жумладан солиқлар бўйича  қарздорликни қоплаш ҳисобига солиқ тўловчининг банкдаги ҳисоб-рақамига
15 % ставка бўйича экспортдан
ташқари ноль
даражали ставка
бўйича
ноль даражали 
ставка бўйича
чет эл валютасига экспорт қилинган товарлар
сумма ҚҚС сумма ҚҚС сумма ҚҚС сумма ҚҚС
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Товарлар (ишлар, хизматлар) реализацияси бўйича оборот  10 370,0 24,0 120,0 24,0 50,0 0,0 200,0 0,0 х х х
Товарларни (ишларни, хизматларни) реализациясидан соф тушум 20 350,0 20,0 100,0 20,0 50,0 0,0 200,0 0,0 х х х
Товарларни экспортга чет эл валютасида реализация қилиш 21 х х х х х х 160,0 х х х х
Валюта тушумининг тушиши (чет эл валютасида) 30 х х х х х х 140,0 х х х х
Чет эл валютасида тушган тушумнинг улуши (030-сатр/ 021-сатр х 100) 40 х х х х х х 87,5 х х х х
Валюта тушумининг ҳисоб-китоб тушуми (миллий валютада) (040-сатр 9-уст. х 020-сатр 9 уст. / 100) 401 х х х х х х 175,0 х х х х
Ҳисобот даврида ҳисобга олиш учун қабул қилинадиган сотиб олинган товарлар (ишлар, хизматлар) бўйича ҚҚС суммаси 50 х 65,7 х 14,3 х 11,4 х 40,0 х х х
Жорий солиқ даврида тушуми келиб тушган, аввалги солиқ даврининг экспорт маҳсулотини реализация обороти бўйича ҳисобга олинадиган ҚҚС суммаси 60 х 30,0 х х х х х 30,0 х х х
Ҳисобга олинадиган ҚҚСнинг умумий суммаси (050-сатр + 060-сатр) 70 х 95,7 х 14,3 х 11,4 х 70,0 х х х
Қайтариладиган ҚҚСнинг ортиқча суммаси (010-сатр - 070-сатр) 80 х -71,7 х 9,7 х -11,4 х -70,0 5,0 10,0 -56,7
                         
Изоҳ: Ушбу ҳисоб-китоб календарь йили бошидан ўсиб борувчи якун билан ҳисоб-китоб тақдим этилаётган солиқ даврини ўз ичига олган ҳолда тузилади. Ҳисоб-китоб ҳар бир календарь йил учун алоҳида тузилади.
                         
Раҳбар ______________ _______________________            
  (имзо) (Ф.И.Ш.)      
Бош ҳисобчи ______________ _______________________      
  (имзо) (Ф.И.Ш.)      

Қўшилган қиймат солиғи суммасини
қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги
юзасидан камерал солиқ текширувини
ўтказиш тартиби тўғрисидаги
низомга 2-б-илова

 

Солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварағига
қайтариладиган ҚҚС ортиқча суммасининг
ҲИСОБ-КИТОБИ
           
  (СТИР)   (Корхонанинг номи)            (ҳужжатларни тақдим этилаётган давр)    
                         
                        (минг сўм)
Кўрсатгичлар Сатр коди Солиқ солинадиган оборот Қайтарилган
ҚҚС суммаси
Ҳисоб-китоб бўйича қопланиши лозим бўлган ҚҚС суммаси
Жами шу жумладан солиқлар бўйича  қарздорликни қоплаш ҳисобига солиқ тўловчининг банкдаги ҳисоб-рақамига
15 % ставка бўйича экспортдан
ташқари ноль
даражали ставка
бўйича
ноль даражали 
ставка бўйича
чет эл валютасига экспорт қилинган товарлар
сумма ҚҚС сумма ҚҚС сумма ҚҚС сумма ҚҚС
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Товарлар (ишлар, хизматлар) реализацияси бўйича оборот  10 370,0 24,0 120,0 24,0 50,0 0,0 200,0 0,0 х х х
Товарларни (ишларни, хизматларни) реализациясидан соф тушум 20 350,0 20,0 100,0 20,0 50,0 0,0 200,0 0,0 х х х
Товарларни экспортга чет эл валютасида реализация қилиш 21 х х х х х х 160,0 х х х х
Валюта тушумининг тушиши (чет эл валютасида) 30 х х х х х х 140,0 х х х х
Чет эл валютасида тушган тушумнинг улуши (030-сатр/ 021-сатр х 100) 40 х х х х х х 87,5 х х х х
Валюта тушумининг ҳисоб-китоб тушуми (миллий валютада) (040-сатр 9-уст. х 020-сатр 9 уст. / 100) 401 х х х х х х 175,0 х х х х
Ҳисобот даврида ҳисобга олиш учун қабул қилинадиган сотиб олинган товарлар (ишлар, хизматлар) бўйича ҚҚС суммаси 50 х 81,4 х 30,0 х 11,4 х 40,0 х х х
Жорий солиқ даврида тушуми келиб тушган, аввалги солиқ даврининг экспорт маҳсулотини реализация обороти бўйича ҳисобга олинадиган ҚҚС суммаси 60 х 30,0 х х х х х 30,0 х х х
Ҳисобга олинадиган ҚҚСнинг умумий суммаси (050-сатр + 060-сатр) 70 х 111,4 х 30,0 х 11,4 х 70,0 х х х
Қайтариладиган ҚҚСнинг ортиқча суммаси (010-сатр - 070-сатр) 80 х -87,4 х -6,0 х -11,4 х -70,0 5,0 10,0 -66,4
                         
Изоҳ: Ушбу ҳисоб-китоб календарь йили бошидан ўсиб борувчи якун билан ҳисоб-китоб тақдим этилаётган солиқ даврини ўз ичига олган ҳолда тузилади. Ҳисоб-китоб ҳар бир календарь йил учун алоҳида тузилади.
                         
Раҳбар ______________ _______________________            
  (имзо) (Ф.И.Ш.)      
Бош ҳисобчи ______________ _______________________      
  (имзо) (Ф.И.Ш.)      

 

 

Қўшилган қиймат солиғи суммасини
қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги
юзасидан камерал солиқ текширувини
ўтказиш тартиби тўғрисидаги
низомга 2-илова

 

Юклаб жўнатиш амалга оширилган санадаги чет эл валютасининг Ўзбекистон Республикаси
Марказий банки томонидан белгиланган курс бўйича миллий валютада (сўмда) қайта ҳисоблаб чиқишнинг
ҲИСОБ-КИТОБИ
                           
             
    (СТИР)   (Корхонанинг номи)            (ҳужжатларни тақдим этилаётган давр)    
                           
Чет эллик
ҳамкорнинг
номи
Шартнома (келишув) Божхона
юк декла-
рацияси
рақами ва
санаси
Юклаб
жўнатиш
санаси
Товарнинг
чет эл
валюта-
сидаги
қиймати
Валюта
тури
Юклаб жўнатиш
санасидаги
Ўзбекистон
Республикаси
Марказий банки
томонидан ўрнатилган
валюта курси
Товарнинг
 миллий валюта
эквивалентидаги
қиймати
(минг сўмда)
Чет эл
валютасидаги
тушумнинг
келиб тушиш
санаси
Чет эл
валюта-
сидаги тушум
суммаси
Юклаб жўнатиш
амалга оширилган
санадаги курс
бўйича миллий
валютадаги
эквиваленти (минг сўмда)
Салмоғи
Рақам Сана
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.                          
2.                          
3.                          
  Жами                        
                           
Раҳбар _____________________________                  
 
Бош ҳисобчи_____________________________

Қўшилган қиймат солиғи суммасини
қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги
юзасидан камерал солиқ текширувини
ўтказиш тартиби тўғрисидаги
низомга 3-илова

 

 

 

                Товарларни экспорт қилинганлиги ва
валюта келиб тушганлиги тўғрисида
                 
                          МАЪЛУМОТ                            
                                                       
                                       
                (СТИР)   (Корхона номи)           (ҳужжатларни тақдим этилаётган давр)                  
                                                       
Чет эл ҳамкори номи Воситачи номи Шартнома Давр бошига қолдиқ Жўнатилган товарлар Валюта тушуми Чет эл
ҳамкорга
қайтарилган
 маблағ
Бошқа ҳолатлар
(корхона фойдасига
олинган ва х.к)
Давр охирига қолдиқ изоҳ
рақами санаси суммаси дебет кредит Божхона юк декларацияси санаси чет эл валютасидаги сумма валюта курси миллий валютада банк хизмати (комиссия)
суммаси
санаси чет эл валютасидаги сумма санаси чет эл валютасидаги сумма дебет кредит
БЮД рақами (бланк рақами) санаси БЮДнинг рўйхат рақами ташқи савдо
контрактининг
(шартномасининг,
келишувининг) Ташқи савдо
операциялари
ягона электрон
ахборот тизими-
даги иденти- фикация
рақами
валюта тури чет эл валютасидаги сумма валюта курси миллий валютада
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1   х                                                  
Шартнома бўйича жами х х х х     х х х х х   х   х   х     х   х        
2   х                                                  
Шартнома бўйича жами х х х х     х х х х х   х   х   х     х   х        
3   х                                                  
Шартнома бўйича жами х х х х     х х х х х   х   х   х     х   х        
Жами х х х х     х х х х х   х   х   х     х   х        
                                                       
                                                       
Раҳбар ______________ _______________________                                      
    (имзо) (Ф.И.Ш.)                                      
Бош ҳисобчи ______________ _______________________                                      
    (имзо) (Ф.И.Ш.)                                      
                                                       

 

Қўшилган қиймат солиғи суммасини
қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги
юзасидан камерал солиқ текширувини
ўтказиш тартиби тўғрисидаги
низомга 4-илова

 

20__ йил _____________ учун  
Йўловчилар, багажлар, юклар ва почтани халқаро йўналишда
ташиш бўйича ягона халқаро ташиш ҳужжатлари
РЕЕСТРИ
                         
           
    (СТИР)   (Корхона номи)            (ҳужжатларни тақдим этилаётган давр)  
                        (минг сўм)
Рейс рақами Ташиш санаси Йўл Миқдори Хизматлар қиймати
қаердан қаерга ташилган йўловчилар ташилганбагажлар ташилган юклар ташилган почта йўловчиларни ташиш бўйича багажларни ташиш бўйича юкларни ташиш бўйича почтани ташиш бўйича
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Раҳбар ______________ _______________________        
    (имзо) (Ф.И.Ш.)        
Бош ҳисобчи ______________ _______________________        
    (имзо) (Ф.И.Ш.)        

Қўшилган қиймат солиғи суммасини
қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги
юзасидан камерал солиқ текширувини
ўтказиш тартиби тўғрисидаги
низомга 5-илова

Реализация қилинган сув таъминоти, канализация, иссиқлик таъминоти хизматлари тўғрисида
МАЪЛУМОТ
         
       
  СТИР (Корхона номи)  (ҳужжатларни тақдим этилаётган давр)
        (минг сўм)
Коммунал хизмат истеъмолчиларининг номи Сотиш ҳажми
Етказиб беришнинг ҚҚСсиз қиймати ҚҚС Етказиб беришнинг умумий қиймати (ҚҚС билан) 
1 2 3 4
1 аҳоли      
  улардан      
1.1 ХУЖМШ      
1.2 Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг бўлинмалари      
1.3 Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг бўлинмалари      
2 Бошқа истеъмолчилар      
3 Киритилган тузатиш (корректировка)      
  Жами      
         
Раҳбар ______________   _______________________
    (имзо)   (Ф.И.Ш.)
Бош ҳисобчи ______________   _______________________
    (имзо)   (Ф.И.Ш.)
         

Қўшилган қиймат солиғи суммасини
қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги
юзасидан камерал солиқ текширувини
ўтказиш тартиби тўғрисидаги
низомга 6-илова

    

_____-сон ХУЛОСА

   

 

 

аризаси бўйича

 

(аризачи номи)

 

________________ СТИР ___________________________________________________

                                                 (ноль даражали ставкани қўллаш ёки ҳисобга олинган сумма
                                                                             ҳисобланган суммадан ортганлиги)

натижасида ҳосил бўлган, қайтариладиган қўшилган қиймат солиғининг ортиқча суммаси

 

 

 

учун

(давр)

 

тақдим қилинган ҳужжатларни текшириш асосида тўловчида 20__ йил _________ ҳолатига қайтариладиган ҚҚСнинг ортиқча суммаси

 

 

 

(рақам билан)

 

 

 

сўм ҳосил бўлганлиги аниқланди.

(сўз билан)

 

Ҳ/р

 

,

 

,

МФО

 

 

 

 

(хизмат кўрсатувчи банк номи)

 

 

 

Масъул тузилма бошлиғи

 

 

 

 

(Ф.И.О)

 

(имзо)

 

 

20___ йил "____" __________________

 

 

Қўшилган қиймат солиғи суммасини
қоплаш ва қоплашнинг асослантирилганлиги
юзасидан камерал солиқ текширувини
ўтказиш тартиби тўғрисидаги
низомга 7-илова

Чет эл дипломатик ваколатхоналари ва уларга тенглаштирилган ваколатхоналарга ҚҚС суммасини қайтариб бериш тўғрисида

АРИЗА

 

Ариза тақдим этилаётган солиқ органи

 

(аризачи жойлашган ердаги давлат солиқ инспекцияси)

Аризачи тўғрисидаги маълумот

 

(аризачининг тўлиқ номи)

 

 

 

 

(СТИР)

(ИФУТ)

 

 

 

 

(давлат рўйхатидан ўтказиш рақами)

(ташкил этилган сана)

 

 

Жойлашган жойи бўйича манзили (индекс, вилоят, туман (шаҳар), кўча, уй)

Раҳбар

 

 

(ФИШ)

(СТИР)

Бош бухгалтер

 

 

(ФИШ)

(СТИР)

ҚҚСни тўлашга ўтилган-лиги

 

 

(кк.оо.йййй)

(ҚҚС рақам)

 

ҚҚС суммасини қайтариб бериш учун материалларни кўриб чиқилишини сўрайди

 

Банкдаги ҳисоб рақам

 

(миллий валютадаги амал қилаётган ҳисоб рақами)

Ариза тақдим этилган давр

 

(кк.оо.йййй)

Суммаси

 

Қоплаш тартиби

 

 

(умумбелгиланган, тезлаштирилган)

Аризага илова қилинадиган ҳужжатлар

ФАЙЛ ТАНЛАШ

(тасдиқловчи ҳужжатлар)

Ариза тақдим этилган сана

 

(кк.оо.йййй)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Государственного налогового комитета Республики Узбекистан

от «___» ___________ 2020 года
№ _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке возмещения сумм налога на добавленную
стоимость и проведения камеральной налоговой проверки обоснованности возмещения

 

Настоящее Положение разработано в соответствии Налоговым кодексом Республики Узбекистан и устанавливает порядок проведения камеральной налоговой проверки, а также порядок и условия возмещения суммы налога на добавленную стоимость (далее – налог).

Настоящее Положение не распространяется:

на возврат сумм излишне уплаченного налогоплательщиком или излишне взысканного с него налога;

на возмещение (возврат) сумм налога гражданам иностранных государств  (ТАХ FREE).

Глава 1. Общие положения

1. В настоящем Положении под суммой превышения по налогу понимается превышение суммы налога, относимого в зачет по полученным товарам (услугам), над суммой начисленного налога, определяемых в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан.

2. Иностранным дипломатическим и приравненным к ним представительствам возмещение суммы налога осуществляется по приобретенным товарам (услугам) в порядке, установленном главой 6 настоящего Положения и с учетом статьи 264 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

3. Возмещение налога осуществляется на основании заявления о возврате налога, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (далее – заявление) и копии документов, предусмотренных настоящим Положением, представляемых налогоплательщиком в налоговые органы через Персональный кабинет налогоплательщика.

Для подтверждения обоснованности суммы превышения по налогу, образовавшейся в результате применения нулевой ставки и подлежащей возмещению, налогоплательщик прилагает к заявлению расчет суммы превышения по налогу, подлежащей возмещению на банковский счет налогоплательщика, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению (примеры заполнения расчетов приведены в приложениях 2 а и 2 б).

4. Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются государственным налоговым управлением по месту учета налогоплательщика, а по крупным налогоплательщикам – Межрегиональной государственной налоговой инспекцией по крупным налогоплательщикам.

Приказом председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан может быть установлен иной порядок рассмотрения заявления и представленных налогоплательщиком документов, включая их рассмотрение не по месту учета налогоплательщика.

5. При направлении налогоплательщиком заявления без приложения документов, предусмотренных настоящим Положением, налоговый орган обязан вернуть данное заявление в течение пяти дней без рассмотрения. Налогоплательщик, заявление которого возвращено без рассмотрения, вправе представить его повторно с приложением документов, предусмотренных настоящим Положением.

Глава 2. Порядок проведения камеральной налоговой проверки обоснованности суммы налога, заявленной к возмещению

6. Для проверки обоснованности суммы налога, заявленной к возмещению, налоговый орган проводит камеральную налоговую проверку обоснованности суммы налога, заявленной к возмещению. Камеральная налоговая проверка проводится без оформления приказа налогового органа, о проведении проверки.

7. Камеральная налоговая проверка начинается со дня, следующего за днем представления налогоплательщиком заявления. Срок проведения камеральной налоговой проверки не может превышать пятидесяти дней.

8. В ходе проведения камеральной налоговой проверки налоговый орган вправе назначать выездные налоговые проверки, в том числе для изучения необходимой документации и наличия товарно-материальных ценностей, а также истребовать документы и информацию у третьих лиц.

9. В период проведения камеральной налоговой проверки по возмещению налога возможно проведение камеральной налоговой проверки, осуществляемой налоговым органом в порядке, предусмотренном статьей 138 Налогового кодекса Республики Узбекистан.

10. По итогам камеральной налоговой проверки налоговый орган принимает решение о возмещении (полном либо частичном) или отказе в возмещении налога.

11. Решение о частичном возмещении или отказе в возмещении налога, как правило, принимается в случаях отсутствия документов, подтверждающих право на зачет сумм налога, наличии признаков злоупотребления правом, мнимости или притворности сделок, фактов сокрытия (занижения) налоговой базы, а также в других подобных случаях.

12. Принятое решение налогового органа направляется налогоплательщику через его Персональный кабинет не позднее одного дня со дня принятия указанного решения. 

13. При принятии решения об отказе (полном либо частичном) в возмещении налога, налогоплательщик обязан скорректировать представленную налоговую отчетность по налогу на добавленную стоимость в части отказанной суммы налога, за тот налоговый период, в котором выявлено расхождение.

Глава 3. Порядок возмещения суммы налога

14. При принятии решения о возмещении суммы налога (полном или частичном), если у налогоплательщика имеется налоговая задолженность, налоговый орган самостоятельно в течение двух дней осуществляет зачет суммы, подлежащей возмещению, в счет погашения указанной налоговой задолженности. При этом возмещение налога осуществляется в пределах суммы превышения по этому налогу, отраженной в лицевой карточке налогоплательщика.

15. После осуществления зачета оставшаяся часть суммы налога подлежит возврату на банковский счет налогоплательщика, на основании заключения налогового органа о возврате суммы налога, оформленного по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

Указанное заключение оформляется налоговым органом в течение двух дней и направляется в электронной форме в Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан в течение одного дня со дня его оформления.

Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан исполняет заключение налогового органа по возврату суммы налога в течение одного дня.

Глава 4. Ускоренный порядок возмещения суммы налога

16. Право на возмещение суммы налога до завершения камеральной налоговой проверки в ускоренном порядке имеют:

юридические лица Республики Узбекистан, отнесенные к категории крупных налогоплательщиков;

налогоплательщики, представившие вместе с заявлением на возмещение налога банковскую гарантию или оформившие договор залога с налоговыми органами в порядке, установленном Налоговым кодексом Республики Узбекистан;

лица, осуществляющие экспорт и приравненные к ним операции, – в части суммы, образовавшейся в результате применения нулевой ставки, если ранее этим лицам возмещалась сумма налога и при этом не были выявлены нарушения;

иностранные дипломатические и приравненные к ним представительства;

участники соглашения о разделе продукции, если таким соглашением предусмотрено применение нулевой ставки;

участники налогового мониторинга.

17. При ускоренном порядке возмещения сумма налога, заявленная к возмещению, возвращается налогоплательщику в течение семи дней, в порядке аналогичном предусмотренному пунктами 14 и 15 настоящего Положения.

При этом камеральная налоговая проверка обоснованности суммы налога, заявленной к возмещению, проводится в порядке, установленном главой 2 настоящего Положения.

18. Если по результатам камеральной налоговой проверки заявленная сумма налога либо ее часть окажется необоснованной, налогоплательщик обязан уплатить в бюджет необоснованно возмещенную ему сумму налога с начислением пени с даты возмещения до даты уплаты в бюджет. Указанное правило не распространяется на иностранные дипломатические и приравненные к ним представительства, а также на участников соглашения о разделе продукции.

Глава 5. Документы, подтверждающие право на возмещение суммы налога

19. Документами, подтверждающими экспорт товаров, являются:

контракт (копия контракта, заверенная в установленном порядке);

грузовая таможенная декларация с отметкой таможенного органа, осуществляющего выпуск товаров для их вывоза с таможенной территории Республики Узбекистан;

товаросопроводительные документы с отметкой таможенного органа, расположенного в пункте пропуска с таможенной территории Республики Узбекистан, подтверждающие отправку товаров в страну назначения.

При реализации товаров на экспорт через комиссионера (поверенного) по договору комиссии (поручения) для подтверждения экспорта комитентом (доверителем) дополнительно представляется договор комиссии или договор поручения (копия договора) налогоплательщика с комиссионером или поверенным.

20. При реализации товаров на экспорт к заявлению прилагаются сведения о реализации товаров на экспорт и поступлении валюты, по форме согласно
приложению 3 к настоящему Положению.

Поступление валютных средств должно быть подтверждено банковской справкой.

21. Документы, указанные в пункте 19 настоящего Положения, также служат основанием для подтверждения оказания услуг:

по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории Республики Узбекистан;

непосредственно связанных с перевозкой или транспортировкой товаров, помещенных под процедуру таможенного транзита при перевозке иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия на территорию Республики Узбекистан до таможенного органа в месте убытия с территории Республики Узбекистан.

22. Документы, указанные в пунктах 19 – 21 настоящего Положения, представляются налоговому органу в электронной форме через персональный кабинет налогоплательщика. Если указанные документы имеются в Единой электронной информационной системе внешнеторговых операций, их представление налоговому органу не обязательно.

23. При оказании услуг, местом реализации которых не признается территория Республики Узбекистан, документами, подтверждающими оказание этих услуг, являются контракт, выписка банка, подтверждающая оплату иностранным покупателем оказанных услуг.

По посредническим договорам, по которым услуги посредника (агента) оплачиваются путем удержания из сумм, поступивших от реализации услуг комитента (принципала), предоставляется отчет (акт выполненных работ) с подтверждающей удержания информацией.

В случае оказания услуг, указанных в части первой настоящего пункта, через всемирную информационную сеть Интернет (кроме услуг в электронной форме) документами, подтверждающими оказание этих услуг, являются контракт и выписка банка, подтверждающая оплату иностранным покупателем оказанных услуг.

В случае оказания услуг в электронной форме документами, подтверждающими оказание этих услуг, является отчетность, составленная в соответствии с общепринятой международной практикой и выписка банка, подтверждающая оплату иностранным покупателем оказанных услуг при ее наличии.

24. При реализации услуг по международной перевозке пассажиров, багажа, грузов и почты налогоплательщиком дополнительно к заявлению прилагается реестр единых международных перевозочных документов на международную перевозку пассажиров, багажа, грузов и почты, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

25. При оказании услуг населению по водоснабжению, канализации, санитарной очистке, теплоснабжению, включая приобретение таких услуг товариществами собственников жилья от лица населения, а также подразделениями Министерства обороны Республики Узбекистан и Национальной гвардии Республики Узбекистан для населения, проживающего в домах ведомственного жилищного фонда, к заявлению прилагаются сведения о суммах оборотов по реализации таких услуг, по форме согласноприложению 5 к настоящему Положению.

 

Глава 6. Порядок возмещения суммы налога в отдельных случаях

 

26. Суммы налога, уплаченные иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами (далее в настоящей главе – заявители) при приобретении товаров (услуг) для официального пользования, а также для личного пользования дипломатического и административно-технического персонала этих лиц (включая членов их семей, проживающих вместе с ними) возмещаются (возвращаются) этим заявителям налоговым органом при представлении заявления с приложением копий подтверждающих документов, позволяющих определить дату, сумму, характер операции и идентифицировать ее участников.

К таким документам относятся счет-фактура, инвойс, чек контрольно-кассовой техники, квитанции и другие, приравненные к ним документы.

27. Заявление, по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению, с приложением подтверждающих документов, представляется в явочном порядке или через персональный кабинет налогоплательщика в государственное налоговое управление по месту нахождения указанных заявителей по итогам каждого месяца.

28. Товары, приобретаемые дипломатами и административно-техническим персоналом (включая членов их семей, проживающих вместе с ними) возмещаются (возвращаются) через дипломатические и приравненные к ним представительства.

29. Суммы налога, уплаченные при приобретении в течение года нескольких автотранспортных средств дипломатами или административно-техническим персоналом (включая членов их семей, проживающих вместе с ними) возмещаются этим лицам в отношении только одного такого объекта, а при приобретении нескольких объектов недвижимости в течение трех лет – только по одному такому объекту. При этом указанные лица вправе самостоятельно определять, в отношении какого объекта будет возмещаться сумма налога.

30. Налоговый орган проводит камеральную налоговую проверку представленных документов и в течение пяти дней с даты подачи заявления принимает решение о возмещении (полном либо частичном) или отказе в возмещении налога с учетом положений, предусмотренных пунктом 11 настоящего Положения.

31. При принятии решения о возмещении (частичном возмещении) сумм налога налоговый орган в течение одного дня оформляет заключение о возврате сумм налога на банковский счет заявителя.

Указанное заключение направляется налоговым органом в электронной форме в Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан в течение одного дня со для его оформления.

Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан не позднее одного дня со дня получения заключения налогового органа перечисляет сумму возмещения налога на банковский счет заявителя.

32. Положения пунктов 26 – 31 настоящего Положения применяются в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении дипломатических и приравненным к ним представительств Республики Узбекистан, дипломатического и административно-технического персонала этих представительств (включая членов их семей, проживающих вместе с ними), либо если такая норма предусмотрена в международном договоре Республики Узбекистан.

Перечень иностранных дипломатических и приравненных к ним представительств, на которые распространяется положения первого абзаца настоящего пункта, доводится Министерством иностранных дел Республики Узбекистан до Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

33. Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при приобретении товаров (услуг) в рамках деятельности по соглашению о разделе продукции, возмещаются (возвращаются) этому налогоплательщику налоговым органом при представлении заявления с приложением копий подтверждающих документов, позволяющих определить дату, сумму, характер операции и идентифицировать ее участников.

К таким документам относятся счет-фактура, инвойс и другие, приравненные к ним документы.

34. Рассмотрение заявления налогоплательщика, проведение камеральной налоговой проверки и принятие решения о возмещении (возврате) суммы налога производятся в порядке аналогичном предусмотренному в пунктах 27, 30 и 31 настоящего Положения.

35. Положения пунктов 33 и 34 настоящего Положения применяются в случаях, если Соглашением о разделе продукции предусмотрено применение нулевой ставки по налогу.

36. Возмещение суммы налога иностранным дипломатическим представительствам и участникам соглашений о разделе продукции осуществляется по товарам (услугам), приобретенным с 1 января 2020 года.

37. Настоящий порядок согласован с Министерством финансов, Министерством иностранных дел и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан.

 

    Министр финансов                                                                     Т.Ишметов

           «___»_________2020 года

            Министр иностранных дел                                                            А.Камилов

           «___»_________2020 года

Председатель

            Торгово-промышленной палаты                                                 А. Икрамов

             «___»_________2020 года

Umumiy takliflar: 0

819