Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
15583 O’zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi 05/03/2020 20/03/2020 84

Muhokama yakunlandi

Idoralarning buyruq yoki qarori
Солиқ аудитини ўтказиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида
ID-15583

 

 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИНИНГ

ҚАРОРИ

 

Солиқ аудитини ўтказиш тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида

     

      Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексининг 140-моддасига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси қарор қилади:

         1. Солиқ аудитини ўтказиш тўғрисидаги низом иловага мувофиқ тасдиқлансин.

         2. Мазкур қарор расмий эълон қилинган кундан бошлаб кучга киради.

 

 Давлат солиқ қўмитаси раиси

 

      Б. Мусаев

 

               Тошкент ш.,

     2020 йил “___” ____________,

        2020-_______-сон

Ўзбекистон Республикаси
Давлат солиқ қўмитасининг
2020 йил ____ мартдаги
_______-сон қарорига

ИЛОВА

Солиқ аудитини ўтказиш тўғрисидаги

НИЗОМ

Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексига мувофиқ ишлаб чиқилган бўлиб, солиқ тўловчиларда (солиқ агентларида) солиқ аудитини ўтказиш тартибини белгилайди.

1-боб. Умумий қоидалар

1. Солиқ аудити - муайян давр учун солиқлар ва йиғимларнинг тўғри ҳисобланиши ва тўланишини, шунингдек назорати солиқ органлари зиммасига юклатилган қонун ҳужжатларига риоя қилинганлигини солиқ тўловчининг бухгалтерия, молия, статистика, банк ҳужжатлари ҳамда бошқа ҳужжатларини (маълумотларни) ўрганиш ва таҳлил қилиш йўли билан текшириш ҳисобланади.

2. Солиқ аудити қуйидаги солиқ тўловчиларда ўтказилади:

а) солиқ органининг талабномасига жавобан аниқлаштирилган солиқ ҳисоботини тақдим этмаган (шу жумладан аниқлаштирилган талабномадан кейин), ёхуд аниқланган тафовутлар бўйича асос келтирмаган, ёки тақдим қилинган асосномалар қонун ҳужжатларига мувофиқ эмас деб топилган солиқ тўловчиларда;

б) юқори даражадаги таваккалчилик тоифасига мансуб бўлган солиқ тўловчиларда  (солиқ агентларида);

в) ихтиёрий тугатилаётган солиқ тўловчиларда.

Ихтиёрий равишда тугатилаётган солиқ тўловчида солиқ аудити, ушбу Низомнинг 3-бобида назарда тутилган ҳолда рўйхатдан ўтказувчи органнинг хабарномаси асосида ўтказилади.

3. Жиноят иши доирасида ёки суд ажрими асосида солиқ тўловчининг молия-хўжалик фаолиятида ўтказиладиган тафтиш Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига мувофиқ ўтказилади. Бунда тафтиш натижалари бўйича солиқ органлари ваколати доирасида кўриладиган чоралар Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига мувофиқ тартибга солинади.

2-боб. Солиқ аудитини тайинлаш тартиби

4. Солиқ органи солиқ аудити бошланишидан камида ўттиз календарь кун олдин солиқ тўловчига солиқ аудити ўтказилиши тўғрисида 1-иловага мувофиқ хабарнома юборади.

5. Солиқ тўловчига шахсий кабинети орқали юборилган хабарнома солиқ тўловчи томонидан ўқиб чиқилганидан кейин, лекин хабарнома жўнатилган кундан бошлаб уч кундан кечиктирмай, почта орқали буюртма хат билан жўнатилган ҳолларда эса жўнатилган кундан бошлаб беш кундан кечиктирмай олинган ҳисобланади. Солиқ органи солиқ тўловчига солиқ аудити ўтказилиши тўғрисида хабарнома юборганлиги тўғрисида телекоммуникация тармоғи орқали электрон шаклда маълум қилади.

Телекоммуникация тармоғи - телефон, телеграф, факсимиль турларини, маълумотлар узатиш ва ҳужжатли хабарларнинг бошқа турларини, телевизион ва радиоэшиттириш дастурларини трансляция қилишни таъминловчи телекоммуникация воситаларининг мажмуи тушунилади.

6. Солиқ тўловчи солиқ аудити бошланишига қадар хабарномада кўрсатилган ҳужжатларни ва маълумотларни тайёрлаб қўйиши лозим.

7. Хабарнома юборилганидан кейин солиқ тўловчи томонидан аниқлаштирилган солиқ ҳисоботи тақдим этилганидан қатъий назар солиқ аудити ўтказилади.

8. Солиқ аудити тайинланган солиқ тўловчида солиқларни тўлашдан бўйин товлаш белгилари мавжуд бўлса, солиқ органи Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси билан келишган ҳолда солиқ тўловчини олдиндан хабардор этмасдан солиқ аудитини ўтказишга ҳақли.

Солиқ тўлашдан бўйин товлаш белгилари мавжуд бўлган солиқ тўловчилар Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 223 ва 224-моддаларида ҳамда Жиноят кодексининг 184-моддасида назарда тутилган қонунбузарликдан келиб чиқиб аниқланади.

9. Солиқ аудити ўтказиш учун солиқ органи раҳбарининг (раҳбар ўринбосарининг) буйруғи чиқарилиб, унда қуйидагилар кўрсатилади:

а) солиқ тўловчининг номи ва идентификация рақами;

б) солиқ аудитини ўтказувчи мансабдор шахсларнинг (текширувчиларнинг) фамилияси, исми, отасининг исми ва лавозими;

в) солиқ аудитини ўтказиш муддати ва даври;

г) солиқ аудитининг мақсади.

10. Солиқ аудитининг мақсади муайян давр учун барча ёки айрим солиқлар ва йиғимларнинг тўғри ҳисоблаб чиқарилиши ҳамда тўланиши тўғрилигини, шунингдек Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари билан солиқ органлари зиммасига юклатилган бошқа масалаларни текшириш ҳисобланади.

Солиқ органи раҳбарининг (раҳбар ўринбосарининг) солиқ аудитини ўтказиш тўғрисидаги буйруғи билан уни ўтказиш дастури ҳам тасдиқланади. Солиқ аудитини ўтказиш дастури солиқ аудитининг мақсадидан келиб чиқиб тузилади.

11. Солиқ аудити охирги ўтказилган солиқ аудитидан кейинги солиқ даврини, лекин натижалари солиқ мажбуриятини аниқлайдиган солиқ даври тугаганидан кейинги беш йилдан ошмаган солиқ даврини қамраб олиши мумкин.

12. Солиқ органлари солиқ тўловчининг ҳуқуқбузарлик ҳолатидан келиб чиқиб айнан битта давр учун айнан бир хил солиқлар бўйича бир мартадан ортиқ солиқ аудитини ўтказишга ҳақли эмас.

13. Солиқ аудитини ўтказиш жараёнида олдин ўтказилган солиқ аудитида солиқ органига маълум бўлмаган янги ҳолатлар аниқланган тақдирда, солиқ органи фақатгина янги ҳолатлар бўйича қайта солиқ аудитини тайинлаши мумкин. Бу ҳақида солиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахс солиқ органи раҳбарига (раҳбар ўринбосарига) илтимоснома киритади ва шу асосида солиқ органининг раҳбари (раҳбар ўринбосари) томонидан қўшимча буйруқ расмийлаштирилади.

14. Солиқ аудитини ўтказиш муддати ўттиз иш кунигача давом этади. Солиқ аудитини ўтказиш муддати икки ойгача, алоҳида ҳолларда эса уч ойгача узайтирилиши мумкин.

15. Солиқ аудитини ўтказиш муддати қуйидаги асосларга кўра узайтирилиши мумкин:

а) ҳужжатларни (ахборотни) талаб қилиб олишда (узайтириш ҳужжатлар талаб қилинаётган ҳар бир шахс бўйича кўпи билан бир марта йўл қўйилади);

б) чет эл давлат органларидан Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари доирасида ахборот олишда;

в) экспертизалар ўтказишда;

г) чет тилида тақдим этилган ҳужжатларни таржима қилишда (ҳужжатлар давлат тилига таржима қилинган асл нусхалари шаклида ёки нотариал тарзда тасдиқланган шаклда бўлиши мумкин);

д) ўрганилаётган ҳужжатлар ҳажми кўплигида;

е) яроқсиз ҳолга келган ҳужжатларнинг ҳамда солиқларни ва йиғимларни ҳисоблаб чиқариш билан боғлиқ электрон ахборот жисмларни текширилаётган шахс томонидан қайта тикланишида;

ж) мутахассислар хулосалари олинишида.

16. Зарур бўлган тақдирда, cолиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахс солиқ аудити муддатини узайтириш юзасидан солиқ органи раҳбарига (раҳбар ўринбосарига) асослантирилган илтимоснома киритади. Ушбу илтимоснома асосида солиқ аудити муддати юқори турувчи орган билан келишилган ҳолда узайтирилади.

17. Юқори турувчи солиқ органи раҳбарининг (раҳбар ўринбосари) розилигига кўра солиқ аудити ўтказиш муддати илтимосномада кўрсатилган муддатга ёки камроқ бўлган муддатга узайтирилиши мумкин.

18. Солиқ аудити муддати узайтирилганда олдинги буйруқнинг рўйхатга олиш рақами ва санаси кўрсатилган ҳолда солиқ органининг раҳбари (раҳбар ўринбосари) томонидан қўшимча буйруқ расмийлаштирилади.

19. Солиқ аудитини ўтказишнинг умумий муддати олти ойдан ошиши мумкин эмас.

3-боб. Тугатилаётган солиқ тўловчиларда солиқ аудитини ўтказиш хусусиятлари

 

20. Солиқ тўловчи ихтиёрий равишда тугатилаётганда солиқ аудити солиқ тўловчига хабарнома юборилмасдан ўтказилади.

21. Рўйхатга олувчи орган томонидан ихтиёрий равишда тугатилаётган солиқ тўловчи тўғрисида солиқ органи хабардор қилинган кундан бошлаб уч иш кунида солиқ аудити тайинланади.

22. Солиқ тўловчи ихтиёрий равишда тугатилган тақдирда солиқ аудити охирги солиқ аудитидан кейинги солиқ даврини, лекин солиқ аудити ўтказилаётган йилдан олдинги уч йилдан ошмаган даврни қамраб олиши мумкин.

23. Тугатилаётган солиқ тўловчида солиқ аудитини ўтказиш муддати ўттиз календарь кундан ортиқ давом этиши мумкин эмас.

24. Солиқ аудитини солиқ тўловчининг ҳудудида ўтказишнинг имкони бўлмаганида, солиқ аудити солиқ органининг биносида ўтказилади. Бунда солиқ аудитини ўтказиш учун зарур бўлган ҳужжатлар солиқ тўловчи (тугатувчи) томонидан солиқ органига тақдим этилади.

25. Нотижорат ташкилотлари, Ўзбекистон Республикасида доимий муассаса орқали фаолиятини амалга ошираётган Ўзбекистон Республикаси норезидентлари, шунингдек чет эл юридик шахсларининг ваколатхоналари ҳамда филиаллари Ўзбекистон Республикасидаги фаолиятини тугатганлиги юзасидан мурожаати ҳисобда турган солиқ органига келиб тушган кундан бошлаб уч иш кунида солиқ аудити тайинланади ва ушбу Низом талабларига мувофиқ ўтказилади.

 

4-боб. Солиқ аудитини ўтказиш тартиби

 

26. Солиқ аудити бошланган сана солиқ тўловчига (солиқ агентига) солиқ аудитини тайинлаш тўғрисидаги буйруқ топширилган кун ҳисобланади.

27. Солиқ аудити давомида солиқ тўловчи томонидан текширилаётган даврнинг солиқ ҳисоботларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритишга йўл қўйилмайди. Бу ҳақида солиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахс томонидан солиқ тўловчи ҳисобда турган солиқ органи хабардор қилинади.

28. Солиқ аудитини тайинлаш тўғрисидаги буйруқ солиқ тўловчига
(солиқ агентига) шахсан тақдим қилинади ҳамда унинг шахсий кабинетига юборилади.

29. Солиқ аудитини тайинлаш тўғрисидаги буйруқ шахсий кабинетга юборилганда, ушбу буйруқ юборилган кундан бошлаб уч иш кунидан кечиктирмай олинган ҳисобланади.

30. Солиқ аудити бошланишидан олдин солиқ органининг мансабдор шахси қуйидагиларни амалга ошириши лозим:

шахсий хизмат гувоҳномасини кўрсатиши;

белгиланган тартибда текширишларни рўйхатга олиш китобини тўлдириши;

солиқ аудити тайинланганлиги тўғрисидаги буйруқнинг бир нусхасини ва солиқ аудитини ўтказиш дастурини солиқ тўловчига тақдим этиши;

солиқ тўловчига 2-иловага мувофиқ солиқ аудитини ўтказиш давомида унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тушунтириши.

31. Солиқ органларининг солиқ аудитини ўтказувчи мансабдор шахсларига мазкур ҳудудларга ёки биноларга (бундан турар-жой бинолари мустасно) киришига тўсқинлик қилинган тақдирда солиқ органининг мансабдор шахси ўзи ва текширилаётган шахс томонидан имзоланадиган 3-иловага мувофиқ далолатномани тузади.

32. Солиқ тўловчи мазкур далолатномани имзолашдан бош тортган тақдирда, далолатномага бу тўғрисида тегишли ёзув киритилади ва далолатноманинг нусхаси солиқ тўловчининг шахсий кабинетига ёки почта орқали буюртма хат билан юборилади.

33. Солиқ органларининг солиқ аудитини ўтказувчи мансабдор шахсларига ҳудудларга ёки биноларга киришига тўсқинлик қилинганда бу ҳақида солиқ органи томонидан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиниши мумкин.

34. Солиқ аудитини ўтказаётган солиқ органларининг мансабдор шахсларига ҳудудларга ёки биноларга (турар жойлардан ташқари) киришига тўсқинлик қилинган, солиқ тўловчи рўйхатга олиш маълумотларида кўрсатиб ўтилган манзилида жойлашмаган тақдирда, солиқ органлари ўн иш кунидан кўп бўлмаган муддатга солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни тўхтатиб турадилар.

35. Солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварақалари бўйича операцияларни тўхтатиб туриш тўғрисида солиқ органи раҳбарининг (раҳбар ўринбосари) қарори электрон шаклда солиқ органи томонидан банкка юборилади. Бир вақтнинг ўзида солиқ органи томонидан солиқ тўловчининг шахсий кабинетига унинг банкдаги ҳисобварақлари бўйича операциялар тўхтатиб турилиши тўғрисидаги хабарнома бунинг сабабларини кўрсатган ҳолда юборилади.

36. Солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни ўн иш кунидан кўп муддатга тўхтатиб туриш тўғрисидаги қарор солиқ органининг илтимосномасига асосан суд томонидан қабул қилиниши мумкин. Бунда солиқ тўловчининг банк ҳисобварақлари бўйича операциялари суд томонидан қарор қабул қилингунга қадар тўхтатиб турилади.

37. Солиқ тўловчининг банклардаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни тўхтатиб туришни бекор қилиш тўғрисида қарор солиқ органи томонидан хизмат кўрсатувчи банкка қуйидаги муддатларда юборилади:

а) суд томонидан банкдаги ҳисобварақлари бўйича операцияларни тўхтатиб туриш муддатини узайтириш рад этилган тақдирда – суд қарори олинган кундан кейинги иш кунидан кечиктирмай;

б) солиқ тўловчининг у маълум қилган манзилида йўқлиги сабаблари ҳамда бошқа манзилда жойлашганлиги ҳақида асословчи ҳужжатлар тақдим этилганда – бир иш кунидан кечиктирмай;

в) солиқ органининг текширув ўтказаётган мансабдор шахсларига солиқ тўловчининг ҳудудига ёки биносига кириш ҳуқуқи берилганда – бир иш кунидан кечиктирмай.

38. Солиқ тўловчи томонидан солиқ органларининг солиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахсларини ҳудудларга ёки биноларга (турар жойлардан ташқари) киришига тўсқинлик қилинганда ёки солиқ тўловчининг у маълум қилган манзилида йўқлиги қайд қилинганда солиқ аудитини ўтказаётган солиқ органининг мансабдор шахслари ўзида мавжуд ахборотлар, шунингдек бошқа шу каби солиқ тўловчилар тўғрисидаги маълумотлар асосида солиқлар ва йиғимлар суммасини ҳисоб-китоб орқали мустақил равишда аниқлашга ҳақли.

39. Солиқ тўловчи томонидан солиқ аудити якунлангунига қадар ҳудудларга ёки биноларга киришга рухсат берилган, шунингдек талаб қилинган ҳужжатлар тақдим этилган тақдирда, солиқ органларининг солиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахслари солиқ аудитини тақдим этилган ҳужжатлар (маълумотларни) асосида ўтказади.

40. Солиқ аудитини ўтказаётган солиқ органининг мансабдор шахслари солиқ тўловчининг ҳудудлари, ишлаб чиқариш жойлари, омборхоналари, савдо ва бошқа биноларини, шу жумладан даромад олиш учун фойдаланиладиган ёки солиқ солиш объектларини сақлаш билан боғлиқ бўлган биноларни кўздан кечириши мумкин.

Зарур бўлган ҳолларда, кўздан кечириш чоғида белгиланган тартибга асосан фотосуратга олиш ва видеоёзувга тушириш амалга оширилади, ҳужжатлардан кўчирма нусхалар олинади ёки кўздан кечириш билан боғлиқ бошқа ҳаракатлар амалга оширилади. Кўздан кечириш ўтказилганлиги тўғрисида 4-иловага мувофиқ баённома тузилади.

41. Солиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахслар ўз ваколатлари доирасида қуйидагиларни амалга оширишлари мумкин:

бухгалтерия ҳисоби қоидаларига мувофиқ мол-мулкни инвентаризация қилишни ташкиллаштириш;

солиқ тўловчилардан солиқлар ва йиғимларни ҳисоблаш ва тўлаш учун зарур бўлган ҳужжат, ахборот ва маълумотларни, шу жумладан электрон шаклда ҳам тақдим этишларини талаб қилиш;

солиқ тўловчиларнинг банклардаги барча ҳисобварақларида мавжуд бўлган пул маблағлари айланмалари тўғрисида маълумотномаларни талаб қилиш;

товарларни (хизматларни) реализация қилишда харидорга  берилган ҳисобварақ-фактураларни ёки уларга тенглаштирилган бошқа ҳужжатларни талаб қилиб олиш;

қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда кассани ва
товар-моддий бойликлар ҳамда ҳужжатлар сақланадиган жойларни икки иш кунидан ортиқ бўлмаган муддатга муҳрлаш, икки иш кунидан ортиқ муддатга эса суд қарори асосида муҳрлаш;

солиқ солиш мақсадларида солиқ тўловчининг раҳбари ва таъсисчилари билан суҳбат ўтказиш ҳамда тушунтиришлар олиш;

ҳужжатларнинг давлат тилидаги таржимасини талаб қилиш;

заруратдан келиб чиқиб белгиланган тартибда сайёр солиқ текширувини ташкиллаштириш;

солиқ органи ходимлари қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳуқуқлардан фойдаланиши мумкин.

5-боб. Ҳужжатларни талаб қилиб олиш

42. Солиқ аудити давомида текширув учун зарур бўлган ҳужжатлар солиқ тўловчи томонидан тегишли талабнома олинган кундан эътиборан беш иш куни ичида тақдим этилади. Агар текширилаётган шахс талаб қилинаётган ҳужжатларни белгиланган муддат ичида тақдим этиш имконига эга бўлмаса, у текширувчи мансабдор шахсларни бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилади. Хабарномада солиқ тўловчи талаб қилинган ҳужжатларни тақдим эта олиши мумкин бўлган муддатлар кўрсатилиши лозим.

43. Текширилаётган шахснинг талаб қилинаётган ҳужжатларни тақдим этишни рад этганлиги солиқ органининг мансабдор шахси томонидан 5-иловага мувофиқ тузиладиган баённомада қайд этилади. Баённома солиқ органининг мансабдор шахси ва текширилаётган шахс томонидан имзоланади. Текширилаётган шахс баённомани имзолашни рад этган тақдирда бу ҳақда тегишли қайд киритилади. Кўрсатилган ҳужжатларни тақдим этиш солиқ тўловчи томонидан рад этилганлиги ёки белгиланган муддатларда тақдим этилмаганлиги ушбу ҳужжатларни олиб қўйиш учун асос бўлади.

44. Солиқ тўловчи томонидан талаб қилинган ҳужжатлар белгиланган муддатларда узрли сабабларсиз тақдим этилмаса ҳамда ҳужжатларни олиб қўйишнинг имкони мавжуд бўлмаса, солиқ органи ўзида мавжуд ахборотлар, шунингдек бошқа шу каби солиқ тўловчилар тўғрисидаги маълумотлар асосида солиқлар ва йиғимлар суммасини ҳисоб-китоб қилиш орқали мустақил равишда аниқлашга ҳақли.

45. Солиқ аудити жараёнида солиқ органларига текширилаётган шахснинг камерал ёки сайёр солиқ текширувлари ўтказилганда илгари тақдим этилган ҳужжатларни, шунингдек солиқ мониторингини ўтказиш жараёнида тасдиқланган кўчирма нусхалар шаклида тақдим этилган ҳужжатларни текширилаётган шахсдан талаб қилиб олишга ҳақли эмас. Агар ҳужжатлар илгари солиқ органига асл нусхалар тарзида тақдим этилиб, кейинчалик текширилаётган шахсга қайтарилган бўлса, шунингдек солиқ органига тақдим этилиб, бартараф этиб бўлмайдиган куч ҳолатлари оқибатида йўқотилган тақдирда, ҳужжатлар текширилаётган шахсдан қайта талаб қилиб олиниши мумкин.

6-боб. Учинчи шахслардан ҳужжатларни
(ахборотни) талаб қилиб олиш

46. Солиқ органининг солиқ текширувини ўтказаётган мансабдор шахси текширилаётган солиқ тўловчининг фаолиятига тааллуқли ҳужжатларга (ахборотга) эга бўлган контрагентдан ёки бошқа шахслардан ушбу ҳужжатларни (ахборотни) талаб қилиб олишга ҳақли.

47. Солиқ аудитини амалга оширувчи солиқ органи текширилаётган солиқ тўловчининг фаолиятига тааллуқли ҳужжатларни (ахборотни) учинчи шахсдан талаб қилиб олиш тўғрисидаги топшириқномани, мазкур шахс ҳисобда турган жойидаги солиқ органига юборади.

Топшириқномада солиқ аудити ўтказиш чоғида ҳужжатлар (ахборот) тақдим этиш зарурати юзага келганлиги кўрсатилади, муайян битимга тааллуқли ахборот талаб қилиб олинаётганда эса ушбу битимни идентификациялаш имконини берувчи маълумотлар кўрсатилади.

48. Топшириқнома олинган кундан эътиборан уч иш куни ичида учинчи шахснинг ҳисобда турган жойидаги солиқ органи ушбу шахсга ҳужжатларни (ахборотни) тақдим этиш тўғрисида талабнома юборади.

Талабномага ҳужжатларни (ахборотни) талаб қилиб олиш тўғрисидаги топшириқноманинг кўчирма нусхаси илова қилинади.

49. Ҳужжатларни (ахборотни) тақдим этиш тўғрисидаги талабномани олган шахс талабнома олинган кундан эътиборан беш иш куни ичида уни бажаради ёки талаб қилиб олинаётган ҳужжатларга (ахборотга) эга эмаслигини ўша муддатда ҳабар қилади. Агар талаб этиладиган ҳужжатларни (ахборотни) мазкур муддатда тақдим этиш имкони бўлмаса, солиқ органи учинчи шахснинг илтимосномасига кўра ушбу ҳужжатларни (ахборотни) тақдим этиш муддатини узайтиришга ҳақли.

50. Учинчи шахслардан ҳужжатлар ва ахборотларни талаб қилиб олиш сайёр солиқ текширувини ташкил этиш орқали амалга оширилиши мумкин.

51. Учинчи шахс томонидан ҳужжатларни (ахборотни) тақдим этилмаганлиги, солиқ аудити далолатномасида акс эттирилади ва солиқ аудитини ўтказаётган солиқ органининг мансабдор шахси текширилаётган шахс бўйича ўзида мавжуд ахборотлар, шунингдек бошқа шу каби солиқ тўловчилар тўғрисидаги маълумотлар асосида солиқлар ва йиғимлар суммасини ҳисоб-китоб орқали мустақил равишда аниқлашга ҳақли.

7-боб. Ҳужжатларни олиб қўйиш

52. Солиқ органининг солиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахси солиқларни ва йиғимларни ҳисоблаб чиқариш билан боғлиқ ҳужжатларни ва электрон ахборот жисмларини олиб қўйишга ҳақли.

53. Ҳужжатлар нусхаларини олиб қўйиш солиқ аудити вақтида аниқланган солиқ ҳуқуқбузарликлари фактларини тасдиқлаш мақсадида амалга оширилади.

54. Солиқ аудитини ўтказиш учун текширилаётган шахс ҳужжатларининг кўчирма нусхалари етарли бўлмаса ва солиқ органларида ҳужжатларнинг асл нусхалари йўқ қилиниши, яширилиши, ўзгартирилиши ёки алмаштириб қўйилиши мумкинлиги тўғрисида тахмин қилиш учун  етарлича асослар мавжуд бўлса, солиқ органининг мансабдор шахси ҳужжатларнинг аслини олиб қўйишга ҳақли.

55. Ҳужжатлар ва буюмларни олиб қўйиш солиқ органининг солиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахсининг 6-иловага мувофиқ асослантирилган қарори асосида амалга оширилади.

56. Тунги вақтда ҳужжатлар ва буюмларни олиб қўйишга йўл қўйилмайди. Бундан ўз фаолиятини тунги вақтда амалга оширадиган солиқ тўловчилар мустасно.

57. Ҳужжатларнинг асл нусхалари олиб қўйилганда, солиқ органлари уларнинг сақланишини таъминлашлари шарт.

58. Барча олиб қўйиладиган ҳужжатлар ва буюмлар холисларга ҳамда олиб қўйишда иштирок этувчи бошқа шахсларга кўрсатилади ва зарур бўлган тақдирда олиб қўйилган жойда ўралади.

59. Ҳужжатлар ва буюмларни олиб қўйиш тўғрисида 7-иловага мувофиқ баённома икки нусхада тузилади ва бир нусхаси солиқ тўловчига имзо қўйдирилган ҳолда тақдим этилади.

60. Солиқ тўловчи баённомани олишдан бош тортса, баённомага тегишли ёзув киритилади ва бир нусхаси солиқ тўловчининг шахсий кабинетига ёки почта орқали буюртма хат билан юборилади.

8-боб. Солиқ аудитининг иштирокчилари

61. Солиқ органларининг мансабдор шахслари, солиқ тўловчи (солиқ агенти) ва унинг вакиллари солиқ аудитининг иштирокчиларидир.

62. Солиқ аудитига унинг натижасидан манфаатдор бўлмаган гувоҳ, эксперт, мутахассис, таржимон ва холислар жалб этилиши мумкин.

63. Солиқ аудитини амалга ошириш учун аҳамиятга эга бирор-бир ҳолатлар ўзига маълум бўлган ҳар қандай вояга етган жисмоний шахс кўрсатмалар бериш учун гувоҳ сифатида чақирилиши мумкин.

64. Гувоҳнинг кўрсатмалари, агар у касаллиги, кексалиги, ногиронлиги туфайли солиқ органига кела олмаса, у турган жойда олиниши мумкин.

Кўрсатмалар олишдан аввал солиқ органининг мансабдор шахси гувоҳни кўрсатмалар беришни рад этганлик ёки бундан бош тортганлик ёхуд била туриб ёлғон кўрсатмалар берганлик учун жавобгарлик тўғрисида огоҳлантиради, бу ҳақда гувоҳнинг кўрсатмалари 8-иловага мувофиқ баённомага киритилади.

Солиқ органига гувоҳ сифатида чақирилган ходимлар учун солиқ органига келганлиги сабабли ишда бўлмаган вақт учун асосий иш жойидаги ойлик иш ҳақи сақланиб қолади.

65. Агар юзага келадиган масалаларни тушунтириш учун илм-фан, санъат, техника ёки ҳунармандчилик соҳасидаги махсус билимлар талаб этилса, экспертиза тайинланади.

66. Шахсни эксперт сифатида жалб этиш солиқ органи ва эксперт ўртасидаги шартнома асосида амалга оширилади.

67. Солиқ аудитини амалга оширувчи мансабдор шахсида бундай билимларга эгалиги экспертиза тайинлаш заруратидан озод этмайди. Экспертиза тайинлаш тўғрисида 9-иловага мувофиқ қарорни солиқ текширувини ўтказаётган мансабдор шахснинг илтимосномаси асосида солиқ органининг раҳбари (раҳбар ўринбосари) қабул қилади.

68. Солиқ аудитини ўтказаётган солиқ органининг мансабдор шахси текширилаётган шахсни экспертиза тайинланганлиги тўғрисидаги қарор билан таништиради ва ҳуқуқларини тушунтириб, бу ҳақида 10-иловага мувофиқ баённома тузади.

69. Солиқ тўловчи (унинг вакили) экспертиза тайинланганлиги тўғрисидаги қарор билан танишишдан бош тортган ёки рўйхатга олинган жойида бўлмаган тақдирда, солиқ органининг мансабдор шахси бу ҳақда баённомага тегишли ёзув киритади. Бундай ҳолда баённоманинг бир нусхаси солиқ тўловчига юридик шахс (алоҳида бўлинма) жойлашган ер бўйича ёки жисмоний шахснинг яшаш жойи бўйича почта орқали буюртма хат билан юборилади.

70. Зарур бўлган ҳолларда, солиқ назоратини амалга оширишга доир ҳаракатларда иштирок этиш учун солиқ органи томонидан махсус билим ва кўникмаларга эга бўлган ҳамда ишнинг натижасидан манфаатдор бўлмаган мутахассис жалб этилиши мумкин.

71. Шахснинг мутахассис сифатида жалб қилиниши солиқ органи ва мутахассис ўртасидаги шартнома асосида амалга оширилади.

72. Шахснинг мутахассис сифатида иштирок этиши унинг гувоҳ сифатида айнан шу ҳолатлар юзасидан сўроқ қилиниши имкониятини истисно этмайди.

73. Зарур бўлган ҳолларда, солиқ назоратини амалга оширишга доир ҳаракатларда иштирок этиш учун таржимон жалб этилиши мумкин.

74. Ишнинг натижасидан манфаатдор бўлмаган, таржима қилиш учун зарур даражада тил биладиган ёки кар ёхуд соқов жисмоний шахснинг имо-ишораларини тушунадиган шахс таржимонлик қилиши мумкин.

75. Шахснинг таржимон сифатида жалб қилиниши солиқ органи ва таржимон ўртасидаги шартнома асосида амалга оширилади.

76. Таржимон солиқ органи мансабдор шахсининг чақирувига биноан келиши ва ўзига топширилган таржимани аниқ бажариши шарт.

77. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексида назарда тутилган ҳолларда солиқ назоратини амалга оширишга доир ҳаракатларда иштирок этиш учун холислар жалб этилади.

78. Холислар камида икки нафар киши миқдорида жалб этилади.

79. Ишнинг натижасидан манфаатдор бўлмаган ҳар қандай вояга етган жисмоний шахслар холислар сифатида жалб этилиши мумкин.

80. Солиқ органлари мансабдор шахсларининг холислар сифатида иштирок этишига йўл қўйилмайди.

81. Солиқ аудитига холислар жалб қилинганда, холислар ўз иштирокида амалга оширилган ҳаракатлар факти, мазмуни ва натижалари баённома тузиш орқали расмийлаштирилади.

82. Солиқ аудити жараёнида солиқ тўловчи  Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси аъзоси бўлса, ушбу палатанинг вакили иштирок этиши мумкин.

Зарур бўлган тақдирда, холислар кўрсатилган ҳолатлар юзасидан сўроқ қилиниши мумкин.

9-боб. Солиқ аудити натижаларини расмийлаштириш

83. Солиқ аудити натижаларига кўра солиқ органларининг мансабдор шахслари томонидан 11-иловага мувофиқ камида уч нусхада далолатнома тузилиши лозим.

84. Солиқ аудити далолатномаси кириш, асосий ва якуний қисмлардан иборат бўлади.

85. Солиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахслар ўтказилаётган  аудит жараёни тўғрисидаги кунлик маълумотларни махсус тизим орқали солиқ органи тузилма раҳбарига киритиб борадилар.

86. Агар ўтказилган солиқ аудити натижаларига кўра солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилишлари аниқланса, солиқ аудити далолатномасига қонун ҳужжатларининг бузилиши фактларини тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинади. Бундан ташқари, солиқ аудитини ўтказиш учун асос бўлган ҳужжатларнинг нусхалари, солиқ аудити доирасида содир этилган ҳаракатлар тўғрисидаги баённомалар, инвентаризация далолатномалари, экспертларнинг хулосаси, солиқ аудити пайтида олинган материаллар, шунингдек солиқ аудити доирасида ҳаракатлар содир этилганлигини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар солиқ аудити далолатномасига қўшиб қўйилиши лозим.

87. Солиқ аудити далолатномасининг бир нусхаси солиқ тўловчига текширув тугаганидан кейин уч иш куни ичида топширилади. Солиқ тўловчи далолатноманинг барча нусхаларига уни олган санани кўрсатган ҳолда солиқ аудити далолатномасини олганлигига имзо қўйиши шарт.

88. Солиқ тўловчининг солиқ аудити далолатномасидаги имзоси унинг солиқ аудити натижаларига розилигини билдирмайди.

89. Солиқ тўловчи (унинг вакили) солиқ аудити далолатномасини олишдан бош тортган тақдирда, солиқ органининг мансабдор шахси бу ҳақда солиқ аудити далолатномасига тегишли ёзув киритади. Бундай ҳолда солиқ аудити далолатномасининг бир нусхаси солиқ тўловчига юридик шахс (алоҳида бўлинма) жойлашган ер бўйича ёки жисмоний шахснинг яшаш жойи бўйича почта орқали буюртма хат билан юборилади.

90. Солиқ аудити далолатномаси почта орқали буюртма хат билан юборилган тақдирда буюртма хат юборилган санадан бошлаб ҳисоблаганда бешинчи иш куни ушбу далолатнома топширилган сана деб ҳисобланади.

91. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида фаолиятини доимий муассаса орқали амалга оширмайдиган чет эл юридик шахсига (бундан халқаро ташкилот ёки дипломатик ваколатхона мустасно) солиқ аудити далолатномаси почта орқали Ўзбекистон Республикаси солиқ тўловчиларининг ягона реестридаги манзил бўйича буюртма хат билан юборилади. Буюртма хат юборилган санадан бошлаб ҳисоблаганда йигирманчи иш куни ушбу далолатнома топширилган сана деб ҳисобланади.

92. Солиқ аудити материаллари белгиланган тартибда солиқ тўловчи ҳисобда турган жойдаги солиқ органида текширув тугаган кундан кейинги иш кунидан кечиктирмай рўйхатдан ўтказилади ва текширув натижалари бўйича маълумотлар солиқ текширувлари ҳисобини юритиш ахборот тизимига киритилади.

93. Қоидабузарликлар аниқланган тақдирда, ҳуқуқбузар шахсларни маъмурий жавобгарликка тортилиши бўйича солиқ аудитини ўтказган мансабдор шахс 12-иловага мувофиқ маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида баённома тузади.

94. Ушбу ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш ҳамда маъмурий жазо чораларини қўллаш маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

10-боб.  Солиқ аудити материалларини кўриб чиқиш натижалари

бўйича қарор қабул қилиш

95. Солиқ аудити далолатномаси мазкур аудитни ўтказган солиқ органи раҳбари (раҳбар ўринбосари) томонидан далолатнома тузилган кундан эътиборан ўн иш куни ўтгач, лекин ўн беш иш кунидан кечиктирмай кўриб чиқилади.

96. Солиқ тўловчи солиқ аудитини ўтказган солиқ органига далолатномани олган кундан эътиборан ўн иш куни ичида, мазкур далолатномага тўлиқ ёки унинг айрим қисмларига ёзма эътирозларини тақдим этишга ҳақли.

97. Агар солиқ тўловчи солиқ органини узрли сабабларга кўра солиқ аудити материалларини кўриб чиқилишига кела олмаслиги тўғрисида ҳабардор қилган бўлса, солиқ органининг раҳбари (раҳбар ўринбосари) материалларни кўриб чиқишни камида беш иш кунилик муддатга қолдириш тўғрисида қарор қабул қилади, солиқ тўловчи бу ҳақда ҳабардор қилинади.

98. Солиқ тўловчи материалларни кўриб чиқиш жараёнида шахсан ва (ёки) ўз вакили орқали иштирок этишга ҳақли.

99. Солиқ аудити материаллари кўриб чиқиладиган вақт ва жой ҳақида тегишли тарзда ҳабардор қилинган шахснинг (унинг вакилининг) келмаганда, материаллар солиқ тўловчининг иштирокисиз кўриб чиқилиши мумкин. Бунда ушбу шахснинг иштирок этиши солиқ органининг раҳбари (раҳбар ўринбосари) томонидан мазкур материаллар кўриб чиқилиши учун шарт деб топилган ҳолатлар мустасно.

100. Солиқ текшируви материалларини кўриб чиқишда 13-иловага мувофиқ шаклдаги баённома юритилади.

101. Жавобгарлик чораларини кўриш солиқ органлари ваколатига кирмайдиган қонунбузилиш ҳолатлари аниқланган тақдирда, материалларнинг бир нусхаси солиқ органларида сақланган ҳолда, солиқ аудити материаллари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга юборилади.

102. Солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатлари бузилганлиги ёки бузилмаганлиги фактини тасдиқлаш учун қўшимча далиллар олиш зарур бўлган тақдирда, солиқ органининг раҳбари (раҳбар ўринбосари) бир ойдан ошиқ бўлмаган муддатда солиқ назоратининг қўшимча тадбирларини ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақлидир.

103. Солиқ аудити материлларини кўриб чиқиш муддати солиқ назоратининг қўшимча тадбирларини ўтказиш даврида тўхтатиб турилади.

104. Қўшимча равишда ўтказилган солиқ назорати тадбирлари тўғрисидаги маълумотлар шунингдек, солиқ қонунчилиги бузилганлиги ёки бузилмаганлиги фактини тасдиқлаш учун олинган қўшимча далиллар солиқ аудити далолатномасига доир қўшимчада қайд этилади.

105. Солиқ аудити далолатномасига қўшимча, солиқ назоратининг қўшимча тадбирлари тугатилгандан сўнг ўн иш куни ичида мазкур тадбирларини ўтказган мансабдор шахслари томонидан тузилиши ва имзоланиши лозим.

106. Солиқ назоратининг қўшимча тадбирлари натижасида олинган материалларни илова қилган ҳолда солиқ аудити далолатномасига киритилган қўшимча, мазкур қўшимча тузилган кундан бошлаб уч иш куни ичида аудит ўтказилган шахсга (унинг вакилига) қабул қилинганлиги тўғрисида имзо чекилган ҳолда ёки олинган санаси тўғрисида далолат берувчи бошқача усулда топширилиши лозим.

107. Агар текширув ўтказилган шахс (унинг вакили) солиқ аудити далолатномасига доир қўшимчани олишдан бош тортса, бундай факт солиқ аудити далолатномасига доир қўшимчада акс эттирилади. Бундай ҳолда далолатномага доир қўшимча ташкилотнинг жойлашган ери бўйича почта орқали буюртма хат билан юборилади ва бешинчи иш кунида қабул қилинган деб ҳисобланади.

108. Солиқ аудити ўтказилган шахс (унинг вакили) солиқ аудити далолатномасига доир қўшимчани олган кундан эътиборан ўн иш куни ичида далолатномага доир бундай қўшимча бўйича тўлиқ ёки унинг алоҳида қисмлари юзасидан ёзма эътирозларини тақдим этишга ҳақли.

109. Солиқ аудити далолатномасини кўриб чиқиш натижалари бўйича солиқ органи раҳбари (раҳбар ўринбосари) далолатнома кўриб чиқилган кундан эътиборан беш иш кунидан кечиктирмасдан 14-иловага мувофиқ қуйидагиларни назарда тутувчи қарор қабул қилади:

а) солиқлар ва пеняларни қўшимча ҳисоблаш ёки буни рад этиш;

б) солиқ тўловчини солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликка тортиш ёки буни рад этиш.

110. Солиқ аудити далолатномасини кўриб чиқиш натижалари бўйича қарор қабул қилинишида солиқ соҳасида содир этилган ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликни енгиллаштирувчи ёки оғирлаштирувчи ҳолатлар ҳисобга олинади.

111. Солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликни енгиллаштирувчи ёки оғирлаштирувчи ҳолатлар суд ёки ишни кўраётган солиқ органи томонидан белгиланади ва молиявий санкциялар қўлланилганда инобатга олинади.

112. Қарор қабул қилинган кундан эътиборан, унинг биринчи нусхаси икки иш куни ичида солиқ тўловчига шахсий кабинети орқали юборилиши, уни олганлиги тўғрисида имзо чеккан ҳолда топширилиши ёки қабул қилинган сана кўрсатилган ҳолда бошқа усулда жўнатилиши лозим. Aгар қарорни кўрсатилган усуллар билан топширишнинг иложи бўлмаса, у солиқ тўловчига буюртма хат билан почта орқали юборилади ва жўнатилган кундан бошлаб бешинчи иш куни топширилган ҳисобланади.

113. Солиқ тўловчи солиқ органининг жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарори олинган кундан эътиборан ўн иш кунлик муддатда молиявий санкциялар суммасининг ярмини ихтиёрий равишда тўлаган тақдирда, қолган жарима суммаси тўлашдан озод қилинади.

Солиқ тўловчи солиқ органи билан тузилган солиштирма далолатнома ва ёзма ариза асосида бошқа солиқ ва тўловлар бўйича мавжуд ортиқча тўлов суммасини ҳисобланган молиявий жаримани қоплаш учун ўтказиш ҳуқуқига эга.

114. Солиқ тўловчи ўттиз иш куни мобайнида солиқ органи қарори устидан судгача ҳал қилиш тартибида, юқори турувчи солиқ органига шикоят қилиш ҳуқуқига эга.

115. Қарор тақдим этилган кундан бошлаб бир ой ўтгандан кейин кучга киради.

11-боб. Якуний қоидалар

116. Солиқ аудити ўтказилган даврлар учун солиқлар ва йиғимлар суммасининг камайишини назарда тутувчи аниқлаштирилган солиқ ҳисоботлари қабул қилинмайди.

117. Мазкур Низом қоидаларига ҳудудий давлат солиқ хизмати органлари томонидан риоя қилиниши устидан назоратни Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар солиқ бошқармалари ҳамда Давлат солиқ қўмитаси амалга оширади.

118. Мазкур Низом талабларини бузганликда айбдор бўлган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

119. Мазкур Низом талабларига риоя қилмасдан, солиқ аудитини тўлиқ, ҳар томонлама ва ҳолисона ўтказмаганлиги натижасида бюджетга ёки солиқ тўловчига етказилган зарар учун солиқ аудитини ўтказган мансабдор шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

120. Ушбу Низом Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Савдо-саноат палатаси билан келишилган.

Молия вазири                                                                                Т. Ишметов

2020 йил “___” __________

Савдо-саноат палатаси раиси                                                    А. Икрамов

2020 йил “___” __________

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
1-ИЛОВА

 ___________________________________

                                                               ___________________________________

                                                                                                 (солиқ тўловчи номи, СТИР, манзили)

Солиқ аудитини ўтказиш тўғрисида хабаронма ____-сон.

                                                                                                                           _______________

                                                                                                                         (сана)

  ________________________________________________________________________

(солиқ органи номи)

шуни маълум қиладики, солиқ тўловчиларни танлаб олиш натижасида олинган хавф омилларини таҳлил қилиш натижаларига кўра, _____________________________________

(солиқ тўловчи номи)

юқори таваккалчиликка эга солиқ тўловчи сифатида тавсифланди.

Солиқ аудити солиқ тўловчининг __________ йилдан __________ йилга қадар бўлган давр ичида қўшилган қиймат солиғи ёки барча турдаги солиқ ва тўловлар бўйича

(кераклисини остига чизилади).

ҳисоб-китобларнинг тўғри ҳисобланиши юзасидан ўтказилади.

Солиқ аудити ____ _______ 2020 йилда бошланди.

 

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 140-моддаси талабларига мувофиқ солиқ тўловчи солиқ аудити бошлангунига қадар қуйидаги ҳужжатлар тайёрлаб қўйилиши лозим:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Солиқ тўловчи рўйхатга олинган манзилида жойлашмаган тақдирда, хабарнома юборилган кундан эътиборан беш кун ичида ҳақиқатда жойлашган жойи бўйича тасдиқловчи хужжатлар  нусҳалари илова қилинган ҳолда тушунтириш бериши лозим бўлади.

Солиқ тўловчи жойлашган жойини тасдиқловчи хужжат бўлиб қуйидагилар ҳисобланади:

кўчмас мулкга бўлган эгалик ҳуқуқини тасдиқловчи ҳужжат (ундан фойдаланиш);

кўчмас мулкга эгалик ҳуқуқи мавжуд бўлган шахс билан тузилган ижара шартномаси.

Текширилаётган давр билан бевосита боғлиқ бўлган мансабдор шахсларнинг иштирокини (мавжудлигини) таъминлаш лозим.

 

_____________________________________      ____________                  ______________

                (солиқ органи номи, мансаби)           (имзо)                                         (Ф.И.Ш.)

              

Ижрочи: __________________________________________

                     (лавозими, Ф.И.Ш ва телефон рақами)

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
2-ИЛОВА

Солиқ аудитини ўтказишда солиқ тўловчи (солиқ агенти)нинг

хуқуқ ва мажбуриятлари

 

Солиқ тўловчилар қуйидаги ҳуқуқларга эга:

солиқ аудитини ўтказишда иштирок этиш;

солиқ аудити материаллари билан танишиш ва ушбу аудитнинг далолатномаларини олиш;

солиқ қонунчилигига амал қилиш юзасидан солиқ органларига тушунтириш бериш;

солиқ органлари ва бошқа ваколатли органлар ҳамда уларнинг мансабдор шахсларининг Солиқ кодекси ва (ёки) бошқа солиқ қонунчилиги ҳужжатларига мувофиқ бўлмаган талабларини бажармаслик;

солиқ аудити материалларини кўриб чиқиш жараёнида иштирок этиш;

солиқ аудитининг ҳар қандай босқичида солиқ органларининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) устидан солиқ органига, давлат солиқ бошқармаларининг ва Давлат солиқ қўмитасининг ўз хавфсизлиги тузилмасига шикоят қилиш;

солиқ органларнинг ноқонуний қарорлари ёки ноқонуний ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) натижасида етказилган зарарни қопланишини белгиланган тартибда талаб қилиш;

солиқ муносабатлари масалаларига бўйича ўз манфаатларини шахсан ёхуд солиқ маслаҳатчилари ташкилоти ёки бошқа ўз вакиллари орқали ифодалаш;

солиқ сирига риоя қилиш ва унинг сақланишини таъминлаш.

Солиқ тўловчилар Солиқ кодекси ва бошқа солиқ қонучилиги ҳужжатларида назарда тутилган ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Солиқ аудити ўтказилишида солиқ тўловчи (солиқ агенти) қуйидаги мажбуриятларга эга:

солиқ аудитини ўтказаётган солиқ органларининг мансабдор шахсларига ишлаб чиқариш, омборхона, савдо қилиш жойларига ва бошқа биноларини кўздан кечириш, шунингдек солиқ тўловчи томонидан даромад олиш учун фойдаланиладиган ёки солиқ солиш объектларини сақлаш билан боғлиқ бўлган жойларини кўздан кечириш шу жумладан солиқларни ҳисоблаб чиқариш ва тўлаш учун асос бўлиб хизмат қиладиган ҳужжатлар, шунингдек электрон манбаларда ҳамда дастурий маҳсулда сақланадиган тегишли ахборот билан танишиш имкониятини таъминлаши;

солиқ органлари ва бошқа ваколатли органларнинг қонуний талабларини бажариши, кўрсатилган органларнинг ва улар мансабдор шахсларининг қонуний фаолиятига тўсқинлик қилмаслиги;

солиқ ҳисоботларининг ва солиқларни ҳисоблаб чиқариш ҳамда тўлаш учун зарур бўлган бошқа ҳужжатларнинг тегишли солиқларни тўлаш учун белгиланган календарь йилдан кейинги беш йил мобайнида бут сақланишини таъминлаши.

Солиқ тўловчилар Солиқ кодекси ва бошқа солиқ қонучилиги ҳужжатларида назарда тутилган мажбуриятларга ҳам эга бўлиши мумкин.

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
3-ИЛОВА

Солиқ органларининг солиқ аудинини ўтказувчи мансабдор шахсларига мазкур ҳудудларга ёки биноларга (бундан турар-жой бинолари мустасно) киришига тўсқинлик қилинганлик тўғрисидаги

Д А Л О Л А Т Н О М А

20___йил “_____”_______________                                                 ______________________________

  (кун)                    (ой)                                                             (тузилган жойи)

 

Биз, ___________________________________________________________________________________  

(далолатнома  тузган мансабдор шахснинг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исми )

______________________________________________________________________________________

(солиқ органи буйруғи рақами, санаси)

_______________________________________________________________________________________ (солиқ аудити ўтказилиши лозим бўлган солиқ тўловчининг номи, стир, жойлашган манзили)

 

қуйидаги хуқуқбузарликни содир этган:   ___________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

(ҳуқуқбузарлик содир этилган жойи, вақти,  бу хуқуқбузарликнинг мазмуни, агар солиқ

_______________________________________________________________________________________                         қонунчилиги бузилган бўлса, талаби бузилган Солиқ кодексининг моддалари

ёки_______________________________111-моддаси ва 145-моддаси__________________________                               бошқа қонун ҳужжатларининг номи,  моддаси, банди)

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Мазкур далолатнома солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварақлари бўйича операцияларини ўн кундан кўп бўлмаган муддатга тўхтатиб туришга ҳамда солиқ органи текширилаётган шахс тўғрисида ўзида мавжуд бўлган маълумотлар ёки худди шундай солиқ тўловчилар тўғрисидаги маълумотлар асосида тўланиши лозим бўлган солиқ суммасини мустақил тарзда аниқлашга ҳақли эканлиги маълум қилинади.

__________________________________________________________________________________________

            Ҳолат юзасидан ҳуқуқбузарлик содир этган шахснинг тушунтириши ёки далолатномани имзолашдан бош торгантиги:

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

(ҳуқуқбузарлик тавсилотлари тўғрисида қисқача маълумот,  содир этган ҳаракат(ҳаракатсизлик)лари  баёни)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

          Далолатномага қўшимчалар ва иловалар:

__________________________________________________________________________________________

 (видео ва фотосуратлар, гувоҳлар ФИШ) ва х.к)

                                                                                

_________________________________________________________________________________________

Ҳуқуқбузарлик содир этган шахсга Солиқ кодексининг 21 ва 22–моддасида назарда тутилган хуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилди:

__________________________________________________                                   ________________

(ҳуқуқбузарлик содир этган шахснинг                                                                  ( имзо) Ф.И.Ш.)                                                                                                                                                        

__________________________________________________                                          ________________

                  (гувоҳларнинг Ф.И.Ш.)                                                                                      ( имзо)                 

 

__________________________________________________                                          ________________

 (гувоҳларнинг    Ф.И.Ш.)                                                                                                        (имзо)                                                                                         

 

Баённомани туздим:                     

__________________________________________________                                         ________________

                          (лавозими ва Ф.И.Ш.)                                                                         (имзо)                                                                                

______________________

1 Маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилган пайтда бўлса, киритилади.

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
4-ИЛОВА

 

Солиқ аудити амалга оширишда холислар иштироки

Б Ё Н И  № ___

                                                                                                                      

20___йил “_____”_______________                                                    ______________________________

                 (кун)                 (ой)                                                                                      (тузилган жойи)

 

________________________________________________________________________________________

(солиқ аудитини ўтказиш учун асос бўлган буйруқ раками ва санаси)

______________________________________________________________________________________

(солиқ тўловчининг номи, СТИР)

________________________________________________________________________________________

(солиқ аудитини ўтказаётган органнинг номи)

________________________________________________________________________________________

(Солиқ аудити доирасида харакатни амалга ошираётган солиқ органи мансабдор шаҳснинг ФИШ.)

________________________________________________________________________________________

(Солиқ назоратини амалга оширишда жалб этилган гувохнинг харакати ФИШ)

________________________________________________________________________________________

(солиқ назоратини амалга оширилаётган манзил)

________________________________________________________________________________________

(солиқ назорати тадбирларининг мазмуни)

________________________________________________________________________________________

(солиқ назорати натижасида харакатлар натижаси)

_________________________________________________________________________________________

(ҳолатлар баёни: биноларни кўздан кечириш пайтида аниқланган холатлар, солиққа оид ҳуқуқбузарликни тасдиқловчи ҳужжатлар нусҳасини ёки  ҳужжатларни ўзгартирилиши ёки алмаштириб қўйилиши мумкинлиги олдини олиш мақсадида ҳужжатлар аслини олиб қўйиш)

Ҳужжатлар рўйхати:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

 

___________________________________________       ___________               ___________________

(Солиқ органи   мансабдор шахсининг лавозими)           (имзо)                                  (Ф.И.Ш.)              

 

Баённома билан танишиб чиқдим:

1. ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.Ш., гувохнинг яшаш манзили)

2. ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.Ш., гувохнинг яшаш манзили)

 

___________________                           _________________

(сана)                                                       (имзо)

 

 

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
5-ИЛОВА

Солиқ аудити ўтказилиши давомида ҳужжатларни тақдим этишдан бош тортиш тўғрисидаги

Д А Л О Л А Т Н О М А

20___йил “_____”_______________                                            ______________________________

            (кун)               (ой)                                                                                             (тузилган жойи)

Мен, ___________________________________________________________________________________  

(далолатнома  тузган мансабдор шахснинг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исми )

______________________________________________________________________________________

(солиқ органи буйруғи рақами, санаси)

_______________________________________________________________________________________ (солиқ аудити ўтказилиши лозим бўлган солиқ тўловчининг номи, стир, жойлашган манзили)

қуйидаги хуқуқбузарликни содир этган:   ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(ҳуқуқбузарлик содир этилган жойи, вақти,  бу хуқуқбузарликнинг мазмуни, агар солиқ

_______________________________________________________________________________________               

                             қонунчилиги бузилган бўлса, талаби бузилган Солиқ кодексининг моддалари

 

ёки_______________________________111-моддаси ва 145-моддаси__________________________                                  бошқа қонун ҳужжатларининг номи,  моддаси, банди)

____________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

Мазкур далолатнома солиқ тўловчининг банкдаги ҳисобварақлари бўйича операцияларини ўн кундан кўп бўлмаган муддатга тўхтатиб туришга ҳамда солиқ органи текширилаётган шахс тўғрисида ўзида мавжуд бўлган маълумотлар ёки худди шундай солиқ тўловчилар тўғрисидаги маълумотлар асосида тўланиши лозим бўлган солиқ суммасини мустақил тарзда аниқлашга ҳақли эканлиги маълум қилинади.

 

__________________________________________________________________________________________

 

          Ҳолат юзасидан ҳуқуқбузарлик содир этган шахснинг тушунтириши ёки далолатномани имзолашдан бош торгантиги:

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

(ҳуқуқбузарлик тавсилотлари тўғрисида қисқача маълумот,  содир этган ҳаракат(ҳаракатсизлик)лари  баёни)

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

          Далолатномага қўшимчалар ва иловалар:

__________________________________________________________________________________________

 (видео ва фотосуратлар, гувоҳлар ФИШ) ва х.к)

                                                                                             

_________________________________________________________________________________________

Ҳуқуқбузарлик содир этган шахсга Солиқ кодексининг 21 ва 22–моддасида назарда тутилган хуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилди:

 

___________________________________________                                              ________________

(ҳуқуқбузарлик содир этган шахснинг  ФИШ)                                                       (Имзо)                                                                                                                                                                              

_________________________________________________                                  ________________

       (гувоҳларнинг Ф.И.Ш.)                                                                                      (имзо)                                                                                                         

__________________________________________________                                ________________

                                                                                                                              (имзо)(гувоҳларнинг     Ф.И.Ш.)                                                                                                                                           

Баённомани туздим:                     

_________________________________________________                                   ________________

         (лавозими ва Ф.И.Ш.)                                                                                       (имзо)                                                                                                

______________________

1 Маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилган пайтда бўлса, киритилади.

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
6-ИЛОВА

Солиқ аудити ўтказаётган мансабдор шахсининг

ҳужжатлар ва буюмларни олиб қўйиш тўғрисидаги

Қ А Р О Р И

20___йил “_______”_______________                                            _____________________________

                      (кун)               (ой)                                                                             (тузилган жойи)

____________________________________________________________________________________

( солиқ аудитини ўтказаётган мансабдор шахснинг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исми)

 

_____________________________________________________________________________________

(солиқ орган номи, раҳбар ( раҳбар ўринбосари) томонидан тайинланган  буйруқ санаси, рақами)

 

  ___________________________________________________________________________________да

(солиқ тўловчининг номи, СТИР)

солиқ аудитини ўтказиш давомида

АНИҚЛАДИМ:

_______________________________________________________________________________________

(ҳолатлар баёни: солиққа оид ҳуқуқбузарликни тасдиқловчи ҳужжатлар нусҳасини ёки  ҳужжатларни ўзгартирилиши ёки алмаштириб қўйилиши мумкинлиги олдини олиш мақсадида ҳужжатлар аслини олиб қўйиш)

 

Ўзбекистан Республикаси Солиқ кодексининг 26, 146 ва 148-моддасига асосан

 

ҚАРОР ҚИЛДИМ:

________________________________________________________________________________нинг

(солиқ тўловчининг номи, СТИР)

 

қуйидаги нусҳаларини  ёки аслини олиб қуйиш:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________________

____________________________________      ___________    ___________________

(Солиқ органи   мансабдор шахсининг лавозими)              (имзо)                                  (Ф.И.Ш.)                                               

      

     Ҳужжатлар ва предметларни олиб қўйиш тўғрисидаги қарор билан танишдим:

______________________________________________________________________

(солиқ тўловчи раҳбари ёки вакилининг Ф.И.Ш.)

                                                ___________                           _________________

(сана)                                                (имзо)

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
7-ИЛОВА

Солиқ аудити амалга оширишда холислар иштироки

 

Б А Ё Н И  № ___

                                                                                                               

20___йил “_____”_______________                                                    ______________________________

                 (кун)                 (ой)                                                                                      (тузилган жойи)

________________________________________________________________________________________

 

(солиқ аудитини ўтказиш учун асос бўлган буйруқ раками ва санаси)

_______________________________________________________________________________________

(солиқ тўловчининг номи, СТИР)

________________________________________________________________________________________

(солиқ аудитини ўтказаётган органнинг номи)

________________________________________________________________________________________

(Солиқ аудити доирасида харакатни амалга ошираётган солиқ органи мансабдор шаҳснинг ФИШ.)

________________________________________________________________________________________

(Солиқ назоратини амалга оширишда жалб этилган гувохнинг харакати ФИШ)

________________________________________________________________________________________

(солиқ назоратини амалга оширилаётган манзил)

________________________________________________________________________________________

(солиқ назорати тадбирларининг мазмуни)

________________________________________________________________________________________

(солиқ назорати натижасида харакатлар натижаси)

_________________________________________________________________________________________

(ҳолатлар баёни: солиққа оид ҳуқуқбузарликни тасдиқловчи ҳужжатлар нусҳасини ёки  ҳужжатларни ўзгартирилиши ёки алмаштириб қўйилиши мумкинлиги олдини олиш мақсадида ҳужжатлар аслини олиб қўйиш)

Ҳужжатлар рўйхати:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

 

___________________________________________       ___________               ___________________

(Солиқ органи   мансабдор шахсининг лавозими)               (имзо)                                  (Ф.И.Ш.)              

Баённома билан танишиб чиқдим:

1. ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.Ш., гувохнинг яшаш манзили)

2. ______________________________________________________________________________________

(Ф.И.Ш., гувохнинг яшаш манзили)

 

___________________                           _________________

(сана)                                                (имзо)

 

 

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
8-ИЛОВА

 

БАЁННОМА № ____

Гувоҳлар кўрсатмаси тўғрисида

 

20________йил “_____”_______________                                      _____________________________

       (кун)            (ой)                                                         (тузилган жойи)

_______________________________________________________________________________

(солиқ хизмати органининг номи)

_______________________________________________________________________________

(мансабдор шахснинг ФИШ, кўрсаткичларни қайд қилувчи солиқ органи)

_______________________________________________________________________________

(гувохлар ФИШ, ишлаб чиқариш кўрсаткичларни топширишда жалб этилганлар)

________________________________________________________________________________

(ҳар қандай шароитда, солиқ назоратида амалга ошириш билан бўлган боғлиқ маълумотлар)

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

_________________________________________                   ___________    ___________________

(Солиқ органи номи, мансабдор шахсининг лавозими)          (имзо)                           (Ф.И.Ш.)                                              

__________________________________________________________________________________

(Гувохни кўрсатма беришдан бош тортганлик, ёлғон кўрсатма берганлик шунингдек, била туриб ёлғон кўрсатма берганлик учун жавобгарлик тўғрисида огохлантириш)

 

Баённома билан танишиб чиқдим:

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.Ш., гувохнинг яшаш манзили)

__________________________________________________________________________________

 

___________________                     _________________

(сана)                                     (имзо)

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
9-ИЛОВА

                                                                      

 

____-сонли ҚАРОР

________________________________ экспертиза тайинлаш тўғрисида

                                  (экспертиза номи)

20___йил “_____”_______________                                                        ______________________________

                 (кун)                 (ой)                                                                                      (тузилган жойи)

 

____________________________________________________________________________________

(солиқ орган номи,  мансабдор шахснинг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исми)

________________________________________________________________________

(солиқ орган номи)

раҳбар ( раҳбар ўринбосари)

_______________________________________________  нинг ____________йилдаги ____-сонли

(Ф.И.О.)                                                (сана)

буйруғига асосан тайинланган:

  _________________________________________________________________________________да

(солиқ тўловчининг номи, СТИР)

солиқ аудитини ўтказиш давомида

АНИҚЛАДИМ:

________________________________________________________________________________

(ҳолатлар баёни, экспертиза тайинлаш учун асос)

 

Ўзбекистан Республикаси Солиқ кодексининг 150-моддасига асосан

 

ҚАРОР ҚИЛДИМ:

_______________________________________________ экспертиза тайинлансин

(экспертиза номи)

ва экспертизани ўтказиш  _________________________________________га топширилсин.

 (ташкилот номи ёки эксперт исм-шарифи)

________________________________________________________________________

(экспертиза ўтказилиши лозим бўлган солиқ тўловчи номи)

 

эксперт олдига қуйидаги саволлар қўйилсин:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

экспертга қуйидаги материаллар тақдим қилинсин:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

___________________________________________       ___________               ___________________

(Солиқ органи   мансабдор шахсининг лавозими)               (имзо)                                  (Ф.И.Ш.)              

Экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарор билан танишдим:

__________________________________________                   ________            __________

(ташкилот раҳбарининг лавозиши, исм-шарифи)                       (сана)                 (имзо)

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
10-ИЛОВА

                                                                     

Экспертиза тайинланганлик тўғрисида

солиқ тўловчининг ҳуқуқларини тушунтириш ҳақидаги баённомаси

№ ____

 

20___йил “_____”_______________                                                        ______________________________

                 (кун)                 (ой)                                                                                      (тузилган жойи)

 

______санадаги____№____ сонли қарорига асосан_________________________________________

                              (қарор қабул қилган шахснинг, лавозими, Ф.И.Ш, солиқ оргнани номи)

 

 

Тайинланди_____________________________________________ишониб топширилган экспертиза,

                                            (экспертиза номи)

____________________________________________________________________________________

                                                                          (экспертнинг Ф.И.Ш)

____________________________________________________________________________________

                                            (экспертиза ўтказилиши лозим бўлган солиқ тўловчининг номи)

 

Экспертизадан ўтказилиши керак бўлган масалалар:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

 

Экспертизадан ўтказилиши керак бўлган материаллар:

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

 

Солиқ кодексининг 150-моддасига муфовиқ экспертиза тайинлаш ва ўтказиш жараёнида текширилаётган шахс:

1) экспертни рад этиш;

2) экспертни ўзи кўрсатган шахслар орасидан тайинлаш тўғрисида илтимос қилиш;

3) қўшимча саволларни тақдим этиб, улар юзасидан эксперт хулосасини олиш;

4) солиқ органи мансабдор шахсининг рухсати билан экспертиза ўтказишда иштирок этиш ва экспертга тушунтиришлар бериш;

5) экспертнинг хулосаси билан танишиш;

6) экспертнинг хулосаси юзасидан асослантирилган фикр тақдим этиш ҳуқуқига эга.

 

 

 

 

 

(Инспектор лавозими, солиқ органин номи)

 

         (имзо)                       (Ф.И.Ш.)

 

Баённома билан танишдим:

_________________________________________________________________________________

(солиқ тўловчи лавозими  Ф.И.Ш.)

__________________________________________________________________________________

(солиқ тўловчи эътирозлари)

__________________________________________________________________________________

___________________                           _________________

(сана)                                                (имзо)

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга

11-ИЛОВА

СОЛИҚ АУДИТИ ДАЛОЛАТНОМАСИНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ

ТАРТИБИ

1. Солиқ аудити натижаси бўйича солиқ органларининг мансабдор шахслари солиқ тўловчининг муайян давр ичида аниқланган солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилишлари ҳужжатлар билан тасдиқланганлигини ёки қонунбузарликлар аниқланмаганлигини акс этувчи, шунингдек аниқланган солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилишларини бартараф этиш ва санкцияларни қўллаш юзасидан хулоса ва таклифларини ўз ичига олган далолатномани расмийлаштирадилар.

2. Далолатномада солиқ аудити натижаси юзасидан тўғри қарор қабул қилиниши мақсадида солиқ аудити давомида аниқланган барча солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилишлари ва уларни юзага келиши билан боғлиқ ҳолатлар тўлиқ акс эттирилиши лозим.

3. Солиқ аудити натижалари бўйича далолатнома қоғоз шаклида ўзбек ёки рус тилида расмийлаштирилиши ва ҳар бир бети кетма-кетликда рақамланган бўлиши лозим. Далолатнома ихтиёрий шаклда расмийлаштирилади.

Далолатномага унда акс эттирилган солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилишлари ҳолатларини тасдиқловчи ҳужжат нусхалари (агар мавжуд бўлса) ва солиқ аудити натижаси бўйича тўғри ва асосли қарор қабул қилинишига тааллуқли бўлган бошқа материаллар илова қилинади.

4. Солиқ аудити далолатномасига ўчириб ёзишлар ва бошқа тузатишлар киритишга йўл қўйилмайди, келишилган ҳолда далолатномани имзолаган шахсларнинг имзолари билан тасдиқланган тузатишлар бундан мустасно.

Далолатноманинг матнида қисқартирилган номлар ва қисқартмалардан фойдаланиш зарур бўлса, биринчи марта улардан фойдаланишда қавс ичида уларнинг қисқартирилган номи ёки қисқартмаси кўрсатилган ҳолда тўлиқ ёзилади.

5. Далолатнома камида уч нусхада тузилиб, улардан бир нусхаси солиқ органида сақланади, бошқа нусхаси солиқ тўловчига (унинг вакилига) топширилади.

Солиқ органлари томонидан жиноят аломатлари мавжуд солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилиш ҳолатлари аниқланадиган бўлса, далолатноманинг учинчи нусхаси қонунда белгиланган тартибда жиноят иши қўзғатиш масаласини кўриб чиқиш учун ҳуқуқни мухофаза қилувчи органларга юбориладиган материалларга қўшилади.

6. Далолатномада акс этиладиган маълумотлар солиқ сирини ташкил этса, солиқ органлари ва ҳуқуқни мухофаза қилувчи органлар томонидан ошкор этилишига ҳамда бошқа органларга тақдим этилишига йўл қўйилмайди.

7. Далолатнома уч қисмдан иборат бўлади: кириш қисми, тавсифловчи қисми ва якуний қисм.

I. Далолатноманинг кириш қисмида қуйидагилар акс эттирилади:

1) далолатнома тузилган жой ва сана;

2) солиқ аудитини ўтказиш учун асослар – буйруқ рақами ва санаси, шунингдек солиқ аудитини ўтказиш тўғрисида буйруқни имзоланган солиқ органи раҳбари (унинг ўринбосари) фамилияси, исми, шарифи;

3) далолатномани тузган солиқ хизмати органи мансабдор шахсларнинг фамилияси, исми, шарифи (тўлиқ), лавозими ва улар ишлаётган солиқ органи номи;

4) солиқ тўловчининг тўлиқ ва қисқартирилган номи ҳамда идентификация рақами;

5) солиқ аудити ўтказилган солиқ даври;

6) солиқ аудитини бошланиш ва тугаш санаси. Далолатномада кўрсатилган сана солиқ органининг мансабдор шахслари томонидан далолатнома тузилган сана тушунилади;

7) солиқ аудити электрон тарзда рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, агар бунинг имкони мавжуд бўлмаса, текширувларни рўйхатдан ўтказиш китобига киритилган сана ва рақами;

8) солиқ аудитини ўтказиш учун асос (буйруқ, солиқ аудитини ўтказиш дастури) бўлган ҳужжатларни солиқ тўловчининг раҳбари ёки унинг вакилига (Ф.И.Ш. кўрсатилган ҳолда) тақдим этилган сана;

9) солиқ тўловчининг раҳбари ва бош ҳисобчисига уларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, шунингдек солиқ органларининг ҳуқуқлари тушунтирилганлиги изоҳи;

10) текширилаётган давр учун солиқ тўловчининг банкка ва бошқа молиявий ҳужжатларига биринчи ва иккинчи имзо қўйиш ҳуқуқига эга бўлган шахслари тўғрисидаги маълумотлар;

 

№Т/р

Раҳбарларнинг Ф.И.Ш

Лавозими

Лавозимга тайинлаш ҳақидаги буйруқ рақами ва санаси

Лавозимдан озод этиш ҳақидаги буйруқ рақами ва санаси

Туғилган жойи ва санаси

Яшаш манзили (рўйхатга олинган жойи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Солиқ тўловчини ташкил этилишнинг ҳуқуқий асослари, давлат органларида рўйхатдан ўтганлиги.

1.1. Солиқ тўловчининг давлат реестрига киритилганлиги тўғрисидаги гувоҳнома;

1.2. Солиқ тўловчининг фаолиятининг йўналиши;

1.3. Низом жамғармасининг шаклланиши;

1.4. Таъсисчилар таркиби ҳамда уларнинг Низом жамғармасидаги улуши;

1.5. Кадастр ҳужжатлари тўғрисида маълумотлар;

1.6. Солиқ тўловчининг филиаллари ва бошқа алоҳида бўлинмалари, ваколатхоналари жойлашган жойи (уларнинг манзили), асосий худудидан бошқа манзилларда жойлашган ишлаб чиқариш, омборхона, савдо шаҳобчаларининг дислокацияси, ижарага олинган ёки солиқ тўловчида эгалик ҳуқуқида бўлган ер майдонлари;

1.7. Лицензия ва гувоҳномалар тўғрисида маълумот;

1.8. Бошқа корхоналарга киритилган инвестициялар тўғрисида маълумот;

 

Т/Р

Корхона номи (давлати)

СТИР

давр

Киритилган улуш
(минг сўм)

Улуш нима билан киритилган-лиги

Қайтарилган сумма ва сана

(минг сўм)

Йил охирига қолдиқ

(минг сўм)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жами:

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Банк ҳисоб рақамлари тўғрисида маълумот;

1.10. Муқаддам ўтказилган солиқ аудити тўғрисида маълумот.

 

II. Солиқ қонунчилигига риоя қилиниши, солиқ ва йиғимларни бюджет ва бюджетдан ташқари фондларга ҳисобланиши, ўз вақтида ўтказилиши ва солиқ органлари томонидан кўриладиган бошқа масалалар.

2.2 Солиқ тўловчининг шахсий ҳисоб-варағига асосан солиқлар ва йиғимларнинг ҳисобланиши;

2.3. Солиқ аудити натижасига кўра солиқ тўловчининг даромад қисми. Бошқа даромадлари таркиби. Биноларни ижарага беришдан олинган даромадлар. Кредитор қарздорликни ҳисобдан чиқаришдан олинган даромадлар;

2.4. Далолатноманинг тавсифлаш қисмида солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилишлари ҳужжатлар билан тасдиқланганлиги ҳолатларини ва уларни юзага келиши билан боғлиқ далолатномани кўриб чиқилишида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўлиқ акс эттирилиши лозим.

Далолатноманинг тавсифлаш қисми қуйидаги талабларга мос бўлиши лозим:

а) ҳаққонийлик ва асослилик. Далолатномада акс эттириладиган фактлар пухта ўтказилган солиқ назорати тадбирлари натижасида аниқланган бўлиши, ноаниқликларсиз ва солиқ тўловчининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) солиқ ва бошқа қонунчиликка номувофиқлиги тўғрисидаги хулоса тўлиқ бўлиши лозим.

б) солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилишига алоқадор бўлган барча ҳолатлар далолатномада тўлиқ ва комплекс тарзда акс эттирилиши лозим.

в) баён этилган ҳолатларни аниқ, қисқа ва ўқишга қулайлиги. Далолатномада баён этилган ҳолатлар икки хил маъно келтириб чиқариш имкониятини бермаслиги лозим; баён этилган ҳолатлар қисқа, аниқ, тушунарли, кетма-кетликда ва имкон даражада махсус билимга эга бўлмаган шахсларга тушунарли бўлиши лозим.

г) баён этилганларнинг кетма-кетлиги. Аниқланган қонунбузарликлар келиб чиқиш сабабларига ва турига қараб далолатномада бўлимлар, бандлар ва кичик бандларга ажратилган ҳолда гурухлаштирилган бўлиши лозим.

Далолатномада акс эттирилган ҳар бир қонунбузилиш ҳолати бўйича қуйидагилар аниқ баён этилиши лозим:

солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилиши мазмуни ва келиб чиқиш сабаблари;

ҳуқуқбузарликнинг тури, унга йўл қўйилиши усули ва бошқа ҳолатлар;

талаблари бузилган қонунчилик меъёрларига ҳаволалар;

исботларга ҳаволалар – ҳудудлар ва бинолар кўздан кечирилганлиги, солиқ тўловчида инвентаризация (хатлов), экспертиза ўтказилганлиги, ҳужжатлар ва буюмлар олиб қўйилганлиги, сайёр солиқ текширувлари ва солиқ аудитини ўтказишда амалга оширилган бошқа ҳаракатлар тўғрисидаги маълумотлар

Агарда текширув жараёнида солиқ қонунчилигига тегишли бўлмаган, лекин назорати солиқ органлари зиммасига юклатилган қонун ҳужжатлари бузилиши ҳолатлари аниқланган тақдирда (касса операцияларини юритиш тартиби бузилиши ва нақд пул билан муомала қилиш тартиби, валюта қонунчилиги бузилиши ва бошқалар), ушбу фактлар ҳам далолатноманинг тавсифлаш қисмида акс эттирилиши лозим.

Далолатномада етарли даражада исботланмаган субъектив тахминлар акс эттирилмаслиги лозим.

Солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилиши аниқланган ҳолат тўлиқ ва ҳар томонлама ёритилиши лозим. Далолатномадан баён этилаётган ҳуқуқбузарлик ҳолати унга алоқаси бўлиши мумкин бўлган барча ҳужжатларни ўрганиш натижаларига, шунингдек солиқ назорати тадбирларига асосланган бўлиши лозим. 

Далолатномада аниқланган солиқ қонунчилиги бузилишига тегишли барча алоқадор ҳолатлар ёритилишини таъминлаш лозим.

Аниқланган бир хилдаги қонунчилик бузилиши ҳолатлари туркумлаб умумлаштирилиши, жадваллар ва бошқа материаллар ҳолида далолатномага илова қилиниши мумкин.

Бундай ҳолларда далолатнома матнида солиқ қонунчилигининг аниқ меъёрларига ва далолатноманинг тегишли иловаларига хаволалар қилинган ҳолда, солиқ тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бузилишининг келиб чиқиши сабаби кўрсатилади. Шу билан бирга, ушбу иловалар бир хилдаги солиқ қонунчилиги бузилиши ҳолатларининг тўлиқ рўйхатини ўз ичига олган бщлиши лозим. Ҳар бир кўрсатилган илова далолатномани расмийлаштирган солиқ органининг мансабдор шахси, шунингдек солиқ тўловчининг мансабдор шахси (унинг вакили) томонидан имзоланишини лозим.

Далолатномада бирламчи ҳужжатлар қамраб олинишига қараб уларни ўрганиш усули тўғрисида маълумот ва қайси бўлим (йўналиш) ҳужжатлари тўлиқ, қайси ҳужжатлар эса танлов йўли билан ўрганилганлиги кўрсатилади. Солиқ тўловчи солиқ аудитини ўтказаётган солиқ органининг мансабдор шахси томонидан сўралган, талаб қилинган ҳужжатларни тақдим қилмаган, тўлиқ тақдим қилмаган тақдирда, далолатномада тақдим этилмаган ҳужжатлар рўйхати акс эттирилади.

3. Далолатноманинг якуний қисмида қуйидагилар акс эттирилиши лозим:

3.1. Солиқ тўғрисидаги ва бошқа қонун ҳужжатларининг бузилиши фактлари мавжудлиги тўғрисида хулосалар. Ушбу хулосалар содир этилган қонунбузилиш турини ва мазкур қонунбузилиш учун Солиқ кодексининг жавобгарликни назарда тутувчи меъёрларига хаволаларни ўз ичига олиши лозим.

3.2. Далолатнома иловаларининг сони кўрсатилиши лозим.

3.3. Солиқ текшируви далолатномасига қуйидагилар илова қилиниши лозим:

а) солиқ органининг солиқ аудитини ўтказиш тўғрисидаги буйруғи;

б) солиқ тўловчининг мол-мулкини хатловдан ўтказиш далолатномалари (ушбу илова хатловдан ўтказишда мол-мулк камомади ёки ортиқча қолдиғи аниқланган бўлса илова қилинади);

в) сайёр солиқ текшируви материаллари (агарда ўтказилган бўлса);

г) эксперт хулосаси (агарда экспертиза ўтказилган бўлса);

д) гувоҳлар билан ўтказилган сўров тўғрисида, ишлаб чиқариш, омбор ва савдо, шунингдек солиқ тўловчи томонидан даромад олиш мақсадида фойдаланиладиган ёки солиққа тортиш объектларини сақлаш билан боғлиқ бошқа биноларни кўздан кечириш баённомалари, шунингдек солиқ назоратини амалга оширишда амалга оширилган бошқа ҳаракатлар жараёнида расмийлаштирилган баённомалар (агарда амалга оширилган бўлса).

3.4.Текшириш далолатномасига шунингдек қуйидагилар илова қилиниши мумкин:

а) Қонун бузилишини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхалари (агарда солиқ тўловчидан ҳужжатлар олиб қўйилган бўлса – асл нусхаси). Далолатноманинг тавсифлаш қисмида солиқ қонунчилиги бузилиши ҳолатини ёритишда, тасдиқловчи ҳужжатларни асл нусхаси ёки нусхаси илова қилинганлиги тўғрисида ёзув киритилади.

б) солиқ тўловчининг мавжуд ҳисоб рақамлари тўғрисида банкнинг маълумоти;

в) солиқ тўловчининг давлат рўйхатидан ўтган (қайта рўйхатдан ўтган) пайтидаги ва текшириш ўтказилган пайтидаги низом жамғармаси, шунингдек унинг шакллантирилиши тўғрисида; давлат, жамоат ва диний ташкилотлар (уюшмалар), хайрия ва бошқа фондлар, чет эл юридик ва жисмоний шахслар ва бошқа таъсисчиларларнинг улушлари кўрсатилган уларнинг таркиби тўғрисида маълумот;

г) солиқ тўловчининг филиаллари ва бошқа алоҳида бўлинмалари, ваколатхоналари жойлашган жойи (уларнинг манзили), асосий худудидан бошқа манзилларда жойлашган ишлаб чиқариш, омборхона, савдо шаҳобчаларининг дислокацияси, ижарага олинган ёки солиқ тўловчида эгалик ҳуқуқида бўлган ер майдонлари тўғрисида маълумот;

д) солиқ аудити натижасида тўғри қарор қабул қилиниши учун зарур бўлган, далолатномада кўрсатилган ҳолатларни тасдиқловчи бошқа материал ва ҳужжатлар.

3.5. Аудит далолатномаси аудитда солиқ органининг мансабдор шахслари ҳамда текширилаётган солиқ тўловчининг раҳбари ва бош ҳисобчиси (уларни вазифасини бажарувчи шахслар) томонидан имзоланиши лозим.

3.6. Солиқ аудити тугатилганидан кейин далолатноманинг бир нусхаси уч кун муддатда солиқ тўловчига тақдим этилади.

3.7. Солиқ тўловчи солиқ аудити далолатномасини олганлиги тўғрисида далолатноманинг барча нусхаларида санасини кўрсатган ҳолда имзо чекиши лозим. Солиқ органида қолган далолатноманинг нусхалари солиқ аудити материалларига умумлаштирилади.

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
12-ИЛОВА

Маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги

БАЁННОМА № ________ 0000001

                                                                                           (серияси)

20___йил “___”_______________                                              ______________________________

            (кун)               (ой)                                                                                             (тузилган жойи)

Мен, ___________________________________________________________________________________  

(баённомани тузган мансабдор шахснинг лавозими, фамилияси, исми, отасининг исми )

__________________________________________________________________________________________

МЖтКнинг 279–281–модаларига асосан ушбу баённомани туздим.

1а

            Фуқаро ________________________________________________________________________________

                                    (хуқуқбузарнинг  фамилияси, исми, отасининг исми, тугилган жойи ва санаси, фуқаролиги,

______________________________________________________________________________________

доимий рўйхатда (пропискада) турадиган ва ҳақиқатда турадиган (яшаш) жойи,  шахсини тасдиқловчи ҳужжат (фуқаролик паспорти, _______________________________________________________________________________________

яшаш гувоҳномаси, фуқаролиги бўлмаган шахс гувоҳномаси, ҳайдовчилик гувоҳномаси, ҳарбий гувоҳномаси)

_______________________________________________________________________________________

ўқиш, иш жойи, лавозими тўғрисидаги маълумотлар)

__________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

 

қуйидаги маъмурий хуқуқбузарликни содир этган:   _______________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

(ҳуқуқбузарлик содир этилган жойи, вақти,  бу хуқуқбузарликнинг мазмуни, агар солиқ

__________________________________________________________________________________________                      

                                            қонунчилиги бузилган бўлса, талаби бузилган Солиқ кодексининг моддалари ёки

_________________________________________________________________________________________ бошқа қонун ҳужжатларининг номи,  моддаси, банди, етказилган зарар ва хк,)

______________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________________

 

Фуқаро____________________________________________________________________________нинг

                                                            (хуқуқбузарнинг  фамилияси, исми, отасининг исми)

ҳаракатларида МЖтКнинг_______________________________________________________________да назарда тутилган ҳуқуқбузарлик(лар) аломатлари аниқланди.

 

(баённоманинг орқа томони)

                   

          Баённомага қўшимчалар ва иловалар: _____________________________________________

                                                                                    (ашёлар ёки ҳужжатларни олиб қўйиш баённомаси ва х.к)

                                                                                             

__________________________________________________________________________________________

 

Ҳуқуқбузарлик содир этган шахсга МЖтКнинг 294–моддасида назарда тутилган хуқуқ ва бурчлари тушунтирилди:

 

___________________________________________                                              ________________

     (ҳуқуқбузарлик содир этган шахснинг Ф.И.Ш.)                                              (имзо)

__________________________________________________                               ________________

(гувоҳларнинг Ф,И,Ш)                                                                                        (имзо)                                                                                                                                                                                     

_________________________________________________                                      ________________

                      (гувоҳларнинг Ф.И.Ш.)                                                                         (имзо)                                                                                                                                                                            

Баённомани туздим:                     

__________________________________________________                                      ________________

                          (лавозими ва Ф.И.Ш.)                                                                   (имзо)                                                                                                              

______________________

1 Маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилган пайтда бўлса, киритилади.

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
13-ИЛОВА

 

_____________________________ (СТИР) солиқ аудити

материалларини кўриб чиқиш

БАЁННОМАСИ

 

“_____”________20___йил                                                      _________________

       (сана)          (ой)                                                                                                                  (тузилган жой)                      

 

Қатнашганлар:

 

Солиқ органи томонидан: _______________________________________________________

                                                                             (солиқ органи номи)

 

________________________________________________              __________________

(ДСБбошлиғи (бошлиқ ўринбосари))                                                                                                                                     (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (ДСБ бўлими номи, мансаби)                                                                                                         (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (ДСБ бўлими номи, мансаби)                                                                                                         (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (ДСИ бўлими номи, мансаби)                                                                                                         (Ф.И.Ш)

______________________________________________                    __________________

   (ДСИ бўлими номи, мансаби)                                                                                                         (Ф.И.Ш)

 

Солиқ тўловчи томонидан: ______________________________________________________

                                                                                                           (солиқ тўловчининг номи)

________________________________________________              __________________

   (Солиқ тўловчининг раҳбари (раҳбар ўринбосари))                                                                           (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (Солиқ тўловчининг бош ҳисобчиси)                                                                                              (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (Солиқ тўловчи юристи)                                                                                                                (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (Солиқ маслаҳатчиси)                                                                                                                    (Ф.И.Ш)

 

Таклиф этилганлар:

________________________________________________              __________________

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги                                                                  (Ф.И.Ш)

Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг

Тошкент вилоят бўлими бошлиғи

 

________________________________________________              __________________

   (Савдо-саноат палатаси вакили)                                                                                                       (Ф.И.Ш)

 

________________________________________________             __________________

                                                                                                                                        (Ф.И.Ш)

Кун тартиби:

 

“_____”______ 20___ йилдаги ____________________________________ солиқ текшируви

    (сана)      (ой)         (йил)                                                   (солиқ тўловчи номи)

материалларини ҳамда солиқ аудити далолатномаси бўйича солиқ тўловчининг “____” _________ йилдаги _______-сонли эътирозларини кўриб чиқиш.

Кун тартибидаги масала бўйича ______________________________________ сўзга чиқди.

                                                                             (мансабдор шахснинг лавозими, Ф.И.Ш)

У йиғилганларни кун тартибидаги масала билан таништирди, текшириш натижаларини ҳамда солиқ тўловчининг эътирозларини қисқача баён этди.

Хусусан, у қуйидагиларни айтиб ўтди: ______________________________ солиқ органинг

                                                                                                          (солиқ органи номи)

 “___” ________ 20___ йилдаги _______-сонли буйруғига асосан (_____________ корхонаси мансабдор шахсларига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси томонидан “____” ________ 20___ йилда қўзғатиган жинояти иши) ________________________________________ корхонасининг 2015 йил 1 январдан
                                            (солиқ тўловчи номи)

2019 йилнинг 31 декабрига қадар бўлган фаолиятида солиқ органинг мансабдор шахслари томонидан (Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти вакиллари билан ҳамкорликда) солиқ аудити (молия-хўжалик фаолиятини текшириш) ўтказилган.

Солиқ аудити материаллари давлат рўйхатидан ўтказилган жойдаги ________________________ давлат солиқ инспекциясида “____” _______20___ йилда рўйхатга олинган.

Текширув натижасида солиқ ва йиғимлар бўйича жами _____ минг сўм миқдорида қўшимча ҳисобланиб, яширилган (камайтириб кўрсатилган) солиқ базаси суммасининг йигирма фоизи миқдорида жарима солишга сабаб бўладиган солиқ базасини яшириш (камайтириб кўрсатиш) ҳолати аниқланган.

Солиқ аудити жараёнида солиқ огани мансабдор шахслари томонидан солиқ тўловчининг далиллари ҳисобга олинмаганлиги сабабли, солиқ тўловчи _______________________________

                                                                                                                                                    (солиқ органи номи)

солиқ органига “____” __________ 20____ йилда _______-сонли эътироз билн мурожаат этган.

Шу муносабат билан, __________________________________________________________

                                                                          (солиқ органи номи, мансабдор шахси лавозими)

____________________________ йиғилганларни солиқ тўловчининг эътирозида келтирилган
                              (Ф.И.Ш)

масалалар билан таништиришга киришди.

1. Солиқ аудити натижасида солиқ тўловчининг 20 __- 20__ йиллар фаолияти юзасидан ___________________________ сабабларга кўра фойда солиғи ва қўшилган қиймат солиғи
               (қўимча ҳисоблаш учун асос)

бўйича _______ минг сўм миқдорида қўшимча ҳисобланган.

Солифқ тўловчининг нуқтаи назари: ___________________________________________________________

Текширувчиларнинг нуқтаи назари: ___________________________________________________________

Муҳокама: ________________________________________________________________________________________

Мазкур ҳолат юзасидан комиссия қуйидаги қарорга келди: __________________________

____________________________________________________________________________________________________

Биринчи масала юзасидан комиссия қарори баён қилинади: __________________________________

_________________________________________________________________________________________________

2. Солиқ аудити натижасида солиқ _______________________________ сабабларга кўра
                                                                                                       (қўимча ҳисоблаш учун асос)

импорт қилинган иш-хизматлар учун қўшилган қиймат солиғи бўйича _______ минг сўм миқдорида қўшимча ҳисобланган.

Солифқ тўловчининг нуқтаи назари: ___________________________________________________________

Текширувчиларнинг нуқтаи назари: ___________________________________________________________

Муҳокама: ________________________________________________________________________________________

Мазкур ҳолат юзасидан комиссия қуйидаги қарорга келди: __________________________

____________________________________________________________________________________________________

Иккинчи масала юзасидан комиссия қарори баён қилинади: _________________________________

_________________________________________________________________________________________________

3. Аудит натижасида яширилган (камайтириб кўрсатилган) солиқ базаси суммасининг йигирма фоизи миқдорида ___________ минг сўм жарима солишга сабаб бўладиган яъни – расмийлаштирилмаган (кирим қилинмаган) товарларни сақлаш, улардан фойдаланиш ва реализация қилиш ҳолатлари мавжудлиги аниқланган.

Солифқ тўловчининг нуқтаи назари: ___________________________________________________________

Текширувчиларнинг нуқтаи назари: ___________________________________________________________

Муҳокама: ________________________________________________________________________________________

Мазкур ҳолат юзасидан комиссия қуйидаги қарорга келди: __________________________

____________________________________________________________________________________________________

Учинчи масала юзасидан комиссия қарори баён қилинади: _________________________________

_________________________________________________________________________________________________

 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, комиссия қарор қилади:

____________________________________________________________________________

(тақдим этилган эътирозлардан келиб чиқиб, солиқ аудити далолатномаси хулосасининг тегишли қисми қонуний/ноқонуний деб тан олинади)

 

Эътирозларни кўриб чиқиш натижаларини ҳисобга олган ҳолда солиқ аудити далолатномаси бўйича қарор қабул қилиш таклиф этилади

 

Мазкур баённома _____ нусҳада тузилди.

 

Солиқ органи томондан имзоловчилар:

________________________________________________              __________________

    (ДСБ бошлиғи (бошлиқ ўринбосари))                           имзо                          (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (ДСБ бўлими номи, мансаби)                                             имзо                      (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (ДСБ бўлими номи, мансаби)                                             имзо                       (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (ДСИ бўлими номи, мансаби)                                         имзо                           (Ф.И.Ш)

_______________________________________________                 __________________

   (ДСИ бўлими номи, мансаби)                                            имзо                         (Ф.И.Ш)

 

Солиқ тўловчи томонидан имзоловчилар:

________________________________________________              __________________

   (Солиқ тўловчининг раҳбари (раҳбар ўринбосари))                       имзо                (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (Солиқ тўловчининг бош ҳисобчиси)                                  имзо                           (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (Солиқ тўловчи юристи)                                                    имзо                            (Ф.И.Ш)

________________________________________________              __________________

   (Солиқ маслаҳатчиси)                                                     имзо                              (Ф.И.Ш)

Таклиф этилганлар:

________________________________________________              __________________

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги             имзо                    (Ф.И.Ш)

Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг

Тошкент вилоят бўлими бошлиғи

 

________________________________________________              __________________

   (Савдо-саноат палатаси вакили)                                     имзо                                 (Ф.И.Ш)

 

Солиқ аудитини ўтказиш
тўғрисидаги низомга
14-ИЛОВА

 

 

                                                                                               “_______________________”

   (солиқ тўловчи номи, СТИР)

 

раҳбари: _________________га

(Ф.И.Ш)            

 

Манзил:____________________

 

 

     

Солиқ аудити натижаларини кўриб чиқиш натижаси бўйича

Қ А Р О Р И

             _____________________________________________________________лар

(солиқ орган номи, солиқ аудитини ўтказган шахсларнинг лавозимлари, Ф.И.Ш) 

томонидан________________________________________________________________________ (бошқа ваколатли органининг қарори, солиқ органи раҳбарининг (ўринбосари) Ф.И.Ш., буйруғи, санаси, рақами)  

буйруғига асосан, _______________________________________________да

                                                             (солиқ органи рўйхатдан солиқ орани, номланиши, ҳуқуқий шакли)

солиқ қонунчилигига риоя қилиниши, солиқ ва йиғимларнинг тўғри ҳисобланиши, тўлиқ ва ўз вақтида бюджетга тўланиши (ёки қайси солиққа нисбатан ўтказилган бўлса, ўша солиқнинг номи) юзасидан  _____________ йилдан _____________ йилгача бўлган иш даври бўйича солиқ аудити ўтказилиб, ________________________ далолатнома тузилган.

                 (йил, ой , сана)

 

Солиқ аудити натижасида тузилган далолатнома 2020 йил ___. ____________да _____-сон билан _____________________________ тумани

             (солиқ тўловчи рўйхатдан ўтган солиқ органи )

солиқ органидан рўйхатдан ўтказилиб, ўтказилган солиқ аудити натижасида тузилган далолатнома кўриб чиқилиб, куйидагилар

 

А Н И Қ Л А Н Д И:

2018 йил якуни бўйича

            1. Фойда солиғи бўйича ________________ минг сўм қўшимча ҳисобланди.______________________________________________________________________________________________________________________

(Шахсни солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарорда Солиқ кодексининг ҳуқуқбузарликларни назарда тутувчи моддалари ва қўлланиладиган жавобгарлик чоралари кўрсатилади)

 

2. Қўшилган қиймат солиғи бўйича ________________минг сўм қўшимча ҳисобланди.______________________________________________________________________________________________________________________

(Шахсни солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарорда Солиқ кодексининг ҳуқуқбузарликларни назарда тутувчи моддалари ва қўлланиладиган жавобгарлик чоралари кўрсатилади)

                    

 

2019 йил якуни бўйича

3. Мол-мулк солиғи бўйича _____________ минг сўм қўшимча ҳисобланди._____________________________________________________________

 (Шахсни солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарорда Солиқ кодексининг ҳуқуқбузарликларни назарда тутувчи моддалари ва қўлланиладиган жавобгарлик чоралари кўрсатилади)

 

4. Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича ___________ минг сўм қўшимча ҳисобланди.__________________________________________

(Шахсни солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарорда Солиқ кодексининг ҳуқуқбузарликларни назарда тутувчи моддалари ва қўлланиладиган жавобгарлик чоралари кўрсатилади)

 

5. Фойда солиғи бўйича________________минг сўм қўшимча ҳисобланди._____________________________________________________________

(Шахсни солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарорда Солиқ кодексининг ҳуқуқбузарликларни назарда тутувчи моддалари ва қўлланиладиган жавобгарлик чоралари кўрсатилади) 

 

6. Ер солиғи бўйича ______________ минг сўм камайтиришга ҳисобланди. _____________________________________________________________________

                     (камайтиришга ҳисобланган миқдор Солиқ кодексининг талабларига келиб чиқиб)

 

7. Текширувда солиқ базаси________минг сўмга ______________________

(реализация қилишдан олинган тушум суммасини ҳисобга олиш регистрларида акс эттирмаслик, ҳисобда реализация қилинмаган деб кўрсатилган товарларнинг омборда ёки реализация қилиш жойида мавжуд эмаслиги, расмийлаштирилмаган (кирим қилинмаган) товарларни сақлаш, улардан фойдаланиш ва реализация қилиш ва бошқа ҳолатлар бўйича)___________________________ яшириб (камайтириб кўрсатилганлиги) аниқланди.

Солиқ кодексининг 223-моддасига асосан яширилган тушум _______минг сўмдан, 20% миқдорида _____ минг сўм молиявий жарима ҳисобланиши лозим бўлади.

 

8. Ташқи иқтисодий фаолият ва экспорт-импорт контрактлари бўйича.

Текширув жараёнида қуйидаги қарздорликлар мавудлиги аниқланган:

- Украинанинг “РОМА” қоғоз фабрикаси билан ___.___._____ йилда тузилган _______________-сонли импорт шартномаси бўйича ________________ АҚШ доллари миқдорида муддати ўтган дебитор қаздорлик мавжудлиги аниқланди.

- Россиянинг “______________” компанияси билан _____ йил __.________да тузилган 05/EXP-сонли экспорт шартномаси бўйича ____ АҚШ доллари миқдорида муддати ўтган кредитор қарздорлик мавжудлиги аниқланди.

- Текширувга тақдим этилган хужжатларига асосан, ___.____.___ йилда тузилган _____-сонли импорт шартномаси бўйича ____________ АҚШ доллари миқдорида муддати ўтган кредитор қарздорлик мавжуд (юзага келиш санаси ____.__.____ йил)

- Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2014 йил 24 июнда 2467-сон билан рўйхатга олинган низом талабларига асосан____________

Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 158-моддасига асосан 2020 йил ____._______ойида тузилган солиқ аудити материалларини кўриб чиқиш баённомасига асосан,

 

 

 

 

 

Қ  А  Р  О  Р     Қ  И  Л  А  М  А  Н:

I. _______________________” _____________________ раҳбарига:

(солиқ тўловчи номи, хуқуқий мақоми)

 

1.1. Солиқ кодексининг 160-моддасига асосан, солиқ қонунлари бузилганлиги учун қуйидаги қўшимча ҳисобланган солиқлар ва унга ҳисобланган устама (пеня)лар тегишли ҳисоб рақамларига мустақил равишда қарор солиқ тўловчига берилган кундан эътиборан бир ойдан ошмаган муддат ичида ўтказилиб берилсин. Жумладан:

 

2018 йил якуни бўйича

            1. 2018 йил учун фойда солиғи бўйича қўшимча ҳисобланган ____________ минг сўм, солиқ тўловчининг шахсий ҳисоб варақасига асосан ҳар бир кечиктирилган куни учун ______% миқдорида устама яъни ____________минг сўм, жами ___________ минг сўм тўлансин.

 

            2. 2018 йил учун қўшилган қиймат солиғи бўйича қўшимча ҳисобланган ____________ минг сўм, солиқ тўловчининг шахсий ҳисоб варақасига асосан ҳар бир кечиктирилган куни  учун ______% миқдорида устама яъни ____________минг сўм, жами ___________ минг сўм тўлансин.

 

2019 йил якуни бўйича

            3. 2019 йил учун мол-мулк солиғи бўйича қўшимча ҳисобланган ____________ минг сўм, солиқ тўловчининг шахсий ҳисоб варақасига асосан ҳар бир кечиктирилган куни  учун ______% миқдорида устама яъни ____________минг сўм, жами ___________ минг сўм тўлансин.

           

            4. 2019 йил учун жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича қўшимча ҳисобланган ____________ минг сўм, корхонанинг шахсий ҳисоб варақасига асосан ҳар бир кечиктирилган куни учун ______% миқдорида устама яъни ____________минг сўм, жами ___________ минг сўм тўлансин.

 

            5. 2019 йил учун фойда солиғи бўйича қўшимча ҳисобланган ____________ минг сўм, корхонанинг шахсий ҳисоб варақасига асосан ҳар бир кечиктирилган куни учун ______% миқдорида устама яъни ____________минг сўм, жами ___________ минг сўм тўлансин.

 

Жами қўшимча ҳисобланган солиқлар ҳисобланган устамалар билан биргаликда ____________ минг сўм бюджетга ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармаларга ўтказилсин:

 

            Х/Р: ______________________ - _________    минг сўм (фойда солиғи-60%)

Х/Р: ______________________ - _________    минг сўм (ҚҚС солиғи-60%)

           Х/Р:______________________ - _________    минг сўм (мол-мулк солиғи-60%)

          Х/Р: ____________________ - _________минг  сўм (жисмоний шахсларнинг даромад солиғи-60%)

          Х/Р: ______________________ – ____________ минг сўм (СОРЖ жами-40%)

            

            Солиқ тўловчи томонидан қўшимча ҳисобланган солиқ ва йиғимлар ўрнатилган тартибда белгиланган тартибда тўлансин.

 

            1.2. Текширув натижасижа (мисол учун: ҳисобда реализация қилинмаган деб кўрсатилган товарларнинг омборда ёки реализация қилиш жойида мавжуд эмаслиги) сабабли солиқ базаси ___________ минг сўмга яшириб (камайтириб) кўрсатилганлиги учун, солиқ кодексининг 223-моддасига асосан яширилган тушум _______минг сўмдан, 20% миқдорида _____ минг сўм молиявий жарима ҳисоблансин.

 

Жами ҳисобланган молиявий жарима ____________ минг сўм бюджетга ўтказилсин:

 

Х/Р: __________________ - ____ минг сўм (бошқа тушумлар 60-%)

Х/Р: __________________ - ____ минг сўм (СОРЖ 40-%)

 

II. Бошқа масалалар бўйича:

            1. Аниқланди қисмининг 8-бандида келтирилган ҳолатлар юзасидан солиқ тўловчи томонидан бартараф этилсин ҳамда мансабдор шахсларга нисбатан  қонунчиликда белгиланган тартибда чора кўрилсин.

           

            2. Солиқ аудити далолатномасига асосан, корхона томонидан ер солиғи бўйича _______________ минг сўм ортиқча (камайтиришга) ҳисобланган солиқлар мос равишда солиқ тўловчининг солиқ органидаги тегишли шахсий варақаларида камайтирилиши, шунда тўловларнинг ортиқча тўланганлиги вазияти содир бўлса, Солиқ кодексига асосан солиқ тўловчининг ёзма аризасига кўра солиқ тўловчи ихтиёрига қайтарилсин ёки келгуси давр тўловлари ҳисобига ўтказилсин.

 

III. Солиқ тўловчига:

1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 100-моддаси 4-қисми талаблари асосида солиқ органига ёзма, шу жумладан солиқ тўловчининг шахсий кабинети орқали хабарнома юбориб, солиқ аудити натижалари бўйича қўшимча ҳисобланган солиқлар суммаларини, шунингдек молиявий санкцияларни текширув материалларини кўриб чиқиш натижалари юзасидан солиқ органи томонидан қабул қилинган қарор кучга кирган кундан эътиборан олти ой мобайнида тенг улушларда тўлаш хуқуқига эга эканлиги  тушунтирилсин.

 

2. Солиқ кодексининг 218-моддаси 4-қисмига асосан, аниқланган солиққа оид ҳуқуқбузарликлардаги айбига иқрор бўлинганда ва солиқ органининг солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарори олинган кундан эътиборан ўн кунлик муддатда молиявий санкциялар суммаси ихтиёрий равишда тўланганда жарима миқдори Солиқ кодексининг тегишли моддаларида белгиланган миқдорга нисбатан икки бараварга камайтирилиши тушунтирилсин.

3. Солиқ кодексининг 224-моддасига асосан, солиқни (йиғимни) нотўғри ҳисоблаб чиқариш ёки бошқа ғайриқонуний ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) натижасида солиқ (йиғим) суммасини тўламаслик ёки тўлиқ тўламаслик, агар бундай қилмиш Солиқ кодексининг 223, 226 ва 227-моддаларида назарда тутилган солиққа оид ҳуқуқбузарликлар аломатларини ўз ичига олмаган бўлса, -

тўланмаган солиқ (йиғим) суммасининг йигирма фоизи миқдорида жарима солишга сабаб бўлиши тушунтирилсин.

 

4. Солиқ кодексига асосан, солиқ тўловчи томонидан белгиланган муддатда солиққа оид хуқуқбузарлик бартараф этилмаган ҳамда ҳисобланган солиқлар ва пенялар, шунингдек молиявий санкциялар суммаси тўланмаган тақдирда, давлат солиқ хизмати органи Солиқ кодексининг 120-124-моддаларига мувофиқ солиқлар ва пеняларни, шунингдек молиявий санкцияларни мажбурий равишда ундириш чораларни кўради.

 

5. Йўл қўйилган бошқа хато ва камчиликлар бартараф қилинсин ва келгуси шундай холатларга йўл қўймаслик ҳолатлари кўрилсин.

 

6. Солиқ тўловчи томонидан бажарилган ишлар ҳақида солиқ органига ёзма равишда маълумот берилсин ва кейинги фаолият давридан Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига тўлиқ риоя этилиши таъминлансин.

 

IV. __________________________ солиқ органи бошлиғига :

1. Қўшимча ҳисобланган солиқ ва йиғимлар суммаси устама (пеня) билан бирга ҳамда молиявий санкциялар бюджетга ўтказилиши назоратга олинсин.

 

2.Қўшимча ҳисобланган солиқ ва йиғимларлар ҳамда пенялар, шунингдек молиявий санкциялар суммаси  белгиланган муддат ичида бюджетга ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармаларга ўтказиб берилмаган тақдирда солиқ органи томонидан ушбу солиқлар ва пенялар, шунингдек молиявий санкциялар суммасини бюджетга ва бюджетдан ташқари жамғармаларга ўтказиш чоралари кўрилсин.

 

3. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 100-моддаси 4-қисми талаблари асосан қўшимча ҳисобланган солиқлар ва пенялар суммаларини, шунингдек молиявий санкцияларни олти ой мобайнида тенг улушларда тўлаб берилиши назоратга олинсин.

 

4. Амалдаги қонунчиликга риоя қилинмаганлиги учун корхонанинг мансабдор шахсларига нисбатан қонунда белгиланган тартибда чоралар кўрилсин.

 

5. Солиқ тўловчи мол-мулкининг қиймати солиқ аудити натижалари бўйича қарор асосида тўланиши лозим бўлган солиқ қарзининг умумий суммасидан кам бўлган тақдирда, Солиқ кодексининг 160-моддаси 7-қисмида белгиланган тартибда мол-мулкини бошқа шахс ихтиёрига ўтказишга (гаровга қўйишга) доир тақиқ қўйилсин.

 

6. Мазкур қарорнинг бажарилганлиги ҳақида маълумотларни юқори турувчи органга берилсин.

 

 

Солиқ органи раҳбари                                                                 Ф.И.Ш

 

Қарорнинг бир нусхасини  ___________________олдим:

                                                     (сана, ой, йил)

 

________________солиқ тўловчи

Umumiy takliflar: 1

2119