ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
14358 Хокимият Чимбайского района 02/03/2020 17/03/2020 0

Muhokama yakunlandi

Hokim qarori
Район аймағында жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў ҳаққында
ID-14358

Шымбай районы Ишки ислер бөлиминиң 2020-жыл 18-февраль күнги 11/547-санлы усыныс хатын, район ҳәкимлиги жанындағы жол ҳәрекети қәўипсизлигин тәмийинлеў мәселелери бойынша комиссияның 2020-жыл
27-февраль күнги 03-08/4-02/53-санлы баянламасын қарап шығып, Өзбекстан  Республикасының «Жол ҳәрекети қәўипсизлиги ҳаққында»ғы Нызамы («Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2016 йил 3-сон,
23-модда)ның ХI-бөлимине, «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары ҳаққында»ғы Нызамының 25-статьясына муўапық

Ш Е Ш И М Е Т Е М Е Н:

1. Шымбай районы Ишки ислер бөлиминиң 2020-жыл 18-февраль күнги 11/547-санлы усыныс хаты мақуллансын.

2. Шымбай районы Жоллардан пайдаланыў унитар кәрханасы (Ш.Бекбергенов)на:

- район дийхан базарының арқа тәрепиндеги Ж.Мамутов көшеси арқалы өтиўши 4Н-122 автомобиль жолының ПК-00+7 мәнзилиниң шеп тәрепине (Р.Зарипов көшеси менен кесилиспеси) 3.27 «Тоқтаў қадаған» жол белгисин орнатыўды, сол жолдың ПК-00+6 мәнзилиниң оң тәрепине (Әмир Темур көшеси менен кесилиспеси) 3.28 «Тоқтаў турыў қадаған» жол белгисин орнатыў;

- район дийхан базарының қубла тәрепиндеги И.Юсупов гүзары арқалы өтиўши 4Р175«а» автомобиль жолының ПК-00+6 мәнзилиниң оң тәрепине
3.27 «Тоқтаў қадаған» жол белгисин,  ПК-00+7 мәнзилиниң оң тәрепине
3.28 «Тоқтаў турыў қадаған» жол белгисин ҳәм ПК-00+8 мәнзилиниң шеп тәрепине де 3.28 «Тоқтаў турыў қадаған» жол белгисин орнатыў;

- район дийхан базарының батыс тәрепиндеги Ж.Тилеўмуратов, Әмир Темур көшелери арқалы өтиўши ишки жолдың
4Р175«а» ҳәм 4Н-122 автомобиль жоллары менен кесилискен орынларына
5 дана 3.27 «Тоқтаў қадаған» жол белгисин орнатыў тапсырылсын.

3. Бул шешим район ҳәкимлигиниң веб-сайтында ҳәмде «Шымбай ҳаўазы» газетасында рәсмий жәриялансын.

4. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары Б.Жуманиязовқа жүкленсин.

5. Бул шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди

 

Шымбай районы ҳәкими                                                       П.Ещанов

 

 

Umumiy takliflar

151