Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
1430 09/12/2018 24/12/2019 0

Muhokama yakunlandi

Hokim qarori
Давлат кўчмас мулкидан фойдаланганлик учун ижара тўловининг энг кам ставкаларини тасдиқлаш тўғрисида
ID-1430

Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитасининг 2018 йил 13 декабрдаги 2974/04-17-1-сонли хатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 8 апрелдаги “Давлат мулкини ижарага бериш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 102-сон қарорининг 3-бандига, шунингдек “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 6 ва 25-моддаларига асосан,

Oʻzbekiston Respublikasi Xususiylashtirilgan korxonalarga koʻmaklashish va raqobatni rivojlantirish Davlat qoʻmitasining 2018-yil 13-dekabrdagi 2974/04-17-1-sonli xatiga hamda Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 8 apreldagi “Davlat mulkini ijaraga berish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 102-son qarorining 3-bandiga, shuningdek “Mahalliy davlat hokimiyati toʻgʻrisida”gi Oʻzbekiston Respublikasi Qonunining 6 va 25-moddalariga asosan,

Қ А Р О Р    Қ И Л А М А Н :

1. Ўзбекистон Республикаси Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси, Молия ва Иқтисодиёт вазирликларининг 2018 йил 13 декабрдаги “Давлат мулкидан фойдаланганлик учун ижара ҳақининг энг кам ставкаларини аниқлаш тўғрисида”ги қўшма хати ижро учун қабул қилинсин.

Q A R O R     Q I L A M A N :

1. Oʻzbekiston Respublikasi Xususiylashtirilgan korxonalarga koʻmaklashish va raqobatni rivojlantirish Davlat qoʻmitasi, Moliya va Iqtisodiyot vazirliklarining 2018 yil 13 dekabrdagi “Davlat mulkidan foydalanganlik uchun ijara haqining eng kam stavkalarini aniqlash toʻgʻrisida”gi qoʻshma xati ijro uchun qabul qilinsin.

2. Фаолият турларига нисбатан давлат мулкидан фойдаланганлик учун ижара хақининг энг кам ставкалари 1-иловага, ижара ҳақининг энг кам ставкаларига қўлланиладиган коэффициентларнинг ҳисоблаш тартиби 2-иловага, ижара хақининг энг кам ставкасини ҳисоблашда, давлат объектларига қўшимча коэффициентлар қўлланиладиган вилоятнинг шаҳар ва туманларидаги биринчи даражали кўчалар рўйҳати 3-иловага, бино ва иншоотларга бириктирилган, шунингдек алоҳида ажратилган майдонларда (асфальтланган ёки бетонлаштирилган ҳудудларда) радио, уяли ва пейджинг алоқа антеналари ўрнатилганда фойдаланиладиган майдон учун ижара ҳақи тўловлари ҳисобланиш тартиби 4-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2. Faoliyat turlariga nisbatan davlat mulkidan foydalanganlik uchun ijara xaqining eng kam stavkalari 1-ilovaga, ijara haqining eng kam stavkalariga qoʻllaniladigan koeffitsiyentlarning hisoblash tartibi 2-ilovaga, ijara xaqining eng kam stavkasini hisoblashda, davlat obyektlariga qoʻshimcha koeffitsiyentlar qoʻllaniladigan viloyatning shahar va tumanlaridagi birinchi darajali koʻchalar roʻyhati 3-ilovaga, bino va inshootlarga biriktirilgan, shuningdek alohida ajratilgan maydonlarda (asfaltlangan yoki betonlashtirilgan hududlarda) radio, uyali va peydjing aloqa antenalari oʻrnatilganda foydalaniladigan maydon uchun ijara haqi toʻlovlari hisoblanish tartibi 4-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

3. Қарор билан Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномалари доирасида фаолият юритаётган, Ўзбекистон Республикаси Халқаро шартномалари шартларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг, Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг қарорларига мувофиқ давлат мулкида бўлган бинолар ва иншоотларда жойлаштириладиган бюджет ташкилотлари, шунингдек халқаро ташкилотлар ваколатхоналари қўшма лойиҳалари амалга ошириш гуруҳлари учун ижара ҳақининг “ноль” ставкаси белгиланганлиги (қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно) инобатга олинсин.

3. Qaror bilan Oʻzbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari doirasida faoliyat yuritayotgan, Oʻzbekiston Respublikasi Xalqaro shartnomalari shartlariga, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining, Oʻzbekiston Respublikasi Hukumatining qarorlariga muvofiq davlat mulkida boʻlgan binolar va inshootlarda joylashtiriladigan byudjet tashkilotlari, shuningdek xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari qoʻshma loyihalari amalga oshirish guruhlari uchun ijara haqining “nol” stavkasi belgilanganligi (qonun hujjatlarida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno) inobatga olinsin.

4. Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Андижон вилоят ҳудудий бошқармаси ҳузуридаги “Давлат мулкини ижарага бериш маркази” давлат унитар корхонаси (Боходиров), давлат мулкидан фойдаланганлик учун ижара тўловини белгилашда мазкур қарорнинг иловасида кўрсатилган энг кам ставкаларидан таянч сифатида фойдалансин.

4. Xususiylashtirilgan korxonalarga koʻmaklashish va raqobatni rivojlantirish Davlat qoʻmitasi Andijon viloyat hududiy boshqarmasi huzuridagi “Davlat mulkini ijaraga berish markazi” davlat unitar korxonasi (Boxodirov), davlat mulkidan foydalanganlik uchun ijara toʻlovini belgilashda mazkur qarorning ilovasida koʻrsatilgan eng kam stavkalaridan tayanch sifatida foydalansin.

5. Давлат мулкини балансда сақловчилар, тасарруфида фойдаланилмаётган давлат мулки тўғрисидаги маълумотларни марказга ҳар чоракда, тўлиқ ва ишончли тақдим этиб борилишини таъминласин.

5. Davlat mulkini balansda saqlovchilar, tasarrufida foydalanilmayotgan davlat mulki toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni markazga har chorakda, toʻliq va ishonchli taqdim etib borilishini taʼminlasin.

6. Хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш ва рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси (Нишанов) ва бошқарма ҳузуридаги “Давлат мулкини ижарага бериш маркази” давлат унитар корхонаси (Баходиров)га:

давлат мулкини ижарага бериш бўйича тузиладиган шартномаларни белгиланган тартибда расмийлаштириш;

давлат мулки бўйича ижара тўловларини 25 фоизи маҳаллий бюджет даромадига, 25 фоизи хусусийлаштирилган корхоналарга кўмаклашиш жамғармасига, 40 фоизи давлат мулкини балансида сақловчиларга ва 10 фоизи тегишли марказга тақсимлаб борилишини таъминлаш вазифаси юклатилсин.

6. Xususiylashtirilgan korxonalarga koʻmaklashish va raqobatni rivojlantirish Davlat qoʻmitasi Andijon viloyati hududiy boshqarmasi (Nishanov) va boshqarma huzuridagi “Davlat mulkini ijaraga berish markazi” davlat unitar korxonasi (Baxodirov)ga:

davlat mulkini ijaraga berish boʻyicha tuziladigan shartnomalarni belgilangan tartibda rasmiylashtirish;

davlat mulki boʻyicha ijara toʻlovlarini 25 foizi mahalliy byudjet daromadiga, 25 foizi xususiylashtirilgan korxonalarga koʻmaklashish jamgʻarmasiga, 40 foizi davlat mulkini balansida saqlovchilarga va 10 foizi tegishli markazga taqsimlab borilishini taʼminlash vazifasi yuklatilsin.

7. Вилоят ғазначилик бошқармаси (Х.Султонов), давлат бюджетидан маблағ билан таъминланадиган муассасаларнинг ҳисоб рақамлари ўзгарган тақдирда, “Давлат мулкини ижарага бериш маркази” давлат унитар корхонасини хабардор қилиб борсин.

7. Viloyat gʻaznachilik boshqarmasi (X.Sultonov), davlat byudjetidan mablagʻ bilan taʼminlanadigan muassasalarning hisob raqamlari oʻzgargan taqdirda, “Davlat mulkini ijaraga berish markazi” davlat unitar korxonasini xabardor qilib borsin.

8. Вилоят молия бошқармаси (Б.Хайдаров), давлат солиқ бошқармаси (З.Юлдашев), шаҳарлар ва туманлар ҳокимликлари билан биргаликда вилоятдаги давлат ташкилотлари ҳамда бошқа хўжалик юритувчи субъектлар томонидан кўчмас мулклар, бино ва иншоотларни ижарага бериш юзасидан тузилган шартномаларни марказ орқали расмийлаштирилиши устидан доимий назоратни таъминласинлар.

8. Viloyat moliya boshqarmasi (B.Xaydarov), davlat soliq boshqarmasi (Z.Yuldashev), shaharlar va tumanlar hokimliklari bilan birgalikda viloyatdagi davlat tashkilotlari hamda boshqa xoʻjalik yurituvchi subyektlar tomonidan koʻchmas mulklar, bino va inshootlarni ijaraga berish yuzasidan tuzilgan shartnomalarni markaz orqali rasmiylashtirilishi ustidan doimiy nazoratni taʼminlasinlar.

9. Вилоят ҳокимининг 2018 йил 26 январдаги 41-қ-сон қарори ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

9. Viloyat hokimining 2018-yil 26-yanvardagi 41-q-son qarori oʻz kuchini yoʻqotgan deb hisoblansin.

10. Вилоят телерадиокомпанияси (М.Каримов) ҳамда “Андижоннома” ва “Андижанская правда” газеталари таҳририяти (Ш.Шукуров), мазкур қарорни оммавий-ахборот воситалари орқали кенг ёритиб бориш тавсия этилсин.

10. Viloyat teleradiokompaniyasi (M.Karimov) hamda “Andijonnoma” va “Andijanskaya pravda” gazetalari tahririyati (Sh.Shukurov), mazkur qarorni ommaviy-axborot vositalari orqali keng yoritib borish tavsiya etilsin.

11. Қарор “Андижоннома” газетаси ва вилоят ҳокимлигининг расмий веб-сайтида эълон қилинсин ҳамда расмий эълон қилинган кундан кучга киради.

11. Qaror “Andijonnoma” gazetasi va viloyat hokimligining rasmiy veb-saytida eʼlon qilinsin hamda rasmiy eʼlon qilingan kundan kuchga kiradi.

12. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари А.Эгамбердиев ва котибият мудири Ш.Қамбаров зиммаларига юклансин.

Вилоят ҳокими                                                Ш.Абдураҳмонов

12. Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish viloyat hokimining birinchi oʻrinbosari A.Egamberdiyev va kotibiyat mudiri Sh.Qambarov zimmalariga yuklansin.

Viloyat hokimi Sh.Abdurahmonov

Вилоят ҳокимининг 2018 йил
                    “______”  ________ даги
                     ______ - сонли қарорига
                  1-илова

 

Андижон вилояти бўйича 2019 йилда давлат мулкидан фойдаланганлик
учун ижара ҳақининг энг кам ставкалари миқдори ( 1 кв.м. учун)

 

Ижарага берилаётган майдонларни мақсадли ишлатилиши

Андижон шаҳрига бир йиллик энг кам ставка миқдори
1 кв.м учун                
(сўм ҳисобида)

Шаҳарлар ва туманларга бир йиллик энг кам ставка миқдори
1 кв.м учун                
(сўм ҳисобида)

Саноат

 1.  

Ёқилғи саноати

5 600 

4 900 

 1.  

Кимё саноати

5 600 

4 900

 1.  

Нефт-кимё саноати

5 600 

4 900

 1.  

Машинасозлик                                     

5 600 

4 900

 1.  

Дастгохсозлик ва асбобсозлик саноати

5 600 

4 900

 1.  

Хисоблаш техникалари саноати

5 600   

4 900

 1.  

Трактор ва қишлоқ хўжалик машинасозлиги

4 600   

4 000 

 1.  

Қурилиш, йўл ва коммунал машинасозлиги

4 600    

4 000 

 1.  

Енгил ва озиқ-овқат саноати ҳамда маиший асбоблар машинасозлиги

4 600     

4 000 

 1.  

Санитар-техник ва газ ускуналари ҳамда буюмлари ишлаб чиқариш

5 600 

4 900 

 1.  

Метал конструкция ва буюмлар ишлаб чиқариш саноати

5 600 

4 900 

 1.  

Машина ва ускуналарни таъмирлаш

5 600 

4 900 

 1.  

Машинасозликнинг бошқа тармоқлари

5 600 

4 900 

Ўрмон, ёғочни қайта ишлаш ва
целлюлоза-
қоғоз саноати

 1.  

Ўрмон тайёрлов саноати 

5 600 

4 900 

 1.  

Ёғочни қайта ишлаш саноати

5 600 

4 900 

 1.  

Целлюлоза – қоғоз саноати

5 600 

4 900 

 1.  

Ром, эшик ва мебель ишлаб чиқариш (Ёғочдан)

16 800 

14 800

 1.  

Қурилиш материаллари саноати

5 600

4 900 

Енгил саноат

 1.  

Тўқимачилик саноати

5 600 

4 900 

 1.  

Тикувчилик саноати  

5 600 

4 900 

 1.  

Чарм, мўйна ва пойафзал саноати

5 600 

4 900 

 1.  

Енгил саноатнинг бошқа соҳалари

5 600 

4 900 

Озиқ-овқат саноати

 1.  

Озиқ-овқат таъм саноати (балиқ, гўшт, ёғ-пишлоқ ва сут саноатидан ташқари)

5 600 

4 900 

 1.  

Гўшт ва сут саноати

5 600 

4 900 

 1.  

Балиқчилик саноати

5 600 

4 900 

 1.  

Ун ёрма саноати

5 600 

4 900 

 1.  

Комбикорм саноати

4 600 

4 000 

 1.  

Саноатнинг бошқа тармоқлари

5 600

4 900 

Саноатнинг бошқа тармоқлари

 1.  

Тиббиёт саноати

5 600

4 900 

 1.  

Нашриёт саноати

15 700 

13 900

 1.  

Кийим-кечак ва газламадан тайёрланган бошқа буюмларни кимёвий тозалаш, бўяш, ювиш ва уларга ишлов бериш.

6 800 

5 900 

 1.  

Саноатда хўжалик бошқаруви

15 700 

13 900

Қишлоқ хўжалиги

 1.  

Ўсимчилик (шу жумладан иссиқхона хўжалиги) 1 га. нисбатан

2 239 600 

1 975 200 

 1.  

Чорвачилик ва паррандачилик

2 700 

2 400 

 1.  

Балиқчилик (шу жумладан қўриқхоналар) 1 га.

2 239 600 

1 975 200 

 1.  

Асаларичилик 1 га.

1 456 000 

1 284 000 

 1.  

Ветеринария хизмати

5 600

4 900 

 1.  

Қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатувчи бошқа ташкилотлар

5 600 

4 900 

 1.  

Ўрмончилик (шу жамладан боғлар) 1 га.

2 239 600 

1 975 200 

Транспорт ва алоқа

 1.  

Умумий фойдаланиладиган ер юзидаги темир йўл транспорти 

5 600

4 900 

 1.  

Транспорт инфраструктураси (автосарой, таксисаройи, автобекатлар, гараж,)

5 600 

4 900 

 1.  

Транспорт инфраструктураси (жарима майдончалари)

1 400 

1 300 

 1.  

Автомобилларни ювиш шахобчаси

18 000

14 000

 1.  

Автомобилларга ёқилғи қуйиш шахобчалари

18 000

18 000

 1.  

Аҳоли буюртмалари бўйича юк ташиш ва бошқа транспорт-экспедиция хизматлари

10 100 

9 000 

 1.  

Почта алоқаси

5 600

4 900 

 1.  

Курьерлик хизмати

11 200 

9 800 

 1.  

Электр-симли алоқа

11 200 

9 800 

 1.  

Радио, уяли ва пейджинг алоқаси (тортқич қозиқларининг периметри бўйича, иншоот ва техник ҳудудлар қўшилган ҳолда)

47 100 

41 500 

Қурилиш

 1.  

Қурилиш

5 600

4 900 

 1.  

Лойиҳа, лойиҳа қидирув ташкилотлари

5 600

4 900 

 1.  

Пластик эшик ва ромлар ишлаб чиқариш

33 000

27 000

Савдо ва умумий овқатланиш

 1.  

Улгуржи савдо

15 700 

13 900 

 1.  

Товар (хизмат)ларни партияларга бўлиб сотиш билан боғлиқ фаолиятни амалга оширувчи улгуржи бозорлар

40 300 

35 500 

 1.  

Чакана савдо

15 700 

13 900 

 1.  

Умумий овқатланиш

15 700 

13 900 

 1.  

Ярим тайёр озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш (фаст фут)

24 600

20 000

 1.  

Китоб дўконлари

2 200 

2 000 

 1.  

Маданий-маиший мақсадда ва хўжалик фаолиятда ишлатиладиган буюмларни ижарага бериш

15 700 

13 900 

 1.  

Халқ истеъмол молларини олиш ва сотишда воситачилик хизмати

24 600 

21 700 

 1.  

Моддий-техника таъминоти ва сотиш

15 700 

13 900 

 1.  

Ахборот-ҳисоблаш хизмати

15 700 

13 900 

 1.  

Интернет ва компьютер тармоғи бўйича хизмат кўрсатиш

15 700 

13 900 

 1.  

Кўчмас мулклар билан операциялар

15 700 

13 900 

 1.  

Реклама, вакиллик хизмати

15 700 

13 900 

 1.  

Маркетинг тадқиқотлари, тижорат фаолияти, молия ва бошқарув масалалари бўйича маслахат хизмати

15 700 

13 900 

 1.  

Ер қидирув ва геологияси, гидрометрологик ва геодезия хизмати

28 000 

24 600  

 1.  

Тахририят ва нашриёт

9 000 

7 900 

 1.  

Метал чиқиндилари ва чиқинди хом ашёларини йиғиш тайёрлаш

9 000 

7 900 

 1.  

Тураржой коммунал хўжалиги (ширкат объектлари)

9 000 

7 900 

 1.  

Мехмонхона хўжалиги

17 900 

15 800 

 1.  

Умумий ётоқхона

14 000

12 000

 1.  

Аҳолига маиший хизмат кўрсатишнинг ноишлаб чиқариш турлари

9 000 

7 900 

 1.  

Сарторошхона, суратхона, модалар ательеси ва пойафзал таъмирлаш 

13 500 

12 000 

 1.  

Ломбардлар учун 

23 000 

17 900 

 1.  

Хаммомлар

27 000 

23 800 

 1.  

Сауналар ва бассейнлар учун

53 800 

47 500 

Соғлиқни сақлаш, жисмоний тарбия ва ижтимоий таъминот

 1.  

Соғлиқни сақлаш

11 200 

9 800 

 1.  

Дам олиш ва саёхлик  

11 200 

9 800 

 1.  

Фитабар

7 800 

6 800 

 1.  

Маданий кўнгил очар марказлари (бильярдхоналар, автомат ўйинлари, дискотека ва бошқалар)

17 900 

15 800 

 1.  

Жисмоний тарбия ва спорт  

5 600 

4 900 

 1.  

Дорихона муассасалари

9 000 

7 900 

 1.  

Оптика ва тиббиёт жиҳозларини сотиш дўконлари

18 900

14 500

 1.  

Ижтимоий дорихона муассасалари

8 000

7 400

Халқ таълими

 1.  

Олий ва ўрта махсус таълим бўйича кадрларни тайёрлаш (ўқув курсларини қўшган ҳолда) 

9 000 

7 900 

 1.  

Ишчиларни ва бошқа ходимларни тайёрлаш ва малакасини ошириш

7 000 

6 500 

 1.  

Ёш болалар умумтаълим мактаблари (нодавлат таълим муассасалари учун)  

4 600 

4 000 

 1.  

Таълим ўқув муассасаларида умумий овқатланишни ташкиллаштириш

5 600 

4 900 

 1.  

Мактабгача тарбия муассасалари (нодавлат таълим муассасалари учун)

4 000 

3 700 

 1.  

Маданият ва санъат

15 700 

13 900 

 1.  

Кўргазмалар

12 100 

11 200 

 1.  

Мактабдан ташқари тарбия

4 600 

4 000 

 1.  

Маданият ва истироҳат дам  боғлари

11 200 

9 800 

 1.  

Зоопарклар ва ботаника боғлари

11 200 

9 800 

 1.  

Телевидения  ва радиоузатиш таҳририятлари

11 200 

9 800 

 1.  

Киностудия, овоз ёзиш студиялари

17 900 

15 800 

 1.  

Фан ва илмий хизмат кўрсатиш

6 800 

5 900 

 1.  

Автомактаблар

10 000

7 000

Молия - кредит фаолияти

 1.  

Молия, кредит ва  нафақа таъминоти (суғурта ва аудиторлик фаолиятларидан ташқари)

15 700 

13 900 

 1.  

Аудиторлик фаолияти

15 700

13 000

 1.  

Банк фаолияти

15 700 

13 900 

Бошқа фаолият турлари

 1.  

Суғурта

17 700 

13 900 

 1.  

Суд ва ҳуқуқий хизматлар

13 500 

12 000 

 1.  

Адвокатлик ҳайъати ҳамда адвокатларни ҳуқуқий маслаҳатхоналари

13 500 

12 000 

 1.  

Жамоат бирлашмалари

4 600 

3 900 

 1.  

Омборхона учун

15 700 

13 900 

 1.  

Давлат ташкилотларига идора учун

6 800 

5 900 

 1.  

Хусусий ташкилотларга идора учун

24 600 

21 700 

 1.  

Архив хизмати

6 800 

5 000 

 1.  

Енгил автомобиль ва бошқа транспорт воситаларини таъмирлаш ҳамда техник хизмат кўрсатиш (шу жумладан вулканизация)

17 900 

15 800 

 1.  

Лабораториялар учун

11 200 

9 800 

 1.  

Турли хилдаги хизмат тўловлари (пайнет)

45 000 

39 600 

 1.  

Маданий меросга тегишли бино ва иншоотлардаги савдо хизмати

24 600 

21 700 

 1.  

Маданий меросга тегишли бино ва иншоотлардаги умумий овкатланиш хизмати

21 500 

19 000 

 1.  

Авиакассалар (шу жумладан, темир йўл, транспорт ва бошқалар)

24 600 

21 700 

 1.  

Банкоматлар

224 400 

197 900 

 1.  

Нон ва булочкалар ишлаб чиқариш (кондитор маҳсулотлари: тортлар, пирожнийлар ва бошқалар )

15 700 

13 900 

Viloyat hokimining 2018 yil
“______” ________ dagi
______ - sonli qaroriga
1-ilova

Andijon viloyati boʻyicha 2019 yilda davlat mulkidan foydalanganlik
uchun ijara haqining eng kam stavkalari miqdori ( 1 kv.m. uchun)

 

Ijaraga berilayotgan maydonlarni maqsadli ishlatilishi

Andijon shahriga bir yillik eng kam stavka miqdori
1 kv.m uchun
(soʻm hisobida)

Shaharlar va tumanlarga bir yillik eng kam stavka miqdori
1 kv.m uchun
(soʻm hisobida)

Sanoat

 

Yoqilgʻi sanoati

5 600

4 900

 

Kimyo sanoati

5 600

4 900

 

Neft-kimyo sanoati

5 600

4 900

 

Mashinasozlik

5 600

4 900

 

Dastgoxsozlik va asbobsozlik sanoati

5 600

4 900

 

Xisoblash texnikalari sanoati

5 600

4 900

 

Traktor va qishloq xoʻjalik mashinasozligi

4 600

4 000

 

Qurilish, yoʻl va kommunal mashinasozligi

4 600

4 000

 

Yengil va oziq-ovqat sanoati hamda maishiy asboblar mashinasozligi

4 600

4 000

 

Sanitar-texnik va gaz uskunalari hamda buyumlari ishlab chiqarish

5 600

4 900

 

Metal konstruksiya va buyumlar ishlab chiqarish sanoati

5 600

4 900

 

Mashina va uskunalarni taʼmirlash

5 600

4 900

 

Mashinasozlikning boshqa tarmoqlari

5 600

4 900

Oʻrmon, yogʻochni qayta ishlash va 
sellyuloza-
qogʻoz sanoati

 

Oʻrmon tayyorlov sanoati

5 600

4 900

 

Yogʻochni qayta ishlash sanoati

5 600

4 900

 

Sellyuloza – qogʻoz sanoati

5 600

4 900

 

Rom, eshik va mebel ishlab chiqarish (Yogʻochdan)

16 800

14 800

 

Qurilish materiallari sanoati

5 600

4 900

Yengil sanoat

 

Toʻqimachilik sanoati

5 600

4 900

 

Tikuvchilik sanoati

5 600

4 900

 

Charm, moʻyna va poyafzal sanoati

5 600

4 900

 

Yengil sanoatning boshqa sohalari

5 600

4 900

Oziq-ovqat sanoati

 

Oziq-ovqat taʼm sanoati (baliq, goʻsht, yogʻ-pishloq va sut sanoatidan tashqari) 

5 600

4 900

 

Goʻsht va sut sanoati

5 600

4 900

 

Baliqchilik sanoati

5 600

4 900

 

Un yorma sanoati

5 600

4 900

 

Kombikorm sanoati

4 600

4 000

 

Sanoatning boshqa tarmoqlari

5 600

4 900

Sanoatning boshqa tarmoqlari

 

Tibbiyot sanoati

5 600

4 900

 

Nashriyot sanoati

15 700

13 900

 

Kiyim-kechak va gazlamadan tayyorlangan boshqa buyumlarni kimyoviy tozalash, boʻyash, yuvish va ularga ishlov berish.

6 800

5 900

 

Sanoatda xoʻjalik boshqaruvi

15 700

13 900

Qishloq xoʻjaligi

 

Oʻsimchilik (shu jumladan issiqxona xoʻjaligi) 1 ga. nisbatan

2 239 600

1 975 200

 

Chorvachilik va parrandachilik

2 700

2 400

 

Baliqchilik (shu jumladan qoʻriqxonalar) 1 ga.

2 239 600

1 975 200

 

Asalarichilik 1 ga.

1 456 000

1 284 000

 

Veterinariya xizmati

5 600

4 900

 

Qishloq xoʻjaligiga xizmat koʻrsatuvchi boshqa tashkilotlar

5 600

4 900

 

Oʻrmonchilik (shu jamladan bogʻlar) 1 ga.

2 239 600

1 975 200

Transport va aloqa

 

Umumiy foydalaniladigan yer yuzidagi temir yoʻl transporti

5 600

4 900

 

Transport infrastrukturasi (avtosaroy, taksisaroyi, avtobekatlar, garaj,)

5 600

4 900

 

Transport infrastrukturasi (jarima maydonchalari)

1 400

1 300

 

Avtomobillarni yuvish shaxobchasi

18 000

14 000

 

Avtomobillarga yoqilgʻi quyish shaxobchalari

18 000

18 000

 

Aholi buyurtmalari boʻyicha yuk tashish va boshqa transport-ekspeditsiya xizmatlari

10 100

9 000

 

Pochta aloqasi

5 600

4 900

 

Kuryerlik xizmati

11 200

9 800

 

Elektr-simli aloqa

11 200

9 800

 

Radio, uyali va peydjing aloqasi (tortqich qoziqlarining perimetri boʻyicha, inshoot va texnik hududlar qoʻshilgan holda)

47 100

41 500

Qurilish

 

Qurilish

5 600

4 900

 

Loyiha, loyiha qidiruv tashkilotlari

5 600

4 900

 

Plastik eshik va romlar ishlab chiqarish

33 000

27 000

Savdo va umumiy ovqatlanish

 

Ulgurji savdo

15 700

13 900

 

Tovar (xizmat)larni partiyalarga boʻlib sotish bilan bogʻliq faoliyatni amalga oshiruvchi ulgurji bozorlar

40 300

35 500

 

Chakana savdo

15 700

13 900

 

Umumiy ovqatlanish

15 700

13 900

 

Yarim tayyor oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish (fast fut)

24 600

20 000

 

Kitob doʻkonlari

2 200

2 000

 

Madaniy-maishiy maqsadda va xoʻjalik faoliyatda ishlatiladigan buyumlarni ijaraga berish

15 700

13 900

 

Xalq isteʼmol mollarini olish va sotishda vositachilik xizmati

24 600

21 700

 

Moddiy-texnika taʼminoti va sotish

15 700

13 900

 

Axborot-hisoblash xizmati

15 700

13 900

 

Internet va kompyuter tarmogʻi boʻyicha xizmat koʻrsatish

15 700

13 900

 

Koʻchmas mulklar bilan operatsiyalar

15 700

13 900

 

Reklama, vakillik xizmati

15 700

13 900

 

Marketing tadqiqotlari, tijorat faoliyati, moliya va boshqaruv masalalari boʻyicha maslaxat xizmati

15 700

13 900

 

Yer qidiruv va geologiyasi, gidrometrologik va geodeziya xizmati

28 000

24 600

 

Taxririyat va nashriyot

9 000

7 900

 

Metal chiqindilari va chiqindi xom ashyolarini yigʻish tayyorlash

9 000

7 900

 

Turarjoy kommunal xoʻjaligi (shirkat obyektlari)

9 000

7 900

 

Mexmonxona xoʻjaligi

17 900

15 800

 

Umumiy yotoqxona

14 000

12 000

 

Aholiga maishiy xizmat koʻrsatishning noishlab chiqarish turlari

9 000

7 900

 

Sartoroshxona, suratxona, modalar atelyesi va poyafzal taʼmirlash

13 500

12 000

 

Lombardlar uchun

23 000

17 900

 

Xammomlar

27 000

23 800

 

Saunalar va basseynlar uchun

53 800

47 500

Sogʻliqni saqlash, jismoniy tarbiya va ijtimoiy taʼminot

 

Sogʻliqni saqlash

11 200

9 800

 

Dam olish va sayoxlik

11 200

9 800

 

Fitabar

7 800

6 800

 

Madaniy koʻngil ochar markazlari (bilyardxonalar, avtomat oʻyinlari, diskoteka va boshqalar)

17 900

15 800

 

Jismoniy tarbiya va sport

5 600

4 900

 

Dorixona muassasalari

9 000

7 900

 

Optika va tibbiyot jihozlarini sotish doʻkonlari

18 900

14 500

 

Ijtimoiy dorixona muassasalari

8 000

7 400

Xalq taʼlimi

 

Oliy va oʻrta maxsus taʼlim boʻyicha kadrlarni tayyorlash (oʻquv kurslarini qoʻshgan holda)

9 000

7 900

 

Ishchilarni va boshqa xodimlarni tayyorlash va malakasini oshirish

7 000

6 500

 

Yosh bolalar umumtaʼlim maktablari (nodavlat taʼlim muassasalari uchun)

4 600

4 000

 

Taʼlim oʻquv muassasalarida umumiy ovqatlanishni tashkillashtirish

5 600

4 900

 

Maktabgacha tarbiya muassasalari (nodavlat taʼlim muassasalari uchun)

4 000

3 700

 

Madaniyat va sanʼat

15 700

13 900

 

Koʻrgazmalar

12 100

11 200

 

Maktabdan tashqari tarbiya

4 600

4 000

 

Madaniyat va istirohat dambogʻlari

11 200

9 800

 

Zooparklar va botanika bogʻlari

11 200

9 800

 

Televideniyava radiouzatish tahririyatlari

11 200

9 800

 

Kinostudiya, ovoz yozish studiyalari

17 900

15 800

 

Fan va ilmiy xizmat koʻrsatish

6 800

5 900

 

Avtomaktablar

10 000

7 000

Moliya - kredit faoliyati

 

Moliya, kredit vanafaqa taʼminoti (sugʻurta va auditorlik faoliyatlaridan tashqari)

15 700

13 900

 

Auditorlik faoliyati

15 700

13 000

 

Bank faoliyati

15 700

13 900

Boshqa faoliyat turlari

 

Sugʻurta

17 700

13 900

 

Sud va huquqiy xizmatlar

13 500

12 000

 

Advokatlik hayʼati hamda advokatlarni huquqiy maslahatxonalari

13 500

12 000

 

Jamoat birlashmalari

4 600

3 900

 

Omborxona uchun

15 700

13 900

 

Davlat tashkilotlariga idora uchun

6 800

5 900

 

Xususiy tashkilotlarga idora uchun

24 600

21 700

 

Arxiv xizmati

6 800

5 000

 

Yengil avtomobil va boshqa transport vositalarini taʼmirlash hamda texnik xizmat koʻrsatish (shu jumladan vulkanizatsiya)

17 900

15 800

 

Laboratoriyalar uchun

11 200

9 800

 

Turli xildagi xizmat toʻlovlari (paynet)

45 000

39 600

 

Madaniy merosga tegishli bino va inshootlardagi savdo xizmati

24 600

21 700

 

Madaniy merosga tegishli bino va inshootlardagi umumiy ovkatlanish xizmati

21 500

19 000

 

Aviakassalar (shu jumladan, temir yoʻl, transport va boshqalar)

24 600

21 700

 

Bankomatlar

224 400

197 900

 

Non va bulochkalar ishlab chiqarish (konditor mahsulotlari: tortlar, pirojniylar va boshqalar )

15 700

13 900

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 30.06.2009 йилдаги № 7/10-41-сонли мажлис баёнини 11-бандига асосан, ҚВП қошида фаолият кўрсатаётган барча мулк шаклидаги дорихона муассасаларига кўчмас давлат мулкларидан фойдаланганлик учун ижара ҳақининг нолли энг кам ставкаси қўлланилади.

- Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 30.06.2009 yildagi № 7/10-41-sonli majlis bayonini 11-bandiga asosan, QVP qoshida faoliyat koʻrsatayotgan barcha mulk shaklidagi dorixona muassasalariga koʻchmas davlat mulklaridan foydalanganlik uchun ijara haqining nolli eng kam stavkasi qoʻllaniladi.

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.11.2012 йилдаги № 02/1-74-сонли топшириғига асосан, ёпиқ ҳарбий шаҳарчалар худудидаги харбий қисимлар ва муассасаларга хизмат кўрсатадиган Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлигининг савдо бошқармасини тузилмавий бўлинмаларига кўчмас давлат мулкидан фойдаланиш учун ижара ҳақининг нолли энг кам ставкаси қўлланилади.

- Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.11.2012 yildagi № 02/1-74-sonli topshirigʻiga asosan, yopiq harbiy shaharchalar xududidagi xarbiy qisimlar va muassasalarga xizmat koʻrsatadigan Oʻzbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining savdo boshqarmasini tuzilmaviy boʻlinmalariga koʻchmas davlat mulkidan foydalanish uchun ijara haqining nolli eng kam stavkasi qoʻllaniladi.

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳакамасининг 16.10.2017 йилдаги “Ёшлар тадбиркорлик кластерларини ташкил этишга доир ташкилий чора-тадбирлари тўғрисида”ги            834-сонли қарорига мувофиқ, давлат мулкларини, шу билан бирга эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари ҳудудларида Ўзбекистон Республикасининг Ёшлар итифоқига аъзо бўлган ёш тадбиркорлик субъектларига шахар ва туман Ёшлар иттифоқининг тавсиясига асосан 5 йил муддатгача бўлган даври учун  ижара ҳақининг нолли энг кам ставкаси қўлланилади.

- Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahakamasining 16.10.2017 yildagi “Yoshlar tadbirkorlik klasterlarini tashkil etishga doir tashkiliy chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 834-sonli qaroriga muvofiq, davlat mulklarini, shu bilan birga erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari hududlarida Oʻzbekiston Respublikasining Yoshlar itifoqiga aʼzo boʻlgan yosh tadbirkorlik subyektlariga shaxar va tuman Yoshlar ittifoqining tavsiyasiga asosan 5 yil muddatgacha boʻlgan davri uchun ijara haqining nolli eng kam stavkasi qoʻllaniladi.

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳакамасининг 16.08.2017 йилдаги № 14/1-1959-сонли топшириғига асосан, 2018 йилдан бошлаб, Олимпия ўйинларида ғолиб деб топилганларга ва мукофотланганларга Ўзбекистон Республикаси маданият ва спорт вазирлигининг тақдимномасига асосан ахоли зич бўлган худудларда спортни ривожлантириш мақсадида хусусий спорт ташкилотларига спортни фаолият турини ўзгартирмаган холда давлат мулкларини ҳамда ер майдонларини ижара ҳақининг нолли энг кам ставкаси қўлланилади.

- Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahakamasining 16.08.2017 yildagi № 14/1-1959-sonli topshirigʻiga asosan, 2018 yildan boshlab, Olimpiya oʻyinlarida gʻolib deb topilganlarga va mukofotlanganlarga Oʻzbekiston Respublikasi madaniyat va sport vazirligining taqdimnomasiga asosan axoli zich boʻlgan xududlarda sportni rivojlantirish maqsadida xususiy sport tashkilotlariga sportni faoliyat turini oʻzgartirmagan xolda davlat mulklarini hamda yer maydonlarini ijara haqining nolli eng kam stavkasi qoʻllaniladi.

- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 01.08.2018 йилдаги 609-20-сонли қарорига мувофиқ, Мудофа вазирлиги тасарруфидаги бино-иншоотлар, жиҳозлар, мебеллар ва бошқа мулкларни вазирликнинг унитар корхоналарига ҳамда вазирликнинг тизим ташкилотларига вақтинча ижара шартномаси асосида берилишида ижара ҳақининг нолли энг кам ставкаси қўлланилади.

- Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 01.08.2018 yildagi 609-20-sonli qaroriga muvofiq, Mudofa vazirligi tasarrufidagi bino-inshootlar, jihozlar, mebellar va boshqa mulklarni vazirlikning unitar korxonalariga hamda vazirlikning tizim tashkilotlariga vaqtincha ijara shartnomasi asosida berilishida ijara haqining nolli eng kam stavkasi qoʻllaniladi.

- Асфальтланган ва бетонлаштирилган ҳудудлардаги алоҳида ажратилган майдонларга радио, уяли ва пейджер алоқа антенналари ўрнатилганда, фойдаланадиган майдон учун ҳисобланадиган ижара ставкалари (тортқич қозиқларининг периметри бўйича, иншоот ва техник ҳудудлар қўшилган ҳолда), Кз; Кҳ ва Ко коэффициентлари қўлланилган ҳолда ҳисобланади. Бунда, қурилиш тури бўйича коэффициенти (Кқ) қўлланилмайди. 

Вилоят ҳокимлиги
котибият мудири                                               Ш.Қамбаров

- Asfaltlangan va betonlashtirilgan hududlardagi alohida ajratilgan maydonlarga radio, uyali va peydjer aloqa antennalari oʻrnatilganda, foydalanadigan maydon uchun hisoblanadigan ijara stavkalari (tortqich qoziqlarining perimetri boʻyicha, inshoot va texnik hududlar qoʻshilgan holda), Kz; Kh va Ko koeffitsiyentlari qoʻllanilgan holda hisoblanadi. Bunda, qurilish turi boʻyicha koeffitsiyenti (Kq) qoʻllanilmaydi.

Viloyat hokimligi
kotibiyat mudiri Sh.Qambarov

Вилоят ҳокимининг 2018 йил
                    “______”  ________ даги
                     ______ - сонли қарорига
                  2-илова

Ижара хақининг энг кам ставкаларига қўлланиладиган
коэффициентлар миқдори

Бино ва хоналарнинг жойлашган
 
ўрни ва турлари бўйича

Қўлланиладиган

коэффициентлар

вилоятга бўйсунувчи шаҳарларга

туманларга ва туманларга бўйсунувчи шахарларга 

1

Биноларни ҳудудий зоналари бўйича   коэффициенти (Кз)

2,0

1,5

2

Биноларни қурилиш тури бўйича

коэффициент (Кқ)

 

 

Жумладан:

 

- асосий ёки маъмурий бинолар учун

2,0

1,5

 

 - алоҳида турадиган бинолар учун

1,5

1,3

 

 - қўшимча қурилган бинолар учун

1,5

1,3

 

 - бинонинг том қисми учун

0,5

0,4

 

 - чердак қисми учун

0,5

0,4

 

 - болохона қисми учун

0,5

0,4

 

 - ярим ертўла қисми учун

0,3

0,2

 

 - ертўла қисми учун

0,3

0,2

3

Туташиб кетган худуддан фойдаланиш коэффициенти (Кҳ)

 

 

 

- Туташиб кетган худуддан фойдаланилмаганда

0

0

 

- Туташиб кетган худуддан фойдаланилганда

0,8

0,5

4

Ижара мақсадларида фойдаланишда қулайлик коэффициенти (Ко)

 

 

- асосий автотранспорт йўллари бўйлаб жойлашганда

2,0

1,5

- иккинчи даражали автотранспорт йўллари бўйлаб  жойлашганда

1,5

1,0

Viloyat hokimining 2018 yil
“______” ________ dagi
______ - sonli qaroriga
2-ilova

Ijara xaqining eng kam stavkalariga
qoʻllaniladigan koeffitsiyentlar miqdori

 

Bino va xonalarning joylashgan
oʻrni va turlari boʻyicha

Qoʻllaniladigan

koeffitsiyentlar

viloyatga boʻysunuvchi shaharlarga

tumanlarga va tumanlarga boʻysunuvchi shaxarlarga

1

Binolarni hududiy zonalari boʻyicha koeffitsiyenti (Kz)

2,0

1,5

2

Binolarni qurilish turi boʻyicha

koeffitsiyent (Kq)

 

 

Jumladan:

 

- asosiy yoki maʼmuriy binolar uchun

2,0

1,5

 

-alohida turadigan binolar uchun

1,5

1,3

 

- qoʻshimcha qurilgan binolar uchun

1,5

1,3

 

-binoning tom qismi uchun

0,5

0,4

 

-cherdak qismi uchun

0,5

0,4

 

-boloxona qismi uchun

0,5

0,4

 

-yarim yertoʻla qismi uchun

0,3

0,2

 

-yertoʻla qismi uchun

0,3

0,2

3

Tutashib ketgan xududdan foydalanish koeffitsiyenti (Kh)

 

 

 

- Tutashib ketgan xududdan foydalanilmaganda

0

0

 

- Tutashib ketgan xududdan foydalanilganda

0,8

0,5

4

Ijara maqsadlarida foydalanishda qulaylik koeffitsiyenti (Ko)

 

 

- asosiy avtotransport yoʻllari boʻylab joylashganda

2,0

1,5

- ikkinchi darajali avtotransport yoʻllari boʻylabjoylashganda

1,5

1,0

Бинолар ва иншоотлар бўйича ижара тўлови (ижара тўловининг таянч ставкаси)ни ҳисоблаб чиқиш қуйидаги формула билан аниқланади:

Тс = Эс х Кз хқ + Кҳ + Ко)

Бунда:

Тс - бир йилга бир кв. метр учун ижара тўловининг таянч ставкаси;

Эс - бир йилга бир кв. метр учун энг кам ставка;

Кз - худудий зоналар коэффициенти;

Кқ - қурилиш тури бўйича коэффициент (шу жумладан: алохида турган бино, қўшимча қурилган бино, бинонинг юқори (том) қисми, чердак, болохона, ярим ертўла, ертўла).

Кх - туташиб кетган худуддан фойдаланиш коэффициенти;

Ко- ижара мақсадларида фойдаланишда қулайлик коэффициенти (асосий автотранспорт йўллари бўйлаб жойлашганда ҳамда иккинчи даражали автотранспорт йўллари бўйлаб жойлашганда ва бошқалар).

Вилоят ҳокимлиги
котибият мудири                                              Ш.Қамбаров

Binolar va inshootlar boʻyicha ijara toʻlovi (ijara toʻlovining tayanch stavkasi)ni hisoblab chiqish quyidagi formula bilan aniqlanadi:

Ts = Es x Kz x (Kq + Kh + Ko)

Bunda:

Ts - bir yilga bir kv. metr uchun ijara toʻlovining tayanch stavkasi;

Es - bir yilga bir kv. metr uchun eng kam stavka;

Kz - xududiy zonalar koeffitsiyenti;

Kq - qurilish turi boʻyicha koeffitsiyent (shu jumladan: aloxida turgan bino, qoʻshimcha qurilgan bino, binoning yuqori (tom) qismi, cherdak, boloxona, yarim yertoʻla, yertoʻla).

Kx - tutashib ketgan xududdan foydalanish koeffitsiyenti;

Ko- ijara maqsadlarida foydalanishda qulaylik koeffitsiyenti (asosiy avtotransport yoʻllari boʻylab joylashganda hamda ikkinchi darajali avtotransport yoʻllari boʻylab joylashganda va boshqalar).

Viloyat hokimligi
kotibiyat mudiri               Sh.Qambarov

Вилоят ҳокимининг 2018 йил
                    “______”  ________ даги
                     ______ - сонли қарорига
                  3-илова

Вилоятнинг шаҳар ва туманларидаги мавжуд биринчи даражали кўчалари
РЎЙХАТИ

Андижон шаҳри бўйича

Навоий шоҳ кўчаси

Ю.Отабеков кўчаси

Лермонтов кўчаси

Аэропорт кўчаси

Чўлпон шоҳ кўчаси

Мустақиллик кўчаси

Фурқат кўчаси

Олтинкўл кўчаси (Мустақиллик)

Ўзбекистон кўчаси

(1 қисм)

Бобур шоҳ кўчаси (клиника)

А.Темур кўчаси

Истиқлол кўчаси

Ўзбекистон кўчаси

(2 қисм)

Бобур шоҳ кўчаси (гидролиз)

Тошкент кўчаси

Миллий тикланиш кўчаси

Пирмухаммедов кўчаси

Бобур шоҳ кўчаси (янги)

Д.Эшон кўчаси

Ломоносов кўчаси

Қўшариқ кўчаси

Машраб кўчаси

Ўш кўчаси

 

Хонобод шаҳри бўйича

И.Каримов кўчаси

Хонобод кўчаси

Коинот кўчаси

Бахши кўчаси

Андижон тумани бўйича

Чем боғишамол йўли

Бобуршоҳ кўчаси

Комолот-Хортум-Боғишамол кўчалари

Отабеков кўчаси

Дукчи Эшон кўчаси

У.Юсупов кўчаси

Чўлпон кўчаси

Тожик кўчаси

Навоий шоҳ кўчаси

Фурқат кўчаси

Амур Темур шоҳ кўча

 

Асака тумани бўйича

Фарғона кўчаси

Тошкент-Ўш йўли кўчаси

Умид кўчаси

 

Балиқчи тумани бўйича

Балиқчи шоҳ кўчаси

Чинобод шоҳ кўчаси

И.Худойбердиев номли кўчаси

Балиқчи-Ўрмонбек йўли

Андижон-Намаган кўчаси

Ўзбекистон шоҳ кўчаси

 

 

Бўз тумани бўйича

Мустақиллик кўчаси

 

 

 

Булоқбоши тумани бўйича

Гулдаста кўчаси

Олмазор кўчаси

Дўстлик кўчаси

Фароғат кўчаси

Пайваста кўчаси

Исломобод кўчаси

Сарбонтепа кўчаси

Таяка кўчаси

Охунбобоев кўчаси

Янгичек кўчаси

Бўстон кўчаси

Олтин Мерос кўчаси

Қўрғонча кўчаси

Қумариқ кўчаси

Буюк келажак кўчаси

Ибрат 1 кўчаси

Зарғалдоқ кўчаси

Усмонбод кўчаси

Чақар 1 кўчаси

Отбозор кўчаси

Тўғрисув кўчаси

Тўрттол кўчаси

Чақар 2 кўчаси

Қизил уй кўчаси

Чилустун кўчаси

Юқори Раиш кўчаси

Оққўрғон кўчаси

Оққўрғон кўчаси

Кўприк кўчаси

Ўрта Раиш кўчаси

Пахтаобод кўчаси

Обиҳаёт кўчаси

Келажак кўчаси

Сувлуқ ота кўчаси

Найман кўчаси

Қўшчинор кўчаси

Янги ариқ кўчаси

 

 

 

Жалақудуқ тумани бўйича

Немат кўчаси

Кўчабоши кўчаси

Навоий кўчаси

Висол кўчаси

Ўзбекистон кўчаси

 

 

 

Избоскан тумани бўйича

Кичик даҳа кўчаси

Сиҳатгоҳ кўчаси

Тош йўли (Мирзаолимов) кўчаси

Барака кўчаси

 

 

 

Мархамат тумани бўйича

Мустақиллик кўчаси

Ипак йўли кўчаси

 

 

Олтинкўл тумани бўйича

Обод кўчаси

Далварзин кўчаси

Ганжиравон кўчаси

Тинчлик кўчаси

Айронча кўчаси

Мустақиллик кўчаси

Нурафшон кўчаси

Қайирма кўчаси

Олтинкўл кўчаси

Қўшкўприк кўчаси

Шодлик кўчаси

Темирхўжа кўчаси

Орс кўчаси

Шахрихон кўчаси

Олтин соҳил кўчаси

Навоий кўчаси

Исломобод кўчаси

А.Мирзаахмедов кўчаси

Нурли хаёт кўчаси

Андижон кўчаси

Сувюлдуз кўчаси

Марказ кўчаси

Адолат кўчаси

Ёрқинчек кўчаси

Узумбоғ кўчаси

М.Хайитов кўчаси

Мадёробод кўчаси

Обод кўчаси

Миробод кўчаси

К.Олимов кўчаси

Хурият кўчаси

Чаққон 2 кўчаси

Узун кўчаси

Ибрат кўчаси

Ватанпарвар кўчаси

Машинасозлар кўчаси

Ўзбекистон кўчаси

Асакалик кўчаси

Ҳақиқат кўчаси

Қашқар кўчаси

Қипчоқ кўчаси

 

 

 

Пахтаобод тумани бўйича

Дийдор кўчаси

Нуравшон кўчаси

Мусаффо кўчаси

Пиллакаш 3 кўчаси

Шалола кўчаси

Ёшлик кўчаси

Сувоқава кўчаси

Семруғ кўчаси

Ҳунармандлар кўчаси

Обод ўлка кўчаси

Хувайдо кўчаси

Озод диёр кўчаси

Шайдо кўчаси

Олтин йўл кўчаси

Меҳр нури кўчаси

Дурафшон кўчаси

Мангулик кўчаси

Хизматчи кўчаси

Нуробод кўчаси

Шомат кўчаси

Келажак овози кўчаси

Ёшлигим кўчаси

Халқлар дўстлиги кўчаси

Сер сув кўчаси

Қайрағоч кўчаси

Хур ўлка кўчаси

Илғор кўчаси

Сой йўли кўчаси

Соғлом авлод кўчаси

А.Темур кўчаси

 

 

Улуғнор тумани бўйича

Навоий шоҳ кўчаси

Фарход кўчаси

Марғилон кўчаси

Наманган чегара стеллоси

Мустақиллик кўчаси

Шукрона кўчаси

Савдогарлар кўчаси

А.Маматов кўчаси

Шахрихон 1 кўчаси

Шерозий кўчаси

Ёзёвон чегара стеллоси

 

Хўжаобод тумани бўйича

Мундуз кўчаси

Навоий кўчаси

Ипакчи кўчаси

Фақирқишлоқ кўчаси

Янги Хаёт кўчаси

Бахрин кўчаси

Саноатчи кўчаси

Туробод кўчаси

Сарқамиш кўчаси

Навбахор кўчаси

Эгамберди кўчаси

Янги Фарғона кўчаси

Шахрихонсой кўчаси

Бобур кўчаси

Давлатобод кўчаси

 

Шахрихон тумани бўйича

Чинобод кўчаси

Ёркент кўчаси

Р.Ёдгоров кўчаси

Хамза кўчаси

М.Жалил кўчаси

Шахрихон шоҳ кўчаси

 

 

Қўрғонтепа тумани бўйича

Мустақиллик кўчаси

Мингчинор кўчаси

Жон тўра кўчаси

Қорасадоқ кўчаси

Илғор кўчаси

Жохон кўчаси

Бўрилик кўчаси

Уч тегирмон кўчаси

Гўзал кўчаси

Қўрасув кўчаси

Қурама кўчаси

Уйчи кўчаси

Буюк кўчаси

Оқтепа кўчаси

Андижон кўчаси

Саришта кўчаси

Ғаллакор кўчаси

Хотира кўчаси

Кичик совриндор кўчаси

Ўрнак кўчаси

Каттақўрғон кўчаси

А.Темур кўчаси

Сўғдиёна кўчаси

Обод кўчаси

Мунаввар кўчаси

Қомус кўчаси

Фермерлар кўчаси

Жаннат боғи кўчаси

Сардоба кўчаси

Ат Термизий кўчаси

Холис кўчаси

Жийдазор кўчаси

Буюк Ипак йўли кўчаси

 

 

 

Изоҳ: Ушбу рўйҳатга киритилмаган кўчалар иккинчи даражали кўчалар деб ҳисобланади.

Вилоят ҳокимлиги
котибият мудири                                              Ш.Қамбаров

Viloyat hokimining 2018 yil
“______” ________ dagi
______ - sonli qaroriga
3-ilova

Viloyatning shahar va tumanlaridagi mavjud birinchi darajali koʻchalari
ROʻYXATI

 

Andijon shahri boʻyicha

Navoiy shoh koʻchasi

Y. Otabekov koʻchasi

Lermontov koʻchasi

Aeroport koʻchasi

Choʻlpon shoh koʻchasi

Mustaqillik koʻchasi

Furqat koʻchasi

Oltinkoʻl koʻchasi (Mustaqillik)

Oʻzbekiston koʻchasi

(1 qism)

Bobur shoh koʻchasi (klinika)

A.Temur koʻchasi

Istiqlol koʻchasi

Oʻzbekiston koʻchasi

(2 qism)

Bobur shoh koʻchasi (gidroliz)

Toshkent koʻchasi

Milliy tiklanish koʻchasi

Pirmuxammedov koʻchasi

Bobur shoh koʻchasi (yangi)

D.Eshon koʻchasi

Lomonosov koʻchasi

Qoʻshariq koʻchasi

Mashrab koʻchasi

Oʻsh koʻchasi

 

Xonobod shahri boʻyicha

I.Karimov koʻchasi

Xonobod koʻchasi

Koinot koʻchasi

Baxshi koʻchasi

Andijon tumani boʻyicha

Chem bogʻishamol yoʻli

Boburshoh koʻchasi

Komolot-Xortum-Bogʻishamol koʻchalari

Otabekov koʻchasi

Dukchi Eshon koʻchasi

U.Yusupov koʻchasi

Choʻlpon koʻchasi

Tojik koʻchasi

Navoiy shoh koʻchasi

Furqat koʻchasi

Amur Temur shoh koʻcha

 

Asaka tumani boʻyicha

Fargʻona koʻchasi

Toshkent-Oʻsh yoʻli koʻchasi

Umid koʻchasi

 

Baliqchi tumani boʻyicha

Baliqchi shoh koʻchasi

Chinobod shoh koʻchasi

I.Xudoyberdiyev nomli koʻchasi

Baliqchi-Oʻrmonbek yoʻli

Andijon-Namagan koʻchasi

Oʻzbekiston shoh koʻchasi

   

Boʻz tumani boʻyicha

Mustaqillik koʻchasi

     

Buloqboshi tumani boʻyicha

Guldasta koʻchasi

Olmazor koʻchasi

Doʻstlik koʻchasi

Farogʻat koʻchasi

Payvasta koʻchasi

Islomobod koʻchasi

Sarbontepa koʻchasi

Tayaka koʻchasi

Oxunboboyev koʻchasi

Yangichek koʻchasi

Boʻston koʻchasi

Oltin Meros koʻchasi

Qoʻrgʻoncha koʻchasi

Qumariq koʻchasi

Buyuk kelajak koʻchasi

Ibrat 1 koʻchasi

Zargʻaldoq koʻchasi

Usmonbod koʻchasi

Chaqar 1 koʻchasi

Otbozor koʻchasi

Toʻgʻrisuv koʻchasi

Toʻrttol koʻchasi

Chaqar 2 koʻchasi

Qizil uy koʻchasi

Chilustun koʻchasi

Yuqori Raish koʻchasi

Oqqoʻrgʻon koʻchasi

Oqqoʻrgʻon koʻchasi

Koʻprik koʻchasi

Oʻrta Raish koʻchasi

Paxtaobod koʻchasi

Obihayot koʻchasi

Kelajak koʻchasi

Suvluq ota koʻchasi

Nayman koʻchasi

Qoʻshchinor koʻchasi

Yangi ariq koʻchasi

     

Jalaquduq tumani boʻyicha

Nemat koʻchasi

Koʻchaboshi koʻchasi

Navoiy koʻchasi

Visol koʻchasi

Oʻzbekiston koʻchasi

     

Izboskan tumani boʻyicha

Kichik daha koʻchasi

Sihatgoh koʻchasi

Tosh yoʻli (Mirzaolimov) koʻchasi

Baraka koʻchasi

     

Marxamat tumani boʻyicha

Mustaqillik koʻchasi

Ipak yoʻli koʻchasi

   

Oltinkoʻl tumani boʻyicha

Obod koʻchasi

Dalvarzin koʻchasi

Ganjiravon koʻchasi

Tinchlik koʻchasi

Ayroncha koʻchasi

Mustaqillik koʻchasi

Nurafshon koʻchasi

Qayirma koʻchasi

Oltinkoʻl koʻchasi

Qoʻshkoʻprik koʻchasi

Shodlik koʻchasi

Temirxoʻja koʻchasi

Ors koʻchasi

Shaxrixon koʻchasi

Oltin sohil koʻchasi

Navoiy koʻchasi

Islomobod koʻchasi

A.Mirzaaxmedov koʻchasi

Nurli xayot koʻchasi

Andijon koʻchasi

Suvyulduz koʻchasi

Markaz koʻchasi

Adolat koʻchasi

Yorqinchek koʻchasi

Uzumbogʻ koʻchasi

M.Xayitov koʻchasi

Madyorobod koʻchasi

Obod koʻchasi

Mirobod koʻchasi

K.Olimov koʻchasi

Xuriyat koʻchasi

Chaqqon 2 koʻchasi

Uzun koʻchasi

Ibrat koʻchasi

Vatanparvar koʻchasi

Mashinasozlar koʻchasi

Oʻzbekiston koʻchasi

Asakalik koʻchasi

Haqiqat koʻchasi

Qashqar koʻchasi

Qipchoq koʻchasi

     

Paxtaobod tumani boʻyicha

Diydor koʻchasi

Nuravshon koʻchasi

Musaffo koʻchasi

Pillakash 3 koʻchasi

Shalola koʻchasi

Yoshlik koʻchasi

Suvoqava koʻchasi

Semrugʻ koʻchasi

Hunarmandlar koʻchasi

Obod oʻlka koʻchasi

Xuvaydo koʻchasi

Ozod diyor koʻchasi

Shaydo koʻchasi

Oltin yoʻl koʻchasi

Mehr nuri koʻchasi

Durafshon koʻchasi

Mangulik koʻchasi

Xizmatchi koʻchasi

Nurobod koʻchasi

Shomat koʻchasi

Kelajak ovozi koʻchasi

Yoshligim koʻchasi

Xalqlar doʻstligi koʻchasi

Ser suv koʻchasi

Qayragʻoch koʻchasi

Xur oʻlka koʻchasi

Ilgʻor koʻchasi

Soy yoʻli koʻchasi

Sogʻlom avlod koʻchasi

A.Temur koʻchasi

   

Ulugʻnor tumani boʻyicha

Navoiy shoh koʻchasi

Farxod koʻchasi

Margʻilon koʻchasi

Namangan chegara stellosi

Mustaqillik koʻchasi

Shukrona koʻchasi

Savdogarlar koʻchasi

A.Mamatov koʻchasi

Shaxrixon 1 koʻchasi

Sheroziy koʻchasi

Yozyovon chegara stellosi

 

Xoʻjaobod tumani boʻyicha

Munduz koʻchasi

Navoiy koʻchasi

Ipakchi koʻchasi

Faqirqishloq koʻchasi

Yangi Xayot koʻchasi

Baxrin koʻchasi

Sanoatchi koʻchasi

Turobod koʻchasi

Sarqamish koʻchasi

Navbaxor koʻchasi

Egamberdi koʻchasi

Yangi Fargʻona koʻchasi

Shaxrixonsoy koʻchasi

Bobur koʻchasi

Davlatobod koʻchasi

 

Shaxrixon tumani boʻyicha

Chinobod koʻchasi

Yorkent koʻchasi

R.Yodgorov koʻchasi

Xamza koʻchasi

M.Jalil koʻchasi

Shaxrixon shoh koʻchasi

   

Qoʻrgʻontepa tumani boʻyicha

Mustaqillik koʻchasi

Mingchinor koʻchasi

Jon toʻra koʻchasi

Qorasadoq koʻchasi

Ilgʻor koʻchasi

Joxon koʻchasi

Boʻrilik koʻchasi

Uch tegirmon koʻchasi

Goʻzal koʻchasi

Qoʻrasuv koʻchasi

Qurama koʻchasi

Uychi koʻchasi

Buyuk koʻchasi

Oqtepa koʻchasi

Andijon koʻchasi

Sarishta koʻchasi

Gʻallakor koʻchasi

Xotira koʻchasi

Kichik sovrindor koʻchasi

Oʻrnak koʻchasi

Kattaqoʻrgʻon koʻchasi

A.Temur koʻchasi

Soʻgʻdiyona koʻchasi

Obod koʻchasi

Munavvar koʻchasi

Qomus koʻchasi

Fermerlar koʻchasi

Jannat bogʻi koʻchasi

Sardoba koʻchasi

At Termiziy koʻchasi

Xolis koʻchasi

Jiydazor koʻchasi

Buyuk Ipak yoʻli koʻchasi

     

Izoh: Ushbu roʻyхatga kiritilmagan koʻchalar ikkinchi darajali koʻchalar deb hisoblanadi.

Viloyat hokimligi
kotibiyat mudiri               Sh.Qambarov

 

Вилоят ҳокимининг 2018 йил
                    “______”  ________ даги
                     ______ - сонли қарорига
                  4-илова

Радио, уяли ва пейджинг алоқа антеналари (техник ускуналар) ўрнатилганда фойдаланиладиган майдон учун ижара ҳақининг энг кам ставкаларига қўлланиладиган коэффициентлар миқдорини ҳисоблаш
ТАРТИБИ

1. Бино ва иншоотларнинг юқори (том) қисми, чердак, болоҳона (шунингдек, давлат мулки бўлган иншоотларнинг юқори қисми) қисмларида ўртатилганда:

Тс = Эс * Кз * (Кқ+Кҳ+Ко).

Бунда:

Тс - бир йилга бир кв. метр учун ижара тўловининг таянч ставкаси;

Эс - бир йилга бир кв. метр учун энг кам ставка;

Давлат мулки бўлган иншоотларнинг юқори (том) қисмида жойлашган ўрни ва турлари бўйича

Қўлланиладиган

Коэффициентлар

вилоятга бўйсунувчи шаҳарларга

туманларга ва   туманларга бўйсунувчи шахарларга 

1

Биноларни ҳудудий зоналари бўйича   коэффициенти (Кз)

2,0

1,5

2

Биноларни қурилиш тури бўйича коэффициент (Кқ)

 

Жумладан:

 

 

 

 - бинонинг том қисми учун

0,5

0,4

 

 - чердак қисми учун

0,5

0,4

 

 - болохона қисми учун

0,5

0,4

3

Туташиб кетган худуддан фойдаланиш коэффициенти (Кҳ)

 

- Туташиб кетган худуддан фойдаланилмаганда

0,0

0,0

4

Ижара мақсадларида фойдаланишда қулайлик коэффициенти (Ко)

- автотранспорт йўллари бўйлаб жойлашган худуддаги радио, уяли ва пейджинг алоқа компанияларининг ўрнатиладиган том қисмидаги қурилмалари учун

0,4

0,4

Viloyat hokimining 2018 yil
“______” ________ dagi
______ - sonli qaroriga
4-ilova

Radio, uyali va peydjing aloqa antenalari (texnik uskunalar) oʻrnatilganda foydalaniladigan maydon uchun ijara haqining eng kam stavkalariga qoʻllaniladigan koeffitsiyentlar miqdorini hisoblash
TARTIBI

1. Bino va inshootlarning yuqori (tom) qismi, cherdak, bolohona (shuningdek, davlat mulki boʻlgan inshootlarning yuqori qismi) qismlarida oʻrtatilganda:

Ts = Es * Kz * (Kq+Kh+Ko).

Bunda:

Ts - bir yilga bir kv. metr uchun ijara toʻlovining tayanch stavkasi;

Es - bir yilga bir kv. metr uchun eng kam stavka;

Davlat mulki boʻlgan inshootlarning yuqori (tom) qismida joylashgan oʻrni va turlari boʻyicha

Qoʻllaniladigan

Koeffitsiyentlar

viloyatga boʻysunuvchi shaharlarga

tumanlarga va tumanlarga boʻysunuvchi shaxarlarga

1

Binolarni hududiy zonalari boʻyicha koeffitsiyenti (Kz)

2,0

1,5

2

Binolarni qurilish turi boʻyicha koeffitsiyent (Kq)

 

Jumladan:

 

 

 

-binoning tom qismi uchun

0,5

0,4

 

-cherdak qismi uchun

0,5

0,4

 

-boloxona qismi uchun

0,5

0,4

3

Tutashib ketgan xududdan foydalanish koeffitsiyenti (Kh)

 

- Tutashib ketgan xududdan foydalanilmaganda

0,0

0,0

4

Ijara maqsadlarida foydalanishda qulaylik koeffitsiyenti (Ko)

- avtotransport yoʻllari boʻylab joylashgan xududdagi radio, uyali va peydjing aloqa kompaniyalarining oʻrnatiladigan tom qismidagi qurilmalari uchun

0,4

0,4

2. Бино ва иншоотларга бириктирилган шунингдек (асфальтланган ва бетонлаштирилган ҳудудлардаги) алоҳида ажратилган майдонларга ўрнатилганда:

Тс = Эс * Кз * (Кқ+Кҳ+Ко).

Бунда:

Тс - бир йилга бир кв. метр учун ижара тўловининг таянч ставкаси;
Эс - бир йилга бир кв. метр учун энг кам ставка;

Давлат мулки бўлган иншоотларнинг

алоҳида ажратилган (асфальтланган ва бетонлаштирилган) майдонларида жойлашган ўрни ва турлари бўйича

Қўлланиладиган

коэффициентлар

вилоятга бўйсунувчи шаҳарларга

туманларга ва  туманларга бўйсунувчи шахарларга 

1

Биноларни ҳудудий зоналари бўйича   коэффициенти (Кз)

2,0

1,5

2

Туташиб кетган худуддан фойдаланиш коэффициенти (Кҳ)

 

- Туташиб кетган худуддан фойдаланилганда

0,8

0,5

3

Ижара мақсадларида фойдаланишда қулайлик коэффициенти (Ко)

- автотранспорт йўллари бўйлаб жойлашган худуддаги радио, уяли ва пейджинг алоқа компанияларининг ўрнатиладиган ер қисмидаги қурилмалари учун

1,5

1,3

Изоҳ: Асфальтланган ва бетонлаштирилган ҳудудлардаги алоҳида ажратилган майдонларга радио, уяли ва пейджер алоқа антенналари ўрнатилганда, фойдаланадиган майдон учун ҳисобланадиган ижара ставкалари (тортқич қозиқларининг периметри бўйича, иншоот ва техник ҳудудлар қўшилган ҳолда), Кз; Кҳ ва Ко коэффициентлари қўлланилган ҳолда ҳисобланади. Бунда, қурилиш тури бўйича коэффициенти (Кқ) қўлланилмайди.

2. Bino va inshootlarga biriktirilgan shuningdek (asfaltlangan va betonlashtirilgan hududlardagi) alohida ajratilgan maydonlarga oʻrnatilganda:

Ts = Es * Kz * (Kq+Kh+Ko).

Bunda:

Ts - bir yilga bir kv. metr uchun ijara toʻlovining tayanch stavkasi;
Es - bir yilga bir kv. metr uchun eng kam stavka;

Davlat mulki boʻlgan inshootlarning

alohida ajratilgan (asfaltlangan va betonlashtirilgan) maydonlarida joylashgan oʻrni va turlari boʻyicha

Qoʻllaniladigan

koeffitsiyentlar

viloyatga boʻysunuvchi shaharlarga

tumanlarga vatumanlarga boʻysunuvchi shaxarlarga

1

Binolarni hududiy zonalari boʻyicha koeffitsiyenti (Kz)

2,0

1,5

2

Tutashib ketgan xududdan foydalanish koeffitsiyenti (Kh)

 

- Tutashib ketgan xududdan foydalanilganda

0,8

0,5

3

Ijara maqsadlarida foydalanishda qulaylik koeffitsiyenti (Ko)

- avtotransport yoʻllari boʻylab joylashgan xududdagi radio, uyali va peydjing aloqa kompaniyalarining oʻrnatiladigan yer qismidagi qurilmalari uchun

1,5

1,3

Izoh: Asfaltlangan va betonlashtirilgan hududlardagi alohida ajratilgan maydonlarga radio, uyali va peydjer aloqa antennalari oʻrnatilganda, foydalanadigan maydon uchun hisoblanadigan ijara stavkalari (tortqich qoziqlarining perimetri boʻyicha, inshoot va texnik hududlar qoʻshilgan holda), Kz; Kh va Ko koeffitsiyentlari qoʻllanilgan holda hisoblanadi. Bunda, qurilish turi boʻyicha koeffitsiyenti (Kq) qoʻllanilmaydi.

3. Бино ва иншоотларнинг ички қисмида жойлашган хоналарга техник ускуналари ўрнатилганда:

Тс = Эс * Кз * (Кқ+Кҳ+Ко).

Бунда:
Тс - бир йилга бир кв. метр учун ижара тўловининг таянч ставкаси;
Эс - бир йилга бир кв. метр учун энг кам ставка;

Давлат мулки бўлган иншоотлари хоналарининг ички қисмида жойлашган ўрни ва турлари бўйича

Қўлланиладиган

коэффициентлар

вилоятга бўйсунувчи шаҳарларга

туманларга ва  туманларга бўйсунувчи шахарларга 

1

Биноларни ҳудудий зоналари бўйича   коэффициенти (Кз)

2,0

1,5

2

Биноларни қурилиш тури бўйича коэффициент (Кқ)

 

Жумладан:

 

 

 

- асосий ёки маъмурий бинолар учун

2,0

1,5

 

 - алоҳида турадиган бинолар учун

1,5

1,3

 

 - қўшимча қурилган бинолар учун

1,5

1,3

3

Туташиб кетган худуддан фойдаланиш коэффициенти (Кҳ)

 

- Туташиб кетган худуддан фойдаланилмаганда

0

0

4

Ижара мақсадларида фойдаланишда қулайлик коэффициенти (Ко)

 

 

- асосий автотранспорт йўллари бўйлаб жойлашганда

2,0

1,5

- иккинчи даражали автотранспорт йўллари бўйлаб  жойлашганда

1,5

1,0

Вилоят ҳокимлиги
котибият мудири                                              Ш.Қамбаров

 

3. Bino va inshootlarning ichki qismida joylashgan xonalarga texnik uskunalari oʻrnatilganda: 

Ts = Es * Kz * (Kq+Kh+Ko).

Bunda:
Ts - bir yilga bir kv. metr uchun ijara toʻlovining tayanch stavkasi;
Es - bir yilga bir kv. metr uchun eng kam stavka;

Davlat mulki boʻlgan inshootlari xonalarining ichki qismida joylashgan oʻrni va turlari boʻyicha

Qoʻllaniladigan

koeffitsiyentlar

viloyatga boʻysunuvchi shaharlarga

tumanlarga vatumanlarga boʻysunuvchi shaxarlarga

1

Binolarni hududiy zonalari boʻyicha koeffitsiyenti (Kz)

2,0

1,5

2

Binolarni qurilish turi boʻyicha koeffitsiyent (Kq)

 

Jumladan:

 

 

 

- asosiy yoki maʼmuriy binolar uchun

2,0

1,5

 

-alohida turadigan binolar uchun

1,5

1,3

 

- qoʻshimcha qurilgan binolar uchun

1,5

1,3

3

Tutashib ketgan xududdan foydalanish koeffitsiyenti (Kh)

 

- Tutashib ketgan xududdan foydalanilmaganda

0

0

4

Ijara maqsadlarida foydalanishda qulaylik koeffitsiyenti (Ko)

 

 

- asosiy avtotransport yoʻllari boʻylab joylashganda

2,0

1,5

- ikkinchi darajali avtotransport yoʻllari boʻylabjoylashganda

1,5

1,0

Viloyat hokimligi

kotibiyat mudiri               Sh.Qambarov

Umumiy takliflar: 0

1968