Davlat tilida bo'lmagan loyihalar portal ma'muriyati tomonidan loyiha muallifini ogohlantirmasdan o'chiriladi
ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
12645 Чимбой тумани ҳокимияти 19/01/2020 03/02/2020 0

Muhokama yakunlandi

Hokim qarori
Район аймағындағы юридик ҳәм физикалық шахсларға тийисли автомототранспорт қураллары ҳәм оларға тиркемелерин мәжбүрий техник кѳриктен ѳткериў ҳақкында
ID-12645

«Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимияты ҳаққында»ғы Нызамының (Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й.,
9-сон, 320-модда) 6, 25-статьялары,
«Жол ҳәрекети қәўипсизлиги ҳаққында»ғы Нызамының (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2013 й., 15-сон, 197-модда) 17-статьясы, Ѳзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2003-жыл 31-январь күнги 54-санлы  қарары менен тастыйықланған «Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында»ғы Режесине (Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2003 й., 1-2-сон, 17-модда) муўапық транспорт қуралларының 2020-жылда мәжбүрий техникалық кѳригин шѳлкемлестириў мақсетинде, шешим етемен:

1. Район аймағындағы мүлкшилик көринисине қарамастан юридикалық
ҳәм физикалық шахсларға тийисли автомототранспорт қураллары ҳәм олардың тиркемелери тийисли тәртипте мәжбүрий техникалық кѳриктен ѳткерилсин.

2. Районда транспорт қуралларын техникалық кѳриктен ѳткериў тѳмендеги мүддетлерге муўапық белгиленсин:

а) коммерциялық тийкарында жолаўшылар тасыў ушын пайдаланылатуғын жеңил автомобиллер, автобуслар ҳәм отыратуғын орынлар саны 8 ҳәм оннан артық болған (айдаўшының орнынан тысқары), адамларды турақлы тасыў ушын үскенеленген жүк автомобиллери, үлкен габаритли, аўыр салмақлы ҳәм қәўипли жүклерди тасыў ушын арнаўлы транспорт қураллары ҳәм олардың тиркемелери - бир жылда еки мәрте;

б) ислеп шығарылғанлығына бес жылдан кѳп болмаған (ислеп шығарылған жылыда киреди) транспорт қураллары (усы бәнттиң «а» киши бәнтинде кѳрсетилген транспорт қуралларынан тысқары) - еки жылда бир мәрте;

в) ислеп шығарылған жылын есапқа алған жағдайда ислеп шығарылғанлығына бес жылдан артық болған транспорт қураллары,
сондай-ақ ислеп шығарылған ўақты анықланбаған транспорт қураллары (усы бәнттиң «а» киши бәнттинде кѳрсетилген транспорт қуралларынан тысқары) - бир жылда бир мәрте;

г) тиркемелер кѳрикке транспорт қуралы – тиркеўши ушын белгиленген мүддетлерде;

д) нәўбеттеги техникалық кѳриктен ѳткериўдиң алдын кѳрсетилген мүддетлерине қарамастан оларды Мәмлекетлик жол ҳәрекети қәўипсизлиги хызмети (кейинги орынларда МЖҲҚХ деп жүритиледи) органларында дизимнен ѳткериў (қайта дизимнен ѳткериў) ўақтында;

е) олар ислеп шығарылған жылына қарамастан МЖҲҚХ органларында дизимнен ѳткерилген (қайта дизимнен ѳткерилген) күннен баслап бир жыл ѳткен соң (усы бәнттиң «а» киши бәнтинде кѳрсетилген жағдайлардан тысқары).

3. Усы қарардың 2-бәнти «а» киши бәнтинде кѳрсетилген транспорт қуралларының техникалық кѳриги:

биринши мәрте  - усы жылдың 1-март күнинен баслап 30-июнь күнине шекем;

екинши мәрте - усы жылдың 1-сентябрь күнинен баслап 31-октябрь күнине шекем ѳткерилсин;

Юридикалық шахсларға қараслы болған транспорт қуралларының техникалық көриги - усы жылдың 1-март күнинен баслап 30-июнь күнине шекем ѳткерилсин;

физикалық шахсларға қараслы болған транспорт қуралларының техникалық көриги - усы жылдың 10-февраль күнинен баслап 31-август күнине шекем ѳткерилсин;

4. Районда техникалық кѳрикти ѳткериў ушын дүзилген комиссия қурамы 1-қосымшаға муўапық, физикалық ҳәм юридикалық шахсларға тийисли болған транспорт қуралларының 2020-жылғы мәжбүрий техникалық кѳриктен ѳткериў кестеси 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

5. Ѳзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2003-жыл
31-январь
күнги «Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында»ғы 54-санлы қарары 3-бәнти талапларынан келип шығып, районлық Қорғаныў ислери бѳлими, Ишки ислер бѳлими
ҳәм Мәмлекетлик қәўсизлик хызмети әскерий бѳлинбелери транспорт қураллары мәжбүрий техникалық кѳриклери ѳзлериниң жоқары турыўшы уйымларының қарары ҳәм ис-режеси тийкарында әмелге асырылыўы нәзерде тутылсын.

6. Район ҳәкиминиң 2019-жыл 18-февраль күнги «Шымбай районы аймағында барлық хожалық жүргизиўши субъектлерге ҳәм пуқараларға тийисли болған автомототранспорт қуралларын ҳәм тиркемелерин мәжбүрий техникалық көриктен өткериў ҳаққында»ғы 646-санлы шешими («Шымбай ҳаўазы» газетасының 2019-жыл 28-февраль күнги 5-6(8562)-саны)
2019-жылдың 31-декабрь күнинен баслап ѳз күшин жойытқан деп есаплансын.

7. Усы шешим «Шымбай ҳаўазы» газетасында жәриялансын
ҳәм ҳәкимлик веб-сайтында жайластырылсын.

8. Бул шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

9. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў район ҳәкиминиң орынбасары Б.Жуманиязовқа жүкленсин.

 

 

Шымбай районы ҳәкими                                        П.Ещанов

Umumiy takliflar: 0

369