ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
11003 Хокимият Нукусского района 10/12/2019 25/12/2019 0

Muhokama yakunlandi

Hokim qarori
ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ НӨКИС РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИ ШЕ Ш И М И
ID-11003

 

                                                                                                                                                                                         «ЖОЙБАР»

 

ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ НӨКИС РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИ

ШЕ Ш И М И

 

        2019-жыл «____» -декабрь                                            _______-санлы

 

 

Нөкис районының 2020-жылғы бюджет параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында

             Өзбекстан Республикасы Конституциясының 99-статьясына, Өзбекстан Республикасы «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимияты ҳаққында»ғы Нызамының 24-статьясына, Өзбекстан Республикасы Бюджет кодекси («Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами», 2013-йил 31-декабрь, 52-(1)-сон)ниң           28-статьясына тийкарланып ҳәм Нөкис районы жергиликли бюджетиниң 2020-жылда дәрамат ҳәм қәрежетлери бойынша тийкарғы көрсеткишлериниң күтилип атырған орынланыўы ҳәмде 2020-жылға белгиленген тийкарғы параметрлерин қарап шығып, Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңеси

 

                                                                                     Ш Е Ш И М       Е Т Е Д И:

 

1. Нөкис районы жергиликли бюджетиниң 2019-жылғы дәрамат ҳәм қәрежетлер бөлегиниң тийкарғы көрсеткишлериниң күтилип атырған орынланыўы мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

2. Нөкис районлық жергиликли бюджетиниң 2020-жылға қәрежетлер бөлеги бойынша тийкарғы параметрлери көрсеткишлери 1-қосымшаға, район жергиликли бюджетиниң 2020-жылға тийкарғы көрсеткишлери 2-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

3. Нөкис районы қаржы бөлими(Л.Сейтова)не, белгиленген тәртипте тийисли жергиликли бюджетке қәрежетлер ҳәм бюджет ссудалары (дәрамат ҳәм қәрежетлер арасындағы ўақтыншалық касса айырмашылықларды қаплаў ушын) ажыратыўда, олардың муғдарларын район бойынша барлық салықлар ҳәм басқа мәжбүрий төлемлердиң толық түсиўинен, сондай-ақ, ис ҳақы (жеке социаллық төлем менен), напақалар ҳәм оларға теңлестирилген төлемлер бойынша бюджет қәрежетлерди биринши нәўбетте сөзсиз қаржыландырылыўы зәрүрлигинен келип шыққан ҳалда анықластырыў ҳуқықы берилсин.

4. Нөкис районы ҳәкиминиң экономикалық ҳәм исбилерменлик мәселелери бойынша биринши орынбасары (Қ.Тоқымбетов)на, тийисли мәкеме басшылары менен биргеликте:

бюджет дәраматларының тастыйықланған көрсеткишлериниң орынланыўын тәмийинлеў;

район ҳәкимлигиниң тийисли бюджет дәраматлары ҳәм қәрежетлери баланслылығына тәсир көрсетиўши норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерди финанслық ҳәм экономикалық экспертизадан өткериў мақсетинде Қарақалпақстан Республикасы қаржы министрлигине усынып барыў;

аймақларда салық салыў базасын кеңейтиў ҳәмде қаржы жағдайын жақсылаў бойынша зәрүр иләжлар көриў;

бюджет қаржыларының мақсетли жумсалыўы үстинен қатаң қадағалаў жүргизсин.

5. Районлық Мәмлекетлик салық инспекциясы (Ф.Халмуратов)на, район жергиликли бюджетиниң дәраматлар бөлегин салық түрлери бойынша асырып барылыўын тәмийинлесин.

6. Нөкис районы қаржы бөлими (Л.Сейтова)не, Нөкис районы жергиликли бюджетиниң 2020-жыл даўамында жергиликли бюджет қәрежетлериниң қысқарыўы нәтийжесинде пайда болған қосымша қаржылар дереги есабынан районның социаллық-экономикалық раўажландырыў барысындағы ис-иләжларды әмелге асырыў ушын зәрүр өзгерислер киритип барыў;

бюджеттен қаржы алыўшылардың бюджеттен қаржы менен тәмийинлеўдиң тийкарлылығын терең анализ қылып барыў;

зәрүр жағдайда бюджет қаржыларынан сақланыўы тийкарсыз деп табылған ҳәм бюджет қаржыларының мақсетсиз жумсалыў жағдайлары пайда болған бюджет мәкемелерин қысқарттырыў мәселелери бойынша район ҳәкимлигине ҳәм тийисли басқармаларға усыныс киритиў;

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесине жергиликли бюджеттиң орынланыўы бойынша ҳәр шеректе есабат киритип барыў;

район ғазнашылық бөлими менен биргеликте бюджет қаржыларының мақсетли жумсалыўы ҳәмде олардың мақсетсиз жумсалыўының алдын алыў үстинен ғазнашылық орынланыўы дизими арқалы қатаң қадағалаўға алыў тапсырылсын.

7. Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң 2018-жыл 28-декабрьдеги «Нөкис районының 2019-жылғы бюджет параметлерин тастыйықлаў ҳаққында»ғы №140/41-санлы шешими («Ақманғыт таңы» газетасы, 2019-жыл 25-январь, 1-1(4479-4480-сан)) 2019-жыл 31-декабрьден баслап өз күшин жойтқан деп табылсын.

8. Бул шешим район ҳәкимлигиниң рәсмий веб-сайтында ҳәм де «Ақмаңғыт таңы» газетасында рәсмий жәриялансын.

9. Шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

10. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясына тапсырылсын.

 

 

                                              Сессия басқарыўшысы:                                А.Сейтахов

 

                

 

 

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң 2019-жыл «___» -декабрьдеги ____-санлы шешимине 1-қосымша

 

Нөкис районлық жергиликли бюджетиниң 2020-жылға

қәрежетлер бөлеги бойынша тийкарғы параметрлери көрсеткишлери

 

Көрсеткишлер

мың сўм

1.Дәраматлар ҳәммеси

11 127 319

1

Юридикалық шахслардан алынатуғын дәрамат (пайда) салығы

1 025 000

2

Бирден-бир салық төлемлеринен Мәмлекетлик бюджетке ажыратпалар, киши кәрханалар ҳәм микрофирмалар менен биргеликте

1 997 000

3

Физикалық тәреплердиң дәраматларыынан алынатуғын дәрамат салығы

17 141 000

4

Акциз салығы, жәми

2 561 000

5

Транспорт қураллары ушын бензин, дизел жанылғысы ҳәм газден пайдаланғанлығы ушын салық

2 878 000

6

Юридикалық тәреплердиң мал-мүлкине салынатуғын  салық

1 218 000

7

Физикалық тәреплердиң мал-мүлкине салынатуғын салық

1 218 000

8

Юридикалық тәреплердиң жер салығы

1 774 000

9

Физикалық тәреплердиң жер салығы

2 576 000

    10

Жер асты байлықларынан пайдаланғанлығы ушын салық (неруда)

500 000

11

Суў ресурсларынан пайдаланғанлығы ушын салық

18 000

12

Абонент номерлеринен пайдаланғанлығы ушын мобиль байланыс хызмети көрсеткиши уялы байланыс компаниялары

1 429 000

13

Ижәра ҳақы

10 000

14

Жергиликли жыйымлар

1 230 000

 

 

 

 

Халық депутатлары Нөкис районлық Кеңесиниң 2019-жыл «___» -декабрьдеги ____-санлы шешимине 2-қосымша

Нөкис районы жергиликли бюджетиниң 2020-жылға

тийкарғы көрсеткишлери

                                                                                                          мың сўм

 

Қәрежетлер жәми

52 447 222

1.Социаллық тараў ҳәм халықты социаллық қоллап қуўатлаў ушын қәрежетлер, жәми

29 846 060

соның ишинде:

 

1.1

Билимлендириў тараўы

7 503 833

 

-улыўма билим бериў

4 425 223

 

-мектепке шекемги билимлендириў

3 078 610

 

-кадрлар таярлаў

 

1.2

Ден саўлықты сақлаў тараўы

20 742 195

1.3

Мәденият ҳәм спорт, ғалаба хабар қураллары

1 2559 356

 

-мәденият

455 236

 

-спорт

1 104 120

1.4

Пән

 

1.5

Социаллық тәмийинат тараўы

 

1.6

Социаллық бейимлестириў орайлары

40 676

2.Экономика қәрежетлери

5 401 923

соның ишинде:

 

2.1

Аўыл хожалығы министрлигине қараслы мәкемелерге

2126 717

2.2

Абаданластырыў

3 275 206

3. Мәмлекетлик ҳәкимшилик, басқарыў ҳәм суд уйымларын сақлаў қәрежетлери

4 800 294

соның ишинде:

 

3.1

Мәмлекетлик ҳәкимият органлары

 

3.2

Мәмлекетлик басқарыў мәкемелери

4 800 294

4

Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў уйымларын сақлаў қәрежетлери

1 245 416

5

Сақлаў қоры

775 082

6

Басқа қәрежетлер

 

соның ишинде:

 

6.1

Халықтың социаллық турмыс жағдайын жақсылаў ушын қәрежетлер

10 378 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Umumiy takliflar

112