ID Muallif Muhokamaga chiqarish sanasi Yakunlanish sanasi Takliflar soni
10891 Министерство инновационного развития Республики Узбекистан 06/12/2019 21/12/2019 1

Muhokama yakunlandi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori
БИОХАВФСИЗЛИК МИЛЛИЙ МУВОФИҚЛАШТИРУВЧИ МАРКАЗИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИК КОНВЕНЦИЯСИНИНГ КАРТАХЕНА ПРОТОКОЛИ ҚОИДАЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА
ID-10891

Лойиҳа

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ
ҚАРОРИ

БИОХАВФСИЗЛИК МИЛЛИЙ МУВОФИҚЛАШТИРУВЧИ МАРКАЗИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИК КОНВЕНЦИЯСИНИНГ КАРТАХЕНА ПРОТОКОЛИ ҚОИДАЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

“Ўзбекистон Республикасининг Биологик хилма-хиллик ҳақидаги Конвенциянинг биохавфсизлик бўйича Картахена протоколига қўшилиши тўғрисида (Монреаль, 2000 йил 29 январь)”ги  Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 24 октябрдаги ЎРҚ-569-сон Қонуни ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Геномика ва биоинформатика марказига Биохавфсизлик миллий мувофиқлаштириш маркази  (кейинги ўринларда –  Марказ деб аталади) вазифалари юклатилсин.

2. Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илғор технологиялари марказига озиқ-овқат хом ашёси ва озиқ-овқат маҳсулотларида, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳамда озуқа ва уруғларда генитек модификацияланган организмларни (кейинги ўринларда ГМО деб аталади)  аниқлаш бўйича референс-лаборатория вазифаси юклатилсин;

Референс-лабораторияси ГМОни аниқлаш бўйича лаборатория натижалари  мунозарали ҳолат бўлганда “учинчи томон” сифатида қатнашиши белгилаб қўйилсин.

3. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Биологик хилма-хиллик ҳақидаги Конвенциянинг биохавфсизлик бўйича Картахена протоколи Котибиятига йил якуни бўйича Марказ томонидан  Картахена протоколини бажарилиши юзасидан ҳисобот бериб борилишини таъминласин.

4. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Республика давлат бюджетидан Геномика ва биоинформатика марказига юклатилган Марказ вазифаларини бажариш билан боғлиқ қўшимча харажатларни назарда тутган  ажратсин.

5. Марказ вазифаларини бажаришда иштирок этаётган ходимларга бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан 500% гача устама ҳақ тўланиши ва йилига 10 окладгача пул мукофоти берилиши белгилаб қўйилсин.

 

6. Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигига Картахена протоколи масалалари бўйича ташриф буюрувчи чет эл мутахассисларига кириш визаларини расмийлаштиришни таъминласин.

7. Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигига Картахен протоколи бўйича Геномика ва биоинформатика марказига юклатилган вазифаларии самарали бажариш мақсадида ҳалқаро беғараз техник кўмак маблағларини (грантларни) жалб этишда кўмаклашсин ва бу борада донор мамлакатлар, халқаро ва хорижий ҳукумат ва ноҳукумат ташкилотлари билан доимий равишда амалий иш олиб борсин.

8. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги биологик хавфсизликни таъминлаш, озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳамда озуқа ва уруғлар таркибида ГМОни тадқиқ этишга қаратилган фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳаларни танловлар асосида шакллантирилишини таъминласин.

9. Манфаатдор вазирликлар ва идоралар билан биргаликда ўзлари қабул қилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ушбу қарорга мувофиқлаштирсин.

10. Ушбу қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари – транспорт вазири А.Ж.Раматов ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Президенти Б.С. Юлдашев зиммасига юклатилсин.

 

Ўзбекистон Республикасининг
               Бош вазири                                                                                                А.Арипов

Loyiha

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING
QARORI

BIOXAVFSIZLIK MILLIY MUVOFIQLASHTIRUVCHI MARKAZI FAOLIYATINI TASHKIL ETISH VA BIOLOGIK XILMA-XILLIK KONVENSIYASINING KARTAXENA PROTOKOLI QOIDALARINI AMALGA OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI TOʻGʻRISIDA

“Oʻzbekiston Respublikasining Biologik xilma-xillik haqidagi Konvensiyaning bioxavfsizlik boʻyicha Kartaxena protokoliga qoʻshilishi toʻgʻrisida (Monreal, 2000 yil 29 yanvar)”gi  Oʻzbekiston Respublikasining 2019 yil 24 oktyabrdagi OʻRQ-569-son Qonuni ijrosini ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Genomika va bioinformatika markaziga Bioxavfsizlik milliy muvofiqlashtirish markazi  (keyingi oʻrinlarda –  Markaz deb ataladi) vazifalari yuklatilsin.

2. Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Ilgʻor texnologiyalari markaziga oziq-ovqat xom ashyosi va oziq-ovqat mahsulotlarida, qishloq xoʻjaligi mahsulotlari hamda ozuqa va urugʻlarda genitek modifikatsiyalangan organizmlarni (keyingi oʻrinlarda GMO deb ataladi)  aniqlash boʻyicha referens-laboratoriya vazifasi yuklatilsin;

Referens-laboratoriyasi GMOni aniqlash boʻyicha laboratoriya natijalari  munozarali holat boʻlganda “uchinchi tomon” sifatida qatnashishi belgilab qoʻyilsin.

3. Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Biologik xilma-xillik haqidagi Konvensiyaning bioxavfsizlik boʻyicha Kartaxena protokoli Kotibiyatiga yil yakuni boʻyicha Markaz tomonidan  Kartaxena protokolini bajarilishi yuzasidan hisobot berib borilishini ta’minlasin.

4. Oʻzbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Respublika davlat byudjetidan Genomika va bioinformatika markaziga yuklatilgan Markaz vazifalarini bajarish bilan bogʻliq qoʻshimcha xarajatlarni nazarda tutgan  ajratsin.

5. Markaz vazifalarini bajarishda ishtirok etayotgan xodimlarga byudjetdan tashqari mablagʻlar hisobidan 500% gacha ustama haq toʻlanishi va yiliga 10 okladgacha pul mukofoti berilishi belgilab qoʻyilsin.

 

6. Oʻzbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligiga Kartaxena protokoli masalalari boʻyicha tashrif buyuruvchi chet el mutaxassislariga kirish vizalarini rasmiylashtirishni ta’minlasin.

7. Oʻzbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga Kartaxen protokoli boʻyicha Genomika va bioinformatika markaziga yuklatilgan vazifalarii samarali bajarish maqsadida halqaro begʻaraz texnik koʻmak mablagʻlarini (grantlarni) jalb etishda koʻmaklashsin va bu borada donor mamlakatlar, xalqaro va xorijiy hukumat va nohukumat tashkilotlari bilan doimiy ravishda amaliy ish olib borsin.

8. Oʻzbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi biologik xavfsizlikni ta’minlash, oziq-ovqat va qishloq xoʻjaligi mahsulotlari hamda ozuqa va urugʻlar tarkibida GMOni tadqiq etishga qaratilgan fundamental, amaliy va innovatsion loyihalarni tanlovlar asosida shakllantirilishini ta’minlasin.

9. Manfaatdor vazirliklar va idoralar bilan birgalikda oʻzlari qabul qilgan normativ-huquqiy hujjatlarni ushbu qarorga muvofiqlashtirsin.

10. Ushbu qarorning bajarilishini nazorat qilish Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining birinchi oʻrinbosari – transport vaziri A.J.Ramatov va Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Prezidenti B.S. Yuldashev zimmasiga yuklatilsin.

 

 

Oʻzbekiston Respublikasining
               Bosh vaziri                                                                                               A.Aripov

Umumiy takliflar

155